לונ    {יב}                      ולבשם יבלו    שם תני  ר' חייא

מינ    {יב}                      ולבשם וייבלון שם

פריז   {יב}                                       תני  ר' חייא

דפוס   {יב} ובא אהרן אל אהל מועד                  תני  ר' חייא

ירו1   {יב}                      ולבשם יבלו    שם תני  ר' חייא

ירו2   {יב}                      ולבשם יבלו    שם תני  ר' חייא

או3    {יב}                      ולבשם יבלו    שם תני  ר' חייא

או51   {יב}                      ולבשם יבלו    שם תאני ר' חייא

ששון   {יב}                      ולבשם יבלו    שם תני  ר' חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלמד שטעונין          גניזה ואינן כשירין ביום הכיפורים

מינ    מלמד שטעונין (גנוזין) גניזה ואין  כשרים  ליום הכפורים

פריז   מלמד שטעונין          גניזה ואין  כשרי'  ליום הכיפורים

דפוס   מלמד שטעונין          גניזה ואינן כשרי'  ליום הכפורי'

ירו1   מלמד שטעונין          גניזה ואינם כשרים  ליום הכפורים

ירו2   מלמד שטעונין          גניזה ואין  כשרים  ליום הכפורי'

או3    מלמד שטעונין          גניזה ואין  כשרים  ליום הכיפורים

או51   מלמד שטעונין          גניזה ואין  כשרים  ליום הכפורים

ששון   מלמד שטעוני'          גניזה ואין  כשרי'  לי"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחר ר' דוסא אמ'  כשירין הן לכהן הדיוט       וכל אדם

מינ    הבא ר' דוסא אמ'  כשרים     לכהן הדיוט       וכל אדם

פריז   אחר ר' דוסא א'   כשרים     לכהן הדיוט       וכל אדם

דפוס   אחר ר' דוסא אומ' כשרין  הן לכהן הדיוט  שנא' וכל אדם

ירו1   אחר ר' דוסא אומ' כשרים  הם לכהן הדיוט       וכל אדם

ירו2   אחר ר' דוסא אמ'  כשרים          להדיוט      וכל אדם

או3    אחר ר' דוסא אמ'  כשרים          להדיוט      וכל אדם

או51   אחר ר' דוסא אומ' כשרים     לכהן הדיוט       וכל אדם

ששון   אחר ר' דוסא או'  כשרין  הם לכהן הדיוט       וכל אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא יהיה באהל  מועד                       ר'  פינחס ור'

מינ    לא יהיה באהל  מועד בבאו   (ב)[ל]כפר בקדש ר'  פנחס  ור'

פריז   לא יהיה באהל  מועד

דפוס   לא יהיה באהל  מועד

ירו1   לא יהיה באהל  מועד בבואו                 ר'  פנחס

ירו2   לא יהיה באהל  מועד

או3    לא יהיה [באהל מועד                       א"ר פנחס

או51   לא יהיה באהל  מועד [בבואו                ר'  פנחס

ששון   לא יהיה באהל  מועד בבואו  אל        הקדש ר'  פנח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלקיה בש"ר    אבהו      אפילו אתם  שכת'  בהן       ופניהם

מינ    חלקיה בשם  ר' סימון     אפי'  אותו שכת'  בהן ודמות פניהם

פריז

דפוס

ירו1                           אפי'  אותם שכתו' בהם       ופניהם

ירו2

או3                            אפי'  אותם שכתו' בהם ודמות פניהם]

או51                       אמ' אפי'  אותן שכתו' בהן       ופניהם

ששון                       אמ' אפי'  אותם שכתו' בהם       ופניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    פני אדם וגו' (ו)לא יהיה באהל מועד  בבאו

מינ    פני אדם      לא    יהיה באהל מועד  בנין קדם ר' אבהו שנה

פריז

דפוס

ירו1   פני אדם      לא    יהיו באהל מועד

ירו2   פני אדם      לא    יהיו באהל מועד

או3    פני אדם      לא    יהיו באהל

או51   פני אדם      לא    יהיו באהל מועד]

ששון   פני אדם      לא    יהיו באהל מועד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשנה שמת בה שמע'  הצדיק אמ' להן בשנה זו הוא מת אמ'

מינ    שנת  שמת בה שמעון הצדיק אמ' להן שנה  זו אני מת

פריז   בשנה שמת בו שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת אמרו

דפוס   בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמ' להם בשנה זו הוא מת אמרו

ירו1   בשנה שמת בה שמען  הצדיק אמ'     בשנה זו הוא מת אמרו

ירו2   בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמ'     בשנה זו הוא מת אמרו

או3    בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמ'     בשנה זו הוא מת אמרו

או51   בשנה שמת בה שמעון הצדיק אמ' להם בשנה זו הוא מת אמרו

ששון   בשנה שמת בו שמעו' הצדיק אמ' להם בשנה זו הוא מת אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו מנין  אתה יודע אמ' להן בכל שנה ושנה

מינ                                           תדע לך שכן שבכל

פריז   לו מנין  אתה יודע א   להם בכל שנה ושנה

דפוס   לו מנין  אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

ירו1   לו מנין  אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

ירו2   לו מנין  אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

או3    לו מנין  אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

או51   לו מניין אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

ששון   לו מנין  אתה יודע אמ' להם בכל שנה ושנה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    זקן אחד לבוש לבנים       ומתעטף לבנים נכנס

מינ    יום הכפורי' היה זקן אחד לובש לבנים       ומתעטף לבנים נכנס

פריז                   זקן אחד לבוש לבנים       ומעוטף לבנים

דפוס               היה זקן אחד לבוש לבנים       ומעוטף לבנים נכנס

ירו1               היה זקן אחד לבוש לבנים       ומתעטף לבנים נכנס

ירו2               היה זקן     לבוש הבדים לבנים ומתעטף לבנים נכנס

או3                היה זקן אחד לבוש בגדים לבנים ומתעטף לבנים נכנס

או51               היה זקן א'  לבוש לבנים       ומתעטף לבנים נכנס

ששון               צר  זקן א'  לבוש לבנים       ומעוטפ לבני' נכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמי ויצא  עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא עמי

מינ    עמי ויוצא עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא עמי

פריז       יוצא  עמי ונכנס עמי שנה  זו נכנס עמי ולא יצא עמי

דפוס   עמי ויוצא עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא עמי

ירו1   עמי ויצא  עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא

ירו2   עמי ויוצא עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא

או3    עמי ויוצא עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא

או51   עמי ויוצא עמי           שנה  זו נכנס עמי ולא יצא עמי

ששון   עמי ויוצא עמי           בשנה זו נכנס עמי ולא יצא עמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר אבהו ומי  יאמר שאדם  היה  והלא הקב"ה  וכבודו

מינ    א"ר  אבהו תימר דהוא בר    אילא

פריז   א"ר            יאמר שהאדם היה  והלא הקב"ה

דפוס   א"ר  אבהו ומי  יאמר שאדם  היה  והלא הקב"ה  בכבודו

ירו1   א"ר  אבהו ומי  יאמר שאדם  היה  והלא הקב"ה  וכבודו

ירו2   אמ"ר אבהו ומי  יאמר אדם   היה  והלא <..>"ה בכבודו ובעצמו

או3    א"ר  אבהו ומי  יאמר שאדם  היה  והלא הקב"ה  וכבודו

או51   א"ר  אבהו ומי  יאמר שאדם  היה  והלא הב"ה   כבודו

ששון   א"ר  אבהו ומי  יאמ'            והלא הב"ה   כבודו

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה נכנס עמו ויוצא עמו        אמ"ר אבהו  וכהן גדול

מינ                                  א"ר  אייבו וכהן גדול

פריז   היה בא   עמו ויוצא עמו בכבודו א"ר  אבהו  וכהן גדול

דפוס   היה נכנס עמו ויוצא עמו        א"ר  אבהו  וכהן גדול

ירו1   היה נכנס עמו ויוצא עמו        א"ר  אבהו  וכ"ג

ירו2   היה נכנס עמו ויוצא עמו        אמ"ר אבהו  כהן  גדול

או3    היה נכנס עמו ויוצא עמו        א"ר  אבהו  וכ"ג

או51   היה נכנס עמו ויוצא עמו        א"ר  אבהו  וכ"ג

ששון   היה נכנס עמו ויוצא עמו        א"ר  אבהו  וכ"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא אדם היה אלא בההוא דאמ' ר' פינחס בשעה שהיתה רוח  הקודש

מינ    לא אדם היה אלא                     בשעה שהיתה רוח  הקדש

פריז   לא אדם היה אלא כההוא דא"ר    פנחס  בשעה שהיתה רוח  הקדש

דפוס   לא אדם היה אלא כההוא דאמ' ר' פינחס בשעה שהיה  רוח  הקדש

ירו1   לא אדם היה אלא כההיא דא"ר    פנחס  בשעה       שרוח הקדש

ירו2   לא אדם היה אלא כההיא ד<..    ...>  בשעה שהיתה רוח  הקדש

או3    לא אדם היה אלא כההיא דא"ר    פנחס  בשעה שהיתה רוח  הקדש

או51   לא אדם היה אלא כההיא דא"ר    פנחס  בשעה שהיתה רוח  הקדש

ששון   לא אדם היה אלא כההיא דא"ר    פנח'  בשעה שהיה  רוח  הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שירה  עליו היו פניו בוערות      כלפידים עליו הוא   א'

מינ    שורה       היו פניו בוערות פניו כלפידים      הה"ד

פריז   שרויה עליו היו פניו בוערות      כלפידים      הה"ד

דפוס   שרוי  עליו היו פניו בוערות      כלפידים עליו הה"ד

ירו1   יוצאת עליו היו פניו בוערות      כלפידים עליו ה"א

ירו2   יוצאה עליו היו פניו בוערות      כלפידים עליו הוא   אומ'

או3    שורה  עליו היו פניו בוערות      כלפידים עליו הוא   אומ'

או51   שורה  עליו היו פניו בוערות      כלפיד   עליו הוא   אומ'

ששון   שורה  עליו היו פניו בוערו'      כלפידי' עליו הכתו' או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי שפתי כהן   ישמרו   דעת

מינ    כי שפתי כהן   ישמרו   דעת ותורה יבקשו מפיהו כי   מלאך יי

פריז   כי שפתי כהן   ישמרו   דעת ותורה יבקשו מפיהו כי   מלאך יי

דפוס   כי שפתי כהן   ישמרו   דעת וגו'

ירו1   כי שפתי כהן   ישמרו   דעת ותורה יבקשו מפיהו וגו'

ירו2   כי שפתי כה<.. ..>שמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו וגו'

או3    כי שפתי כהן   ישמרו   דעת ותורה יבקשו מפיהו כי   מלאך ייי

או51   כי שפתי כהן   ישמרו   דעת ותורה יבקשו מפיהו כי   מלאך ייי

ששון   כי שפתי כהן   ישמרו   דעת וגו'              כי   מלאך יי

--------------------------------------------------------------------

לונ              פרשתא

מינ    צבאות הוא       אלא הקב"ה היה נכנס עמו ולא יצא עמו

פריז   צבאות הוא

דפוס

ירו1

ירו2

או3    צבאות הוא

או51   צבאות הוא

ששון   צבאות הוא

--------------------------------------------------------------------

מינ    א"ר יצחק כת' וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על הארון ולא ימות

מינ    הכסוי הזה איני יודע מהו בא דוד ופירשו כסית כל חטאתם סלה

מינ    סליק פרשתא