לונ    {ג} אמ"ר    תנחום בר  ח(ל)[נ]ילאי

וטי    {ג} א"ר     תנחום בר  חניליי

מינ    {ג)                               אמרות טהורות אמ' הקב"ה

פריז   {ג} א"ר     תנחום בר  חנילאי

דפוס   {ג} א"ר     תנחום בר' חנילאי

ג6     {ג} א'   ר' תנחום בר  חניליי

ג7     {ג} א'   ר' תנחום בר  חנילאי

ירו1   {ג} אמ'  ר' תנחום

או3    {ג} א"ר     תנחום

או51   {ג} א"ר     תנחום בר  חנילאי

ששון   {ג} א"ר     תנחו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה   והן טהורות

וטי    שתי פרשיות הכתיב לנו משה         והן טהורות

מינ    שתי אמירות אמרתי לך      בתורה       טהורות הן

פריז   שתי פרשיות כתב   לנו משה בתורה   והן טהורות

דפוס   שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה   והן טהורות

ג6     שתי אמירות הכתיב לנו משה בתורה   והן טהורות

ג7     שתי פרשיות כתב   לנו משה         והן טהורות

ירו1   שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה   והן טהורות    ונתנו

או3    שתי פרשיות הכתי' לנו משה [בתורה] והן טהורות    ונתנו

או51   שתי פרשיות כתב   לנו משה בתורה   והן טהורות

ששון   ב'  פרשיות הכתוב לנו משה         והן טהורות    וניתנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל  ידי   מי  נתנן  על  ידי שבטו     שללוי      שכת'

וטי    ועל  ידי   מי  ניתנו על  ידי שבטו     שללוי      שכת'

מינ               למי ניתנו         לשבטו של לוי   אותו שכת'

פריז   ועל  ידי   מי  נתנו  על  ידי שבטו  של לוי        דכת'

דפוס   ועל        מי  נתנו  על  ידי שבטו  של לוי        שכתוב

ג6     ועל  ידי   מי  נתנו  על  ידי שבטו     שללוי      דכ'

ג7     ועל  ידי   מי  נתנו  על  ידי שבטו     שללוי      שכת'

ירו1   על   ידי                     שבט      לוי        שכתב

או3    על   [ידי]                   שבט      לוי        שכתו'

או51   וע"י       מי  ניתנו ע"י     שבט      לוי        שכתוב

ששון   ע"י                          שבט      לוי        שכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ        בו  כסף צרוף בעליל לא'               וכת'

וטי        בו  כסף צרוף בעליל לארץ וגו'         וכת'

מינ        בו                                         וישב מצרף

פריז       בהו     צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים וכת'

דפוס       בו  כסף צרוף בעליל לארץ              וכתיב וישב מצרף

ג6     ביה     כסף צרוף בעליל לארץ

ג7         בו  כסף צרוף בעליל לארץ              וכת'

ירו1       בו

או3        בו

או51       בו

ששון       בו

--------------------------------------------------------------------

לונ          וטהר  את בני         לוי

וטי          יטהר  את בני         לוי   וגו'

מינ    כסף

פריז         וטהר  את בני         לוי   חקק   אותם

דפוס   ומטהר וטהר  את בני         לוי   וזקק  אותם

ג6 

ג7           וטהר  את בני         לוי   וג'

ירו1         וטיהר את בני         לוי   וזקק  אותם וגו' וכתי'

או3          וטיהר את בני         לוי   וזקק  אותם      וכתיב

או51         וטיהר את בני (ישראל) [לוי] וזיקק אותם      וכתי'

ששון         וטיהר את בני         לוי   וזיקק אותם וגו' וכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      ואי   זו זו זו

וטי                                      ואי   זה זה זו

מינ                                      ואיזה זו זו

פריז                                     ואיזו זו זו

דפוס                                     ואי   זו זו

ג6                                       ואיזה זה זו

ג7                                       ואיזה זה זה    פרשת

ירו1   כסף צרוף  בעליל לארץ              ואי   זו זו זו פרשת

או3    כסף צרוף  בעליל לארץ              ואי   זו זו זו פרשת

או51   כסף <..>ף בעליל לארץ              ואי   זו זו זו פרשת

ששון   כסף צרוף  בעליל לארץ מזוקק שבעתי' ואי   זו זו    פרש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרה אדומה   ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמר  אל הכהנים

וטי    פרה אדומה   ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמור אל הכהנ'

מינ                פרשת   (א) המת אמור     אל               הכהנים

פריז   פרה אדומה   ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמר  אל הכהנים

דפוס   פרה אדומה   ופרשת      המת

ג6                 פרש?ת?     המת ויאמר יי אל משה   אמר  אל הכהנים

ג7         אדומ'   ופרשת      המת ויאמר יי    אלמשה אמר     אלהכהנים

ירו1   פרה         ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמור על הכהנים

או3    פרה [אדומה] ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמור אל הכהנים

או51   פרה אדומה   ופרשת      המת ויאמר יי אל משה   אמור אל הכהנים

ששון   פרה אדומה   ופרש'      המת ויאמר יי אל משה   אמור אל הכהנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'

וטי    וגו'

מינ    בני  אהרן

פריז

דפוס

ג6     וגו'

ג7     בני  אה'

ירו1   וגו'

או3    בני  אהרן ואמרת אליהם

או51   בני  אהרן ואמרת אליהם

ששון   וגו'