^לונ~    {ח} שוקיו עמודי שש

^וטי~    {ח} שוקיו עמודי שש

^מינ~    {ח} שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז מרא' כלבנון בחורי

^פריז~   {ח} שוקיו עמודי שש

^דפוס~   {ח} שוקיו עמודי שש

^ג2~     {ח} שוקיו עמודי שש

^ג7~     {ח} שוקיו עמודי שש וג'

^ירו1~   {ח} שוקיו עמודי שש

^או3~    {ח} שוקיו עמודי שש

^או51~   {ח} שוקיו עמודי שש

^ששון~   {ח} שוקיו עמודי שש

--------------------------------------------------------------------

^לונ~           שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

^וטי~           שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

^מינ~    כארזים שוקיו זה העולם עמודי שש שנבראו           בששת

^פריז~          שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

^דפוס~          שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא         על  ששת

^ג2~            שוקיו זה העולם עמודי שש שה?וא? מיוסד על  ששת

^ג7~            שוקיו זה העול'          שהוא   מיוסד על  ששת

^ירו1~          שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

^או3~           שוקיו זה העולם עמודי שש              אלו ששת

^או51~          שוקיו זה העולם עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

^ששון~          שוקיו זה העו'  עמודי שש שהוא   מיוסד על  ששת

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    ימי   בראשית דכת'    כי ששת ימים

^וטי~    ימי   בראשית דכת'    כי ששת ימים עשה יי  וגו'

^מינ~    ימים         הה"ד    כי ששת ימים עשה יי  את   השמים ואת

^פריז~   ימי   בראשית דכת'    כי ששת ימים

^דפוס~   ימי   בראשית דכתי'   כי ששת ימים עשה יי  וגו'

^ג2~     ימ?י? בראשית דכ'     כי ששת ימים עשה גו'

^ג7~     ימי   ברא'   <..>כת' כי ששת ימים ע'  יי

^ירו1~   ימי   בראשית דכתי'   כי ששת ימים עשה יי  וגו'

^או3~    ימי   בראשית דכתי'   כי ששת ימים עשה יי  וגו'

^או51~   ימי   בראשית דכת'    כי ששת ימים עשה יי  את   השמים ואת

^ששון~   ימי   בראשית דכתי'   כי ששת ימים עשה יי  את   השמים ואת

--------------------------------------------------------------------

^לונ~         מיוסדים על אדני פ' אילו דברי תורה          הנחמדים

^וטי~         מיוסדים על אדני פז אלו  דברי תורה          הנחמדים

^מינ~    הארץ מיוסדים על אדני פז

^פריז~        מיוסדים על אדני פז אילו דברי תורה          הנחמדים

^דפוס~        מיוסדים על אבני פז אלו  דברי תורה     כד"א הנחמדים

^ג2~          מיוסדים על אדני פז אלו  דברי תורה          הנחמדים

^ג7~          מיוסדים על אדני פז

^ירו1~        מיוסדים על אדני פז אלו  דברי תורה          הנחמדים

^או3~         מיוסדים על אדני פז אלו  ד"ת       שהם      הנחמדים

^או51~   הארץ מיוסדים על אדני פז אלו  ד"ת       שהם      נחמדים

^ששון~   הארץ מיוסדים על      פז אלו  ד"ת                הנחמדים

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    (ו)מזהב ומפז    ד'  א' מיוסד   על אדני פז אילו

^וטי~    מזהב    ומפז    ד"א    מיוסדים על אדני פז אלו

^מינ~

^פריז~   מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אדני פז אילו

^דפוס~   מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אבני פז אלו

^ג2~     מזהב    גו'     ד'  א' מיוסדים על א'   פז אלו

^ג7~                                               אלו

^ירו1~   מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אדני פז אלו

^או3~    מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אדני פז אלו

^או51~   מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אדני פז אלו  (ד"ת)

^ששון~   מזהב    ומפז רב ד"א    מיוסדים על אדני פז אלו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    פרשותיה     שלתורה שהן נדרשות  לפניהן ולאחריהן ולמה הן

^וטי~    פרשותיה     שלתורה שהן נדרשות  לפניהן ולאחריהן ולמה הן

^מינ~

^פריז~   פרשיותיה של תורה   שהן נדרשות  לפניהן ולאחריהן ולמה הן

^דפוס~   פרשיותיה של תורה   שהן נדרשות  לפניהם ולאחריהם ולמה הן

^ג2~     פרשותיה     שלתורה שהן נדרשות  לפניהן ולאחריהן ולמה הן

^ג7~     פרשותיה     שלתור' שהן נדרשות  לפניהן ולאחרי'  למה  הן

^ירו1~   פרשיות      תורה       הנדרשות לפניהם ולאחריהם ולמה הם

^או3~    פרשיות      התורה      הנדרשות לפניהן ולאחריהן ולמה הן

^או51~   [פרשיות     תורה]      הנדרשין לפניהן ולאחריהן ולמה הם

^ששון~   פרשיות      תורה       הנדרשות לפניהן ולאחריהן ולמה הן

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    דומין רב הונא בש' בר קפרא א'     לעמוד  הזה  שיש לו

