לונ    {ט} תני  ר' ישמעל  כמעשה אר' מצר'  וכמעשה ארץ כנען לא תעשו

וטי    {ט} תאני ר' ישמעאל כמעשה           וכמעשה ארץ כנען לא תעשו

מינ    {ט} תאני ר' ישמעאל כמעשה ארץ מצרים וגו'            לא תעשו

פריז   {ט} תני  ר' שמע'   כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו

דפוס   {ט} תני  ר' ישמעאל כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו

ירו1   {ט}

ירו2   {ט}

או3    {ט}

או51   {ט}

ששון   {ט}                כמעשה ארץ מצרי' וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני  יי אלהיכם        ואם לאו כביכול     איני יי אלהיכם

וטי    אני  יי אליכם         ואם לאו כביכול     איני יי אליכם

מינ    אני  יי אלהיכם        ואם לאו כביכול     אני  יי אלהיכם

פריז   אני  יי אלהיכם        ואם לאו כביכול לא  אני  יי אלהיכם

דפוס   וגו'                  ואם לאו            אני  יי אליכם

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   אני  יי אל'יכם כביכול ואם לאו כביכול לאו אני  יי אל'יכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    תני  ר' חייא        אני יי אלהיכם

וטי    תני  ר' חייה        אני יי אליכם

מינ    תאני ר' חייא מה ת"ל אני יי        אני יי

פריז   תני  ר' חייא        אני יי אלהיכם אני יי אלהיכם

דפוס   תני  ר' חייא        אני יי                      שכתי'

ירו1   תני  ר' חייא        אני יי אלהיכם

ירו2   תני  ר' חייא        אני יי אלהיכם

או3    תני  ר' חייא        אני יי אלהיכם

או51   תאני ר' חייא        אני יי אלהיכם

ששון   תני  ר' חייא        אני יי אל'יכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שני פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

וטי    שני פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמרה

מינ    שתי פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול

פריז   שני פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

דפוס   שני פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול        ומסדום

ירו1   שתי פעמים הוא אני     שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

ירו2   ב'  פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

או3    שתי פעמי'     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

או51   שתי פעמים     אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

ששון   ב"פ           אני הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום   ועמורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וממצ'

וטי    וממצרים

מינ            ולמה מכל הדורות אינו מזכיר אלא שני דורות הללו אלא

פריז   וממצרים

דפוס   וממצרים

ירו1   וממצרי'

ירו2   וממצרים

או3    וממצרים

או51   וממצרים

ששון   וממצרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                          ואני     עתיד  ליפרע ממי      שעושה

וטי                          אני      עתיד  ליפרע ממי      שעושה

מינ    ע"י שהיו שטופין בזימה אני  הוא שעתיד ליפרע ממי      שעשה

פריז                         אני  הוא שעתיד ליפרע ממי      שעושה

דפוס                         אני      עתיד  ליפרע ממי שהוא עושה

ירו1                         אני      עתיד  ליפרע ממי      שעושה

ירו2                         אני      עתיד  ליפרע ממי      שיעשה

או3                          אני      עתיד  ליפרע ממי      שעושה

או51                         אני      עתיד  ליפרע ממי      שעושה

ששון                         אני      עתיד  ליפרע ממי      שעושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמעשי'             דור המבול מלכים הוא ולא נמחו   מן

וטי    כמעשיהם            דור המבול מלכים היו ולא ימחו   מן

מינ    כמעשיהם דא"ר יוחנן דור המבול מלכים היו

פריז   כמעשיהם            דור המבול מלכים היו ולא נימוחו מן

דפוס   כמעשיהם            דור המבול               נמחו   מן

ירו1   כמעשיהם            דור המבול מלכי' היו ולא נימוחו מן

ירו2   כמעשהם             דור המבול מלכים היו ולא נמחו   מן

או3    כמעשיהם            דור המבול מלכים היו ולא נימוחו מן

או51   כמעשיהם            דור המבול מלכים היו ולא נימוחו מן

ששון   כמעשיהם            דור המבול מלכים היו ולא נמחו   מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    העולם אלא עדידי       שהיו שטופין      בזימה

