לונ     {ב}                  אמ' ר'    לוי           אמרתי ל(מ)הוללים

וטי     {ב}                  אמ' ר'    לוי           אמרתי להוללים

מינ     {ב}                      ר'    לוי פתח       אמרתי להוללים

פריז    {ב}                  א"ר       לוי           אמרתי להוללים

דפוס    {ב} דבר אחר אחרי מות     ר'    לוי פתח       אמרתי להוללים

ירו1    {ב}                      ר'    לוי פתח       אמרתי להוללים

ירו2    {ב}                      ר"ל       פתח       אמרתי להוללים

או3     {ב}                      ר'    לוי פתח       אמרתי להוללים

או51    {ב} ד"א     אחרי מות     [ר'   לוי פתח] הה"ד אמרתי להוללים

ששון    {ב}                      רשב"ל     פתח       אמרתי להוללים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   למערבביה  אילו שלבם מלא חולחוליות

וטי                                   למערבביה  אלו  שלכם מלא עליהם

מינ     אל תהלו  ולרשעים אל תרימו קרן במערבביא  אילו שלבן מלא חלחלאות

פריז                                  למערבוניה אלו  שלבם מלא עליכם

דפוס    אל תהולו להוללים              למערבביא  אלו  שלבם מלא עליהם

ירו1    אל תהולו                      למערבביא  אלו  שלבן מלא עליהם

ירו2    אל תהולו                      למערבביא  אלו  שלבן מלא עליהן

או3     אל תהולי                      למערבביא  אלו  שלבן מלא עליהם

או51    אל תהולו                      למערבביא  אלו  שלבן מלא עליהם

ששון    אל תהולו                      למערבבייא אלו  שלבן

--------------------------------------------------------------------

לונ     חולחולות  רעות ר'  לוי הוה צווח להון  זה מתנייא

וטי     חולחליות  רעות ר'  לוי היה צוח  להון  זה מתנייה

מינ     חלחלאות   רעות ר'  לוי     קרא  יתהון    זהי     אניא

פריז    חולחולית  רעות ר'  לוי היה צוח  להון  זה מתנייה

דפוס    חולחליות  רעות ר'  לוי הוה צווח להון     אללייא

ירו1    חולחליות  רעות ר"ל     הוה צווח להון     זיהונאי

ירו2    חולחוליות רעות ר"ל     הוה צוח  להון     <..>הונא

או3     חולחליות  רעות ר'  לוי הוה צווח להון     זהונאי

או51    חולחליות  רעות ר'  לוי הוה קרי  להון     (זונטא) [זהונאי]

ששון    חולחליות  רעות ר"ל     הוה צווח להון     זהונאי

--------------------------------------------------------------------

לונ              שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמ' להם

וטי              שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן א'  להן

מינ     אילו שהן מביאין  איללי לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמ' להן

פריז             שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן א'  להן

דפוס             שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמר להם

ירו1             שמביאין אללי  לעולם ולרשעי' אל תרימו קרן א"ל

ירו2             שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמ' להם

או3     אלו      שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמר להם

או51    אלו      שמביאין אללי  לעולם ולרשעים אל תרימו קרן אמ'

ששון             שמביאין אללי  לעולם ולרשעי' אל תרימו קרן א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     הקב"ה לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

וטי     הקב"ה לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

מינ           לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

פריז    הקב"ה לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואם  מבקשין לשמוח בעולמי

דפוס    הקב"ה לרשעים הצדיקים לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

ירו1    הקב"ה לרשעי' צדיקי'  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשי' לשמח  בעולמי

ירו2    הקב"ה לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

או3     הקב"ה לרשעים צדיקים  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח בעולמי

או51    הב"ה  לרשעים הצדיקים לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולם

ששון    הב"ה  לרשעי' צדיקי'  לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח בעולמי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמ'

וטי     אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

מינ     אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמו אדם הראשון

פריז    אדם הראשון לא שמח בעולמי ואתם מבקשין לשמוח בעולמי

דפוס

ירו1    אדם הראשון לא שמח בעולמי

ירו2    אדם הראשון לא שמח בעולמי

או3     אדם הראשון לא שמח בעולמי

או51    אדם הראשון לא שמח בעולמי

ששון    אדם הראשון לא שמח בעולמי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ר'  לוי בש'   ר'

וטי                                     ר'  לוי בשם   ר'

מינ                                     ר'  לוי בשם   ר'

פריז                                    ר'  לוי בשם   ר'

דפוס                                    ר'  לוי בשם   ר'

ירו1    שנא'    כי עפר אתה ואל עפר תשוב ר"ל     בשר"ש

ירו2    שנא'    כי עפר אתה ואל עפר תשוב ר"ל     בשם   ר"ש

או3     שנא'    כי עפר אתה ואל עפר תשוב ר'  לוי בש"ר

או51    שנ'  לו כי עפר אתה ואל עפר תשוב ר"ל     בש"ר

ששון    שנ'  לו כי עפר אתה ואל עפר תשוב ר'  לוי בשר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמע'  בן  מנסיא  אמ' תפוח עקיבו      שלאדם הראש'  היה מכהא

וטי     שמעון בן  מנסייא     תפוח עקיבו      שלאדם הראשון היה מכהא

מינ     חמא   בר' חנינא      תפוח עקיבו                       מכהא

פריז    שמע'  בן  מנסיא      תפוח עקבו    של אדם   הראשון היה מכהה

דפוס    שמעון בן  מנסיא  אמר תפוח עקיבו   של אדם   הראשון היה מכהה

ירו1          בן  מנסיא  אמ' תפוח עקיבו   של אדם   הראשון היה מכהה

ירו2          בן  מנסיה  אמ' תפוח עקבו       שלאדם        היה מכהה

או3     שמעון            אמר תפוח [עקיבו] של אדם   הראשון היה מכהה

או51    שמעון בן  מנסיא  אמ' תפוח עקבו    של אדם   הראשון היה מכהה

ששון          בן  מנסיא  אמ' תפוח עקיבו   של אדם   הראשון היה מכהה

--------------------------------------------------------------------

לונ     גלגל חמה קלסטור פניו על    אחת כמה וכמה

וטי     גלגל חמה קלסתיר פניו על    אחת כמה וכמה

מינ     גלגל חמא                                ואל תתמה למלך

פריז    גלגל חמה קלסתר  פניו על    אחת כמה וכמה

דפוס    גלגל חמה קלסתר  פניו על    אחת כמה וכמה ואל תתמה בנוהג

ירו1    גלגל חמה קלסתר  פניו עאכ"ו

ירו2    גלגל חמה קלסתר  פניו עאכ"ו

או3     גלגל חמה קלסתר  פניו עאכ"ו

או51    גלגל חמה קלסתר  פניו עאכ"ו

ששון    גלגל חמה קלסתר  פניו עאכ"ו              ואל תתמה בנוהג

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שיש             לו שני דסקסין  נאים אחד לו ואחד לבן ביתו