^וטי~    דומות רב הונא בשם בר קפרא        לעמוד  הזה  שיש לו

^מינ~                      בר קפרא אמ' מה עמודים הללו

^פריז~   דומות ר' חננא בשם בר קפרא        לעמוד  הזה  שיש לו

^דפוס~   דומות רב הונא בשם בר קפרא אמר    כעמוד  הזה  שיש לו

^ג2~     דומות רב חונא בשם בר כפרה        לעמוד  הזה  שיש לו

^ג7~     דומות רב הונא בש' רב קפרא        לעמוד  הזה  שיש לו

^ירו1~   דומות רב הונא בשם בר קפרא        לעמוד  הזה  שיש לו

^או3~    דומות ר' הונא בשם בר קפרא אמ'    לעמוד  הזה  שיש לו

^או51~   דומות רב הונא     בר קפרא אמ'    לעמוד  הזה  שיש לו

^ששון~   דומות רב הונא בשם בר קפר'        לעמוד  הזה  שיש לו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~                   בתים     מלמטן      וקיפלום מלמעלה

^וטי~                   בסיס     מלמט(ה)[ן] וקיפלון מלמעלה

^מינ~    בקפלאות מלמעלה ובסוסאות מלמטה                     והן באמצע

^פריז~                  בסיס     מלמטה      וקילסוס מלמעלה

^דפוס~                  בסיס     מלמטן      וקיפלום מלמעלה

^ג2~                    בסיס     מלמטן      וקיפלוס מלמעלה

^ג7~                    בסיס     מלמלטן     וקיפלוס מלמעלה

^ירו1~                  בסיס     מלמטה      וקופליס מלמעלה

^או3~                   בסיס     מלמטה      וקופלוס מלמעלה

^או51~                  בסיס     מלמטה      וקופלוס מלמעלה

^ששון~                  בסיס     מלמטה      וקופלוס מלמעלה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    כך א' הן פרשותיה  של תורה   נדרשות לפניהן         ולאחריהן

^וטי~    כך    הן פרשותיה     שלתורה נדרשות לפניהן         ולאחריהן

^מינ~    כך       פרשותי'  על תורה   נדרשת  לפניהן         ולאחריהן

^פריז~   כך    הן פרשיות   של תורה   נדרשות לפניהן         ולאחריהן

^דפוס~   כך    הם פרשיותיה של תורה   נדרשות לפניהם ונדרשות לאחריהם

^ג2~     כך    הן פרשותיה     שלתורה נדרשות לפניהן ונדרשות לאחריהן

^ג7~     כך    הן פרשות       שלתורה נדרשת  לפניהן         ולאחריהן

^ירו1~   כך    הן פרשיות      תורה   נדרשות לפניהם         ולאחריהם

^או3~    כך    הן פרשיות      התורה  נדרשות לפניהם         ולאחריהם

^או51~   כך    הם פרשיות      התורה  נדרשין לפניהם         ולאחריהם

^ששון~   כך    הן פרשיות      תורה   נדרשות לפניהן         ולאחריהן

--------------------------------------------------------------------

^לונ~                     כי תבאו    אל הארץ וגו'

^וטי~                     כי תבאו    אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וגו'

^מינ~           לפניהן מה

^פריז~                    כי תבאו    אל הארץ

^דפוס~   נדרשות לפניהם    כי תבאו    אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל

^ג2~     נדרשות לפ<..>    כי תבא<..> אל הארץ ונטעתם

^ג7~                      כי תבאו    אל הארץ ונטע'  כל עץ מאכ' וג'

^ירו1~                                       ונטעתם כל עץ מאכל

^או3~                     כי תבואו   אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל

^או51~                    כי תבואו   אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל

^ששון~                    כי תבואו   אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וגו'

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    כל עיניינא דשיר השירים עד

^וטי~    כל עינינא  דשיר השירים עד

^מינ~                              כתו'  ואיש כי  ישכב את   אשה

^פריז~   כל ענינא   דשיר השירים

^דפוס~                             וכת'  איש  כי  ישכב את   אשה

^ג2~                               וכת'  ואיש כי  ישכב את   אשה

^ג7~     כל עינינא  דשיר השירים

^ירו1~                             וכתיב איש  אשר ישכב וגו'

^או3~                              וכתי' איש  אשר ישכב וגו'

^או51~                             וכתי' איש  אשר ישכב וגו'

^ששון~                             וכתי'      כי  ישכב וגו'

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    שכבת  זרע והיא שפחה מה כת'   בתריה והביא את אשמו ליי

^פריז~

^דפוס~   שכבת  זרע

^ג2~     <...>

^ג7~ 

^ירו1~                          וכתי'       והביא את אשמו וגו'

^או3~                           וכתי'       והביא את אשמו

^או51~                          וכתי'       והביא את אשמו

^ששון~                          וכתי'       והביא את אשמו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    וכי מה עניין זה לזה אלא     מיסאני מכיש            אזיל

^פריז~

^דפוס~   וכי מה ענין  זה לזה אלא מי  שהוא   מביש עמיה הוא   אזיל

^ג2~                                                  ה<..> אזל

^ג7~ 

^ירו1~   וכי מה ענין  זה לזה אלא מאן דסגי   מכיש            אזיל

^או3~    וכי מה ענין  זה לזה אלא מאן דסני   מביש            אזיל

^או51~   וכי מה ענין  זה לזה אלא מאן דסני   מכיש            אזיל

^ששון~   וכי מה ענין  זה לזה אלא מאן דסני   מביש            אזיל

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ומתעביד בו    באי   מתוך שנכנס ויוצא       מתוך ביתו

^פריז~

^דפוס~   ומתעבר  ברביי       מתוך שהוא  יוצא  ונכנס בתוך ביתו הוא

^ג2~     ומתעבד  בר    בי<.. ...>

^ג7~ 

^ירו1~   ומתעבד  ברבי        מתוך שנכנס ויוצא       בתוך ביתו

^או3~    ומתעביד ברבית       מתוך שנכנס ויוצא       בתוך ביתו

^או51~           ברבית       מתוך שנכנס ויוצא       בתוך ביתו

^ששון~           ברבית       מתוך שנכנס ויוצא       בתוך ביתו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    נחשד    משפחתו

^פריז~

^דפוס~   נחשד על שפחתו  אמר לא חטאת אני חייב ולא  אשם  חטאת אני

^ג2~                        לא חטאת אני חייב <... ..>ם      אני

^ג7~ 

^ירו1~   נחשד על שפחתו

^או3~    נחשד על שפחתו

^או51~   נחשד על שפחתו

^ששון~   נחשד על שפחתו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                             (ר' יודן בשם    ר' לוי אילו

^פריז~

^דפוס~   מביא  ואשם אני מביא דאמר ר'  יודן בשם    ר' לוי אלו

^ג2~     <...> <...

^ג7~ 

^ירו1~                            ר'  יודן בשרל"א        אלו

^או3~                             ר'  יודן בשר"ל         אלו

^או51~                            ר'  יודן בשר"ל         אלו

^ששון~                            ר'  יודן בשר"ל         אלו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בני אדם שהן נוהגי'       בשפחות   התיר   בעולם   הזה  הקב"ה

^פריז~

^דפוס~           שהן נוהגי'  התר  בשפחות          בעולם   הזה

^ג2~                              ..>שפחות הת?י?ר בעול<.. ...> <...

^ג7~  

^ירו1~   בני אדם     שנוהגין היתר בשפחות          בעה"ז        והקב"ה

^או3~    בני אדם     שנוהגין היתר בשפחות          בעה"ז        הקב"ה

^או51~   בני אדם     שנוהגין התר  [בשפחות]        בעה"ז        הב"ה

^ששון~   בני אדם     שנוהגין היתר בשפח<..>        בעה"ז        הב"ה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~              תולה  אותן בקדקדי ראשיתו לעתיד לבא  הה"ד אך אלהים

^פריז~

^דפוס~   עתידין הן לתלות      בקדקדי ראשיהן לעתי' לבא  הה"ד אך אל'ים

^ג2~                                                   ..>ה אך אי'ם

^ג7~ 

^ירו1~             תולה  אותם בקדקד  ראשיהם לעתיד לבוא הה"ד אך אלהים

^או3~              תולה  אותם בקדקד  ראשיהם לעתיד לבוא הה"ד אך אלהים

^או51~             תולה  אותם בקדקד  ראשיהם לעתיד לבוא הה"ד

^ששון~             תולה  אותם בקדקד  ראשיהם לעתיד לבא  הה"ד אך אל'ים

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ימחץ ראש אויביו וגו'

^פריז~

^דפוס~   ימחץ ראש אויביו קדקד שער  מתהלך   באשמיו

^ג2~     ימחץ ראש גו'

^ג7~ 

^ירו1~   ימחץ ראש אויביו קדקד וגו'                הוא אומ' לא אשם

^או3~    ימחץ ראש אויביו קדקד שער  מתהלך   באשמיו הוא אומ' לא אשם

^או51~                   קדקד שער  מ[ת]הלך באשמיו הוא אומ' לא אשם

^ששון~   ימחץ ראש אויביו קדקד שער  מתהלך   באשמיו הוא או'  לא אשם

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                                        מהו     מתהלך

^פריז~

^דפוס~                                       מהו     מתהלך

^ג2~                                         מה  הוא ?מ?<..

^ג7~ 

^ירו1~   אני חייב הכל אומ'   לו מתהלך באשמיו

^או3~    אני חייב הכל אומרים לו מתהלך באשמיו

^או51~   אני חייב הכל אומרין לו מתהלך באשמיו

^ששון~   אני חייב קבל אומרין    מתהלך באשמיו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    באשמיו כל   עמא אמרין  יזיל  ההוא  גברא  בחוביה

^פריז~

^דפוס~   באשמיו כל   עמא אמרי'  ייזיל ההוא  גברא  בחובויי ייזיל

^ג2~     ...>   <...                  ..>?א גבר?א בחובוי  ייזיל

^ג7~ 

^ירו1~          כל   עמא יימרון ייזיל ההוא        בחוביה

^או3~           כל   עמא יימרון ייזיל ההוא  גברא  בחוביה

^או51~          כל   עמא יימרון ייזיל ההוא  גברא  בחוביה

^ששון~          כל   עמא אמרין  ייזיל ההוא  גברא  בחוביה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                                 אחריהם         מה   כת'

^פריז~

^דפוס~   ההוא   גברא   בחובויי נדרשות לאחריהן        שנ'

^ג2~     ההו<.. ..>ברא בחובוי  נדרשות לאחריהן        ש<..

^ג7~ 

^ירו1~                                ולאחריהון מנין מה   כתי'

^או3~                                 ולאחריהן  מנין      דכתי'

^או51~                                ולאחריהן  מנין      דכתיב

^ששון~                                ולאחריהן  מנין      דכתי'

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    שלש  שנים יהיה לכם ערלים         מה כת'   בתריה לא תאכלו

^פריז~

^דפוס~   שלש  שנים יהיה לכם ערלים            וכתי'       לא תאכלו

^ג2~     ...>                                וכת'        לא תאכלו

^ג7~ 

^ירו1~   שלש  שנים יהיה לכם ערלים    וגו'    וכתי' בתריה לא תאכלו

^או3~    שלש  שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל    וכתי' בתריה לא תאכלו

^או51~   שלש  שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל    וכתי' בתריה לא תאכלו

^ששון~   שלש  שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל    וכתי'       לא תאכלו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    על הדם וגו' וכי מה עניין זה לזה     אמ'    הקב"ה

^פריז~

^דפוס~   על הדם      וכי מה ענין  זה לזה     אמר    הקב"ה

^ג2~     על הדם      ומה    ענין  זה לזה     א'  לו הק'   ב"ה

^ג7~ 

^ירו1~   על הדם      וכי מה ענין  זה לזה אלא אמ'    הקב"ה

^או3~    על הדם      וכי מה ענין  זה לזה אלא אמ'    הקב"ה

^או51~   על הדם      וכי מה ענין  זה לזה אלא אמ'    הב"ה

^ששון~   על הדם      וכי מה ענין  זה לזה אלא        אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~

^פריז~

^דפוס~   לישראל       אתה ממתין לערלה ג'    שנים ולאשתך אינך

^ג2~            לערלה אתה ממתין       <...>             אין  את

^ג7~ 

^ירו1~          לערלה אתה ממתין       ג'    שנים ולאשתך אין  אתה

^או3~           לערלה אתה ממתין       שלש   שנים ולאשתך אי   את

^או51~          לערלה אתה ממתין       שלש   שנים ולאשתך אי   אתה

^ששון~          לערלה אתה ממתין       ג'    שנים ולאשתך אין  אתה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                                   לערלה את  ממתין שלש  שנים

^פריז~

^דפוס~   ממתין    שתשמור על נדתה        לערלה אתה ממתין ג'   שנים

^ג2~     ממתין    שתשמר     נדתה        לערלה אתה ממתין שלוש שנים

^ג7~ 

^ירו1~   ממתין עד שתטהר     מנדתה לבעלה לערלה אתה ממתין שלש  שנים

^או3~    ממתין    שתטהר     מנדתה       לערלה אתה ממתין שלש  שנים

^או51~   ממתין    שטהר      מנדתה       לערלה אתה ממתין שלש  שנים

^ששון~   ממתין    שתטהר     מנדתה       לערלה אתה ממתין ג'   שנים

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ולבהמה  אי  את   ממתין עד   שתמצה את דמה  לערלה את ממתין

^פריז~

^דפוס~   ולבהמתך אי  אתה  ממתין עד   שימצה    דמה

^ג2~     ולבהמתך     א<..       ...> שימצה את דמה

^ג7~ 

^ירו1~   ולבהמה  אי  אתה  ממתין      שתמצא את דמיה

^או3~    ולבהמה  אין את   ממתין      שתמצה את דמה

^או51~   ולבהמה  אי  אתה  ממתין      שתמצה את דמה

^ששון~   ולבהמה  אין אתה  ממתין      שתמצא את דמה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    שלש שנים ולאשתך אי את ממתין עד שתטהר מנדתה מי  קיים

^פריז~

^דפוס~                                              ומי קיים

^ג2~                                                ומי קיים

^ג7~ 

^ירו1~                                              מי  מקיים

^או3~                                               מי  מקיים

^או51~                                              מאן קיים

^ששון~                                              מי  קיים

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    מצות  הדם) שאול שאול קיים מצות הדם       ויגידו לשאול לאמר

^פריז~

^דפוס~   מצות  הדם  שאול                    שנאמר ויגידו לשאול לאמר

^ג2~     מצות  הדם  שאול      קיים מצות הדם       ויגידו לש<.. ...>

^ג7~ 

^ירו1~   מיצוי הדם  שאול                    דכתי' ויגידו לשאול לאמר

^או3~    מצוי  הדם  שאול                    דכתי' ויגידו לשאול לאמר

^או51~   מצות  הדם  שאול                    דכתי' ויגידו לשאול לאמר

^ששון~   מיצוי הדם  שאול                          ויניחו לשאול לאמר

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    הנה   העם חטאים  ליי לאכול על הדם

^פריז~

^דפוס~   הנה   העם חוטאים ליי

^ג2~               חטאים  גו'

^ג7~ 

^ירו1~   [הנה] העם חוטאים ליי לאכול על הדם מאמר  בגדתם גולו   אלי

^או3~    הנה   העם חוטאים ליי       על הדם ויאמר בגדתם גלו    אלי

^או51~   הנה   העם חוטאים ליי לאכול על הדם ויאמר בגדתם גולו   אלי

^ששון~   הנה   העם חוטאים ליי לאכול על הדם ויאמר בגדתם [גולו] אלי

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                   ויאמר שאול פוצו בעם ואמר        להם הגישו

^פריז~

^דפוס~                  ויאמר שאול פוצו בעם

^ג2~                    ויאמר שאול פוצו בעם גו'

^ג7~ 

^ירו1~        אבן גדולה ויאמר שאול פצו  בעם      ואמרתם להם הגישו

^או3~    היום אבן גדולה ויאמר שאול פצו  בעם לאמר ואמרתם להם הגישו

^או51~   היום אבן גדולה ויאמר שאול פצו  בעם לאמר ואמרתם להם הגישו

^ששון~   היום אבן גדולה ויאמר שאול פוצו בעם      ואמרתם להם הביאו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    אלי איש  שורו  ואיש     שיו ושחטתם בזה ואכלתם

^פריז~

^דפוס~                               ושחטתם בזה כמו    בזה

^ג2~                                                       ומה הוא

^ג7~ 

^ירו1~   אלי איש  שורו  ואיש     שיו ושחטתם בזה ואכלתם     מהו

^או3~    איש      שורו  ואיש     שיו ושחטתם בזה ואכלתם     מהו

^או51~   אלי [איש שורו] [?ו?]איש שיו ושחטתם בזה ואכלתם בשר מהו

^ששון~   אלי איש  שורו  וגו'         ושחטתם בזה            מהו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~                         רבנן                 אמרי סכין

^פריז~

^דפוס~                        רבנין                אמרי בין

^ג2~            בזה           רבנן                 אמרי סכין

^ג7~ 

^ירו1~   ושחטתם בזה ואכלתם    ר'    חגאי בש"ר יצחק אמ'  סכין

^או3~    ושחטתם בזה ואכלתם    ר'    חגי  בש"ר יצחק אמ'  סכין

^או51~   ושחטתם בזה ואכלתם    ר'    חגי  בש"ר יצחק      סכין

^ששון~   ושחטתם בזה ואכלת<..> ר'    חגי  בש"ר יצחק אמ'  סכין

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בת ארבע עשרה   אצבעות הראה להן

^פריז~

^דפוס~   בת י"ד                הראה להן      ב'   תרתין ז'   שבעה

^ג2~     בת ארבע ?ע?<.. ...>   הראה להן      בית  תרתין זין  שבעה

^ג7~ 

^ירו1~   בת י"ד         אצבעות הראה להם בזה  בי"ת ב'    זי"ן ז'

^או3~    בת י"ד         אצבעות הראה להם      בי"ת תרין  זין  שבעה

^או51~   בת י"ד         אצבעות הראה להם      בית  תרי   זין  שבעה

^ששון~   בת י"ד         אצבעות הראה להם בז"ה ב'   תרין  ז'   שבעה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~             אמ' להן כסדר הזה תהיו שוחטין         בתרי וזן

^פריז~

^דפוס~   ה'  חמשה אמר להן כסדר זה  תהו  שוחטין ואוכלין

^ג2~     הי  חמשה א'  להן כסדר הזה תהיו שוחטין ואוכלין

^ג7~ 

^ירו1~   ה"א ה'   אמ' להם כסדר הזה

^או3~    ה"א חמשה אמ' להם כסדר הזה תהיו שוחטין ואוכלין

^או51~   היא חמשה אמ' להם כסדר הזה תהיו שוחטין ואוכלין

^ששון~   ה"א חמשה אמ' להם כסדר הזה תהו  שוחטין ואוכלין

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בשבעה וה' חמשה אמ' להן כסדר הזה תהיו שוחטין ואוכלין

^פריז~

^דפוס~

^ג2~ 

^ג7~ 

^ירו1~                          כסדר הזה תהיו שוחטין ואוכלין

^או3~

^או51~

^ששון~

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    אימתי  פרעה      לו הקב"ה     הוי אומ' ביום מלחמת

^פריז~

^דפוס~   אימתי  פרע       לו הקב"ה     הוי אומר ביום מלחמות

^ג2~     ואימתי פרעה      לו הק'   ב"ה הוי או'  ביום מל<..>ת

^ג7~ 

^ירו1~   אימתי  פרעו         הקב"ה              ביום מלחמת   פלשתים

^או3~    אימתי  פרעו         הקב"ה              ביום מלחמת   פלשתים

^או51~   אימתי  פרע(ה)[ו] לו הב"ה               ביום מלחמת   פלשתים

^ששון~   אימתי  פרעו         הב"ה               ביום מלחמת

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~          והיה ביום      מלחמת        לא  נמצא חרב  וחנית ביד

^פריז~

^דפוס~   הה"ד  והיה ביום      מלחמת        ולא נמצא

^ג2~     ה"ה   והיה ביום      מלחמת        ולא נמצא גו'

^ג7~ 

^ירו1~   שנאמ' והיה ביום ההוא מלחמת        ולא נמצא חרב  וחנית ביד

^או3~    שנא'  והיה ביום      מלחמת פלשתים ולא נמצא חרב  וחנית ביד

^או51~   שנ'   והיה ביום      מלחמה        ולא נמצא תרבו וחנית ביד

^ששון~   שנ'   והיה ביום      מלחמת        ולא נמצא חרב  וחנית ביד

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    כל העם יי אשר   את שאול  ואת יונתן   ותמצא לשאול וליונתן

^פריז~

^דפוס~

^ג2~ 

^ג7~ 

^ירו1~   כל העם    אשר   את שאול              ותמצא לשאול וליונתן

^או3~    כל העם    אשר   את שאול      וליונתן ונמצא לשאול וליונתן

^או51~   כל העם    [אשר] את שאול              ותמצא לשאול

^ששון~   כל העם    אשר      לשאול ואת יונתן   ותמצא לשאול וליונתן

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בנו לא  נמצא          ותמצא מי המציאה        ר' חגי

^פריז~

^דפוס~                ואת אמרת ותמצא מי המציאה     לו ר' חגי

^ג2~         ולא נמצא ואת אמרת ותמצא מי המציא  אתה לו ר' חגי

^ג7~ 

^ירו1~   בנו                         מי המציאה     לו ר' חגאי

^או3~    בנו                         מי המציאה     לו ר' חגי

^או51~                               מי המציאה     לו ר' חגי

^ששון~   בנו                         מי המציאה     לו ר' חגי

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בש"ר    יצחק     מלאך המציאה לו רבנן     אמ' הקב"ה המציא

^פריז~

^דפוס~   בשם  ר' יצחק אמר מלאך המציאה לו ורבנן    אמ' הקב"ה המציאם

^ג2~     בשם  ר' יצחק א'  מלאך המציאה לו ורבנן    אמ' הקב"ה המציאה

^ג7~ 

^ירו1~   בש"ר    יצחק     מלאך המציאה לו ורב      אמ' הקב"ה המציאה

^או3~    בש"ר    יצחק אמ' מלאך המציאה    ור'      אמ' הקב"ה המציאה

^או51~   בש"ר    יצחק אמ' מלאך המציאה לו ור[?ב?]' אמ' הב"ה  המציאה

^ששון~   בש"ר    יצחק     מלאך המציאה לו ורב      אמ' הב"ה  המציאה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    הה"ד      ויבן      שאול מזבח ליי אותו החל לבנות מזבח

^פריז~

^דפוס~   לו   כתוב ויבן      שאול מזבח ליי הוא  החל לבנות מזבח

^ג2~     לו   כתו' ?ויבן? שם שאול מזבח ליי אתו  החל לבנות מזבח

^ג7~ 

^ירו1~   לו   הה"ד ויבן      שאול מזבח ליי אותו החל לבנות המזבח

^או3~    לו   הה"ד ויבן      שאול מזבח ליי אותו החל לבנות המזבח

^או51~   לו   הה"ד ויבן      שאול מזבח ליי אותו החל לבנות מזבח

^ששון~   לו   הה"ד ויבן      שאול מזבח ליי אותו החל לבנות מזבח

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ליי כמה מזבחות בנו הראשונים                 נח   בנה

^פריז~

^דפוס~       כמה מזבחות בנו ראשונים                  נח   א'

^ג2~     ליי כמה מזבחות בנו ראשני<..                 ...> בנה

^ג7~ 

^ירו1~   ליי כמה            ראשונים  היו שבנו מזבחות נח

^או3~    ליי כמה            ראשונים  היו שבנו מזבחות נח

^או51~   ליי כמה            ראשונים  היו שבנו מזבחות נח

^ששון~   ליי כמה            ראשונים  היו שבנו מזבחות נח

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    מזבח אברהם   בנה מזבח יצחק בנה מזבח יעקב  בנה מזבח משה

^פריז~

^דפוס~        אברהם   א'       יצחק א'       יעקב  א'       משה

^ג2~     מזבח ?א?ברהם בנה מז'  יצחק ב'  מ'   יעקב  ב'  מ'   משה

^ג7~ 

^ירו1~        אברהם            יצחק          ויעקב          משה

^או3~         אברהם            יצחק          ויעקב          משה

^או51~        אברהם            יצחק          ויעקב          [משה

^ששון~        אברהם            יצחק          יעקב           משה

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    בנה מזבח אהרן  בנה מזבח יהושע   בנה מזבח שמואל בנה מזבח

^פריז~

^דפוס~   א'       יהוש' א'

^ג2~     ב'  מ'                  יהושע   ב'  מ'

^ג7~ 

^ירו1~                           יהושע

^או3~                            יהושע

^או51~                           ויהושע]

^ששון~                           יהושע

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ואתה        אותו החל מזבח ליי    אלא   אתי  החל לבנות מזבח

^פריז~

^דפוס~   ואתה אומ'   אותו החל             אמ'   אותו החל להיות

^ג2~     ואת  אמר<.. ...> החל      רבנן   אמ'   אתו  החל להיות

^ג7~ 

^ירו1~   ואת  אמרת   אותו החל      רבנין  אמרין אותו החל

^או3~    ואת  אמרת   הוא  החל      ורבנין אמרי  אותו החל

^או51~   ואת  אמרת   אותו החל      ורבנין אמרי  אותו החל

^ששון~   ואת  אמרת   הוא  החל      רבנין  אמרין אותו החל

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    ליי במלכים             לפי  שמסר עצמו על

^פריז~

^דפוס~   ראש במלכים א"ר                        על ידי שנתן נפשו

^ג2~     ראש למלכים א'  ר' יודן                על ידי שנתן <..>ש?ו?

^ג7~ 

^ירו1~   ראש        א"ר    יודן מפני שמסר נפשו על

^או3~    ראש        א"ר    יודן מפני שמסר עצמו על

^או51~   ראש        א"ר    יודן מפני שמסר נפשו על

^ששון~   ראש        א"ר    יודן מפני שמסר נפשו על

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    אותו  דבר      העלה עליו הכת'  כאילו אותו החל לבנות מזבח

^פריז~

^דפוס~   על    הדבר הזה העלה עליו הכתוב כאלו  אותו החל לבנות מזבח

^ג2~     <...> הדבר הזה העלה עליו הכת'  כאילו אתו  החל לבנות מזבח

^ג7~ 

^ירו1~         הדבר     העלה עליו הכתו' כאלו  הוא  החל לבנות מזבח

^או3~          הדבר     העלה עליו הכתו' כאילו הוא  החל לבנות מזבח

^או51~         הדבר     העלה עליו הכתוב כאלו  הוא  החל לבנות מזבח

^ששון~         הדבר     העלה עליו הכתו' כאילו הוא  החל לבנות מזבח

--------------------------------------------------------------------

^לונ~        ר'          שמע'  בן     יוסי בן  לקוניה     לפי

^וטי~        ר'          שמעון בן     יוסי בן  לקוניה     לפי

^מינ~    ליי                                              לפי

^פריז~       ר'          שמעון בשם ר' יוסי בן  לקוניא  א' לפי

^דפוס~   ליי א"ר         שמעון בן              לקניא      לפי

^ג2~     ליי ר'          שמעון בן     יוסי בן  ל<..>א     לפי

^ג7~         שר'  (יוסי) שמע'  בן     יוסי בן  לקוניא     לפי

^ירו1~   ליי אר"ש              בן     יוסי בן  לקוניא     לפי

^או3~    ליי א"ר         שמעון בן     יוסי בן  לקוניא     לפי

^או51~   ליי אר"ש              בן     יוסי [בן לקוניא]    לפי

^ששון~   ליי אר"ש              ב"ר    יוסי בן  לקוניא     לפי

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    שבעולם הזה אדם בונה     בניין         ואחר    מכלה  אותו

^וטי~    שבעולם הזה אדם בונה     ביניין        ואחר    מבלה  אתו

^מינ~    שבעולם הזה אדם בונה     בניין  בניינו         מכלה  אותו

^פריז~   שבעולם הזה אדם בונה     בנין          ואחר כך מבלה  אותו

^דפוס~   שבעולם הזה     בונה אדם               ואחד    מבלהו

^ג2~     שבעולם הזה     בונה     בינין         ואחר    מבלה  אתו

^ג7~     שבעולם הזה אדם בונה     בניין         ואחר    מכלה  אתו

^ירו1~   שהעולם הזה אדם בונה     בנין          ואחר    מכלה  אותו

^או3~    שבעולם הזה אדם בונה     בנין          ואחר    מכלה  אותו

^או51~   שבעה"ז     אדם בונה     בנין          אחר     מבלה  אותו

^ששון~   שבעה"ז     אדם בונה     בנין          ואחר    מכלה  אותו

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    אדם נוטע  נטיעה          ואחר    אוכל אותו אבל לעתיד

^וטי~    אדם       נטיעה          ואחר    אוכל אותה אבל לעתיד

^מינ~    אדם נוטע  נטיעה   נטיעתו         מכלה אותו אבל לעתיד

^פריז~       נוטע  נטיעה          ואחר כך אוכל אותה אבל לעתיד

^דפוס~       נוטע  נטיעה          ואחר    אוכל      אבל לעתי'

^ג2~     אדם נוטע  ?נט?יעה        ואחר    אוכל אתו  אבל לעתיד

^ג7~         נוטע  נטיעה   אחת    ואחר    חיבל אותו אבל לע'

^ירו1~       נוטע                 ואחר    אוכל אותו אבל לעתיד

^או3~    אדם נוטע                 ואחר    אוכל אותה אבל לעתיד

^או51~   אדם נוטע                 ואחר    אוכל אותו אבל לעתיד

^ששון~       נוטעו                ואחר    מכלה אותו אבל לעתיד

--------------------------------------------------------------------

^לונ~    לבוא         לא יבנו ואחר            יושב      לא

^וטי~    לבוא         לא יבנו ואחר            ישב  וגו' לא

^מינ~    לבא  מה כת'  לא יבנו ואחד            ישב       לא יטעו

^פריז~   לבא          לא יבנו ואחר            ישב  וג'  לא

^דפוס~   לבא  מה כתי' לא יבנו ואחר            ישב       לא יטעו

^ג2~     לבוא מה כתו' לא יבנו ואחר            ישב  גו'  לא

^ג7~     לבא          לא יבנו ואחר            ישב       ל' יט'

^ירו1~   לבוא מה כתי' לא יבנו ואחר            ישב       לא יטעו

^או3~    לבוא מה כתי' לא יבנו ואחר (?ו)[י]י?) ישב       לא יטעו

^או51~   לבוא מה כתיב לא יבנו ואחר            ישב       לא יטעו

^ששון~   לבא  מה כתי' לא יבנו ואחר            ישב       לא יטע

--------------------------------------------------------------------

^לונ~                                     יגעו  לריק

^וטי~                                     יגעו  לריק וגו'

^מינ~           ואחד יאכל   וגו'       לא יגעו  לריק ולא  ילדו לבהלה

^פריז~                                    יגעו  לריק וגו'

^דפוס~          ואחר יאכל              לא יגעו  לריק וגו'

^ג2~                                      יגעו  לריק גו'

^ג7~            וא'  יאכל              לא ייגעו לריק ולא  ילדו לבהלה

^ירו1~   (ואכל) ואחר יאכל        ואומ' לא יגעו  לריק ולא  ילדו לבהלה

^או3~           ואחר יאכל        וכתי' לא יגעו  לריק וגו'

^או51~          ואחר [יאכל]      וכתיב לא יגעו  לריק ולא  ילדו לבהלה

^ששון~          ואחר יאכל        ואומ' לא יגעו  לריק וגו'

--------------------------------------------------------------------

^לונ~          ונודע  בגוים  זרעם

^וטי~          ונודע  בגוים  זרעם וגו'

^מינ~                             כי   זרע   ברוכי יי המה וצאצאהם

^פריז~         ונודע  בגוים  זרעם                         וצאצאיהם

^דפוס~   וכתי' ונודע  בגוים  זרעם

^ג2~           ונוד?ע ב?גוים זרעם גו'

^ג7~           ונודע  בגוים  זרעם וג'  <...>

^ירו1~                            כי   זרע   ברוכי יי המה וצאיצאיהם

^או3~

^או51~                            [כי  זרע   ברוכי יי הם  וצאצאיהם

^ששון~

--------------------------------------------------------------------

^לונ~

^וטי~

^מינ~    אתם

^פריז~   לעיניהם כל    ראיהם יכירום כי הם זרע ברך יי אמן וכן יהי

^דפוס~

^ג2~ 

^ג7~ 

^ירו1~   לעיניהם

^או3~

^או51~   לעיניהם וגו']

^ששון~

--------------------------------------------------------------------

^לונ~              פרשתא

^וטי~

^מינ~         סליק פרשה

^פריז~   רצון

^דפוס~

^ג2~ 

^ג7~ 

^ירו1~

^או3~         סליק סידרא

^או51~        חסלת סדר   קדושים

^ששון~