לונ    {יב}                              ועין נואף שמרה

וטי    {יב}                              ועין נואף שמרה נשף לא'

מינ    {יב}

פריז   {יב}                              ועין נואף שמרה נשף וגו'

דפוס   {יב} דבר אחר כמעשה ארץ מצרים הה"ד ועין נואף שמרה נשף לאמר

ירו1   {יב}                              ועין נאף  שמרה נשף לאמר

ירו2   {יב}                              ועין נואף שמרה נשף לאמר

או3    {יב}                              ועין נואף שמרה נשף

או51   {יב}                              ועין נואף שמרה נשף לאמר

ששון   {יב}                              ועין נואף שמרה נשפ וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   אמ"ר   שמע'   בן לקיש

וטי    וגו'                           א"ר    שמעון  בן לקיש

מינ                                   א"ר    ישמעאל בן לקיש

פריז                                  אמ'    ריש       לקיש

דפוס   לא   תשורני עין וסתר פנים ישים אמר    ריש       לקיש

ירו1                                  ארשב"ל

ירו2                                  ארשב"ל

או3                                   ארשב"ל

או51   לא   תשורני עין                ארשב"ל

ששון                                  ארשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא תאמר שכל   מי שהוא נואף  בגופו נקרא נואף אלא מצינו

וטי    שלא תאמר שכל   מי      שנואף בגופו נקרא נואף אלא מצאינו

מינ        כתו'

פריז            שכל   מי שנא' שנואף בגופו נקרא נואף

דפוס   שלא תאמר שכל   מי      שהוא  בגופו נקרא נואף

ירו1   שלא תאמר כל            הנואף בגופו נקרא נואף אלא אף

ירו2   שלא תאמר שכל           הנואף בגופו נקרא נואף שלא

או3    שלא תאמר שכל           הנואף בגופו נקרא נואף אלא אף

או51   שלא תאמר שכל           הנואף בגופו נקרא נואף אלא אף

ששון   שלא תאמ' ש<..>         הנואף בגופו נקרא נואף אלא אף

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכל מי שהוא נואף  בגופו נקרא נואף בעיניו נקרא נואף

וטי    שכל מי שהוא נואף                  בעיניו נקרא נואף שנ'

מינ

פריז                                                      שנ'

דפוס               נואף                  בעיניו נקרא נואף שנאמר

ירו1               הנואף                 בעיניו נקרא נואף שנא'

ירו2               הנואף                 בעיניו נקרא נואף שנא'

או3                הנואף                 בעיניו נקרא נואף שנאמ'

או51               הנואף                 בעיניו נקרא נואף שנא'

ששון               הנואף                 בעיניו נקרא נואף שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועין נואף שמ'

וטי    ועין נואף שמרה נשף וגו'

מינ    ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורנו עין וסתר פנים ישים לפי

פריז   ועין נואף שמרה נשף וגו'

דפוס   ועין נואף

ירו1   ועין נואף שמרה נשף

ירו2   ועין נואף שמרה נשף

או3    עין  נואף שמרה נשף

או51   ועין נואף שמרה נשף

ששון   ועין נואף שמרה נשפ

--------------------------------------------------------------------

לונ    והנואף הזה יושב ומשמר אימתי נשף בא אימתי ערב  בא

וטי    והנואף הזה יושב ומשמר אימתי נשף בא אימתי ערב  בא

מינ    שהנואף     יושב ומצפה אמתי  נשף בא אמתי  ערב  בא

פריז   והנואף הזה יושב ומשמר אימתי נשף בא אימתי ערב  בא

דפוס   והנואף הזה יושב ומשמר אימתי נשף בא אימתי ערב  בא שנאמר

ירו1   הנואף  הזה יושב ומשמר אימתי נשף          וערב בא דכתי'

ירו2   הנואף  הזה יושב ומשמר אימתי נשף          וערב בה דכתי'

או3    הנואף  הזה יושב ומשמר אימתי נשף          וערב בא דכתי'

