לונ     {יא} ושור או שה                                עיניין יודע

וטי     {יא} ושור או שה

מינ     {יא} ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד

פריז    {יא} ושור או שה אותו ואת בנו

דפוס    {יא} ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד

ירו1    {יא}

ירו2    {יא}

או3     {יא}

או51    {יא}

ששון    {יא} ושור או שה

קב      {יא}

--------------------------------------------------------------------

לונ     צדיק נפש                   ר' ברכיה        בש' ר' לוי כת'

וטי                            א'  ר' ברכיה        בשם ר' לוי כת'

מינ                                ר' יהושע דסיכני בשם ר' לוי כת'

פריז                               ר' ברכיה        בשם ר' לוי כת'

דפוס                           אמ' ר' ברכיה        בשם ר' לוי כתי'

ירו1             א"ר      יצחק א"ר    ברכיה                   כתי'

ירו2             אמ"ר     יצחק אמ' ר' ברכיה                   כתי'

או3              א"ר      יצחק א"ר    ברכיה                   כתיב

או51             א"ר  (ב) יצחק א"ר    ברכיה                   כתי'

ששון             א"ר      יצח' א"ר    ברכיה

קב               אמ"ר     יצחק אמ"ר   ברכיה                   כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

וטי     יודע צדיק נפש בהמתו

מינ     יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשיעי אכזרי יודע צדיק נפש

פריז    יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק נפש

דפוס    יודע צדיק נפש בהמתו

ירו1    יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

ירו2    יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

או3     יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

או51    יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

ששון    יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

קב      יודע צדיק נפש בהמתו                   יודע צדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ           זה הקב"ה      שכת'  בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

וטי

מינ     בהמתו זה הקב"ה      שאמ'         לא תקח האם על הבנים ורחמי

פריז    בהמתו זה הקב"ה      שכת'  בו     לא תקח האם על הבנים ורחמי

דפוס          זה הקב"ה      שכת'  בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

ירו1          זה הקב"ה      שכתי' בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

ירו2          זה הקב"ה      שכת'  בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

או3           זה הקב"ה      שכתב  בתורה  לא תקח האם על הבנים ורחמי

או51          זה קב"ה       שכתו' בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

ששון          זה הב"ה  (נפ) שכת'  בתורה  לא תקח האם על הבנים ורחמי

קב            זה הקב"ה      שכת'  בתורתו לא תקח האם על הבנים ורחמי

--------------------------------------------------------------------

לונ     רשעים אכז'     זה סנחריב     הרשע שכת'  ביה אם על בנ'

וטי

מינ     רשיעי אכזרי    זה נבוכד  נצר הרשע שאמ'      אם על בים

פריז    רשעים אכזרי    זה סנחריב          דכת'      אם על בנים

דפוס    רשעים אכזרי    זה סנחריב          שכתי' בו  אם על בנים

ירו1    רשעי' אכזרי    זה סנחריב          שכתי' בו  אם על בנים

ירו2    רשעים אכזרי () זה סנחריב          שכתו' בו  אם על בנים

או3     רשעי' אכזרי    זה סנחריב          שכתי' בו  אם על בנים

או51    רשעים אכזרי    זה סנחריב          שכתו' בו  אם על בנים

ששון    רשעים אכזרי    זה סנחריב          שכתו' בו  אם על בנים

קב      רשעים אכזרי    זה סנחריב          שכתו' בו  אם על בנים

--------------------------------------------------------------------

לונ     רוטשה ד"א יודע צדיק נפש       זה הקב"ה שכת'   בתורתו

וטי               יודע צדיק           זה הקב"ה שכתב   בתורתו

מינ     אטשה  ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שאמ'

פריז    רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שהכתיב בתורתו

דפוס    רטשה  ד"א יודע צדיק           זה הקב"ה שכתוב  בתורתו

ירו1    רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שכת'   בתורתו

ירו2    רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שכת'   בתורתו

או3     רטשה  ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שכתו'  בתורתו

או51    רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הב"ה  שכתו'  בתורתו

ששון    רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הב"ה  שכת'   בתורה

קב      רוטשה ד"א יודע צדיק נפש בהמתו זה הקב"ה שכת'   בתורתו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושור או     שה

וטי     ושור או             שה אותו ואת בנו לא   תש'

מינ     ושור או (א)         שה אותו ואת בנו לא   תשח'  ביום אחר

פריז    ושור או             שה אותו ואת בנו לא   תשחטו ביום אחד

דפוס    שור  או כשב  או עז

ירו1    ושור או             שה אותו ואת בנו וגו'

ירו2    ושור או             שה אותו ואת בנו לא   תשחטו ביום אחד

או3     שור  או             שה אותו ואת בנו לא   תשחטו ביום אחד

או51    ושור או             שה אותו ואת בנו [לא  תשחטו ביום אחד]

ששון    ושור או             שה אותו ואת בנו לא   תשחטו ביום אחד

קב      שור  או (כשב או עז) שה אותו ואת בנו לא   תשחטו ביום אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורחמי רשעים אכז'  זה המן הרשע דכ'   ביה  להשמיד להרג

וטי     ורחמ' רשעים אכז'  זה המן הרשע דכת'  ביה  להשמיד להרוג

מינ     ורחמי רשעים אכזרי זה המן הרשע       שאמ' להשמיד ולהרוג

פריז    ורחמי רשעים אכזרי זה המן הרשע דכת'       להשמיד להרג

דפוס    ורחמי רשעים אכזרי זה המן הרשע דכתי'      להשמיד להרוג

ירו1    ורחמי רשעי' אכזרי זה המן      שכתו' בו

ירו2    ורחמי רשעים אכזרי זה המן      שכתו' בו

או3     ורחמי רשעים אכזרי זה המן      שכתו' [בו]

או51    ורחמי רשעים אכזרי זה המן      שכתו' בו

ששון    ורחמי רשעי' אכזרי זה המן      שכתו' בו

קב      ורחמי רשעים אכזרי זה המן      שכתו' בו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולאבד

וטי     ולאבד את   כל היהודים וגו'

מינ     ולאבד את   כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

פריז    ולאבד וגו'

דפוס    ולאבד

ירו1                                       טף ונשים

ירו2                                       טף ונשים ביום א'

או3                                        טף ונשים ביום אחד

או51                                       טף ונשים ביום א'

ששון                                       טף ונשי'

קב                                         טף ונשים ביום אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ר' לוי אוי להם לרשעים       שהן מתנקמין

וטי     א'   ר' לוי אוי להן לרשעים       שהן מתנקמין

מינ     א"ר     לוי אוי להן לאומות העולם     שמתנקמים

פריז    א"ר     לוי אוי להם לרשעים       שהם מתעמקים

דפוס    א"ר     לוי אוי להם לרשעי'       שהם מתעסקין

ירו1    אר"ל    אוי     להם לרשעים           שמתנקמים

ירו2    אמ"ר    לוי אוי להם לרשעים           שמתקוממים

או3     א"ר     לוי אוי להם לרשעים           שמתעמקין

או51    אר"ל        אוי     לרשעים           שמת(ע)[נ]קמים

ששון    אר"ל        אוי להם לרשעים           (שמתנחמי')    [שמת..]

קב      אמ"ר    לוי אוי להם לרשעים           שמתעקמים

--------------------------------------------------------------------

לונ     בעיצות           על יש'               וכל  אחד ואחד א'

וטי     בעצות            על יש'               וכל  אחד ואחד או'

מינ     בעייצה לעשות רעה    לישראל אילו מאילו וכל  אחד ואחד אומ'

פריז    בעצות  רעות      על ישראל             כל   אחד ואחד אומ'

דפוס    בעצות            על ישראל             וכל  אחד ואחד אומ'

ירו1    בעצות            על ישראל             וכ"א     וא'  אומ'

ירו2    בעצות            על ישראל             וכל  א'  וא'  אומ'

או3     בעצות            על ישראל             וכל  אחד מהם  אומר

או51    בעצות  רעות      של ישראל             וכל  א'  מהם  אומר

ששון    בעצות            על יש'               וכ"א     וא'  או'

קב      בעצות            על <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ     עצתי יפה מעצתך     עשו      שוטה היה קין שהרג את     אביו

וטי     עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

מינ     עצתי יפה מעצתך עמד עשו ואמ' שוטה היה קין שהרג את הבל

פריז    עצתי יפה מעצתך     עשו א'   שוטה היה קין שהרג את הבל אחיו

דפוס    עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

ירו1    עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

ירו2    עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

או3     עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

או51    עצתי יפה מעצתך     עשו אמר  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

ששון    עצתי יפה מעצתך     עשו אמ'  שוטה היה קין שהרג את     אחיו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     בימי אביו      לא  היה יודע      שאביו פרה   ורבה

וטי     בחיי אביו      לא  היה יודע      שאביו פרה   ורבה

מינ     בחיי אביו והוא לא  היה יודע שהיה אביו  מוליד בן   אחר

פריז    בחיי אביו      לא  היה יודע      שאביו פרה   ורבה

דפוס    בחיי אביו      ולא היה יודע      שאביו פרה   ורבה

ירו1    בחיי אביו      ולא היה יודע      שאביו פרה   ורבה

ירו2    בחיי אביו      לא  היה יודע      שאביו פרה   ורבה

או3     בחיי אביו      לא  היה יודע      שאביו פרה   ורבה

או51    בחיי אביו      ולא היה יודע      שאביו פרה   ורבה בימיו

ששון    בחיי אביו      לא  היה                 פרה   ורבה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ               או  אינו עושה כן אלא יקרבו ימי אבל וגו'

וטי               אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

מינ     תחתיו אבל אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

פריז              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

דפוס              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי

ירו1              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

ירו2              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

או3               אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

או51              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

ששון              אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי  ואהרגה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     את יעקב אחי

מינ     את יעקב אחי

פריז    את יעקב אחי

דפוס

ירו1    את יעקב אחי

ירו2    את יעקב אחי

או3     את יעקב אחי לא  היה יודע שאחיו      פרה ורבה בחיי אביו

או51    את יעקב אחי (לא היה יודע שא(ב)[ח]יו פרה ורבה באחי אביו)

ששון    את יעקב אחי ולא היה יודע שאחיו      פרה ורבה בחיי אביו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ         פרעה אמ'  שוטה היה     עשו  שאמ' יקרבו   ימי אבל

וטי         פרעה אמ'  שוטה היה          שא'  יקרבו   ימי אבל

מינ     עמד פרעה ואמ' שוטה היה     עשו  שאמ' יקרבו   ימי אבל

פריז        פרעה א'   שוטה היה     עשו  שא'  יקרבו   ימי אבל

דפוס        פרעה אמ'  שוטה היה     עשו  שאמר יקרבו   ימי אבל

ירו1        פרעה אמ'  שוטה היה     עשו

ירו2        פרעה אמ'  שוטה היה     עשו  שאמ' יקר<..> ימי אבל

או3         פרעה אמ'  שוטה היה     עשו  שאמ' יקרבו   ימי אבל

או51        פרעה אמר  שוטה היה     עשו  שאמר יקרבו   ימי אבל

ששון        פרעה אמ'  שוטה היה קין ועשו שאמ' יקרבו   ימי אבל

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     אבי                     לא  היה יודע לא היה יודע      שאחיו

וטי     אבי                     ולא היה יודע                  שאחיו

מינ     אבי  ואהרגה את יעקב אחי ולא היה יודע             שהיה אחיו

פריז    אבי                     לא  היה יודע                  שאביו

דפוס    אבי                     ולא היה יודע                  שאחיו

ירו1                            לא  היה ידוע                  שאחיו

ירו2    אבי                     לא  היה יודע                  שאחיו

או3     אבי  ואהרגה את יעקב אחי לא      יודע                  שאחיו

או51    אבי                     [לא היה יודע                  שאחיו

ששון    וגו'                    לא  היה יודע                  שאחיו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     פרה ורבה בחיי אביו      אני איני עושה כן אלא עד

וטי     פרה ורבה בחיי אביו      אני איני עושה כן אלא עד

מינ     פרה ורבה בחיי אביו  אבל אני איני עושה כן אלא עד

פריז    פרה ורבה                אני איני עושה כן

דפוס    פרה ורבה בחיי אביו      אני איני עושה כן אלא עד

ירו1    פרה ורבה בחיי אביו                       אלא עד

ירו2    פרה ורבה בחיי אביו      אנא                  עד

או3     פרה ורבה בחיי אביו      אנא                  עד

או51    פרה ורבה בחיי אביו]     אנא                  עד (דהוו)

ששון    פרה ורבה                אני איני      כן

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     דאינון   דקיקין תחת  כורסי  אמהון     אנא מחנק  להון

וטי     דאינון   דקיקין תחות כורסי  אמותיהן   אנא מחנק  להון

מינ     דאינון   רקיקין      במעי   אמהון     אנא משנק  להון  בימא

פריז    דאינון   דקיקין תחות כורסי  אמתחון    אנא מחנק  להון

דפוס    דאינון   דקיקין תחות כורסי  אמ<..>ן   אנא מחנק  יתהון

ירו1    דאינון   דקיקין בתוך כרסי   אמותיהן   אנא מחנקן

ירו2    דינון    דקיקין      בכריסי אמותן         מחנקן

או3     דאינון   דקיקין בתוך כרסי   אמותיהן   אנא מחנקן

או51    [דאינון] דקיקי' בתוך כרסי   אמות[י]הן אנא מחנקן

ששון    דאינון   דקיקין בתוך כרסי   אמותיהן   אנא מחנקן

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     הה"ד

וטי     ה'   ה' דכ'

מינ     הה"ד        ויצו פרעה לכל עמו לאמר

פריז    הה"ד                               וראיתם על האבנים וגו'

דפוס    הה"ד                               וראיתם על האבנים וגו'

ירו1    הה"ד

ירו2    הה"ד

או3     הה"ד

או51    הה"ד

ששון    הה"ד                               וראיתם על האבנים וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     כל הבן הילוד

וטי     כל הבן הילוד וגו'

מינ     כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

פריז    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וג'

דפוס    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

ירו1    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

ירו2    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

או3     כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

או51    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון (ולא היה יודע

ששון    כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           המן אמ'  שוטה

וטי                                           המן א'   שוטה

מינ                                       עמד המן ואמ' שוטה

פריז                                          המן א'   שוטה

דפוס                                          המן אמ'  שוטה

ירו1                                          המן אמ'  שוטה

ירו2                                          המן אמ'  שוטה

או3                                           המן אמ'  שוטה

או51    שהבנות נשואות לאנשים ופרות ורבות)     המן אמ'  [שוטה

ששון                                          המן אמ'  שוטה

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד

וטי     היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד וגו'

מינ     היה פרעה שהמית את הזכרים

פריז    היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד היאורה תשליכוהו

דפוס    היה פרעה שאמר  כל הבן    הילוד היאורה תשליכו<..>

ירו1    היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד וגו'

ירו2    היה פרעה שאמ'  כל הבן

או3     היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד היאורה תשליכוהו   וכל הבת

או51    היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד

ששון    היה פרעה שאמ'  כל הבן    הילוד וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ           לא    היה יודע שהבנות  נישאות לא נשים   ופרות

וטי           לא    היה יודע שהבנות  יודע      לאנשים ופרות

מינ           והניח     את   הנקבות

פריז          לא    היה יודע שהבנות  נושאות    לאנשים ופרות

דפוס          ולא   היה יודע שהבנות  נשאות     לאנשי' ופרות

ירו1          ולא   היה יודע שהבנות  נשאות     לאנשים ופרות

ירו2          ולא   היה יודע שהב<..> נשואות    לאנשים ופרות

או3     תחיון ולא   היה יודע שהבנות  נשואות    לאנשים ופרות

או51          ולא   היה יודע שהבנות  נשוא'     לאנשי' ורבות

ששון          ולא   היה יודע שהבנות  נשואות    לאנשי' ופרות מהם

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורבות מהם      [אני] איני עושה כן אלא להשמיד

וטי     ורבות מהם      אני   איני עושה    אלא להשמיד

מינ                אבל אני   איני עושה כן אלא

פריז    ורבות מהם      אני   איני עושה כן אלא להשמיד

דפוס    ורבות מהם      אני   איני עושה כן אלא להשמיד

ירו1    ורבות מהן      אני                    אשמיד  כלן  הה"ד

ירו2    ורבות מהם      אני                    אשמיד  כלם  הה"ד

או3     ורבות מהן      אני                    אשמיד  כולן הה"ד

או51          מהן]           איני עושה כן אלא להשמיד

ששון    ורבות מהן      אני                    אשמיד  כולם הה"ד

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ            להרג  ולאבד

וטי            להרג  ולאבד את כל היהודים וגו'

מינ                                      מנער ועד זקן טף ונשים

פריז           להרג  ולאבד               מנער ועד זקן טף ונשים

דפוס           להרוג ולאבד

ירו1                                     מנער ועד זקן טף ונשים

ירו2                                     מנער ועד זקן טף ונשים

או3                                      מנער ועד זקן טף ונשים

או51    להשמיד להרוג ולאבד               מנער ועד זקן טף ונשים

ששון                                     מנער ועד זקן טף ונשי'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ              אמ'  ר' לוי               אף גוג

וטי              א'   ר' לוי               אף גוג

מינ     ביום אחד             אבל לעתיד לבא    גוג

פריז             א"ר     לוי               אף גוג

דפוס             א"ר     לוי               אף גוג ומגוג

ירו1             אר"ל                      אף גוג ומגוג

ירו2    גו'                                אף גוג ומגו<..>

או3              אר"ל                      אף גוג ומגוג

או51    ביום אחד אר"ל                      אף גוג ומגוג

ששון             אר"ל                      אף גוג ומגוג

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     לעתיד לב'  עתיד לומר    כן שוטים היו         הראשנים

וטי     לעתיד לבוא עתיד לומר    כן שוטים היו         הראשונים

מינ           בא   ואמ'            שוטים היו כל      אילו

פריז    לעתיד לבא  עתיד לומר    כן שוטים היו         הראשונים

דפוס    לעתיד לבא  עתיד לומ'    כן שוטים היו         הראשונים

ירו1    לעתיד לבא       אומרי'     שוטים היו         הראשוני'

ירו2          לבא       אומרי'     שוטים היו

או3     לעתיד לבוא      אומרים     שוטים היו         הראשונים

או51    לעתיד לבוא      אומרים'    שוטים היו (ישראל) [הראשונים]

ששון    לעתיד לבא       אומרי'     שוטים היו         הראשוני'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהיו           מתנקמין  בעצות          על      יש'    ולא

וטי     שהיו           מתנקמין  בעצות          על      יש'    לא

מינ     שהן            באין     ומזדווגי'      להן     לישראל ולא

פריז    שהיו           מתעמקין  בעצות     רעות על      ישראל  ולא

דפוס                   שמתעסקי' בעצות          על      ישראל  ולא

ירו1    שהיו           מתקנין   בעצו'          על      ישר'   ולא

ירו2    שהיו           מתקוממי' בעצות          על      ישראל  ולא

או3     שהיו           מתנקמין  בעצות          על      ישראל  לא

או51    שהיו (מתיעצים) מתנקמין  בעצות          (ש)[ע]ל ישראל  לא

ששון    שהיו           מתנקמין  בעצות          על      יש'    ולא

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     היו יודעין שיש להן פטרון    בשמים                     אני

וטי     היו יודעין שיש להן פטרון מן השמים                     אני

מינ     היו יודעי' שיש להן פטרון    ופטרונן (ו)מתקיים להן אבל אני

פריז    היו יודעין שיש להם פטרון מן השמים                     אני

דפוס    היו יודעים שיש להם פטרון    בשמים                     אני

ירו1    היו יודעי' שיש להם פטרון    בשמים

ירו2    היו יודעי' שיש להם פטרון    בשמים

או3     היו יודעין שיש להם פטרון    בשמים

או51    היו יודעין שיש להם פטרון    בשמים                     אני

ששון    היו יודעין שיש להם פטרון    בשמים

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     איני עושה כן     בתחילה אני מזדויג    לפטרונן        ואחר

וטי     איני עושה כן אלא כתחילה אני מזדווג    לפטרונן        ואחרכך

מינ     איני      כן אלא הרי    אני מזדווג    לפטרוני  תחילה ואח"כ

פריז    לא   אעשה כן אלא תחלה   אני מזדויג עם פטרונם         ואחר

דפוס    איני עושה כן אלא בתחלה  אני מזדווג    לפטרון   שלהם  ואחר

ירו1                     בתחלה  הוא מזדווג    לפטרונן        ואח"כ

ירו2                     <...>  הוא מזדווג    לפטרוני'       ואח"כ

או3                      בתחלה  הוא מזדווג    לפטרון         ואח"כ

או51    לא   אעשה כן אלא תחלה   אני מזדווג    לפטרון         ואח"כ

ששון                     בתחלה  היה מזדווג    לפטרונן        ואח"כ

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     כך אני מזדויג     להן הה"ד

וטי        אני מזדווג     להן הד'  ה' דכ'

מינ                       להן הה"ד        למה רגשו גוים ולאומים

פריז    כך     מזדויג אני להם הה"ד

דפוס    כך                להם הה"ד

ירו1       אני אזדווג     להם הה"ד

ירו2       אני אזדווג     להם הה"ד

או3        אני מזדויג     להם הה"ד

או51       אני מזדווג     להם הה"ד

ששון       אני אזדווג     להם הה"ד

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ              יתיצבו מלכי ארץ

וטי              יתיצבו מלכי ארץ וגו'

מינ     יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יי ועל משיחו

פריז             יתיצבו מלכי ארץ ורזנים  נוסדו יחד על יי ועל משיחו

דפוס             יתיצבו מלכי ארץ

ירו1             יתיצבו מלכי ארץ וגו'

ירו2             יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יי ועל מש<..>

או3              התיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יי ועל משיחו

או51             יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יי ועל משיחו

ששון             יתיצבו מלכי ארץ וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                                א'   לו       הקב"ה

וטי                                א'   לו       הקב"ה       רשע

מינ     על יי תחילה ואח"כ על משיחו אמ'  לו       הקב"ה לידי  אתת

פריז                               א'   לו       הקב"ה לאותו רשע

דפוס                               אמ'  לו       הקב"ה       רשע

ירו1                               אומר לו       הקב"ה       רשע

ירו2                               א"ל           הקב"ה       רשע

או3                                אומ' לו       הקב"ה

או51                               אומר ל(הם)[ו] הב"ה        רשע

ששון                               א"ל           הב"ה        רשע

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     לי  באתה להזדויג חייך שאני עושה  עימך מלחמה     הה"ד

וטי     לי  באתה ליזדווג חייך שאני עושה  עימך מלחמה     ה'   ה'

מינ     לך               חייך דאנא מטמטם לך   מיד

פריז    לי  באתה להזדויג חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     הה"ד

דפוס    לי  באת  לזווג   חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     הה"ד

ירו1    עלי באתה להזדווג חייך שאני עושה       מלחמה עמך הה"ד

ירו2    עלי באת  להזדווג חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     הה"ד

או3     עלי באת  להזדויג חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     הה"ד

או51    על  באתה להזדווג חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     שנ'

ששון    עלי באת  להזדווג חייך שאני עושה  עמך  מלחמה     הה"ד

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ         יי כגיבור יצא

וטי     דכ' יי כגבור  יצא  וגו'

מינ         יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יעיר    קנאה ידיע אף יצריח

פריז                  ויצא

דפוס        יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יעיר    קנאה

ירו1        יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יע<..>ר קנאה יריע אף יצריח

ירו2        יי כגבור  יצא  כאיש מלחמה  יעיר    קנאה יריע אף יצריח

או3         יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יעיר    קנאה      אף יצריח

או51        יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יעיר    קנאה וגו'

ששון        יי כגבור  יצא  כאיש מלחמות יעיר    קנאה וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ויצא א' ונלחם

וטי                     וכת'  ויצא יי ו()[נ]לחם וגו'   ההם

מינ     על אויביו יתגבר       ויצא יי ונלחם     בגוים      ביום

פריז                               יי ונלחם     בגוים  ההם וג'

דפוס                    וכתי' ויצא יי ונלחם     בגוים  ההם

ירו1    על אויביו יתגבר וכתי' ויצא יי ונלחם     בגויים ההם

ירו2    על אויביו יתגבר וכתי' ויצא יי ונלחם     בגוים  ההם

או3     על אויביו יתגבר וכתי' ויצא יי ונלחם     בגוים  ההם

או51                    וכתיב ויצא יי ונלחם     בגוים  ההם כיום

ששון                    וכתי' ויצא יי ונלחם     בגוים  ההם וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הלחמו ביום קרב ועמדו מחציו מזרחה וימא גיא גדולה מאד ומש

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    הלחמו ביום קרב

ששון

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ומה כת'  תמן והיה יי    למלך על

וטי                              ומה כת'  תמן והיה יי    למלך על

מינ     חצי ההר צפונה וחציו נגבה              והיה יי    למלך על

פריז

דפוס                             ומה כתי' תמן והיה יי    למלך על

ירו1                             מה  כתי'     והיה יי    למלך על

ירו2                             מה  כתי' תמן והיה <...> למלך על

או3                              מה  כתי' תמן והיה יי    למלך על

או51                             מה  כתי' תמן והיה יי    למלך על

ששון                             מה  כתי'     והיה יי    למלך על

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ     כל הארץ

וטי     כל הארץ ביום ההוא      יי אחד וש'  א'

מינ     כל הארץ ביום ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד

פריז                                           ואו' יי כגבור יצא

דפוס    כל הארץ

ירו1    כל הארץ

ירו2    כל הארץ

או3     כל הארץ

או51    כל הארץ

ששון    כל וגו'

קב 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז    כאיש מלחמות יעיר קנאה

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

קב