לונ    {יא} אמ"ר    יוסי שלשה הן      שתקפו       יצרן עליהן

וטי    {יא} א"ר     יוסי שלשה הן      שתקפו       יצרן עליהן

מינ    {יא}              שלשה         תקף   עליהן יצרן       ועמדו

פריז   {יא} א"ר     יוסי שלשה הם      שתקפו       יצרן עליהן

דפוס   {יא} אמר  ר' יוסי שלשה הן      שתקף        יצרן עליהם

ירו1   {יא} א"ר     יוסי ג'   הם      שתקפו       יצרם עליהם

ירו2   {יא} אמ"ר    יוסי ג'   הם      שתקפו       יצרם עליהם

או3    {יא} א"ר     יוסי ג'   הם      שתקפו       יצרם עליהם

או51   {יא} א"ר     יוסי ג'   הן שלשה שתקפו       יצרן

ששון   {יא} א"ר     יוסי ג'   הם      שתקפו       יצרם עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונשבעו          לו            יוסף דוד  ובועז יוסף

וטי    ונשבעו          לו            יוסף דויד ובועז

מינ    והשביעו         אותו ואילו הן יוסף ודוד ובועז יוסף

פריז   ונשבעו                        יוסף דוד  ובעז  יוסף

דפוס   ונשבעו          לו            יוסף דוד  ובעז  יוסף

ירו1   ונשבעו          לו            יוסף ודוד ובעז  יוסף

ירו2   ונשבעו          לו            יוסף ודוד ובועז יוסף

או3    ונשבעו          לו            יוסף ודוד ובועז יוסף

או51   ונשבעו          לו            יוסף דוד  ובועז יוסף

ששון   ונשבעו  (עליהם) לו            יוסף דוד  ובועז <..>פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנ'         ואיך אעשה הרעה                           רב

וטי    מנין        ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתו לאלים  רב

מינ    מניין       ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת               ר'

פריז   מנין        ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים רב

דפוס   מנין  שנאמר ואיך אעשה הרעה הגדולה                    רב

ירו1   מנין  שנא'  ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים רב

ירו2   מנין  שנא'  ואיך אעשה הרעה הגדולה      וחטאתי לאלהים רבהונא

או3    מנין  שנא'  ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים רב

או51   מנין        ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים ר'

ששון   מנין        ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאל'ים רב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הונא בש"ר    אידי      כלום     המקרא             וחטאתי

וטי    חונא בשם  ר' אידי      כלום     המקרא             וחטאתי

מינ    הונא בש'  ר' אידי      כלום     מקרא  זה חסר הה"ד וחטאתי

פריז   הונא בשם  ר' יוסי  אמ' כלום     המקרא

דפוס   הונא בשם  ר' אידי  אמר כלום     המקרא    חסר      וחטאתי

ירו1   הונא בש"ר    אידי      כלום     כתי'              וחטאתי

ירו2        בש"ר    אידי      כלום אמ'                   וחטאתי

או3    הונא בש"ר    אידי  אמ' כלום     כתי'              וחטאתי

או51   הונא בש"ר    ירמיה     כלום אמ' המקרא             וחטאתי

ששון   הונא בש"ר    אידי  אמ' כלום     כתי'              וחטאתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליי    אין כת'  כאן אלא        בא'לים           נשבע

וטי    ליי    אין כת'  כן  אלא וחטאתי לאלים            נשבע

מינ    לאלהים              אלא                    מלמד שהשביע

פריז

דפוס   ליי    אין כתיב כאן אלא        לאלהים           נשבע

ירו1   ליי                 אלא וחטאתי לאלהים           נשבע

ירו2   ליי                 אלא וחטאתי לאלהים           נשבע

או3    ליי                 אלא וחטאתי לאלהים           נשבע

או51   ליי                 אלא וחטאתי לאלהים           נשבע

ששון   ליי                     וחטאתי לאל'ים כתי'      נשבע

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצרו                 באלהים שאיני  חוטא ואינו עושה