פריז

דפוס    שבעולם אדם עשה  לו     דיסרקי'      אחד לו ואחד     לביתו

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    שבעו'      עושה לו     דיסקרין      א'     וא'      לביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     של מי היה עושה אותו נאה לא    שלי כך גלגה חמה לא נברא אלא

פריז

דפוס    של מי     עושה      נאה לא את שלו כך

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    של מי     עושה      נאה לא    שלו כל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לשימושו של בריות אדם הראשון לא נברא אלא לשימו'  של הקב"ה

פריז

דפוס                     אדם הראשון    נברא     לתשמישו של הקב"ה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                     אדם הראשון    נברא     לתשמישו של הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                 על אחת כמה וכמה ואם  תפוח עקיבו

פריז

דפוס    וגלגל חמה לתשמישן של בריות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    וגלגל חמה לתשמיש     הבריות לא כ"ש          שיהא תפוח עקיבו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  ר'  לוי

וטי                                                  ר'  לוי

מינ     מכהא גלגל חמה קלסתר פניו על אחת כמה וכמה     ר'  לוי

פריז                                                 ר'  לוי

דפוס                                             אמר ר'  לוי

ירו1                                                 ר"ל

ירו2                                                 ר"ל

או3                                                  ר'  לוי

או51                                                 ר"ל

ששון    מכהה גלגל חמה                                ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     בש'  ר' חמא   בר' חנינ'      שלש  עשרה חופות   קשר לו הקב'

וטי     בשם  ר' חמא   בר  חנינא      שלוש עשרה חופות   קשר לו הקב"ה

מינ     בשם  ר' שמעון בן  ניסונה     שלש  עשרה חופות   קשר לו הקב"ה

פריז    בשם  ר' חמא   בר' חנינה      שלש  עשרה חופות   קשר לו הקב"ה

דפוס    בשם  ר' חמא   בר  חנינה      יג'       חופות   קשר לו הקב"ה

ירו1    בש"ר    חמא   ב"ח            יג'       חופות   קשר לו הקב"ה

ירו2    בש"ר    חמא   ב"ח        אמ' י"ג       חופות   קשר לו הקב"ה

או3     בש"ר    חמא   בר  חנינא  אמ' שלש  עשרה חופות   קשר לו הקב"ה

או51    בש"ר    חמא   בר  חנינא      יג        [חופות] קשר לו הב"ה

ששון    בש"ר    חמא   בר  חני'       י"ג       חופות   קשר לו הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לאדם הראשון בגן  עדן הה"ד           בעדן גן א'הים היית

וטי     לאדם        בגן  עדן הדה   היא דכת' בעדן גן אל'ים היית

מינ     לאדם הראשון בגן  עדן הה"ד           בעדן גן אלהים היתה

פריז    לאדם        בגן  עדן הה"ד           בעדן גן אלהים הייתי

דפוס                בגן  עדן שנאמר          בעדן גן אלי'ם היית

ירו1    לאדם הראשון בג"ע     הה"ד           בעדן גן אלהים היית

ירו2    לאדם        בג"ע     הה"ד           בעדן גן אלהים היית

או3     לאדם הראשון בג"ע     הה"ד           בעדן גן אלהים היתה

או51    לאדם הראשון בגן  עדן הה"ד           בעדן גן אלהים היית

ששון    לאדם הראשון בג"ע     הה"ד           בעדן גן אל'ים היית

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     וגו'

מינ     כל   אבן יקרה מסוכתך אדם  פטדה       ויהלום תרשיש שוהם

פריז    וג'

דפוס    כל   אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה       ויהלום תרשיש

ירו1         אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה וברקת        תרשיש שהם

ירו2    כל   אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה       ויהלום תרשיש שוהם

או3     כל   אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה וברקת        תרשיש ושוהם

או51         אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה וברקת        תרשיש ושוהם

ששון    כל   אבן יקרה מסוכתך אודם פטדה       ויהלום תרשיש שוהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וישפה      ספיר נופך          וברקת זהב  מלאכת תפיך  ונקביך

פריז

דפוס                    נופך ב        וברקת וזהב מלאכת תפיך  ונקביך

ירו1    וישפה      ספיר נפך    ויהלום       וזהב מלאכת תופיך ונקביך

ירו2    וישפה      ספיר נופך          וברקת וזהב מלאכת תפיך  ונקביך

או3     וישפה נופך ספיר        ויהלום       וזהב מלאכת תופיך ונקביך

או51    וישפה נופך ספיר        ויהלום       וזהב מלאכת תופיך ו(ב)נקביך

ששון    וישפה      ספיר נופך          וברקת וזהב מלאכת תופיך ונקביך

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ר'     שמע'  בן לקיש אמ'

וטי                           ר'     שמעון בן לקיש אמ'

מינ     בך   ביום הבראך כוננו ר'     שמעו' בן יוחי

פריז                                 ריש      לקיש א'

דפוס    בך   ביום הבראך כוננו ר'     שמעון ב  8&‏   אמר

ירו1    בך   ביום הבראך כוננו רשבל"א

ירו2    בך   ביום הבראך כוננו רשב"ל               אמ'

או3     בך   ביום הבראך כוננו        ר"ש   בן לוי  אמ'

או51    [בך] ביום הבראך כוננו רשב"ל                אמ' (אחד)

ששון    בך   ביום הבראך כוננו רשב"ל                אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     חד   עשר  ורבנין אמ'        עשר ולא פליגי  מן   דעבד  יתהוון

וטי     חד   עשר  ורבנן  אמרין      עשר ולא פליגין מאן  דעביד להון

מינ     שתים עשרה רבנן   אמ'        עשר ולא פליגי  למאן דאמ'

פריז    אחד  עשר  ורבנין אמרין      עשר ולא פליגין מאן  דעביד להון

דפוס    חד   עשר  ורבנן  אמרי       עשר ולא פליגי  מאן  דעבד  להון

ירו1    חד   עשר  ורבנין אמרין      עשר ולא פליגי       דעביד להון

ירו2    חד   עשר  ורבנים אמרי       עשר ולא פליגי  מאן  דעביד להון

או3     י"א       ורבנין אמרי       עשר ולא פליגי  מאן  דעבד  להון

או51    תלת  עשר  ורבנין אמרי  (חד) עשר ולא פליגי  מאן  דעבד  להון

ששון    י"א       ורבנין אמרי       עשר ולא פליגי  מאן  דעביד להון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    חד  עשר  עביד             להון חדא  ומאן דעביד להון

