לונ              {א}

וטי    פרשתא כ"ה {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  כ"ה {א} כי    תבאו  אל הארץ ונטעתם וגו'

דפוס   פרשה  כה  {א} וכי   תבאו  אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל

ג6               {א} <...>

ירו1   פרשת  כ"ו {א} כי    תבואו אל הארץ ונטעתם

ירו2   פרשתא כו  {א}

או3    פרשת  כ"ז {א}

או51   פרשתא כו  {א} כי    תבואו אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל

ששון   פרשתא כ"ו {א} וכי   תבואו אל הארץ ונטע'  כל   עץ מאכל וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         עץ חיים היא למחזיקים בה

וטי         עץ חיים היא למחזיקים בה וגו'

מינ         עץ חיים היא למחזיקי' בה ותומכיה מאושר

פריז   הה"ד עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

דפוס   הה"ד עץ חיים היא למחזיקים בה               אמר

ג6 

ירו1   הה"ד עץ חיים היא למחזיקי' בה ותומכיה מאושר

ירו2        עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי  מאושר

או3         עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

או51   הה"ד עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ששון   הה"ד עץ חיים היא וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    רב הונא בש'  ר' אחא     שלא יהיו  דברי תורה בעיניך כאדם

וטי    רב חונא בשם  ר' אחא     שלא יהיו  דברי תורה בעיניך כאדם

מינ    ר' הונא בשם  ר' אחא     בני אליהו דברי תורה עליך   למי

פריז   רב הונא בשם  ר' אחא א'  שלא יהו   דברי תורה בעיניך כאדם

דפוס   רב הונא בשם  ר' אחא     שלא יהו   דברי תורה בעיניך כאדם

ג6 

ירו1   רב הונא בש"ר    אחא אמ' שלא יהו   ד"ת       בעיניך כאדם

ירו2   ר' הונא בש"ר    אחא אמ' שלא יהו   ד"ת       בעיניך כאדם

או3    ר' הונא בש"ר    אחא אמ' שלא יהו   דברי תורה בעיניך כאדם

או51   ר' הונא בש"ר    אחא אמ' שלא יהו   ד"ת       בעיניך כאדם

ששון   רב הונא בש"ר    אחא אמ' שלא יהיו  דברי תורה בעיניך כאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיש   לו    בוגרת והוא רוצה  לסונפה לאחר אלא בני אם תקח

וטי    שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  לסונפה לאחר אלא בני אם תקח

מינ    שיש   לו בת בוגרת      ומבקש לצונפה לאחר אלא     אם תקח

פריז   שיהיה לו בת בוגרת והיא רוצה  להשיאה      אלא בני אם תקח

דפוס   שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  להשיאה לאחר אלא בני    קח

ג6 

ירו1   שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  להתנה  לאחר אלא     אם תקח

ירו2   שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  לנותנה לאחר אלא בני אם תקח

או3    שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  ליתנה  לאחר אלא בני אם תקח

או51   שיש   לו בת בגרת  והוא רוצה  לנותנה לאחר אלא בני אם תקח

ששון   שיש   לו בת בוגרת והוא רוצה  לסופנה לאחר אלא בני אם תקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרי ומצות  תצפן  אתך  אם יש לך זכות תקח      אמרי

וטי    אמרי ומצותי תצפן  אותך אם יש לך זכות קח       אמרי

מינ    אמרי                   אם יש לך זכות קח       אמרי

פריז   אמרי ומצותי תצפן  אתך  אם יש לך זכות תקח      אמרי

דפוס   אמרי ומצותי תצפון אתך  אם יש לך זכות קח       אמרי

ג6 

ירו1   אמרי ומצותי תצפון אתך  אם יש לך זכות קח       אמרי

ירו2   אמרי ומצותי צפון  אתך  אם יש לך זכות קח  אמרי

או3    אמרי ומצותי תצפון אתך  אם יש לך זכות קח       אמרי

או51   אמרי ומצותי תצפון אתך  אם יש לך זכות קח       אמרי

ששון   אמרי ומצותי תצפון אתך  אם יש לך זכות קח  אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חוניא בש'  ר' בנימן  בק לוי         למלך שא'  לבנו צא

וטי    ר' חוניא בשם  ר' בנימן  בן לוי         למלך שאמ' לבנו צא

מינ    ר' חנניה בשם  ר' בנימן  בר לוי         למלך שאמ' לבנו צא

פריז   ר' הונא  בשם  ר' בנימין בר לוי         למלך שאמ' לבני צא

דפוס   רב הונא  בשם  ר' בנימין בן לוי אמר משל למלך שאמר לבנו צא

ג6  

ירו1   ר' חוניא בש"ר    בנימן                 למלך שאמ' לבנו צא

ירו2   ר' חוניא בש"ר    בנימן         אמ'     למלך שאמ' לבנו צא

או3    ר' חוניא בש"ר    בנימין                למלך שאמ' לבנו צא

או51   ר' הונא  בש"ר    בנימין בר לוי         למלך שאמ' לבנו צא

ששון   ר' חוניא בש"ר    בנימין                למלך שאמ' לבנו צא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפרגמטיא       אמ' לו אבא מתיירא     אני

וטי    לפרקמטיא       א'  לו אבא מתירא      אני [בה]         בדרך

מינ    בפרגמטיא שלי   אמ' לו     מתיירא (נ) אני              בדרך

פריז   לפרקמטיא       א'  לו אבא מתיירא     אני              בדרך

דפוס   לפרקמטיא       אמ' לו אבא מתיירא     אני              בדרך

ג6 

ירו1   לפרגמטיא       אמ' לו אבא מתיירא     אני מן   הליסטים בדרך

ירו2   לפרקמטיא <..>ל            מתירא      אני מן   הליסטים בדרך

או3    לפרגמטיא א"ל          אבא מתירא      אני מן   הליסטיס בדרך

או51   לפרקמטיא א"ל          אבא מתיירא     אני מן   הליסטים בדרך

ששון   לפרגמטיא א"ל          אבא מתיירא     אני מן   הליסטים בדרך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפני הליסטין ובים   מפני               אפרוטין

וטי    מפני הלסטים  ובים   מפני               אפירוטין

מינ    מפני הליסטין ובימים מפני               הפראטים

פריז   מפני לסטין   ובים   מפני               אפטרופין

דפוס        מהלסטים ובים   מפני               אפירטין

ג6 

ירו1                            ומן           אפוריטין   בים

ירו2                            ומן           הפוריטין   בים

או3                             ומן           הפ[ו]ריטין בים

או51                ובים   מפני     פטרופ?י?ן [הפורטין]

ששון                            ומן           אפוריטין   בים

--------------------------------------------------------------------

לונ                  מה עשה אבין נטל         מקל  וחקקו ונתן לו

וטי                  מה עשה אביו נטל      את המקל וחקקו ונתן בו

מינ    מלך שהיה פיקח מה עשה      נטל         מקל  וחקקו וכת' עליו

פריז                 מה עשה אביו נטל         מקל  וחקקו ונתן לו

דפוס                 מה עשה אביו נטל         מקל  וחקקו ונתן בו

ג6 

ירו1                             נטל המלך    מקל  וחקקו ונתן בו

ירו2                             נטל המלך    מקל  וחקק  ונתן לו

או3                              נטל המלך    מקל  וחקקו ונתן לו

או51                 מה עשה אביו נטל         מקל  וחקקו ונתן בו

ששון                             נטל המלך    מקל  וחקקו ונתן בו

--------------------------------------------------------------------

לונ    קמיע  ומיחה        לבנו אמ'  לו       יהיה מקל  זה

וטי    קמיע  ומיחה        לבנו ואמר לו       יהיה המקל הזה

מינ    קמיע  מומחה ונתנו  לו   אמ'  לו            המקל הזה תהא

פריז   קימעא       ומסרה  לבנו א'   לו            המקל הזה יהא

דפוס   קמיע        ונתנה  לבנו ואמר לו       יהי  המקל הזה

ג6 

ירו1   קמיע        ומיחה  לבנו ואמ' לו בני   יהיה המקל הזה

ירו2   קמיע        <..>עה לבנו וא"ל    בני   יהיה המקל הזה

או3    קמיע        ומיחה  לבנו וא"ל    בני   יהיה המקל הזה

או51   קמיע        ומסרה  לבנו ואמ' לו [בני]      המקל הזה יהא

ששון   קמיע        ומיחה  לבנו וא"ל    בני   יהיה המקל הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בידך  ואין את  מתיירא מכל  ברייה    כך  אמ'

וטי    בידך  ואין את  מתירא  מכל  ברייה אף כך  אמ'

מינ    בידיך ואי  אתה מתיירא מכל  בריאה    כך  אמ' הק' להן

פריז   בידך  ואין את  ירא    מכל  ביריא אף כן  אמ'     להם

דפוס   בידך  ואי  אתה מתיירא משום בריה  אף כך  אמר

ג6 

ירו1   בידיך ואל      תירא                 כך  אמ'

ירו2   בידך  ואל      תירא                 כך  אמ'

או3    בידיך ואל      תירא                 כך  אמ'

או51   בידך  ואין אתה מתיירא מכל  ברייה אף כאן אמ'     להם

ששון   בידך  ואל      תירא                 כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה ליש'               בניי        עיסקו   בתורה ואין

וטי    הקב"ה ליש'               בניי        עיסקו   בתורה ואין

מינ    הקב"ה לישראל                         עסקו    בתורה ואי

פריז   הקב"ה לישראל             בני  אם אתם מתעסקין בתורה אין

דפוס   הקב"ה למשה   אמור לישראל בני         עסקו    בתורה ואין

ג6 

ירו1   הקב"ה לישר'              בני         עסקו    בתורה ואל

ירו2   הקב"ה לישראל             בני         עסקו    בתורה ואל

או3    הקב"ה לישראל             בני         עסקו    בתורה ואל

או51   הב"ה  לישראל                  אם אתם עוסקים  בתורה אין

ששון   אהב"ה ליש'               בני         התעסקו  בתורה ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתם מתייראין מכל  ביריה אילו  נאמ' ארור אשר לא   ילמד לא

וטי    אתם מתיראין  מכל  ביריה אלו   נאמר ארור אשר לא   ילמד לא

מינ    אתם מתייראין מכל  אומה

פריז   אתם מתייראין מכל  ביריא אילו  נאמ' ארור אשר לא   ילמד לא

דפוס   אתם מתייראין משום אומה  אלו   נאמר      אשר לא   ילמד לא

ג6 

ירו1       תיראו

ירו2       תיראו

או3        תיראו               [?אלו נאמ' ארור אשר לא   ילמד לא

או51   אתם מתייראים מכל  בריה  אלו   נאמ' ארור אשר [לא] ילמד לא

ששון       תיראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    היתה תקומה               אלא ארור אשר לא יקים

וטי    היתה תקומה               אלא ארור אשר לא יקים

מינ

פריז   היתה תקומה               אלא ארור אשר לא יקים

דפוס   היתה תקומה לשונאי ישראל  אלא      אשר לא יקים את כל דברי

ג6 

ירו1

ירו2

או3    היתה תקומה        לישראל אלא ארור אשר לא יקים

או51   היתה תקומה        לישראל אלא ארור אשר לא יקים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                            אילו נא'              לעמלים

וטי                            אילו נאמר עץ חיים     לעמלים

מינ                    כך      אילו נאמ' עץ חיים     לעמילין

פריז                           אילו נא'              לעמלים

דפוס   התורה הזאת              לכך  נאמר

ג6                                                   לעמילים

ירו1                           אלו  נאמ' עץ חיים היא לעמלים

ירו2                           אלו  אמ'  עץ חיים היא לעמלים

או3               (אלו נאמ')?] אלו  נאמר עץ חיים     לעמלים

או51                           אלו  נא'              לעמלים

ששון                           אלא  נאמ' עץ חיים     לעמלים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בה לא היתה תקומה אלא ארור עץ חיים היא למחזיק   בה

וטי    בה לא היתה תקומה אלא      עץ חיים היא למחזיקים בה

מינ    בה לא היתה תקומה אלא      עץ חיים     למחזיקים בה   אילו

פריז   בה לא היתה תקומה אלא      עץ חיים היא למחזיקים בה

דפוס                             עץ חיים היא למחזיקים בה

ג6     בה לא היתה תקומה אלא      עץ חיים ה'  למ<..    ...>

ירו1   בה לא היתה תקומה אלא                  למחזיקים בה

ירו2   בה לא היתה תקומה לכך              אמ' למחזיקים בה

או3    בה לא היתה תקומה אלא                  למחזיקים בה

או51   בה לא היתה תקומה אלא      עץ חיים היא למחזיקים בה

ששון   בה לא היתה מקומה אלא                  למחזיקי' בה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נאמר אמר אשר לא ילמוד לא היתה תקומה אלא אמר אשר לא יקום

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    רב      הונא   אמ'       נכשל  אדם בעבירה      מתחייב

וטי    רב      הונא   אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

מינ    א"ר     הונא       כל מי שנכשל     בעבירה שהוא מתחייב

פריז   רב  אחא        אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

דפוס   רב      הונא   אמר אם    נכשל  אדם בעבירה      חייב

ג6 

ירו1   רב      הונא   אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

ירו2   ר'      הונא   אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

או3    ר'      חונא   אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

או51   רב  אחא [הונא] אמר       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

ששון   רב  אחא        אמ'       נכשל  אדם בעבירה      נתחייב

--------------------------------------------------------------------

לונ    בה  מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם יהיה      למוד  קורא

וטי        מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       למד   קורא

מינ        מית'       לשמים               אם הוא  היתה לימוד לקרות

פריז       מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       למוד

דפוס       מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       למוד  לקרות

ג6 

ירו1       מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       רגיל  לקרות

ירו2       מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       רגיל  לקרות

או3        במיתה בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה             קורא

או51   אדם מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       למוד  לקרוא

ששון       מיתה  בידי שמים  מה יעשה ויחיה אם היה       למוד  לקרות

--------------------------------------------------------------------

לונ    דף אחד וקורא שני  דפין ואם היה למ<..> לשנות פרק אחד וקרא

וטי    דף אחת יקרא  שני  דפין ואם היה למד    לשנות פרק אחד ישנה

מינ    דף אחד יקרא  שנים                     לשנות פרק אחד ישנה

פריז

דפוס   דף א'  קורא  שני  דפים ואם היה למוד   לשנות פרק אחד ישנה

ג6 

ירו1   דף א'  יקרא  שני  דפין ואם היה רגיל   לשנות פרק אחד ישנה

ירו2   דף א'  יקרא  ב'   דפין ואם היה רגיל   לשנות פרק א'  ישנה

או3    דף אחת יקרא  שני  דפין ואם היה רגיל   לשנות פרק אחד ישנה

או51   דף א'  קורא  שני  דפין אם  היה למוד   לקרוא פרק א'  קורא

ששון   דפ א'  יקרא  ב'   דפין ואם היו למוד   לשנות פרק א'  ישנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שני  פרקים ואם אינו     למוד לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

וטי    שני  פרקים ואם אינו     למד  לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

מינ    שנים       אם  אינו     יודע לא לקרות ולא לשנות

פריז                  לא               לקרות ולא לשנות  מה יעשה

דפוס   שנים       ואם אינו     למוד    לקרות     ולשנות מה יעשה

ג6 

ירו1   שני  פרקים ואם אינו     רגיל לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

ירו2   ב'   פרקים ואם אינו     רגיל לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

או3    שני  פרקים ואם אינו     למד  לא לשנות ולא לקרות  מה יעשה

או51   שני  פרקים אם  לא   היה למוד לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

ששון   ב'   פרקים ואם אינו     למוד לא לקרות ולא לשנות  מה יעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויחיה ילך ויעשה פרנס    שלציבור       וגביי    שלצדקה

וטי    ויחיה ילך ויעשה פרנס על הציבור        וגביי    שלצדקה

מינ          ילך ויעשה פרנס על הציבור  או    גבאי     צדקה

פריז   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור         וגבאי של צדקה

דפוס   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור         וגבאי של צדקה

ג6 

ירו1   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור         וגבאי    צדקה

ירו2   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור         וגבאי    צדקה

או3    ויחיה ילך ויעשה פרנס על הציבור        וגבאי    צדקה

או51   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הציבור  ויעשה גבאי  של צדקה

ששון   ויחיה ילך ויעשה פרנס על הצבור         וגבאי    צדקה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והוא  חי    שאילו נא'  ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה

וטי    והוא  חיי   שאילו נאמר ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

מינ          ונוצל

פריז               לא    נאמר ארור     לא ילמד               אלא

דפוס   והוא  חי    שאלו  נאמר ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

ג6 

ירו1   והוא  חי    שאלו  נאמ' ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

ירו2   והוא  חי    שאלו  נאמר ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

או3          ויחיה שאם   נאמר ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

או51   [והוא חי]   שאלו  נאמ' ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

ששון   והוא  חי    שאילו נאמ' ארור אשר לא ילמד לא היתה תקומה אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארור אשר לא יקים                    אילו נא'  עץ חיים היא

וטי         אשר לא יקום                    אילו נאמר עץ חיים היא

מינ

פריז   ארור אשר לא יקים                    אילו נא'  עץ חיים

דפוס   ארור אשר לא יקים                    אלו  נאמר עץ חיים היא

ג6 

ירו1   ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת

ירו2   ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת

או3    ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת

או51   ארור אשר לא יקים                    אלו  נאמ' עץ חיים היא

ששון   ארור אשר לא יקים את דברי וגו'                 עץ חיים היא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעמלים בה לא היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחזיקים   בה כי

וטי    לעמלים בה לא היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחזיקים   בה כי

מינ

פריז   לעמלים    לא היתה תקומה אלא עץ חיים     למחזיקים   בה כי

דפוס   לעמלים בה לא היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחזיקים   בה כי

ג6 

ירו1                                                         כי

ירו2                                                         כי

או3                                                          כי

או51   לעמלים בה לא היתה תקומה אלא עץ חיים היא למחז?י?קים בה כי

ששון                                                         כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בצל החכמה               ר'   אחא בש'  ר' תנחום  בר'

וטי    בצל החכמה          וגו' ר'   אחא בשם  ר' תנחום  בר

מינ

פריז   בצל החכמה בצל הכסף      ר'   אבא בשם  ר' תנחומא

דפוס   בצל החכמה בצל הכסף      אמ"ר אחא בשם  ר' תנחום  ב"ר

ג6                             ר'   אחא בשם  ר' תנחום  ברבי

ירו1   בצל החכמה בל  הכסף וגו' ר'   אחא בש"ר    תנחום  בר

ירו2   בצל החכמה בצל הכסף      ר'   אחא בש"ר    תנחום  בר'

או3    בצל החכמה בצל הכסף      ר'   אחא בש"ר    תנחום  ב"ר

או51   בצל החכמה בצל הכסף      ר'   אחא בש"ר    תנחום  בר'

ששון   בצל החכמה בצל הכספ      ר'   אחא בש"ר    תנחו'  בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חייה     למד אדם ולימד   ושימר ועשה  והיתה ספק        בידו

וטי    חייא     למד אדם ולימד   ושמר  ועשה  והיתה ספיק       בידו

מינ

פריז            למד     ולימד   ונאמר ועשה  והיה  ספק        בידו

דפוס   חייא     למד אדם ולימד   ושמר  ועשה  והיתה ספק        בידו

ג6     חיה      למד     ולימד   ושמר  <...>                  בידו

ירו1   חייא     למד אדם ולמד    ושמר  ועשה  והיתה ספק  למחות בידו

ירו2   חייא אמ' למד אדם ולמד    ושמר  ועשה  והיה  ספק        בידו

או3    חייא     למד אדם ול[י]מד ושמר  ועשה  והיה  ספק        בידו

או51   חייא     למד אדם ולימד   ושמר  ועשה  והיה  ספק        בידו

ששון   חייא     למד אדם ולימד   ושמר  ועשה  והיה  ספק        בידו

--------------------------------------------------------------------

לונ    למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד

וטי    למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הדה

מינ

פריז   למחות  ולא מיחה להספיק ולא הספיק הרי זה בכלל ארור

דפוס   למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד

ג6     להחזיק ולא                 החזיק הרי זה בכלל ארור

ירו1          ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל

ירו2   למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד

או3    למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד

או51   למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל

ששון   למחות  ולא מיחה להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אשר לא יקים      ר' ירמיה      בש'  ר'

וטי    היא ארור      אשר לא יקים      ר' ירמיה      בשם  ר'

מינ

פריז                 אשר לא יקים      ר' יוסי       בשם  ר'

דפוס       ארור      אשר לא יקים      ר' ירמיה  אמר בשם  ר'

ג6                                    ר' ירמ<..     ...>

ירו1                 אשר לא יקים וגו' ר' ירמיה      בש"ר

ירו2       ארור      אשר לא יקים      ר' ירמיה      בש"ר

או3        ארור האיש אשר לא יקים      ר' ירמיה      בש"ר

או51                 אשר לא יקים      ר' ירמיה      בש"ר

ששון       ארור האיש אשר לא יקים      ר' ירמיה      בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    חייה      לא למד              ולא עשה ולא שימר

וטי    חייא      לא למד              ולא עשה ולא שימר

מינ

פריז   חייא      לא למד              ולא עשה ולא נאמר

דפוס   חייא      לא למד אדם          ולא עשה ולא שמר

ג6               לא למד     ולא לימד         ולא שמר  ולא עשה

ירו1   חייא אמ'  לא למד              ולא עשה ולא שמר

ירו2   חייא אמ'     למד     ולא לימד ולא עשה ולא שימר

או3    חייא אומ' לא למד              ולא עשה ולא שימר

או51   חייא אומר לא למד              ולא עשה ולא שימר

ששון   חייא אמ'  לא למד              ולא עשה ולא שימר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא לימד אחרים       ולא היתה ספיקה בידו

וטי    ולא לימד לא     חרים ולא היתה ספיקה בידו

מינ

פריז   ולא לימד לאחרים          היתה ספיקה בידו

דפוס   ולא לימד לאחרים      ולא היתה ספק   בידו

ג6                          ולא היתה ספיקה <...>

ירו1                        ולא היתה ספק   בידו

ירו2                        ולא היתה ספק   בידו  למחות ומיחה לא

או3    ולא לימד             ולא היתה ספק   בידו

או51   ולא לימד             ולא היה  ספק   בידו

ששון   ולא לימד             ולא היתה ספק   בידו

--------------------------------------------------------------------

לונ    להחזיק ולא החזיק  (הרי זה בכלל ארור הה"ד) ולא למחות   (ולא)

וטי    להחזיק     והחזיק                         ולא למחות

מינ

פריז   להחזיק     והחזיק                             למחות

דפוס   להחזיק     והחזיק                         ולא למחות

ג6     והחזיק

ירו1   להחזיק     והחזיק                         ולא למחות

ירו2   להחזיק     והחזיק

או3    להחזיק     והחזיק                         לא  לימחות

או51   להחזיק     והחזיק                         לא  למחו?ת?

ששון   להחזיק     והחזיק                             למחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    [ו]מיחה  הרי זה בכלל

וטי    ומיחה    הרי זה בכלל ברוך

מינ

פריז   ומיחה    הרי זה בכלל ברוך

דפוס   ומיחה    הרי זה בכלל ברוך

ג6              הרי זה בכלל ברוך

ירו1   ומיחה    הרי זה בכלל ברוך

ירו2            הרי זה בכלל ברוך

או3    ומיחה    הרי זה בכלל ברוך

או51   (ול)מיחה הרי זה בכלל ברוך

ששון   ומיחה    הרי זה בכלל ברוך