לונ     {י} ר'   לוי אמ' שחצים(!) היו

וטי     {י} ר'   לוי אמ' שחצים    היו

מינ     {י} ר'   לוי אמ' שחצים    היו

פריז    {י} ר'   לוי א'  שחצים    היו

דפוס    {י} ר'   לוי אמר שחצים    היו

ירו1    {י} רל"א         שחצים    היו והיו אומרים אי זו אשה הגונה

ירו2    {י} ר"ל      אמ' שחצים    היו

או3     {י} ר'   לוי אמ' שחצים    היו והיו אומרים אי זו אשה הגונה

או51    {י} ר'   לוי אמ' שחצנין   היו

ששון    {י} ר"ל      אמ' שחצים    היו

--------------------------------------------------------------------

לונ         הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להן מה היו א'

וטי         הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להן מה היו אומרין

מינ         הרבה נשים     יושבות עגונות וממתינות להן        אמרו

פריז        הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להן מה היו או'

דפוס        הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להם מה היו אומרים

ירו1    לנו הרבה נשים     יושבות עגומות ממתינות  להם מה היו אומרים

ירו2        הרבה נשים     יושבות עגונות וממתינות להם מה היו אומרי'

או3     לנו הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להם מה היו אומרי'

או51        הרבה נשים היו יושבות עגומות ממתינות  להם מה היו אומרים

ששון        הרבה נשים     יושבות עגומות ממתינות  להן מה היו אומרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אחי אבינו מלך אחי אמינו  נשיא אבינו

וטי                        אחי אבינו מלך אחי אימינו נשיא אבינו

מינ     איזו אשה הוגנת לנו אחי אבינו מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

פריז                       אחי אבינו מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

דפוס                       אחי אבינו מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

ירו1                       אחי אבינו מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

ירו2                       אחי אבי   מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

או3                        אחי אבי'  מלך אחי אמנו   נשיא אבי'

או51                       אחי אבינו מלך אחי אמנו   נשיא אבינו

ששון                       אחי אבי'  מלך אחי אימנו  נשיא אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     כהן גדול אנו  שני סיגני כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

וטי     כהן גדול אנו  שני סגני  כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

מינ     כהן גדול ואנו     סיגני כהונה

פריז    כהן גדול אנו      סגני  כהונה איזו    אשה הוגנת לנו

דפוס    כהן גדול ואנו שני סגני  כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

ירו1    כהן גדול אנו      סגני  כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

ירו2    כהן גדול אם       סגני  כהונה איזו    אשה הוגנת לנו

או3     כ"ג      אנו      סגני  כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

או51    כ"ג      אנו      סגני  כהונה אי   זו אשה הוגנת לנו

ששון    כ"ג      אנו      סגני  כהונה אין  זו     הוגנת לנו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' מנחמא בש'  ר' יהושע בן  נחמיה                     בחוריו

וטי     ר' מנחמה בשם  ר' יהושע בן  נחמיה                     בחוריו

מינ

פריז    ר' מנחמא בשם  ר' יהושע בן  נחמיה                     בחוריו

דפוס    ר' מנחמא בשם  ר' יהושע בן  נחמי'       אמ'           בחוריו

ירו1    ר' מנחמא בשם  ר' יהושע בן  נחמיא       אמ' עליהם ה"א בחוריו

ירו2    ר' מנחמא בש"ר    יהושע בן  נחמיה       אמ'           בחוריו

או3     ר' מנחמא בש"ר    יהושע ב"ר נחמיא עליהם אמ' הכתו'     בחוריו

או51    ר' מנחמא בש"ר    יהושע ב"ר נחמיה       אמ'           בחוריו

ששון    ר' נחמא  בש"ר    יהוש' בר' נחמי'       אמ'           בחוריו

--------------------------------------------------------------------

לונ     אכלה אש ולמה    בחוריו אכלה אש משום  ובתולותיו  לא הוללו

וטי     אכלה אש ולמה    בחוריו אכלה אש משום  ובתולותיו  לא הוללו

מינ

פריז    אכלה אש ולמה    בחוריו אכלה אש משום  ובתולותיו  לא הוללו

דפוס    אכלה אש למה     בחוריו אכלה אש משום  בתולותיו   לא הוללו

ירו1    אכלה אש למה                    משום  דבתולותיו  לא הוללו

ירו2    אכלה אש (ובתול)                מ<..> דובתולותיו לא הוללו

או3     אכלה אש למה                    משום  דבתולותיו  לא היללו

או51    אכלה אש למה                    משום  דבתולותיו  לא הוללו

ששון    אכלה אש                        משום  דבתולותיו  לא הוללו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ועוד   מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי

וטי     ועוד   מן הדה ואל משה אמר עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

מינ

פריז    ועוד   מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

דפוס    ועו'   מן הדא ואל משה אמ' עלה אל יי

ירו1    ועוד   מן הדא ואל משה אמ' עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

ירו2    ועוד   מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

או3     ועוד   מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

או51    [ו]עוד מן הדה ואל משה אמ' עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהוא

ששון    ועוד   מן הדא ואל משה אמר עלה אל יי אתה ואהרן נדב ואביהו

--------------------------------------------------------------------

לונ                        מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחילה

וטי                        מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחילה

מינ

פריז                       מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחלה

דפוס                       מלמד שהיו    משה ואהרן הולכין תחלה

ירו1                       מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחלה

ירו2                       מלמד שהי<..> משה ואהרן מהלכין תחלה

או3                        מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחלה

או51    ושבעים מזקני ישראל מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחלה

ששון                       מלמד שהיו    משה ואהרן מהלכין תחלה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל יש'   מהלכין אחריהן

וטי     ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישראל מהלכין אחריהן

מינ

פריז    ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל ישר'  מהלכין אחריהן

דפוס    ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכל ישראל        אחריהן

ירו1    ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכל ישראל        אחריהם והיו

ירו2    ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכל ישראל        אחריהם והיו

או3     ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן                         והיו

או51    ונדב ואביהוא מהלכין אחריהם וכל ישראל               והיו

ששון    נדב  ואביהו  מהלכין אחריהם וכל יש'                 והיו

--------------------------------------------------------------------

לונ        וא'     עוד שני זקנים  הללו מתים ואני ואתה נוהגין כשררה

וטי        ואומרין     שני זקנים  הללו מתים אני  ואתה נוהגין בסררה

מינ

פריז       ואו'        שני זקנים  הללו מתים אני  ואתה נוהגין סררה

דפוס       ואומ'       שני זקנים  הללו מתים ואנו      נוהגין שררה

ירו1       אומרים  מתי     הזקנים הללו מתים ואני ואתה נוהגי' שררה

ירו2       אומרי'  מתי     הזקנים הללו מתים ואני ואתה נוהגין שררה

או3     הם אומרים  מתי     הזקנים      מתים ואני ואתה נוהגין שררה

או51    הם אומרים  מתי     הזקנים הללו מתים ואני ואתה נוהגין שררה

ששון    הם אומרי'  מתי     הזקני' הללו מתי' ואני ואתה נוהגי' שררה

--------------------------------------------------------------------

לונ     על הציבור ר' יודן בש'  ר' אייבו אמ'  בפיהם אמרו זה

וטי     עם הציבור ר' יודן בשם  ר' איבו  אמ'  בפיהן אמרו זה

מינ

פריז    עם הצבור  ר' יודן בשם  ר' איבו  א'   בפיהן אמרו זה

דפוס    על הציבור ר' יודן בשם  ר' איבו  אמ'  בפיהם אמרו זה

ירו1    על הצבור  ר' יודן בש"ר    אבא   אמר  בפיהם אמרו זה

ירו2    על הצבור  ר' יודן בש"ר    אבא   אמ'  בפיהם אמרו זה

או3     על הציבור ר' יודן בש"ר    אבא   אמ'  בפיהן אמרו זה

או51    על הציבור ר' יודן בש"ר    אבא   אמרו בפיהם אמרו זה

ששון    על הציבור ר' יודן בש"ר    אבא   אמ'  בפיהם אמרו זה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לזה ר' פינחס אמ'  בליבם הרהרו         אמ'  ר' ברכיה

וטי     לזה ר' פינחס א'   בליבם הירהרו        א'   ר' ברכיה

מינ                                           ר'      אחא

פריז    לזה ר' פנחס  א'   בלבם  הרהרו         א"ר     ברכיה

דפוס    לזה ר' פינחס אמ'  בלבם  הרהרו         א"ר     ברכיה

ירו1    לזה ר' פנחס  אמר  בלבם  אמרו   זה לזה א"ר     ברכיה

ירו2    לזה ר' פנחס  אומ' בלבם  אמרו   זה לזה אמ"ר    ברכיה

או3     לזה ר' פנחס  אמר  בלבם  אמרו   זה לזה א"ר     ברכיה

או51    לזה ר' פנחס  אמר  בלבם  אמרו   זה לזה א"ר     ברכיה

ששון    לזה ר' פנח'  אמ'  בלבם  אמרו   זה לזה א"ר     ברכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ           אמ'  להן    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר וגו'

וטי           אמ'  להן    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר וג'

מינ           קרי  עליהון       אל תתהלל ביום מחר כי   לא תדע מה

פריז          א'   להן    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר וג'

דפוס          אמ'  להם    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר

ירו1          אמ'  להם    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר

ירו2          אמ'  להם    הקב"ה אל תתהלל ביום מתך

או3           אמ'  להם    הקב"ה אל תתהלל ביום מחר

או51    (א"ל) [אמ' להם]   הב"ה  אל תתהלל ביום מחר

ששון          אמ'  להם    הב"ה  אל תתהלל ביום מחר

--------------------------------------------------------------------

לונ             הרבה סייחים מתו  ונעשו עירותיהן שטוחין על  גבי

וטי             הרבה סייחים מתו  ונעשו עורותיהן שטיחין על  גבי

מינ     ילד יום הרבה סייחין מתין ונעשו עורותיהן שטוחין על  גבי

פריז            הרבה סייחים מתו  ונעשו עורותיהן שטיחין על  גבי

דפוס            הרבה סייחין מתו  ונעסו עורותיהן שטוחין על  גבי

ירו1            הרבה סייחים מתו  ונעשו עורותם   שטיחין על  גבי

ירו2            הרבה סייחים מתו  ונעשו עורות    שטוחים על  גבי

או3             הרבה סייחים מתו  ונעשו עורות    שטוחין על  גבי

או51            הרבה סייחים מתו  ונעשו עורותם   שטוחים ע"ג

ששון            הרבה סייחין מתו  ונעשו עורותיהן שטיחין ע"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ     אומותיהן ועוד  מן הדא ואל אצילי בני יש'

וטי     אימותיהן ועו'ד מן הדא ואל אצילי בני יש'   וג'

מינ     אמותיהן  ועוד  מן הדא ואל אצילי בני יש'   וגו'

פריז    אמותיהן  ועוד  מן הדא ואל אצילי בני ישראל

דפוס    אמותיהן  ועוד  מן הדא ואל אצילי בני ישראל

ירו1    אמותיהן  ועוד  מן הדא ואל אצילי בני ישראל לא   שלח ידו

ירו2    אמותם    ועוד  מן הדא ואל אצילי בני ישראל לא   שלח ידו

או3     אמותם    ועוד  מן הדה ואל אצילי בני ישראל לא   שלח ידו

או51    אימותיהם ועוד  מן הדה ואל אצילי בני ישראל [לא  שלח ידו]

ששון    אמותיהם  ועוד  מן הדא ואל אצילי בני יש'   לא   שלח ידו

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'      ר' פינחס מיכן היו  ראויין        להשתלחתיו

וטי              א'   ר' פינחס מיכן היו  ראויין        להשתלחת

מינ              א"ר     פינחס           ראויין    היו למשלחת

פריז             א"ר     פנחס  מיכן שהיו ראויין        להשלחת

דפוס         אמ'      ר' פנחס  מכאן היו  ראויין        להשלחת

ירו1    וגו'     אמ'  ר' פנחס  מכאן שהיו ראויים        לשליחות

ירו2             אמ"ר    פנחס  מכאן שהיו ראויי<..>     לשליחות

או3              א"ר     פנחס  מכאן שהיו ראויין        לשליחות

או51             א"ר     פינחס מכאן שהיו רואים         לשליחות

ששון    וגו'     א"ר           מכאן שהיו ראויין        לשליחות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  דאמ'   ר' (י)הושעיא וכי

וטי     יד                           דאמ'   ר' הושעיה    וכי

מינ     יד הה"ד ויחזו את האלהים וגו' א"ר       אושעייא   וכי

פריז    יד                           א"ר       הושעיה    וכי

דפוס    יד                           דאמ'   ר' הושעיא    וכי

ירו1    יד                           (ד)א"ר    אושעיא    וכי

ירו2    יד                           דאמ"ר     אושעיא    וכי

או3     יד                           דא"ר      הושעיה    וכי

או51    יד                           דא"ר      הושעיא    וכי

ששון    יד                           דא"ר      הושעי'    וכי

--------------------------------------------------------------------

לונ     קילורית    עלת   עמהן מסיני      דכ'         ויחזו את הא'הים

וטי     קולרין     עלה   עמהן מסיני      דכת'        ויחזו את האל'ים

מינ     קילורית    עשתה  בידו מסיני      ראת     אמר

פריז    קילורין    עלה   עמהן מסיני      דכת'        ויחזו את האלהים

דפוס    קילורין    עלת   עמהן מסיני      דאת     אמר ויחזו את האלי'ם

ירו1    קלרין      העלו  עמם  (מ)[ל]סיני דכתי'       ויחזו את האלהים

ירו2    קילרין  על הנימס      מסיני      דכתי'       ויחזו את האלהים

או3     קילרין     העלו  עמם  מסיני      דכתי'       ויחזו את האלהים

או51    קילרין     עלתה  עמם  מסיני      [דכתי']     ויחזו את האלהים

ששון    קילורין    עלה   עמם  מסיני      דכתי'       ויחזו את האלים

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מלמד שזנו      עיניהם מן השכינה

וטי                  אלא מלמד שזנו      עיניהן מן השכינה

מינ     ויאכלו וישתו אלא מלמד שהיו      נהנין  מן השכינה

פריז                 אלא מלמד שזנו      עיניהן מן השכינה

דפוס                 אלא מלמד שזנו      עיניהם מן השכינה ויחזו

ירו1    וגו'         אלא מלמד שזנו      עיניהם מן השכינה

ירו2                 אלא מלמד שזנו      עי<..> מן השכינה

או3                  אלא מלמד שזנו      עיניהם מן השכינה

או51                 אלא מלמד שז(כ)[נ]ו עיניהם מן השכינה

ששון                 אלא מלמד שזנו      עיניהם מן השכינה

--------------------------------------------------------------------

לונ               כאדם שהוא מביט    בחבירו מתוך מאכל  ומתוך משקה

וטי               כאדם שהוא מביט    בחבירו מתוך מאכל  ומתוך משקה

מינ                                             במאכל       ובמשתה

פריז              כאדם שהוא <..>ביט בחבירו מתוך מאכל  ומתוך משקה

דפוס    את האלי'ם כאדם      שמביט   בחבירו מתוך מאכל        ומשתה

ירו1              כאדם      שמביט   בחבירו מתוך מאכל        ומשקה

ירו2              כאדם      שמביט   בחבירו מתוך מאכל        ומשתה

או3               כאדם      שמביט   בחבירו מתוך מאכל        ומשתה

או51              כאדם      שמביט   בחבירו מתוך אכילה       ושתייה

ששון              כאדם      שמביט   בחבירו מתוך מאכל        ומשקה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     א"ר אבין מלמד שהיו מגיסין את לבן ופורעין את ראשיהן והיו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ר'  יוחנן    אמ' אכילה

וטי                                  רבי <..>וחנן אמר אכילה

מינ     נהנין מן השכינה במאכל ובמשת' ור' יוחנן    אמ' ויאכלו

פריז                                 ר'  יוחנן    א'  אכילה

דפוס                                 ר'  יוחנן    אמ' אכילה

ירו1                                 ר'  יוחנן    אמר אכילה

ירו2                                 ר'  יוחנן    אמ' אכילה

או3                                  ר'  יוחנן    אמ' אכילה

או51                                 ר'  יוחנן    אמ' אכילה

ששון                                 ר'  יוח'     אמ' אכילה

--------------------------------------------------------------------

לונ           וודיי ה'    מ'  ד'  אמ' באור פני    מלך חיים

וטי           ודאי  כמה   דאת אמר     באור פני    מלך חיים   וגו'

מינ     וישתו ודאי

פריז          ודאי  כד"א              באור פני    מלך חיים   וג'

דפוס          ודאי  כד"א              באור פני    מלך ח?י?ים

ירו1          ודאי        כמה דאת אמר באור פני    מלך חיים

ירו2          ודאי  כד"א              באור פנ<..> מלך חיים

או3           ודאי  כד"א              באור פני    מלך חיים

או51          ודאי  כד"א              באור פני        חיים

ששון          ודאי  כמד"א             באור פני    מלך חיים

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ר' תנחומ'    מלמד שפרעו את ראשיהם והגיסו את לבן

וטי     א'   ר' תנחומא    מלמד שפרעו את ראשיהן והגיסו את ליבן

מינ

פריז    א"ר     <..>נחומא מלמד שפרעו    ראשיהן והגיסו את לבן

דפוס    א"ר     תנחומ'    מלמד שפרעו את ראשיהן וגיסו     לנם

ירו1    א"ר     תנחומא    מלמד שפרעו    ראשיהם והגיסו    לבם

ירו2    אמ"ר    תנחום     מלמד שפרעו    ראשיהם והגיסו    לבם

או3     א"ר     תנחומא    מלמד שפרעו    ראשיהם והגיסו    לבם

או51    א"ר     תנחומא    מלמד שפרעו    ראשיהם והגיסו    לבם

ששון    א"ר     תנחומ'    מלמד שפרעו    ראשיהם והגיסו    לבן

--------------------------------------------------------------------

לונ     וזנו עיניהן מן השכינה ר' יהושע דסיכנין בש'   ר' לוי

וטי     וזנו עיניהן מן השכינה ר' יהושע דסכני   בשם   ר' לוי

מינ                           ר' יהושע וסיכני  בשם   ר' לוי

פריז    וזנו עיניהם מן השכינה ר' יהושע               בן לוי

דפוס    וזבו עיניהם מן השכינה ר' יהושע דסכני   בשם   ר' לוי

ירו1    וזנו עיניהם מן השכינה ר' יהושע דסכנין  בשר"ל

ירו2    וזנו עיניהם מן השכינה ר' יהושע דסכ<..> בשר"ל

או3     וזנו עיניהם מן השכינה ר' יהושע דסכנין  בשר"ל

או51    וזנו עיניהם מן השכינה ר' יהושע דסכנין  בשר"ל

ששון    וזנו        מן השכינה ר' יהוש' דסכנין  בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ            משה לא    זז   עיניו מן   השכינה

וטי            משה לא    זן         מן   השכינה

מינ         כל        מי שזן  עיניו מן   השכינה אינו נהנה מן השכינה

פריז    א'     משה לא         זן    מן   השכינה

דפוס    אמ'    משה לא    זן   עיניו מן   השכינה

ירו1    אמ'    משה לא    נהנה       מן   השכינה

ירו2    אמ'    משה לא    נהנה       מן   השכינה

או3     אמ'    משה לא    נהנה       מזיו השכינה

או51    אמ'    משה לא    נהנה       מזיו השכינה

ששון    אמ'    משה לא    נהנה       מן   השכינה

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ונהנה מן השכינה

וטי                              ונהנה מן השכינה לא זן       מן

מינ     כל מי שאינו זו מן השכינה נהנה  מן השכינ'

פריז                             ונהנה מן השכינה

דפוס                             ונהנה מן השכינה לא זן עיניו מן

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ            מנ'        ויסתר משה פניו

וטי     השכינה מנין       ויסתר משה פניו

מינ                 הה"ד  ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט אל   האלהים

פריז           מנין שנ'   ויסתר משה פניו

דפוס    השכינה שנ'        ויסתר משה פניו

ירו1           מנין שנאמ' ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט וגו'

ירו2           מנין שנא'  ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט אל   האלהים

או3                 שנא'  ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט את   האלהים

או51                שנא'  ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט את   האלהים

ששון           מנין       ויסתר משה פניו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ונהנה מן   השכי'  מנ'        ומשה לא ידע כי ק'

וטי     ונהנה מן   השכינה מנ'        ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

מינ

פריז    ונהנה מן   השכינה מנין       ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

דפוס    ונהנה מן   השכינה מנין שנאמ' ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

ירו1    ונהנה מן   השכינה            ומשה לא ידע כי קרן ער  פניו

ירו2    ונהנה מן   השכינה      שנא'  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

או3     ונהנה מזיו השכינה      שנא'  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

או51    ונהנה מן   השכינה      שנא'  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

ששון    ונהנה מן   השכינה            ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

--------------------------------------------------------------------

לונ          בשכר  ויסתר                         משה פניו זכה ודבר

וטי          בשכר                                משה פניו זכה ודבר

מינ          בשכר  ויסתר                         משה פניו זכה לקלסתר

פריז         בשכר  ויסתר                         משה פניו זכה ודבר

דפוס         בשכר  ויסתר       זכה    ודבר יי אל משה

ירו1    וגו' בשכר  שהסתיר פניו זכה לו דבר  יי עם משה

ירו2         בזכות שהסתיר פניו זכה    ודבר יי אל משה

או3          בשכר  שהסתיר פניו זכה    ודבר יי אל משה

או51         בשכר  שהסתיר פניו זכה    ודבר יי אל משה

ששון    וגו' בשכר  שהסתיר פניו זכה    ודבר יי אל משה

--------------------------------------------------------------------

לונ     יי אל משה            פנים

וטי     יי אל משה פנים אל    פנים

מינ               פנים             הה"ד וירא אהרן וכל בני ישר'

פריז    יי אל משה פנים אל    פנים

דפוס              פנים אל    פנים

ירו1              פנים       בפנים

ירו2              פנים א<..> פנים

או3               פנים אל    פנים

או51              פנים אל    פנים

ששון              פנים       בפנים

--------------------------------------------------------------------

לונ          בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

וטי          בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

מינ     וגו' בשכר כי ירא מהביט זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

פריז         בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

דפוס         בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

ירו1         בשכר כי ירא       זכה לויראו מגשת אליו בזכות מהביט

ירו2         בשכר כי ירא           וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

או3          בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

או51         בשכר כי ירא           וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

ששון         בשכר כי ירא       זכה וייראו מגשת אליו בשכר  מהביט

--------------------------------------------------------------------

לונ     זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהם מן

וטי     זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהן מן

מינ     זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא שזנו עיניהם מן

פריז    זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהן מן

דפוס    זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהם מן

ירו1    זכה לותמונת יי יביט (די) נדב ואביהוא זנו  עיניהם מן

ירו2        ותמונת     יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהם <...>

או3         ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהם מן

או51        ותמונת  יי יביט      נדב ואביהוא זנו  עיניהם מן

ששון    זכה ותמונת  יי יביט      נדב ואביהו  זנו  עיניהם מן

--------------------------------------------------------------------

לונ     השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

וטי     השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואיבהוא

מינ     השכינה לא   נהנו      מן השכינה             וימת נדב ואביהוא

פריז    השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

דפוס    השכינה ולא  נהנו ממנה           ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

ירו1    השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

ירו2    השכינה                          ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

או3     השכינה [ולא נהנו      מן השכי'] ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

או51    השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא

ששון    השכינה ולא  נהנו      מן השכינה ועוד מן הדא וימת נדב ואביהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     לפני יי                                     וכי לפני

וטי     לפני יי                        א'  ר' יוחנן וכי לפני

מינ     לפני יי בהקריבם אש זרה לפני יי              וכי לפני

פריז    לפני יי                        א"ר    יוחנן וכי לפני

דפוס    לפני יי                                     וכי לפני

ירו1    לפני יי                        א"ר    יוחנן וכי לפני

ירו2    לפני יי                        אמ' ר' יוחנן וכי לפני

או3     לפני יי                        א"ר    יוחנן וכי לפני

או51    לפני יי                        א"ר    יוחנן וכי לפני

ששון    לפני יי                        א"ר    יוח'  וכי לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ     יי מתו                 אלא מלמד שהוא קשה     לפני הקב"ה

וטי     יי מתו                 אלא מלמד שהיה קשה     לפני הקב"ה

מינ     יי מתו והלא לפני אביהן אלא מלמד      שקשה    לפני הקב"ה

פריז    יי מתו                 אלא מלמד שהיה קשה     לפני הקב"ה

דפוס    יי מתו                 אלא מלמד שהיה קשה     לפני הקב"ה

ירו1    יי מתו                 אלא מלמד      שקשה    לפני הקב"ה

ירו2    יי מתו                 אלא מלמד      שקש<..> לפני הקב"ה

או3     יי מתו                 אלא מלמד      שקשה    לפני הקב"ה

או51    יי מתו                 אלא מלמד      שקשה    לפני הב"ה

ששון    יי מתו                 אלא מלמד      שקשה    לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     בשעה שבניהן    שלצדיקין מתים    בחייהם       ר' פינחס

וטי     בשעה שבניהן    שלצדיקים מתין    בחייהן       ר' יוחנן

מינ     מלמד שבניהן של צדיקים   מסתלקין בחיי   אביהן ר' נחמן

פריז    בשעה שבניהן של צדיקים   מתים    בחייהם       ר' יוחנן

דפוס    בשעה שבניהם של צדיקים   מתים    בחייהם       ר' יודן

ירו1    בשעה שבני      צדיקים   מתים    בחייהם       ר' יוחנן

ירו2    בשעה שבני      הצדיקים  מתים    בחייהם       ר' יוחנן

או3     בשעה שבני      צדיקים   מתים    בחייהם       ר' יוחנן

או51    בשעה שבני      צדיקים   מתים    בחייהם       ר' יוחנן

ששון    בשעה שבני      צדיקי'   מתי'    בחייהם       ר' יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ     דיפו בעא קומי  ר'  פינחס בר  חמא    בש'    ר' סימ'  הכא

וטי     דיפו בעא קומיה ר'  פינחס     ברוחמא בשם    ר' סימון הכא

מינ     דיפו בעא קדם   ר'  פנחס  בר  חמא

פריז    דיפו בעא קמי   ר'  פנחס  בר  חמא    בשם    ר' סימון הכא

דפוס    דיפו בעא מיניה ר'  פינחס בר' חמא    בשם    ר' סימון הכא

ירו1    דיפו בעא קמיה  ר'  פנחס  בר  חמא    בש"ר      סימון הכא

ירו2    דיפו בעי קומי  דר' פנחס  בן  חמא    בש<..>    סימון הכא

או3     דיפו בעא קומי  ר'  פנחס  בן  חמא    בשר"ס           הכא

או51    דיפו בעא קומי  ר'  פנחס  בן  חמא    בש"ר      סימון הכא

ששון    דיפו בעא קומי  ר'  פנח'  בר  חמא    בר'       סימו' הכא

--------------------------------------------------------------------

לונ            את אמ' לפני יי לפני יי שתי פעמים ולהלן     אמ'

וטי            את אמ' לפני יי לפני יי שני פעמים ולהלן את  אמ'

מינ     אמ' לו מה ת"ל לפני יי לפני יי שני פעמים

פריז           את אמר לפני יי         שני פעמים ולהלן את  אמר

דפוס           את אמר לפני יי לפני יי שני פעמים ולהלן הוא אומ'

