מינ     {ה}

דפוס    {ה} והאל'ים יבקש את הנרדף ר' הונא בשם ר' יוסף אמ' לעולם

ירו1    {ה} והאלהים יבקש את נרדף

ירו2    {ה} והאלהים יבקש את נרדף

או3     {ה} והאלהים יבקש את נרדף

או51    {ה} והאלהים יבקש את נרדף

ששון    {ה} והאל'ים יבקש את נרדף

קב      {ה} והאל'ים יבקש את נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                  והאלהי'  יבקש

דפוס    והאל'ים יבקש את נרדף אתה מוצא צדיק רודף צדיק והאלי'ים יבקש

ירו1                                  רשע  רודף רשע  והאלהים  יבקש

ירו2                                  רשע  רודף רשע  והאלהים  יבקש

או3                                   רשע  רודף רשע  והאלהים  יבקש

או51                                  רשע  רודף רשע  והאלהים  יבקש

ששון                                  רשע  רודף רשע  והאל'ים  יבקש

קב 

--------------------------------------------------------------------

מינ     את נרדף וכל  שכן רשע שהוא רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואמ'

דפוס    את נרדף          רשע      רודף צדיק

ירו1       נרדף וכ"ש     רשע      רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואומ'

ירו2    את נרדף וכ"ש     רשע      רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואומר

או3     את נרדף וכ"ש     רשע      רודף צדיקים עד שאתה חוזר ואומר

או51    את נרדף וכ"ש     רשע      רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואו'

ששון    את נרדף וכ"ש     רשע      רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואומ'

קב              וכ"ש     רשע      רודף צדיק   עד שאתה חוזר ואומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                         אפי'

דפוס    והאלקים יבקש את נרדף רשע רודף רשע והאלקים יבקש נרדף אפי'

ירו1                                                        אפי'

ירו2

או3                                                         אפי'

או51                                                        אפי'

ששון                                                        אפי'

קב                                                          אפי'

--------------------------------------------------------------------

מינ     צדיק רודף רשע האלהים  יבקש      נרדף

דפוס    צדיק רודף רשע והאלים  יבקש את   נרדף מכל מקום והאל'ים יבקש

ירו1    צדיק רודף רשע והאלהים יבקש וגו'

ירו2    צדיק רודף רשע והאלהים יבקש את   נרדף

או3     צדיק רודף רשע והאל'ים יבקש את   נרדף

או51    צדיק רודף רשע והאלהים יבקש את   נרדף

ששון    צדיק רודף רשע והאל'ים יבקש את   נרדף

קב      צדיק רודף רשע והאלי'ם יבקש את   נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ             ר' יוסי  בר  יודן      בשם  ר'      בר  נהוראי

דפוס    את נרדף ר' יהודה בר' סימון אמ' בשם  ר' יוסי בר' נהוראי

ירו1            ר' יוסי  בר' יודן      בש"ר    יוסי בר  נהוראי

ירו2            ר' יוסי  בר' יודן      בש"ר    יוסי בן  נהוראי

או3             ר' יוסי  בר' יודן      בש"ר    יוסי בר  נהוראי

או51            ר' יוסי  בר' יודן      בש"ר    יוסי בר  נהוראי

ששון            ר' יוסי  בר' יודן      בש"ר    יוסי בר  נהוראי

קב              ר' יוסי  בר  יודן      בש"ר    יוסי בר  נהוראי

--------------------------------------------------------------------

מינ          לעולם             תובע דמן   של נרדפין   מיד רודפיהן

דפוס         לעולם       הקב"ה תובע דמ?ן? של ?נרדפין? מן  הרודפין

ירו1         לעולם       הקב"ה תובע דמן   של נרדפין   מיד רודפיהן

ירו2    אומ' לעולם       הקב"ה תובע דמן   של נרדפים   מיד רודפי'

או3     אומר לעולם       הקב"ה תובע דמן   של נרדפים   מיד רודפים

או51    אומר לעולם (אין) הב"ה  תובע דמן   של נרדפים   מיד רודפים

ששון         לעולם       הב"ה  תובע דמן   של נרדפין   מיד רודפין

קב      אמ'  לעולם אין   הקב"ה תובע דמן   של נרדפים   מיד רודפי'

--------------------------------------------------------------------

מינ                        הכל נרדף מפני קין  והאלהים  יבקש

דפוס    תדע לך שכן הוא שכן הבל נרדף מפני קין

ירו1                       הבל נרדף מפני קין  והאלהים  יבקש

ירו2                       הבל נרדף מפני קין  והאלהים  יבקש

או3                        הבל נרדף מפני קין  והאלהים  יבקש

או51                       הבל נרדף מפני קין  [והאלהים יבקש

ששון                       הבל נרדף מפני קין  והאל'ים  יבקש

קב                         הבל נרדף      מקין

--------------------------------------------------------------------

מינ        נרדף                      וישע יי אל הבל ואל מנחתו

דפוס             ובחר הקב"ה בהבל שנ' וישע יי אל הבל ואל מנחתו

ירו1    את נרדף                      וישע יי אל הבל ואל מנחתו

ירו2    את נרדף                      וישע יי אל הבל ואל מנחתו

או3     את נרדף                      וישע יי אל הבל ואל מנחתו

או51    את נרדף]                     וישע יי אל הבל ואל מנחתו

ששון    את נרדף                      וישע יי אל הבל ואל מנחתו

קב                                   וישע יי אל הבל ואל מנחתו

--------------------------------------------------------------------

מינ     נח      מפני דורו האלהים     יבקש את נרדף

דפוס    נח נרדף מפני דורו

ירו1    נח נרדף מפני דורו והאלהים    יבקש את נרדף בא  אתה וכל ביתך

ירו2    נח נרדף מפני דורו והאלהים    יבקש את נרדף בא  אתה וכל ביתך

או3     נח נרדף מפני דורו והאלהים    יבקש את נרדף בא  אתה וכל ביתך

או51    נח נרדף מפני דורו וה(ב)אלהים יבקש את נרדף בוא אתה וכל ביתך

ששון    נח נרדף מפני דורו והאל'ים    יבקש את נרדף בא  אתה וכל ביתך

קב      נח נרדף מפני דורו והאלי'ם    יבקש את נרדף בא  אתה וכל ביתך

--------------------------------------------------------------------

מינ                         כי מי נח זאת לי

דפוס                                                    ולא בחר

ירו1    אל התיבה      ואומ' כי מי נח זאת לי וגו'

ירו2    אל התיבה      ואומ' כי מי נח זאת לי

או3     אל התיבה      ואומר כי מי נח זאת לי אשר  נשבעתי

או51    אל התיבה      ואומ' כי מי נח זאת לי אשר  נשבעתי

ששון    אל התיבה וגו' ואו'  כי מי נח זאת לי וגו'

קב      אל התיבה      ואומ' כי מי נח זאת לי אשר  נשבעתי

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                     אברהם

דפוס    הקב"ה אלא בנח שנא' כי אותך ראיתי צדיק לפני וגו' אברהם נרדף

ירו1                                                    אברהם נרדף

ירו2                                                    אברהם נרדף

או3                                                     אברהם נרדף

או51                                                    אברהם נרדף

ששון                                                    אברהם נרדף

קב                                                      אברהם נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ     מפני פלשתים    האלהים      יבקש את נרדף

דפוס    מפני נמרוד                              ובחר הקב"ה באברהם

ירו1    מפני נמ()[ר]וד והאלהים     יבקש את נרדף

ירו2    מפני נמרוד     והאלהים     יבקש את נרדף

או3     מפני נמרוד     והאלהים     יבקש את נרדף

או51    מפני נמרוד     והאלהים     יבקש את נרדף

ששון    מפני נמרוד     והאל'ים     יבקש את נרדף

קב      מפני נמרוד     ו()[ה]אלי'ם יבקש את נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ         אתה הוא           אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים

דפוס    שנ' אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם

ירו1        אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם וגו'

ירו2        אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים

או3         אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים

או51        אתה הוא יי האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים

ששון        אתה הוא יי האל'ים אשר בחרת באברם והוצאתו וגו'

קב          אתה הוא יי האלי'ם אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים

--------------------------------------------------------------------

מינ     יצחק      מפני ישמעאל האלהים  יבקש את נרדף כי לא

דפוס    יצחק נרדף מפני פלשתים

ירו1    יצחק נרדף מפני ישמעאל והאלהים יבקש את נרדף כי ביצחק

ירו2    יצחק נרדף מפני ישמעאל והאלהים יבקש את נרדף כי ביצחק

או3     יצחק נרדף מפני ישמעאל והאלהים יבקש את נרדף כי ביצחק

או51    יצחק נרדף מפני ישמעאל והאלהים יבקש את נרדף כי ביצחק

ששון    יצחק נרדף מפני ישמעאל והאל'ים יבקש את נרדף כי ביצחק

קב      יצחק נרדף מפני ישמעאל והאלי'ם יבקש את נרדף כי ביצחק

--------------------------------------------------------------------

מינ     יירש  בן האמה עם בני עם יצחק

דפוס                                 ובחר הקב"ה ביצחק שנא' ראה

ירו1    יקראו לך זרע

ירו2    יקרא  לך זרע

או3     יקרא  לך זרע

או51    יקרא  לך זרע

ששון    יקרא  לך זרע

קב      יקרא  לך זרע

--------------------------------------------------------------------

מינ                         יעקב      מפני עשו והאלהים יבקש

דפוס    ראינו כי היה יי עמך יעקב נרדף מפני עשו

ירו1                        יעקב נרדף מפני עשו והאלהים יבקש

ירו2                        יעקב נרדף מפני עשו והאלהים יבקש

או3                         יעקב נרדף מפני עשו והאלהים יבקש

או51                        יעקב נרדף מפני עשו והאלהים יבקש

ששון                        יעקב נרדף מפני עשו והאל'ים יבקש

קב                          יעק' נרדף מפני עשו ואלי'ם  יבקש

--------------------------------------------------------------------

מינ     את נרדף כי יעקב בחר לו יה

דפוס                                            ובחר הקב"ה ביעקב

ירו1    את נרדף כי יעקב בחר לו יה וגו'

ירו2    את נרדף כי יעקב בחר לו יה

או3     את נרדף כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו

או51    את נרדף כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו

ששון    את נרדף כי יעקב בחר לו יה

קב      את נרדף כי יעקב בחר לו יה

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס    שנאמ' כי יעקב בחר לו יה יוסף נרדף מפני אחיו ובחר הקב"ה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס    ביוסף שנאמ' עדות ביהוסף שמו משה נרדף מפני פרעה

ירו1                                משה נרדף מפני פרעה והאלהים

ירו2                                משה נרדף מפני פרעה והאלהים

או3                                 משה נרדף מפני פרעה והאלהים

או51                                משה נרדף מפני פרעה והאלהים

ששון                                משה נרדף מפני פרעה והאל'ים

קב                                  משה נרדף מפני פרעה והאלי'ם

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס                                                   ובחר הקב"ה

ירו1    יבקש את נרדף לולא משה    בחירו וגו'

ירו2    יבקש את נרדף לולא משה    בחירו עמד  בפרץ לפניו

או3     יבקש את נרדף לולי משה    בחירו עמד  בפרץ לפניו

או51    יבקש את נרדף לולי משה    בחירו עמד  בפרץ לפניו

ששון    יבקש את נרדף לולי (ב)משה בחירו וגו'

קב      יבקש את נרדף לולא משה    בחירו

--------------------------------------------------------------------

מינ                             דוד      מפני שאול והאלהי'

דפוס    במשה שנ' לולי משה בחירו דוד נרדף מפני שאול

ירו1                            דוד נרדף מפני שאול והאלהים

ירו2                            דוד נרדף מפני שאול והאלהים

או3                             דוד נרדף מפני שאול והאל'ים

או51                            דוד נרדף מפני שאול והאלהים

ששון                            דוד נרדף מפני שאול והאל'ים

קב                              דוד נרדף מפני שאול והאלי'ם

--------------------------------------------------------------------

מינ     יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו ויקחו ממכלאות צאן

דפוס                                                   ובחר הקב"ה

ירו1    יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

ירו2    יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

או3     יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

או51    יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

ששון    יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

קב      יבקש את נרדף ויבחר בדוד עבדו

--------------------------------------------------------------------

מינ

דפוס    בדוד שנ' ויבחר בדוד עבדו שאול נרדף מפני פלשתים ובחר

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

מינ                                            ישראל

דפוס    הקב"ה בשאול שנאמר הראיתם אשר בחר בו יי ישראל נרדפין

ירו1                                           ישראל נרדפין

ירו2                                           ישראל נרדפים

או3                                            ישראל נרדפים

או51                                           ישראל נרדפים

ששון                                           ישראל נרדף

קב                                             ישר'  נרדפים

--------------------------------------------------------------------

מינ     מפני אומות  העולם האלהים  יבקש   את נרדף

דפוס    מפני האומות                              ובחר הקב"ה בישראל

ירו1    מפני האומות       והאלהים יבקש   את נרדף

ירו2    מפני האומות       והאלהים יב<..> את נרדף

או3     מפני האומות       והאלהים יבקש   את נרדף

או51    מפני האומות       והאלהים יבקש   את נרדף

ששון    מפני האומות       והאל'ים יבקש   את נרדף

קב      מפני האומות       והאלי'ם יבקש   את נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ         כי גך  בחר יי

דפוס    שנ'    ובך בחר יי       להיות לו לעם סגולה ר' אליעזר

ירו1           בך  בחר יי

ירו2           ובק בחר יי אלהיך

או3            ובך בחר יי אלהיך להיות לו לעם

או51           ובך בחר יי אלהיך להיות לו לעם סגולה

ששון           ובך בחר יי וגו'

קב             בך בחר יי  אלי'ך להיות לו לעם

--------------------------------------------------------------------

מינ                           ואף בקרבנות כן           שור נרדף

דפוס    בר' יוסי בן זימרא אמר אף  בקרבנות כן אמר הקב"ה שור נרדף

ירו1                          ואף בקרבנות כן           שור נרדף

ירו2                          ואף בקרבנות כן           שור נרדף

או3                           ואף בקרבנות כן           שור נרדף

או51                          ואף בקרבנות כן           שור נרדף

ששון                          ואף בקרבנות כן           שור נרדף

קב                            ואף בקרבנות כן           שור נרדף

--------------------------------------------------------------------

מינ     מפני ארי כשב      מפני זאב עז      מפני   נמר

דפוס    מפני ארי                   עז נרדף מפני   נמר כבש מפני

ירו1    מפני ארי כבש נרדף מפני זאב עז נרדף מפני   נמר

ירו2    מפני ארי כבש נרדף מפני זאב עז נרדף מפ<..> נמר

או3     מפני ארי כבש נרדף מפני זאב עז נרדף מפני   נמר

או51    מפני 8&‏  בש  נרדף מפני זאב עז נרדף מפני   נמר

ששון   מפני ארי כבש נרדף מפני זאב עז נרדף מפני   נמר

קב      מפני ארי כבש נרדף מפני זאב עז נרדף מפני   נמר

--------------------------------------------------------------------

מינ              אמ' לו הקב"ה למשה לא כבר אמרתי לך להביא  לי

דפוס    זאב                        לא              תקריבו לפני

ירו1        לפי' אמ'    הקב"ה      אל              תקריב  לפני

ירו2        לפי' אמר לו הקב"ה      אל              תקרב   לפני

או3         לפי' א"ל    הקב"ה      אל              תקרב   לפני

או51        לפי' א"ל    הב"ה       אל              תקריבו לפני

ששון        לפי' א"ל    הב"ה       אל              תקריב  לפני

קב          לפי' א"ל    הקב"ה      אל              תקרב   לפני

--------------------------------------------------------------------

מינ     מן הנרדפים ולא מן הרודפים      שור או כשב או עז

דפוס    מן הרודפים אלא מן הנרדפין הה"ד שור או כשב או עז כי יולד

ירו1    מן הרודפים אלא מן הנרדפים      שור או כשב       כי יולד

ירו2    מן הרודפים אלא מן הנרדפים      שור או כשב או עז כי יולד

או3     מן הרודפים אלא מן הנרדפים      שור או כשב או עז כי יולד

או51    מן הרודפים אלא מן הנרדפים      שור או כשב או עז כי יולד

ששון    מן הרודפי' אלא מן הנרדפי'      שור או כשב או עז כי יולד

קב      מן הרודפים אלא מן הנרדפי'      שור או כשב או עז