או51   הנואף  הזה יושב ומשמר אימתי נשף          וערב בא דכתי'

ששון   הנואף  הזה יושב ומשמר אימתי נשפ          וערב בא דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנשף בערב יום                    והוא אינו  יודע

וטי    בנשף בערב יום וגו'               והוא אינו  יודע

מינ    בנשף בערב יום באישון לילה ואפילה והוא אינו  יודע

פריז   בנשף בערב יום וגו'               והוא אינו  יודע

דפוס   בנשף בערב יום                    והוא אינו  יודע

ירו1   בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה       ואינו יודע

ירו2   בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה       ואינו י[ו]דע

או3    בנשף בערב יום באישון לילה             ואינו יודע

או51   בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה       ואינו יודע

ששון   בנשף בערב יום באישון לילה             ואינו יודע

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא  יושב  בסתרו     שלעו'    והקב"ה צר     מקטירין

וטי    שהוא  יושב  בסיתרו             והק'   צר     כלקטירין

מינ    שהוא  יושב  בסתרו  של עולם            וצר    קלסטירין

פריז   שהוא  יושב  בסתרו              והקב"ה צר  כל קטירין

דפוס         שיושב בסתרו  של עולם  זה הקב"ה  צר  כל קטורין

ירו1   שהוא  עושה  בסתר               והקב"ה צר     קלקטרין

ירו2   שהוא  עושה  בסתר               והקב"ה צר     קלסתרין

או3    שהוא  עושה  בסתר               והקב"ה צר     קלסטרין

או51   [שהוא עושה  בסתר               ו]הב"ה צר     קלסתר

ששון   שהוא  עושה  בסתר      יום             צר     קלסתרין  פניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלו     בדמותו       בשביל לפרסמו                     הוא

וטי    שלו     בדמותו       בשביל לפרסמו                     הוא

מינ    של  ולד בדמות  הנואף כדי   לפרסמו הה"ד וסתר פנים ישים

פריז   שלו     בדמותו       בשביל לפרסמו                     הוא

דפוס   שלו     בדמותו       בשביל לפרסמו                     הוא

ירו1   שלו                        לפרסמו                     הוא

ירו2   שלו                        לפרסמו                     הוא

או3    שלו     כדמותו             לפרסמו                     הוא

או51   שלו                        לפרסמו                     הוא

ששון   שלו                        לפרסמו                     הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ        שאיוב א'                           הטוב לך כי תעשק

וטי        שאיוב או'  (לך)                    הטוב לך כי תעשק

מינ    אמר איוב       לפני הקב"ה רבון העולמי' הטוב לך כי תעשוק

פריז       שאיוב אומ'                         הטוב לך כי תעשוק

דפוס       שאיוב אומר                         הטוב לך כי תעשוק

ירו1       שאיוב אומ'                         הטוב לך כי תעשוק

ירו2       שאיוב אומ'                         הטוב לך כי תעשוק

או3        שאיוב אומ'                         הטוב לך כי תעשוק

או51       שאיוב אומ'                         הטוב לך כי תעשוק

ששון       שאיוב או'                          הטוב לך כי תעשוק

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו' זה  זן ומפרנס והוא צר כל קטירין   שלו בדמותו (בש)[של]

וטי    וגו' זה  זן ומפרנס והוא צר    כלקטורין שלו בדמותו

מינ         הוא זן ומפרנס

פריז   וגו' זה  זן ומפרנס והוא צר כל קיטורין  שלו בדמותו

דפוס        זה  זן ומפרנס והוא צר כל קטורין   שלו בדמות

ירו1            צר ומפרנס והוא צר    קלקטרין  שלו בדמותו

ירו2        זה  זן ומפרנס והוא צר    קלסתרין  שלו בדמותו

או3         זה  זן ומפרנס והוא צר    קלסטרין  שלו כדמותו

או51        זה  זן ומפרנס והוא צר    קלסתר    שלו בדמותו

ששון        זה  זן ומפרנס והוא צר    קלסתרין  שלו בדמו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אח(ד)[ר]                           אלא כי תמאס יגיע

וטי    אחר                                אלא כי תמאס יגיע

מינ             והוא הולכת ומקלקלת עם אחר אלא כי תמאס יגיע

פריז   אחר                                אלא כי תמאס יגיע

דפוס   אחר                                אלא כי תמאס יגיע

ירו1                                      אלא כי תמאס יגיע

ירו2                                      אלא כי תמאס יגיע

או3                                       אלא כי תמאס יגיע

או51                                      אלא כי תמאס יגיע

ששון                                      אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כפך  מאחר שאת       יגיע    כל ארבעים יום אתה  חוזר ומקללו

וטי    כפיך מאחר שאת       יגיע    כל ארבעים יום את   חוזר ומקלקלו

מינ    כפך  מה   שאת       יגע  בו    ארבעים יום את   חוזר ומקלקלו

פריז   כפיך מאחר שאת  יודע יגיע    כל ארבעים יום את   חוזר ומקלקלו

דפוס   כפיך מאחר שאתה      יגע  בו כל ארבעים יום אתה  חוזר ומקלקלו

ירו1   כפך  מאחר שאתה      יגע     כל ארבעים יום ואת  חוזר ומקלקלו

ירו2   כפך  מאחר שאתה      יגע     כל מ'     יום ואת  חוזר ומקלקלו

או3    כפך  מאחר שאתה      יגע     כל ארבעים יום ואתה חוזר ומקלקלו

או51   כפך  מאחר שאתה      יגיע    כל ארבעים יום ואת  חוזר ומקלקלו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא     ועצת רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  עין

וטי    אלא     ועצת רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  בין

מינ        ועל עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך שאת     עומד  בין

פריז   אלא     ועצת רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  בין

דפוס   אלא ועל עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך         לעמוד בין

ירו1   אלא ועל עצת  רשעם  הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  בין

ירו2           עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות         בין

או3    אלא ועל עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  בין

או51   אלא ועל עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך [להיות] עומד  בין

ששון       ועל עצת  רשעים הופעת כך הוא כבודך להיות   עומד  בין

--------------------------------------------------------------------

לונ    נואף לנואפת אמ' לו הקב"ה איוב אתה ראוי     לפיוס אלא

וטי    נואף לנואפת א'  לו הקב"ה          ראוי אתה לפיוס אלא

מינ    נואף לנואפת אמ' לו הקב"ה איוב     צריך אתה לפייס

פריז   נואף לנואפת א'  לו הקב"ה          ראוי אתה לפיוס אלא

דפוס   נואף לנואפת אמר לו הקב"ה איוב     ראוי אתה לפייס אלא

ירו1   נואף לנואפת אמ' לו הקב"ה          ראוי אתה לפיוס אלא

ירו2   נואף לנואפת אמ'    הקב"ה          ראוי אתה לפיוס שלא

או3    נואף לנואפת א"ל    הקב"ה          ראוי אתה לפיוס (אל)

או51   נואף ונואפת א"ל    הב"ה           ראוי אתה לפיוס אלא

ששון   נואף לנואפת א"ל    הב"ה           ראוי אתה לפיוס אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ          יהו א'     כאשר אמרת  העיני בשר לך וגו'

וטי          יהו אומרין כאשר אמרתה העיני בשר לך וגו'

מינ          יהו א'     כדרך שאמרת העיני בשר לך אם   כראות אנוש

פריז         יהו אומ'   כאשר אמרת  העיני בשר לך וגו'

דפוס         יהי אומר   כאשר אמרת  העיני בשר לך

ירו1         יהו אומרי' כאשר אמרת  העיני בשר לך

ירו2         יהו אומרי' כאשר אמרת  העיני בשר לך

או3    [אלה] יהו אומרים כאשר אמרת  העיני בשר לך

או51         יהו אומרים כאשר אמרת  העיני בשר לך אם   כראות אנוש

ששון         יהו אומרין כאשר אמרתי העיני בשר לך

--------------------------------------------------------------------

לונ         אלא                                        אמ' הקב"ה

וטי         אלא                                        אמ' הקב"ה

מינ    תראה     הן אינן יודעים שהוא יושב בסתרו של עולם

פריז        אלא                                        א'  הקב"ה

דפוס        אלא                                        אמר הקב"ה

ירו1        אלא                                        אמ' הקב"ה

ירו2        אלא                                        אמ' הקב"ה

או3         אלא                                        אמ' הקב"ה

או51   תראה אלא                                        אמ' הב"ה

ששון        אלא                                            אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי   אני צר  כל קטירין        שלו     בדמות  אחד   בשביל

וטי    הרי   אני צר     כלקטירין      שלו     בדמות  אחר   בשביל

מינ              וצר    קלסתירין      של  ולד בדמות  הנואף כדי

פריז   הרי   אני צר  כל קטירין        שלו     בדמות  אחר   בשביל

דפוס   הריני     צר  כל קטורין        שלו     בדמות  אביו  בשביל

ירו1   הריני            קלקטורין      שלו     בדמותו       כדי

ירו2   הריני     צר     קלסתרין       שלו     בדמותו       כדי

או3    הריני     צר     קלסטרין       שלו     בדמות  אחר   כדי

או51   הריני     צר     קלסתר    פניו שלו     בדמותו       כדי

ששון   הרי       צר     קלקטורין      שלו     בדמותו       כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפרסמו                     אמ"ר    לוי

וטי    לפרסמן                     אמ"ר    לוי

מינ    לפרסמו הה"ד וסתר פנים ישים      ר' לוי ור' יצחק ר'

פריז   לפרסמו                     א"ר     לוי

דפוס   לפרסמו                     אמר  ר' לוי

ירו1   לפרסמו                     אר"ל

ירו2   לפרסמו                     אר"ל

או3    לפרסמו                     אר"ל

או51   לפרסמו                     אר"ל

ששון   לפרסמו                     א"ר     לוי

--------------------------------------------------------------------

לונ            משל לתלמידו       שליוצר שגנב ביצת יוצרים     ועמד

וטי            משל לתלמידו       שליוצר שגנב ביצת יוצרים     ועמד

מינ    לוי אמ'     לתלמידו של של יוצר   שגנב נוצר היוצר  שלו עמד

פריז           משל לתלמידו של    יוצר   שגנב ביצת יוצרים     ועמד

דפוס           משל לתלמידו של    יוצר   שגנב ביצת יוצרים     ועמד

ירו1           משל לתלמיד        יוצר   שגנב ביצת יוצרים     ועמד

ירו2           משל לתלמיד        יוצר   שגנב ביצת יוצרים     ועמד

או3            משל לתלמיד        יוצר   שגנב ביצת יוצרים     ועמד

או51           משל לתלמיד        יוצר   שגנב ציצת יוצרים     ועמד

ששון           משל לתלמיד        יוצר   שגנב ביצת יוצרי'     ועמד

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשה     כלי והניחו בפניו

וטי    רבו על   גניבתו מה עשה ועמד ועשאו    כלי ותלאה  בפניו

מינ    רבו עליה                    ועשה  בה כלי והניחה במקומו

פריז   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאו    כלי ותלאה  בפניו

דפוס   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאו    כלי ותלאה  בפניו

ירו1   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאה    כלי ותלאה  בפניו

ירו2   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאה    כלי ותלאה  בפניו

או3    רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאה    כלי ותלאה  בפניו

או51   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאה    כלי ותלאה  בפניו

ששון   רבו על   גניבתו מה עשה עמד  ועשאה    כלי ותלאה  בפניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכל  כך למה להודיעך שעמד  רבו על גניבתו כך אמ' הקב"ה

וטי    וכל  כך למה להודיעו שעמד  רבו על גניבתו כך אמ' הקב"ה

מינ                להודיע  שעמד      על גניבתו

פריז   וכל  כך למה להודיעו שעמד  רבו על גניבתו כך א'  הקב"ה

דפוס   וכל  כך למה להודיעו שעמד  רבו על גנבתו     אמר הקב"ה

ירו1   וכ"כ    למה להודיעו שעמד  רבו על גניבתו כך אמ' הקב"ה

ירו2   וכל  כך למה להודיעך שעמד  רבו על גניבתו כך אמ' הקב"ה

או3    וכל  כך למה להודיעו שעמד  רבו על גניבתו כך אמר הקב"ה

או51   וכל  כך למה להודיעו שעמד  רבו על גניבתו כך     הב"ה

ששון   וכ"כ    למה להודיעו שעומד רבו על גניבתו כך     אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי     אני צר כל קטירין   שלו  בדמותו בשביל לפרסמו

וטי    הרי     אני צר    כלקטירין שלו  בדמותו       לפרסמן

מינ

פריז   הרי     אני צר כל קטירין   שלו  בדמותו       לפרסמו

דפוס   הריני       צר כל קטורין   שלו  בדמותו בשביל לפרסמו

ירו1   הריני       צר    קלקטורין שלו  בדמותו כדי   לפרסמו

ירו2               צר    קלסתרין  שלו  בדמותו כדי   לפרסמו

או3    [הריני]     צר    קלסטרין  שלו  כדמותו כדי   לפרסמו

או51               צר    קלסתר    פניו בדמותו כדי   לפרסמו

ששון   הריני       צר    קלקטורין שלו  בדמותו מה    לפרסמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  יהו'  בר'  סימון בש"ר     לוי בר  פרטא  כת'  צור ילדך

וטי    ר'  יהודה בר   סימון בשם   ר' לוי בן  פירטא כת'  צור ילדך

מינ    ר'  יהודה ב"ר  סימון בשם   ר' לוי בר  פרטה

פריז   ר'  יהודה ב"ר  סימון בשם   ר' לוי בן  פירטא כתוב צור ילדך

דפוס   ר'  יהודה בר'  סימון בשם   ר' לוי בן  פרטא  כתיב צור ילדך

ירו1   ר"ש       בר"ס       בשר"ל        בר  פרטא  כתי' צור ילדך

ירו2   ר"ש       בר"ס       בשר"ל                  כתי' צור ילדך

או3    ר"ש       בר   סימון בשר"ל                  כתוב צור ילדך

או51   ר'  שמעון בר'  סימון בשר"ל        [בר פרטא] כתי' צור ילדך

ששון   ר'  יהודה ב"ס        בש"ר     לוי בר  פרטא  כתי' צור ילדך

--------------------------------------------------------------------

לונ    תשי                 התשתם כוחו               שליוצר שהיה

וטי    תשי                 התשתם כוחו    שליוצר     לצייר  שהיה

מינ                                                 לצייר

פריז   תשי                 התשתם כחו  של יוצר       לצייר  שהיה

דפוס   תשי                 התשתם כחו  של יוצר   משל לצייר  שהיה

ירו1   תשי וגו'            התשתם כח      היוצר      לצייר  שהוא

ירו2   תשי ותשכח אל מחוללך התשתם כח      היוצר      לצייר  שהוא

או3    תשי ותשכח אל מחוללך התשתם כח      היוצר      לצייר  שהוא

או51   תשי ותשכח אל מחוללך התשתם כח      הצייר      לצייר  שהוא

ששון   תשי ותשכח אל מחוללך התשתם כח      היוצר      לצייר  שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוצר  וצר איקונין    שלמלך עם כשהוא גומרא באו ואמ'

וטי    יושב  וצר איקונין    שלמלך עם כשהוא גומרה באו ואמרו

מינ    שיושב וצר צורתו   של שלטון    כשהוא גומרה     אמרו

פריז   יושב  וצר איקונין של מלך   עם כשהוא גומרה באו ואמרו

דפוס   יושב  וצר איקונין של מלך      משהוא גומרה באו ואמרו

ירו1   יושב  וצר איקונין של מלך      כשהוא גומרה     אמרו

ירו2   יושב  וצר איקונין של מלך      כשהוא גומרה     אמרו

או3    יושב  וצר איקונין של מלך      כשהוא גומרה     אמרו

או51   יושב  וצר איקונין של מלך      כשהוא גומרה     אמרו

ששון   יושב  וצר איקונין של מלך      כשהוא גומרה     אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו     נתחלף המלך   מיד רפו ידיו    שליוצר אמ'    שלמי

וטי    לו     נתחלף המלך   מיד רפו ידיו    שליוצר אמ'    שלמי

מינ    לו     נתחלף השלטון     רפו ידיו           אמ' של מי

פריז          נתחלף המלך   מיד רפו ידיו של יוצר   אמ' של מי

דפוס   לו     נתחלף המלך   מיד תשו ידיו של יוצר   אמר של מי

ירו1   לו     נתחלף        מיד רפו ידיו           אמ'    שלמי

ירו2   לו (ל) נתחלף        מיד רפו ידיו           אמ' של מי

או3    לו     נתחלף [ה..]  מיד רפו ידיו           אמ' של מי

או51   לו     נחלף  המלך   מיד רפו ידיו           אמ' של מי

ששון   לו     נתחלף        מיד רפו ידיו           אמ' של מי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נצור     שלראשון או    שלשיני כך כל ארבעים  יום הק'

וטי    נצור     שלראשון       שלשיני כך כל ארבעים  יום הק'

מינ    אצור  של ראשון   או של שני    כך    לארבעים יום

פריז    ראשון      של שני    כך    ארבעים  יום הקב"ה

דפוס   אצור  של ראשון   או של שני    כך כל ארבעים  יום הקב"ה

ירו1   אצייר של ראשון   או של שני    כך כל ארבעים  יום הקב"ה

ירו2   אצייר    שלראשו' או    שלב'

או3    אצייר של ראשון   או של שני    כך כל ארבעים  יום [הב"ה]

או51   אצייר של ראשון   או של אחרון  כך כל מ'      יום הב"ה

ששון   אצייר של ראשון   או של שני    כך כל מ'      יום הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עסוק בצורתו    שלולד  לסוף  ארבעים יום היא הולכת ומקלקלת

וטי    עוסק בצורתו    שלוולד לסוף  ארבעים יום היא הולכת ומקלקלת

מינ         הולד      נוצר   לסוף  ארבעים     היא הולכת ומקלקלת

פריז   עוסק בצורתו של ולד    לסוף  ארבעים יום היא הולכת ומקלקלת

דפוס   עוסק בצורת     הולד   ולסוף ארבעים יום היא הולכת ומקלקלת

ירו1   עוסק בצורת     הולד   לסוף  ארבעים יום     הולכת ומקלקלת

ירו2

או3    עוסק בצורת     הולד   לסוף  מ'     יום     הולכת ומתקלקלת

או51   עוסק בצורת     הוולד  לסוף  מ'     יום     הולכת ומקלקלת

ששון   עוסק בצורת     הולד   לסוף  מ'     יום     הולכת ומקלקלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עם אחר מיד רפו ידיו    שליוצר אמ'           שלמי נצור

וטי    עם אחד מיד רפו ידיו    שליוצר אמ'           שלמי נצור

מינ    עם אחר                        אמ'  הקב"ה של מי   אצור

פריז   עם אחר מיד רפו ידיו של יוצר   א'         של מי   נצור

דפוס   עם אחר מיד רפו ידיו של יוצר   אמר        של מי   אצור

ירו1   עם אחר מיד רפו ידיו           אומר       של מי   אצייר

ירו2

או3    עם אחר מיד רפו ידיו           אומר       של מי   אצייר

או51   עם אחר מיד רפו ידיו           אמ'        של מי   אצייר

ששון   עם אחר מיד רפו ידיו           אמ'        של מי   אצייר

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלראשון או    שלשיני הה"ד צור ילדך תשי התשתם  כחו

וטי       שלראשון       שלשיני הוי  צור ילדך תשי התשתם  כוחו

מינ    של ראשון   או של שני    הה"ד צור ילדך תשי היתשתם כחו  של

פריז   של ראשון      של שני    הוי  צור ילדך תשי התשתם  כחו  של

דפוס   של ראשון   או של שני    הוי  צור ילדך תשי התשתם  כחו  של

ירו1   של ראשון   או של שני    הוי  צרו ילדך תשי התשתם  כח

ירו2                           הוי  צור ילדך תשי התשתם  כח

או3    של ראשון   או של שני    הוי  צור ילדך תשי התשתם  כח

או51   של ראשון   או של אחרון  הוי  צור ילדך תשי התשתם  כח

ששון   של ראשון   או של שני    הוי  צור ילדך תשי התשתם  כח

--------------------------------------------------------------------

לונ    שליוצר י'   זעיר  לית  בקרייה   כוותיה אמ"ר    יצחק

וטי    שליוצר יוד  זעיר  ולית בקריא    כוותיה א"ר     יצחק

מינ    יוצר                                   א"ר     יצחק

פריז   יוצר   יוד  זעיר  ולית בקריא    כותיה  אמ"ר    יצחק

דפוס   יוצר   יוד  זעירא ולית בקרייה   כותה   אמר  ר' יצחק

ירו1   היוצר  יו"ד זעיר  דלית בקרייה   כוותיה א"ר     יצחק

ירו2   היוצר  יו"ד זעירא דלית [ב]קרייה כוותיה אמ"ר    יצחק

או3    היוצר  יו"ד זעירא דלית בקרייה   כוותיה א"ר     יצחק

או51   היוצר  יו"ד זעירא דלית בקריאה   כוותיה א"ר     יצחק

ששון   היוצר  יו"ד זעירא דלית בקריין   כוותה  א"ר     יצחק

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצינו כל  עוברי עבירות    הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

וטי    מצינו כל  עוברי עבירות    הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

מינ          מכל       עבירות    הגוזל נהנה והנגזל מפסיד הגונב

פריז   מצינו כל  עוברי עבירות    הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

דפוס   מצינו כל  עוברי עבירות    הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

ירו1   מצינו כל  עוברי עבירה     הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

ירו2   מצי'  כל  <...>

או3    מצינו כל  עוברי עבירה  כל הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

או51         כל  עוברי עבירות    הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

ששון   מצי'  כל  עוברי עבירה     הגונב נהנה והנגנב מפסיד הגוזל

--------------------------------------------------------------------

לונ    נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהן שוין  מר מפסיד    כביכול

וטי    נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהן נהנין מי מפסיד    כביכול

מינ    נהנה והנגנב מפסיד ברם הכא שניהם נהנין

פריז   נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהן נהנין מי מפסיד    כביכול

דפוס   נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהם נהנין מי מפסיד

ירו1   נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהם נהנים מי מפסיד    כביכול

ירו2

או3    נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהם נהנים מי מפסיד    כביכול

או51   נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהם נהנים מי מפסיד    כביכול

ששון   נהנה והנגזל מפסיד ברם הכא שניהם נהנין מי מפסיד כב יכול

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   שהוא מאבד  סממנין

וטי    הקב"ה שהוא מאבד  סממניו

מינ

פריז   הקב"ה שהוא מאבד  סממניו

דפוס   הקב"ה הוא  מאבד  סמניו

ירו1   הקב"ה      המאבד סממניו

ירו2

או3    הקב"ה      שמאבד סממני<..>

או51   הב"ה  שהוא מאבד  סממניו

ששון   הב"ה       תפסיד סממניו