לונ    {ב} ר'  ברכיה בש"ר     לוי     כת'  ואתה מרום

וטי    {ב} ר'  ברכיה בשם   ר' לוי     כת'  ואתה מרום

מינ    {ב} א"ר ברכיה                  כת'  ואתה מרום ואתה מרים

פריז   {ב} ר'  ברכיה בשם   ר' לוי     כת'  ואתה מרום

דפוס   {ב} ר'  ברכיה בשם   ר' לוי אמר הה"ד ואתה מרום

ירו1   {ב} ר'  ברכיה בשר"ל            כתיב ואתה מרום

או3    {ב} ר'  ברכיה בשר"ל            כתי' ואתה מרום

או51   {ב} ר'  ברכיה בשר"ל            כתיב ואתה מרום

ששון   {ב} ר'  ברכיה בשר"ל        אמר כתי' ואתה מרום

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעולם  יי לעולם ידך בעיליונה בנוהג שבעו'  מלך

וטי    לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  כנוהג שבעולם מלך

מינ    ולעולם          ידך העליונה               למלך (ולעולם)

פריז   לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוה' שבעולם מלך

דפוס   לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוהג שבעולם מלך

ירו1   לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוהג שבעולם מלך

או3    לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוהג שבעולם מלך

או51   לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוהג שבעולם מלך

ששון   לעולם  יי לעולם ידך בעליונה  בנוהג שבעו'  מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשר  ודם יושב  בדין בזמן שהוא נותן      דימוס      כל

וטי    בשר  ודם יושב  בדין בזמן שהוא נותן      ()[ד]ימוס  כל

מינ    בשר  ודם שיושב ודן  בשעה שהוא נותן      דמים       הכל

פריז   בשר  ודם יושב  בדין בזמן שהוא נותן      דימוס      כל

דפוס   בשר  ודם יושב  בדין בזמן שהוא נותן      דימוס      כל

ירו1   בשר  ודם יושב  בדין בזמן שהוא נותן יושב דימוס      כל

או3    ב"ו      יושב  בדין בזמן שהוא נותן      דימוס      כל

או51   בש"ו     יושב  בדין בזמן שהוא נותן      (פ)[ד]ימוס כל

ששון   ב"ו      יושב  בדין בזמן שהוא נותן      דימוס      כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    העם   מקלסין אותו ובזמן שהוא נותן  ספיקלא   אין כל

וטי    העם   מקלסין אותו ובזמן שהוא נותן  ספיקלא   אין כל

מינ          מקלסין אותו בשעה  שהוא נותן  ספק      לא  הכל

פריז   העם   מקלסין אותו ובזמן שהוא נותן  ספיקלא   אין כל

דפוס   העם   מקלסין אותו ובזמן שהוא נותן  ספיקלא   אין כל

ירו1   העולם מקלסין אותו ובזמן שהוא נותן  ספקיליא  אין כל

או3    העולם מקלסין אותו ובזמן      שנותן ספקולייא אין כל

או51   העם   מקלסין אותו ובשעה שהוא נותן  ספיקיא   אין

ששון   העם   מקלסין אותו ובזמן      שנותן ספיקיליא אין כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בריה  מקלסת  אותו  ממה          שהן ידועין  שיש שטף  בדינו

וטי    ברייא מקלסת  אותו  מימה    מפני שהן יודעין  שיש שטף  בדינו

מינ          מרננין אחריו למה                      שיש שטף  בדינו

פריז   בריה  מקלסת  אותו  מפני מה מפני שהן יודעין  שיש שטף  בידנו

דפוס   בריה  מקלסת  אותו  מפני מה מפני שהם יודעין  שיש שטף  בדינו

ירו1   בריה  מקלסתו       מפני             שיודעים שיש שטף  בדינו

או3    בריה  מקלסתו       מפני             שיודעי' שיש שטף  בדינו

או51   העם   מקלסין אותו  ממה              שיודעים שיש שותף בדינו

ששון   בריה  מקלסתו       מפני             שיודעין שיש שותפ בדינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל הקב"ה אינו כן אלא בין מידת      הטוב ובין מידת הפורענות

וטי    אבל הקב"ה אינו כן אלא בין מידת      הטוב ובין מידת הפורענות

מינ    אבל הקב"ה אינו כן אלא על  מידת הדין

פריז   אבל הקב"ה אינו כן אלא בין מידת הדין הטוב ובין מידת הפורענות

דפוס   אבל הקב"ה אינו כן אלא בין מדת       הטוב בין  מדת  פורענות

ירו1   אבל הקב"ה אינו כן         כמדת      הטוב כך   מדת  הפורענות

או3    אבל הקב"ה אינו כן         כמדת      הטוב כך   מדת  הפורענות

או51   אבל הב"ה  אינו כן אלא בין במדה      טובה בין  במדת פורענות

ששון   אבל הב"ה  אינו כן         כמדת      הטוב כן   מדת  הפורענות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואתה     מרום לעולם יי לעולם ידך בעיליונה

וטי    וא()[ת]ה מרום לעולם יי לעולם ידך בעליונה

מינ                                              ברוך דיין אמת

פריז   ואתה     מרום לעולם יי       ידך בעליונה

דפוס   אתה      מרום לעולם יי לעולם ידך בעליונה

ירו1   ואתה     מרום לעולם יי לעולם ידך בעליונ

או3    ואתה     מרום לעולם יי לעולם ידך בעליונה

או51   ואתה     מרום לעולם יי לעולם ידך בעליונה

ששון   ואתה     מרום לעולם יי לעו'  ידך בעליונה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             רב  הונא  בש"ר       אחא מייתי

וטי                             רב  חונא  בשם   ר'   אחא מתי'

מינ    מדת הטוב ברוך הטוב המטיב א"ר ברכיה

פריז                            רב  הונא  בשם   ר'   אחא

דפוס                            רב  הונא  בשם   ר'   אחא אמר

ירו1                            ר'  הונא  בש"ר       אחא מתני

או3                             ר'  הונא  בש"ר       אחא מתני

או51                            ר'  הונא  בש"ר       אחא [מתני]

ששון                            רב  הונא  בש<.. ...>     מתני

--------------------------------------------------------------------

לונ         לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמ'  אמ' דוד לפני

וטי         לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה א'  דוד לפני

מינ    כת'  לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה אמ' דוד לפני

פריז        לדוד       חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה אמ' דוד לפני

דפוס   כתיב לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה אמר דוד לפני

ירו1        לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה אמר דוד לפני

או3         לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה             אמ' דוד לפני

או51        לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יי אזמרה אמ' דוד לפני

ששון        לדוד מזמור חסד ומשפט א"ד                       לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה רבונו    שלעו'   אם חסד את  עושה עמי  אשירה אם  משפט

וטי    הקב"ה רבונו    שלעו'   אם חסד את  עושה עימי אשירה אם  משפט

מינ    הקב"ה רבון     העולמים אם חסד אתה עושה עמי  אשירה אם  משפט

פריז   הקב"ה רבונו של עולם    אם חסד את  עושה עמי  אשירה אם  משפט

דפוס   הקב"ה רבונו של עולם    אם חסד אתה עושה עמי  אשירה

ירו1   הקב"ה רשב"ע            אם חסד אתה עושה עמי  אשירה ואם משפט

או3    הקב"ה רבש"ע            אם חסד אתה עושה עמי  אשירה ואם משפט

או51   הב"ה  רבש"ע            אם חסד אתה עושה עמי  אשירה ואם משפט

ששון   הב"ה  רב'      ש"ע     אם חסד אתה עושה עמי  אשירה אם  משפט

--------------------------------------------------------------------

לונ        עשה  עימי אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה אמ"ר

וטי    את  עושה עמי  אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה אמ'

מינ    אתה עושה      אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה

פריז   את  עושה עמי  אשירה בין כך ובין כך לך     אזמרה אמ'

דפוס                       בין כך ובין כך    ליי אזמרה אמר

ירו1   אתה עושה עמי  אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה א"ר

או3    אתה עושה עמי  אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה א"ר

או51   אתה עושה עמי  אשירה בין כך ובין כך לך יי  אזמרה א"ר

ששון   אתה עושה עמי  אשירה בין כך ובין    לך יי  אזמרה א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       תנחום בר  יודן     כת'  באלהים אהלל דבר ביי    אהלל

וטי    ר' תנחום בר  יודן     כת'  באלים  אהלל דבר ביי    אהלל

מינ       ורבנן          אמ' כת'  ביי    אהלל דבר באלהי' אהלל

פריז   ר' תנחום בר  יודן          באלהים אהלל דבר ביי    אהלל

דפוס   ר' תנחום בר' יודן     כתיב באלקים אהלל דבר ביי    אהלל

ירו1      תנחום בר  יודן     כתי' באלהים אהלל דבר

או3       תנחום בר  יודן     כתי' באלהים אהלל דבר ביי    אהלל

או51      תנחום בר' יודן     כתיב ביי    אהלל דבר באלהים אהלל

ששון      תנחו' בר  יודן     כתי' באל'ים אהלל דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר                                 אם  במידת הדין בא עמי

וטי    דבר                                 ואם במידת הדין בא עמי

מינ    דבר אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמים אם  את         בא עמי

פריז   דבר

דפוס   דבר

ירו1                                       אם  במדת  הדין בא עמי

או3    דבר                                 אם  במדת  הדין בא עמי

או51   דבר                                 אם  במדת  הדין בא עמי

ששון                                       אם  במדת  הדין בא עמי

--------------------------------------------------------------------

לונ              באלהים אהלל דבר

וטי              באלים  אהלל דבר ואם במידת רחמים בא עמי ביי אהלל

מינ    במדת הטוב        אהלל דבר

פריז

דפוס

ירו1             באלהים אהלל דבר ואם במדת  רחמים בא עמי ביי אהלל

או3              באלהים אהלל דבר אם  במדת  רחמים בא עמי ביי אהלל

או51             באלהים אהלל דבר אם  במדת  רחמים בא עמי ביי אהלל

ששון             באל'ים אהלל דבר אם  במדת  רחמי' בא עמי ביי אהלל

--------------------------------------------------------------------

לונ        בין  כך ובין כך ביי   אהלל דבר  (אם במידת) ורבנן  אמ'

וטי    דבר בין  כך ובין כך       אהלל דבר             ורבנן  אמרין

מינ

פריז       בין  כך ובין כך

דפוס       ובין כך ובין כך באלים אהלל דבר             ורבנין אמ'

ירו1   דבר בין  כך ובין כך ביי   אהלל דבר             ורבנין אמרין

או3    דבר בין  כך ובין כך ביי   אהלל דבר             ורבנין אמרי

או51   דבר [בין כך ובין כך       אהלל דבר]            ורבנין אמרי

ששון   דבר בין  כך ובין כך       אהלל דבר             ורבנן  אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ         צרה ויגון אמצא              כוס ישועות אשא

וטי    כת'  צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אשא  ובשם יי

מינ    הה"ד צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אשא  וגו'

פריז

דפוס   כתיב צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אשא

ירו1   כתי' צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אשא

או3    כתי' צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אשא

או51   כתי' צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות אמצא

ששון   כתי' צרה ויגון אמצא ובשם יי אקרא כוס ישועות

--------------------------------------------------------------------

לונ         בין  כך ובין כך ובשם יי אקרא אמ"ר    יודן בר פיליא

וטי    אקרא בין  כך ובין כך ובשם יי אקרא א"ר     יודן בר פוליא

מינ                                      א"ר     יודן בן פיליא

פריז                        ובשם יי אקרא א"ר     יודן בר פוליא

דפוס        ובין כך ובין כך ובשם יי אקרא אמר  ר' יודן בר פיליא

ירו1                        ובשם יי אקרא א"ר     יודן בן פזליא

או3                         ובשם יי אקרא א"ר     יודן בר פולייא

או51                        ובשם יי אקרא א"ר     יודן בר פליא

ששון                                אשא  א"ר     יודן בן פוליא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא שאיוב א'   יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

וטי    הוא שאיוב אומ' יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

מינ    היא שאיוב אמר  יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך

פריז   הוא שא'   איוב יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

דפוס   הוא שאיוב אומר יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

ירו1   הוא שאיוב אומ' יי נתן ויי לקח וגו'             בין שנתן

או3    הוא שאיוב אומ' יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

או51   הוא שאיוב אומר יי נתן ויי לקח יהי  שם יי מבורך בין שנתן

ששון   הוא שאיוב או'  יי נתן ויי לקח וגו'             בין שנתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברחמים     נתן  בין שנטל ברחמים    נטל

וטי    ברחמים     נתן  בין שנטל ברחמים    נטל

מינ

פריז   ברחמים     נתן  בין שנטל ברחמים    נטל

דפוס   ברחמים     נתן  בין שנטל ברחמים    נטל

ירו1   ברחמים יי  נתן  בין שלקח ברחמים יי לקח

או3    ברחמים יי  נתן  בין שלקח ברחמים יי לקח

או51   ברחמים [יי נתן] בין שלקח ברחמים יי [לקח] יהי שמו מבורך

ששון   ברחמי' יי  נתן  בין שלקח ברחמי' יי לקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא עוד אלא         משנתן    ולא נמלך  בביריה       וכשנטל

