לונ    {ב} רב    הונא  ור' ירמיה     בש'  ר' חייה       בר אבא

וטי    {ב} רב    חונא  ור' ירמיה     בשם  ר' חייא       בר אבא

מינ    {ב} ר'    ברכיה ור' חלבו      בשם  ר' יצחק שמואל בר נחמן

פריז   {ב} ר'    הונה  ור' ירמיה     בשם  ר' חייא

דפוס   {ב} רב    הונא  ור' ירמיה אמ' בשם  ר' חייא       בר אבא

ג2     {ב} <...>                             חייא       בר <...

ג6     {ב} ר'    הונה  ר'  ירמיה     בש'  ר' חיה        בר <...>

ירו1   {ב} רב    הונא  ור' ירמיה     בש"ר    חייא       בר אבא

ירו2   {ב} ר'    הונא  ור' ירמיה     בש"ר    חייא

או3    {ב} ר'    הונא  ור' ירמיה     בש"ר    חייא       בר אבא

או51   {ב} ר'    הונא  ור' ירמיה     בש"ר    חייא       בר אבא

ששון   {ב} רב    הונא  ור' ירמיה     בש"ר    חייא       בר אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עתיד(ה) הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בני

וטי    עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בני

מינ    עתיד    הקב"ה לעשות על חופה   לבעלי   מצות   אצל בני

פריז   עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופה  לבעלי   המצות  אכל בני

דפוס   עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בני

ג2                   ..>ת            לב?ע?לי המצות  אצל בני

ג6                   לעשות צל וחופה  לבעלי   מצות   אצל עמילי

ירו1   עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בני

ירו2   עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בני

או3    עתיד    הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי   המצות  אצל בעלי

או51   עתיד    הב"ה  לעשות צל וחופות לבעלי   המצוות אצל בעלי

ששון   עתיד    הב"ה  לעשות צל וחופות לבעלי   מצות   אצל בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה בגן  עדן ואית  ליה   תלתא קריין          כי בצל

וטי    תורה בגן  עדן ואית  ליה   תלתא קריין          כי בצל

מינ    תורה          מה    טעמו                      כי בצל

פריז   תורה בגן  עדן ואית  ליה        קריין          כי בצל

דפוס   תורה בגן  עדן ואית  ליה   תלתא קריין      חדא כי בצל

ג2     תורה בגן  עדן וא<.. ...

ג6     תורה          מה    <...>

ירו1   תורה בג"ע     ואית  ליה        קראין תלתא     כי בצל

ירו2   תורה בגן  עדן ואית  ליה        קריין תלתא     כי בצל

או3    תורה בג"ע     ואית  ליה        קריין תלתא     כי בצל

או51   תורה בג"ע     ואית  ליה        קריין תלתא     כי בצל

ששון   תורה בג"ע     ואית  ליה        קריין          כי בצל

--------------------------------------------------------------------

לונ    החכמה                       אשרי אנוש יעשה זאת וגו'

וטי    החכמה   בצל   הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת ובן  אדם

מינ    החכמה   בצל   הכסף

פריז   החמה    צל    הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת

דפוס   החכמה   בצל   הכסף       ב' אשרי אנוש יעשה זאת

ג2     ..>?מה? ב<..> ?ה?כסף גו'    אשרי אנוש יעשה זאת ובן  גו'

ג6     החכמה   בצל   הכסף   וג'    אשרי אנוש יעשה זאת וגו'

ירו1   החכמה   בצל   הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת

ירו2   החכמה   בצל   הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת

או3    החכמה   בצל   הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת

או51   החכמה   בצל   הכסף          אשרי אנוש יעשה זאת

ששון   החכמה   בצל   הכספ          אשרי אנוש יעשה זאת

--------------------------------------------------------------------

לונ             והדין       עץ חיים חיים היא

וטי    יחזיק בה והדין       עץ חיים      היא

מינ

פריז                        עץ חיים      היא למחזיקים בה

דפוס            והדין       עץ חיים      היא למחזקי'  בה'

ג2              והדין <...>

ג6              ד'    א'    עץ חיים                       וג'

ירו1            והדין קרייה עץ חיים      היא למחזיקי' בה  ותומכיה

ירו2            והדין קרייה עץ חיים      היא              וגו'

