לונ     {יא} ובנים לא היו להן ר' יעקב בר אביי בש'  ר'

וטי     {יא} ובנים לא היו להן ר' יעקב בן אביי בשם  ר'

מינ     {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר ביאי בשם  ר'

פריז    {יא} ובנים לא היו להן ר' יעקב בר אביי בשם  ר'

דפוס    {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר אבין בשם  ר' אבין בשם

ירו1    {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר אבין בש"ר

ירו2    {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר אבין בש"ר

או3     {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר אבין בש"ר

או51    {יא} ובנים לא היו להם ר' יעקב בר אבין בש"ר

ששון    {יא} ובנים לא היו להם ר' עקי' בר אבין בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ        אחא         הא אילו  היו להן בנים היו קודמין לאלעזר

וטי        אחא         הא אילו  היו להן בנים היו קודמין לאלעזר

מינ        סימון          שאילו היו להם בנים היו קודמי' לאלעזר

פריז       אחא         הא אילו  היו להן בנים היו קודמין לאלעזר

דפוס    ר' אחא   אמר      אלו   היו להם בנים היו קודמין לאלעזר

ירו1       אחא   אמ'   הא אלו   היו להם בנים היו קודמין לאלעזר

ירו2       אחא   אמ'   הא אלו   היו להם בנים היו קודמין לאלעזר

או3        אחא   אמ'   הא אילו  היה להם      היו קודמין לאלעזר

או51       אחא   [אמר] הא אלו   היה להם בנים היו קודמין לאלעזר

ששון       אחא   אמ'   הא אילו  היו להן בנים היו קודמין לאלעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולאיתמר דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בבכור ובלבד שיהא

וטי     ולאיתמר דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בבכור ובלבד שיהא

מינ     ואיתמר                         בנחלה            ובלבד שיהא

פריז    ולאיתמר דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

דפוס    ולאיתמר דתנינן תמן כל    הקודם לנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

ירו1    ואיתמר  דתנינן תמן כל כל הקודם בנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

ירו2    ואיתמר  דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם לכבוד ובלבד (שלא)

או3     ואיתמר  דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

או51    ואיתמר  דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

ששון    ואיתמר  דתנינן תמן כל    הקודם בנחלה קודם בכבוד ובלבד שיהא

--------------------------------------------------------------------

לונ            נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר

וטי            נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

מינ            נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר על פני

פריז           נוהג במנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

דפוס           נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר על פני

ירו1           נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

ירו2    [ש]יהא נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

או3            נוהג מנהג  כמנהג אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

או51           נוהג מנהג  במנהג אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

ששון           נוהג כמנהג       אבותיו ויכהן אלעזר ואיתמר

--------------------------------------------------------------------

לונ                ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא בר אבא

וטי                ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא בר אבא

מינ     אהרן אביהם ר' שמעון   [יצחק] אמ' בחייו ר'  חייא בר אבא

פריז               ר'         יצחק   א'  בחייו ור' חייא בר אבא

דפוס    אהרן אביהם ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא בר אבא

ירו1               ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא

ירו2               ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא

או3                ר'         יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא

או51               ר' (אלעזר) יצחק   אמ' בחייו ר'  חייא

ששון               ר'         יצח'   אמ' בחייו ר'  חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' במותו  על  דעת   ור' יצחק דהוה   אמ' בחייו כת'

וטי     אמ' במותיו על  דעתיה דר' יצחק והוא   אמ' בחייו כת'

מינ     אמ' במותו      אדעתא דר' יצחק דאמ'       בחייו נאמר

פריז    א'  במותו  על  דעתיה דר' יצחק דהוא   אמ' בחייו כת'

דפוס    אמ' במותו

ירו1    אמ' במותו  על  דעתיה דר' יצחק דאמ'       בחייו כתי'

ירו2    אמ' במותו  ועל דעתיה דר' יצחק דאמ'       בחייו כתי'

או3     אמ' במותו  על  דעתיה דר' יצחק דאמ'       בחייו כתי'

או51    אמ' במותו  על  דעתיה דר' יצחק [ד]אמ'     בחייו כתי'

ששון    אמ' במותו  על  דעתיה דר' יצח' דאמ'       בחייו כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     הכא פני       ולהלן את  אמ'      וימת הרן   על  פני

וטי     הכא פני       ולהלן את  אמ'      וימת הרן   על  פני תרח

מינ     כאן פני ונאמ' להלן           פני ויקם אברהם מעל פני מתו

פריז    הכא פני       ולהלן את  אמר      וימת הרן   על  פני תרח

דפוס

ירו1    הכא פני       ולהלן הוא אומ'                על  פני תרח

ירו2    הכא פני       ולהלן הוא אומ'                    פני תרח

או3     הכא פני וכתי' התם                           על  פני תרח

או51    הכא פני וכתי' התם                           על  פני תרח

ששון    הכא פני וכתי' להלן                          על  פני תרח

--------------------------------------------------------------------

לונ               מה פני האמ'  להלן בחייו אף              כאן האמ'

וטי     אביו וגו' מה פני האמור להלן לחייו ואף             כאן

מינ               מה פני האמור להלן בחייו אף  פני   האמור כאן

פריז    אביו וג'  מה פני האמור להלן בחייו אף  פני   האמור כאן

דפוס

ירו1    אביו      מה פני האמור להלן בחייו אף              כאן

ירו2    אביו      מה פני האמור להלן בחייו אף  <...>       כאן

או3     אביו      מה פני האמור להלן בחייו אף  פני   מתו

או51    אביו      מה פני האמור להלן בחייו אף              כאן

ששון    אביו      מה פני האמו' להלן בחייו אף  פני   האמור כאן

--------------------------------------------------------------------

לונ     (להל) בחייו עד דעת'  דר' חייה בר אבא דאמ' במותו  כת'

וטי           בחייו על דעתיה דר' חייא בר אבא דאמ' במותיו כת'

מינ           בחייו    אדעת' דר' חייא בר אבא דאמ' במותו  נאמ'

פריז          בחייו על דעתיה דר' חייא בר אבא דא'  במותו  כת'

דפוס                על דעתיה דר' חייא בר אבא דאמ' במותו  כתי'

ירו1          בחייו על דעתיה דר' חייא        דאמ' במותו  כתי'

ירו2          בחייו על דעתיה דר' חייא        דאמ' במותו  כתי'

או3

או51          בחייו על דעתיה דר' חייא        דאמ' במותו  כתי'

ששון          בחייו על דעתיה דר' חייא        דאמ' במותו  כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     הכא פני       ולהלן את  אמ'      ויקם אברהם מעל פני מ'

וטי     הכא פנו       ולהלן את  אמ'      ויקם אברהם מעל פני מתו

מינ     כאן פני ונאמר להלן           פני וימת הרן   על  פני תרח

פריז    הכא פני       ולהלן את  אמר      ויקם אברהם מעל פני מתו

דפוס    הכא פני       ולהלן אתה אומ'     ויקם אברהם מעל פני מתו

ירו1    הכא פני וכתי' התם                ויקם אברהם מעל

ירו2    הכא פני וכתי' התם                ויקם אברהם מעל פני מתו

או3

או51    הכא פני וכתי' התם                ויקם אברהם מעל פני מתו

ששון    הכא פני וכתי' התם                ויקם אברהם מעל פני מתו

--------------------------------------------------------------------

לונ          מה    פני האמ'        להלן   במותו  אף

וטי          מה    פני האמור       להלן   במותיו ואף

מינ     אביו מה    פני האמור       להלן   במותו  אף  פני האמור

פריז         מה    פני האמור       להלן   במותו  אף

דפוס         מה                    להלן   במתו   אף

ירו1               פני האמור       להלן   במותו  אף

ירו2         <..>ה פני האמור       להלן   במותו  אף

או3          מה    פני האמור       להלן   במותו  אף

או51         מה    פני האמור (כאן) [להלן] במותו  אף  פני האמור

ששון         מה    פני האמו'       להלן   במותו  אף  פני האמור

--------------------------------------------------------------------

לונ     כאן במותו

וטי     כאן במותיו

מינ     כאן במותו

פריז    כאן במותו

דפוס    כאן במתו   על דעתיה דר' יצחק דאמ' בחייו שנא' כאן על

ירו1    כאן במותו

ירו2    כאן במותו

או3     כאן במותו

או51    כאן במותו

ששון    כאן במותו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    פני ונאמ' להלן וימת חרן על פני תרח אביו מה להלן בחיים אף

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ               על דעת'  דר' יצ'  דאמ' בחייו אירע  טומאה

