לונ    {ו}                         יראת יי טהורה

וטי    {ו}                         יראת יי טהורה

מינ    {ו} ר'  לוי  בר חאיתא  פתח  יראת יי טהורה וגו'

פריז   {ו}                         יראת יי טהורה

דפוס   {ו} ד"א אמור אל הכהני' הה"ד יראת יי טהורה עומדת לעד

ג6     {ו}                         יראת יי טהורה וג'

ירו1   {ו}                         יראת יי טהורה עומדת לעד

או3    {ו}                         יראת יי טהורה עומדת לעד

או51   {ו}                         יראת יי טהורה עומדת לעד

ששון   {ו}                         יראת יי טהורה עומדת לעד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    לוי מיראה                 שנתירא           אהרן

וטי    אמ'  ר' לוי מיראה                 ש[י]נתירא        אהרן

מינ                       בשכר יראה שהיה ירא              אהרן

פריז               מיראה                 שנתיירא          אהרן

דפוס   אמר  ר' לוי מורא                  שנתיירא          אהרן

ג6     א'   ר' לוי מייראה                ?ו/ש?נתירא       אהרן

ירו1   אר"ל        מיראה                 שנתיירא          אהרן

או3    א"ר     לוי מיראה                 שנתירא           אהרן

או51   אר"ל        מיראה                 שנתיירא    (משה) [אהרן]

ששון   א"ר     לוי מיראה                 שנתיירא          אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני  הק'   זכה ונתנה  לו    הפרשה הזו        שאינה זזה

וטי    מלפני הקב"ה זכה ונתנה  לו    הפרשה הזו        שאינה זזה

מינ    מלפני הקב"ה     שומעי' לו    פרש'  אחת  בתורה שאינה זזה

פריז   לפני  הקב"ה זכה ניתנה  לו    הפרשה הזאת       שאינה זזה

דפוס   מלפני הקב"ה זכה וניתנה לו    הפרשה הזו        שאינה זזה

ג6     מלפני הקב"ה     ניתנה  לו    הפרשה            שלא   תזוז

ירו1   מפני  המקום זכה וניתנה לו    הפרשה הזאת       שאינה זזה

או3    מפני  המקום זכה וניתנה לו זו הפרשה            שאינה זזה

או51   מן    המקום זכה וניתנה לו    הפרשה הזו        שאינה זזה

ששון   מפני  המקום זכה וניתנה לו    הפרש' הזאת       שאינה זזה

--------------------------------------------------------------------

לונ             ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל    הדורות

וטי             ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל    הדורות

מינ    ממנה ולא מבניו ולא מבני      בניו      עד סוף כל    הדורות

פריז            ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל    הדורות

דפוס            ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל    הדורות

ג6              ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל    הדורות

ירו1        לו  ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף העולם

או3         לא  ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף העולם

או51        לא  ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו        לעולם

ששון        לא  ממנו  ולא מבניו ולא מבני בניו עד סופ העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואי   זה       פרשת         המת     ויאמר יי אל משה

וטי    ואי   זה זה זו פרשת         המת     ויאמר יי אל מש'

מינ

פריז   ואיזו זו       פרשת         המת

דפוס   ואי   זו זו    פרשת         המת שנ' ויאמר יי אל משה

ג6     ואיזה זה זו    פרשת ?(?כ?)? המת     ויאמר יי אל משה

ירו1   ואיזו זו זו    פרשת         המת     ויאמר יי אל משה

או3    ואי   זו זו זו פרשת         המת     ויאמר יי אל משה

או51   ואי   זו זו    פרשת         המת     ויאמר יי אל משה

ששון   ואי   זו זו    פרש'         המת     ויאמר יי אל משה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אמר

מינ    אמר  אל הכהנים בני  אהרן

פריז   אמור אל הכהנים

דפוס   אמור אל הכהנים בני  אהרן

ג6 

ירו1   אמור אל הכהנים וגו'

או3    אמור אל הכהנים וגו' לא   יטמא בעמיו

או51   אמור אל הכהנים      לא   יטמא בעמיו

ששון   אמור אל הכהני' וגו'