וטי    ליצרו             לא לאלים  אני    חוטא ואיני עושה

מינ    ליצרו הרע ואמ' לו לא        איני   חוטא ואיני עושה

פריז                               אני    חוטא ואיני עושה

דפוס   ליצרו     ואמר       לאלים  אני    חוטא ואיני עושה

ירו1   ליצרו             לא לאלהים אני    חוטא ואיני עושה

ירו2   ליצרו             לא לאלהם  אני    חוטא ואיני עושה

או3    ליצרו                באלהים א[י]ני חוטא ואיני עושה

או51   ליצרו                באלהים שאינו  חוטא ואינו עושה

ששון   ליצרו                באלהים שאינו  חוטא ואינו עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרעה        הזאת דוד  מנ'         ויאמר דוד    אלאבישי

וטי    הרעה הגדו'       דויד מנין        ויאמר     אל אבישי

מינ    הדבר        הזה  דוד  מניין דכת'

פריז   הרעה הגדולה      דוד  מנין        ויאמר     אל אבישי

דפוס   הרעה הגדולה      דויד מנין  שנאמר ויאמר דוד אל אבישי

ירו1   הרעה הגדולה הזאת דוד  מנין  שנאמ' ויאמר     אל אבישי

ירו2   הרעה הגדולה הזאת דוד  מנין        ויאמר דוד

או3    הרעה הגדולה הזאת דוד  מנין  שנא'  ויאמר דוד אל אבישי

או51   הרעה        הזאת דוד  מנין        ויאמר דוד אל אבישי

ששון   הרעה        הזאת דוד  מנין  שנ'   ויאמר דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    חי יי

וטי    חי יי כי אם יי יגפנו  וגו'

מינ    חי יי כי אם יי יגפנו                         ובן הות ליה

פריז   חי יי כי אם יי יגפנו  וג'

דפוס   חי יי כי אם יי יגפנו

ירו1   חי יי כי אם    יגפנו

ירו2   חי יי כי אם יי יגופנו וגו'

או3    חי יי כי אם יי יגפנו  וכו'

או51   חי יי

ששון   חי יי כי אם יי יגפנו  או   יומו יבא ומת וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    למי נשבע ר' יוחנן וריש             לקיש ר' יוח'  אמ' ליצרי

וטי    למי נשבע ר' יוחנן ור'    שמעון בן  לקיש ר' יוחנן אמ' ליצרו

מינ    למי נשבע ר' אלעזר ור'    שמואל ב"ר נחמן ר' אלעזר אמ' ליצרו

פריז   למי נשבע ר' יוחנן וריש             לקיש          אמ' ליצרו

דפוס   למי נשבע ר' יוחנן ור'    שמעון בן  לקיש ר' יוחנן אמר לישרו

ירו1   למי נשבע ר' יוחנן וריש             לקיש ר' יוחנן אמר ליצרו

ירו2   למי נשבע ר' יוחנן ור"ל                  ר' יוחנן אמ' ליצרו

או3    למי נשבע ר' יוחנן ור"ל                  ר' יוחנן אמ' ליצרו

או51   למי נשבע ר' יוחנן ור"ש         בן  לקיש ר' יוחנן אמ'

ששון   למי נשבע ר' יוח'  ורשב"ל                ר' יוח'  אמ' ליצרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרע נשבע    ר'    שמע'  בן לק'  אמ' לאבישי          נשבע

וטי    הרע נשבע    ר'    שמעון בן לקיש א'  לאבישי בן צרויה נשבע

מינ    הרע נשבע לו ר'    שמואל בר נחמן אמ' לאבשי           נשבע

פריז       נשבע    וריש           לקיש אמ' לאבישי בן צרויה נשבע

דפוס       נשבע    וריש           לקיש אמר לאבישי          נשבע

ירו1   הרע נשבע    וריש           לקיש אמ' לאבישי בן צרויה נשבע

ירו2       נשבע    ור"ל                אמ' לאבישי          נשבע

או3    הרע נשבע    ור"ל                אמ' לאבישי בן צרויה נשבע

או51                                       לאבישי בן צרויה נשבע

ששון   הרע נשבע    ורש"ל               אמ' לאבישי בן צרויה נשבע

--------------------------------------------------------------------

לונ           חי  יי      אם  תיגע בו                אני

וטי    א'  לו חי  יי      אם  תגע  בו                אני

מינ           חי  יי      שאם יגע  בדמו של אותו האיש שאני

פריז   אמ' לו חי  אני     אם  תגע  בו                אני

דפוס   אמר לו חי  יי      אם  תגע  בו                אני

ירו1   אמ' לו חי  יי  כי  אם  תגע  בו                אני

ירו2   א"ל    חי  יי  כי  אם  תגע  בו                אני

או3    א"ל    חי  יי  כי  אם  תגע  בו                אני

או51          [חי יי  כי] אם  תגע  בו                אני

ששון   א"ל    חי  יי  כי  אם  תגע  בו                אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעריב את דמך בדמו הה"ד           ויאמר דוד    לאבישי

וטי    מעריב    דמך בדמו הד"ה     דכ'   ויאמר דוד    לאבישי

מינ    מעריב    דמו בדמך

פריז   מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר דוד אל אבישי

דפוס   מערב     דמך בהמו הדא  הוא דכתיב ויאמר דוד אל אבישי

ירו1   מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר        לאבישי

ירו2   מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר דוד אל אבישי

או3    מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר        לאבישי

או51   מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר דוד אל אבישי

ששון   מערב     דמך בדמו הה"ד           ויאמר דוד אל אבישי

--------------------------------------------------------------------

לונ    (ל)[א]ל תשחיתהו וגו'

וטי    אל      תשחיתהו וגו'

מינ

פריז   אל      תשחיתהו וגו'

דפוס   אל      תשחיתהו

ירו1   אל      תשחיתהו

ירו2   אל      תשחיתהו

או3    אל      תשחיתהו

או51   אל      תשחיתהו                                    ר' שמעון

ששון   אל      תשחיתהו כי   מי שלח ידו במשיח יי ונקה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             בועז מנ'         חי יי שכבי

וטי                             בועז מנין  דכת'  חי יי שכבי

מינ                             בועז מניין דכת'  חי יי שכבי

פריז                            בעז  מנין  דכת'  חי יי שכבי

דפוס                            בעז  מנין  שנאמר חי יי שכבי

ירו1                            בעז  מנין  שנא'  חי יי שכבי

ירו2                            בועז מנין  שנא'  חי יי שכבי

או3                             בועז מנין  דכתי' חי יי שכבי

או51   ב"ל אמ' ליצרו נשבע חי יי בועז מנין        חי יי שכבי

ששון                            בועז מנין  שנ'   חי יי שכבי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד הבקר ר' יודן ור' חוניא ר' יודן אמ'           כל אותו

וטי    עד הבקר ר' יודן                   אמ'           כל אותו

מינ    עד הבקר ר' יודן ור' הונא  ר' יודן אמ'  לפי שהיה

פריז   עד הבקר ר' יודן                   אמ'           כל אותה

דפוס   עד הבקר ר' יודן ור' חמא   ר' יודן אומר          כל אותו

ירו1   עד הבקר ר' יודן ור' חנינא ר' יודן אמ'           כל אותו

ירו2   עד הבקר ר' יודן ור' חנניה ר' יודן אמ'           כל אותו

או3    עד הבקר ר' יודן ור' חנניא ר' יודן אמ'           כל אותו

או51   עד הבקר ר' יודן ור' חנניה ר' יודן אמ'           כל אותו

ששון   עד הבקר ר' יודן ור' חני'  ר' יודן אמ'           כל אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הלילה היה יצרו הרע מצערו ומפתו  בדברים          וא'

וטי    הלילה היה יצרו הרע מצערו ומפתו  בדברים          ואומ'

מינ              יצרו     מצערו               כל הלילה ואמ'

פריז   הלילה היה יצרו הרע מצערו ומפתו  בדברים          ואמ'

דפוס   הלילה היה יצרו           מפתהו  בדברים          ואומר

ירו1   הלילה היה יצרו     מצערו ומפתו  בדברי'          ואומ'

ירו2   הלילה היה יצרו     מצערו ומפתהו בדברים          ואומ'

או3    הלילה היה יצרו     מצערו ומפתו  בדברים          ואומ'

או51   הלילה היה יצרו     מצערו ומפתהו בדברים          ואו'

ששון   הלילה היה יצרו     מצערו ומפתו  בדברי'          וא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו את פנוי           והיא פנויה אתה מבקש אשה והיא מבקשת

