לונ              {א}                                     ר'

וטי    פרשתא כג  {א}                                     ר'

מינ              {א}                                     ר'

פריז   פרשה  כ"ג {א} כמעשה ארץ  מצרים  אשר ישבתם בה וגו'

דפוס   פרשה  כג  {א} כמעשה ארץ  מצרים                    הה"ד

ג41    פרשתה     {א} כמעשה ארץ  מצרים                    ר'

ירו1   פרשתא כ"ד {א} כמעשה ארץ  מצרים                    ר'

ירו2   פרשתא כ"ד {א} כמעשה ארץ  מצרים                    ר'

או3    פרשת  כ"ה {א} כמעשה ארץ  מצרים                    ר'

או51   פרשת' כ"ד {א} כמעשה [ארץ מצרים]                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצחק פתח כשושנה   בין החוחים

וטי    יצחק פתח כשושנה   בין החוחים וג'

מינ    יצחק פתח כשושנה   בין החוחים כן    רעייתי

פריז            [כשושנה  בין החוחים וגו']

דפוס            כשושנה   בין החוחים

ג41    יצחק פתח ?כ?שושנה בן  החוחים וגו'

ירו1   יצחק פתח כשושנה   בין החוחים כן    וגו'

ירו2   יצחק פתח כשושנה   בין החוחים

או3    יצחק פתח כשושנה   בין החוחים כן    רעיתי  בין הבנות

או51   יצחק פתח כשושנה   בין החוחים כן    רעיתי  בין הבנות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יצחק פתח קריה  ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

וטי    ר' יצחק פתר קרייה ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

מינ    ר' יצחק פתר קרייה ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

פריז   ר' יצחק פתח קריא  ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

דפוס   ר' יצחק פתר קרא   ברבקה שנאמר ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

ג41    ר' יצחק פתר קרייה ברבקה דכתיב ויהי יצחק בן ?א?<..> שנה

ירו1   ר' יצחק פתר קרייה ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

ירו2   ר' יצחק פתר קרייה ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

או3    ר' יצחק פתר קרייה ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

או51   ר' יצחק פתר קרא   ברבקה       ויהי יצחק בן ארבעים  שנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וג'

מינ    בקחתו את רבקה בת   בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי

פריז

דפוס

ג41    וגו'

ירו1   בקחתו את רבקה וגו'

ירו2   בקחתו את רבקה וגו'

או3    בקחתו את רבקה בת   בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי

או51   בקחתו את רבקה בת   בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי

--------------------------------------------------------------------

לונ            כוליה פתחא דשירי השירים עד כמעשה ארץ מצרים וגו'

וטי            כוליה פתחא דשיר  השירים עד <...>

מינ    לו לאשה

פריז

דפוס

ג41

ירו1

ירו2

או3

או51   לו לאשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מה   ת"ל אחות לבן הארמי

פריז                                              אם ללמד  שהיא

דפוס                                              אם ללמד  שהיא

ג41                                    א' ר' יצחק אם ללמדך שהיא

ירו1   מת"ל     אחות לבן הארמי

ירו2   מה   ת"ל אחות לבן הארמי

או3    מת"ל     אחות לבן הארמי

או51   מת"ל     אחות לבן הארמי לו לאשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ               והלא כבר נאמ' בת   בתואל הארמי ומה   ת"ל

פריז        מארם  והלא כבר נאמ' בת   בתואל הארמי מה    ת"ל

דפוס   מפדן ארם                                  מה    תלמוד

ג41    מארם נהרים והלא     כבר  נאמר מפדן  אר<..

ירו1              והלא     נאמר בת   בתואל הארמי

ירו2              והלא     נאמ' בת   בתואל הארמי ומה   ת"ל

או3               והלא     נאמר בת   בתואל הארמי ומת"ל

או51              והלא     נאמ' בת   בתואל הארמי ומת"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         בת             בתואל הארמי והלא כבר נאמ' אחות לבן

פריז        מפדן ארם

דפוס   לומר אחות לבן הארמי

ג41    ...> אל   לבן בן    בתואל הארמי

ירו1

ירו2        מפדן ארם

או3         מפדן ארם

או51        מפדן ארם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הארמי אלא אמ' הקב"ה אביה רמיי ואחיה רמיי ואנשי מקומה

פריז         אלא אמ' הקב"ה אביה רמאי            אנשי  מקומה

דפוס         אלא           אביה רמאי            ואנשי מקומה

ג41

ירו1         אלא אמ' הקב"ה אביה רמאי ואחיה רמאי ואנשי מקומה

ירו2         אלא אמ' הקב"ה אביה רמאי ואחיה רמאי ואנשי מקומה

או3          אלא אמ' הקב"ה אביה רמאי ואחיה רמאי ואנשי מקומה

או51         אלא אמ' הב"ה  אביה רמאי ואחיה רמאי ואנשי מקומה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רמאין    וצדקת  זו  יצאת  מביניהן         ודומה   מביניהן

פריז   רמאין זה צדקת   הזו יוצאה מביניהם         דומה    בעיניהם

דפוס   רמאין    וצדקת  הזו יוצאה מבנתים  למה הוא דומה

ג41

ירו1   רמאין    צדקת   זו  יוצאה ביניהם          ודומה   ביניהם

ירו2   רמאין    וצדקת  זו  יוצאה מהם             ודומה   ביניהם

או3    רמאין    וצדקת  זו  יוצאה מהן             ודומה   ביניהם

או51   רמאין    והצדקת הזו יוצאה מביניהם         [ו]דומה בעיניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כשושנה בין החוחים ר' ברכיה בשם  ר' סימון   מייתי לה

פריז   כשושנה בין החוחים ר' פנחס  בשם  ר' סימון   א'

דפוס   לשושנה בין החוחים ר' פינחס בשם  ר' סימון   אמ'

ג41                      ר' פינחס בשם  ר' סימ?ו?ן

ירו1   כשושנה בין החוחים ר' ברכיה בש"ר    סימון   מייתי לה

ירו2   כשושנה בין החוחים ר' ברכיה בש"ר    סימון   מייתי לה

או3    כשושנה בן  החוחים ר' ברכיה בש"ר    סימון   מייתי לה

או51   כשושנה בין החוחים ר' ברכיה בש"ר    סימון   מייתי לה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מן הדין קרייה וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל  לבן

פריז           כת'   וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם וג'

דפוס           כתוב  וישלח יצחק את יעקב וילך

ג41

ירו1   מן הדין קרא   וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם

ירו2   מן הדין קרייה ושלח  יצחק את יעקב וילך פדנה ארם

או3    מן הדין קרייה וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם

או51   מן הדין קרא   וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו כולן את כולן ברמאות

פריז                                        כלל     כלם  ברמאות

דפוס                                        כללן    כולן ברמאות

ג41                                         כלל     כולם ברמיות

ירו1                                        כלל  את כלם  ברמיות

ירו2                                        כלל  את כלם  ברמואת

או3                                         כלל  את כולן ברמיות

או51                                        כלל  את כולם ברמאות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    אמר אביה <...> ?ו?<..>צדקת הזו היא יוצאה מבינתים למה היא

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג41    דומה לשושנה בן החוחים

ירו1

ירו2

או3

או51