וטי    העולם אלא על    ידי   שהיו שטופין      בזימה

מינ              וע"י        שהיו שטופין      בזימה נימחו מן העולם

פריז   העולם אלא על    ידי   שהיו שטופין      בזימה

דפוס   העולם     על    ידי   שהיו שטופין      בזנות

ירו1   העולם אלא ע"י         שהיו שטופי'      בזמה

ירו2   העולם אלא ע"י         שהיו שטופין      בזמה

או3    העולם אלא ע"י         שהיו שטופי'      בזמה

או51   העולם אלא על    [ידי] שהיו ש?[ת]?טופין בזמה

ששון   העו'  אלא ע"י         שהיו שטופין      בזמה

--------------------------------------------------------------------

לונ      אמ"ר שמלאי כל  מקום שאת  מוצא בו זנות

וטי      א"ר  שמליי כל  מקום שאת  מוצא בו זנות

מינ    { דא"ר שמלאי                            בעון דבר זימה

פריז     א"ר  שמלאי כל  מקום שאתה מוצא בו זנות

דפוס     א"ר  שמלאי כל  מקום שאתה מוצא    זנות

ירו1     א"ר  שמלאי כל  מקום שאת  מוצא בו זנות

ירו2     אמ"ר שמלאי כל  מקום שאתה מוצא    זנות

או3      א"ר  שמלאי כל  מקום שאת  מוצא    זנות

או51     א"ר  שמלאי כל  מקום שאתה מוצא    זנות

ששון     א"ר  שמלאי כ"מ      שאת  מוצא בו זנות

--------------------------------------------------------------------

לונ                      אנדרולומוסא      באה לעולם והורגת יפים

וטי                      אנדרולומוסייה    באה לעולם והורגת יפים

מינ    (בעון) (אנדרומו') אדרומוסיא        באה לעולם והורגת טובים

פריז                     אינדרומילוסא     באה לעולם והורגת טובים

דפוס                     אנדרולמוסיא   בא     לעולם והורגת טובים

ירו1                     אנדרולומוסיא     באה לעולם והורגת טובי'

ירו2                     אנדרולומוסיא  בא     לעולם והורגת טובים

או3                      אנדרולומוסיא     באה לעולם והורגת יפים

או51                     אנדרולומוסיא     באה לעולם והורגת יפים

ששון                     אנדרולומוסיא  בא     לעו'  והורגת יפים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ורעים   רב  הונא בש"ר      יוסי אמ' דור המבול לא

וטי    ורעים   רב  חונא בשם    ר' יוסי א'  דור המבול לא

מינ    ורעים } ר'  הונא בשם    רב יוסף     דור המבול [לא]

פריז   ורעים   רב  הונה בשם    ר' יוסי א'  דור המבול לא

דפוס   ורעים   רב  הונא בשם    ר' יוסי אמר דור המבול לא

ירו1   ורעי'   ר'  הונא בשרל"א             דור המבול לא

ירו2   ורעים   ריש לקיש בש"ר      לוי  אמ' דור המבול לא

או3    ורעים   ר'  הונא בשר"ל          אמ' דור המבול לא

או51   ורעים   ר'  הונא בשר"ל          אמ' דור המבול לא

ששון   ורעים   רב  הונא בשר"ל          אמ' דור המבול לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    נמחו   מן העולם אלא על  ידי שכתבו גמ'מ          לזכר  ולנקבה

וטי    נמחו   מן העולם אלא על  ידי שכתבו גממסיות       לזכר  ולנקבה

מינ    נימחו  מן העולם אלא עד      שכתבו גלימסאות שלהן לזכור

פריז   נימוחו מן העולם אלא על  ידי שכתבו נימוסיות      לזכר  ולנקבה

דפוס   נמחו   מן העולם אלא על  ידי שכתבו גומסיות       לזכר  ולנקבה

ירו1   נמחו   מן העולם אלא ע"י     שכתבו גממסיות       לזכר  ולנקבה

ירו2   נמחו   מן העולם אלא ע"י     שכתבו גממטיאות      לזכר  ולנקבה

או3    נמחו   מן העולם אלא ע"י     שכתבו גממסיאו'      לזכר  ולנקבה

או51   נימוחו מן העולם אלא ע"י     שכתבו גמסיאות       לזכר  ולנקבה

ששון   נמחו   מן העו'  אלא ע"י     שכתבו גממסיות       לזכר  ולנקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ולבהמה

מינ    ולבהמה < דא"ר שמלאי בעון דבר זימה (בעון) (אנדרומו') אדרומוסיא

פריז

דפוס

ירו1   ולבהמה

ירו2   ולבהמה

או3    ולבהמה

או51   ולבהמה

ששון   ולבהמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' עזריה בש"ר    יהוש'

וטי                                   ר' עזריה בשם  ר' יהושע

מינ    באה לעולם והורגת טובים ורעים > ר' עזריה בש'  ר'

פריז                                  ר' זעירא בשם  ר' יהודה

דפוס                                  ר' עזריה בשם  ר' יהודה

ירו1                                  ר' עזרי' בש"ר    יהושע

ירו2                                  ר' עזריה בש"ר    יהושע

או3                                   ר' עזריה בש"ר    יהושע

או51                                  ר' עזריה בש"ר    יהושע

ששון                                  ר' עזריה בש"ר    יהוש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר   שימון ור'    יהושע בן לוי בש'  בר קפרא      מצינו

וטי    בר   סימון ור'    יהושע בן לוי בשום בר קפרא      מצינו

מינ         סימון                                  אמ'

פריז   בר'  סימון ור'    יהושע בן לוי בשם  בר קפרא      מצינו

דפוס   בר'  סימון ור'    יהושע בן לוי בשם  בר קפרא      מצינו

ירו1   בר"ס       וריב"ל              בשם  בר קפרא      מצינו

ירו2   ב"ר  סימון וריב"ל              בשם  בר קפרא אמרי מצינו

או3    בר   סימון וריב"ל              בשם  בר קפרא      מצינו

או51   בר'  סימון וריב"ל              בשם  בר קפרא      מצינו

ששון   ב"ס        וריב"ל              בשם  בר קפרא      מצי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        שהכל        הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות  בלבד ואית

וטי        שהכל        הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות  בלבד ואית

מינ    עם  הכל         הקב"ה       רוחו     מן הזנות       ואית

פריז   שעם כל          הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות       ואית

דפוס   שעל הכל         הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות  בלבד ואית

ירו1       שבכל  העולם הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות  בלבד ואית

ירו2       שבכל  מקום  הקב"ה מאריך רוחו חוץ מן הזנות  בלבד ואית

או3        שבכל  מקום  הקב"ה מאריך רוחו חוץ    מהזנות בלבד ואית

או51       בכל   מקום  הב"ה  מאריך רוחו חוץ    מזנות  בלבד ואית

ששון       שבכ"מ             מאריך רוחו חוץ    מהזנות לבד  ואית

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה קריין סגיין      ויהי כי החל האדם וגו'      ויראו

וטי    ליה קריין סגין       ויהי כי החל האדם וגו'      ויראו

מינ    ליה תלתא  קראיין                                ויראו

פריז   לה  קרא   סגין       ויהי כי החל האדם לרב  וגו'

דפוס   ליה קריין סגיין  שנ' ויהי כי החל האדם           ויראו

ירו1   ליה קראין סגיאין     ויהי כי החל האדם וגו'      ויראו

ירו2   ליה קריין סגיאין     ויהי כי החל האדם           ויראו

או3    ליה קריין סגיאין     ויהי כי החל האדם לרוב      ויראו

או51   ליה קריין סגיאין     ויהי כי החל האדם לרוב      ויראו

ששון   ליה קריין סגיאין     ויהי כי החל האדם וגו'      ויראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בני האלהים את בנות הא'       וירא יי כי רבה רעת האדם וגו'

וטי    בני האלים  את בנות האדם      וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ

מינ    בני האלהים את בנ'  האדם וגו' וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ

פריז                                וירא יי כי רבה רעת האדם וג'

דפוס   בני האלים  את בנות האדם      וירא יי כי רבה רעת האדם

ירו1   בני האל'ים את בנות האדם      וירא י  כי רבה רעת האדם בארץ

ירו2   בני האלהים את בנות האדם      וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ

או3    בני האלהים את בנות האדם      וירא יי כי רבת רעה האדם בארץ

או51   בני האלהים את בנות האדם      וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ

ששון   בני האל'ים את בנות האדם      וירא יי כי רבת רעת האדם בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ         ויאמר יי אמחה

וטי         ויאמר יי אמחה את האדם וגו'

מינ    וכו' ויאמר יי אמחה את האדם וגו'

פריז        ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי ויראו בני האלהים

דפוס        ויאמר יי אמחה את האדם

ירו1        ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי

ירו2        ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי

או3         ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי

או51        ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי

ששון        ויאמר יי אמחה את האדם אשר  בראתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              סדומיים ר'

וטי                                              סדומיים ר'

מינ                                                      ר'

פריז   את בנות האדם וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ סדומיים ר'

דפוס                                             סדומים  ר'

ירו1                                             סדומיים ריבל"א

ירו2                                             סדומיים אריב"ל

או3                                              סדומיים ריב"ל

או51                                             סדומיים אריב"ל

ששון                                             סדומיי' ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהושע בן לוי     בש'  בר פדיה

וטי    יהושע בן לוי     בשם  בר פדיה

מינ    יהושע בן לוי     בש'  ר' פראיא     אף בסדומיים כן טרם ישכבו

פריז   יהושע בן לוי     בשם  בר פדייה

דפוס   יהושע בן לוי     בשם  בר קפרא  אמ'

ירו1                    בשם  בר פדייה

ירו2                    בש"ר    פדייה

או3                 אמ' בש"ר    פדייא

או51

ששון                אמ' בשם  בר פדייה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       כל אותה הלילה היה לוט

וטי                                       כל אותו הלילה היה לוט

מינ    ואנשי העיר וגו' מלמד שהיה לוט עומד כל      הלילה

פריז                                      כל אותו הלילה היה לוט

דפוס                                      כל אותה הלילה היה לוט

ירו1                                      כל אותו הלילה היה

ירו2                                      כל אותו הלילה היה לוט

או3                                       כל אותו הלילה היה לוט

או51                                      כל אותו הלילה היה לוט

ששון                                      כל אותו הלילה היה לוט

--------------------------------------------------------------------

לונ    עומד  מדבר  עליהם סניגוריה   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

וטי    עומד  ומדבר עליהם סיניגורייה כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

מינ          ומלמד עליהן סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו

פריז   עומד  ומדבר עליהם סניגוריא   עד   שבאו ואמרו לו איה האנשים

דפוס   עומד  ומדבר עליהם סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

ירו1   לומד              סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

ירו2   לומד              סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

או3    לומד              סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

או51   מלומד             סניגוריא   כיון שבאו ואמרו לו איה האנשים

ששון   עומד              סניגוריא   כיון שבאו ואמרו    איה האנשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'                                        בתשמיש

וטי    אשר  באו אליך הלילה וגומ'                   בתשמיש

מינ                        הוציאם אלינו ונדעה אותם בתשמיש המטה

פריז   אשר  באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אותם בתשמיש

דפוס                                    ונדעה אותם בתשמיש

ירו1   וגו'                             ונדעה אותם בתשמיש

ירו2   אשר  באו אליך הלילה וגו'         ונדעה אותם בתשמיש

או3    אשר  באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אותם בתשמיש

או51   וגו'                             ונדעה אותם בתשמיש

ששון   וגו'                             ונדעה אותם בתשמיש

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט

וטי    מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט

מינ    מיד ויבאו ויאמרו    האנשים אל לוט עוד מי לך פה וגו'