או3             והדין קרא   עץ חיים      היא למחזיקים בה  ותומכיה

או51            והדין קרייה עץ חיים      היא למחזיקים בה  ותומכיה

ששון            והדין קרייה עץ חיים      היא למחזיקים בה  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6                                              ר' הונא א'

ירו1   מאושר [גודל מעלת מחזיקי ידי לומדי התורה]

ירו2

או3    מאושר

או51   מאושר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6     נכשל אדם בעבירה שהוא חייב עליה מיתה בידי שמים מה יעשה ויחיה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6     ילך ויעסוק בתורה אם היה למד דף אחד יקרא שני דפיים לשנות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6     פרק אחד ישנה שני פרקים <...> אינו יכול ללמוד ולא לקרות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6     ולא לשנות מה יעשה ילך ויעשה <...> שלציבור או גביי שלצדקה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג2 

ג6     והוא חי אילו נאמר ארור נאמר אשר לו ילמד לו היתה תקומה אלא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   שמעון

וטי                                                   שמעון

מינ                                                   שמעון

פריז                                                  שמעון

דפוס                                                  שמעון

ג2 

ג6     ארור אשר לא יקים אילו נא' עץ חיים לעמילים וגו' שמעון

ירו1                                                  שמעון

ירו2                                                  שמעון

או3                                                   שמעון

או51                                                  שמעון

ששון                                                  שמעון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא על

וטי    אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא על

מינ    אחי   עזריה     משמו לא   עזריה     גדול משמעון אלא ע"י

פריז   אחי   עזריה או' משמו                            אלא על

דפוס   אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא על

ג2     עזריה       א'  מ<.. ..>א שמעון היה גדול מעזריה אלא על

ג6     אחי   עזריה א'  משמו והלא שמעון     גדול מעזריה אלא על

ירו1   אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא ע"י

ירו2   אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון     גדול מעזריה אלא ע"י

או3    אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון     גדול מעזריה אלא ע"י

או51   אחי   עזריה אמ' משמו והלא שמעון     גדול מעזריה אלא ע"י

ששון   אחי   עזריה או' משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידי  שהיה        עזריה      עוסק בפרגמטיא   ונותן

וטי    ידי  שהיה        עזריה           בפרקמטייא  ונותן

מינ         שהיה        עזריה גדול יוצא בפרגמטיא

פריז        שהיה        עזריה      עסוק בפרקמטיא   ונותן

דפוס   ידי  שהיה        עזריה      עוסק בפרקמטיא   ונותן

ג2     <...                             ..>?ק?מטיא ?ו?נותן

ג6     ידי  שהיה        עזריה      עוסק בפרגמטיה   <...>   לתוך

ירו1        שהיה        עזריה      עסוק בפרקמטי[א] ונותן

ירו2        שהיה        עזריה      עסוק בפרקמטיא   ונותן

או3         שהיה (עסוק) עזריה      עסוק בפרקמטיא   ונותן

או51        שהיה        עזריה      עסוק בפרקמטיא   ונותן

ששון        שהיה        עזריה      עסוק בפרקמטיא   ונותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בפיו                        שלשמעון                 לפיכך

וטי    בפיו                        שלשמעון                 לפיכך

מינ         שלו   ובונה אותו על שם שמעון                   לפיכך

פריז   בפיו של                     שמעון                   לפיכך

דפוס   בפיו של                     שמעון                   לפי'

ג2     בפיו ש<..>                  ?ש?מעון                 לפיכך

ג6     פיו  של                     שמעון   שהיה עמיל בתורה לפיכך

ירו1   בפי                         שמעון                   לפי'

ירו2   בפני                        שמעון                   לפי'

או3    בפי                         שמעון                   לפי'

או51   בפי                         שמעון                   לפי'

ששון   בפי                         שמעון                   לפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקראת הלכה על    שמו         ודכוותה  ולזבולן

וטי    נקראת הלכה על    שמו         ודכוותה  ולזבולון

מינ    נקראת      על    שמו         דכוותא

פריז   נקראת הלכה       משמו        ודכותה

דפוס   נקראת הלכה על    שמו         ודכוותה  ולזבולון

ג2     נקראת הלכה על    שמ<..> <...

ג6     נקראת הלכה <...>                      ולזבולון

ירו1   נקראת הלכה על    שמו         ודכוותה  ולזבולון

ירו2   נקראת הלכה על    שמו         ודכוותיה ול?(ש)[ז]?בולון

או3    נקראת הלכה על    שמו         ודכוותיה ולזבולון

או51   נקראת      על    שמו         ודכוותה  ולזבולון

ששון   נקראת הלכה על    שמו         ודכוותה  ולזבולון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' שמח זבולן                       והלא  יששכר היה גדול

וטי    אמר שמח זבולון בצא'  ויששכר באה'    והלא  יששכר היה גדול

מינ        שמח זבולן  בצאתך ויששכר באהלך

פריז       שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך   והלא  יששכר     גדול

דפוס   אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך והלא  יששכר     גדול

ג2                                         ..>לא יששכר היה גדול

ג6     אמר שמח זבולון וגו'                 והלא  יששכר     גדול

ירו1   אמ' שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך   והלא  יששכר היה גדול

ירו2   אמ' שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך  והלא  יששכר היה גדול

או3    אמ' שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך והלא  יששכר     גדול

או51   אמ' שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך  והלא  יששכר     גדול

ששון   אמר שמח זבולון                      והלא  יששכר היה גדול

--------------------------------------------------------------------

לונ        מזבולן      אלא על  ידי שהיה זבולן  מפרש בימים  ועוסק

וטי        מזבולון     אלא על  ידי שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

מינ

פריז   היה מזבולון     אלא על  ידי שהיה זבלון  מפרש בימים  ועוסק

דפוס   היה מזבולון     אלא על  ידי שהיה זבולון מפרש מיישוב ועוסק

ג2         מזבולון     אלא על  ידי שהיה זבולן       <...   ..>ק

ג6         מזבולון     אלא על  ידי שהיה זבולון פורש בימים  ועוסק

ירו1       מזבולון     אלא ע"י     שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

ירו2       מזבולון     אלא ע"י     שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

או3        מזבולון היה אלא ע"י     שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

או51   היה מזבולון     אלא ע"י     שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

ששון       מזבולון     אלא ע"י     שהיה זבולון מפרש בימים  ועוסק

--------------------------------------------------------------------

לונ        בפרגמטיא  ובא  ונתן

וטי        בפרקמטייא ובא  ונותן

מינ

פריז       בפרקמטיא  ובא  ונותן

דפוס       בפרקמטיא  ובא  ונותן

ג2         בפרקמטיא  ?ובא ונו?<..>ן

ג6         בפרגמטיא  ובא  ונותן

ירו1       בפרקמטיא  ובא  ונותן

ירו2       בפרקמטיא  ובא  ונותן

או3        בפרקמטיא  ובא  ונותן

או51       בפרקמטיא  ובא  ונותן

ששון   בכל פרקמטיא   ובא  ונותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לתוך פיו     שליששכר                            נתן

וטי    לתוך פיו     שליש    שכר                        נתן

מינ

פריז        בפיו של יששכר                              נתן

דפוס   לתוך פיו  של יששכר                              נותן לו

ג2     לתוך פיו     שליששכר                            נתן  לו

ג6     לתוך <...    ..>שכר      שהיה עמיל בתורה לפי כך ניתן לו

ירו1   לתוך פיו  של יששכר

ירו2   לתוך פיו  של שליששכר

או3    לתוך פיו  של יששכר

או51   לתוך פיו  של יששכר

ששון   לתוך פיו  של יששכר

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכרו בעמלו ולפיכך נקרא  הפסוק על שמו

וטי    שכר  בעמלו ולפיכך נקרא  הפסוק על שמו

מינ

פריז   שכר  עמלו  לפיכך  נקרא  הפסוק על שמו

דפוס   שכר  בעמלו לפי'   נקרא  הפסוק על שמו שנא'

ג2     שכר  בעמלו ולפיכך נ<..>          שמו

ג6     שכרו בעמלו                           הדה  <...> ולזבולון

ירו1              לפי'   נקרא  הפסוק על שמו            ולזבולון

ירו2              לפי'   נקרא  הפסוק על שמו            ולזבולון

או3               לפי'   נקראת הפסוק על שמו            ולזבולון

או51              לפי'   נקרא  הפסוק על שמו            ולזבולון

ששון              לפי'   נקרא  הפסוק על שמו            ולזבולון

--------------------------------------------------------------------

לונ        שמח זבולן  בצאתך      ישש'   באה'

וטי        שמח זבולן  בצאתך      ויששכר באהלך

מינ

פריז       שמח זבולון בצאתך      ויששכר באהלך

דפוס       שמח זבולון בצאתך      ויששכר באהליך

ג2         שמח זבולן  בצאתך      ויששכר באהליך

ג6     אמר                  מהוא ויישכר באוהליך <...>

ירו1   אמ' שמח זבולון וגו'

ירו2   אמר שמח זבולון וגו'

או3

או51

ששון   אמר שמח וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כל מה שישכר שיששכר באהליך ויש אומ' יש שכר באהלי    זבולון

פריז

דפוס

ג2 

ג6                                           שכר <..>הליך

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                אמ'   ר'  תנחומא

וטי                                א"ר       תנחומא

מינ    אומ' יש שכר באהלי    זבולון                  בנוהג

פריז                               אמ'   ר'  תנחומא

דפוס                               אמר   ר'  תנחומא

ג2                                 א'    ר'  תנחומה

ג6             שכר <..>הליך        <...>     תנחומה

ירו1                               א"ר       תנחומא

ירו2                               אמ"ר      תנחום

או3                                אמ'   א"ר תנחומא

או51                               אמר   א"ר תנחומא

ששון                               א"ר       תנחומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ           כל  מי שהוא  יוצא  לדרך   ואינו   מכוין  את לבו

וטי           כל  מי שהוא  יוצא  לדרך   ואינו   מכווין את לבו

מינ    שבעולם אדם          יוצא  למלחמה

פריז          כל  מי שהוא  יוצא  לדרך   ואינו   מכוין     לבו

דפוס          כל  מי שיוצא       לדרך   ואינו   מכוין     לבו

ג2            כל  מי שהוא  יוצא  לדרך   וא?י?נו מכוין  את לבו

ג6            כל  מי שהוא  יוצא  למלחמה ואינו   מכוון  את לבו

ירו1          כל           היוצא לדרך   ואינו   מכוין     לבו

ירו2          כל           היוצא לדרך   ואינו   מכוין     לבו

או3           כל           היוצא לדרך   ואינו   מכוין     לבו

או51          כל           היוצא למלחמה ואינו   מכוין     לבו

ששון          כל           היוצא לדרך   ואינו             לבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    במלחמה סוף  שהוא   נופל  למלחמה

וטי    למלחמה סוף  שהוא   נופל  למלחמה

מינ                                         אם מכוון עצמו נוצח

פריז   למלחמה סוף  שהוא   נופל  במלחמה

דפוס   למלחמה סוף  שהוא   נופל  במלחמה

ג2     למלחמה סוף  ?ש?הוא נופל  (ל)[ב]מלחמה

ג6            סוף  שהוא   נופל  במלחמה

ירו1   למלחמה סופו        ליפול בה

ירו2   למלחמה סופו        ליפול בה

או3    למלחמה סופו        ליפול בה

או51   למלחמה סופו        ליפול בה

ששון   למלחמה סופו        ליפול בה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אבל שבטו    שלזבולון             בין

וטי                 אבל שבטו    שלזבולון             בין

מינ    ואם לאו נופל אבל שבטו של זבולן                בין שיהיו

פריז                אבל שבטו של זבולון               בין

דפוס                אבל שבטו של זבולון               בין

ג2                  אבל שבטו    שלזבולון             בין

ג6                  אבל שבטו    שלזבולון אינו כן אלא בן

ירו1                אבל שבט     זבולון               בין

ירו2                אבל שבט     זבולון               בין

או3                 אבל שבט     זבולון               בין

או51                אבל שבט     זבולון               בין

ששון                אבל שבט     זבולון               בין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתכוונין      ובין שאין  מתכוונין      יוצאין למלחמה ונוצחין

וטי    מתכווין       ובין שאינו מתכווין       יוצאין למלחמה ונוצחין

מינ    מכוונין  עצמן בין  אין   מכוונין  עצמן               נוצחין

פריז   מתכונין       בין  שאינן מתכונין       יוצאין למלחמה ונוצחין

דפוס   מתכוין        בין  שאינו מתכוין        יוצאין למלחמה ונוצחין

ג2     מתכוין        ובין שאינו מתכונין       יוצאין למלחמה ונוצחין

ג6     מכוונין       בין  שאינן מ<..          ..>אין למלחמה ונוצחין

ירו1   מתכוין        בין  שאינו מתכוין        יוצאין        ונוצחין

ירו2   מתכוין        בין  שאינו מתכוין        יוצאין        ונוצחין

או3    מתכוין        בין  שאינו מתכוין        יוצאין        ונוצחין

או51   מתכוין        בין  שאינו מתכוין        יוצאין        ונוצחין

ששון   מתכוין        ובין שאינו מתכוין        יוצאין        ונוצחין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד         ומזבולן  יצאי  צבא  וערכי  מלחמה וגו'

וטי    הה"ד         ומזבולן  יצאי  צבא  ערכי   מלחמה וגו'

מינ    הה"ד         מזבולן   יוצאי צבא  עורכי  מלחמה בכל

פריז   הה"ד         ומזבולון יצאי  צבא  עורכי  מלחמה וגו'

דפוס   הה"ד         ומזבולון יוצא  וצבא עורכי  מלחמה

ג2     ה"ה          ומזבולן  יצאי  צבא  ערכי   מלחמה גו'

ג6     הדה  היא דכ' ומזבולון יוצאי צבא  <...>

ירו1   הה"ד         ומזבולון יוצאי צבא  עורכי  מלחמה

ירו2   הה"ד         ומזבולון יוצאי צבא  עורכי  מלחמה

או3    הה"ד         ומזבולון יוצאי צבא  ועורכי מלחמה

או51   הה"ד         ומזבולון יוצאי צבא  ונוצחי מלחמה

ששון   הה"ד         ומזבולון יוצאי צבא  עורכי  מלחמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ולעדר  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

וטי                        ולעדר  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

מינ    כלי מלחמה חמשים אלף ולעמך  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

פריז                       ולעדר  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

דפוס                       ולעדור בלא לב ולב  מהו       בלא לב

ג2                         ולעדר  בלא לב ולב  מה    הוא בלא לב

ג6                         ולעדר  בלא לב ולב

ירו1                       ולעזר  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

ירו2                       ולעזור בלא לב ולב

או3                        ולעזר  בלא לב ולב  [?מהו     בלא לב

או51                       ולעזור בלא    [ולב מהו       בלא לב

ששון                       ולעזר  בלא לב ולב  מהו       בלא לב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולב       בין מתכוונין       בין  שאין  מתכוונין

וטי    ולב   אלא בין מתכווין        ובין שאינן מתכוונין      הם

מינ    ולב   אלא בין מכוונין   עצמן בין  אין   מכוונין  עצמן

פריז   ולב       בין מתכונין        בין  שאינן מתכונין

דפוס   ולב   אלא בין מתכונין        בין  שאינן מתכונין       הם

ג2     ולב   אלא בין מתכונין        ובין שאינן מתכונין       הם

ג6           אלא בן  מכוונין        בין  <...>

ירו1   ולב       בין מתכוונין       בין  אין   מתכונים

ירו2             בין מתכוונים       בין  אינם  מתכוונים

או3    ולב?]     בין מתכוונין       בין  שאינן מתכוונים

או51   ולב]      בין מת<..>נים      בין  שאינם מתכוונים

ששון   ולב       בין מתכונין        ובין אין   מתכונין

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוצאין למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

וטי    יוצאין למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

מינ                  נוצחין     דרש    יהודה בן פראיה

פריז   יוצאין למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

דפוס   יוצאים        ונוצחים    דרש ר' יהודה בן פזי

ג2     יוצאין למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

ג6     יוצאין למלחמה ונוצחין כן דרש    יהודה בן פדיה

ירו1   יוצאים למלחמה ונוצחי'    דרש ר' יהודה בן פזי

ירו2   יוצאי' למלחמה ונוצחי'    דרש ר' יהודה    פזי

או3    יוצאי' למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

או51   יוצאין למלחמה ונוצחין    דרש ר' יהודה בן פזי

ששון   יוצאי'        ונוצח'     דרש ר' יהו'  בן פזי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי יגלה  עפר עיניך  אדם הראשון שלא יכולתה       לעמוד

וטי       מיגלה עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        לעמוד

מינ    מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא המתין  למצוה

פריז   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכלת         לעמד

דפוס   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        לעמוד

ג2     מי גלה   עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולתה       לעמוד

ג6     מי <...>            אדם הראשון שלא יכולתה       לעמוד

ירו1   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        לעמוד

ירו2   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        לעמוד

או3    מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        לעמוד

או51   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכולת        עמוד

ששון   מי יגלה  עפר מעיניך אדם הראשון שלא יכלת         לעמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ציווייך                       בשעה אחת והרי בניך

וטי    על ציוויך                        שעה  אחת והרי בניך

מינ                                אפי' שעה  אחת אבל  בניך

פריז   על ציווייך                       שעה  אחת והלא בניך

דפוס   על צווייך                        שעה  אחת והרי בניך

ג2     על ?צ?יוו?י?ך                    שעה  אחת והרי ב?נ?<..>ך

ג6        בציוויך                       <...          ..>יך

ירו1   על ציוויו     של הקב"ה           שעה  אחת והרי בניך

ירו2   על צוויו      של הקב"ה           שעה  א'  והרי בניך

או3       בציוויו    של הקב"ה           שעה  אחת והרי בניך

או51      בציוויו       שלב"ה הב"ה      שעה  אחת והרי בניך

ששון      בציוויו    של הב"ה            שעה  א'  והרי בניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממתינין           לערלה  שלש   שנים         אמ'  ר'

וטי    ממתינין           לערלה  שלש   שנים         א"ר

מינ    ממתינין           לערלה  שלש   שנים         אמ'  רב

פריז   ממתינין   (לעולה) לערלה  שלש   שנים         א"ר

דפוס   ממתינין           לערלה  ג'    שנים         ואמ' רב

ג2     ממתי<..>ן         לערלה  שלוש  שנים         א'   רב

ג6     ממתינין           לעורלה שלוש  שנים         א'   ר'

ירו1   ממתיני'                  שלש   שנים   לערלה א"ר

ירו2   ממתינין                  ש<..> לעורלה       אמ"ר

או3    ממתינין                  שלש   שנים   לערלה א"ר

או51   ממתינים           לערלה  ג'    שנים         א"ר

ששון   ממתינין                  ג'    שנים   לערלה א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הונא בר     שמה      בר קפרא     כן אמ' יפה       דרש

וטי    חונה כך     שמה      בר כפרה     כז אמ' יפה       דרש

מינ    הונא כד הוה שמע   לה בר קפרא        אמ' יפה (יפ') דרשת

פריז   הונא                 בר קפרא            יפה       דרש

דפוס   הונא        כדשמע    בר קפרא     כן אמ' יפה       דרש

ג2     חונא כד     שמע      בר ?ק/כ?פרה כן א'  יפה       דרש

ג6     חונה כך     <...        ..>ה     כן א'            דרש

ירו1   חונא כד     שמע      בר קפרא     כך אמ' יפה       דרש

ירו2   חונא בר     שמע      בר קפרא     כך אמ' יפה       דרש

או3    חונא כד     שמע      בר קפרא     כך אמ' יפה       דרש

או51   הונא כד     שמע      בר קפרא     כך אמ' יפה       דרש

ששון   הונא כד     שמע      בר קפרא     כך אמ' יפה       דרש

--------------------------------------------------------------------

לונ       יהודה בר אחתי        כי תבאו  אל הארץ   ונטעתם כל

וטי       יהודה בן אחתי        כי תבואו אל הארץ   ונטעתם כל

מינ       יהודה בן אחתיה

פריז            בן אחותי       כי תבאו  אל הארץ   ונטעתם וגו'

דפוס   ר' יהודה בן אחותי הה"ד  כי תבואו אל הארץ   ונטעתם כל

ג2        יהודה בן אחתי        כי תבאו  אל ה?א?רץ ונטעתם

ג6        יהודה בן אחותי ס'    כי תבאו  אל הארץ   ונטעתם

ירו1   ר' יהודה בן אחתי        כי תבואו אל הארץ   וגו'

ירו2            בן אחותי יהודה

או3    ר' יהודה בן אחותי       כי תבואו אל הארץ

או51   ר' יהודה בן אחותי

ששון      יהודה בן אחותי       כי תבואו אל הארץ   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עץ מאכל

וטי    עץ מאכל

מינ

פריז

דפוס   עץ מאכל

ג2 

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון