לונ    {ח} ועתה לא   ראו אור

וטי    {ח} ועתה [לא] ראו אור וגו'

מינ    {ח} ועתה לא   ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם

פריז   {ח} ועתה לא   ראו אור

דפוס   {ח} ועתה לא   ראו אור

ירו1   {ח} ועתה לא   ראו אור

ירו2   {ח} ועתה לא   ראו אור בהיר הוא בשחקים

או3    {ח} ועתה לא   ראו אור

או51   {ח} ועתה לא   ראו אור

ששון   {ח} ועתה לא   ראו אור

--------------------------------------------------------------------

לונ    תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים  במסילותם

וטי    תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים  במסילותן

מינ    תני הרואה את החמה בתקופתה

פריז   תני הרואה    חמה  בתקופתה              וכוכבים במסלתם

דפוס   תנא הרואה    החמה בתקופתה לבנה בסדורה  כוכבי'  במסלותם

ירו1   תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים  במסילותם

ירו2   תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה הככבים  במסילותם

או3    תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים  במסילות

או51   תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה כוכבים  במסילותן

ששון   תני הרואה את החמה בתקופתה לבנה בתקופתה ככבים   במסילותם

--------------------------------------------------------------------

לונ                         ומזלות בסידורן                   א'

וטי                         ומזלות כסידורן                   אומר

מינ                                                          צריך

פריז   לבנה כסידורה בתקופתה ומזלות כסדרן                     או'

דפוס                        מזלות  כסדרן                     אומר

ירו1                        מזלות  בסדורן  ואת הרקיע  בטהרתו אומ'

ירו2                        מזלות  בסידורן     והרקיע בטהרתו אומ'

או3                         מזלות  בסידורן ואת הרקיע  בטהרתו אומר

או51                        מזלות  בסידורן ואת הרקיע  בטהרתו אומ'

ששון                        ומזלות בסידורן ואת הרקיע  בטהרתו או'

--------------------------------------------------------------------

לונ         בר'         בורא בראשית אמ'  רב הונא  הדה  דאת

וטי         ב'          בורא בראשית א'   רב הונא  הדא  דאת

מינ    לומ' ברוך   עושה מעשה בראשית א"ר     הונא  הה"ד

פריז        ברוך        מעשה בראשית א"ר     ירמיה הדה

דפוס                    בורא בראשית אמ'  רב הונא  הדא  דאת

ירו1        ברוך   עושה שמים וארץ   אמ'  רב הונא  הדא

ירו2        ברוך   עושה      בראשית אמ"ר    הונא  הדא

או3         ברוך   עושה מעשה בראשית א"ר     הונא  הדא

או51   עושה [ברוך]           בראשית א"ר     הונא  הדה

ששון        ברוך   עושה מעשה בראשית אמ'  רב הונא  קרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  בימות הגשמים ובלבד לאחר שלשה ימים ועתה לא ראו אור

וטי    אמר  בימות הגשמים ובלבד לאחר שלשה ימים ועתה לא ראו אור

מינ         בימות הגשמים ובלבד לאחר ג'   ימים

פריז        בימות הגשמים ובלבד לאחר שלשה ימים ועתה לא ראו אור

דפוס   אמר  בימות הגשמים ובלבד לאחר ה'   ימים ועתה לא ראו אור

ירו1   אמרה בימו' הגשמי' ובלבד לאחר ג'   ימים ועתה לא ראו אור

ירו2   אמרה בימות הגשמי' ובלבד לאחר ג'   ימים ועתה לא ראו אור

או3    אמרה בימות הגשמים ובלבד לאחר שלשה ימים ועתה לא ראו אור

או51   אמרה בימות הגשמים ובלבד אחר  ג'   ימים ועתה לא ראו אור

ששון   אמרה בימות הגשמי' ובלבד לאחר ג'   ימים ועתה לא ראו אור

--------------------------------------------------------------------

לונ    [ר'] ברכיה ור' ירמיה בש"ר     חייא בר אבא       דרש

וטי    ר'   ברכיה ור' ירמיה בשם  ר'  חייא בר אבא       דרש

מינ    ר'   ברכיה           בש'  ר'  אבא  בר כהנא      דרש

פריז   ר'   ברכיה ור' ירמיה בשם  ר'  חייא בר אבא       דרש

דפוס   ר'   ברכיה ור' ירמיה בריה דר' חייא בר אבא  אמר  דרש

ירו1   ר'   ברכיה ור' ירמיה בש"ר     חייא בר אבא       דרש

ירו2   ר'   ברכיה ור' ירמיה בש"ר     אבא          אמרי דרש

או3    ר'   ברכיה ור' ירמיה בש"ר     אבא               דרש

או51   ר'   ברכיה ור' ירמיה בש"ר     אבא               דרש

ששון   ר'   ברכיה ור' ירמיה בש"ר     חייא בר אבא       דרש

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' לוי   בר שישי בנהרדעא ויראו את אלי  יש'

וטי    ר' לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי יש'

מינ       לוי   בר קיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישר'  ותחת וגו'

פריז      ליואי בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל

דפוס   ר' לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלקי ישראל

ירו1      לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל

ירו2      לוי   בר סיסי בנהרדעה ויראו את אלהי ישראל

או3       לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל

או51      לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל

ששון   ר' לוי   בר סיסי בנהרדעא ויראו את אלהי ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו             עד שלא נגאלו               אבל משנגאלו

וטי    זו             עד שלא ניגאלו              אבל משנגאלו

מינ    זו             עד שלא נגאלו  ישראל ממצרים אבל מ?מ?שנגאלו

פריז   זו             עד שלא נגאלו               אבל משנגאלו

דפוס   זה             עד שלא נגאלו               אבל משנגאלו

ירו1   זו משנגאלו אבל עד שלא נגאלו

ירו2      משנגאלו אבל עד שלא נגאלו

או3    זו משנגאלו אבל עד שלא נגאלו

או51   זו משנגאלו אבל עד שלא נגאלו

ששון   זו משנגאלו אבל עד שלא נגאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    איכן  היא  דרכה של לבנה    לינתן שם הייתה נתונה

וטי    איכן  היא  דרכה    שללבינה לינתן שם היתה  נתונה

מינ    כן         דרכה של לבנה    לינתן כן היא   נת?י/ו?נה

פריז   היכן  הוא  דרכה של לבנה    להנתן שם היתה  נתונה

דפוס   היכן  הית' דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

ירו1   היכן       דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

ירו2   היכן       דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

או3    היכן       דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

או51   היכאן      דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

ששון   היכן       דרכה של לבנה    לינתן שם היתה  נתונה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כת'  כאן    אלא

וטי    א"ר     ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין      כת' כן א[ל']

מינ    הה"ד          מעשה לבנת  הספיר     אין כת'  כאן    אלא

פריז   א"ר     ברכיה      כלבנת הספיר     אין כת'  כאן    אלא

דפוס   אמ'  ר' ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כתיב כאן    אלא

ירו1   א"ר     ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כתי' כאן

ירו2   אמ"ר    ברכיה מעשה לבנת  הספיר הוא

או3    א"ר     ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כתו' כאן    אלא

או51   א"ר     ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כתי' כאן    אלא

ששון   א"ר     ברכיה מעשה לבנת  הספיר     אין כתו' כאן    אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמעשה לבנת     הספיר היא וכל  אירגלייא שלה נתנה  היא הסל

וטי    כמעשה לב()[נ]ת       היא וכל  ארגליא   שלה נתנה  היא וחסל

מינ    כמעשה לבנת     הספיר הוא                             הסל

פריז   כמעשה לבנת     הספיר היא וכל  איסנדריא שלה נותנה הוא והסל

דפוס   כמעשה                היא וכל  ארגלייא  שלה נתנה  היא והסל

ירו1   כמעשה לבנת     הספיר הוא וכל  ארגלייא  שלה           והסל

ירו2                            ובלא רגלייא   שלה           והסל

או3    כמעשה לבנת     הספיר הוא וכל  ארגיליא  שלה           והסל

או51   כמעשה לבנת     הספיר היא וכל  ארגליא   שלה           והסל

ששון   כמעשה                הוא וכל  ארגלייא  שלה           והסל

--------------------------------------------------------------------

לונ    והמגריפה שלא נתנה                  בר קפרא אמ' עד שלא

וטי    והמגריפה שלה נתנה                  בר קפרא אמ' עד שלא

מינ    ומגריפה  שלה הוא   הסל ואנגריא שלה בר קפרא אמ' עד

פריז   מגריפה       ניתנה                 בר קפרא א'  עד שלא

דפוס   והמגריפה שלה נתנה                  בר קפרא אמ' עד שלא

ירו1   והמגרפה  שלה נתונה                 בר קפרא אמ' עד שלא

ירו2   והמגרפה  שלה נתונה                 בר קפרא אמ' עד שלא

או3    והמגריפה שלה נתונה                 בר קפרא     עד שלא

או51   והמגריפה שלה נתונה                 בר קפרא אמ' עד שלא

ששון   והמגריפה שלה נתונה                 בר קפרא אמ' עד שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניגאלו יש'   ממצרים כביכול הייתה רשומה  ברקיע משנגאלו

וטי    נגאלו  יש'   ממצרים כביכול היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

מינ    נגאלו  ישר'  ממצרים        היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו ישר'

פריז   ניגאלו ישראל ממצרים        היה   רישומה ברקיע משנגאלו

דפוס   נגאלו  ישראל ממצרים        היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

ירו1   נגאלו  ישראל ממצרים כביכול היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

ירו2   נגאלו  ישראל ממצרים כביכול היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

או3    נגאלו  ישראל ממצרים כביכול היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

או51   נגאלו  ישראל ממצרים כביכול היתה  רשומה  ברקיע משנגאלו

ששון   נגאלו  יש'   ממצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ                    עוד   לא   נראתה      ברקיע מאי  טע'

וטי                    עוד   לא   נראתה      ברקיע מאי  טע'

מינ    ממצרים          עוד   לא   נבראית     ברקיע הה"ד

פריז                   ע[ו]ד לא   נראתה      ברקיע מאי  טעמ'

דפוס                   עוד   לא   נראתה      ברקיע מאי  טעמא

ירו1                   עוד   לא   נראתה      ברקיע מ"ט

ירו2                   עוד   לא   נראתה      ברקיע מ"ט

או3           לא נראתה עוד   (לא) נראתה      ברקיע מ"ט

או51                         לא   נראתה  עוד ברקיע מ"ט

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     וכעצם השמ'  לטהר  ()[כ]ך

וטי                                     וכעצם השמים לטהר  כד

מינ    ועצם השמים לטוהר אין כת' כאן אלא וכעצם השמים לטוהר

פריז                                    וכעצם השמים לטהר  כדאינון

דפוס                                    וכעצם השמים לטוהר כך

ירו1                                    וכעצם השמים לטוהר כד

ירו2                                    וכעצם השמים לטוהר כל

או3                                     וכעצם השמים לטוהר כד

או51                                    וכעצם השמים לטוהר כד

ששון                                          השמים לטוהר כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינון נקיים עננים

וטי    אינון נקיין עננין

מינ                                        כך  אינון קמן   מיעננין

פריז         נקיין עננין

דפוס   אינון נקיין עננין

ירו1   אינון נקיין עננין אלהי ישראל וכדלית     אינון נקיין עננין

ירו2   אינון נקיין עננין אלהי ישראל ובדלית     אינון נקיין עננין

או3    אינון נקיין עננין אלהי ישראל וכדלית     אינון נקיין עננין

או51   אינון נקיין עננין אלהי ישראל וכד    לית אינון נקיין עננין

ששון   אינון נקיין עננין אלהי יש'   ובדלית     אינון נקיין עננין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   כביכול אינו אלא אלהי ישראל

ירו2   כביכול אינו     אלהי ישראל

או3    כביכול אינו     אלהי ישראל

או51   כביכול אינו     אלהי ישראל

ששון   כביכול אינו     אלהי יש'