לונ     {ז} תני           אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהיה

וטי     {ז} תני           אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהיה

מינ     {ז} דתני          אסור לתלמיד להורות               עד שיהא

פריז    {ז} תני           אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהיו

דפוס    {ז} תני  ר' אלעזר אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהיה

ירו1    {ז} תני           אסור לתלמיד להורות בפני      רבו עד שיהו

ירו2    {ז} תני           אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהא

או3     {ז} תני           אסור לתלמיד להורות לפני      רבו עד שיהיה

או51    {ז} תאני          אסור לתלמיד להורות (ב)[ל]פני רבו עד שיהיה

ששון    {ז} תני           אסור לתלמיד להורות בפני      רבו עד שיהא

--------------------------------------------------------------------

לונ         לו ברחוק       שנים עשר מיל כמחנה  יש'   מה   טע'

וטי                  לו    שנים עשר מיל כמחנה  יש'   מה   ת"ל

מינ     רבו    רחוק  ממנו  שנים עשר מיל במחנה  ישראל מה   טעמיה

פריז                 לו    שנים עשר מיל כמחנה  ישר'  מה   ת"ל

דפוס           רחוק  לו    י"ב      מיל כמחנה  ישראל הה"ד

ירו1                 לו    י"ב      מיל במחנה  ישראל מ"ט  שנא'

ירו2           בינו  לבינו י"ב      מיל שבמחנה ישראל מ"ט

או3            בינו  לבינו י"ב      מיל שבמחנה ישראל מ"ט

או51           בינו  לבינו שנים עשר מיל שבמחנה ישראל הה"ד

ששון           רחוק  לו    י"ב      מיל כמחנה  יש'   מ"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ         ויחנו על הירדן                            וכמה הן

וטי     טע' ויחנו על הירדן                            וכמה הן

מינ         ויחנו על הירדן מבית הישימות               וכמה הם

פריז        ויחנו                                     וכמה הן

דפוס        ויחנו על הירדן                            וכמה הם

ירו1        ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים  וכמה הן

ירו2        ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים וכמה היה

או3         ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים  וכמה הן

או51        ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אכל השטים  וכמה היו

ששון        ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים  וכמה הן

--------------------------------------------------------------------

לונ     שנים עשר מיל ר' תנחום בר' יהודה הווה      בחפר הוון

וטי     שנים עשר מיל ר' תנחום בר' יהודה הוה       בחפר הוו

מינ     שנים עשר מיל ר' תנחום בר' ירמיה הוה  יתיב בחפר היון

פריז    שנים עשר מיל ר' תנחום בר' יהודה הוה       בחפר הוו

דפוס    י"ב      מיל ר' תנחום בר' ירמיה הוה       בחפר הוו

ירו1    י"ב      מיל ר' תנחום בר' יהודה הוה       בחפר והוו

ירו2    י"ב      מיל ר' תנחו' בר' יהודה הוה       בכפר והוו

או3     י"ב      מיל ר' תנחום ב"ר יהודה הוה       בכפר והוו

או51    י"ב      מיל ר' תנחום בר' יהודה הוה       בכפר והוו

ששון    י"ב      מיל ר' תנחו' בר' יהו'  הוה       בחפר והוו

--------------------------------------------------------------------

לונ     שאילין ליה והוא מורה שאיילין ל?י?ה ?ו?הוא מורה אמרו  לו

וטי     שיילין ליה והוא מורה שיילין  ליה   והוא   מורה אמרו  לו

מינ     שאלון  ליה והוא מורי שאלון   ליה   והוא   מורי אמרון ליה

פריז    שיילין ליה והוא מורה שיילין  ליה   והוא   מורה אמרו  לו

דפוס    שיילין ביה והוא מורה                           אמרו  לו

ירו1    שיילין ליה והוא מורה שיילין  ליה   והוא   מורה אמרו  לו

ירו2    שאלין  ליה והוא מורה                           אמרו  לו

או3     שאילין ליה והוא מורה שאילין  ליה   והוא   מודה אמרו  לו

או51    שאילין ליה והוא מורה שאלין   ליה   והוא   מורר אמרו  ליה

ששון    שיילין ליה והוא מורה שיילין  ליה   והוא   מורה אמרו  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא כן אילפן ר'          אסור לתלמיד להורות      לפני רבו

