לונ    {ב} ר'    שמואל בר נחמ'  פתר קרייה בפלשתים  בקרב  עלי מרעים

מינ    {ב} ר'    אלעזר          פתר קרייה בגלית    בקרב  עלי מרעים

פריז   {ב} ר'    שמו'  בר נחמן  פתר קריא  בפלשתים  בקרוב עלי מרעים

דפוס   {ב} ר'    שמואל בר נחמן  פתר קרא   בפלשתים  בקרב  עלי מרעים

ירו1   {ב} ר'    שמואל בר נחמני פתר קרייה בפלשתי'  בקרב  עלי מרעים

ירו2   {ב} רשב"ן                פתר קרייה בפלשתים  בקרוב עלי מרעים

או3    {ב} ר'    שמואל בר נחמני פתר קרייה בפלשתים  בקרב  עלי מרעים

או51   {ב} ר'    שמואל בר נחמן  פתר קרייה בפלישתים בקרוב עלי מרעים

ששון   {ב} רשב"ן                פתר קרייה מפלשתים  בקרוב עלי מרעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה גלית              ויגש הפלשתי השכם       וכת'  וילך

מינ    זה גלית                                           וילך

פריז   זה גלית  הפלשתי      ויגש הפלשתי השכם והערב וכת'  וילך

דפוס   זה גלית         שנ'  ויגש הפלשתי השכם והערב

ירו1   זה גולית הפלשתי      ויגש הפלשתי השכם והערב וכתי' וילך

ירו2   זה גלית  הפלשתי שנא' ויגש הפלשתי השכם והערב וכתי' וילך

או3    זה גלית  הפלשתי      ויגש הפלשתי השכם והערב וכתיב וילך

או51   זה גליית הפלשתי      ויגש הפלשתי השכם והערב וכתי' וילך

ששון   זה גלית  הפלשתי      ויגש הפלשתי השכם והערב וכתי' וילך

--------------------------------------------------------------------

לונ    הפלשתי הלוך וקרב  אל   דוד לאכל  את בשרי ויאמר

מינ    הפלשתי הלוך וקרב  אל   דוד לאכל  את בשרי

פריז   הפלשתי הלוך וקרוב          לאכל  את בשרי ויאמר        אל

דפוס                              לאכול את בשרי ויאמר

ירו1   הפלשתי הלוך וקרב  וגו'     לאכל  את בשרי ויאמר

ירו2   הפלשתי הלך  וקרב  אל   דוד לאכול את בשרי ויאמר הפלשתי אל

או3    הפלשתי הלוך וקרוב אל   דוד לאכול את בשרי ויאמר

או51   הפלשתי הלוך וקרוב אל   דוד לאכול את בשרי ויאמר        אל

ששון   הפלשתי הולך וקרב  אל   דוד לאכול את בשרי ויאמר הפלשתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דוד  לך          אלי ואת'                      ר'

מינ         לכה         אלי ואתנה את בשרך לעוף  השמים א"ר

פריז   דוד  לכה         אלי ואתנה את בשרך למאכל וג'   ר'

דפוס   לדוד לך          אלי ואתנה את בשרך לעוף  השמים ר'

ירו1   דוד  לכה         אלי ואתנה את בשרך             ר'

ירו2   דוד  לכה (אל?ד?) אלי ואתנה את בשרך וגו'        ר'

או3    דוד  לך              ואתנה את בשרך וגו'        ר'

או51   דוד  לכה         אלי ואתנה את בשרך לעוף  השמים ר'

ששון        לכה         אלי ואתן  את בשרך לעוף  השמי' ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבא בר  כהנא אמ'                                  הארץ

מינ    אבא בר  כהנא                          מלמד שאחזתו הארץ

פריז   אבא בר  כהנא       ור' חייא בר אבא א'             הארץ

דפוס   אבא בר  כהנא אמ'                                  הארץ

ירו1   אבא בר  כהנא אמ'                           זה     ארץ

ירו2   אבא ב"כ      אמ'                                  הארץ

או3    אבא בר  כהנא [אמ']                                הארץ

או51   אבא בר  כהנא אמ'                                  הארץ

ששון   אבא בר  כהנ' אמ'                                  הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחזתו  אמ"ר    תנחומא    אנא     אמינא         טעמ'  ואבוא

מינ           א"ר     תנחומא    אנא אמר               טעימא אבא

פריז   אחזתו  ר'      תנחומא א' אנא     אמינא         טעמא  ואבא

דפוס   אחזתו  א"ר     תנחומא    אנא     אמינא         טעמא  ואבא

ירו1   אחזתו  א"ר     תנחומ'    אנא     אמינ'         טעמ'  ואבא

ירו2   אחזתו  אמ"ר    תנחומ'    אנא     אמינא         טעמ'  ואלכה

או3    אחזתו  א"ר     תנחומא    אנא     אמינא         טעמא  ואלכה

או51   אחזתו  אמ'  ר' תנחומא            אנ()[א] אמינא טעמ'  ואלכה

ששון   אוחזתו א"ר     תנחומ'    אנא     אמינא         טעמ'  ואבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אליך אין  כת'  כן  אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחוזתו

מינ    אליך אין  כת'  כאן אלא לכה אלי מכאן שאחזתו הארץ   ר' יודן

פריז        אין  כת'  כאן אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

דפוס   אליך אינו אומר     אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

ירו1   אליך אין  כתי' כאן אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

ירו2   אליך אין  כתי' כאן אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

או3    אליך אין  כתי' כאן אלא לכה לי  מלמד שהארץ  אחזתו

או51   אליך אין  כתי' כאן אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

ששון   אליך אין  כתי' כאן אלא לכה אלי מלמד שהארץ  אחזתו

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ר' יניי בש"ר        שמעון בר'

מינ    אמ' שחס על יופיו של דוד ר' ינאי ברי'    דר' שמעון ב"ר

פריז                           ר' ינאי בשם     ר'  שמע'  בן

דפוס                           ר' ינאי בשם     ר'  שמעון בר'

ירו1                           ר' ינאי בשר"ש             בר'

ירו2                           ר' ינאי בשרשב"י

או3                            ר' ינאי בשר"ש             בן

או51                           ר' ינאי בשרשב"י

ששון                           ר' ינאי בשר"ש             בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ייני                       מאתים וארבעים ושמנה  קופליות

מינ    ינאי  אמ'  מלמד שנתן הקב"ה מאתים וארבעים ושמונה קופלאות

פריז   עזאי                       מאתים וארבעים ושמנה  קופלאות

דפוס   ינאי  אומר                 רמ"ח                 קופליות

ירו1   ינאי  אמ'                  מאתי' וארבעי' ושמנה  קופליות

ירו2         אמ'                  רמ"ח                 קופליות

או3    יוחאי                      מאתים וארבעי' ושמונה קופליות

או51         אמ'                  מאתים וארבעי' ושמונה קופליות

ששון   ינאי  אמ'                  רמ"ח                 קופליות

--------------------------------------------------------------------

לונ            נתן הקב"ה על מאתים וארב'   ושמ'   איברים שיש בה

מינ    של ברזל           על מאתים וארבעים ושמונה אברים  שבו

פריז           נתן הקב"ה על רמח                         שבו

דפוס           נתן הקב"ה על רמ"ח                 איברים שיש באדם

ירו1           נתן הקב"ה על רמ"ח                 איברים שבו

ירו2           נתן הקב"ה על רמ"ח                 איברים שבו

או3            נתן הקב"ה על רמ"ח                 איברים שבו

או51           נתן הב"ה  על רמ"ח                 איברים שבו

ששון           נתן הב"ה  על רמ"ח                        שבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    באותה שעה       אמ' דוד אל תתן         יי  מאויי  רשע

מינ    והוא  שדוד      אמ      אל תתן (מאויי) יי  מאויי  רשע תחמי

פריז   באותה שעה       א'  דוד אל תתן         יי  מאויי  רשע זממו

דפוס   באותה שעה       אמר דוד אל תתן         יי  מאויי  רשע

ירו1   באותה שעה       אמ' דוד אל תתן         יי  מאוויי רשע

ירו2   באותה שעה       אמ' דוד אל תתן         יי  מאוויי רשע

או3    באותה שעה  (אל) אמ' דוד אל תתן         ייי מאויי  רשע

או51   באותה שעה       אמ' דוד אל תתן         ייי מאויי  רשע

ששון   באותה שעה       אמ' דוד אל תתן         יי  מאויי  רשע

--------------------------------------------------------------------

לונ              אל תתן ליה תחמודתיה  זממו         אל תפק אל תרפי

מינ    דאתיה     לא תתן ליה זממו           כי פתיה אל תפק אל תישרי

פריז   אל    תפק אל תתן ליה תחמדתיה   זממו         אל תפק אל תרפי

דפוס             לא תתן     תחמודתא   זממו         אל תפק לא תיכפי

ירו1             אל תתן לו  תחמודותיה זממו         אל תפק לא תרפי

ירו2             לא תתן להם תחמודתיה  זממו         אל תפק לא תרפי

או3              לא תתן ליה תחמודתיה  זממו         אל תפק לא תרפי

או51             אל תתן ליה לחמדתיה   זממו         אל תפק אל תרפי

ששון             אל תתן ליה חמודותיה  זממו         אל תפק לא תרפי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה    ירומו סלה חזק   כתפיי  ר' יודן אמ' נתאווה דוד

מינ    בפאתיה ירומו סלה רומיה בפאתיה

פריז   ליה    ירומו סלה חזק   כתפה   ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

דפוס   ליה    ירומו סלה חזק   כתפוי  ר' יודן אמ' נתאוה  בדוד

ירו1   ליה              חזק   כתפוי  ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

ירו2   ליה              חזק   כתפויי ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

או3    ליה    [...]     חזק   כתפוי  ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

או51   ליה    ירומו סלה חזק   כתפיה  ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

ששון   ליה    ירומו סלה חזק   כתפוי  ר' יודן אמ' נתאוה  לדוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה יפה עינים וטוב ראי  מיד אמ' דוד אל תתן יי  מאוויי

מינ

פריז   שהיה יפה עינים וטוב ראי  מיד א'  דוד אל תתן יי  מאויי

דפוס   היה  יפה עינים וטוב ראי  מיד אמר דוד אל תתן יי  מאויי

ירו1   שהיה יפה עינים וטוב רואי מיד אמ' דוד אל תתן יי  מאווויי

ירו2   שהיה יפה עינים וטוב רואי מיד אמ' דוד אל תתן יי  מאוויי

או3    שהיה יפה עינים וטוב רואי מיד אמ' דוד אל תתן ייי מאויי

או51   שהיה יפה עינים וטוב ראי  מיד אמ' דוד אל תתן

ששון   שהיה יפה עיני' וטוב רואי מיד אמ' דוד אל תתן יי  מאויי

--------------------------------------------------------------------

לונ    רשע            תחמודתא    אבל     תאות צדיקים יתן ורבנן

מינ

פריז   רשע            תחמודתיה   אבל     תאות צדיקים יתן רבנין

דפוס   רשע            תחמידתא    אבל     תאות צדיקים יתן ורבנן

ירו1   רשע לא תתן לי  תחמודתיה   אבל     תאות צדיקי' תתן ורבנין

ירו2   רשע לא תתן ליה תחמודתיה   אבל     תאות צדיקים תתן ורבנן

או3    רשע לא תתן ליה תחמודתיה   אבל     תאות צדיקים תתן ורבנין

או51              ליה [תח]מודתיה אבל תתן תאות צדיקים     ורבנן

ששון   רשע לא תתן ליה חמודותיה   אבל     תאות צדיקי' תתן ורבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'           הלקה  אותו בצרעת כמה   דאת   אמ' היום הזה

מינ

פריז   אמרין         הלקה  אותו בצרעת הה"ד

דפוס   אמ'           הלקהו      בצרעת שנ'

ירו1   אמרי' אמ' דוד הלקהו      בצרעת כד"א            היום הזה

ירו2   אמרי  אמ' דוד הלקהו      בצרעת כד"א            היום הזה

או3    אמרי  אמ' דוד הלקהו      בצרעת כמד"א

או51   אמ'   אמר דוד הלקהו      בצרעת היך   כד"א      היום הזה

ששון   אמרי  א"ר     הלקהו      בצרעת היך   כמד"א     היום הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ       יסגרך  יי   (לבודי)[בידי] ואין מסגר     אלא צרעת

מינ

פריז      יסגרך  יי   בידי          ואין הסגר     אלא צרעת

דפוס      יסגרך  יי   בידי          ואין יסגרך זה אלא צרעת

ירו1      יסגרך  יי   בידי          ואין יסגיר    אלא צרעת

ירו2      יסגרך  [יי] בידי          ואין יסגרך    אלא צרעת

או3       יסגרך  ייי  בידי          ואין יסגר     אלא צרעת היך

או51      יסגרך  ייי  בידי          ואין יסגור    אלא צרעת היך

ששון   יי יסגירך      בידי          ואין הסגר     אלא צרעת היך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמד"א אמ' והסגיר  הכהן את   הנגע צרי ואיבי  לי המה כש'

מינ

פריז   כד"א      והסגירו הכהן               ואויבי לי המה

דפוס   כד"א      והסגירו הכהן           צרי ואויבי לי

ירו1   כד"א      והסגירו הכהן           צרי ואויבי לי המה כשלו

ירו2   כד"א      והסגיר  הכהן           צרי ואויבי לי המה כשלו

או3    כד"א      והסגיר  הכהן           צרי ואויבי לי המה כשלו

או51   כד"א      והסגיר  הכהן           צרי ואויבי לי המה כשלו

ששון   מד"א      והסגיר  הכהן וגו'      צרי ואויבי לי המה כשלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונפלו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו

מינ                                        צריי ואויביי לי

פריז         ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו

דפוס         ותטבע האבן במצחו

ירו1   ונפלו ותטבע האבן במצחו

ירו2   ונפלו ותטבע האבן במצחו

או3    ונפלו ותטבע האבן במצחו

או51   ונפלו ותטבע האבן במצחו

ששון   ונפלו ותטבע האבן במצחו

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    המה כשלו ונפלו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו ארצה למה נפל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    על פניו בתחלה אתה דורש שלא יצטער אותו צדיק שש אמות וזרת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    ד"א למה נפל על פניו על שם דגון אלהיו שנתן על לבו הה"ד ונתתי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    פגריהם על פגרי גילוליהם ד"א למה נפל על פניו הפה שחירף ומגדף

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    יטמן בעפר הה"ד טמנם בעפר יחד פניהם חבוש בטמון ד"א למה נפל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    על פניו על שם ויכחשו אויבך לך ואתה על במותמו תדרוך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיכן  ואילך א'  דוד לפני הקב"ה אם תחנה עלי מחנה  מחנה שלפלשתים

מינ    מכאן  ואילך אמ' דוד            אם תחנה עלי מחנה  של   פלשתים

פריז   מכאן  ואילך א'  דוד לפני הקב"ה אם תחנה עלי מחנה       פלשתים

דפוס   מיכאן ואילך אמ' דוד לפני הקב"ה אם תחנה עלי במחנה של   פלשתים

ירו1   מכאן  ואילך אם                    תחנה עלי מחנה       פלשתי'

ירו2   מכאן  ואילך אם                    תחנה עלי מחנה       פלשתים

או3    מכאן  ואילך אם                    תחנה עלי מחנה       פלשתים

או51   מכאן  ואילך אם                    תחנה עלי מחנה       פלשתים

ששון   מכאן  ואילך אם                    תחנה עלי מחנה       פלשתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא יירא לבי ואם תקום עלי מלחמה  במלחמתן של פלשתים  בזאת

מינ    לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמתם                    בזאת

פריז   לא אירא לבי ואם תקום עלי מלחמת             פלשתים  בזאת

דפוס   לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמה          של פלשתים  בזאת

ירו1   לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמת             פלשתי'  בזאת

ירו2   לא יירא לבי אם  תקום עלי מחנה              פלשתים  בזאת

או3    לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמת             פלשתים  בזאת

או51   לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמת             פלישתים בזאת

ששון   לא יירא לבי אם  תקום עלי מלחמה             פלשתי'  בזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני בוטח בזאת   אמ"ר     לוי בסווקטירים שכתב   לנו

מינ    אני בוטח                     בסקבטרין   שכתבת  לי

פריז   אני בוטח        א"ר      לוי בטווקסירים שכתב   לנו

דפוס   אני בוטח בזאת   אמ'   ר' לוי בסקווטורים שהכתיב לנו

ירו1   אני בוטח בזאת   אר"ל         בקוטריס    שהכתיב לנו

ירו2   אני בוטח בזאת   אמר"ל        בקוטריס    שכת'

או3    אני בוטח בזאת   א"ר      לוי בקוטריס    שהכתי' לנו

או51   אני בוטח [בזאת] אר"ל         בקוטריס    שכתב   לי

ששון   אני בוטח בזאת   אר"ל         בקוטריס    שהכתיב לנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה בספר  תורה           לזקיני וזאת ליהודה ויאמר

מינ        בתורה                       וזאת ליהודה ויאמר

פריז       בתורה                לזקני  וזאת ליהודה

דפוס   משה בתורה       ואמ' להם לזקנים וזאת ליהודה

ירו1   משה בס"ת        ואמ'     לזקננו וזאת ליהודה

ירו2   משה בס"ת        ואמ'     לזקנו  וזאת ליהודה

או3    משה בספר  התורה ואמ'     לזקני  וזאת ליהודה

או51   משה בספר  תורה  ואמ'     לזקני  וזאת ליהודה

ששון   משה בס"ת        ואמ'     לזקני  וזאת ליהודה