לונ    {י} ר' חוניה                  חברין דרבנן      מפני   מה

מינ    {י}

פריז   {י} ר' חנינה                  חברין דרבנין     מפנימה

דפוס   {י} ר' חנינא ור' יהושע בן לוי חברין דרבנן  אמ' מפני   מה

ירו1   {י} ר' חנניה                  חברין דרבנין אמ' מפני   מה

ירו2   {י} ר' חנניה                  חברין דרבנן  אמ' מפני   מה

או3    {י} ר' חנניה                  חברין דרבנין אמ' מפני   מה

או51   {י} ר' חנינא                  חברין דרבנן  אמר מפני   מה

ששון   {י} ר' חנניה                  חברין דרבנן  אמ' מפני   מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהן גדול משתמש לשמנה  בגדים אלא      כנגד מילה שהוא לשמנה

מינ

פריז   כהן גדול משמש  בשמונה בגדים אלא מילה כנגד מילה שהיא לשמנה

דפוס   כהן גדול משמש  בח'    בגדים אלא      כנגד מילה שהיא לח'

ירו1   כ"ג      משמש  בשמנה  בגדים          כנגד מילה שהיא לח'

ירו2   כהן גדול משמש  בח'    בגדים          נגד  מילה שהיא לח'

או3    כהן גדול משמש  בשמונה בגדים          כנגד מילה שהיא לשמונה

או51   כ"ג      משמש  בח'    בגדים          כנגד מילה שהיא לח'

ששון   כ"ג      משמש  בח'    בגדים          כנגד מילה שהיא לח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימים הה"ד בריתי היתה אתו

מינ

פריז   ימים הה"ד בריתי היתה אתו

דפוס   ימים הה"ד בריתי היתה אתו החיים והשלום

ירו1   ימים הה"ד בריתי היתה אתו

ירו2   ימים הה"ד בריתי היתה אתו

או3    ימים הה"ד בריתי היתה אתו

או51   ימים שנ'  בריתי היתה אתו החיים והשלום (ר' חנינא חברין

ששון   ימים הה"ד בריתי היתה אתו

--------------------------------------------------------------------

לונ           ר'  סימ'  בש"ר    יהוש'      מפני מה אין כהן גדול

מינ                                        מפני מה אין כהן גדול

פריז          ר'  סימון בשם  ר' יהושע  א'  מפני מה אין כהן גדול

דפוס          ר'  סימון בשם  ר' יהושע  אמ' מפני מה אין כהן גדול

ירו1          ר'  סימון בש"ר    יהושע      מפני מה אין כ"ג

ירו2          ר'  סימון בש"ר    יהושע  אמ' מפני מה אין כהן גדול

או3           ר'  סימון בש"ר    יהושע      מפני מה     כ"ג

או51   דרבנן) [ר' סימון בש"ר    יהושע] אמ' מפני מה     כ"ג

ששון          ר'  סימו' בש"ר    יהוש'      מפני מה אין כ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ        משמש                    זהב      שלא  עשה  סניגור

מינ        משמש ביום הכפורים בבגדי זהב

פריז       משמש                    בזהב     שאין      קטיגור נעשה

דפוס       נכנס              בבגדי זהב  אלא אין       קטיגור נעשה

ירו1       משמש              בבגדי זהב      שלא  יעשה סניגור

ירו2       משמש              בבגדי זהב      שלא  יעשה סניגור

או3    אין משמש              בבגדי זהב      שלא  יעשה קטיגור

או51   אין משמש              בבגדי זהב      שלא  יעשה סניגור

ששון       משמש              בבגדי זהב      שאין      קטיגור נעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קטיגור כדי שלא ליתן פתחון פה לסטן     לקטרג ולומר

מינ               שלא ליתן רשות     לשטן     לקטרג ולומר לפני

פריז   סניגור     שלא ליתן פתחון פה לרשעים   לקטרג ולומר

דפוס   סניגור כדי שלא ליתן פתחון פה לשטן     לקטרג ולומר

ירו1   קטיגור כדי שלא יתן  פתחון פה לשטן     לקטרג ולומ'

ירו2   קטיגור כדי שלא ליתן פתחון פה לש()[ט]ן לקטרג ולומר

או3    סניגור כדי שלא יתן  פתחון פה          לקטרג ולומר

או51   קטיגור כדי שלא ליתן פתחון פה לשטן     לקטרג ולומ'

ששון   סניגור כדי שלא ליתן פתחון פה לשטן     לקטרג ולומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ          אתמול עשו להן אלי  זהב והיום  הן מבקשין לשמש   לפניו

מינ    הקב"ה אתמול עשו להם אלהי זהב והיום            משמש

פריז         אתמול עשו להם אלהי זהב והיום            משמשין לפני

דפוס         אתמול עשו להם אלהי זהב והיום  הם מבקשים לשמש

ירו1         אתמול עשו להם אלהי זהב והיום  הם מבקשים לשמש

ירו2         אתמול עשו להם אלהי זהב והיום  הם מבקשים לשמש

או3          אתמול עשו להם אלהי זהב ועכשיו הם מבקשי' לשמש

או51         אתמול עשו להם אלהי זהב ועכשו  הם מבקשין לשמש

ששון         אתמול עשו להם אלהי זהב והיום  הם מבקשי' לשמש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבגדי זהב ר'  יהוש' דסיכנין בש"ר     לוי      בשביל

מינ    בבגדי זהב ר'                         לוי אמ'

פריז   בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי      בשביל

דפוס   בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי אומ' בשביל

ירו1   בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל

ירו2   בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ'

או3    בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל

או51   בבגדי זהב ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ'

ששון   בבגדי זהב ר"י       דסכנין  בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לחוס על ממונן    שליש'   ר' לוי אמ'  מפני גאוה  על שום

מינ                                         מפני גיוה  על שום

פריז   לחוס על ממונן של ישר'    ר' לוי א'   משום גאוה

דפוס   לחוס על ממונן של ישראל   ר' לוי אומ' מפני גאוה  על שום

ירו1   לחוס על ממונם של ישראל   ר' אמי אמ'  מפני גאוה

ירו2   לחוס על ממונם    שלישראל ר' חמא אמ'  מפני הגאוה

או3    לחוס על ממונם של ישראל   ר' חמא אמ'  מפני הגאוה

או51   לחוס על ממונם של ישראל   ר' חמא אמ'  מפני הגאוה

ששון   לחוס על ממונם של יש'     ר'     אמ'  מפני גאוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל  תתהדר לפני מלך

מינ    אל  תתהדר בפני מלך  ר' חנניה חברהון דרבנן מפני מה כהן

פריז   אל  תתהדר לפני מלך

דפוס   אל  תתהדר לפני מלך

ירו1   אל  תתהדר לפני מלך

ירו2   אל  תתהדר לפני מלך

או3    שלא תתהדר לפני מלך

או51   [אל תתהדר לפני מלך]

ששון   אל  תתהדר לפני מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    גדול משמש ביום הכפורים בבגדים שמונה על שום מילה של שמונה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון