לונ    {ח} ר'    אבין אמ' בה    תרתי  ר' אבין  אמ'     למלך שהיה

וטי    {ח} ר'    אבון אמ' בה    תרתי  ר' אבון  אמ'     למלך שהיה

מינ    {ח} ר'    אבין אמ'                              למלך שהיה

פריז   {ח} ר'    אבין אמ' בה    תרתי  ר' אבין  אמ' משל למלך שהיה

דפוס   {ח} ר'    אבון אמ'       תרתי  ר' איבון אמ  משל למלך שהיה

ירו1   {ח} ר'    אבין אמ' בה    תרתי                   למלך שהיה

ירו2   {ח} <...>

או3    {ח} ר'    אבין אמ' [ביה] תרתי                   למלך שהיה

או51   {ח} ר'    אבין אמ' [בה   תרתי]                  למלך שהיה

ששון   {ח} ר'    אבין אמ' בה    תרתי                   למלך שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ       לו מרתף     שליין והושיב בה המלך שומרין מהן נזירין

וטי    יש לו מרתיף    שליין והושיב בה המלך שומרין מהם נזירין

מינ       לו מרתף  של יין   הושיב  בו      שומרין מהן שיכורין

פריז      לו מרתף  של יין   והושיב בה המלך שומרין מהן נזירין

דפוס      לו מרתף  של יין   והושיב בו המלך שומרים מהם נזירי'

ירו1      לו מרתף  של יין   והושיב בה המלך שומרים מהם נזירים

ירו2

או3       לו מרתף  של יין   והושיב בו המלך שומרים מהם נזירים

או51      לו מרתף  של יין   והושיב בו המלך שומרים מהם נזירים

ששון      לו מרתף  של יין   והושיב בה המלך שומרין מהם נזירים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומהן שכירין לעת ערב בא         ליתן     שכרן נתן      לשכירים

וטי    ומהן שכורין לעת ערב בא         ליתן להן שכרן נתן      לשכורים

מינ    ומהן נזירים            כבש הוא נותן להן שכר  נותן להן לשיכורים

פריז   ומהן שכורין לעת ערב בא         ליתן     שכרן נתן      לשכורים

דפוס   ומהם שכורים לעת ערב בא         ליתן     שכרם נתן      לשכורים

ירו1   ומהם שכורי' לעת ערב בא         ליתן להם שכרם נתן      לשכורים

ירו2

או3    ומהם שכורים לעת ערב בא         ליתן להם שכרן נתן      לשיכורים

או51   ומהם שכורים לעת ערב בא         ליתן להם שכרם נתן      לשכורים

ששון   מהם  שכורים לעת ערב בא         ליתן     שכרן נתן      לשכורים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדוננו  המלך לא

וטי    שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדנינו  המלך לא

מינ    שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדוננו  המלך

פריז   שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדננו   המלך לא

דפוס   שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדונינו המלך לא

ירו1   ב'  חלקי' ולנזירי' חלק א'  אמרו לו אדוננו  המלך לא

ירו2

או3    שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדוננו  המלך לא

או51   שני חלקים ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדונינו המלך לא

ששון   ב'  חלקי' ולנזירים חלק אחד אמרו לו אדונינו המלך לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כולנו שמרנו  כאחת מפני מה    את  נותן לאילו שני חלקים ולאילו

וטי    כולנו שמרנו  כאחת מפני מה    אתה נותן לאלו  שני חלקים ולנו

מינ    כולנו שימרנו כאחד למה  לאילו את  נותן       שני חלקים ולנו

פריז   כלנו  שמרנו  כאחת מפני מה    אתה נותן לאלו  שני חלקים ולנו

דפוס   כלנו  שמרנו  כאחת מפני מה    אתה נותן לאלו  שני חלקים ולנו

ירו1   כלנו  שמרנו  כא'  מפני מה    אתה נותן לאלו  ב'  חלקי' ולנו

ירו2   ולנו

או3    כולנו שמרנו  כאחת מפני מה    אתה נותן לאלו  שני חלקים ולנו

או51   כולנו שמרנו  כא'  מפני מה    אתה נותן לאלו  שני חלקים ולנו

ששון   כולנו שמרנו  כא'  מפני מה    אתה נותן לאלו  ב'  חלקים ולנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלק אחד אמ' להם המלך אילו    שכירין  הן ודרכן לשתות יין