פריז   מיד       אמרו   לו

דפוס   מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט עוד מי לך פה

ירו1   מיד       ואמרו     האנשי' אל לוט עוד מי לך פה

ירו2   מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט עוד מי לך פה חתן

או3    מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט עוד מי לך פה

או51   מיד       ויאמרו    האנשים אל לוט עוד מי לך פה

ששון   מיד       ויאמרו    האנשים            מי לך פה חתן  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           עד כאן היה לך

וטי                                           עד כאן היה לך

מינ    מהו מי לך פה וגו' אמרו לו עוד מי לך פה עד כאן היה לך

פריז                                          עד כאן היה לך

דפוס                                          עד כאן היה לך

ירו1

ירו2                                          עד כאן היה לך

או3                                           עד כאן היה לך

או51                                          עד כאן היה לך

ששון                                          עד כאן היה לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    פתחון פה ללמד  עליהם סניגוריא         מיכן  ואילך אין לך

וטי    פתחון פה ללמד  עליהן סיניגורייא       מיכן  ואילך אין לך

מינ    פתחון פה ללמוד עליהן סניגוריא         מכאן  ואילך אין לך

פריז            ללמד  עליהם סניגוריא         מכאן  ואילך אין לך

דפוס   פתחון פה ללמד  עליהן סניגוריא

ירו1

ירו2            ללמד        סניגוריא   עליהם

או3    פתחון פה ללמד        סניגוריא   עליהם [מכאן ואילך אין לך

או51   פתחון פה ללמד  עליהם סניגוריא

ששון   פתחון פה ללמד        סניגוריא   עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    פתחון פה ללמד עלי'  סניגוריא   אלא          חתן בניך  ובנותיך

וטי    פתחון פה ללמד עליהן סיניגורייה אלא מי לך פה חתן ובניך ובנתיך

מינ          פה ללמד עליהן סניגוריא                חתן בניך  ובנותיך

פריז            ללמד עליהם סניגוריא   אלא          חתן ובניך ובנותיך

דפוס                                  אלא          חתן ובניך ובנותיך

ירו1                                               חתן ובניך ובנותיך

ירו2                                  אלא מי לך פה חתן ובניך ובנותיך

או3    רשות     ללמד עליהם סניגוריא]  אלא מי לך פה חתן ובניך ובנותיך

או51                                  אלא מי לך פה חתן ובניך ובנותיך

ששון                                  אלא מי לך פה חתן וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו' כי      משחיתים אנחנו את                  אני

וטי    וג'  כי      משחיתים אנחנו וגו'                אני

מינ    וכו' כי (מת) משחיתים אנחנו וגו'                תאני

פריז   וג'  כי      משחיתים אנחנו וג'                 אני

דפוס        כי      משחיתים אנחנו                     אני

ירו1   וגו' כי      משחיתי' אנחנו את   המקו' הזה      אני

ירו2        כי      משחיתים אנחנו את   המקו' הזה      אני

או3         כי      משחיתין אנחנו את   המקום          אני

או51        כי      משחיתים אנחנו את   המקום הזה וגו' אני

ששון        כי      משחיתים אנחנו וגו'                אני

--------------------------------------------------------------------

לונ                       יי                  אני הוא שפרעתי

וטי                       יי                  אני הוא שפרעתי

מינ    ר' ישמ' מה ת"ל אני יי אני יי שתי פעמים אני הוא שפרעתי

פריז                      יי                  אני הוא שפרעתי

דפוס                      יי                  אני הוא שנפרעתי

ירו1                      יי                  אני הוא שפרעתי

ירו2                                                  שפרעתי

או3                       יי                  אני הוא שפרעתי

או51                      יי                  אני הוא שפרעתי

ששון                      יי                  אני הוא שפרעתי

--------------------------------------------------------------------

לונ          משמשון  ואמנון  ומזמרי ועתיד אני           לפרוע

וטי          משמשון  ואמנון  ומזמרי ועתיד אני           לפרוע

מינ    מזמרי ומשמשון ומאמנון

פריז         משמשון  ואמנון  ומזמרי ועתיד אני           ליפרע

דפוס         משמשון  ומאמנון ומזמרי ועתי' אני           ליפרע

ירו1         משמשון  ומאמנון ומזמרי ועתיד אני           ליפרע

ירו2         משמשון  ומאמנון ומזמרי ועתיד אני           ליפרע

או3          משמשון  ומאמנון ומזמרי       אני הוא שעתיד ליפרע

או51         משמשון  ומאמנון ומזמרי       אני הוא שעתיד ליפרע

ששון         משמשון  ומאמנון ומזמרי ועתיד אני           ליפרע

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממי שהוא עושה  כמעשי'         אני  הוא ששלמתי  שכר

