לונ    {ט} אמ"ר       שמעון בן לקיש שתי פרשות  הכתיב לנו משה

וטי    {ט} אמ'    ר'  שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה

מינ    {ט} א"ר        שמעו' בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו הקב"ה

פריז   {ט} א'     ריש          לקיש שני פרשיות הכתיב לנו משה

דפוס   {ט} אמ'    ר'  שמעון בן לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה

ירו1   {ט} ארשב"ל                   שתי פרשיות כת'   לנו משה

ירו2   {ט} ארשב"ל                   שתי פרשיות כת'   לנו

או3    {ט} ארשב"ל                   שתי פרשיות כתב   לנו משה

או51   {ט} ארשב"ל                   שתי פרשיות כתב   לנו משה

ששון   {ט} ארשב"ל                   ב'  פרשיו' כת'   לנו משה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואנו  למידין אותה מפרשת פרעה הרשע (אתה תהיה על ביתי

וטי    בתורה ואנו  למידים אותה מפרשת פרעה הרשע

מינ    בתורה ואנו  למידין אותו מפרשת פרעה הרשע

פריז   בתורה ואנו  למדין  אותה מפרשת פרעה הרשע

דפוס   בתורה ואנו  למדין  אותן מפרשת פרעה הרשע

ירו1   בתורה ואנו  למדים  אותם מפרשת פרעה הרשע

ירו2   בתורה

או3    בתורה

או51   בתורה [ואנו למדין  אותן מפרשת אותו רשע]

ששון   בתורה ואנו  למדין  אותן מפרש' פרעה הרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכול כמוני תל' לו' אני פרעה) כת'   אחד     א'   והיתה רק

וטי                                 [כת'] א()[ח]ד או'  והיית רק

מינ                                                    והיתה רק

פריז                                כת'   אחד     אומ' והיית רק

דפוס                                כתוב  אחד     אומר והיית רק

ירו1                                כתו'  א'      אומ' והיית רק

ירו2                                כתו'  א'      אומ  והיית רק

או3                                 כתו'  אחד     אומ' והיית רק

או51                                כתוב  א'      אומר והיית רק

ששון                                כתו'  א'      או'  והיית רק

--------------------------------------------------------------------

לונ    למעלה יכול כמוני      תל'   לו'  רק לשון    מיעוט גדולתי

וטי    למעלה יכול כמוני      תל'   לו'  רק לשון    מיעוט גדולתי

מינ    למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק               גדולתי

פריז   למעלה יכול של    שמים ת"ל        רק לשון    מיעוט גדולתי

דפוס   למעלה יכול כמוני      תלמוד לומר רק לשון    מיעוט גדולתי

ירו1   למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק לשון    מיעוט גדולתי

ירו2   למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק לשון מ' מיעוט גדולתי

או3    למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק לשון    מיעוט גדולתי

או51   למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק לשון    מיעוט גדולתי

ששון   למעלה יכול כמוני      ת"ל        רק לשון    מיעוט גדולתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    למעלה מגדולתכם

וטי    למעלה מגדולתכם

מינ    למעלה מגדולתכם זה כסא הכבוד יושב עליו והצדיקים יושבי' לפניו

פריז   למעלה מגדולתכם

דפוס   למעלה מגדולתכם

ירו1   למעלה מגדולתכם

ירו2   למעלה מגדולתכם

או3    למעלה מגדולתכם

או51   למעלה מגדולתכם

ששון   למעלה מגדולתכם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שנ' ונגד זקניו כבוד שהשוה כבודו לכבודן של צדיקי' אלא שהוא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ואנו למידין אותה מפרשת

וטי                                    ואנו למידים אותה מפרשת

מינ    יושב עליו והצדיקים יושבי' לפניו ואנו למידין אותה מפר'

פריז                                   ואנו למדין  אותה

דפוס                                   ואנו למדין  אותה

ירו1                                   ואנו למדין  אותה מפרש'

ירו2                                   ואנו למדין       מפרשת

או3                                    ואנו למדין  אותה מפרשתו

או51                                   ואנו למדין  אותו מפרשתו

ששון                                   ואכן למדין  אותה מפרש'

--------------------------------------------------------------------

לונ       פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

וטי       פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי וגו'

מינ       פרעה  הרש'                       רק   הכסא אגדל ממך

פריז      מפרעה הרשע      אתה תהיה על ביתי רק   הכסא

דפוס      מפרעה הרשע שנא' אתה תהיה על ביתי

ירו1      פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

ירו2      פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

או3    של פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

או51   של פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

ששון      פרעה  הרשע      אתה תהיה על ביתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכול כמוני תל'   לו'  רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

וטי    יכול כמוני תל'   לו'  רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

מינ    יכול כמוני ת"ל        רק               גדולתי למעלה

פריז        כמותי ת"ל        רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

דפוס   יכול כמוני תלמוד לומר רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

ירו1   יכול כמוני ת"ל        רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

ירו2   יכול כמוני ת"ל        רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

או3    יכול כמוני ת"ל        רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

או51   יכול כמוני ת"ל        רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

ששון   יכול כמוני            רק הכסא אגדל ממך גדולתי למעלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגדולתכם והדן        דבר אל כל (ב)[ע]דת בני יש'

וטי    מגדולתך  והדין       דבר אל כל עדת      בני יש'

מינ    מגדולתך  והדין

פריז   מגדולתך  והדין       דבר אל             בני ישראל

דפוס   מגדולתך  והדין

ירו1            והדין קרייה דבר אל כל עדת      בני ישראל וגו'

ירו2   מגדולתך  והדין קרייה

או3    מגדולתך  והדין קרייה דבר אל כל עדת      בני ישראל ואמרת

או51   מגדולתך  והדין קרא   דבר אל כל עדת      בני ישראל ואמרת

ששון   מגדולתך  והדין קרייה דבר אל כל עדת      בני ישראל ואמרת

--------------------------------------------------------------------

לונ                      יכול כמוני תל'  לו'  כי קדוש

וטי                      יכול כמוני תל'  לו'  כי קדוש

מינ          קדושים תהיו                      כי קדוש יכול כמוני

פריז         קדשים  תהיו יכול כמוני ת"ל       כי קדוש

דפוס         קדושים תהיו יכול כמוני תלמ' לומ' כי קדוש

ירו1

ירו2         קדושים תהיו                      כי קדוש

או3    אליהם קדושים תהיו                      כי קדוש

או51   אליהם קדושים תהיו                      כי קדוש

ששון   אליהם קדושים תהיו                      כי קדוש

--------------------------------------------------------------------

לונ                      קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למידין

וטי                      קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למידים

מינ    ת"ל אני יי        קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למידין

פריז       אני           קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למדין

דפוס       אני           קדושתי למעלה מקדושתכם ועוד אנ   למדין

ירו1                     קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למדין

ירו2       אני           קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למדין

או3        אני יי אלהיכם קדושתי למעלה מקדושתכם      ואנו למדין

או51       אני יי אלהיכם קדושתי למעלה מקדושתכם

ששון       אני יי        קדושתי למעלה מקדושתכם      ואכן למדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותה מפרשת פרעה            ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

וטי    אותה מפרעה      הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

מינ    אותה מפר'  פרעה הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

פריז   אותה מפרשת פרעה הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

דפוס        מפרעה      הרשע שנאמר ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

ירו1   אותה מפרש' פרעה הרשע       ויאמ' פרעה אל יוסף אני פרעה

ירו2   אותה מפרעה      הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

או3    אותה מפרעה      הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

או51

ששון   אותה מפרש' פרעה הרשע       ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ         יכול כמוני תל'   לו'  אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

וטי         יכול כמוני תל'   לו'  אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

מינ         יכול כמוני ת"ל        אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתכם

פריז        יכול כמוני ת"ל        אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

דפוס        יכול כמוני תלמוד לומ' אני פרעה גדולתי למעל' מגדולתך

ירו1   וגו' יכול כמותך ת"ל        אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

ירו2        יכול כמוני ת"ל                 גדולתי למעלה מגדולתך

או3         יכול כמוני ת"ל        אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

או51

ששון   וגו' יכול כמוני ת"ל        אני פרעה גדולתי למעלה מגדולתך

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ר' יהוש' דסיכנין בש"ר     לוי        מאני

וטי                 ר' יהושע דסכני   בשם   ר' לוי        מאני

מינ                 ר' יהושע דסיכני  בש'   ר' לוי מן     אני

פריז                ר' יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי אמ'    מאני

דפוס            אמר ר' יהושע בשם           ר' לוי        מאני

ירו1                ר' יהושע דסכנין  בשר"ל               מאני

ירו2   אני פרעה     ר' יהושע דסכנין               אמ'    מאני

או3                 ר' יהושע דסכנין  בשר"ל               מאני

או51                ר' יהושע דסכנין  בש"ר     לוי (מאני) [מאני

ששון                ה'       דסכנין  בשר"ל               מאני

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלבשר ודם את  למד       אני     שלהקב"ה       ומה אני

