לונ              {א}                  ויגבה יי צבאות וגו'

וטי    פרשתא כד  {א}                  ויגבה יי צבאות וגו'

מינ              {א} קדושים תהיו      ויגבה יי צבאות במשפט והאל

פריז   פרשה  כ"ד {א} קדשים  תהיו הה"ד ויגבה יי צבאות במשפט וגו'

דפוס   פרשה  כד  {א} קדושים תהיו הה"ד ויגבה יי צבאות במשפט

ירו1   פרשתא כ"ה {א} קדושים תהיו      ויגבה יי צבאות במשפט והאל

או3    פרשת' כ"ו {א} קדושים תהיו      ויגבה יי צבאות במשפט והאל

או51   פרשתא כ"ה {א} קדושים תהיו הה"ד ויגבה יי צבאות במשפט

ששון   פרשתא כ"ה {א} קדושים תהיו      ויגבה יי צבאות במשפט וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                     תניא        ר' שמעון בן יוחי  אימתי

וטי                          א"ר       שמעון בן יוחיי אימתי

מינ    הקדוש נקדש בצדקה                               אימתי

פריז                         א"ר       שמע'  בן יוחאי אימתי

דפוס                    תניא אמר    ר' שמעון בן יוחאי אימתי

ירו1   הקדוש נקדש בצדקה      ארשב"י                   אימתי

או3    הקדוש נקדש בצדקה      ארשב"י                   אימתי

או51                         ארשב"י                   אימתי

ששון                         ארשב"י                   אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמו    שלקב"ה  מגדיל  בעולמו בשעה      שעושה מידת הדין

וטי    שמו    שלהקב"ה מתגדיל בעולמו בשעה      שעושה מידת הדין

מינ           הקב"ה   מתעלה  בעולמו בשעה שהוא עושה  מדת  הדין

פריז   שמו של הקב"ה   מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מידת הדין

דפוס   שמו של הקב"ה   מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מדת  הדין

ירו1   שמו של הקב"ה   מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מדת  הדין

או3    שמו של הקב"ה   מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מדת  הדין

או51   שמו של הב"ה    מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מדת  הדין

ששון   שמו של הב"ה    מתגדל  בעולמו בשעה      שעושה מדת  הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עם   הרשעים     ואית ליה      קריין        והתגדלתי  והתקדשתי

וטי    עם   הרשעים     ואית ליה      קריין סגין   והתגדלתי  והתקדשתי

מינ         ברשעים     ואית ליה שיתא קראיי

פריז   עם   הרשעים     ואית לה       קריין סגין   והתגדלתי  והתקדשתי

דפוס        ברשעים     ואית ליה      קריין סגיין  והתגדלתי  והתקדשתי

ירו1   עם   הרשעים     ואית ליה      קריין סגיאין והתגדלתי  והתקדשתי

או3    (עם) ()[ב]רשעים ואית ליה      קריין סגיאין והתגדילתי והתקדישתי

או51   עם   הרשעים     ואית ליה      קריין סגיאין והתגדלתי  והתקדשת[י]

ששון   על   הרשעי'     ואית ליה      קריין סגיאין והתגדלתי  והתקדשתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ונודעתי וגו'

מינ    ונודעתי בם    כאשר אשפטך

פריז   ונודעתי וגו'

דפוס   ונודעתי לעיני גוים רבים  וידעו כי אני יי וכתיב

ירו1   ונודעתי וגו'                             ואומר

או3    ונודעתי וגו'                             ואומ'

או51   ונודעתי לעיני גוים רבים  וידעו כי אני יי ואומ'

ששון   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נודע יי משפט עשה

וטי    נודע יי משפט עשה

מינ    נודע יי משפט עשה וידעו הגיים כי אני יי בהקדשי בך לעיניהם

פריז   נודע יי משפט עשה

דפוס   נודע יי משפט עשה

ירו1   נודע יי משפט עשה

או3    נודע יי משפט עשה

או51   נודע יי משפט עשה

ששון   נודע יי משפט עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ונו[ד]ע(ד)תי שם כאשר אשפטך

וטי          ונועדי          כאשר אשפטך וגו'

מינ

פריז         ונועדו          כאשר אשפטך וגו' והדין ויגבה יי צבאות

דפוס

ירו1         ונועדתי      בם כאשר אשפטך

או3    וכתיב ונודעתי         כאשר אשפטך וגו'

או51

ששון   וכתי' ונודעתי      בם כאשר אשפטך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונודעה יד יי את עבדיו      לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

וטי    ונודעה יד יי את עבדיו וגו' לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

מינ

פריז   ונודעה יד יי את עבדיו וג'  לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

דפוס                                              בפעם הזאת

ירו1   ונודעה יד יי את עבדיו      לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

או3    ונודעה יד יי את עבדיו      לכן הנני מודיעם בפעם [הזאת]

או51   ונודעה יד יי את עבדיו      לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

ששון   ונודעה יד יי את עמיו       לכן הנני מודיעם בפעם הזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ                             למען דעת                את יד

וטי    וגומ'                    למען דעת                את יד

מינ                             למען דעת כל    עמי הארץ את יד

פריז   וג'                      למען דעת                את יד

דפוס   אודיעם את ידי ואת גבורתי למען דעת צדקות

ירו1                            למען דעת                את

או3                             למען דעת                את

או51                            למען דעת כל    עמי הארץ

ששון                            למען דעת                את

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי                                         והדין ויגבה

וטי    יי וגו'                                    והדין ?י/ו?יגבה

מינ    יי כי   חזקה היא והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי והדין ויגבה

פריז   יי וגו'                                    והדין ויגבה

דפוס   יי                                         והדין ויגבה

ירו1   יי                                         והדין ויגבה

או3    יי                                         והדין ויגבה

או51                                              והדין ויגבה

ששון   יי                                         והדין ויגבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי צבאות במש'

וטי    יי צבאות וגו'

מינ    יי צבאות במשפט וגו'

פריז   יי צבאות

דפוס   יי צבאות במשפט

ירו1   יי וגו'

או3    יי צבאות במשפט         והאל הקדוש נקדש בצדקה

או51   יי צבאות במשפט (וכולם) והאל הקדוש נקדש בצדקה

ששון   יי צבאות במשפט