וטי    ממי שהוא עושה  כמעשיהם        אני  הוא ששלמתי  שכר

מינ                                  ואני הוא שנתתי   שכר

פריז   ממי      שעושה כמעשיהם אני אל אני  הוא שפרעתי  שכר

דפוס   ממי      שיעשה כמעשיהם        אני  הוא ששלמתי

ירו1   ממי      שעושה כמעשיה'        אני  הוא ששלמתי

ירו2   ממי      שעושה כמעשיהם        אני  הוא ששלמתי

או3    ממי      שעושה כמעשיהם        אני  הוא ששלמתי

או51   ממי      שעושה כמעשיהם        אני  הוא ששילמתי

ששון   ממי      שעושה כמעשיהם        אני  הוא ששלמתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליוסף      ליעל    לפלטי         אני      עתיד  לשלם

וטי    ליוסף      ליעל    לפלטי         אני      עתיד  לשלם

מינ    ליוסף      וליעל   ולפלטי

פריז   ליוסף      וליעל   ולפלטי        אני  הוא עתיד  לשלם

דפוס   ליוסף      ליעל    ולפלטי בן ליש אני      עתיד  לשלם

ירו1   ליוסף שכרו וליעל   ולפלטי        אני      עתיד  לשלם

ירו2   ליוסף שכר  וליעל   ולפלטי        ואני     עתיד  לשלם

או3    ליוסף שכר  וליעל   ולפלטי        ואני     עתיד  לש[ל]ם

או51   ליוסף שכר  [וליעל] ולפלטי בן ליש ואני הוא שעתיד לשלם

ששון   ליוסף שכרו וליעל   ולפלטי        אני      עתיד  לשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכר     למי שהוא עושה  כמעשיהם         יוסף מנ'  אמ'

וטי    שכר     למי שהוא עושה  כמעשיהם         יוסף מנין אמ"ר

מינ                                                     אמ'

פריז   שכר     למי      שעושה כמעשיהם         יוסף מנין אמ'

דפוס   שכר     למי      שעושה כמעשיהם         יוסף מנין אמ'

ירו1   שכר טוב למי      שעושה כמעשיו  של יוסף יוסף מנין

ירו2   שכר טוב למי      שעושה כמעשיו  של יוסף יוסף

או3    שכר טוב למי      שעושה כמעשיו  של יוסף יוסף מנין

או51   שכר טוב למי      שעושה כמעשיהם של אלו  יוסף מנין

ששון   שכר טוב למי      שעושה כמעשיו  של יוסף יוסף מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבן    שמע'  בן גמליא' יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

וטי           שמעון בן גמליאל יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבורה

מינ    רבן    שמעון בן גמליאל יוסף משלו נתנו לו פה  שלא נשק לעבירה

פריז   רבן    שמעון בן גמליאל יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

דפוס   רשבג                   יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

ירו1   ארשב"ג                 יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק לעבירה

ירו2   ארשב"ג                      משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

או3    ארשב"ג                 יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

או51   ארשב"ג                 יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק בעבירה

ששון   ארשב"ג                 יוסף משלו נתנו לו פיו שלא נשק לעבירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  בעבירה וישם רביד

וטי    ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

מינ    על  פיך ישק כל   עמי    צואר  שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

פריז   על  פיך ישק כל   עמי    צואר  שלא הרכין  בעבירה וישם רביד

דפוס   על  פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכינו לעבירה וישם רביד

ירו1   ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

ירו2   ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

או3    ועל פיך ישק [כל] (ב)עמי צוארו שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

