לונ     {י} והיה שבעת ימים         ולמה שבעת ימים אלא כדי שיבדק

וטי     {י} והיה שבעת ימים         ולמה שבעת ימים אלא כדי שיבדק

מינ     {י} והיה שבעת ימי  תחת אמו

פריז    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו

דפוס    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה ז'   ימים אלא כדי שיבדק

ירו1    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה ז'   ימים     כדי שיבדוק

ירו2    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה ז'   ימים

או3     {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה שבעת ימים     כדי שיבדוק

או51    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה שבעת ימים     כדי שיבדוק

ששון    {י} והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה שבעת ימים     כדי שיבדוק

קב      {י} והיה שבעת ימי' תחת אמו ולמה שבעת ימי'     כדי שיבדק

-------------------------------------------------------------------

לונ     שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו דבר מום הרי זה פסול ולא

וטי     שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו     מום הרי זה פסול ולא

מינ

פריז

דפוס    שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו     מום הרי זה פסול ולא

ירו1    שאם נגחתו אמו או    נמצא  בו     מום הרי זה פסול ואינו

ירו2    שאם נגחתו אמו או אם נמצא  בו     מום הרי זה פסול ולא

או3     שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו     מום הרי זה פסול ולא

או51    שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו     מום הרי זה פסול ולא

ששון    שאם נגחתו אמו או    שנמצא בו     מום הרי זה פסול ולא

קב      שאם נגחתו אמו או     שנמצא בו    מום הרי זה פסול ולא

-------------------------------------------------------------------

לונ     יהיה כשר לקרבן דתנינו תמן יצא  דופן אין יושבין עליו ימי

וטי     יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

מינ

פריז

דפוס    יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

ירו1         כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

ירו2    יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

או3     יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

או51    יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

ששון    יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא דופן אין יושבין עליו ימי

קב      יהיה כשר לקרבן דתנינן תמן יוצא נפל  אין יושבין עליו ימי

-------------------------------------------------------------------

לונ     טומאה וימי טהרה  אין  חייבין  עליו קרבן   ר'   שמעון א'

וטי     טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו קרבן   ר'   שמעון א'

מינ

פריז

דפוס    טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו קרבן   ר'   שמעון אומ'

ירו1    טומאה וימי טהרה  ואין חייבי'  עליו קרבן   רש"א

ירו2    טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו קרבן   ר"ש        אומ'

או3     טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו        רש"א

או51    טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו [קרבן] ר'   שמעון אומר

ששון    טומאה      וטהרה ואין מחייבין עליו קרבן   ר"ש        או'

קב      טומאה וימי טהרה  ואין חייבין  עליו        ר"ש        אומ'

-------------------------------------------------------------------

לונ     הרי הן  כילוד ד'  א' והיה שבעת ימים         ולמה שבעת ימים

וטי     הרי הוא כילוד ד"א    והיה שבעת ימים         ולמה שבעת ימים

מינ

פריז

דפוס    הרי זה  כילוד ד"א    והיה ז'   ימים תחת אמו

ירו1    הרי זה  כילוד ד"א    והיה ז'   ימים תחת אמו למה  ז'   ימים

ירו2    הרי זה  כילוד ד"א    והיה ז'   ימים תחת אמו למה  ז'   ימים

או3     הרי זה  כילד  ד"א    והיה שבעה ימים תחת אמו למה  שבעת ימים

או51    הרי זה  כילוד ד"א    והיה שבעת ימים תחת אמו למה  שבעת ימים

ששון    הרי זה  כילוד ד"א    והיה שבעת ימים תחת אמו למה  ז'   ימים

קב      הרי זה  כילוד ד"א    והיה שבעת ימים תחת אמו ולמה ז'   ימים

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'  יהוש' דסיכני בש'   ר' לוי אמ'      למלך      שנכנס

וטי     ר'  יהושע דסכני  בשם   ר' לוי          למלך      שנכנס

מינ     ר'  יהושע        בשם   ר' לוי          למלך      שנכנס

פריז    ר'  יהושע דסכנין בשם   ר' לוי          למלך שהיה נכנס

דפוס    ר'  יהושע דסכנין בשם   ר' לוי אמ'  משל למלך      שנכנס

ירו1    ר'  יהושע דסכנין בשר"ל                 למלך      שנכנס

ירו2    ר'  יהושע דסכנין בשר"ל        אומ'     למלך      שנכנס

או3     ר'  יהושע דסכנין בשר"ל        אומ'     למלך      שנכנס

או51    ר'  יהושע דסכנין בשר"ל        אומ'     למלך      שנכנס

ששון    ר"י       דסכנין בשר"ל                 למלך      שנכנס

קב      ר'  יהושע דסכנין בש"ר     לוי אמ'      למלך      שנכנס

-------------------------------------------------------------------

לונ     למדינה ו()[ג]זר      ואמ' כל אסכניין שיש כן  לא יראו פני

וטי     למדינה וגזר          ואמר כל אכסנין  שיש כן  לא יראו פני

מינ     במדינה וגזר          ואמר כל אכסניים שיש כאן אל יראו פני

פריז    למדינה והוציא   כרוז ואמ' כל אכסניים שיש כאן לא יראו פני

דפוס    למדינה וגזר          ואמר כל אכסנין  שיש כאן לא יראו פני

ירו1    למדינה וגזר          ואמ' כל אכסניים שיש כאן לא יראו פני

ירו2    למדינה וגזר          ואמ' כל אכסניי' שיש כאן לא יראו פני

או3     למדינה וגזר          ואמ' כל אכסניים שיש כאן לא יראו פני

או51    במדינה וגזר          ואמר כל אכנסיים שיש כאן לא יראו פני

ששון    למדינה וגזר          ואמ' כל הכהנים  שיש כאן לא יראו פני

קב      למדינה וגזר          ואמ' כל אכסניים שיש כאן לא יראו פני

-------------------------------------------------------------------

לונ     עד שיראו  פני מטרונה  תחילה כך אמ' הקב"ה       לא תקריבו

וטי     עד שיראו  פני מטרונה  תחילה כך אמ' הקב"ה       לא תביאו

מינ     עד שייראו פני מטרונה  תחילה כך אמ' הקב"ה       אל תקריבו

פריז    עד שיראו  פני מטרונה  תחלה  כל א'  הקב"ה לישר' לא הביאו

דפוס    עד שיראו  פני המטרונה תחלה  כך אמר הקב"ה       לא תביאו

ירו1    עד שיראו  פני מטרונה  תחלה  כך אמ' הקב"ה       לא תביאו

ירו2    עד שיראו  פני מטרונה  תחלה  כך אמ' הקב"ה       לא תביאו

או3     עד שיראו  פני מטרונה        כך אמ' הקב"ה       לא תביאו

או51    עד שיראו  פני מטרונה  תחלה  כך אמ' הב"ה        לא תביאו

ששון    עד שיראו  פני מטרונה  תחלה  כך     אהב"ה       לא תביאו

קב      עד שיראו  פני מטרונה  תחלה כך אמ'  הקב"ה       לא תביאו

-------------------------------------------------------------------

לונ     לפני      עד שתעבור עליו    שבת      שאין       שבעה

וטי     לפני קרבן עד שתעבור עליו             שאין       שבעה

מינ     לפני קרבן עד שיעבור עליו    שבת      ואין       שבעה

פריז    לפני קרבן עד שתעבור עליו את השבת לפי שאין       שבעה ימים

דפוס    לפני קרבן עד שתעבור עלי     שבת      שאין       ז'   ימים

ירו1    לפני קרבן עד שתעבר  עליו    שבת      שאין       שבעה

ירו2    לפני קרבן עד שתעבור עליו    שבת      שין        ז'   ימים

או3     לפני קרבן עד שתעבור עליו    שבת      שאין       שבעת ימים

או51    לפני קרבן עד שתעבור עליו    שבת      שאין       שבעת ימים

ששון    לפני קרבן עד שתעבור עליו    שבת      שאין (שבת) שבעה

קב      לפני קרבן עד שתעבור עליו    שבת      שאין       ז' ימים

-------------------------------------------------------------------

לונ     בלא שבת ואין מילה בלא שבת

וטי     בלא שבת ואין מילה בלא     שמיני

מינ     בלא שבת ואין מילה בלא     שמנה  לכך  נאמר והיה שבעת ימים

פריז    בלא שבת      מילה בלא שבת

דפוס    בלא שבת ואין מילה בלא שבת       הה"ד

ירו1    בלא שבת ואין מילה בלא     שמיני

ירו2    בלא שבת ואין מילה בלא שבת

או3     בלא שבת ואין מילה בלא     שמיני

או51    בלא שבת ואין מילה בלא     שמיני

ששון    בלא שבת ואין מילה בלא     ח'

קב      בלא שבת ואין מילה בלא     שמיני

-------------------------------------------------------------------

לונ             ומיום השמיני והלאה ירצ'               אמ'

וטי             ומיום השמיני והלאה ירצה               א'

מינ     תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליי

פריז                                                  א"ר

דפוס            ומיום השמיני והלאה ירצה               אמר

ירו1            ומיום השמיני והלאה ירצה וגו'          א"ר

ירו2            ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליי אמ"ר

או3             ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן         א"ר

או51            ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה     א"ר

ששון            ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליי א"ר

קב              ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן         אמ"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר' יצחק כת'  משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

וטי     ר' יצחק כת'  משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

מינ

פריז       יצחק      משפט  אדם  ומשפט בהמה  לזאת שוין משפט אדם

דפוס    ר' יצחק      משפט  אדם  ומשפט בהמה       שוים משפט אדם

ירו1       יצחק כתי' ומשפט אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

ירו2       יצחק כתי' משפט  האדם ומשפט הבהמה           משפט אדם

או3        יצחק כתי' משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

או51       יצחק כתי' משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

ששון       יצח' כתי' משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

קב         יצחק כתי' משפט  אדם  ומשפט בהמה            משפט אדם

-------------------------------------------------------------------

לונ           וביום השמיני ימול           ומשפט בהמה          ומיום

וטי           וביום השמיני ימול           משפט  בהמה          ומיום

מינ

פריז          וביום השמיני ימול בשר ערלתו ומשפט בהמה          ומיום

דפוס          וביום השמיני ימול בשר ערלתו ומשפט בהמה          ומיום

ירו1          וביום הח'    ימול בשר ערלתו ומשפט בהמה          וביום

ירו2    דכתי' וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט  בהמה  דכתי'   ומיום

או3           וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט  הבהמה (ומשפט) ומיום

או51          וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט  בהמה          ומיום

ששון          וביום השמיני ימול בשר ערלתו ומשפט בהמה          ומיום

קב            וביום השמיני ימול בשר ערלתו משפט  הבהמה         ומיום

-------------------------------------------------------------------

לונ     השמני  והלאה

וטי     השמיני והלאה

מינ

פריז    השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליי לקרבן אשה ליי לקרבן

דפוס    השמיני והלאה

ירו1    השמיני והלאה ירצה

ירו2    השמיני והלאה ירצה

או3     השמיני והלאה ירצה

או51    השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליי

ששון    השמיני והלאה ירצה

קב      השמיני והלאה ירצה לקרבן

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    ליי אינו או' אלא אשה ליי מהו אשה א' להם הקב"ה אם הבאתם

דפוס                                            כלומ' אם הבאתם

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                             מהו אשה        אהב"ה אם הבאתם

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    לפני קרבן ברצון ובטובה הרי הוא אומ'   קרבנו ואם באנס  על

דפוס    לפני קרבן ברצון ובטוב'         הוא    קרבני ואם באונס על

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    לפני קרבן ברצון ובטובה הרי הוא (טובה) קרבן  ואם באונס על

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    כרחך איני מעלה לך שתקריב לפני אלא אשה ליי ודכותה

דפוס    כרחך איני מעלה לך שתקריב לפני אלא אשה ליי ודכוותה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    כרחך איני מעלה לך שתקריב לפני     אשה ליי ודכוותה

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי לריח   ניחחי

דפוס    צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    צו את בני יש'   ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי לאישים

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    אין כת'  כאן אלא לאשי  מהו לאשי א'  להם הקב"ה אם

דפוס                           מהו לאשי אמ' להם הב"ה  אם

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    אין כתי'     אלא לאישי                  אהב"ה אם ברצון

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    הבאתם ברצון ובטובה הרי הוא קרבנו ואם לאו   הרי הוא לאשי

דפוס    הבאתה ברצון ובטובה     הוא קרבני ואם באונס הרי הוא לאשי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    הבאתם       ובטובה הוי     קרבני אם  באונס     הוי לאישי

קב 

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    ואינו שלי

דפוס    ואינו שלם

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון    ואינו שלי

קב