וטי     לא כן אלפן  ר'          אסור לתלמיד להורות      לפני רבו

מינ     לא כן אלפן  רבי         אסור לתלמיד להורות      בפני רבו

פריז    לא כן אלפן  ר'          אסור לתלמיד להורות      לפני רבו

דפוס    לא כן אלפן  בי    מדרשא אסור לתלמיד להורות      לפני רבו

ירו1    לא כך אלפן  ר'          אסור לתלמיד להורות      לפני רבו

ירו2    לא כך אלפן  רבי         אסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו

או3     לא כך אלפן  רבי'        אסור לתלמיד להורות הלכה בפני רבו

או51    לא כך אלפין רבינו       אסור לתלמיד להורות הלכה לפני רבו

ששון    לא כן אלפן  ר'          אסו' לתלמיד להורות      לפני רבו

--------------------------------------------------------------------

לונ          עד שיהיה לו         שנים עשר מיל כנגד מחנה  יש'

וטי          עד שיהיה לו         שנים עשר מיל כנגד מחנה  יש'

מינ          עד שיהא  רחוק מביתו י"ב      מיל      כמחנה ישראל

פריז         עד שיהו  לו         שנים עשר מיל כנגד מחנה  ישראל

דפוס         עד                  י"ב      מיל

ירו1    הלכה עד שיהו  לו         י"ב      מיל      כמחנה ישראל

ירו2         עד שיהיו לו         י"ב      מיל כנגד מחנה  ישראל

או3          עד שיהו  לו         י"ב      מיל כנגד מחנה  ישראל

או51         עד שיהיו לו         שנים עשר מיל כנגד מחנה  ישראל

ששון         עד שיהיו לו         י"ב      מיל כנגד מחנה  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     והא   ר' מני רבך יתיב בציפרין  <..>מ'         ייתו   עלי

וטי     והא   ר' מני רבך יהיב בציפורין אמ'    להון    ייתר   עלי

מינ     והא   ר' מני רבן יהיב בציפורין אמ'    להון    ייתו   עלוי

פריז    והא   ר' מני רבך יתיב בצפרין   אמ'    להון יי ייתר   עלי

דפוס    והא   ר' מני רבך יתיב בצפורי   אמ'    להון    יתי    עלי

ירו1    והא   ר' מנו רבך יתיב בציפרי   אמ'    להון    וייתי  לי

ירו2    והיה  ר' מנו רבך יתיב בצפורין  אמ'    להון    ייתי   לי

או3     והא"ר    מנו רבך יתיב בציפרין  אמ'    להון    ייתי   לי

או51    א"ר      מני רבך יתיב בציפורין אמ'    לון     י[י]תי עלי

ששון    והא   ר' מני רבך יתיב בציפרין  אמ'    להון    וייתי  לי

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא  ידעת                                 מן ההוא  ענתה

וטי     אין ידעת                                 מן ההוא  ענתה

מינ                             אם    הוינא ידע  מן ההיא  ענתא

פריז    אין ידעת                                 מן ההוא  ענתה

דפוס    אין ידעית                                מן ההיא  ענתה

ירו1    דלא ידעית [נ"א ייתי עלי אי    הוינא ידע]    מההיא עונתא

ירו2    דלא ידעית                                מה היא   עונתה

או3     דלא ידעית                                   מההיא עונתה

או51                            א[י]ן הוינא ידע     מההיא שעתא

ששון    דלא ידעית                                   מההיא שעת'

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא אורי

וטי     לא אורי

מינ     לא אורי

פריז    לא אורי

דפוס    לא אורי

ירו1    לא אורי

ירו2       לאחורי

או3     לא אורי

או51    לא אורי

ששון    לא אורי