וטי    חלק אחד א'  להן המלך א'   לו שכורין  הן ודרכן לשתות יין

מינ    חלק אחד אמ' להן

פריז   חלק אחד א'  להן המלך         שכורין  הן ודרכן לשתות יין

דפוס   חלק אחד אמר להם המלך אלו     שכורים  הן ודרכן לשתות יין

ירו1   חלק א'  אמ' להם המלך אלו     השכורי'    דרכם  לשתות יין

ירו2   חלק א'  אמ' להם המלך אלו     שכורים     דרכם  לשתות יין

או3    חלק אחד אמ' להם המלך אלו     השכורים    דרכן  לשתות יין

או51   חלק אחד אמ' להם המלך אלו     השכורים    דרכם  לשתות יין

ששון   חלק א'  אמ' להם המלך אלו     השכורי'    דרכן  לשתות יין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל אתם נזירין    ואין  דרכן  לשתות יין

וטי    אבל אתם נזירים    ואין  דרככם לשתות יין

מינ                                              אתם נזירין ואין

פריז   אבל אתם נזירים    ואין  דרככם לשתות יין

דפוס

ירו1   אבל אתם (ה)נזירי' אינכם       שותים יין

ירו2   אבל אתם נזירים    אין   אתם   שותים יין

או3    אבל אתם נזירים    אינכם       שותים יין

או51   אבל אתם נזירים    אין   דרככם לשתות יין

ששון   אבל אתם נזירי'    אין   דרככם לשתות <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 לפיכך אני

וטי                                                 לפיכך אני

מינ    דרככם לשתות יין אילו שיכורין ודרכן לשתות יין

פריז                                                לפיכך אני

דפוס                                                לפיכך אני

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נותן לאילו שני חלקים ולאילו חלק אחד כך העיליונים

וטי    נותן לאלו  שני חלקים ולכם   חלק אחד כך העליונים

מינ                                        כך העליונים

פריז   נותן לאלו  שני חלקים ולכם   חלק אחת כך העליונים

דפוס   נותן לאלו  שני חלקים ולכם   חלק אחד כך העליונים

ירו1                                       כך העליוני'

ירו2                                       כך העליונים

או3                                        כך העליונים

או51                                       כך ה(נזירים)עליונים

ששון                                       כך העליוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפי     שאין          יצר הרע מצוי  בהן    קדושה  אחת

וטי    לפי     שאין          יצר הרע מצאוי בהן    קדושה  אחת

מינ    על  ידי שאין          יצר הרע מצוי  בהן    קדושה  אחת

פריז   לפי     שאין          יצר הרע מצוי  בהן    קדושה  אחת

דפוס   לפי     שאין          יצר הרע מצוי  בהם    קדושה  אחת

ירו1   לפי     שאין          יצר הרע מצוי  ביניהם קדושה  אחת

ירו2   לפי     שאין          יצר הרע מצוי  ביניהם קדושה  א'

או3    לפי (ש) [שאין]        יצר הרע מצוי  ביניהם קדושה  באחת

או51   לפי     שאין   ביניהם יצר הרע              [קדושה אחת

ששון   לפי     שאין          יצר הרע מצוי  ביניהם קדושה  אחת

--------------------------------------------------------------------

לונ          ומאמר    קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

וטי          ומאמר    קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

מינ          ומאמר    קדישין שאילתא אבל התחתונים על  ידי שיצר

פריז         ומאמר    קדישין שאילתא אבל התחתונים         שיצר

דפוס   שנאמ' ומימר    קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

ירו1         (ו)במימר קדישי' שאלתא  אבל התחתוני' לפי     שיצר

ירו2         ומאמר    קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

או3          ו[ב]מאמר קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

או51         ובמאמ'   קדישין שאלתא  אבל התחתונים לפי     שיצר

ששון         מאמר     קדישין שאלתא  אבל התחתונים         יצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרע  מצוי  בהן    הלווי בשתי קדושות

וטי    הרע  מצאוי בהן               קדושה  א'  לוי בשתי קדושות

מינ    הרע  מצוי  בהן    ולואי שתי  קדושות

פריז   הרע  מצוי  בהן               קדושה  א"ר לוי בשתי קדושות

דפוס   הרע  שולט  בהם    אלואי בשתי קדושות

ירו1   הרע  מצוי  ביניהם הלואי בשתי קדושות

ירו2   הרע  מצוי  ביניהם הלואי ב'   קדושות

או3    הרע  מצוי  ביניהם הלואי בשתי קדושות

או51   הרע] מצוי  ביניהם הלואי בשתי קדושות

ששון   הרע  מצוי  ביניהם הלואי בשתי קדושות

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעמדו  הה"ד דבר אל כל  עדת  בני יש'

וטי    יעמודו הה"ד דבר אל כל  עדת  בני יש'   ואמ'  אל'   קדוש'

מינ

פריז   יעמדו  הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל ואמרת אלהם  קדשים

דפוס   יעמדו  הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל

ירו1   יעמודו הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל וגו'

ירו2   יעמודו הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל ואמרת אליהם קדושים

או3    יעמודו הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל             קדושים

או51   יעמודו הה"ד דבר אל [כל עדת] בני ישראל ואמרת אליהם קדושים

ששון   יעמודו הה"ד דבר אל כל  עדת  בני ישראל ואמרת אליהם קדושים

--------------------------------------------------------------------

לונ               והתקדשתם  והייתם קדושים

וטי    תהיו       והתקדשתם  והייתם קדושים

מינ                                       ויעמדו קדושי' תהיו כי

פריז   תהיו       והתקדשתם  והייתם קדשים

דפוס        וכתיב והתקדשתם  והייתם קדושים

ירו1        ואומ' והתקדשתם  והייתם קדושי'

ירו2   תהיו ואומר והתקדשתם  והייתם קדושים

או3    תהיו ואומ' והתקדשתם  והייתם קדושים

או51   תהיו ואומ' והתקדישתם והייתם קדושים

ששון   תהיו ואו'  והתקדישתם והייתם קדושים

--------------------------------------------------------------------

לונ                       ר' אבין  אמ' חורי      לבני המדינה

וטי                       ר' אבון  אמ' תורי      לבני המדינה

מינ    קדוש אני יי אלהיכם ר' אבין  אמ' אוחרי     לבני מדינה

פריז                      ר' אבין  א'  תורי      לבני המדינה

דפוס                      ר' איבון אמ' אוחרי משל לבני מדינה

ירו1                      ר' אבין  אמ' אוחרי     לבני מדינה

ירו2                      ר' אבין  אמ' אוחרי          למדינה

או3                       ר' אבין  אמ' אוחרי     לבני מדינה

או51                      ר' אבין  אמר אחורי     לבני מדינה

ששון                      ר' אבין  אמ' אוחרי     לבני מדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעשו שלשה          עטרות   למלך              מה עשה המלך

וטי    שעשו שלשה          עטרות   למלך              מה עשה המלך

מינ    שעשו שלש           עטרות   למלך מלך שהיה פקח מה עשה

פריז   שעשו שלשה          עטרות   למלך              מה עשה המלך

דפוס   שעשו ג'            עטרות   למלך              מה עשה המלך

ירו1   שעשו ג'            עטרו'   למלך              מה עשה המלך

ירו2   שעשו ג'            עטרות   למלך              מה עשה המלך

או3    שעשו שלש           עטרות   למלך              מה עשה המלך

או51   שעשו שלש  (סעודות) [עטרות] למלך              מה עשה המלך

ששון   שעשו ג'            עטרות   למלך              מה עשה המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתן      בראשו אחת  ושתים בראשן שלי בניו   כך   כל  יום

וטי    נתן      בראשו אחת  ושתים בראשן     שלבניו כך   כל  יום

מינ    נותן אחת בראשו      שתים  בראשו של  בניו   כך   בכל יום

פריז   נתן      בראשו ואחת ושתים בראשן של  בניו        בכל יום

דפוס   נתן      בראשו אחת  ושתים בראשם של  בניו   כך   בכל יום

ירו1   נתן      בראשו אחת  ושתים ביד       בנו    כך   בכל יום

ירו2   נתן      ברשו  א'   ושתים ביד       בנו         בכל יום

או3    נתן      בראשו אחת  ושתים ביד       בנו    [כך] בכל יום

או51   נתן      בראשו אחת  ושתים ביד       בנו    כך   בכל יום

ששון   נתן      בראשו א'   ושתים ביד       בניו   כך   בכל יום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויום העיליונים      מכתירים לפני הקב"ה        שלש  קדושות

וטי    ויום העליונים       מכתירין לפני הקב"ה        שלוש קדושות

מינ    ויום מלאכי     השרת מקלסין  לפני הקב"ה        בשלש קדושות

פריז   ויום העליונים       מכתירין לפני הקב"ה        שלש  קדושות

דפוס   ויום העליונים       מכתירין      להקב"ה       ג'   קדושות

ירו1   ויום העליונים       מכתירי' לפני הקב"ה        ג'   קדושות

ירו2   ויום העליונים       מכתירים לפני הקב"ה        ג'   קדושות

או3    ויום העליונים       מכתירין לפני הקב"ה        שלש  קדושות

או51   ויום העליונים       מכתירים לפני הב"ה         שלש  קדושות

ששון   ויום העליוני'       מכתירי' לפני קב"ה   ואומ' ג'   קדושות

--------------------------------------------------------------------

לונ    וא'     קק"ק           מה הק'   עושה נותן     בראשו

וטי    ואומ'   קק"ק           מה הקב"ה עושה נותן     בראשו

מינ                           מה הקב"ה עושה נותן אחת בראשו

פריז                          מה הקב"ה עושה נתן      בראשו

דפוס                          מה הקב"ה עושה נותן     בראשו

ירו1   ואומרים קק"ק           מה הקב"ה עושה נותן     בראשו

ירו2   ואומרי' קק"ק           מה הקב"ה עושה נותן     בראשו

או3    ואומרי' קדוש קדוש קדוש מה הקב"ה עושה נותן     בראשו

או51   ואומרים קק"ק           מה הב"ה  עושה נותן     בראשו

ששון   ואומרין קק"ק           מה הב"ה  עושה נותן     בראשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחת ושתים       בראשן     שליש'   הה"ד  דבר אל כל עדת בני

וטי    אחת ושתים       בראשן     שלישראל הדה"ד דבר אל כל עדת בני

מינ        ושתים       בראשו  של ישראל

פריז                          של בניו    הה"ד

דפוס   אחת ושתים       בראשן  של ישראל   הה"ד  דבר אל כל עדת בני

ירו1   אחת ושתים       בראש      ישראל   הה"ד  דבר אל כל עדת בני

ירו2   א'  ושתים       בראשי     ישראל   הה"ד

או3    אחת ושתים       בראש      ישראל   הה"ד  דבר אל כל עדת בני

או51   אחת ושתים (ביד) [בראש]    ישראל   הה"ד  דבר אל כל עדת בני

ששון   א'  וב'         בראש      יש'     הה"ד  דבר אל כל עדת בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   וגו'                                            והתקדשתם

וטי    יש'   וגו'                                            והתקדשתם

מינ                      קדושים תהיו כי   קדוש אני יי אלהיכם

פריז                                                         והתקדשתם

דפוס   ישראל             קדושי' תהיו                         והתקדשתם

ירו1   ישראל וגו'                                            והתקדשתם

ירו2                     קדושים תהיו כי   קדוש אני           והתקדשתם

או3    ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו                         והתקדשתם

או51   ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו                         והתקדישתם

ששון   יש'   ואמרת אליהם קדושי' תהיו וגו'                    והתקדישתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    והייתם קדושים

וטי    והייתם קדושים

מינ

פריז   והייתם קדשים

דפוס   והייתם קדושים

ירו1   והייתם קדושי'

ירו2   והייתם קדושים

או3    והייתם קדושים

או51   והייתם קדושים

ששון   והייתם קדושים