וטי    ולא עוד אלא         כשנתן    לא  נמלך  בבירייה      וכשנטל

מינ    ולא עוד אלא         כשנתן לו לא  נימלך בבית    דינו כשלקח

פריז   ולא עוד אלא         כשנתן    ולא נמלך  בבורייא      וכשנטל

דפוס   ולא עוד אלא         כשנתן    לא  נמלך  בברייה       וכשנטל

ירו1   ולא עוד אלא (כשלקח) כשנתן    לא  נמלך  בבית    דינו כשלקח

או3    ולא עוד אלא         כשנתן    לא  נמלך  בבריה        כשלקח

או51   ולא עוד אלא         כשנתן    לא  נמלך  בבריה        כשלקח

ששון   ולא עוד אלא         כשנתן    לא  נמלך  בבריה        כשלקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    נמלך בבית דינו אמ"ר    לעזר          בכל  מקום שאת

וטי    נמלך בבית דינו א"ר     אלעזר         בכל  מקום שאת

מינ    נמלך בבית דינו א"ר     שמעון בן לקיש כל   מקום

פריז   נמלך בבית דינו א"ר     אלעאי         בכל  מקום

דפוס   נמלך בבית דין  אמר  ר' אלעזר         בכל  מקום שאתה

ירו1   נמלך בבית דינו א"ר     אלעז'         בכל  מקום שאת

או3    נמלך בבית דינו א"ר     אלעזר         בכל  מקום שאתה

או51   נמלך בבית דינו א"ר     אלעזר         כל   מקום שאתה

ששון   נמלך בבית דינו א"ר     אלעז'         בכ"מ      שאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מוצא יי ויי  כביכול הוא   ובית דינו ביניין אב שבכולם  ויי

וטי    מוצא יי ויי  כביכול הוא   ובית דינו ביניין אב שבכולם  ויי

מינ    שכת' יי      יכול   הקב"ה ובית דינו

פריז   מוצא יי ויי         הוא   ובית דינו בניין  אב שבכלן   ויי

דפוס   מוצא יי ויי         הוא   ובית דינו בנין   אב שבכלן   ויי

ירו1   מוצא    ויי         הוא   ובית דינו בנין   אב שבכלם   ויי

או3    מוצא    ויי         הוא   ובית דינו בנין   אב שבכולם  ויי

או51   מוצא    ויי         הוא   ובית דינו ובנין  אב לכ[ו]לם ויי

ששון   מוצא    ויי         הוא   ובית דינו בנין   אב שבכולם  ויי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר עליך רעה

וטי    דבר עליך רעה

מינ

פריז   דבר עליך רעה

דפוס   דבר עליך רעה

ירו1   דבר עליך רעה

או3    דבר עליך רעה עשה (בירושלמי דסוטה דריש כתו' אחד אומ' ואהבת

או51   דבר עליך רעה

ששון   דבר עליך רעה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1                                                עשה מאהבה

או3    את יי אלהיך וכתו' אחר אומ' את יי אלהיך תירא) עשה מאהבה

או51                                                עשה מאהבה

ששון                                                עשה מאהבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   או עשה מיראה עשה מאהבה שאם באתה       לשנא  דע שאת    אוהב

או3    או עשה מיראה עשה מאהבה שאם באתה       לשנא  דע שאתה   אוהב

או51   או עשה מיראה עשה מאהבה שאם באת  לבעוט לשנא  דע ש(נ)את אוהב

ששון   או עשה מיראה עשה מאהבה שאם באת        לשנוא דע שאת    אוהב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ואין אוהב שונא עשה מיראה שאם באתה לבעוט דע שאת       ירא

או3    ואין אוהב שונא עשה מיראה שאם באתה לבעוט דע שאתה      ירא

או51   ואין אוהב שונא עשה מיראה שם  באת  לבעוט דע שא(ין)[ת] ירא

ששון   ואין אוהב שנא  עשה מיראה שאם באת  לבעוט דע שאת       ירא

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ"ר    יודן  כת'  ואתה מרום

וטי                   א"ר     יודן  כת'  ואתה מרום

מינ                   א"ר     אלעזר כת'  אתה  מרום

פריז                  א"ר     יודן  כת'  ואתה מרום

דפוס                  אמר  ר' יודן  כתיב ואתה מרום

ירו1   ואין ירא מבעט  א"ר     יודן  כתי' ואתה מרום לעולם יי

או3    ואין ירא מבעיט א"ר     יודן  כתי' ואתה מרום לעולם יי

או51   ואין ירא מבעיט א"ר     יודן  כתי' ואתה מרום לעולם יי

ששון   ואין ירא מבעט  א"ר     יודן  כתי' ואתה מרום לעולם יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוממות

וטי    רוממות

מינ           ואתה מרים מרומים

פריז   רוממות

דפוס   רוממות

ירו1   רוממות

או3    רוממות אתה  נותן        א"ר יודן כתי' ואתה מרום לעולם יי

או51   רוממות

ששון   רוממות

--------------------------------------------------------------------

לונ           את  נותן   בעולמך נתתה  כהונה לאהרן לעולם      ברית

וטי           את  נותן   לעולמך נתתה  כהונה לאהרן לעולם      ברית

מינ           שאת מרומי' לעולם  נתתה  כהונה לפנחס לעולם

פריז          אתה נותן   בעולמך נתת   כהונה לאהרן לעולם      ברית

דפוס          אתה נוהג   בעולמך נתת   כהונה לאהרן לעולם      ברית

ירו1          אתה נותן   לעולמך כהונה נתת   לאהרן לעולם      ברית

או3    רוממות אתה נותן   לעולמך כהונה נתת   לאהרן לעולם שנא' ברית

או51          אתה נותן   בעולמך נתת   כהונה לאהרן            ברית

ששון          אתה נותן   לעולמך כהונה נתת   לאהרן לעולם      ברית

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלח   עולם הוא                              נתתה  מלכות

וטי    מלח   עולם היא                              נתונה מלכות

מינ                   והיתה לו   ולזרעו אחריו וגו' נתתה  גדולה

פריז   מלח   עולם היא                              נתונה מלכות

דפוס   מלח        היא                              נתת   מלכות

ירו1   מלח   עולם היא                              נתת   מלכות

או3                              כהונת  עולם       נתת   מלכות

או51   מלח   עולם היא וכתי' ברית כהונת  עולם       נתת   מלכות

ששון   מלח        היא                              נתת   מלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי     יי

וטי    לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי     יי

מינ    לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי     יי

פריז   לדוד לעולם       הלא לכם לדעת    את  יי

דפוס   לדוד לעולם שנאמר הלא לכם לדעת כי     יי

ירו1   לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי     יי

או3    לדוד לעולם דכתי' הלא לכם לדעת כי אני יי

או51   לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי אני יי

ששון   לדוד לעולם       הלא לכם לדעת כי     יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהי יש'   נתן     המלוכה            נתתה קדושה

וטי    אלי  יש'   נתן     הממלכה וגו'       נתתה קדושה

מינ    אלהי ישר'  נתן  את הממלכה לדוד לעולם נתתה קדו(ב)[ש]ה

פריז   אלהי ישראל נתן     הממלכה וגו'       נתת  קדושה

דפוס   אלקי ישראל נתן     המלוכה            נתת  קדושה

ירו1   אלהי ישראל נתן     הממלכה לדוד       נתת  קדושה

או3    אלהי ישראל נתן     הממלכה לדוד       נתת  קדושה

או51   אלהי ישראל נותן    הממלכה לדוד       נתת  קדושה

ששון   אלהי יש'   נתן     הממלכה לדוד       נתת  קדושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליש'   לעולם             אל כל עדת בני ישר'    וגו'

וטי    ליש'   לעולם         דבר אל כל עדת בני יש'     ואמרת אלהם

מינ    לישראל קדושי'

פריז   לישראל לעולם         דבר אל כל עדת בני ישראל   ואמרת אליהם

דפוס   לישראל לעולם  שנאמר

ירו1   לישראל לעולם         דבר אל        בני יש[ר]אל

או3    לישראל לעולם  [הה"ד] דבר אל        בני ישראל

או51   לישראל לעולם  הה"ד   דבר אל כל עדת בני ישראל   ואמרת אליהם

ששון   ליש'   לעולם         דבר אל        בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    קדשים  תהיו

מינ                תהיו כי קדוש אני יי מקדישכם

פריז   קדשים  תהיו

דפוס   קדושים תהיו

ירו1   קדושי' תהיו

או3    קדושים תהיו

או51   קדושים תהיו

ששון   קדושי' תהיו