וטי       שלבשר ודם את  למד       אני     שלהקב"ה       ומה אני

מינ    של בשר   ודם אתה יודע  מהו אני  של הקב"ה

פריז   של בשר   ודם אתה למד       אני  של הקב"ה             אני

דפוס   של בשר   ודם אתה למד       אני  של הקב"ה         ומה אני

ירו1   של בש"ו      את  למד       אני  של הקב"ה         מה  אני

ירו2                    <...>     אני  של הקב"ה         ומה אני

או3       דבשר  ודם את  למד       אני  של הקב"ה   עאכ"ו ומה אני

או51   של ב"ו       אתה למד       אני] של הב"ה    עאכ"ו ומה אני

ששון   של ב"ו       את  למד       אני  של הב"ה    עאכ"ו ומה אני

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלבשר ודם על  ידי שאמ' פרעה ליוסף אני פרעה      זכה

וטי       שלבשר ודם על  ידי שאמר פרעה ליוסף אני פרעה      זכה

מינ

פריז   של בשר   ודם על  ידי שאמ' פרעה ליוסף אני פרעה      זכה

דפוס   של בשר   ודם על  ידי שאמר פרעה ליוסף אני פרעה      זכה

ירו1   של בש"ו      על      שאמ' פרעה ליוסף אני פרעה וגו' זכה

ירו2   של ב"ו       על      שאמ'      ליוסף אני פרעה      זכה

או3    של בשר   ודם על      שאמר      ליוסף אני פרעה      זכה

או51   של ב"ו       ע"י     שאמ'      ליוסף אני פרעה      זכה

ששון   של ב"ו       על      שאמ' פרעה ליוסף אני פרעה      זכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכל הכבוד   הזה           אני       שלקב"ה  עד    זיקנה

וטי    לכל הכבוד   הזה   לכשיבא  אני       שלהקב"ה עד    זקנה

מינ                      לכשיבא  אני של    הקב"ה

פריז   לכל הכבוד   הזה           אני של    הקב"ה   עד    זקנה

דפוס   לכל הכבוד   הזה   לכשיבא  אני של    הקב"ה   ועד   זקנה

ירו1   לכל הכבוד   הזה   לכשיבא  אני אל    הקב"ה   עד    זקנה

ירו2   לכל הכבו<.. ..>זה לכשיבא  אני <...>         עד    זקנה

או3    לכל הכבוד   הזה   לכשיבא  אני של    הקב"ה   עד    זקנה

או51   לכל הכבוד   הזה   לכשיבוא אני של    הב"ה    <...> זקנה

ששון   לכל הכבוד   הזה   לכשיבא  אני של    הב"ה    עד    זקנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני הוא                           כה אמר יי מלך  יש'

וטי    אני הוא וגו'                      כה אמר    מלך  יש'

מינ

פריז   אני הוא וגו'                      כה אמר יי אלהי ישראל

דפוס   אני הוא                     וכתיב כה אמר יי מלך  ישראל

ירו1           ועד  שיבה אני אסבול       כה אמר יי מלך  ישראל

ירו2   אני הוא ועד  שיבה אני אסבול       כה אמר יי מלך  ישראל

או3    אני הוא ועד  שיבה אני אסבול       כה אמר יי מלך  ישראל

או51   אני הוא ועד  שיבה אני אסבול       כה אמ' יי מלך  ישראל

ששון   אני הוא ועד  שיבה אני אסבול       כה אמר יי מלך  ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגואלו          אני    ראשון   

וטי    וגואלו                          ואת  אחרונים אני

מינ

פריז   וגו'            אני יי ראשון אף אני  אחרון

דפוס   וגואלו          אני    ראשון    ואני אחרון ומבלעדי אין אלים

ירו1   וגואלו יי צבאו' אני    ראשון    ואני אחרון (וגו')

ירו2   וגואלו יי צבאות אני    ראשון    ו<.. ...>  ומבלעדי אין אלהים

או3    וגואלו יי צבאות אני    ראשון    ואני אחרון

או51   וגואלו יי צבאות אני    ראשון    ואני אחרון

ששון                   אני    ראשון    ואני אחרון

--------------------------------------------------------------------

לונ   ואת  אחרונים אני הוא                              סליק פרשתא

וטי   ואת  אחרונים אני הוא

מינ                        על    א(א)[ח]ת כמה וכמה וגו' סליק פרשתא

פריז                       על    אחת      כמה וכמה

דפוס

ירו1                       עאכ"ו

ירו2                       עאכ"ו

או3                        עאכ"ו

או51                       עאכ"ו

ששון                       עאכ"ו