לונ    {ד} ר'  יהוש' דסיכנין בש'   ר' לוי פתח       הגדלתי מעשי

וטי    {ד} ר'  יהושע דסכני   בשם   ר' לוי פתח       הגדלתי מעשי

מינ    {ד} ר'  יהושע בן               לוי פתח       הגדלתי מעשי

פריז   {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי פתר קרייא הגדלתי מעשי

דפוס   {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי פתח       הגדלתי מעשי

ג2     {ד} ר'  יהושע דסכני   בשם   ר' לוי פתח       הגדלתי מעשי

ג6     {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי פ'        הגדלתי מעשי

ירו1   {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        פתח       הגדלתי מעשי

ירו2   {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        פתח       הגדלתי מעשי

או3    {ד} ור' יהושע דסכנין  בשר"ל        פתח       הגדלתי מעשי

או51   {ד} ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        פתח       הגדלתי מעשי

ששון   {ד} ר"י       דסכנין  בשר"ל        פתח       הגדלתי מעשי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניתי לי

וטי    בניתי לי בתים

מינ    בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים עשיתי לי גנות ופרדסים

פריז   וג'

דפוס   בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים

ג2     <...> לי ?ג?ו'

ג6     וגו'

ירו1   בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים

ירו2   בניתי לי בתים  [ו]נטע<..> לי כרמים

או3    בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים

או51   בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים

ששון   בניתי לי בתים  נטעתי      לי כרמים

--------------------------------------------------------------------

לונ                        הגדלתי מעשי

וטי                        הגדלתי מעשיי

מינ    נטעתי בהם עץ כל פרי              א"ר    יהושע בן  לוי

פריז

דפוס

ג2                         הגדלתי מעשי

ג6 

ירו1                                    א"ר    יהודה בן  לוי

ירו2                                    ארי"בל

או3                                     א"ר    יהודה בן  לוי

או51                                    א"ר    יהודה ב"ל

ששון                                    אריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כתי' ויאמר יי אליו זאת הארץ כו'  מה   ת"ל לאמר

פריז

דפוס

ג2 

ג6 

ירו1   כתי' ויאמר יי אליו זאת הארץ וגו' מת"ל           אלא

ירו2   כתי' ויאמר יי אליו זאת הארץ      מת"ל           אלא

או3    כתי' ויאמר יי אלי  זאת הארץ      מת"ל           אלא

או51   כתי' ויאמר יי לי   זאת הארץ      מת"ל     [אלי] אלא

ששון   כתי' ויאמר יי אליו זאת הארץ וגו' מת"ל     אלרם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו הקב"ה למשה         לך אמור     לאבות הראשונים

וטי    א'  לו הקב"ה למשה         לך אמור להן לאבות הראשנים

מינ    אמ' לו הקב"ה למשה משה משה צא ובשר     לאבות העולם    ואמור

פריז   אמ' לו הקב"ה              לך אמור     לאבות הראשונים

דפוס   אמר    הקב"ה למשה         לך אמור     לאבות הראשונים

ג2     א'  לו הקב"ה למשה         לך אמור להן לאבות הראשנים

ג6     א'     הקב"ה למשה         לך אמור     לאבות הראשונים

ירו1   אמ'    הקב"ה למשה         לך אמור להם לאבות הראשונים

ירו2   אמ'    הקב"ה למשה         לך אמור להם לאבות הראשונים

או3    אמ'    הקב"ה למשה         לך אמו' להם לאבות הראשונים

או51   אמ'    הב"ה  למשה         לך אמור להם לאבות הראשונים

ששון          אהב"ה למשה         לך אמור להם לאבות הראשונים

--------------------------------------------------------------------

לונ        הגדלתי מעשי הגדלתי לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

וטי        הגדלתי מעשי הגדלתי לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

מינ    להן הגדלתי             לעשות    עם  בניכם  יותר ממה שהתניתי

פריז       הגדלתי מעשי הגדלתי לעשות    עם  בניכם       מה  שהתניתי

דפוס       הגדלתי             לעשות    עם  בניכם  כל   מה  שהתניתי

ג2         הגדלתי מעשי <...>  ל<..>שות     לבניכם כל   מה  שהתניתי

ג6         הגדלתי מעשי

ירו1       הגדלתי             לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

ירו2       הגדלתי             לעשות    לכם לבניכם כל   מה  שהתניתי

או3        הגדלתי             לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

או51       הגדלתי             לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

ששון       הגדלתי             לעשות        לבניכם כל   מה  שהתניתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב

וטי    עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב

מינ    עמכם בניתי לי בתים     [בתים] מלאים  כל טוב

פריז   עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב

דפוס   עמכם בניתי לי בתים שנ' ובתים  מלאים  כל טוב

ג2     עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב

ג6                                   מליאים כל טוב א'   ל' מלאתה

ירו1   עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב וגו'

ירו2   עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב אשר  לא מלאת

או3    עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב אשר  לא מלאתה

או51   עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב אשר  לא מלאת

ששון   עמכם בניתי לי בתים     ובתים  מלאים  כל טוב אשר  לא מלאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    נטעתי לי כרמים                  וזיתים אשר   לא נטעת

וטי    נטעתי לי כרמים            כרמים וזיתים אשר   לא נטעת

מינ    נטעתי לי כרמים            כרמים וזתים  אשר   לא נטעתה

פריז   נטעתי לי כרמים            כרמים        אשר   לא נטעת

דפוס   נטעתי לי כרמים      שנאמ' כרמים וזיתים אשר   לא נטעת

ג2     נטעתי לי <..>?ר?מים       <..>ם וזיתים א?שר? לא נטעת

ג6     נטעתי לי כרמים                  וזתים  אשר   לא נטעתה

ירו1   נטעתי לי כרמים            כרמים וזתים  אשר   לא נטעת

ירו2   נטעתי לי כר<..>                        אשר   לא נטעת

או3    נטעתי לי כרמים            כרמים וזתים  אשר   לא נטעת

או51   נטעתי לי כרמים            כרמים וזתים  אשר   לא נטעת

ששון   נטעתי לי כרמים            כרמים וזתים  אשר   לא נטעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשיתי לי ברכות מים     בורות  חצוב'  אשר לא חצבת

וטי    עשיתי לי ברכות מים     ובורות חצובים אשר לא חצבת

מינ

פריז   עשיתי לי ברכות מים     בורות  חצובים אשר לא חצבת

דפוס   עשיתי לי ברכות מים שנ' בורות  חצובים             וכתיב

ג2     עשיתי לי ברכות מים     בורות  חצובים גו'

ג6     עשיתי לי ברכות מים

ירו1   עשיתי לי ברכות מים     ובורות חצובים

ירו2   עשיתי לי ברכות מים     ובורות חצובים אשר לא חצבת

או3    עשיתי לי ברכות מים     ובורות חצובים אשר לא חצבת

או51   עשיתי לי ברכות מים     ובורות חצובים אשר לא חצבת

ששון   עשיתי לי ברכות         ובורות חצובים אשר לא חצבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיינות ותהומות                   להשקות   מים   יער   צמח

וטי    עינות  ותהומות                   להשקות   מהן   יער   צומח

מינ

פריז   עיינות ותהומות                   להשקות   מהן   יער   צומח

דפוס   עינות  ותהומות                   להשקות   מהן   יער   צומח

ג2     עינות  ותהומת  גו'               להשקו?ת? <...> יער   ?צו?מח

ג6     עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר להשקות   מים   יער   צומח

ירו1   עינות  ותהומות                   להשקות   מהם   יער   וגו'

ירו2   עינות  ותהומות                   להשקות         <...> צומח

או3    עינות  ותהומות                   להשקות   מהם   יער   צומח

או51   עינות  ותהומות                   להשקות   מהם   יער   צומח

ששון   עינות  ותהומות                   להשקות   מהם   יער   צומח

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמר'       לוי אפילו              קנה      שחיציה

וטי    עצים א"ר        לוי אפילו              קנה      חצים

מינ

פריז   עצים א"ר        לוי אפלו               קנה      חצים

דפוס   עצי' א"ר        לוי אפי'               קנה      חצי

ג2     עצים א'      ר' לוי אפילו              קנה      חיצים

ג6     עצים א'      ר' לוי                    קנה      חצים

ירו1        אר"ל           אפי'               קנה      עצים

ירו2   עצים אמ"<..>        אפי'               קנה      עצים

או3    עצים א"ר        לוי אפי'  [קצב אל סכר] קנה      עצים

או51   עצים א"ל            אפי'               קנה [של] חצ(י)[ב]ם

ששון   עצים אר"ל           אפי'               קנה      חצים

--------------------------------------------------------------------

לונ                  לא היתה לי ארץ יש'

וטי                  לא היתה    ארץ יש'   חסירה

מינ

פריז                 לא היתה    ארץ ישראל חסרה

דפוס                 לא היתה    א"י       חסרה

ג2                   לא היתה    ארץ [יש'] חסרה

ג6                   לו היתה    ארץ ישראל חסירה לקיים מה שנ' מקום

ירו1   חצאבי         לא היתה    ארץ ישראל חסרה

ירו2                 לא היתה              חסרה

או3    [חצב]         לא היתה    ארץ ישראל חסרה

או51   [קצב  אל סכר] לא היתה    ארץ ישראל חסרה

ששון                 לא היתה    ארץ יש'   חסרה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        עשיתי לי גנות ופרד'     ארץ חיטה ושערה

וטי                        עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

מינ                        עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

פריז                       עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

דפוס                       עשיתי לי גנות ופרדסי'   ארץ חטה  ושעור'

ג2                         עשיתי לי גנות ופר?דס?ים ארץ חטה  ושערה

ג6     אשר אן שם מחסור וג' עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

ירו1                       עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

ירו2                       עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

או3                        עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

או51                       עשיתי לי גנות ופרדסים   ארץ חטה  ושעורה

ששון                       עשיתי לי גנות ופרדסי'   ארץ חטה  ושעורה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           נטעתי   בהן עץ כל פרי      כי

וטי                           ונטעתי  בהן עץ כל פרי      כי

מינ                           נטעתי   בהם עץ כל פרי      כי

פריז                          ונטעתי  בהם עץ כל פרי      כי

דפוס                          נטעתי   בהם עץ כל פרי הה"ד כי

ג2                            נטע<..> בהם עץ כל פרי      כי

ג6                            ונטעתי  בהם עץ כל פרי      וכי

ירו1   גפן  ותאנה ורימון וגו' ונטעתי  בהם עץ כל פרי      כי

ירו2                          <..>תי  בהם עץ כל פרי      ?כי?

או3                           ונטעתי  בהם עץ כל פרי      כי

או51                          נטעתי   בהם עץ כל פרי      כי

ששון   וגפן ותאנה וגו'        ונטעתי  בה  עץ כל פרי      כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תבאו  אל הארץ ונט'

וטי    תבואו אל האר' ונטעתם

מינ    תבאו  אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל

פריז   תבאו  אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל

דפוס   תבאו  אל הארץ ונטעתם

ג2     תבאו  אל הארץ ונטעתם גו'

ג6     תבואו אל הארץ ונטעתם וג'

ירו1   תבואו אל הארץ ונטעתם וגו'

ירו2   תבואו אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל

או3    תבואו אל הארץ ונטעתם

או51   תבואו אל הארץ ונטעתם

ששון   תבואו אל הארץ ונטעתם כל   עץ מאכל