ירו1              אמ' לפני יי לפני יי שתי פעמי' ולהלן את  אמר

ירו2              אמ'         לפני יי ב'  פעמים ולהלן את  אמר

או3               אמ' לפני יי לפני יי שתי פעמים ולהלן את  אומר

או51              אמ' לפני יי         שני פעמי' ולהלן את  אומר

ששון              אמ' לפני יי לפני יי ב"פ       ולהלן את  אמר

--------------------------------------------------------------------

לונ        לפני      אביהן פעם  אחת

וטי        לפני      אביהן פעם  אחת אלא מלמד שהיה קשה  לפני הקב"ה

מינ        לפני      אביהם פנים אחת אלא מלמד      שקשה לפני הקב"ה

פריז       לפני      אביהן פעם  אחת אלא מלמד שהיה קשה  לפני הקב"ה

דפוס    על פני  אהרן אביהן פעם  אחת אלא מלמד שהיה קשה  לפני הקב"ה

ירו1       לפני      אביהם פעם  אחת אלא מלמד שהיה קשה  לפני הקב"ה

ירו2       לפני      אביהם פעם  א'  אלא מלמד שהיה קשה  לפני הקב"ה

או3        לפני      אביה  פעם  אחת אלא מלמד שהוא קשה  לפני הקב"ה

או51       לפני      אביהם פעם  אחת אלא מלמד      שקשה לפני הב"ה

ששון       לפני      אביהם פע'  א'  אלא מלמד שהיה קשה  לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     כפליים מאביהן במדבר סיני אמ'  ר' מאיר

מינ     כפלים  באביהם במדבר סיני

פריז    כפלים  מאביהן במדבר סיני א"ר     מאיר

דפוס    כפלים  מאביהן מדבר  סיני א"ר     מאיר

ירו1    כפלים  מאביהם במדבר סיני אר"ל

ירו2    כפלים  מאביהם במדבר סיני אמ"ר    לוי

או3     כפלים  מאביהם במדבר סיני א"ר     לוי

או51    כפלים  מאביהם במדבר סיני אר"ל

ששון    כפלים  מאביהם במדבר סיני אר"ל         (וכי במדבר סיני)

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אלא מלמד שמהר סיני

וטי     וכי במדבר סיני מתו                    אלא מלמד שמהר סיני

מינ     וכי במדבר סיני מתו                    אלא מלמד      שמסיני

פריז    וכי במדבר סיני מתו                    אלא מלמד שמהר סיני

דפוס    וכי בדבר  סיני מתו                    אלא מלמד שמהר סיני

ירו1    וכי במדבר סיני מתו והלא באהל מועד מתו אלא מלמד שמהר סיני

ירו2    וכי במדבר סיני מתו והלא באהל מועד מתו אלא מלמד שמהר סיני

או3     וכי במדבר סיני מתו והלא באהל מועד מתו אלא מלמד שמהר סיני

או51    וכי במדבר סיני מתו והלא באהל מועד מתו אלא מלמד שבהר סיני

ששון    וכי במדבר סיני מתו והלא באהל מועד מתו אלא מלמד שמהר סיני

--------------------------------------------------------------------

לונ     נטלו אפופסין               שלהן למיתה

וטי     נטלו אפופסיס               שלהן למיתה

מינ     נטלו אפופסרת   פי' גזר דין שלהן למיתה ר' פינחס בשם ר' לוי

פריז    נטלט איפופסין              שלהן

דפוס    נטלו איפופסין              שלהם למיתה

ירו1    נטלו אפופסין               שלהם למיתה

ירו2    נטלו איפופסין              שלהם למיתה

או3     נטלו איפופוסים             שלהם מיתה

או51    נטלו איפופסין              של   מיתה

ששון    נטלו איפופוסין             שלהם למיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ         למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינים שלו דבר    שלזינימון

וטי         למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינין שלו דבר    שלזינימון

מינ         למלך שהיה משיא את בתו עירע  בשושבינות     דבר של זיטימא

פריז    משל למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינין שלו דבר של זינימון

דפוס    משל למלך שהיה משיא    בתו ונמצא בשושבינה      דבר של ?ש?מצן

ירו1        למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינין שלו דבר של זנימון

ירו2    משל למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינין שלו דבר של זנימון

או3     משל למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושביני' שלו דבר של זנימון

או51    משל למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינים שלו דבר של זנימון

ששון        למלך שהיה משיא את בתו ונמצא בשושבינין שלו דבר של זנימון

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' המלך אם     הורגן         אני עכשיו אני מערבב

וטי     אמ' המלך אם     הורגן         אני עכשיו אני מערבב את

מינ     אמ'      אם     הורג          אני עכשיו אני מעריב    אבל

פריז    א'  המלך אם     הורגן         אני עכשיו אני מערבב את

דפוס    אמ' המלך אם     הורגו         אני עכשיו אני מערבב

ירו1    אמ' המלך אם אני הורגן   עכשיו אני           מערבב את

ירו2    אמ' המלך אם אני הורגן   עכשיו אני           מערבב

או3     אמ' המלך אם אני הורג[ם] עכשיו אני           מערבב

או51    אמ' המלך אם אני הורגו   עכשיו אני           מערבב

ששון    אמ' המלך אם אני הורגן   עכשיו אני           מערבב את

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמחתה     שלתורה     למחר שמחתי באה והוא      טב    בשמחתי

