לונ    {יג} ר' מיישא  בר בריה דר'    יהושע בן לוי אמ' מצינו שכל

וטי    {יג} ר' מייאשא בר בריה דר'    יהושע בן לוי     מצינו שכל

מינ    {יג} ר' מיישא  בר בריה דרבי   יהושע בן לוי           כל

פריז   {יג} ר' מייאשא בר בריה דר'    יהושע בן לוי     מצינו שכל

דפוס   {יג} ר' מנאשיה בר בריה דר'    יהושע בן לוי אמר מצינו שכל

ירו1   {יג} ר' מיאשה  בר בריה דריב"ל                  מצינו שכל

או3    {יג} ר' מיאשא  בר בריה דריב"ל                  מצינו שכל

או51   {יג} ר' מאישה  בר בריה דריב"ל                  מצינו שכל

ששון   {יג} ר' מיאשא  בר בריה דריב"ל                  מצי'  שכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי שהוא  רואה  דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנה זוכה להקביל

וטי    מי שהוא  רואה  דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנה זוכה להקביל

מינ             הרואה גזר ערוה ואינו זן ממנה עיניו      זוכה להקביל

פריז   מי שהוא  רואה  דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנה זוכה להקביל

דפוס   מי שרואה       דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנה זוכה להקביל

ירו1      הרואה       דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנו זוכה להקביל

או3       הרואה       דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנו זוכה להקביל

או51      הרואה       דבר ערוה ואינו זן      עיניו ממנו זוכה להקביל

ששון      הרואה       דבר ערוה ואינו זן            ממנו זוכה לקבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    פני שכינה מאי טע'  עוצם עיניו מראות ברע

וטי    פני שכינה מה  טעם  עוצם עיניו מראות ברע

מינ    פני שכינה                               הה"ד מרומים

פריז   פני שכינה מה  טעם  עוצם עיניו מראו' ברע

דפוס   פני שכינה מאי טעמא עוצם עיניו מראות ברע

ירו1   פני שכינה מה  טעם  עוצם עיניו מראת  ברע

או3    פני שכינה מה  טעם  עוצם עיניו מראות ע

או51   פני שכינה מה  טעם  עוצם עיניו מראות רע

ששון   פני שכינה מ"ט      עוצם עיניו מראות ברע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  מה  כת'

וטי                                                  מה  כת'

מינ    ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו ניתן מימיו נאמנים מאי כת'

פריז                                                 מה  כת'

דפוס                                                 מה  כתיב

ירו1                                                 מה  כתיב

או3                                                  מה  כתי'

או51                                                 מה  כתי'

ששון                                                 מה  כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתריה מלך ביופיו תחזינה   עיניך                   סליק

וטי    בתריה מלך ביפיו  תחזינה   עיניך

מינ    בתריה מלך ביופיו תחזינה   עיניו תראנה  ארץ מרחקים סליק

פריז   בתריה מלך ביפיו  תחזינה   עיניך

דפוס   בתריה מלך ביפיו  תחזינה   עיניך תראינה ארץ מרחקים

ירו1   בתריה מלך ביופיו תחזינה   עיניך וגו'              תם

או3    בתריה מלך ביופיו תחז[י]נה עיניך                   סליק

או51   בתריה מלך ביופיו תחזינה   עיניך                   חסלת

ששון   בתריה מלך ביופיו תחזינה   עיניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרשתא

וטי

מינ    פרשת'

פריז

דפוס

ירו1

או3    סידרא

או51   סדר   אחרי מות

ששון