לונ    {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותזני את   בני מצרים שכנ'

וטי    {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותזני אל   בני מצ'   שכניך

מינ    {ז} א"ר     לוי          כת' ותזני את   בני מצרים שכינייך

פריז   {ז} דרש ר'  לוי בר טובי      ותזני את   בני מצרים שפכי

דפוס   {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותזני אל   בני מצרים שבניך

ג2     {ז} דרש     לוי בר <...>     ותזני א?ת? בני מצרים שכניך

ג7     {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותזני אל   בני מצרים שכניך

ירו1   {ז} דרש ר"ל     בר סיסי      ותזני אל   בני מצרים שכניך

או3    {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותאני אל   בני מצרים שכניך

או51   {ז} דרש ר'  לוי בר סיסי      ותזני אל   בני מצרים שכניך

ששון   {ז} דרש ר"ל     בר סיסי      ותזני אל   בני מצרים שכיניך

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לוה רגל אחת ולזו

וטי    גדלי בשר    מהוא גדלי בשר    וכי יש לזה רגל אחת ולזה

מינ    גדלי בשר                     וכי    לזו רגל אחת ולזו

פריז   גדלי בשר    מהו  גדלי            יש לזה רגל אחד ולזה

דפוס   גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לזה רגל אחד ולזה

ג2     גדלי בשר מה הוא  גדלי <..>שר וכי יש לזה רגל אחד ולז?ה?

ג7     ג'   ב'     מהוא גדלי בשר    וכי יש לזה רגל אחת ולזה

ירו1   גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לזה רגל אחת ולזה

או3    גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לזה רגל אחת ולזה

או51   גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לזה רגל א'  ולזה

ששון   גדלי בשר    מהו  גדלי בשר    וכי יש לזה רגל א'  ולזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלש  ר'  אמ'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

וטי    שלוש ר'  אומ'          בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

מינ    שלש  ר'  אומ'          בעלי גברים היו ר' ברכיה

פריז   שלש  ר'  אומ' אומר אני בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

דפוס   ג'   ר'  אומר          בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

ג2     שלוש רבי או'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

ג7     שלוש ר'  או'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

ירו1   שתים ר'  אמ'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

או3    שתים ר'  אמ'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

או51   שתים ר'  אומ' אומ' אני בעלי גברים היו ר' ברכיה ור'

ששון   ב'   ר'  אמ'           בעלי גברין היו ר' ברכיה ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    סימ'  בש'   ר' שמואל בר     נחמ'  כת'  וימל את בני יש'

וטי    סימון בשם   ר' שמואל בר     נחמן  כת'  וימל את בני יש'

מינ          בש"ר     לוי   בר     סיסי  כתנ'

פריז   סימון בשם   ר' שמו'  בר     נחמן  כת'  וימל את בני ישראל

דפוס   סימון בשם      שמואל בר     נחמני כתי' וימל את בני ישראל

ג2     סימון בשם   ר' שמו'  בר     נח'   כת'  וימל את בני י<..

ג7     סימון בש'   ר' ישמע' בר  רב נחמן  כת'  וימל את בני ישר'

ירו1   סימון בש"ר     שמואל בר     נחמן  כתיב וימל את בני ישראל

או3    סימון בש"ר     שמואל בר     נחמן  כתיב וימל את בני ישראל

או51   סימון בש"ר     שמואל בר     נחמן  כתי' וימל את בני ישראל

ששון   סימון בשר"ש          ב"ן          כתי' וימל את בני ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל   גבעת הערלות

וטי    אל   גבעת הערלות

מינ                     בעת ההיא אמר יי אל יהושע עשה לך חרבות

פריז   אל   גבעת הערלות

דפוס   אל   גבעת הערלות

ג2     ..>ל גבעת ה'

ג7     אל   גבע' הערי'

ירו1   אל   גבעת הערלות

או3         גבעת הערלות

או51   אל   גבעת הערלות

ששון   אל   גבעת הערלות

--------------------------------------------------------------------

לונ          מהו       גבעת ערלות              מקום  שהוא

וטי          מהוא      גבעת הערלות א"ר     לוי מקום  שהוא

מינ    צורים                       א"ר     לוי מקום

פריז         מהו       גבעת הערלות             מקום  שהיא

דפוס                               אמר  ר' לוי מקום

ג2           מה   הוא  גבעת הע'    ?א'? ר' לוי מקום  שהוא

ג7           וכי  גבעת היתה        א'   ר' לוי מקום  שהוא

ירו1         מהו       גבעת הערלות אר"ל        ממקום

או3          מהו       גבעת הערלות א"ר     לוי מקום

או51         מהו       גבעת הערלות             מקום

ששון         מהו       גבעת הערלות א"ר     לוי מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשוי  גבעה בערלה

וטי    עשוי  גבעה בערלה

מינ    שעשו  גבעה והר

פריז   עושה  גבעה בערלה

דפוס   שהיא  גבעה בערלה

ג2     עשוי  גבעה בערלה

ג7     עשוי  גבעה בעורלה

ירו1   העשוי גבעת בערלה

או3    העשוי גבעה בערלה

או51   העשוי גבעה בערלה

ששון   העשוי גבעה כערלה