לונ    {ט}     בזאת יבא  אהרן         ר' ברכיה בש'   ר' לוי

מינ    {ט}     בזאת יבא  אהרן אל הקדש

פריז   {ט}     בזאת יבא  אהרן         ר' ברכיה בשם   ר' לוי

דפוס   {ט} ד"א בזאת יבא  אהרן         ר' ברכיה בשם   ר' לוי אומ'

ירו1   {ט}     בזא  יבא  אהרן         ר' ברכיה בשר"ל        אמ'

ירו2   {ט}     בזאת יבא  אהרן         ר' ברכיה בשר"ל        אמ'

או3    {ט}     בזאת יבא  אהרן אל הקדש ר' ברכיה בשר"ל        אמ'

או51   {ט}     בזאת יבוא אהרן אל הקדש ר' ברכיה בשר"ל        אמ'

ששון   {ט}     בזאת יבא  אהרן אל הקדש ר' ברכיה בשר"ל        אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזאת הכת'  בי()[ש]רו       שהוא  חי                ארבע

מינ    בזאת כת'   רמזו            שאהרן משמש בכהונה גדולה ארבע

פריז        הכת'  בישרו           שהוא  חי                ארבע

דפוס   בזאת הכתוב מבשרו           שהוא  חי                ד'

ירו1        הקב"ה בשרו            שהוא  חי                ת"י

ירו2        הקב"ה בשרו            שהוא  חי                ת"י

או3               בשרו      הקב"ה שהוא  חי                ארבע

או51              בישרו     הב"ה  שהוא  חי                ד'

ששון        הב"ה  בשרו            שהוא  חי                ת"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאות ועשר שנים [וכי עלת  על דעתך שאהרן חי  ארבע מאות ועשר

מינ    מאות ועשר שנה  וכי  עלתה על דעתך שאהרן חיה ארבע מאות ועשר

פריז   מאות ועשר שנה  וכי  תעלה על דעתך שאהרן חי  ארבע מאות ועשר

דפוס   מאות וי'  שנים וכי  עלת  על דעתך שאהרן חי  ד'   מאות וי'

ירו1             שנים וכי  עלה  על דעתך שהוא  חי  ת"י

ירו2             שנים וכי  תעלה על דעתך שהוא  חי  ת"י

או3    מאות ועשר שנים וכי  תעלה על דעתך שהוא  חי  ארבע מאות [וי']

או51   מאות ועשר שנים וכי  עלה  על דעתך שהוא  חי  ד'   מאות ועשר

ששון             שנה  וכי  תעלה על דעתך שהוא  חי  ת"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנים]                                      אלא   מקדש

מינ    שנה   אלא אם לא הוא בנו ואם לאו בנו בן בנו       בניין

פריז   שנה                                        א<..> מקדש

דפוס   שנים                                       אלא   מקדש

ירו1   שנה                                        אלא   מקדש

ירו2   שנים                                       אלא   מקדש

או3    שנה                                        אלא   מקדש

או51                                              אלא   מקדש

ששון   שנה                                        אלא   מקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    הראשון על  ידי ששימשו בו באמנה  שימשו בו        שמנה  עשר

מינ    הראשון על  ידי ששמשו  בו באמונה שמשו  בו        שמנה  עשר

פריז   ראשון  על  יד  ששימשו בו באמונה שיעשו בו באמונה שמנה

דפוס   ראשון  על  ידי ששמשו  בו באמונה שמשו  בו        י"ח

ירו1   ראשון  ע"י     ששמשו  בו באמונה שמשו  בה        י"ב

ירו2   ראשון  ע"י     ששמשו  בה באמונה שמשו            י"ב

או3    ראשון  ע"י     ששמשו  בו באמונה שמשו            י"ב

או51   ראשון  ע"י     ששמשו  בה באמונה שמשו  בה        שמונה [עשר]

ששון   ראשון  ע"י     ששמשו  בו באמונה שמשו  בו        י"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שיני

מינ    כהנים גדולים              בניין השני על ידי שלא שימשו

פריז   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

דפוס   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

ירו1   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

ירו2   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  ב'

או3    כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

או51   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

ששון   כהנים הוא    ובנו ובן בנו מקדש  שני

--------------------------------------------------------------------

לונ                       עשרים  ושנים              ויש  א'

מינ    בו באמונה שימשו בו שמונים       כהנים גדולים ויש  אומ'

פריז                      עשרים  ושנים              ויש  אומ'

דפוס                      כ"ב

ירו1                      כ"ב                       וי"א

ירו2                      כ"ב                       וי"א

או3                       עשרים  ושנים              וי"א

או51                      עשרים  ושנים              וי"א

ששון                      כ"ב                       וי"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמונים ושלשה ויש  א'     שמונים וארבע  ומהן   שימש

מינ    שבעים  ושלשה ויש  אומ'   שבעים  וארבעה מהם    שימש

פריז   שמנים  ושלשה ויש  אומ    שמנים  וארבעה ומהם   שימש

דפוס                ויש  אומרי' פ"ד           ומהן

ירו1   שמונים ושלשה וי"א        שמונים וארבעה ומהם

ירו2   פ"ג          וי"א        פ"ד           <..>הם

או3    שמונים ושלשה וי"א        שמנים  וארבעה ומהם

או51   שמונים וג'   וי"א        שמונים וד'    ומהם   שימש

ששון   פ"ג          וי"א        פ"ד           ומהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמעון הצדיק       ארבעים וחמשה

מינ    שמעון הצדיק       ארבעים         שנה  אמרו עליו על

פריז   שמעון הצדיק       ארבעים וחמשה

דפוס   שמעון הצדיק

ירו1   שמעון הצדיק       פ"ד

ירו2   שמעון הצדיק ששימש פ"ד            שנים

או3    שמעון הצדיק       ארבעה  ושמונים

או51   שמעון הצדיק       ד'     ושמונים

ששון   שמעון הצדיק       מ"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה שמוני' שנה ולבסוף נעשה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          כיון שחזרו להיות מוכרין  אותן בדמים היו    שנותיהן

מינ    צדוקי

פריז         כיון שחזרו להיות מוכרין  אותה בדמים היו    שנותיהן

דפוס         כיון שחזרו להיות משכירין אותו בדמים היו    שנותיהן

ירו1         כיון שחזרו להיות מוכרין  אותה בדמים היו    שניהם

ירו2         כיון שחזרו להיות מוכרין  אותה בדמים התחילו שנותיהם

או3          כיון שחזרו להיות מוכרין  אותה בדמים התחילו שנותיהן

או51         כיון שחזרו להיות מוכרי'  אותה בדמים התחילו שנותיהם

ששון         כיון שחזרו להיות מוכרין  אותה בדמי' התחילו שנותיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתקצרות מעשה באחד ששילח ביד בנו שני מדות           מלאות

מינ            מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מדות של  כסף   מליאות

פריז   מתקצרות מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מדות           מלאות

דפוס   מתקצרות מעשה באחד ששלח  ביד בנו שתי מדות של

ירו1   מתקצרות מעשה בא'  ששלח  ביד בנו שתי מדות של  כסף   מלאות

ירו2   מתקצרות מעשה בא'  ששלח  ביד בנו שתי מדות של  כסף   מלאות

או3    מתקצרות מעשה באחד ששלח  ביד בנו שתי מדות     שלכסף מלאות

או51   מתקצרות מעשה בא'  ששלח  ביד בנו          [של כסף   מלאות

ששון   מתקצרות מעשה בא'  ששלח  ביד בנו שתי מדות של  כספ   מלאות

--------------------------------------------------------------------

לונ       כסף ומחוקיהן         כסף          עמד אחד  ושלח  ביד

מינ       כסף ועמוקיהם         כסף שוב מעשה     באחד ששילח ביד

פריז      כסף ומחקיהן          כסף          עמד אחד  ושילח ביד

דפוס      כסף ומחוקיהן      של כסף              ואחר שלח   ביד

ירו1      כסף ומחוקי(ק)[ה]ן    כסף          עמד אחד  ושלח  ביד

ירו2      כסף ומחוקקהן         כסף          עמד אחד  <..>ח ביד

או3       כסף ומחוקיהן         כסף          עמד אחר  ושלח  ביד

או51   של כסף ומחוקיהן      של כסף          עמד אחר  ושלח  ביד

ששון      כסף ומחקיהן          כסף          עמד אחר  ושלח  ביד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנו  שני מדות     שלזהב מלאות     זהב ומחוקיהן    שלזהב

מינ    בנו  שתי מידות של                 זהב ועמוקיהם    זהב

פריז   בנו  שתי מדות  של זהב   מליאות    זהב ומחקיהן     זהב

דפוס   בנו  שתי מדות  של זהב   מלאות     זהב ומחוקיהן    זהב

ירו1   בנו  שתי מדות  של זהב                 ומחוקיהן של זהב

ירו2   בנו  שתי מדות     זהב   מלאות     זהב ומחוקקהן    זהב

או3    בנו  שתי מדות  של זהב   מליאות    זהב ומחוקיהן    זהב

או51   בנו] שתי מדות  של זהב   מלאות     זהב ומחקיהן     זהב

ששון   בנו  שתי מדות  של זהב   מלאות  של זהב ומחוקיהן של זהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרי       כפה      שיח  את          המנורה

מינ    אמרו       כפה      סיח  את          המנורה   א"ר על  ידי

פריז              כפה      סיח  את          המנורה

דפוס   אמרו       כפה      סיח  את          המנורה

ירו1   אמרו       כפה      סיח  את          המנורה       ע"י

ירו2   אמרו       כי    פה סיח  את          המנורה       ע"י

או3    אמרו (כבה) [כפה]    הסיח את          המנורה       ע"י

או51   אמרו       כפה      סיח  את (המרובה) [המנורה]     ע"י

ששון   אמרו       כפה      סיח  את          המנורה       ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    ר'

מינ    שהיו לוקחין אותה   בדמים התחילו שנותן   מתקצרות ר'

פריז                                                   ר'

דפוס                                                   ר'

ירו1   שהיו מוכרין אותה   בדמים היו    שנותיהם מתקצרות ר'

ירו2   שהיו לוקחי' <..>תה בדמים היו    שנותיהם מתקצרות ר'

או3    שהיו לוקחין אותה   בדמים היו    שנותיהן מתקצרות ר'

או51   שהיו לוקחין אותה   בדמים היו    שנותיהם מתקצרות ר'

ששון   שהיו לוקחין אותה   כדמי' היו    שנותיהן מתקצרות ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים

מינ    אחא     קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה

פריז   אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף

דפוס   אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים

ירו1   אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים

ירו2   אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים

או3    אחא הוי קרי עליהון יראת ייי תוסיף ימים

או51   אחא הוה קרי עליהון יראת ייי תוסיף ימים

ששון   אחא הוה קרי עליהון יראת יי  תוסיף ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אילו ששימשו  במקדש ראשון ושנות רשעים

מינ    יראת יי תוסיף ימים אילו ששימשו  בבית  ראשון ושנות רשעי'

פריז                      אלו  ששימשו  במקדש

דפוס                      אלו  ששמשו   במקדש ראשון ושנות רשעים

ירו1                      אלו  ששמשו   במקדש ראשון ושנות רשעי'

ירו2                      אלו  ששמשו   במקדש ראשון ושנות רשעים

או3                       אלו  ששמשו   במקדש ראשון ושנות רשעים

או51                      אלו  ש[ש]משו במקדש ראשון ושנות רשעים

ששון                      אלו  ששמשו   במקדש ראשון ושנות רשעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקצרנה  אילו ששימשו במקדש האחרון

מינ    תקצרנה  אילו ששימשו בבית  אחרון

פריז                             אחרון

דפוס   תקצורנה אלו  ששמשו  בבית  שני

ירו1   תקצורנה אלו  ששמשו  במקדש שני

ירו2   תקצורנה אלו  ששמשו  במקדש ב'

או3    תקצורנה אלו  ששמשו  במקדש שני

או51   תקצורנה אלו  ששמשו  במקדש שני

ששון   תקצורנה אלו  ששמשו  במקדש שני