ירו2    חד  עשר  עביד             להון חדא  ומאן דעביד להון

או3     חד  עשר  עבד              להון חדא  ומאן דעביד להון

או51

ששון    י"א      עביד             להון חדא  ומאן דעביד להון

--------------------------------------------------------------------

לונ     תלת עשר  עביד      כל   אבן יקרה מסוכתן            תלת  ומן

וטי     תלת עשר  עביר      כל   אבן יקרה מסוכתך            תלת  ומן

מינ     שלש עשרה עביד      כל   אבן יקרה                        מאן

פריז    תלת עשר  עביד      כל   אבן יקרה מסוכתך            תלת  ומאן

דפוס    תלת עשר  עביד      כל   אבן יקרה מסוכתך            תלת  מאן

ירו1    תלת עשר  עביד      כל   אבן יקרה מסוכתך  עביד להון תלת  ומאן

ירו2    י"ג      עביד      כל   אבן יקרה מסוכתך            תלת  ומאן

או3     תלת עשר  עביד      כל   אבן יקרה מסוכתיך           תלת  ומאן

או51    תלת עשר  עבד  להון [כן] אבן יקרה מסוכתך            תלת  ומאן

ששון    י"ג      עביד      כל   אבן יקרה מסוכתך            תלת  ומאן

--------------------------------------------------------------------

לונ     דעבד  להון  [חד] עשר  עביד להון חדא        ומן   דעבד  להון

וטי     דעבד  להון  חד   עשר  עביד להון חדא        ומן   דעבד  להון

מינ     דאמ'        שתים עשרה עביד      תרתי       מאן   דאמ'

פריז    דעבד  להון  חד   עשר  עביד להון חדא        ומאן  דעביד להון

דפוס    דעבד  להון  חד   סר   עבד  להון חדא        מאן   דעבד  להון

ירו1    דעביד מנהון

ירו2    דעבד  להון

או3     דעביד להון

או51    דעביד להון  חד   עשר  עביד להון חדא        [ומאן דעביד להון

ששון    דעביד להון

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשרה לא עבד  חד  מנהון                       ואחר כל השבח

וטי     עשרה לא עבד  חדא מינהון                 ואחר כל   כל השבח

מינ     עשר     עביד חד  מינהון מה כתו' בו בסוף

פריז    עשרה לא עבד  חדא מינהון                      ואחר כל השבח

דפוס    עשרה לא עבד  חד  מנהון                       ואחר כל השבח

ירו1    עשר  לא עביד חד  מנהון                       ואחר כל השבח

ירו2    עשר  לא עבד      מנהון                       ואחר כל השבח

או3     עשר  לא עביד חד  מנהון                       ואחר כל השבח

או51    עשר  לא עביד חד  מנהון]                      ואחר כל השבח

ששון    עשר  לא עבד  חד  מנהון                       ואחר כל השבח

--------------------------------------------------------------------

לונ     הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

וטי     הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

מינ         כי עפר אתה ואל עפר תשוב כביכול אדם הרא' לא שמח בעולמי

פריז    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

דפוס    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

ירו1    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

ירו2    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

או3     הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

או51    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

ששון    הזה כי עפר אתה ואל עפר תשוב

--------------------------------------------------------------------

לונ                              אברהם לא שמח בעולמי ואתם מ[ב]קשים

וטי                              אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

מינ     ואתם מבקשים לשמוח בעולמי אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

פריז                             אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשין

דפוס                             אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשי'

ירו1                             אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

ירו2                             אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

או3                              אברהם לא שמח בעולמו ואתם מבקשין

או51                             אברהם לא שמח בעולמי

ששון                             אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשין

--------------------------------------------------------------------

לונ     לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן מאה      ובסוף אמ' לו הקב"ה

וטי     לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן למאה שנה ובסוף אמ'    הקב"ה

מינ     לשמוח בעולמי אברהם ניתן לו בן למאה שנה

פריז    לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן למאה שנה ובסוף א'  לו הקב"ה

דפוס    לשמוח              נולד לו בן למאה שנה ובסוף א'  ל' הב"ה

ירו1    לשמח  בעולמי אברהם נולד לו בן למאה שנה ובסוף אמ' לו הקב"ה

ירו2    לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן למאת שנה ובסוף א"ל    הקב"ה

או3     לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן למאה שנה ובסוף א"ל    הקב"ה

או51                       נולד לו בן למאה שנה ובסוף א"ל    הב"ה

ששון    לשמוח בעולמי אברהם נולד לו בן לק'  שנה ובסוף א"ל    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הה"ד ואברהם בן מאת שנה בהיולד לו את יצחק בנו ואמרתי לו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      קח נא את בנך

וטי                                      קח נא את בנך וגו'

מינ     בזה יקרא לך זרע וחזרתי ואמרתי לו קח נא את בנך את   יחידך

פריז                                        נא את בנך וגו'

דפוס                                     קח נא את בנך

ירו1                                     קח נא את בנך את   יחידך

ירו2                                     קח נא את בנך את   יחידך

או3                                      קח נא את בנך את   יחידך

או51                                     קח נא את בנך את   יחידך

ששון                                     קח נא את בנך את   יחידך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אשר   אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה

פריז

דפוס

ירו1    אשר   אהבת

ירו2    <...>

או3     אשר   אהבת את יצחק

או51    וגו'

ששון    אשר   אהבת את יצחק

--------------------------------------------------------------------

לונ            ועשה אבינו אברהם מהלך

וטי            ועשה אבינו אברהם מהלך

מינ     מה עשה                  הלך                   מהלך

פריז           ועשה אבינו אברהם מהלך

דפוס                            והלך      אברהם       מהלך

ירו1                            והלך      אברהם אבינו מהלך

ירו2                            והלך      אברהם אבי'  מהלך

או3                             והלך      אברהם       מהלך

או51                            (ד)[ו]הלך אברהם       מהלך

ששון                            והלך      אברהם אבי'  מהלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלשה  ימים                                          לאחר

וטי     שלשה  ימים                                          לאחר

מינ     שלשה  ימים ביום הראשון לא ראה כלום בשני לא ראה כלום

פריז    שלשה  ימים

דפוס    ג'    ימים                                          לאח'

ירו1    שלשת  ימים                                          לאחר

ירו2    ג'    ימים                                          לאחר

או3     שלשת  ימים                                          לאחר

או51    שלושה ימים

ששון    ג'    ימים                                          לאחר

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלשה ימים

וטי     שלשה ימים

מינ                       ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא

פריז

דפוס    ג'   ימים

ירו1    שלשת ימים

ירו2    ג'   ימי<..>

או3     שלשת ימים

או51                 הה"ד ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא

ששון    ג'   ימי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ראה ענן קשור על  גב  ההר א'   כמדומה

וטי                           ראה ענן קשור על  גב  ההר אמ'  דומה

מינ     את המקום מרחוק מה ראה ראה ענן קשור על  גבי ההר אמ'  דומה

פריז                          ראה ענן קשור על  גב  ההר א'   דומה

דפוס                          ראה ענן קשור על  גב  ההר

ירו1                          ראה ענן קשור על  גב  ההר אמ'  דומה

ירו2                                       ע"ג     ההר אמ'  דומה

או3                           ראה ענן קשור על  גב  ההר אמ'  דומה

או51                   מה ראה ראה ענן קשור ע"ג     ההר [אמ' דומה

ששון                          ראה ענן קשור על  ראש ההר אמ'  דומה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אני זהו        מקום  שאמ' לו    הקב"ה לעלות  את  יצחק בנו

וטי     אני זה     הוא מקום  שאמר לי    הקב"ה לעלות      יצחק בני

מינ         שזה        חד    שא'  לי    המקום להעלות          בני

פריז    עלי זה         מקום  שא'  לי    הקב"ה לעלות      יצחק בני

דפוס

ירו1    אני זה     הוא המקום שאמ' לי    הקב"ה להעלות את  יצחק בני

ירו2    אני <..>ה      המקום שא"ל <...>

או3     אני [ש]זהו     המקום שאמ' לי    הקב"ה להעלות בני יצחק

או51    אני ...        המקום א'         אלהים להעלות          בני

ששון    אני שזה    הוא המקום שאמ' לי    הב"ה  להעלות את  יצחק בני

--------------------------------------------------------------------

לונ     עליו   אמ' לו ליצחק           רואה את  מאומה

וטי     עולה   א'  לו ליצחק           רואה את  מאומה

מינ     עליו   אמ'    לבנו    בני אתה רואה     מה    שאני רואה

פריז    עולה   אמ' לו ליצחק           רואה אתה מאומה

דפוס           א"ל            בני     רואה אתה מה    שאני רואה

ירו1    לעולה  אמ' לו ליצחק           רואה אתה מאומה

ירו2           את     יצח<..>

או3     לעולה  א"ל    ליצחק           רואה את  מאומה

או51    לעולה] אמ'    לבנו            רואה אתה מה    שאני רואה

ששון    לעולה  א"ל    ליצחק           רואה אתה מאומה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' לו                                             ענן

וטי     אמ' לו הן                                          ענן

מינ     אמ' לו הין אמ' לו ומה אתה רואה אמ' לו אני רואה     ענן

פריז    א'  לו הן                                          ענן

דפוס    א"ל    הין        מה  אתה רואה א"ל                 ענן

ירו1    אמ' לו                                    רואה אני ענן

ירו2                                              רואה אני ענן

או3     א"ל                                       רואה אני עב

או51    א"ל    הן  א"ל    מה  אתה רואה א"ל                 ענן

ששון    א"ל                                       רואה אני ענן

--------------------------------------------------------------------

לונ     קשור על  גב   ההר

וטי     קשור על  [גב] ההר

מינ     קשור על  גבי  ההר

פריז    קשור על  גב   ההר            וחמור זה איננו רואה שבו לכם

דפוס    קשור על  גבי  ההר אני  רואה

ירו1    קשור על  גב   ההר

ירו2    קשור על  גבי  ההר

או3     קשור על  גב   ההר

או51    קשור              [אני רואה]

ששון    קשור ע"ג      ההר

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ' להם      לישמעאל        ולאליעזר      רואים

וטי        אמ' להן      לישמעאל        ולאליעזר      רואים

מינ        אמ' לעבדיו                            אתם רואים

פריז    פה אמ' להן      לישמעאל        ולאליעזר      רואים

דפוס       אמ'          לישמעאל        ולאליעז'      רואים

ירו1       אמ' להם      ליש(ראל)[מ]עאל ולאליעזר      רואים

ירו2       אמ' להם      לישמעאל        ולאליעזר      רואים

או3        אמ' להם      לישמעאל        ולאליעזר      רואים

או51       אמ' (לעבדיו) [לישמעאל       ולאליעזר]     רואים

ששון       אמ' להם      לישמעאל        ולאליעזר      רואי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     את  מאומה            אמ'  לו  לאו אמ' להם הואיל      ואין

וטי     אתם מאומה            אמרו לוא לא  אמ' להן הואיל      ואין

מינ         מה    שאנו רואים אמרו לו  לאו אמ' להם       אתם  אינכם

פריז    אתם מאומה            אמרו לו  לאו א'  להם הואיל      ואין

דפוס    אתם כלום             א"ל      לאו א"ל     הואיל      ואינכם

ירו1    אתם מאומה            אמרו לו  לאו אמ' להם הואיל      אין

ירו2    אתם מאומה            אמרו לו  לאו אמ' להם הואיל      ואי

או3     אתם מאומה            אמרו לו  לאו אמ' להם הואיל ואתם אינן

או51    אתם מה    שאנו רואים אמרו לו  לאו אמ' להם הואיל ואתם אינם

ששון    אתם מאומה            אמרו לו  לאו אמ' להם הואיל      ואי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אתם רואין      וחמור   זה איננו רואה      שבו לכם פה

וטי     אתם רואין      וחמור   זה איננו רואה      שבו לכם פה

מינ         רואים      וחמור      אינו  רואה      שבו לכם פה

פריז    אתם            וחמור   זה איננו רואה      שבו לכם פה

דפוס        רואי' כלום וחמו'   זה אינו  רואה כלום שבו לכם פה

ירו1    אתם רואין      וחמור   זה אינו  רואה      שבו לכם פה

ירו2    אתם רואי       ו<..>ור זה אינו  רואה      שבו לכם פה

או3         רואים      וחמור   זה אינו  רואה      שבו לכם פה

או51        רואים      והחמור     אינו  רואה      שבו לכם פה

ששון    אתם רואין      וחמור   זה איננו רואה      שבו לכם פה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עם החמור עם הדומה  לחמור            נטל             את

וטי     עם החמור עם הדומין לחמור            נטל             את

מינ     עם החמור עם הדומה  לחמור        מיד נטל אברהם אבינו את

פריז    עם החמור עם הדומין לחמור            נטל

דפוס    עם החמור עם הדומים לחמור            נטל             את

ירו1    עם החמור עם הדומין לחמור            נטל             את

ירו2    עם החמור עם הדומה  לחמור            נטל             את

או3     עם החמור עם הדומה  לחמור            נטל             את

או51    עם החמור עם הדומה  לחמור מה עשה     נטל             את

ששון    עם החמור עם הדומה  לחמור מה עשה     נטל             את

--------------------------------------------------------------------

לונ     יצחק בנו והעלהו הרים והורידו   גבעות  העלהו      על אחד

וטי     יצחק בנו העלהו  הרים והורידו   גבעות  העלהו      על אחד

מינ     יצחק בנו                              ועלה          לראש

פריז    יצחק בנו העלהו  הרים והורידו   גבעות  העלהו      על אחד

דפוס    יצחק בנו והעלהו הרים והורידהו  גבעות  העלהו      על אחד

ירו1    יצחק בנו והעלהו הרים והורידו   גבעות  והעלהו     על אחת

ירו2    יצחק בנו והעלהו הרים           וגבעות והעלה      על אחד

או3     יצחק בנו והעלהו הרים והוריד[ו] גבעות  והעלה[ו]   על אחד

או51    יצחק בנו                              ו[ה]עלה[ו]    לראש

ששון    יצחק בנו                              ועלה          לראש

--------------------------------------------------------------------

לונ     מן ההרים ובנה    מזבח  וסידר    עצים   וערך   מערכה

וטי        ההרים ובנה    מזבח  וסידר    עצים   וערך   מערכה

מינ        ההר   ובנה את המזבח וסידר את המערכה              ועקדו

פריז       ההרים ובנה    מזבח  וסידר    עצים   וערך   מערכה

דפוס    מן ההרים ובנה    מזבח  וסדר     עצים   וערך   מערכה

ירו1       ההרים ובנה    מזבח  וסידר    עצים   וערך   מערכה

ירו2             ובנה    מזבח  וסדר     עצים   וערך   מערכה

או3        ההרים ובנה    מזבח  וסידר    עצים   וערך   מערכה

או51       ההר   ובנה את המזבח וסדר     המערכה והעריך העצים ועקדו

ששון       ההר   ובנה את המזבח וסידר    עצים   וערך   מערכה

--------------------------------------------------------------------

לונ                ונטל את הסכין  עליו  לשוחטו  ואילולי    שנענה

וטי                ונטל את הסכין  עלה   לשוחטו  ואילולי    שנענה

מינ     עליו       ונטל את המאכלת       לשוחטו  ואילו   לא בא

פריז               ונטל את הסכין  עלה   לשוחטו  ואילולי    שנענה

דפוס               ונטל את הסכין        לשחטו   ואילולי    שקראו

ירו1               ונטל את הסכין  ועמד  לשוחטו  ואלולי     שנענה

ירו2               ונטל את הסכין  ועמד  לשוחטו  ואלו    לא נענה

או3                ונטל את הסכין  ועמד  לשחטו   ואלולי  לא נענה

או51    על   המזבח נטל  את הסכין  [ועמד לשוחטו] ואלולי     שא"ל

ששון               ונטל    הסכין  ועמד  לשוחטו  ואילולי    שנענה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עליו       מן השמים ואמ' לו אל    תשלח ידך

וטי     עליו מלאך  מן השמים ואמ' לו אל    תשלח ידך

מינ          מלאך           ואמ' לו אל    תשלח ידך אל הנער

פריז    עליו       מן השמים ואמ' לו אל    תשלח ידך

דפוס         מלאך  מן השמים

ירו1    לו   מלאך  מן השמים ואמ' לו אל    תשלח ידך אל הנער

ירו2    לו   מלאך  מן השמים וא"ל    א<..> תשלח ידך אל הנער

או3     לו   מלאך  מן השמים וא"ל    אל    תשלח ידך אל הנער

או51         הב"ה                   אל    תשלח ידך אל הנער

ששון         המלאך מן השמים וא"ל    אל    תשלח ידך אל הנער

--------------------------------------------------------------------

לונ     כבר היה נשחט  תדע   לך  שהוא בן שכיון שחזר יצחק   אצל אמו

וטי     כבר היה נשחט  תידע  שכן         שכיון שחזר יצחק   אצל אמו

מינ     כבר היה שחוט

פריז    כבר היה נשחט  תדע   שכן הוא     שכיון שחזר יצחק   אצל אמו

דפוס    כבר היה נשחט  תדע   שכן               שחזר יצחק   אצל אמו

ירו1    כבר היה שוחטו תדע       שהוא כן שכיון שבא  יצחק   אצל אמו

ירו2    כבר היה שוחטו תדע   שכן הוא     שכיון שבא  יצחק   אצל אמו

או3     כבר היה שוחטו תדע   שכן הוא     שכיון שבא  יצחק   אצל אמו

או51    כבר היה נשחט  [תדע]             שכיון שבא  [יצחק] אצל אמו

ששון    כבר היה שוחטו תדע   שכן הוא     שכיון שבא  יצחק   אצל אמו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואמרה לו     אן  הויתה  ברי                  ואמ' לה נטלני

וטי     ואמרה לו ברי אן  הוויתה                      אמ'  לה נטלני

מינ

פריז    וא'   לו ברי אן  הויתה                       א'   לה נטלני

דפוס    ואמרה לו     אן  הוית   ברי                  אמ'  לה נטלני

ירו1    אמרה  לו ברי אן  הוית                        אמ'  לה נטלני

ירו2    אמרה  לו ברי אן  הוית                        א"ל     נטלני

או3     אמרה  לו ברי אן  הוית                        א"ל     נטלני

או51    אמרה  לו בני [אן הוית]      (מה עשה לך אביך) אמ'  לה נטלני

ששון    א"ל      ברי אן  הוית                        א"ל     נטלני

--------------------------------------------------------------------

לונ     אבא והעלני הרים והורידני גבעות

וטי     אבא והעלני הרים והורידני גבעות

מינ

פריז    אבא והעלני הרים והורידני גבעות

דפוס    אבי והעלני הרים והורידני גבעו'  וגו'

ירו1    אבא והעלני הרים          גבעות                     בנה

ירו2    אבא והעלני הרים          וגבעות                    בנה

או3     אבא והעלני הרים והורידני גבעות                     בינה

או51    אבא והעלני הרים והורידני גבעות  והעלני לראש הר אחד ובנה

ששון    אבא והעלני הרים והורידני גבעות                     בנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    מזבח וסידר מערכה              ועקדני עליו   ונטל את המאכלת

ירו2    מזבח וסדר  מערכה              ועקדני עליו   ונטל את

או3     מזבח וסדר  מערכה              ועקדני עליו   ונטל את המאכלת

או51    מזבח וסדר  מערכה והעריך העצים ועקדני [עליו]

ששון    מזבח וסידר מערכה              ועקדני עליו   ונטל את המאכלת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1          לשוחטני      ואלו  לא  בא מלאך           ואמ' לו

ירו2    הסכין לשחוט   אותי ואלו  לא  בא מלאך           וא"ל

או3           לשחוט   אותי ואלו  לא  בא מלאך           וא"ל

או51                       אלולי א"ל    [מלאך] של הב"ה

ששון          לשוחטני      ואילו לא  בא מלאך           וא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ואמרה    ווי  על ברה

וטי                                        אמרה  לו ויעל    ברה

מינ                                        אמרת     וילה    לברה

פריז                                       אמרה  לו ווי  על ברא

דפוס                                       אמרה     ווי  על ברה

ירו1    אל תשלח ידך אל הנער     הייתי נשחט אמרה  לו אוי  על ברא

ירו2    אל תשלח ידך אל הנער     הייתי נשחט א"ל      ווי  על ברא

או3     אל תשלח ידך אל הנער     הייתי נשחט אמרה  לי ווי  על ברא

או51    אל תשלח ידך אל הנער כבר הייתי שחוט [אמרה לו ...     ברא

ששון    אל תשלח ידך אל הנער     הייתי נשחט אמרה  לו ווי  על ברא

--------------------------------------------------------------------

לונ           דרוותה     אילולי       מלאך  מן השמים

וטי           ד?ד/ר?ויתא אילולי       מלאך  מן השמים

מינ     דההיא עליבתא     אילו   לא בא מלאך           ואומ' לו אל

פריז          דרויתא     אילולי       מלאך  מן השמים

דפוס          דריותא     אלולי        המלאך

ירו1          דדויתא     אלולי        מלאך

ירו2          דרויתא     אלולא        מלאך

או3           דרווייתא   אילולי       מלאך  מן השמים

או51          דרויתא     אלולי        מלאך  מן השמים

ששון          דרביתא

--------------------------------------------------------------------

לונ                      כבר הייתי שחוט אמ' לה אין באותה שעה

וטי                      כבר היתה  שחוט אמ' לה אין באותה שעה

מינ     תשלח ידך אל הנער כבר היית' שחוט

פריז                     כבר הייתי שחוט א'  לה אין באותה שעה

דפוס                     כבר היית  שחוט אמ' לה אין באותה שעה

ירו1                         היית  נשחט אמ' לה הן  באותה שעה

ירו2                         היית  נשחט א"ל    הן  באותה שעה

או3                          היית  נשחט אמר לה הין באותה שעה

או51                         היית  נשחט א..    אין באותה שעה

ששון                                               באותה שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ     צווחה ששה ()[ק]ולות ווי כנגד   שש  תקיעות אמרו       לא

וטי     צווחה ששה קולות     ווי כנגד   שש  תקיעות אמרו       לו

מינ                                                          לא

פריז    צוחה  ששה קולות     ווי כנגד   שש  תקיעו' אמרו       לא

דפוס    צווחה ששה קולות         כנגד   ששה תקיעות אמרו       לא

ירו1    צווחה ששה קולות     ווי וכנגדן שש  תקיעו' אמרו       לא

ירו2    צווחה ו'  קולות     ווי וכנגדן שש  תקיעות אמרו       לא

או3     צווחה ששה קולות     ווי וכנגדן שש  תקיעות אמרו       לא

או51    צווחה ששה קולות     ווי וכנגדן שש  ...    אמרו (לא)] לא

ששון    צווחה ו'  קולות     ווי וכנגדן ו'  תקיעות אמרו       לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     הספיקה לגמור את הדבר   על       שמיתה הה"ד

וטי     הספיקה לגמור את הדבר   עד       שמתה  הדה  היא דכת'

מינ     הספיקה לגמור את הדבר   עד שיצאת נשמתה שנ'           ותמת

פריז    הספיקה לגמור את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

דפוס    הספיקה       את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

ירו1    הספיקה לגמור את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

ירו2    הספיקה לגמור את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

או3     הספיקה לגמור את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

או51    הספיקה לגמור    [הדבר] עד שיצאה נשמתה הה"ד

ששון    הספיק' לגמור את הדבר   עד       שמתה  הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ויבא  אברהם לספד  לשרה

וטי                                        ויבא  אברהם לספד  לשרה

מינ     שרה בקרית ארבע היא חברון בארץ כנען ויבא  אברהם לספוד לשרה

פריז                                       ויבא  אברהם לספד  לשרה

דפוס                                       ויבא  אברהם לספוד לשרה

ירו1                                       ויבא  אברהם לספד  לשרה

ירו2                                       ויבא  אברהם לספוד לשרה

או3                                        ויבא  אברהם לספוד לשרה

או51                                       ויבוא אברהם לספוד לשרה

ששון                                       ויבא  אברהם לספד  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולבכתה  ומהיכן בא ר' יהודה בר'    סימ'  אמ' מהר    המוריה

וטי     ולבכתה  ומהיכן בא ר' יהודה בר  ר' סימון אמ' מהר    המוריה

מינ     ולבכותה מהיכן  בא                           מהר    המורי'

פריז    ולבכותה ומהיכן בא ר' יהודה בר'    סימון אמ' מהר    המוריה

דפוס    ולבכותה ומהיכן בא ר' יהודה בר'    סימון אמר מהר    המוריה

ירו1    ולבכותה מהיכן  בא ר' יהודה בר     סימון אמ' מהר    המוריה

ירו2    ולבכותה מהיכן  בא ר' יהודה ב"ס          אמ' מה<..> המוריה

או3     ולבכותה מהיכן  בא ר' יהודה ב"ר    סימון אמר מהר    המוריה

או51    ולבכותה מהיכן  בא ר' יהודה בר     סימון אמ' מהר    המוריה

ששון            מהיכן  בא ר' יהודה ב"ס          אמ' מהר    המוריה

--------------------------------------------------------------------

לונ     בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואמ'  שמא חס  ושלום נמצא    פסול

וטי     בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואומר שמא חס  ושלום נמצא בו פסול

מינ

פריז    בא והיה אברהם מהרהר בלבו       שמא חס  ושלום נמצא בו פסול

דפוס    בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואומר שמא חס  ושלום נמצא בו פסול

ירו1    בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואומר שמא ח"ו       נמצא בו פסול

ירו2    בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואומ' שמא ח"ו       נמצא בי פסול

או3     בא והיה אברהם מהרהר בלבו       שמא או'       נמצא בו פיסול

או51    בא והיה אברהם מהרהר בלבו       שמא ח"ו       נמצא בו פיסול

ששון    בא והיה אברהם מהרהר בלבו ואו'  שמא ח"ו       נמצא בו פסול

--------------------------------------------------------------------

לונ     בו ולא  נתקבל קרבני ממני יצתה    בת  קול ואמרה לו לך אכול

וטי        ולא  נתקבל קרבנו      יצאתה   בת  קול ואמרה לו לך אכול

מינ

פריז       ולא  נתקבל קרבנו      יצתה    בת  קול ואמרה לו לך אכול

דפוס       ולא  נתקבל קרבנו      יצתה    בת  קול ואמרה לו לך אכול

ירו1       ולא  נתקבל קרבני      יצתה    בת  קול ואמרה לו לך אכול

ירו2       לולא נתקבל קרבני      יצת<..> בת  קול ואמרה לו לך אכול

או3        ולא  נתקבל קרבני      יצאת    בת  קול ואמרה    לך אכול

או51       ולא  נתקבל קרבנו      יצתה    בת  קול ואמרה לו לך אכול

ששון       ולא  נתקבל קרבני      יצאת    ב"ק     ואמרה    לך אכול

--------------------------------------------------------------------

לונ                  בשמחה לחמך

וטי     (לחמך בשמחה) [בשמה לחמך] וג'

מינ

פריז                 בשמחה לחמך  וגו'

דפוס                 בשמחה לחמך

ירו1                 בשמחה לחמך  ושתה בלב  טוב יינך כי כבר רצה

ירו2                 בשמחה לחמך

או3                  בשמחה לחמך  ושתה בלב  טוב יינך כי כבר רצה

או51                 בשמחה לחמך  ושתה בלב  טוב יינך כי כבר רצה

ששון                 בשמחה לחמך  ושתה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                     כביכול אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

פריז

דפוס

ירו1    אלהים  את מעשיך הרי    אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשי'

ירו2                    והרי   אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

או3     האלהים את מעשיך הרי    אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשי'

או51    האלהים את מעשיך הרי    אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים

ששון                    הרי    אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  יש'   לא שמחו בעולמי וגו'

וטי                  ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

מינ     לשמוח בעולמי ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

פריז                       לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

דפוס                 ישראל לא שמחו בעולמי

ירו1    לשמוח בעולמי ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמח

ירו2    לשמוח בעולמי ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

או3     לשמוח        ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

או51    לשמוח        ישראל לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

ששון    לשמח  בעולמי יש'   לא שמחו בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בעולמי ישר' לא שמחו בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

פריז

דפוס

ירו1    בעולמי                                              שנא'

ירו2    בעולמי                                              שנא'

או3     בעולמי                                              שנא'

או51    בעולמי                                              שנא'

ששון    בעולמי

--------------------------------------------------------------------

לונ                       שמח יש'   במעשיו אין  כת'  כאן אלא ישמח

וטי                       שמח יש'   במעשיו               אלא ישמח

מינ                       שמח ישר'  בעושיו אין  כת'  כאן אלא ישמח

פריז                      שמח ישר'  במעשיו               אלא ישמח

דפוס                      שמח ישראל בעושיו אינו אומר     אלא ישמח

ירו1    ישמח ישראל בעושיו שמח              אין  כתי' כאן אלא ישמח

ירו2    ישמח ישראל במעשיו שמח              לא   נאמ'     אלא ישמח

או3     ישמח ישראל בעושיו שמח ישראל        אין  כתי' כאן אלא ישמח

או51    ישמח ישראל בעושיו שמח ישראל        אין  כתי' כאן אלא ישמח

ששון    ישמח ישראל בעושיו שמח ישר'         אין  כתי' כאן אלא ישמח

--------------------------------------------------------------------

לונ                    עתידין הן  לשמוח במעשיו של הקב"ה   לעתיד

וטי     יש'   (במעשיו) עתידין הן  לשמוח במעשיו    שלהקב"ה לעתיד

מינ     ישר'  בעושיו   עתידין יש' לשמוח עם        הקב"ה   כגן

פריז    ישראל בעושיו   עתידין הן  לשמוח במעשיו של הקב"ה   לעתיד

דפוס                   עתידין הן  לשמוח במעשיו של הקב"ה   לעתיד

ירו1    ישראל בעושיו   עתידין הן  לשמוח במעשה     הקב"ה   לעתיד

ירו2                   עתידין הן  לשמוח במעשה     הקב"ה   לעתיד

או3                    עתידין הן  לישמח           בהקב"ה  לעתיד

או51                   עתידין הן  לישמח במעשיו של הב"ה    לעתיד

ששון                   עתידין הן  לשמוח במעשה     הב"ה    לעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ     לבוא כביכול

וטי     לבוא כביכול

מינ     עדן  כביכול ישראל לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

פריז    לבא

דפוס    לבא  כביכול

ירו1    לבא  כביכול

ירו2    לבא  כביכול

או3     לבוא כביכול

או51    לבוא כביכול

ששון    לבא  כביכול

--------------------------------------------------------------------

לונ     הקב"ה לא שמח   בעולמו

וטי     הקב"ה לא שמח   בעולמו

מינ     אני   לא שמחתי בעולמי

פריז    הקב"ה לא שמח   בעולמו

דפוס    הקב"ה לא שמח   בעולמו

ירו1    הקב"ה לא שמח   בעולמו      א"ר  ברכיה בשעה שברא הקב"ה

ירו2    הקב"ה לא שמח   בעולמו דאמ' ר'   ברכיה בשעה שברא הקב"ה

או3     הקב"ה לא שמח   בעולמו      א"ר  ברכיה בשעה שברא הקב"ה

או51    הב"ה  לא שמח   בעולמו      דא"ר ברכיה בשעה שברא הב"ה

ששון    הב"ה  לא שמח   בעולמו      א"ר  ברכיה בשעה שברא הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    את עולמו מה כתי' וירא אלהים את כל אשר עשה וגו'

ירו2    את עולמו מה כתי' וירא אלהים את כל אשר עשה

או3     את עולמו מה כתי' וירא אלהים את כל אשר עשה

או51    את עולמו מה כתי' וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד

ששון    את עולמו מה כתי' וירא אל'ים את כל אשר עשה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    ואין לשון  הזה וירא אלא לשון שמחה היך  מה   דאת אמ' וראך

ירו2    ואין לשון      וירא אלא לשון שמחה כד"א              וראך

או3     ואין הלשון הזה וירא אלא לשון שמחה שנא'              וראך

או51    ואין לשון      וירא אלא לשון שמחה כד"א              וראך

ששון    ואין הלשון הזה וירא אלא לשון שמחה היך  מד"א         וראך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    ושמח בלבו וכיון שחטא אדם הראשון סילק שכינה  למרום שנא'

ירו2    ושמח בלבו וכיון שחטא אדם הראשון סלק  שכינתו למרום שנא'

או3     ושמח בלבו וכיון שחטא אדם הראשון סלק  שכינתו למרום שנא'

או51    ושמח בלבו וכיון שחטא אדם הראשון סלק  שכינתו למרום שנא'

ששון    ושמח בלבו וכיון שחטא אדם הראשון סלק  שכינתו למרום שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    וינחם יי כי עשה את האדם         ויתעצב אל לבו ואין לשון

ירו2    וינחם יי כי עשה את האדם באר<..> ויתעצב אל לבו ואין

או3     וינחם יי כי עשה את האדם בארץ    ויתעצב אל לבו ואין

או51    וינחם יי כי עשה את האדם בארץ    ויתעצב אל לבו ואין

ששון    וינחם יי כי עשה את האדם         ויתעצב אל לבו אין  לשו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    ויתעצב אלא לשון אבל היך מה   דאת אמר כי נעצב המלך על בנו

ירו2    ויתעצב אלא לשון אבל     כד"א         כי נעצב המלך על בנו

או3     ויתעצב אלא לשון אבל היך כד"א            נעצב המלך על בנו

או51    ויתעצב אלא לשון אבל     כד"א         כי נעצב המלך אל בנו

ששון    ויתעצב אלא לשון אבל היך מד"א         כי נעצב המלך על בנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    אמ' להם הקב"ה לרשעים כביכול אני אדון      על עולמי   ולא

ירו2    אמ'     הקב"ה לרשעים כביכול אני אדון      על עולמי   ולא

או3     אמ'     הקב"ה לרשעים כביכול אני אדון      כל עולמי   ולא

או51    אמ'     הב"ה  לרשעים כביכול אני [אדון     כל עולמ..] לא

ששון    אמ' להם הב"ה  לרשעי' כביכול     אדון  אני על עולמי   ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ואתם וגו'

וטי                  ואתם מבקש'

מינ                  ואתם מבקשי' לשמו' בעולמי

פריז                 ואתם מבקשין לשמוח

דפוס

ירו1    שמחתי בו     ואתם מבקשים לשמוח        הה"ד יהי  כבוד יי

ירו2    שמחתי לבי    ואתם מבקשים לשמוח        הה"ד יהיה כבוד יי

או3     שמחתי בעולמי ואתם מבקשים לשמוח        הה"ד יהי  כבוד יי

או51    שמחתי בו     ואתם מבקשים לשמוח        הה"ד יהי  כבוד יי

ששון    שמחתי בו     ואתם מבקשין לשמוח        הה"ד יהי  כבוד יי

--------------------------------------------------------------------

לונ                          שמח יי  במעשיו אין   כת'  כאן   אלא

וטי                   וג'    שמח יי  במעשיו אין   כת'  בן    אלא

מינ                          שמח יי  במעשיו אין   כת'  כאן   אלא

פריז                         שמח יי  במעשיו אין   כתי' כאן   אלא

דפוס                         שמח יי' במעשיו ואינו אומ'       שלא

ירו1    לעולם ישמח יי במעשיו שמח יי  במעשיו אין   כתי' כאן   אלא

ירו2    לעולם ישמח יי במעשיו שמח            אין   כתי' כ<..> אלא

או3     לעולם ישמח יי במעשיו שמח יי  במעשיו אין   כתי' כאן   אלא

או51    לעולם ישמח יי במעשיו שמח יי  במעשיו אין   כתי' כאן   אלא

ששון    לעולם ישמח יי במעשיו שמח יי  במעשיו אין   כתי' כאן   אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ     ישמח יי במעשיו     עתיד הקב"ה לשמוח במעשיהן    שלצדיקים

וטי     ישמח יי במעשיו     עתיד הקב"ה לשמוח במעשיהן    שלצדיקים

מינ     ישמח יי במעשיו     עתיד הקב"ה לשמוח עם         הצדיקים

פריז    ישמח יי במע()[ש]יו עתיד הקב"ה לשמוח במעשיהן של צדיקים

דפוס    ישמח               עתיד הקב"ה לשמוח במעשיהם של צדיקים

ירו1    ישמח יי במעשיו     עתיד הקב"ה לשמח  במעשה      הצדיקי'

ירו2    ישמח               עתיד הקב"ה לשמוח במעשה      הצדיקים

או3     ישמח               עתיד הקב"ה לשמוח במעשה      הצדיקים

או51    ישמח               עתיד הוא   לשמוח במעשה      הצדיקים

ששון    ישמח               עתיד הב"ה  לשמוח במעשה      הצדיקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     לעתיד לבוא

וטי     לעתיד לבוא

מינ     בגן   עדן  כביכול אני לא שמחתי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי

פריז    לעתיד לבא

דפוס    לעתיד לבא

ירו1    לעתיד לבא

ירו2    לעתיד לבא

או3     לעתיד לבוא

או51    לעתיד לבוא

ששון    לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולמי ואתם        שמחו

וטי     אלישבע  בת עמינדב     לא שמחוה בעולמי ואתם וגו'

מינ     אלישבע  בת עמינדב     לא שמחתי בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

פריז    אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

דפוס    אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולם

ירו1    אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

ירו2    אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

או3     אלישבע  בת עמינדב     לא שמחה  בעולמי ואתם מבקשים לשמוח

או51    [אלישבע בת עמינדב     לא שמחה  בעו'   ואתם מבקשים לשמוח

ששון    אלישבע  בת עמי    נדב לא שמחה  בעולמי ואתם מבקשין לשמוח

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'        אלישבע               ראתה  חמש  כתרים

וטי                 אלישבע               ראתה  חמש  כתרים

מינ     בעולמי      אלישבע בת עמינדב     ראתה  ארבע שמחות ואבל

פריז    בעולמי  וג' אלישבע בת עמינדב     ראתה  חמש  כתרים

דפוס                                     שראתה ה'   כתרי'

ירו1    בעולמי      אלישבע               ראתה  חמש' שמחות

ירו2    בעולמי      אלישבע               ראתה  חמש  שמחות

או3     בעולמי      אלישבע               ראתה  חמש  שמחות

או51    בעולמי]     אלישבע               ראתה  חמש  שמחות

ששון    בעולמי      אלישבע בת עמי    נדב ראתה  ה'   שמחות

--------------------------------------------------------------------

לונ         ביום אחד יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כהן גדול

וטי         ביום     יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כהן גדול

מינ     אחד ביום אחד יבמה מלך                 בעלה כהן גדול אחיה

פריז        ביום     יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כהן גדול

דפוס        ביום אחד יבמה מלך ישראל אחיה נשיא בעלה כהן גדול

ירו1        ביום אחד יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כ"ג

ירו2        ביום א'  יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כהן גדול

או3         ביום אחד יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כ"ג

או51        ביום א'  יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כ"ג

ששון        ביום א'  יבמה מלך       אחיה נשיא בעלה כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ          שני  בניה     סיגני כהונה       פינחס בן בנה משוח

וטי          שני  בניה     סיגני כהונה       פינחס בן בנה משוח

מינ     נשיא ושני בניה     סיגני כהונה גדול'

פריז         שני  בניה     סגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

דפוס         שני  בניה שני שגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

ירו1              בניה     סגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

ירו2              בניה     סגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

או3               בניה     סגני  כהונה       פנחס         משוח

או51              בניה     סגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

ששון              בניה     סגני  כהונה       פנחס  בן בנה משוח

--------------------------------------------------------------------

לונ     מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

וטי     מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

מינ           כיון שנכנסו      להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

פריז    מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

דפוס    מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב      נשרפו  נהפכה   שמחתה

ירו1    מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכתה שמחתה

ירו2    מלחמה כאן  שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

או3     מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

או51    מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופים ונהפכה  שמחתה

ששון    מלחמה כיון שנכנסו בניה להקריב יצאו שרופי' ונהפכתה שמחת'

--------------------------------------------------------------------

לונ     לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן

וטי     לאבל הדה  היא דכת' אחרי מות שני בני אהרן וג'

מינ     לאבל               אחרי מות שני בני אהרן

פריז    לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן

דפוס    לאבל הה"ד          אחר' מות שני בני אהרן

ירו1    לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יי

ירו2    לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן

או3     לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יי

או51    לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יי

ששון    לאבל הה"ד          אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1    וימותו

ירו2

או3     וימותו

או51    וימותו

ששון