לונ    {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה

וטי    {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה

מינ    {ה} ר' יהושע דסיכני בשם ר' לוי פתח מי שת בטוחות  חכמה או

פריז   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה

דפוס   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה

ג2     {ה}                                מי שת ?ב?<..> חכמה

ג6     {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה וג'

ירו1   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה וגו'

ירו2   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה

או3    {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה או

או51   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה או

ששון   {ה}                                מי שת בטוחות  חכמה אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                            מהו     בטוחות      בטויטא

וטי                            מה  הוא בטוחות      בטיוטא

מינ    מי נתן לשמי  בינה מי שת         בטוחות חכמה ביטה     ביטה

פריז                           מהו     בטוחות      בטעמה

דפוס                           מהו     בטוחות      בטויא

ג2                             מה  הוא בטחות  הדא  בטויטא

ג6                                            הדה  ביטה

ירו1                           מהו     בטוחות      בטיותא

ירו2                           מהו     בטוחות      בטיו<..>

או3    מי נתן לשכוי בינה       מהו     בטוחות      בסיוטא

או51   מי נתן לשכוי בינה       מהו     בטוחות      בטיותא

ששון      נתן לשכוי בינה               בטוחות      בטעטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    או מי נתן לשכוי   (חכמה) בינה     תרנגלא

וטי    או מי נתן לשכוי          בינה     תרנגולתא

מינ    או מי נתן לשכוי          בינה

פריז   או מי נתן לשכוי          בינה     תרנוגלין

דפוס   או מי נתן לשכוי          בינה הדא תרנגולת

ג2     או מי נתן ל'             א'   הדא תרנגולתא

ג6     או מי נתן לסכוי          בינה     תורנגלה  כד אפרחיה דקיקין

ירו1   או מי נתן לשכוי          בינה     תרנגולא

ירו2             <..>כוי                 תרנגולתא

או3              לשכוי                   תרנגולתא

או51             לשכוי                   תרנגולתא

ששון   או מי נתן לשכוי          בינה     תרנגולת'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמר  ר'  לוי בערביא   צווחין לתרנגלא   סכויא  הדא

וטי    אמ"ר     לוי בערבי    צוחין  לתרנגלתא  סכויא  הדא

מינ                                                  הדא

פריז   א"ר      לוי בערבייא  קורין  לתרנוגלא  סכיא   הדא

דפוס   א"ר      לוי בערביא   צווחין לתרנגולתא סכויא  הדא

ג2     א'   ר'  לוי בער<..>ה <...   ..>לתא    סכויא  הדא

ג6     א'   ר'  לוי בערביה   צווחין לתרנגלה   <...>

ירו1        ר"ל     בערבייא  צווחין לתרנגולא  סכוייא ההוא

ירו2   אמ"ר     לוי בערביא   צווחין לתרנגולתא סכוויא הדא

או3    א"ר      לוי בערביא   צווחין לתרנגולתא סכוייא הדא

או51   אר"ל         בערביא   צווחין לתרנגולתא סכויא  הדה

ששון   אר"ל         בערביא   קורין  לתרנגולת' סכויא  הדא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרנגלא              כד   אפרוחיה ?ד/ר?קיקין     מכנשא

וטי    תרנגולתא            כד   אפרוחי  דקיקין     היא מכנשה

מינ    תרנוגלא             בזמן דבנה    רקיקין

פריז   תרנוגלא             כד   אפריחין דקיקן          מכנשא

דפוס   תרנגולת'            כד   אפרוחיה דקיקין     היא מכנשא

ג2     תרנגולתא            כד   אפרוחיה דקיקין     הוא מכנשא

ג6              לשכוי בינה כד   אפרחיה  דקיקין     היא מעלה

ירו1   תרנגולא             כד   אפרוחי  דקיקין         מכנשא יתהון

ירו2   תרנגולתא            כד   אפרוחה  דקיקין         מכנשא ית<..>

או3    תרנגולתא            כד   אפרוחי  דקיקין         מכנשא יתהון

או51   תרנגולתא            כד   אפרוחי  דקיקין         מכנשא יתהון

ששון   תרנגולת             כד   אפרוחין דקיקין         מכנשא יתהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    להון ויהבא להון  תחת   אגפיה  ומשחנא להון  ומעדרא

וטי    להון ויהבא להון  תחות  אגפיה  ומשחנא להון  ומעדרא

מינ

פריז   להון ויהבא להון  תחות  אגפייא ומשחוא להון  ומעדרא  להון

דפוס   להון ויהבה להון  תחות  אגפיה  ומשחנא להון  ומעדדנא

ג2     להון ויהבא להון  תחת   אגפיה  ומשחנא להון  ומעדרא

ג6     להון             תחות  כנפיה  <...>  להון  ומעדרה  להון

ירו1   להון             תחותא גפהא   ומשחנא להון  ומעדרא

ירו2        ויהבת יתהון תחת   אגפהא  ומשחנא יתהון ומעדרא

או3         ויהבת להון  תחת   אגפהא  ומשחנא להון  ומעדרא

או51        ויהבת להון  תחות  אגפהא  ומשחנא להון  ומעדרא  להון

ששון        ויהבה יתהון תחות  אגפהא  ומשחנא להון  ומעדרא  להון

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדמיהן

וטי    קדמיהון

מינ            ונפקא לקיקילתא היא מחספסא קדמיהון ואינון אכלין

פריז   קדמיהון

דפוס   קדמיהון

ג2     קדמיהון

ג6 

ירו1   קדמיהון

ירו2   קדמיהון

או3    קדמיהון

או51   קדמיהון

ששון   קדמיהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכד     אינון רביין        חד מינהון בעי   יקרב  לותה

וטי    וכד     אינון רביין        חד מנהון  בעי   יקרב  לותה

מינ    כד      אינון ראבן  כד אתי חד מינהון לגבא  קפחא  להון

פריז   וכד     אינון דכיין        חד מנהון  בעי   למקרב לותיה

דפוס   וכדאילן       רביין        חד מנהון  בעי   למקרב לותה

ג2     וכד     אינון רביין        חד מינהון בעי   יקרב  לותה

ג6     וכד     אינון רביי         חד מנהון  <...>

ירו1   וכדרבין                    חד מנהון  בעי   ליקרב לוותה

ירו2   וכד           רבין         חד מנהון  בעי   למקרב לוותה

או3    וכד           רביין        חד מנהון  בעו   למקרב לוותה

או51   וכד           רביין        חד מנהון  בעי   למקרב לוותה

ששון   וכד           רביין        חד מנהון  בעי   ליקרב לוותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיא נקרא       בגו רישא     ואמרה ליה  זיל עדור בקיקלתך

וטי    והיא נקרא   לה  בגו רישא     ואמרה ליה  זיל עדור בקיקלתך

מינ                    על  רישיה    אמרה  להון

פריז   והוא נקרב       לגו רישיה    ואמרה ליה  זיל עדור בקולקלתיך

דפוס   והיא נקרא   ליה בגו רישיה    ואמרה ליה  זיל עדור בקיקלתך

ג2     ו<.. ..>קרא לה  בגו רישה     ואמרה לה   זיל עדור בקיקלתך

ג6     והיא נקרא   ליה     בראשיה   ואמרה לה   אזל עדור <...>

ירו1   היא  נקרא   ליה     בגורישיה ואמרה ליה  זיל עדר  בקלקלתך

ירו2   והיא נק<..> ליה בגו רישיה    ואמרה      זיל עדר  בקלקלתך

או3    והיא נקרה   ליה בגו רישיה    ואמרה ליה  זיל עדר  בקלקלתך

או51   והיא נקרה   ליה בגו רישיה    ואמרה ליה  זיל עדר  בקלקלתיך

ששון   והיא נקרא   ליה בגו רישיה    ואמרה ליה  זיל עדר  בקלקלתך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 כך כשהיו  יש'   במדבר

וטי                                 כך כשהיו  יש'   במדבר

מינ    כל חד וחד יזיל ויחפים וייכול כך כשהיו  ישראל במדבר

פריז                                כך כשהיו  ישראל במדבר

דפוס                                כך כשהיו  ישראל במדבר

ג2                                  כך כשיהיו ישר'  במדבר

ג6                                  כל אותן

ירו1                                כך כשהיו  ישראל במדבר

ירו2                                כך כשהיו  ישראל במדבר

או3                                 כך כשהיו  ישראל במדבר

או51                                כך כשהיו  ישראל במדבר

ששון                                כך כשהיו  יש'   במדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארבעים שנה                       המן יורד        והבאר

וטי    ארבעים שנה                   היה המן יורד        והבאר

מינ                                     המן יורד        והבאר

פריז   ארבעים שנה                       המן יורד

דפוס   מ'     שנה                   היה המן יורד        והבאר

ג2     ארבעים שנה                   היה המן יורד        והבאר

ג6     ארבעין שנין שהיו ישראל במדבר היה המן יורד <...

ירו1   ארבעים שנה                   הוה המן יורד לישראל והבאר

ירו2   מ'     שנה                   היה המן יורד לישראל והבאר

או3    ארבעים שנה                   היה המן יורד לישראל והבאר

או51   מ'     שנה                   היה המן יורד לישראל והבאר

ששון   מ'     שנה                   היה המן יורד ליש'   והבאר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עולה      והשליו מצוי  להם      וענני כבוד מקיפות אותן

וטי    עולה  להן וסלאו  מצאוי להן      וענני כבוד מקיפות

מינ    עולה      והשליו מצוי

פריז             והשלו  מצוי  להן      וענני כבוד מקיפות אותם

דפוס   עולה  להן והשליו מצוי  להן      וענני כבוד מקיפות אותן

ג2     עולה  להן והשלו  מצאוי להן      וענני כבוד מקיפות אתם

ג6     ..>לה     והשליו מצאוי          וענני כבוד מקיפין עליהן

ירו1   עולה  להם והשלו  מצוי  להם      וענני כבוד מקיפות אותם

ירו2   עולה  להם והשליו מצוי  להם      וענני כבוד מקיפין אותם

או3    עולה  להם והשלו  מצוי  להם      וענני כבוד מקיפין אותם

או51   עולה  להם והשלו  מצוי  להם      וענני כבוד מקיפות אותם

ששון   עולה  להם והשלו  מצוי  להם והיו ענני  כבוד מקיפות אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועמוד ענן מסיע לפניהם כיון                        שנכנסו

וטי    ועמוד ענן מסיע לפניהן כיון                        שנכנסו

מינ                          כיון  שהגיעה שנתן           ליכנס

פריז   ועמוד ענן נסע  לפניהם כיון                        שנכנסו

דפוס   ועמו' ענן מסיע לפניהם כיון                        שנכנסו

ג2     ועמוד ענן מסיע לפניהן כיון                        שנכנסו

ג6                           וכיון ש<..   ...>     ישראל

ירו1   ועמוד ענן נוסע לפניהם כיון  שהגיע  עונתן של ישראל ליכנס

ירו2   ועמוד ענן נוסע לפניהם כיון  שהגיע  עונתן          ליכנס

או3    ועמוד ענן נוסע לפניהם כיון  שהגיע  עונתן          ליכנס

או51   ועמוד ענן נוסע לפניהם כיון  שהגיעה עונתם          ליכנס

ששון   ועמוד ענן נוסע לפניהם כיון  שהגיע  עונתן          ליכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ          לארץ יש'  אמ' להן משה   ליש' כל    אחד ואחד

וטי          לארץ יש'  א'  להן משה        כל    אחד ואחד

מינ          לארץ      אמ' להן משה        כל    חד  וחד

פריז                   אמ' להם            כל    אחד ואחד

דפוס   ישראל לארץ      אמ' להם משה        כל    אחד ואחד

ג2           לארץ ישר' א'  להן משה        כל    אחד ואחד

ג6                     א'  להן הקב"ה      <...>

ירו1         לארץ      אמ' להם משה        כ"א       וא'

ירו2         לארץ      אמ' להם משה        כל    א'  וא'

או3          לארץ      אמ' להם משה        כל    אחד ואחד

או51         לארץ      אמ' להם משה        כל    א'  וא'

ששון         לארץ      אמ' להם משה        כאו"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכם          יטעון           מכושיה   ויפוק וינסוב

וטי    מכם          יטעון           מכושיה   ויפוק וינצוב

מינ    מינכון       יסב      פסא                   ויחצוב בטורא

פריז   מכם          ויסב

דפוס   מכם          יטעון           מכושיה   ויפוק וינצוב

ג2     מכם    <...> יט<..>ון        מכושיה   ויפוק וינצוב

ג6 

ירו1   מכם          יטעון    מרישיה          ויפוק וינציב

ירו2   מכם          יטעון                    ויפוק וינציב

או3    מכם          יטעון    מרישיה [מכושיה] ויפוק וינציב

או51   מכם          יטען            [מכושיה] ויפוק וינצב

ששון   מכם          יטעון           מכושיה   ויפוק וינציב

--------------------------------------------------------------------

לונ          ליה   לציבן       כי תבאו  אל   הארץ ונטעתם

וטי          ליה   ציבן        כי תבאו  אל   הארץ ונטעתם   כל

מינ    וייטב ליה   נציבה       כי תבאו  אל   הארץ ונטעת[ם]

פריז         ליה   נסיבי       כי תבאו  אל   הארץ ונטעתם

דפוס         ליה   נציבן  הה"ד כי תבאו  אל   הארץ ונטעתם

ג2           ל?י?ה נציבן       כי תבאו  אל   הא'  ונטעתם   כל

ג6 

ירו1         ליה   נציבין      כי תבואו אל   הארץ ונטעתם   כל

ירו2         ליה   נציבין      כי תבואו וגו'

או3          ליה   נציבין      כי תבוא  אל   הארץ ונטעתם   כל

או51         ליה   נציבין הה"ד כי תבואו אל   הארץ ונטעתם   כל

ששון         ליה   נציבין      כי תבואו אל   הארץ ונטעתם   כל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    עץ מאכל

מינ

פריז

דפוס

ג2     עץ מא?כ?ל <...>

ג6 

ירו1   עץ מאכל

ירו2

או3    עץ מאכל

או51   עץ מאכל

ששון   עץ מאכל   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדריינוס שחוק   עצמות היה      עבר באילין שביליא

וטי    הדריינוס שחוק   עצמות הוה      עבד באילן  שביליא

מינ    הדריינוס שחוק   עצמות הוה סליק מן

פריז   אדרינוס  שחיק   עצמות הוה      עבר באילין שביליא

דפוס

ג2     הדרינוס  ש?א?וק עצמות הוה      עבר ב<..   ...>

ירו1   אדריינוס שחיק   עצמות הוה      עבד בהדין  שבילייא

ירו2   אדריאנוס שחיק   עצמות          עבר באילין שבילי

או3    אדריאנוס שחיק   עצמות היה      עבר באילין שביליא

או51   אדרינוס  שחיק   טמיא  הוה      עבר באילין (ט)[ש]בילייא

ששון   אדריאנוס שחיק   עצמות הוה      עבר באילין שבילייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבטבריא                  וחמא כד גבר סב  קאים   חצוב חציבן

וטי    וטברייא                  וחמא חד גבר סב  קאים   חציב חציבן

מינ    טבריה   לארעא דארץ ישראל חמא  חד     סב

פריז   רברביא                   חמא  חד גבר     קאים   חציב חציבין

דפוס

ג2                                              ?ק?אים חצוב חצובן

ירו1   דטבריא                   וחמא חד גבר סב  קאים   חציב חציבין

ירו2   דטבריא                   וחמא כד גבר סב  קאים   חציב חציבן

או3    דטבריא                   חמא  חד גבר     קאים   חציב חציבין

או51   דטבריה                   וחמא חד גבר סיב קאים   חציב חציבין

ששון   דטבריא                   וחמא חד גבר סב  קאים   חציב חציבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    למינסיב (נ)           אמ' ליה סבא   סבא     אי(ת) קצרת

וטי    למינצב  נציבן         א'  ליה סבא   סבא     אי    קצרת

מינ    נציב    ניצבין        אמ' ליה סבא   סבא     אילו  קרצת

פריז   ומינצב  נציבין        אמ' ליה סבא   סבא           איתקצרת

דפוס

ג2     למינציב נצי<..   ...>     ליה ס<..> ?סב<..> אי    <...>

ירו1   למנצב   נציבין        א"ל     סבא   סבא           איתקרצת

ירו2   למינצב  נציבן         א"ל     סבא   סבא           אתקרצת

או3    למנצב   [נציבין]      א"ל     סבא   סבא     אי    קרצת

או51   למינסב  נציבין        א"ל     סבא   סבא           אתקרצת

ששון   למינצב  נציבי'        א"ל     סבא   סבא           איתקצרת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא  חשכת   אמ' לו  הקצר(ו)[י]ת     וחשכ(ו)[י]ת

וטי    לא  חשכת   אמ' ליה הקרצית          וחשכית

מינ    לא  אחשיבת

פריז   ולא חשבת           התקצרת          וחשבת

דפוס

ג2                                        וחשכ?י?ת

ירו1   לא  חשכת   א"ל     איתקרצית        וחשיכת      אנא נציב

ירו2   לא  חשכת   א"ל     אתקריצית        וחשיבית     אנא נציב

או3    לא  חשכת   א"ל     התקרצית         וחשכית      אנא נצ?י?ב

או51   לא  חשכת   א"ל     איתקריצית       וחשכית      אנא נ(ס)[צ]יב

ששון   ולא חשבת   א"ל     התקצרית     ולא חשבית       אנא נציב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומה דהנ(ה)[י] למרי  שמיא  עבד

וטי    ומה דהנא      למדי  שמייא עבד

מינ                                    אילו לאת בטליותך לא לאת

פריז   מה  דהני      למרי  שמיא  עבד

דפוס

ג2     ומה דהנא      למרי  שמיא  עב<..

ירו1   ומה דהני      למרי  שמיא  עביד

ירו2   ומא דהני      למארי שמיא  עביד

או3    ומה דהני      למרי  שמיא  עביד

או51   ומה דהני      למארי שמיא  עביד

ששון   ומה דהני      למרי  שמייא עביד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בסיבותיך אמ' ליה חייך מרי הקרינית וחשכית ומה דבניא עבד

פריז

דפוס

ג2 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ליה בחייך סבא בר    כמה שנין את כל עיניינא דקהלת

וטי    א'   ליה בחייך סבא בר    כמה שנין את כל עינינא  דקהלת

מינ    אמ'  ליה בחייך סבא

פריז   אמ'  ליה בחייך סבא בר    כמה שנין את כל ענינא   דקהלת

דפוס

ג2     ...>     בחייך סבא <...>                        דקהלת

ירו1   א"ל      בחייך סבא

ירו2   א"ל      בחייך סבא

או3    א"ל      בחייך סבא

או51   א"ל      בחייך סבא

ששון   א"ל      בחייך סבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אי עברן אלין  נצבאתה ביומך את           מטעים  לי מצהון

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   אי זכית למיכל מנהון        את מודעי ליה ומטעים לי מנהון

ירו2   אי זכית למיכל מינהון       את מודע  לי  ומטעים לי מנהון

או3    אי זכית למיכל מנהון        את מודע  לי  ומטעים לי מנהו?ן?

או51   אי זכית למיכל מנהון        את מודע  לי  ומטעים לי מנהון

ששון   אי זכת  למיכל מנהון        את מודע  לי  ומטעים לי מנהון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זכה ההוא סבא        ועברן      אילין ניצבאתה ביומיה

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   זכה ההוא סבא        ועבדו      אלין  נציבתא

ירו2   זכה ההוא סבא        ועבדו      אלין  נציבתא

או3    זכה ההוא (?ז?)[ס]בא ועבדו  ליה אילין נציבתא

או51   זכה ההוא סבא        ועבדין ליה אלין  נציבתא

ששון   זכה ההוא סבא        ועבדו      אילין נציבתא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                        ומלא סליה תונין       ואזל     וקם

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   פירין ביומוי    עבד מלי  סלא  דפירי       ואזל     וקם

ירו2   פרין  ביומוי מה עבד מלא  סלא  דפירי       ואזל     וקם

או3    פירין ביומוי מה עבד מלא  סלא  מפירי       ואזל     וקם

או51   פרין  ביומוי מה עבד מלא  סלא  דפירי       ואזל     וקם

ששון   פירין ביומוי מה עבד מלי  סנא  דפירי (וקם) ואזל ליה [וקם]()[ק]למוי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ליה קמיה  ואמ' ליה מאן את אמר ליה ההוא סבא

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ליה קמוי                  א"ל אנא ההוא          סבא

ירו2   ליה קמוי                  א"ל אנא הוא           סבא

או3    ליה קמוי                  א"ל אנא ההוא     גברא סבא

או51   ליה קומוי                 א"ל אנא ההוא     גברא סבא

ששון                             א"ל אנא ההוא          סבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דעברת         עלי   ואמרת לי אי עברן אילין ניצבאתה

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   דעברת (ועבדו) עילוי ואמרת לי אי עבדת אלין  נציבתא  פירין

ירו2   דעברת         עלואי ואמרת לי אי עבד  אילין נציבתא  פירי

או3    דעברת         עילוי ואמרת לי אי עבדת ההוא  נציבת'  פירין

או51   דעברת         עילוי ואמרת לי אי עבדת ההיא  נציבא   פירי

ששון   דעברת         עילוי ואמרת לי אי עבדת אלין  נציבתא  פירין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ביומך את מטעים לי מצהון אמ' להן פנו    יתהון מיניה

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ביומך את מטעים לי מנהון א"ל     ליפנון סלא

ירו2   ביומך את מטעים לי מנהון אמ'     ליפנון סלא

או3    ביומך את מטעם  לי מנהון אמ'     ליפנון סלא

או51   ביומך את מטעים לי מנהון אמ'     ליפנון סלא

ששון   ביומך את מטעים לי מנהון אמ'     ליפנון סלא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ומלו   יתיה ליה דינרי' איתעביד ליה כן אזיל וגליג  לבני

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ומלון  יתה      דינרין                אזל  ליגללג לבני

ירו2   ומלון  יתיה     דינרין                אזל  לגלג   לבני

או3    ומלון  יתה      דינרין                אזל  ליגלג  לבני

או51   ומלון  יתיה     דינרין                אזל  לגלג   לבני

ששון   וימלון יתיה     דינרין                אזל  לגלג   לבני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ביתיה  שמעת מגירתיה אזלת  ואמרת לבעלה בר קבלאי בר קבלאי

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ביתיה  שמעת מגירתיה אזלא  ואמרת לבעלה בר קבלאי

ירו2   ביתו   שמעת מגורתיה ואזלת ואמרת לבעלה בר קבלאי

או3    ביתו   שמעת מגירתא  ואזלת ואמרת לבעלה בר קבלאי

או51   ביתיה  שמעת מגירתא  ואזלת ואמרת לבעלה בר קבלאי

ששון   בייתיה שמעת מגירתיה אזלת  ואמרת לבעלה בר קבלאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                שמעת   דהון  מלכא רחים  תיניא אמ' לה מה

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   לית את אזיל דשמעית הדין  מלכא רחם   תינין אמ' לה מה

ירו2   לית את אזיל דשמעית דהדין מלכא דרחים תינין אמ' לה מן

או3    לית את אזיל דשמעית הדין  מלכא רחם   תינין אמ' לה מה

או51   לית את אזיל דשמעית הדין  מלכא רחם   תינין אמ' לה מנאן

ששון   לית את אזיל דשמעית הדין  מלכא רחים  תינין אמ' לה מה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הן את מודע לי אמרה ליה דהדין סבא מגידן מלא סליה תינין

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   הן את ידעא    אמרת ליה דהדין סבא מגירן מלי סלא  דתינין

ירו2   הן את ידעה    אמרה ליה דהדין סבא מגירן מלי סלא  דתינין

או3    הן את ידעה    אמרת ליה דהרי  סבא       מלא סלא  דתינין

או51      את ידעה    אמרה ליה דהדין סבא       מלא סלא  דתאינין

ששון   הן את ידעה    א"ל      דקרין סבא       מלא סלא  דתינין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ומלו  יתיה ליה   דינרין  קרץ        כלילה    ומלא מרעלא

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ומלון      ליה   דינרין  קרץ                 ומלא מדעי

ירו2   ומלון      ליה   דדינרין קר(?ס?)[ץ]          מלא

או3    ומלון      [ליה] דינרין  קרץ        (בליליא) ומלא מרעלייה

או51   ומלין      ליה   דינרין  אץ                  ומלא מרעליה

ששון   ומלון      ליה   דינרין  רץ                  ומלי מרעליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                 וטען      על חמרא  ואזל וקם      ליה קמיה

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ליה מדעי ליה וטען יתיה על חמרא  ואזל וקם      ליה קמוי

ירו2                וטען יתיה על חמרא       וקם ואזל ליה קמוי

או3                 וטען יתיה על חמרא  ואזל וקם      ליה קומוי

או51                וטען יתיה על חמארא ואזל קם       ליה קומוי

ששון                וטען יתיה על חמרא  ואזל וקם      ליה קמוי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אמרון ליה מאן את אמ' להון שמעית דהדין       מלכא רחים

פריז

דפוס

ג2  

ירו1   א"ל       מאן את אמ'      שמעית דהדין       מלכא רחים

ירו2   א"ל       מאן את א"ל      שמעית דהדין       מלכא דרחים

או3    א"ל       מאן את אמ' ליה  שמעית דהדין (סבא) מלכא רחם

או51   א"ל       מאן את א"ל      שמעית דהדין       מלכא רחם

ששון   א"ל       מאן את אמ'      שמעית דהדין       מלכא רחים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תיניא אמ' להון    איזיל ואוקמיניה      בתרע פלאטין כל

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   תינין אמ' לעבדוי  זילו  ואוקמוניה      בתרע פלטרין כל

ירו2   תינין אמ' לעבדוי  זיל   ואוקי     מתיה בתרע פלטין  כל

או3    תינין אמ' לעבדוי  זילו  ואוקמוניה      לתרע פלטין  כל

או51   תינין אמ' לעבדוהי זילו  ואוקמיניה      בתרע פלטין  וכל

ששון   תינין אמ' לעבדוי  זילו  ואוקמוניה      בתרע פלטין  כל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דגאיים ועבדיהי     טאים להון באפיה                איתעביד

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   דגייז  ועבר    יהי טרי  ליה  באפוי בהלין   תינייא איתעביד

ירו2   בריין  דעבר    יהא טרי  ליה        באילין  תינין  עביד

או3    דגיין  ועבר    יהא טרי  ליה  באפוי ובאילין תיניא  איתעביד

או51          דעבר    יהא טרי  ליה  באפוי באילין  תאיניא איתעביד

ששון   דגיין  ועבר    יהא טרי  ליה  באפוי בהלין   תינייא איתעביד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ליה כן אזיל וגליג לבני    ביתיה אמרון ליה זיל וצלי לברייך

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   ליה כן אזל  ולגלג לאתתיה        אמרה  ליה     צלי  לברייך

ירו2   ליה כן אזל  ולגלג לאיתתיה       אמרי  לה      צלי  לברייך

או3    ליה כן אזל  ולגלג לאיתתיה       אמרה  ליה     צלי  לברייך

או51   ליה כן אזל  לגלג  לאיתתיה       אמרה  ליה     צלי  לברייך

ששון   ליה כן אזל  ולגלג לאתתיה        אמרה  ליה     צלי  לברייך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דהוו תעין  ולא הוו אתרוגין     דהוון בשיליה ולא   הוון

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   דהוו תינין ולא     אתרוגין הוו דהוו  בשילן  ולא   הוו

ירו2   דהוו תינין ולא הוו אתרוגין     דהוו  בשילן  [ו]לא הוו

או3    דהוו תינין ולא הוו אתרגין      דהוו  בשילין ולא   הוו

או51   דהוו תינין ולא הוו אתרוגין     דהוו  בשילן  ולא   הוו

ששון   דהוו תינין ולא הוו אתרוגין     דהוו  בשילן  ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    פגין

פריז

דפוס

ג2 

ירו1   פיגן

ירו2   פגן

או3    פגן

או51   פגין

ששון   פגן

 

דפוס   אדרינוס שחיק טמיא הוה עבר באילין שבילייא דטבריא

דפוס   וחמא חד גבר סב קאים חציב חצובן למנצב נציבן אמ' ליה סבא

דפוס   סבא אי קרצת לא חשכת אמ' ליה קריצית וחשכית ומה דהני למרי

דפוס   שמיא עבד אמ' ליה בחייך סבא בר כמה שנין את יומא דין אמ'

דפוס   ליה בר ק' שנין אמר ליה ואת בר ק' שנין וקאים חצב חצובין

דפוס   למנצב נציבין סבר דאת אכיל מנהון אמ' ליה אין זכית אכלית

דפוס   ואם לאו כשם שיגעו לי אבהתי כך אני יגע לבני אמ' ליה בחייך

דפוס   אם זכית אכיל מנהון תהוה מודע לי לסוף יומין עבדין תיניא

דפוס   אמ' הא ענתה נודע למלכא מה עבד מלא קרטלא תינין וסלק וקם

דפוס   ליה על תרע פלטין אמרין ליה מה עסקיך אמ' לון עלון קדם מלכא

דפוס   כיון דעל אמ' ליה מה עיסקך אמר ליה אנא סבא דעברת עלי ואנא

דפוס   חצב חציבין למנצב נציבין ואמרת לי אין זכית תיכול מנהון תהא

דפוס   מודע לי הא זכיתי ואכילית מנהון והילין תיניא מן פיריהון

דפוס   אמ' אדרינוס בההיא שעתא קלוואנין אנא תיתנון סילון דדהבא

דפוס   ויתיב ליה אמ' קלונין אנא דתענון הדין קרטלא דידיה ותמלון

דפוס   יתיה דינרין אמרי' ליה עבדוהי כל הדין מוקרא תיקריניה להדי

דפוס   סבא דיהודאי אמ' להון ברייה אוקריה ואנא לא אנא מוקר ליה

דפוס   אנתתיה דמגירא הות ברת פחין אמרה לבעלה ברק בלוי חמי דהדא

דפוס   מלכא רחמא תינין ומפרגה בדינרין מה עבד מלא מרעליה תינין

דפוס   ואזל וקם קדם פלטין אמ' ליה מה עסקך אמ' לון שמעית דמלכא

דפוס   רחמא תינין ומפרגא בדינרין עלון ואמרין למלכא חד סבא קאים

דפוס   על תרע פילטין טעין מלא מרעליה תינין ואמ' ליה מה עסקך א"ל

דפוס   שמעית דמלכא רחמא תינין ומפרגא בדינרין אמר קלוונין אנא דתקימון

דפוס   יתיה קדם תרע פלטין וכל מאן דעייל ונפק יהא טרי על אפי באפתי

דפוס   רמשא פינון יתיה ואזל לבייתיה אמ' לאנתתיה בכל הדין יקרא

דפוס   אנא שלים לך אמ' אזיל גלוג לאמך תהיון אינון תינין ולא הוון

דפוס   אתרוגין דהוון בשילן ולא פגינן