לונ    {ג} ר'    יהוש' בן לוי פתר קרייה     בעמלקיים בקרב  עלי

מינ    {ג} ר'    יהושע בן לוי פתר קרייה     בעמלקיים בקרב  עלי

פריז   {ג} ר'    יעקב  בר לוי פתר קריא      בעמלקיים בקרוב עלי

דפוס   {ג} ר'    יהושע בן לוי פתר       ק א בעמלקיים בקרב  עלי

ירו1   {ג} ר'    יהושע        פתר קרייה     בעמלקי'  בקרב  עלי

ירו2   {ג} ר'    יהושע        פתר קרייה     בעמלק    בקרוב עלי

או3    {ג} ר'    יהושע        פתר קרייה     בעמלקי'  בקרב  עלי

או51   {ג} ר'    יהושע        פתר קייה      בעמלקיים בקרוב עלי

ששון   {ג} ריב"ל              פתר קרייה     בעמלקיים בקרוב עלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מרעים אילו עמלקיים      ועמלקי   פשטו אל נגב  ואל ציקלג

מינ    מרעים      ועמלקי                פשטו על נגב  ועל צקלג

פריז   מרעים אלו  עמלקיים      ועמלקיים פשטו את נגב  ואת צקלג

דפוס   מרעים אלו  עמלקיים שנא' ועמלקים  פשטו אל נגב  ואל צקלג

ירו1   מרעי' אלו  עמלקי'       ועמלק    פשטו אל הנגב ואל ציקלג

ירו2   מרעים אלו  עמלקיים      ועמלק    פשטו אל נגב  ואל ציק<..>

או3    מרעים אלו  עמלקים       ועמלק    פשטו אל הנגב ואל צקלג

או51   מרעים אלו  עמלקיים      ועמלקים  פשטו את נגב  ואל צקלג

ששון   מרעים אלי  עמלקיי'      ועמלקי   פשטו אל נגב  ואל צקלג

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 לאכל  את בשרי  ושתי נשי דוד

מינ    ויכו את צקלג וישרפו אותה באש לאכל  את בשרי  ושתי נשי דוד

פריז                                לאכל  את ב<..> שתי  נשי דוד

דפוס                                לאכול את בשרי  ושתי נשי דוד

ירו1                                לאכל  את בשרי  ושתי נשי דוד

ירו2                                לאכול את בשרי  ושתי נשי דוד

או3                                 לאכול את בשרי  ושתי נשי דוד

או51                                לאכול את בשרי  שתי  נשי דוד

ששון                                לאכול את בשרי  ושתי נשי דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשבו                                          צרי

מינ    נשבו אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי צריי

פריז   נשבו                                          צרי

דפוס   נשבו                                          צרי

ירו1   שבו  אחינועם היזרעאלית                        צרי

ירו2   נשבו                                          צרי

או3    שבו                                           צרי

או51   נשבו                                          צרי

ששון   נשבו אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי זרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואיבי   לי                             ויכם דוד מהנשף ועד

מינ    ואוייבי לי המה  כשלו ונפלו             ויכם דוד מהנשף ועד

פריז   ואיבי   לי המה                         ויכם דוד מהנשף עד

דפוס   ואויבי  לי                             ויכם דוד מהנשף ועד

ירו1   ואויבי  לי המה  כשלו ונפלו             ויכם דוד מהנשף ועד

ירו2   ואויבי  לי המה  כשלו ונפלו             ויכם דוד מהנשף ועד

או3    ואויבי  לי המה  כשלו ונפלו             ויכם דוד מהנשף ועד

או51   ואויבי  לי המה  כשלו ונפלו (ותטבע האב) ויכם דוד מהנשף ועד

ששון   ואויבי  לי וגו'                        ויכם דוד מהנשף ועד

--------------------------------------------------------------------

לונ    הערב        מהו למחרתם  אמ"ר   יהושע בן  לוי     שני

מינ    הערב למחרתם מהו למחרתם  ר'     יהושע בן  לוי אמ' שתי

פריז   הערב למחרתם מהו <..>רתם ר'     יהושע בן  לוי אמ' שתי

דפוס   הערב למחרתם מהו למחרתם  א"ר    יהושע בן  לוי     שני

ירו1   הערב למחרתם             א"ר    יהושע ב"ל         שני

ירו2   הערב למחרת              אריב"ל                   שתי

או3    הערב למחרתם             אריב"ל                   שתי

או51   הערב למחרתם             ר'     יהושע ב"ל     אמ' שתי

ששון   הערב למחרתם             אר"ל                     ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לילות ויום אחד מי  היה מאיר לו בלילות     הקב'      מאיר

מינ    לילות ויום אחד וכי מי  מאיר    בלילות     הקב"ה     מאיר

פריז   לילות ויום אחד מי  היה מאיר לו בלילות     הקב"ה היה מאיר

דפוס   לילות ויום אחד מי  היה מאיר לו            הקב"ה

ירו1   לילות ויום א'  מי  היה מאיר לו בלילות     הקב"ה היה מאיר

ירו2   לילות ויום א'  מה  היה מאיר לו בלילות     הקב"ה היה מאיר

או3    לילות ויום אחד מי  היה מאיר לו בלילות היה הקב"ה     מאיר

או51   לילות ויום א'  מי  היה מאיר לו בלילות     הב"ה  היה מאיר

ששון   לילות ויום א'  מי  היה מאיר לו בלילות     הב"ה  היה מאיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו בלילות        בזיקים  ובברקים הוא  שדויד א'       כי

מינ    לו               בזיקים  וברקים  והוא שדוד  אמ'      כי

פריז   לו בלילות        בזיקים  וברקים  מהו        שאמ' דוד

דפוס                    בזיקים  וברקים  הוא  שדוד  אומר     כי

ירו1   לו        בברקים ובזיקים         הוא  שדוד  אומ'     כי

ירו2   לו        בברקים ובזיקים         הוא  שדוד  אומר

או3    לו        בברקים ובזיקים         הוא  שדוד  אומ'     כי

או51   לו        בברקים ובזיקים         הוא  שדוד  אומ'     כי

ששון   לו        בברקי' ובזקים          הוא  שדוד  או'      כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתה תאיר נרי                        מיכן  ואילך אמ'

מינ    את' תאיר נרי יי   יגיה חשכי אמ' דוד מכאן  ואילך

פריז   אתה תאיר נרי                        מכאן  ואילך א'

דפוס   אתה תאיר נרי                        מיכאן ואילך אמר

ירו1   אתה תאיר נרי וגו'                   מכאן  ואילך אמ'

ירו2       תאיר נרי                        מכאן  ואילך אמ'

או3    אתה תאיר נרי                        מכאן  ואילך אמ'

או51   אתה תאיר נרי                        מכאן  ואילך אמ'

ששון       תאיר נרי וגו'                   מכאן  ואילך א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    דוד אם תחנה   עלי מחנה

מינ        אם תחנה   עלי מחנה של

פריז   דוד אם תחנה   עלי מחנה <...> אירא לבי אם תחנה עלי מחנה

דפוס   דוד אם תחנה   עלי מחנה של

ירו1   דוד אם תחנ[ה] עלי מחנה של

ירו2   דוד אם תחנה   עלי מחנה של

או3    דוד אם תחנה   עלי מחנה של

או51   דוד אם תחנה   עלי מחנה של

ששון       אם תחנה   עלי מחנה של

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלעמלקיים לא יירא לבי

מינ       עמלקיים   לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמתם

פריז   של עמלקיים   לא אירא לבי אם תקום עלי מלחמת       עמלקיים

דפוס      עמלקים    לא יירא לבי

ירו1      עמלקים    לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה    של עמלקים

ירו2      עמלקיים   לא אירא לבי אם תקום עלי מלחמ<..> של עמלקיים

או3       עמלקים    לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה    של עמלקים

או51      עמלקיים   לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה    של עמלקיים

ששון      עמלקיי'   לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה    של עמלקיי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזאת אני בוטח אמ"ר  לוי     באיסקיפטורין שהכתיב

מינ    בזאת אני בוטח ר'    לוי אמ' בסקנטריין    שכתבת

פריז   בזאת אני בוטח א"ר   לוי     באספקרין     שכתב

דפוס   בזאת אני בוטח א"ר   לוי     בסקווטורים   שהכתיב

ירו1   בזאת אני בוטח אר"ל          בקוטריס      שהכתיב לנו

ירו2   בזאת אני בוטח אמר"ל         בקוטריס      שהכתי' לנו

או3    בזאת אני בוטח א"ר   לוי     בק[ו]טריס    שהכתי' לנו

או51   בזאת אני בוטח אר"ל          בקוטריס      שכתב   לנו

ששון   בזאת אני בוטח               בקווטריס     שהכתי' לנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה            לזקיני וזאת ליהודה

מינ    לי  בתורה             וזאת ליהודה ויאמר

פריז   משה            לזקני  וזאת ליהודה

דפוס   משה            לזקני' וזאת ליהודה

ירו1   משה בס"ת  ואמ' לזקני  וזאת ליהודה

ירו2   משה בס"ת  ואמ' לזקנו  וזאת ליהודה

או3    משה בתורה ואמר לזקנו  וזאת ליהודה

או51   משה בתורה ואמ' לזקני  וזאת ליהודה

ששון   משה בתורה ואמ' לזקני  וזאת ליהודה