וטי     שמחתה     שלבתי  אלא למחר שמחתי באה והוא      טב    בשמחתי

מינ     בשמחתה של בתי        למחר שמחתי באה           מוטב  בשמחתי

פריז    שמחתה  של בתי    אלא למחר שמחתי באה והוא      טב    בשמחתי

דפוס    שמחת      בתי    אלא למחר שמחתי באה והוא      טב    בשמחתי

ירו1    שמחת      בתי    אלא למחר שמחתי באה           ומוטב בשמחתי

ירו2    שמחת      בתי    אלא למחר שמחתי באה <..> מועד ומוטב בשמחתי

או3     שמחת      בתי    אלא מחר  שמחתי באה           ומוטב בשמחתי

או51    שמחת      בתי    אלא מחר  שמחתי באה           ומותב בשמחתי

ששון    שמחת      בתי    אלא למחר שמחתי באה           ומוטב בשמחתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם אני הורג            נדב

וטי     ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם     הורג  אני       נדב

מינ     ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם     הורג  אני       נדב

פריז    ולא בשמחת בתי כך א'  הקב"ה אם     הורג  אני       נדב

דפוס    ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם אני הורגן     עכשיו

ירו1    ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם אני הורג            נדב

ירו2    ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם אני הורגן

או3     ולא בשמחת בתי כך אמ' הקב"ה אם אני הורג      עכשיו נדב

או51    ולא בשמחת בתי כך אמ' הב"ה  אם אני הורג      עכשו  נדב

ששון    ולא בשמחת בתי כך     אהב"ה אם אני הורג            נדב

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואביהוא עכשיו אני   מערבב     שמחתה     שלתורה     למחר

וטי     ואביהוא עכשיו אני   מערבב את  שמחתה     שלתורה     למחר

מינ     ואביהו' עכשיו אני   מעריב אבל בשמחתה של תורה       למחר

פריז    ואביהוא עכשיו אני   מערבב     שמחתה  של תורה       למחר

דפוס                  הריני מערבב     שמחת      בתי        למחר

ירו1    ואביהוא       אני   מערבב     שמחת      תורתי  אלא למחר

ירו2                  אני   מערבב     שמחת      תורתי  אלא למחר

או3     ואביהוא       אני   מערבב     שמחת      תורתי  אלא למחר

או51    ואביהוא       אני   מערבב     שמחת      תורתי  אלא למחר

ששון    ואביהו        אני   מערבב     שמחת      תורתי  אלא למחר

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמחתי באה והוא טב    בשמחתי ולא בשמחת        תורה  הה"ד

וטי     שמחתי באה והוא טב    בשמחתי ולא בשמחת        תורה  הדה

מינ     שמחתי באה      מוטב  בשמחתי ולא בשמחת        תורה  הה"ד

פריז    שמחתי באה והוא טב    בשמחתי ולא בשמחת        תורה  הה"ד

דפוס    שמחתי באה                             בתי זו התורה הה"ד

ירו1    שמחתי באה      ומוטב בשמחתי ולא בשמחת        תורתי הה"ד

ירו2    שמחתי באה      ומוטב בשמחתי ולא בשמחת        תורתי הה"ד

או3     שמחתי באה      ומוטב בשמחתי ולא בשמחת        תורתי הה"ד

או51    שמחתי באה      ומוטב בשמחתי ולא בשמחת        תורתי הה"ד

ששון    שמחתי באה      ומוטב בשמחתי ולא בשמחת        תורתי הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ              ביום חתונתו וביום שמחת לבי ביום חתונתו זה הר סיני

וטי     היא דכת' ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

מינ                                         ביום חתונתו זו    סיני

פריז             ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

דפוס             ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

ירו1             ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

ירו2             ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

או3              ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

או51                                        ביום חתונתו זה הר סיני

ששון                         וביום שמחת לבו ביום חתונתו זה הר סיני

--------------------------------------------------------------------

לונ     וביום שמחת לבו זה אהל מועד

וטי     וביום שמחת לבו זה אהל מועד

מינ     וביום שמחת לבו זו אהל מועד

פריז    וביום שמחת לבו זה אהל מועד

דפוס    וביום שמחת לבו זה אהל מועד

ירו1    וביום שמחת לבו זה אהל מועד

ירו2    וביום שמחת לבו זה אהל מועד

או3     וביום שמחת לבו זה אהל מועד

או51    וביום שמחת לבו זה אהל מועד

ששון    וביום שמחת לבו זה אהל מועד