או51   ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  בעבירה וישם רביד

ששון   ועל פיך ישק כל   עמי    צוארו שלא הרכין  לעבירה וישם רביד

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

וטי    הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

מינ    הזהב על צוארו יד   שלא נגעה  בעבירה

פריז   הזהב על צוארו ידים שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

דפוס   הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

ירו1   הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בערוה  ויסר  פרעה את טבעתו

ירו2   הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

או3    הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

או51   הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה [ויסר פרעה את טבעתו

ששון   הזהב על צוארו ידיו שלא משמשו בעבירה ויסר  פרעה את טבעתו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       גופו שלא נגע   בעבירה

וטי    מעל    ידו ויתנה      על יד יוסף   גופו שלא נגע   בעבירה

מינ               ויתן  אותה על יד יוסף   גוף  שלא נגע   בעבירה

פריז   מעל    ידו ויתן  אותה על יד יוסף   גופו שלא נגע   בעבירה

דפוס                                      גופו שלא נגע   בעביר'

ירו1   מעל    ידו                         גופו שלא נגע   לעבירה

ירו2   מעלידו     ויתן  אותה על    ידיוסף גופו שלא נגע   לערוה

או3    מעל    ידו ויתן  אותה על יד יוסף   גופו שלא נגע   לעבירה

או51   מעל    ידו ויתן  אותה על יד יוסף   גופו שלא נתקרב לעבירה]

ששון   מעל    ידה ויתן  אותה על יד יוסף   גופו שלא נגע   בעבירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וילבש אתו  (במרכבת המש) בגדי שש וגו' רגליו שלא הלכו   בעבירה

וטי    וילבש אתו               בגדי שש      רגליו שלא הילכו  בעבירה

מינ    וילבש אותו              בגדי שש      רגל   שלא הפסיעה בעבירה

פריז   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

דפוס   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

ירו1   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   לעבירה

ירו2   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

או3    וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

או51   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

ששון   וילבש אותו              בגדי שש      רגליו שלא הלכו   בעבירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ייתון   וירכבון               קרוכין  וירכב אתו  במרכבת

וטי    יתיון   וירכבון               קרוכין  וירכב אותו במרכבת

מינ    תתיאן   וירכבן  הדין      קא  רוכא    וירכב אותו במרכב'

פריז                                         וירכב אותו במרכבת

דפוס                                         וירכב אותו במרכבת

ירו1   יתיין   ירכבון            על  קרוכין  וירכב אותו במרכבת

ירו2   ייתון   ירכבון            על  קרונין  וירכב אותו במרכבת

או3            ירכבון            על  קרונין  וירכב אותו במרכבת

או51   [יתיין] ירכבון  (בקרונין) [על קרונין] וירכב אותו במרכבת

ששון   <...    ..>כבון           על  קרוכין  וירכב אותו במרכבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    המשנה אשר  לו וגו' מחשבה  שלא        חשב  בעבירה יבואו

וטי    המשנה וגו'         מחשבה  שלא        חשב  לעבירה תבוא

מינ    המשנה כו'          מחשבה  שלא        חשבה לעבירה תבא

פריז   המשנה אשר  לו      מחשבתו שלא        חשבה בעבירה

דפוס   המשנה              מחשבה  שלא        חשב         תבא

ירו1   המשנה אשר  לו      מחשבה  שלא        חשבה בעבירה תבא

ירו2   המשנה אשר  לו      מחשבה  שלא        חשבה בעבירה תבא

או3    המשנה              מחשבה  שלא        חשבה בעבירה תבא

או51   המשנה אשר  לו      מחשבה  (של) [שלא] חשבה בעבירה תבוא

ששון   המשנה              מחשבה  שלא        חשבה בעבירה תבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויקראו לפני חכמה ויקראו לפניו אברך

וטי    ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

מינ    ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך לב שלא הירהר לעבירה

פריז   ויקראו                  לפניו אברך

דפוס   ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

ירו1   ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

ירו2   ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

או3    ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

או51   ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

ששון   ותקרא       חכמה ויקראו לפניו אברך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ייקרא אמנה ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון