לונ    {ז}     בזאת יבא אהרן מה כת'  למעלה מן העיניין ויאמר יי

מינ    {ז}                   מה כתו' למעלה מן העניין

פריז   {ז} ד"א בזאת יבא אהרן מה כת'  למעלה מן העניין  ויאמר יי

דפוס   {ז}                   מה כתיב למעלה מן הענין   ויאמר יי

ירו1   {ז}                   מה כתי' למעלה מן הענין   ויאמר יי

ירו2   {ז}                   מה כתי' למעלה מן הענין   ויאמר יי

או3    {ז}                   מה כתו' למעלה מן הענין   ויאמר ייי

או51   {ז} ד"א בזאת          מה כתיב למעלה מן הענין   ויאמר ייי

ששון   {ז}                   מה כתי' למעלה מן הענין   ויאמר יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל משה דבר אל אהרן אחיך וגו'                     אמ"ר

מינ           דבר אל אהרן אחיך                          ר'

פריז   אל משה דבר אל אהרן אחיך                          א"ר

דפוס   אל משה דבר אל אהרן אחיך                          א"ר

ירו1   אל משה דבר אל אהרן אחיך וגו'                     א"ר

ירו2   אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל  יבא  בכל עת אל הקדש אמ"ר

או3    אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל  יבא  בכל עת אל הקדש א"ר

או51   אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל  יבוא בכל עת         א"ר

ששון   אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל  יבא  בכל עת אל הקדש א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבין          א'  לו לר' נחמן  בדברים כמ'   דת' אמ' דברו

מינ    חמא  בר חנינא

פריז   אבין          א'  לו     לנחמו בדברים כדכת'         דברו

דפוס   אבין          אמ' לו לך  נחמו  בדברים כד"א          דברו

ירו1   אבין          אמר לו לך  נחמו  בדברים כד"א          דברו

ירו2   אבין          א"ל    לך  נחמו  בדברים כד"א          דברו

או3    אבין                 לך  נחמו  בדברים כד"א          דברו

או51   אבין          א"ל    לך  נחמו  בדברים כד"א          דברו

ששון   אבין          א"ל        לנחמו        כמד"א         דברו

--------------------------------------------------------------------

לונ    על לב ירושלם ואל יבוא         אמ"ר יהודה בר' סימ'  צער

מינ                                                       צער

פריז   על לב ירושלם ואל יבא          א"ר  יהודה בר' סימון צער

דפוס   על לב ירושלם ואל יבא  בכל  עת א"ר  יהודה בר' סימון צער

ירו1   על    ירושלם ואל יבא  בכל  עת א"ר  יהודה בר  סימון צער

ירו2   על לב ירושלם ואל יבא  בכל  עת אמ"ר יהודה ב"ס       צער

או3    על לב ירושלם ואל יבא  בכל  עת א"ר  יהודה בר' סימון צער

או51   על לב ירושלם ואל יבוא בכל  עת א"ר  יהודה בר  סימון צער

ששון   על לב ירושלם ואל יבא  וגו'    א"ר  יהו'  ב"ס       צער

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדול היה לו למשה בדבר הזה אמ' לו אוי לי שמא נדחף אהרן

מינ    גדול היה לו למשה בדבר זה  אמ'

פריז        היה לי      בדבר הזה א'     אוי לי שמא נדחף אהרן

דפוס   גדול היה לו למשה בדבר זה  אמר    אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

ירו1   גדול היה לו למשה בדבר הזה אמ'    אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

ירו2   גדול היה לו למשה בדבר הזה        אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

או3         היה לו למשה בדבר הזה אמ'    אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

או51   גדול היה לו למשה בדבר הזה אמ'    אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

ששון   גדול היה לו למשה בדבר זה  אמ'    אוי לי שמא נדחף אהרן אחי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממחיצתו

מינ            דומה שאין אהרן אחי נכנס לפנים מן המחיצה

פריז   ממחיצתו                                         בכל

דפוס   ממחיצתו                                         בכל

ירו1   ממחיצתו                                         בכל

ירו2   ממחיצתי                                         בכל

או3    ממחיצתי                                         בכל

או51   ממחיצתי                                         בכל

ששון   ממחיצתי                                         בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ       יש עת לשעה יש  עת ליום יש  עת לשנה יש  עת לשתים עשרה

מינ       יש עת לשעה ויש עת ליום יש  עת לשנה ויש עת לשתים עשרה

פריז   עת יש עת לשעה ויש עת ליום יש  עת לשנה ויש עת לשתים עשרה

דפוס   עת

ירו1   עת יש עת לשנה יש  עת ליום יש  עת לשעה יש  עת לשתים עשרה

ירו2   עת יש עת לשעה ויש עת ליום ויש עת לשנה ויש עת לי"ב

או3    עת יש עת לשעה יש  עת ליום יש  עת לשנה יש  עת לשתים עשרה

או51   עת יש עת לשעה יש  עת ליום יש  עת לשנה יש  עת לי"ב

ששון   עת יש עת לשעה יש  עת ליום יש  עת לשנה יש  עת לי"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ         יש  עת לשבעים שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

מינ    שנה  יש  עת לשבעים שנה ויש עת לעולם יש עת לשעה ואל

פריז   שנה  יש  עת לשבעים שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

דפוס                                       יש עת לשעה ואל

ירו1   שנה  יש  עת לשבעים שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

ירו2   שנים ויש עת לע'    שנה ויש עת לעולם יש עת לשעה ואל

או3    שנה  יש  עת לשבעים שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

או51   שנה  יש  עת לע'    שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

ששון   שנה  יש  עת לע'    שנה יש  עת לעולם יש עת לשעה ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

מינ    יבא  בכל עת אל הקדש יש  עת ליום ומים במשורה תשתה ששית ההין

פריז   יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

דפוס   יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

ירו1   יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

ירו2   יבא  בכל עת אל הקדש ויש עת ליום ומים במשורה תשתה

או3    יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

או51   יבוא בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

ששון   יבא  בכל עת         יש  עת ליום ומים במשורה תשתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

מינ    מעת עד עת תשתה יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

פריז                  יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

דפוס                  יש עת        לשנה שנאמר ויהי לתשובת השנה

ירו1                  יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

ירו2                  יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

או3                   יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

או51                  יש עת (ליום) לשנה       ויהי לתשובת השנה

ששון                  יש עת        לשנה       ויהי לתשובת השנה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    יש עת לשתים עשרה שנה       עד עת בוא דברו

מינ    לעת צאת  המלכים יש עת לשנים עשרה שנה מיוסף עד עת בוא דברו

פריז   לעת צאת  המלכים יש עת לשתים עשרה שנה       עד עת בא  דברו

דפוס                   יש עת לי"ב       שנה       עד עת בא  דברו

ירו1   לעת צאת  המלכים יש עת לי"ב       שנה       עד עת בא  דברו

ירו2   לעת צאת

או3    לעת צאת  המלכים יש עת לשתים עשרה שנה       עד עת בא  דברו

או51   עת  לצאת המלכים יש עת לי"ב       שנה       עד עת בוא דברו

ששון   לעת צאת  המלכי' יש עת לי"ב       שנה       עד עת בא  דברו

--------------------------------------------------------------------

לונ                   יש עת לשבעים שנה     לפי מלאת

מינ    אמרת יי צרפתהו

פריז                  יש עת לשבעים שנה כי  לפי מלאת

דפוס                  יש עת לע'    שנה שנ'     למלאת לחרבות

ירו1                  יש עת לשבעים שנה     לפי מלאת

ירו2                  יש עת לע'    שנה     לפי מלאת

או3                   יש עת לשבעים שנה     לפי מלאת

או51                  יש עת לע'    שנה     לפי מלאת

ששון                  יש עת לע'    שנה     לפי מלאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבבל   שבעים שנה           וא'   עד [בא] עת  ארצו גם הוא

מינ

פריז   לבבל   שבעים שנה אפקד אתכם ואומר עד עת   בוא ארצו גם הוא

דפוס   ירושלם ע'    שנה           ואומר עד בא   עת  ארצו

ירו1   לבבל   שבעים שנה           ואומ' עד בא   עת  ארצו

ירו2   לבבל   ע'    שנה           ואומ' עד בא   עת  ארצו

או3    לבבל   שבעים שנה           ואומר עד בוא  עת  ארצו

או51   לבבל   ע'    שנה           ואומ' עד בוא  עת  ארצו

ששון   לבבל   ע'    שנה           ואו'  עד עת   בא  ארצו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 יש עת לעולם           נתת

מינ                                 יש עת לעולם מדוד      נתתה

פריז                                יש עת לעולם           נתת

דפוס                                יש עת לעולם           נתת

ירו1                                יש עת לעולם           נתת

ירו2   יש עת לי"ב שנה עד עת בא דברו    עת לעולם           נתת

או3                                 יש עת לעולם      שנא' נתת

או51                                יש עת לעולם           נתת

ששון                                יש עת לעולם           נתת

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו אמ' לו הקב"ה למשה לא

מינ    שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו אמ' לו הקב"ה למשה לא

פריז   שמחה בלבי  מעת דגנם ותירשם  רבו א'  לו הקב"ה למשה לא

דפוס   שמחה בלבי  מעת דגנם             אמ'    הקב"ה למשה לא

ירו1   שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו א"ל    הקב"ה      לא

ירו2   שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו א"ל    הקב"ה      לא

או3    שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו א"ל    הקב"ה      לא

או51   שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו א"ל    הב"ה       לא

ששון   שמחה בלבי  מעת דגנם ותירושם רבו א"ל    הב"ה       לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשם שאת   סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

מינ    כשם שאתה  סבור כן אני סבור לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

פריז       כשאתה סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

דפוס   כשם שאתה  סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

ירו1   כשם שאתה  סבור             לא  לעת לשעה ולא לעת ליום ולא

ירו2   כשם שאתה  סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

או3    כשם שאתה  סבור             ולא עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

או51   כשם שאתה  סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום [ולא

ששון   כשם שאתה  סבור             לא  עת  לשעה ולא עת  ליום ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עת  לשנה  ולא עת    לשתים עשרה     ולא עת לשבעים     ולא

מינ    עת  לשנה  ולא עת    לשתים עשרה     ולא עת לשבעים שנה ולא

פריז   עת  לשנה  ולא עת    לשתים עשרה שנה ולא עת לשבעים שנה ולא

דפוס   עת  לשנה  ולא עת    לי"ב       שנה ולא עת לע'    שנה ולא

ירו1   לעת לשנה  ולא עת    לי"ב       שנה ולא עת לע'    שנה ולא

ירו2   עת  לשנה  ולא ע<..> לי"ב       שנה ולא עת לע'    שנה ולא

או3    עת  לשנה  ולא עת    לשתים עשרה שנה ולא עת לשבעים שנה ולא

או51   עת  לשנה] ולא עת    לי"ב       שנה ולא עת לע'    שנה ולא

ששון   עת  לשנה  ולא עת    לי"ב       שנה ולא עת לע'    שנה ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עת לעולם אלא בכל     שהוא רוצה יהא   נכנס ובלבד שיהא  נכנס

מינ    עת לעולם אלא בכל עת  שהוא רוצה ליכנס יכנס ובלבד שיהא  נכנס

פריז   עת לעולם אלא בכל עת  שהוא רוצה            ובלבד שיהא  נכנס

דפוס   עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס

ירו1   עת לעולם אלא בכל עת  שהוא רוצה ליכנס יכנס ובלבד שיהא  נכנס

ירו2   עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס ובלבד שיהא  נכנס

או3    עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס ובלבד שיהא  נכנס

או51   עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה להכנס יכנס ובלבד שיהא  נכנס

ששון   עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס ובלבד שיהיה נכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    כסדר הזה

מינ    כסדר הזה פעמון זהב ורמון וגו' ר' יהודה ב"ר אילעאי ורבנן

פריז   כסדר הזה

דפוס   בסדר הזה

ירו1   כסדר הזה

ירו2   כסדר הזה

או3    בסדר הזה

או51   כסדר הזה

ששון   כסדר הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יהודה בר' אילעאי א'   כשלשים וששה  זוג'   וכשלשים וששה

מינ    ר' יהודה ב"ר אילעאי      ששים   ושנים זגין   ששים    ושנים

פריז   ר' יהודה בר  אלעאי  א'   בשלשים וששה  רמונים ובשלשים וששה

דפוס   ר' יהודה בר' אלעאי  אמ'  בל"ו         זוגין  בל"ו

ירו1   ר' יהודה בר' אלעאי  אומ' בשלשים       רמונים ושלשים  וששה

ירו2   ר' יהודה בר  אלעאי  אמ'  בל'          רמונים ול'

או3    ר' יהודה בר  אלעאי  אומ' בשלשים       רמונים ושלשים  וששה

או51   ר' יהודה בר' אלעאי  אומר בשלשים וששה  רמונים ול'     וששה

ששון   ר' יהו'  בר' אלעאי  אמ'  בל'          רמוני' ול"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    רימונים ורבנין אמ'   בשבעים   ושנים   זוגים  ובשבעים ושנים

מינ    רמונים  רבנן   אמרי' שבעים    ושנים   זגין   שבעים   ושנים

פריז   זגין    ורבנין אמרין בשבעים   ושנים   זגין   בשבעים  ושנים

דפוס   רמונים  ורבנן  אמרו  בשבעים   ושנים   זוגין  ובשבעים ושנים

ירו1   זוגין   ורבנין אמרין בע"ב             זוגין  ובע'    ושנים

ירו2   זגים    ורבנין אמרי  בע"ב             זגים   ובע"ב

או3    זווגין  ורבנין אמרי  בשבעים   ושנים   זווגין ובשבעים ושנים

או51   זוגין   ורבנין אמרי  ב(ל)[ע'] וש[ני]ם זוגים  ובשבעים ושנים

ששון   זוגים   ורבנין אמרי  בע"ב             זוגין  וע"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    רימונים

מינ    רמונים

פריז   רמונים  כנגד שבעים זקנים

דפוס   רמונין

ירו1   רמונים

ירו2   רמונים

או3    רמונים

או51   רמונים

ששון   רמוני'  כנגד ע'    זקני'