וטי               על דעתיה דר  יצחק דאמ' בחייו אירע  טומאה

מינ                  אדעתא דר' יצחק ראמ' בחייו מידע  טומאה

פריז              על דעתיה דר' יצחק דא'  בחייו אירע  טומאה

דפוס    כאן בחיים                              אירע  טומאה

ירו1              על דעתיה דר' יצחק דאמ' בחייו 0     טומאה

ירו2              על דעתיה דר' יצחק דאמ' בחייו אירעה טומאה

או3               על דעתיה דר' יצחק דאמ' בחייו אירעה טומאה

או51              על דעתיה דר' יצחק דאמ' בחייו אירעה טומאה

ששון              על דעתיה דר' יצח' דאמ' בחייו אירעה טומאה

--------------------------------------------------------------------

לונ     באהרן  שימש אלעזר  אירע  באלעזר שימש איתמר מעשה

וטי     באהרן  שימש אלעזר  אירע  באלעזר שימש איתמר מעשה בשמעון

מינ     באהרון שימש אלעזר  עידע  אלעזר  שימש איתמר מעשה בשמעון

פריז    באהרן  שימש אלעזר  אירע  באלעזר שימש איתמר מעשה בשמעון

דפוס    באהרן  שמש  אלעזר  אירע  באלעזר שמש  איתמר מעשה בשמעון

ירו1    באהרן  שמש  אלעז'  אירעה באלעז' שמש  איתמר מעשה בשמעון

ירו2    באהרן  שמש  <..>זר       באלעזר שמש  איתמר מעשה בשמעון

או3     באהרן  שמש  אלעזר  אירעה באלעזר שימש איתמר מעשה בשמעון

או51    באהרן  שימש אלעזר  אירעה באלעזר שימש איתמר מעשה בשמעון

ששון    באהרן  שימש אלעזר  אירעה באלעזר שימש איתמר מעשה בשמעון

--------------------------------------------------------------------

לונ     בן קמחית   שיצא לדבר עם המלך הערבי      ניתזה צינורה מפיו

וטי     בן קמחית   שיצא לדבר עם המלך הערבי      ניתזה צינורה מפיו

מינ     בן קמחית   שיצא לספר עם      ערבי   אחר ונתזה ציטרה  מפיו

פריז    בן קמחית   שיצא לדבר עם המלך הערבי      ניתזה ניצורה מפיו

דפוס    בן ק?מ?חית שיצא לדבר עם המלך הערבי      ניתזא צינורא מפיו

ירו1    בן קמחי'   שיצא לדבר עם מלך  הערבי      נתזה  צנורא  מפיו

ירו2    בן קמחית   שיצא לדבר עם מלך  הערב       ניתזא צנורא  מפיו

או3     בן קמחית   שיצא לדבר עם מלך  הערבי'     ניתזא צינורא מפיו

או51    בן קמחית   שיצא לדבר עם מלך  הערבי      ניתזא צינורא מפיו

ששון    בן קמחית   שיצא לדבר עם המלך ערבי       ניתזה צנורא  מפיו

--------------------------------------------------------------------

לונ              על    בגדיו וטומאתו ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו

וטי              על    בגדיו וטימאתו ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו

מינ     ונפלה לו על    בגדיו         ונכנס יוסף  אחיו ושימש

פריז             על    בגדיו וטימאתו ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו

דפוס             על    בגדיו וטמאתו  ונכנס יהודה אחיו ושמש  תחתיו

ירו1             על    בגדיו וטמאתו  ונכנס יהודה אחיו ושמש  תחתיו

ירו2             <...> בגדיו וטמאתו  ונכנס יהודה אחיו ושמש  תחתיו

או3              על    בגדיו וטמאתו  נכנס  יהודה      ושמש  תחתיו

או51             על    בגדיו וטמאתו  נכנס  יהודה אחיו ושמש  תחתיו

ששון             על    בגדיו וטמאתו  ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו

--------------------------------------------------------------------

לונ     בכהונה גדולה       אתו  היום ראתה אימן         שני בניה

וטי     בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אימן         שני בניה

מינ     בכהונה גדולה תחתיו           וראת אמו  על אילו שני בניה

פריז    בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אמן          שני בניה

דפוס    בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אמם          שני בניה

ירו1    בכהונה גדולה       אותו היום חמאת אימן         שני בניה

ירו2    בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אמן          שני בניה

או3     בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אימן         שני בניה

או51    בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אימן         שני בניה

ששון    בכהונה גדולה       אותו היום ראתה אימן         ב'  בניה

--------------------------------------------------------------------

לונ            כהנים    גדולים

וטי            כהנים    גדולים

מינ     משמשין בכהונה   גדולה           ביום אחד שוב מעשה בשמואל

פריז           כהנים    גדולים

דפוס           כהנים    גדולים

ירו1           כהני'    גדולי'

ירו2           <..>הנים גדולים

או3            כהנים    גדולים ביום אחד

או51           כהנים    גדולים

ששון           כהני'    גדולי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בן קמחית שייצא לשוח עם הגמון אחר ונתזה ציטרה מפיו ונפלה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לו על בגדיו ונכנס יוסף אחיו ושימש בכהונה גדולה תחתיו וראת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              אמ'  שבעה בנים

וטי                                              אמרו שבעה בנים

מינ     אמו של אילו שני בניה משמשי' בכהונה גדולה אמרו ז'   בנים

פריז                                             אמרו שבעה בנים

דפוס                                             אמרו ז'   בנים

ירו1                                             אמרו שבעה בנים

ירו2                                             אמרו ז'   בנים

או3                                              אמרו שבעה בנים

או51                                             אמרו ז'   בנים

ששון                                             אמרו ז'   בנים

--------------------------------------------------------------------

לונ     היו לה לקמחית וכולן שימשו בכהונה גדולה שאיל        אחר

וטי     היו לה לקמחית וכולם שימשו בכהונה גדולה שלחו        אחד

מינ     היו לה לקמחית וכולן שמשו  בכהונה גדולה נכנסו חכמי' אצלה

פריז    היו לה לקמחית וכלם  שימשו בכהונה גדולה שלחו        אחר

דפוס    היו לה לקמחית וכלם  שמשו  בכהונה גדולה שלחו        אחריה

ירו1    היו לה לקמחית וכלן  שמש   בכהונה גדולה שלחו        אחר

ירו2    היו    לקמחית וכלם  שמשו  בכהונה גדולה שלחו        אחר

או3     היו לה לקמחית וכולן שמשו  בכהונה גדולה שלחו        אחר

או51    היו לה לקמחית וכולן שמשו  בכהונה גדולה שלחו        אחר

ששון    היו    לקמחית וכולם שמשו  בכהונה גדולה שלחו

--------------------------------------------------------------------

לונ     קמחית         מה                                   מעשים

וטי     קמחית         מה                                   מעשים

מינ           אמרו לה מה                                   מעשים

פריז    קמחית         מה מעשיה נכנסו חכמי' אצלה אמרו לה מה מעשים

דפוס          אמרו לה מה                                   מעשים

ירו1    קמחית         מה                                   מעשי'

ירו2    קמחית         מה                                   מעשים

או3     קמחית אמרו לה מה                                   מעשי'

או51    קמחית         מה                                   מעשים

ששון               לה מה                                   מעשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     טובים   יש  בידך   א'   להן יבא            עלי אם ראו

וטי     טובים   יש  בידך   אמ'  להם יבוא           עלי אם ראו

מינ     טובים   יש  בידייך אמרה להן יבאו           אלי אם ראו

פריז    טובים   יש  בידך   אמרה להם מעולם              לא ראו

דפוס    טובים   יש  בייך   אמ'  להם מעולם              לא ראו

ירו1    טובים   היו בידיך  אמרה להם יבואו          עלי אם ראו

ירו2    <..>בים היו בידך   אמרה להם יבאו           עלי אם ראו

או3     טובים   היו בידיך  אמרה להם (יבואו) [יצאו] עלי אם ראו

או51    טובים   היו בידיך  אמרה להם יבואו          עלי אם ראו

ששון    טובי'   היו בידה   אמ'  להם יבואו          עלי אם ראו

--------------------------------------------------------------------

לונ     קורות ביתי קלעי שערי                  חלוקיי מיימיי

וטי     קורות ביתי      שערות ראשי ואם  אימרת חלוקיי מימיי

מינ     קורות ביתי קלעי שערי                         מימי   אמרו

פריז    קורות ביתי      שערות ראשי

דפוס    קורות ביתי      שערות ראשי      ואמרת חלוקי

ירו1    קורות ביתי את   שערות ראשי ואת  שפת   חלוקי  מימי   אמרו

ירו2    קורות בית       שערות ראשי ולא  שפת   חלוקי  מימי   אמרו

או3     קורות ביתי      שערות ראשי ואית דאמרי חלוקי         אמרו

או51    קורות ביתי      שערות ראשי ואת  אמרת  חלוקי         אמרו

ששון    קורות ביתי      שער   ראשי ואת  אמרת  חלוקי         אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              אמרו  כל קמחיא

וטי                                              אמרו  כל קמחייא

מינ     לה הרבה      עשו כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל

פריז                                             אמרין כל קמחייא

דפוס                                             אמרו  כל קמחייא

ירו1    לה הרבה נשים     כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל קמחייא

ירו2    לה הרבה נשים עשו כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל קמחיא

או3     לה הרבה נשים עשו כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל קימחיא

או51    לה הרבה נשים עשו כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל קימחיא

ששון    לה הרבה נשים עשו כן ולא הועילו באותה שעה אמרו  כל קימחיא

--------------------------------------------------------------------

לונ     קמחא  וקמחא  קמחית                סלת  וקריין  עלה  פסוקא

וטי     קמחא  וקמחא  דקמחית               סלת  וקרון   עלה

מינ     קמח   קמחא   דקמחית               סולת קראו    עליה

פריז    קמחין וקמחא  דקמחיה דקמחית דקמחיה סלת  וקראו   עליה הפסוק

דפוס    קמח   וקמח   דקמחית               סלת  וקרון   עלה

ירו1    קמחא  וקמחא  דקמחי'               סלת  וקראו   עליה

ירו2    קמחא  וקמחא  דקמחית               סלת  <..>ראו עליה

או3     קמחא  וקמחא  דקמחית               סלת  וקראו   עליה

או51    קימחא וקימחא דקמחית               סולת וקראו   עליה

ששון    קימחא וקימחא דקמחית               סולת וקראו   עליה

--------------------------------------------------------------------

לונ         כל כבודה בת מלך פני'                         על דעת'

וטי         כל כבודה בת מלך פנימה וגו'                   על דעתיה

מינ         כל כבודה בת מלך פנימה ממש     בצות זהב לבושה    אדעתא

פריז    הזה כל כבודה בת מלך פנימה                        על דעתיה

דפוס        כל כבודה בת מלך פנימה                        על דעתיה

ירו1        כל כבודה בת מלך פנימה                        על דעתיה

ירו2        כל כבודה בת מלך פנימה וגו'                   על דעתיה

או3         כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות      זהב לבושה על דעתיה

או51        כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות      זהב לבושה על דעתיה

ששון        כל כבודה בת מלך פנימה וגו'                   על דעתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     דר'          חייה בר אבא מפני מה     מת   אהרן שימש אלעזר

וטי     דר'          חייא בר אבא דאמ' במותיו מת   אהרן שימש אלעזר

מינ     ור'          חייא בר אב' דאמ' במותו  מת   אהרן שימש אלעזר

פריז    דהוא                     דא'  במותו  משמת אהרן שימש אלעזר

דפוס    דר'          חייא בר אבא דאמ' במותו  מת   אהרן שמש  אלעזר

ירו1    דר'          חייא        דאמ' במותו  מת   אהרן שימש אלעז'

ירו2    דר'          חייא             במותו  מת   אהרן שמש  אלעזר

או3     דר'          חייא        דאמ' במותו  מת   אהרן שמש  אלעזר

או51    דר'  (אלעי') חייא        דאמ' במותו  מת   אהרן שמש  אלעזר

ששון    דר'          חייא        דאמ' במותו  מת   אהרן שמש  אלעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ         מת   אלעזר  שימש  איתמר

וטי         מת   אלעזר  שימש  איתמר

מינ         מידע באלעזר שימש  איתמר

פריז    בנו כשמת אלעזר  שימש  איתמר

דפוס        מת   אלעזר  שמש   איתמר

ירו1        מת   אלעז'  שמש   איתמר

ירו2        מת   אלעזר  <...> איתמר

או3         מת   אלעזר  שמש   איתמר

או51        מת   אלעזר  שמש   איתמר

ששון        מת   אלעזר  שימש  איתמר