וטי    לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

מינ    לו את מופנה מבקש אשה והיא פנויה                   מבקשת

פריז   לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

דפוס   לו את פנוי           והיא פנויה אתה מבקש אשה והיא מבקשת

ירו1   לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

ירו2   לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

או3    לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

או51   לו את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

ששון      את פנוי           והיא פנויה את  מבקש אשה והיא מבקשת

--------------------------------------------------------------------

לונ    איש                            עמוד        ובועלה ותיקנה

וטי    איש                            עמוד        ובועלה ותיקנה

מינ    איש ואת למד שהאשה נקנית בבעילה עמוד וגואלה ובעלה  והייתה

פריז   איש                            עמוד        ובועלה ותקנה

דפוס   איש

ירו1   איש                            עמוד        ובועלה וקנה

ירו2   איש                            עמוד        ובעלה  וקנה

או3    איש                            עמוד        ובועלה וקנה

או51   איש                            עמוד        ובועלה וקנה

ששון   איש                            עמוד        ובועלה וקנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך בבעילה      ליצרו הרע נשבע [חי] יי                ולאשה

וטי    לה בבעילה      ליצרו הרע נשבע חי   יי                לאשה

מינ    לך        נשבע ליצרו הרע ואמר חי   יי שאם יגע בה ולה אשה

פריז   לה בבעילה      ליצרו הרע נשבע חי   יי                לאשה

דפוס                  ליצרו הרע נשבע חי   יי                ולאשה

ירו1   לה בביאה       ליצרו הרע נשבע חי   יי                לאשה

ירו2   לה בביאה       ליצרו הרע נשבע חי   יי                לאשה

או3    לך בביאה       ליצרו הרע נשבע חי   יי                [ולאשה

או51   לה בביאה       ליצרו     נשבע חי   יי                ולאשה

ששון   לה בביאה       ליצרו     נשבע חי   יי                לאשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  שכבי עד הבקר         אמ"ר    חוניא     גבר חכם

וטי    אמר  שכבי עד הבקר         א"ר     חוניא     גבר חכם

מינ    אמר  שכבי עד הבקר ודמכתלה ור'     הונא  אמ' גבר חכם

פריז   אמר  שכבי עד הבקר         א"ר     חוניא     גבר חכם

דפוס   אמר  שכבי עד הבקר         אמר  ר' חנינא     גבר חכם

ירו1   אמ'  שכבי עד הבקר         א"ר     חוניא     גבר חכם

ירו2   אמ'  שכבי עד הבקר         אמ"ר    חנא       גבר חכם

או3    אמ'] שכבי עד הבקר         א"ר     חונא      גבר חכם

או51   אמ'  שכבי עד הבקר         א"ר     הונא      גבר חכם

ששון   אמר  שכבי עד הבקר         א"ר     חוניא     גבר חכם

--------------------------------------------------------------------

לונ             בעוז גבר חכם    בועז   ואיש דעת מאמצי כח

וטי             בועז גבר חכם    [בועז] ואיש דעת יאמץ  כח

מינ             בעון גבר חכם    בועז   ואיש דעת מאמץ  כח

פריז            בעז  גבר חכם    בעז    ואיש דעת יאמץ  כח

דפוס                         זה בועז   ואיש דעת מאמץ  כח

ירו1            בעוז         זה בעז    ואיש דעת יאמץ  כח

ירו2            בעוז         זה בועז   ואיש דעת מאמץ  כח

או3             בעוז         זה בועז   ואיש דעת יאמץ  כח (זה)

או51                         זה בועז   ואיש דעת מאמץ  כח

ששון   ואמיץ כח              זה בו<..> ואיש דעת יאמץ  כח

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנזדרז        על   יצרו הרע בשבועה

וטי    שניזדרן       על   יצרו הרע בשבועה

מינ    שנזדרז    וקם כנגד יצרו            כמעשה ארץ [מצרי'] וכמעשה

פריז   שניזדרז       על   יצרו הרע בשבועה

דפוס   שגבר          על   יצרו     בשבועה

ירו1   שנזדרז        על   יצר  הרע בשבועה

ירו2   שנזדווג       על   יצר  הרע בשבועה

או3    שנזדרז        על   יצר  הרע בשבועה

או51   שנדר          על   יצר  הרע בשבועה

ששון   ?שנזדררן?     על   יצר  הרע בשבועה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ארץ כנען מה מעשהן של מצריים שטופין בע"ז ובגילוי עריות ובשפיכות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דמים אף מעשיהם של כנעניים כיוצא בהן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון