לונ    {ג}       ויתרון ארץ בכל              אמ' להן

מינ    {ג} <                        א"ר אחא  אמ' להם

פריז   {ג}   ד"א יתרון  ארץ בכל הוא          א'  להן

דפוס   {ג}   ד"א ויתרון ארץ                  אמ'   

ירו1   {ג}       ויתרון ארץ בכל היא          אמ' להם

ירו2   {ג}       ויתכון ארץ בבל הוא          אמ'   

או3    {ג}       ויתרון ארץ בכל היא          אמ' להם

או51   {ג}   ד"א ויתרון ארץ בכל היא          אמ' להם

ששון   {ג}   ד"א ויתרון ארץ בכל היא          אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה לנביאים                     אם  אין אתם

מינ    הקב"ה לנביאים       מה אתם סבורים אם  אי  אתם

פריז   הקב"ה לנביאים                     אם  אין אתם

דפוס   הקב"ה לנביאים                     אם  אין אתם

ירו1   הקב"ה לנביאי'                     אם  אין אתם

ירו2   הקב"ה לנביאים                     אם  אין אתם

או3    הקב"ה לנביאים                     אם  אין    

או51   הב"ה  לנביאים (וג')               [אם אין אתם

ששון   הב"ה  לנביאי'                     אם  אין אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עושין  שליחותו  אין לו שלוחים אמ"ר    אחא

מינ    הולכין בשליחותי אין לי שליח   א"ר     אחא בכל הוא מלך

פריז   עושים  שליחותי  אין לי שלוחים א"ר     אבא

דפוס   עושים  שליחותי  יש  לי שלוחין אמ'  ר' אחא

ירו1   עושי'  שליחותי  אין לי שלוחי' א"ר     אחא

ירו2   עושים  שליחותי  אין לי שלוחים אמ"ר    אחא

או3    עושין  שליחותי  אין לי שלוחים א"ר     אחא

או51   עושין  שליחותי  אין לי שליחי' א"ר     אחא

ששון   עושי'  שליחותי  אין לי שלוחי' א"ר     אחא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכל           הקב"ה עושה שליחותו אפילו על  ידי נחש   אפילו

מינ    בכל           הקב"ה עושה שליחותו ואפי' על  ידי נחש   ואפי'

פריז   בכל מקום עושה הקב"ה      שליחותו אפלו  על  ידי צפרדע ואפלו

דפוס   בכל           הקב"ה עושה שליחותו אפי'  על  ידי נחש   אפי'

ירו1   בכל      עושה הקב"ה      שליחותו אפי'  ע"י     נחש

ירו2   בכל           הקב"ה עושה שליחותו אפי'  ע"י     נחש

או3    בכל           הקב"ה עושה שליחותו אפי'  ע"י     נחש

או51   בכל           הב"ה  עושה שליחותו אפי'  ע"י     נחש

ששון   בכל           הב"ה  עושה שליחותו אפי'  ע"י     נחש

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ידי     עקרב  אפילו על ידי צפרדע   ואפילו על  ידי יתוש

מינ    על ידי     עקרב  ואפי' ע"י    צפרדע >

פריז   על ידי     נחש

דפוס   על ידי     צפרדע ואפי' על ידי עקרב    ואפי'  על  ידי יתוש

ירו1          שרף ועקרב              וצפרדע  ואפי'  ע"י     יתוש

ירו2              עקרב               וצפרדע  ואפי'  ע"י     יתוש

או3               ועקרב              וצפרדע  ואפי'  ע"י     יתוש

או51              ועקרב              וצפרדע  ואפי'  ע"י     יתוש]

ששון              ועקרב              וצפרדע  ואפי'  ע"י     יתוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדש  הקדשים

מינ    טיטוס הרשע חירף  וגידף כלפי למעלה ונכנס לבית קדשי הקדשים

פריז   טיטוס הרשע שנכנס                        לבית קדש  הקדשים

דפוס   טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדשי הקדשי'

ירו1   טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדשי הקדשי'

ירו2   טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדשי הקדשים

או3    טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדשי הקדשים

או51   טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדשי הקדשים

ששון   טיטוס הרשע נכנס                         לבית קדש  הקדשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחרבו שלופה בידו וגידד    שתי   פרכות           נטל

מינ                                                    נטל

פריז   וחרבו שלופה בידו וגירר את       הפרכות          והביא

דפוס   וחרבו שלופה בידו וגידר את       הפרוכת          ונטל

ירו1   וחרבו שלופה בידו וגירר את שתי   הפרוכות         ונטל

ירו2   וחרבו שלופה בידו וגירר את       הפרוכת          ונטל

או3    וחרבו שלופה בידו וגירר את       הפרוכת          ונטל

או51   וחרבו שלופה בידו וגירר את [שתי] הפרוכ[ו]ת       <..>טל

ששון   וחרבו שלופה בידו וגירר את       הפרוכת    והביא ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתי         זונות      והציע ספר תורה תחתיהן      ובעל

מינ                זונה  בידו והציע ספר             וישן ועבר

פריז   שתי         זונות      והציע ספר תורה תחתיהן      ובעלן

דפוס   שתי         זונות      והציע ספר תורה תחתיהן      ובעלן

ירו1   שתי         זונות      והציע ספר תורה תחתיהן      ובעלן

ירו2   שתי         זונות      והציע          תחתיהן      ובעל

או3    שתי (תורות) זונות      והציע     תורה תחתיהן      ובעלן

או51   שתי         זונות      והציע ס"ת      תחתיהם      ובעלן

ששון               זונות      והציע ס"ת      תחתיהן      ובעלן

--------------------------------------------------------------------

לונ    על   גבי   המזבח                                    ויצאת

מינ    עליו עבירה       ונטל סייף וגידר את הפרכות ונעשה נס ויצאת

פריז   על   גבי   המזבח                                    והיתה

דפוס   על   גבי   המזבח                                    ויצאה

ירו1   ע"ג        המזבח                                    ויצאת

ירו2   על   גבי   המזבח                                    ויצאת

או3    ע"ג        המזבח                                    ויצאה

או51   ע"ג        המזבח                                    ויצאת

ששון   ע"ג        המזבח                                    יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חרבו       מליאה דם

מינ    חרבו כשהיא מליאה דם והיה דם מבצבץ ויוצא קסבור הרג עצמו

פריז   חרבו       מלאה  דם

דפוס   חרבו       מליאה דם

ירו1   חרבו       מלאה  דם

ירו2   חרבו       מ<..> דם

או3    חרבו       מליאה דם

או51   חרבו       מלאה  דם

ששון   חרבו       מלאה  דם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      מן

מינ    שנ' שאגו צוררך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות       למאן

פריז                                                     מן

דפוס                                                     מאן

ירו1                                                     מ"ד

ירו2                                               איכא  מ"ד

או3                                                ואיכא מ"ד

או51                                               איכא  מ"ד

ששון                                                     מ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ'             מדם      הקדשים        ומן  דאמ'    מדם

מינ    דאמ'             מדם      קרבנות        למאן דאמ'    מדם

פריז                    דם       הקדשים        מאן  דא'  מן דם

דפוס   דאמ' נראית כמלאה מדם      הקרבנות       ומאן דאמ' מן דם

ירו1                    מדם      קדשים         מ"ד          מדם

ירו2                    מדם קדשי הקדשים  ואיכ' מ"ד          מדם

או3                     מדם      הקדשים  וא"ד               מדם

או51                    מדם      הקדשי'  ואיכא מ"ד          [מדם]

ששון                    מדם      הקדשי'        ומ"ד         מדם

--------------------------------------------------------------------

לונ       שעיר     שליום הכיפורים התחיל  מחרף ומגד' כלפי מעלה

מינ       שעיר  של יום   הכפורים

פריז      שעיר  של יום   הכיפורים והתחיל      מגדף  לפני הקב"ה

דפוס   פר ושעיר של יום   הכיפורים התחיל  מחרף ומגדף כלפי למעלן

ירו1      שעיר     יום   הכפורי'  התחיל  מחרף ומגדף כלפי מעלה

ירו2      שעיר     יום   הכפורים  התחיל  מחרף ומגדף כלפי מעלה

או3       שעיר     יום   הכפורים  התחיל  מחרף ומגדף כלפי מעלה

או51      שעירי    יום   הכפורים  התחיל  מחרף ומגדף כלפי מעלה

ששון      שעיר     י"ה            והתחיל מחרפ ומגדפ לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'   לא דמי  ההוא דעבד  קרבא עם מלכא במדברא

מינ    והיה מלבלב ואמ'  לא דמי       עביד  קרבא עם מלכא באכסניא

פריז              ואמ'  לא דמי  ההוא עבד   קרבא עם מלכא

דפוס              אמר   לא דמי  ההוא דעבד  קרבא עם מלכא במדברא

ירו1              אמ'   לא דמי  ההוא דעבד  קרבא עם מלכא במדברא

ירו2              <...> לא דמי  ההוא דעבד  קרבא עם מלכא במדברא

או3               אמ'   לא דאמי ההוא דעבד  קרבא עם מלכא במדברא

או51              אמ'   לא דמי  ההוא דעביד קרבא עם מלכא במדברא

ששון              אמ'   לא דמי  ההוא דעבד  קרבא עם מלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ            ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא עם מלכא בגו

מינ            ונצחין        ליה       לעביד קרבא עם מלכא בגו

פריז           ונצח   במדברא     לההוא דעבד  קרבא עם מלכא בגו

דפוס           ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא עם מלכא בגו

ירו1           ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא         בגו

ירו2   (לההוא) ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא עם מלכא בגו

או3            ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא עם מלכא

או51           ונצח          ליה לההוא דעבד  קרבא עם מלכא בגו

ששון                                                      בגו

--------------------------------------------------------------------

לונ               פלטין  דידיה ונצח   ליה מע עשה כינס כל

מינ    בייתיה                  ונצחין ליה

פריז   ביתא   בגו פלטין  דיליה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

דפוס              פליטין דידיה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

ירו1              פלטרין דיליה ונצח   ליה מה עשה כינס כלי

ירו2              פלטין  דידיה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

או3               בפלטין דידיה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

או51              פלטין  דידיה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

ששון              פלטין  דידיה ונצח   ליה מה עשה כינס כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלי בית המקד' ונתנן לתוך      גרגותני  אחת וירד לו לספינה

מינ

פריז   כלי בית המקדש ונתנן לתוך      גרגותני  אחת וירד לו לספינה

דפוס   כלי בית המקדש ונתנן לתוך      גרגותני  אחת וירד לו לספינה

ירו1   כלי בית המקדש ונתנם לתוך      גרגותני  אחת וירד לו בספינה

ירו2   כלי בית המקדש ונתנן לתוך      גרגותניא     וירד לו בספינה

או3    כלי בית המקדש ונתנם לת?[ו]?וך גרגותני  אחת וירד לו בספינה

או51   כלי ב"ה       ונתנם לתוך      גיגותני  אחת וירד לו בספינה

ששון   כלי בית המקדש ונתנם תוך       גורגתני  א'  וירד לו בספינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיון שירד מחא        נחשולא     בימא אמ'    דומה אני שאין

מינ

פריז   כיון שירד מחה     לו נחשול      בימה א'  לו דומה לי  שאין

דפוס   כיון שירד מחא        נחשולא     בימא אמ'    דומה לי  שאין

ירו1   כיון שירד פגעיה      נחש    ולא דימא אמ'    דומה     שאין

ירו2   כיון שירד פגעיה      נחשולא     דימא אמ'    דומה אני

או3    כיון שירד פגעיה      נחשולא     דימא אמ'    דומה     שאין

או51   כיון שירד [פגעיה]    נחשולא     דימא אמ'    דומה אני שאין

ששון   כיון שירד פגעיה      נחשולא     דימא אמ'    דומה אני שאין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כוחו    שלאלוה       שלאומה זו      אלא במים

מינ                                                          נטל

פריז   כחו  של אלוה      של אומה   זו      אלא במים

דפוס   כחו  של אלוה   זה                   אלא במים

ירו1   כח   של אלוה   זה                   אלא במים

ירו2   שכח  של אלוה      של אומה   זו אינו אלא במים אלא במים

או3    כח      אלוה      של אומה   זו      אלא במים

או51   כח      אלוה      של אומה   זו      אלא במים

ששון   כח      אלו'      של אומה   זו      אלא במים

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    את הפרכות ועשאן כמין גרגותני ונטל את כל כלי בית המקדש והניחו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בספינה לילך להשתבח ברומי בשעה שהיה מהלך בים עמד עליו נחשול

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    שבים לטבעו אמ' כמדומה אני אם י' של אילו אינו שולט אלא במים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דור  אנוש לא פרע  מהם אלא במים      דור המבול לא פרע

מינ

פריז

דפוס   דור  אנוש לא פרע  מהם אלא במים  וכן דור המבול

ירו1   דור  אנוש לא פרע  מהם אלא במים      דור המבול

ירו2                                       דור המבול לא פרע

או3                                        דור המבול לא פרע

או51   [דור אנוש לא נפרע מהם אלא במים]     דור המבול לא נפרע

ששון   דור  אנוש לא פגע  מהם אלא במים      דור המבול לא פ(ג)[ר]ע

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן אלא במים דור הפלגה לא פרע  מהן [אלא] במים     פרעה

מינ

פריז                דור הפלגה לא פרע  מהן אלא   במים

דפוס                                                 וכן פרעה

ירו1                          לא פרע  מהם אלא   במים     פרעה

ירו2   מהם          דור הפלגה לא פרע  מהם אלא   במים     פרעה

או3    מהם אלא במים דור הפלגה לא פרע  מהם אלא   במים     פרעה

או51   מהם אלא במים דור הפלגה לא נפרע מהם אלא   במים     פרעה

ששון   מהם אלא במים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל חילו  לא פרע  מהן אלא במים

מינ                                   דור המבול איבדן במים פרעה

פריז

דפוס       וחילו

ירו1   וכל חילו  לא פרע  מהם אלא במים

ירו2   וכל חילו  לא פרע  מהם אלא במים

או3    וכל חילו  לא פרע  מהם אלא בים

או51   וכל חילו  לא נפרע מהם אלא במים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    אף

מינ    וחיילותיו איבדן במים סיסרא וחיילותיו איבדן במים

פריז                                                   אף

דפוס                                                   אף

ירו1                                                   אף

ירו2                                                   אף

או3                                                    אף

או51                                                   [אף]

ששון                                                   אף

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני כיון שהייתי  בתוך ביתו      וברשותו לא  היה יכול לעמוד

מינ

פריז   אני כאן  שהייתי  בתוך ביתו      וברשותו ולא היה יכול לעמד

דפוס   אני כיון שהייתי  בתוך ביתו      וברשותו לא  היה יכול לעמוד

ירו1   אני      כשהייתי בתוך ביתו      ברשותו  לא  היה יכול לעמוד

ירו2   אני כיון שהייתי  בתוך ביתו      ברשותו  לא  היה יכול לעמוד

או3    אני      כשהייתי בתוך ביתו              לא  היה יכול לעמוד

או51   אני כיון שהייתי  בתוך ביתו      ברשותו  לא  היה יכול לעמוד

ששון   אני      כשהייתי בתוך ביתו (לא) וברשותו ולא היה יכול

--------------------------------------------------------------------

לונ    בי   ועכשיו לכן  קדמני

מינ                                 אף אותו האיש עמד עליו לטובעו

פריז   בו   ועכשיו לכן  קדמני

דפוס   בי   ועכשו  לכאן קדמני

ירו1   בו   ועכשיו      קדמני

ירו2   בי          וכעס וקדמני

או3    בי   ועכשו       קדמני

או51   [בי] ועכשו       קדמני  לכאן

ששון   בי   ועכשיו לכאן קדמני

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אמ' לו הקב"ה

מינ    אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה

פריז                                          א'  לו הקב"ה

דפוס                                          אמ' לו הקב"ה

ירו1                                          א"ל    הקב"ה

ירו2                                          א"ל    הקב"ה

או3                                           א"ל    הקב"ה

או51                                          אמ' לו הב"ה

ששון                                          א"ל    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ        חייך       בברייה   פחותה מכל מה שבראתי מששת ימי בראשית

מינ

פריז       חייך       בריאה    פחותה               מששת ימי בראשית

דפוס   רשע חייך       בברייה   פחותה ממה    שבראתי מששת ימי בראשית

ירו1   רשע חייך       בבריה    פחותה מכל מה שבראתי מששת ימי בראשית

ירו2   רשע חייך       בבריה    פחותה מכל מה שבראתי בששת ימי בראשית

או3    רשע חייך       בבריה    פחותה מכל מה שבראתי בששת ימי בראשית

או51       חייך (מכל) [ב]ברייה פחותה מכל מה שבראתי בששת ימי בראשית

ששון   רשע חייך       בריה     פחות' מכל מה שבראתי בששת ימי בראשית

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני פורע מאותו הרשע מיד רמז    הקב"ה לים ועמד מזעפו

מינ                                                        יצאת

פריז   אני פורע מאותו רשע  מיד א'     הקב"ה לים ועמד וזעפו

דפוס   אני פורע ממך        מיד רמז    הקב"ה לים ועמד מזעפו

ירו1   אני פורע מאותו האיש מיד רמז לו הקב"ה לים ועמד מזעפו

ירו2   אני פורע מאותו האיש מיד רמז    הקב"ה לים ונח  מזעפו

או3    אני פורע מאותו האיש מיד רמז    הקב"ה לים ועמד מזעפו

או51   אני פורע מאותו האיש מיד רמז    הב"ה  לים ועמד מזעפו

ששון   אני פורע מאותו האיש מיד רמז    הב"ה  לים ועמד מזעפו

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בת קול ואמרה לו שוטה שבעולם ברייה אחת פחותה מכל שבראתי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    בעולמי תפרע מאותו האיש ויתוש שמה וכי מעלנא אית לה וכי מפקנא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     כיון  שהגיע  לרומי

מינ    לית לה עלה ליבשה ונעשה עמך מלחמה

פריז                                    וכיון שהגיע  לרומי

דפוס                                    כיון  שהגיע  לרומי

ירו1                                    וכיון שהגיע  לרומי

ירו2                                    כיון  שהגיע  לרומי

או3                                     כיון  שהגיעו לרומי

או51                                    כיון  שהגיע  לרומי

ששון                                    וכיון שהגיע  לרומי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצאו    בני   רומי        וקילסו   אותו ניקיטא  ברבריה

מינ

פריז   יצאו    בני   רומי        וקלסו    אותו בקיסיא  ברבריא

דפוס   יצאו כל בני   רומי        וקלסוהו       בקוטייא וברברייא

ירו1   יצאו כל בני   רומי        וקלסורו       ניקיטא  בר

ירו2   יצאו כל בני   רומי        וקלסוהו       נקיטה   ברבריאה

או3    יצאו כל גדולי רומי לקראתו וקלסוהו       נקיטא   ברבריאה

או51   יצאו כל גדולי רומי לקראתו וקילסוהו      ניקיטא  ברברייא

ששון   יצאו כל בני   רומי        וקלסוהו       בקיטיא  ברביריאה

--------------------------------------------------------------------

לונ          מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס    ורחץ כיון  שיצא

מינ

פריז             הסיקו    את   המרחץ ונכנס    ורחץ כיון  שיצא

דפוס         מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס    ורחץ כיון  שיצא

ירו1   בריאה מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס שם ורחץ כיון  שיצא

ירו2         מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס שם ורחץ וכיון שיצא

או3          מיד הסיקו לו [את] המרחץ ונכנס שם ורחץ כיון  שיצא

או51         מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס שם ורחץ כיון  שיצא

ששון         מיד הסיקו לו את   המרחץ ונכנס שם ורחץ כיון  שיצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מזגו לו      דיפלופוטורין       שלאחר המרחץ

מינ                                                עלה ליבש(א)[ה]

פריז   זמנו לו      דיפלופוש        של אחר   המרחץ

דפוס   מזגו לו  כסא דחמרא

ירו1   מזגו לו      פולפזטורין         אחר

ירו2   מזגו לו      פליפוטירון         א'

או3    מזגו לו      פ[י]ליפוט[י]רין    אחד

או51   מזגו לו  כוס דיפליפוטרין        אחד

ששון   מזגו ליה     דיפלופטרין         א'

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    שנכנס לרומי קלסוניה בני רומי ניקיטה זורו ודון הכניסוהו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    למרחץ כיון שיצא מזגו לו דיפלו פוטירין אחד כשהוא שותהו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וזימן לו הקב"ה יתוש אחד            ונכנס לתוך חוטמו  והיה

מינ    זימן  לו הקב"ה          באותו הכוס ונכנס      בחוטמו

פריז   זימן  לו הקב"ה יתוש אחד            ונכנס לתוך חוטמו  והיה

דפוס   וזימן לו הקב"ה יתוש אחד            ונכנס לתוך חוטמו  והיה

ירו1   וזימן לו הקב"ה יתוש א'             ונכנס לתוך חוטמו  והיה

ירו2   זימן     הקב"ה יתוש א'             ונכנס לתוך חוטמו  והיה

או3    וזמן  לו הקב"ה יתוש אחד            ונכנס לתוך חוטמו  והיה

או51   וזימן לו הב"ה  יתוש א'             ונכנס לתוך חוטמו  והיה

ששון   וזימן לו הב"ה  יתוש א'             ונכנס לתוך חוטמו  והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר  בתוך מוחו

מינ                                    וניקר      במוחו שבע שנים

פריז   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל לנקר  את   מוחו

דפוס   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר  בתוך מוחו

ירו1   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר       במוחו

ירו2   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר       במוחו

או3    אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר       במוחו

או51   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר       במוחו

ששון   אוכל והולך עד שהגיע למוחו התחיל מנקר       במוחו

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    יומא חד הוה חליף אבבא דנפחא שמע קלא דארזפתא שתיק אמר איכא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    תקנתא הכי מכאן ואילך הוה מותיב ועבדין קמיה לגוי יהיב ליה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    ארבעה זוזי ליש' אמ' ליה מיסתיך דקא חזית בסנאך והוה מנקר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אמ' קראו לרופאים ויפצעו      מוחו

מינ    בו עד שמת קודם שימות אמ' קראו לרופאים ופצעו    את מוחו

פריז

דפוס                        אמר קראו לרופאים ויפצעו      מוחו

ירו1                        אמ' קראו לרופאים ויפצעו      מוחו

ירו2                            קראו לרופאים ויפצחו      מוחו

או3                         אמ' קראו לרופאים ויפצע[ו]    מוחו

או51                        אמ' קראו לרופאים ויפצעו   את מוחו

ששון                        אמ' קראו לרופאי' ופצעו       מוחו

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלאותו הרשע ואדע במה        אאלוה    שלאומה זו  פ[ו]רוע

מינ    של אותו   האיש ודעו כמה        אלו   של אומה   זו  דן

פריז   של אותו   רשע

דפוס   של אותו   האיש ואדע במה        אלוה  של אומה   זו  נפרע

ירו1   של אותו   האיש וידע במה        אלוה  של אומה   זו  פורע

ירו2      שלאותו האיש וידע במה        אלוה  של אומה   זו  פורע

או3    של אותו   האיש ואדע במה        אלוה  של אומה   זו  פורע

או51   של אותו   האיש ואדע במה (הב"ה) [אלוה של אומה   זו] פורע

ששון   של אותו   האיש ואדע במה        אלוה  של אומה   זו  פורע

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאותו     הרשע מיד קראו הרופאים ופצעו את מוחו ומצאו

מינ    אותו      האיש     קראו לרופאים ופצעו את מוחו מצאו

פריז                                                 ומצאו

דפוס   מאותו     האיש מיד קראו לרופאי' ופצעו    מוחו ומצאו

ירו1   מאותוהאיש      מיד קרעו הרופאים       את מוחו ומצאו

ירו2   מאותו     האיש מיד קרעו הרופאים       את מוחו מצאו

או3    מאותו     האיש מיד קרעו הרופאים       את מוחו מצאו

או51   מאותו     האיש מיד קראו לרופאים ופצעו את מוחו ומצאו

ששון   ממני               קרעו הרופאי'       את מוחו ומצאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו   כמין גוזל  בן יונה והיה לו  משקל  שני ליטרין

מינ              בגודל              אחד משקל  שתי ריטלאות

פריז   אותו כמן  גוזל  בן יונה והיה     משקלו שני ליטרין

דפוס   בו   כמו  גוזל  בן יונה והיה בו  משקל  שתי לטראות

ירו1   בו   כמין גוזל  בן יונה והיה בו  משקל  שני ליטרים

ירו2   בו   כמין גוזל          והיה בו  משקל  ב'  ליטרין

או3    בו   כמן  גוזל  בן יונה והיה בו  משקל  שני ליטרין

או51   בו   כמו  גזול  בן יונה והיה בו  משקל  שני ליטרין

ששון   בו   כמין גוזל  בן יונה והיה בו  משקל  ב'  ליטרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    לעזר  בר' יוסי             תמן הוינא  ויהבין  גוזלא

מינ    א"ר     אלעזר ב"ר יוסי אנא             חמיתיה         בגורל

פריז   א"ר     אלעזר בן  יוסף             תמן הוינא  ויהבינן גוזלא

דפוס   אמ'  ר' אלעזר בר' יוסי             תמן הוינא  ויהבון  גוזלא

ירו1   א"ר     אלעזר בר' יוסי             תמן הוינא  ויהבון  גוזלא

ירו2   אמ"ר    אלעזר בר' יוסי <...>       תמן הוינא  ויהבון  גוזלא

או3    א"ר     אלעזר בר' יוסי             תמן הוינא  ויהבון  גוזלא

או51   א"ר     אלעזר בר' יוסי אנא   הוינא תמן        ויהבון  גוזלא

ששון   א"ר     אלעז' ב"ר יוסי             תמן הוינא  ויהבון  גוזלא

--------------------------------------------------------------------

לונ        מן דין          סיטרא ותרתין ליטריא מן  דין סיטרא ותקל

מינ    אחד מן דהאבא              בתרתין ריטלין מן

פריז       מן דא           סיטרא ותרתין ליטרין מחד     סיטרא ותקל

דפוס       מן דין          סטרא  ותרתין לטרייא מן  דין סטרא  ותקל

ירו1       מן דין   (מוחא) סיטרא ותרתין ליטרין מן  חד  סיטרא ותקל

ירו2       מן דין          סיטרא ותרתין ליטרין מן  דין סיטרא ותקל

או3        מן דין          סטרא  ותרתין לטרין  מן  חד  סטרא  ותקיל

או51       מן דין          סטרא  ותרתין ליטרין מן  דין סיטרא ותקיל

ששון       מן דין          סטרא  ותרתין ליטרין מן  חד  סטרא  ותקל

--------------------------------------------------------------------

לונ    חד כל קבל  חד

מינ                  דהאבא אמ' אביי נקטינן פיו של נחשת וצפרניו

פריז   חד מן קביל חד

דפוס   חד כל קבל  חד

ירו1   חד כל קבל  חד

ירו2   חד    לקבל חד

או3    חד כל קבל  חד

או51   חד כל קביל חד

ששון   חד    לקבל חד

--------------------------------------------------------------------

לונ            ונטלו   אותו ונתנו        בתוך קערה  אחת כל

מינ    של ברזל              נתנוהו            בקערה

פריז           ונטלו   אותו ונתנו   אותו בתוך קערה  אחת כל

דפוס           ונטלוהו      ונתנוהו      בתוך קערה  אחת כל

ירו1           ונטלוהו      ונתנוהו      בתוך קערה  אחת כל

ירו2                        ונתנוהו      בתוך קערה  א'  כל

או3            ונטלוהו      ונתנוהו      בתוך קערה  אחת כל

או51                        ונתנוהו      בתוך קערה  אחת כל

ששון           ונטלוהו      ונתנוהו      בתוך קערה  א'  כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן  דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתוש  פרחה נשמתיה

מינ

פריז   מה  דהוה הדין שני   הוה הדין     פרח יתושא פרח  נישמתיה

דפוס   מאן דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתושא פרח  נשמתיה

ירו1   מה  דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתושא פרח  נשמתיה

ירו2   מה  דהוה הדין [שני] הוה הדין שני פרח יתושא פרחה נשמתיה

או3    מה  דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתושא פרחא נשמתיה

או51   מה  דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתושא פרחא נשמתיה

ששון   מה  דהוה הדין שני   הוה הדין שני פרח יתושא פרחה נשמתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דטיטוס הרשע

מינ                וכמה דהדין שאירו הדין שח עד שעמד כל עיקרו ופרח

פריז   דטיטוס

דפוס   דטיטוס הרשע

ירו1   דטיטוס הרשע

ירו2   דטיטוס הרשע

או3    דטיטוס הרשע

או51   דטיטוס הרשע

ששון   דטיטוס הרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ    ופרחת רוחיה דטיטוס רשיעא עימיה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון