מינ    {ד}      אשר קצירו רעב יאכל    ואל  מצינים יקחהו ושאף צמים

פריז   {ד}      אשר קצירו

דפוס   {ד} הה"ד אשר קצירו רעב יאכל

ירו1   {ד} []   אשר קצירו רעב יאכל    ואל  מצינים וגו'

ירו2   {ד}      אשר קצירו רעב <..>אכל וגו'

או3    {ד}      אשר קצירו רעב יאכל    ואל  מצינים יקחהו ושאף צמים

או51   {ד} הה"ד אשר קצירו רעב יאכל    ואל  מצינים יקחהו ושאף צמים

ששון   {ד} הה"ד אשר קצירו רעב יאכל    ואל  מצנים  יקחהו וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    חילם אשר קצירו אילו ד' מלכויות            רעב יאכל זה אברהם

פריז                                   זה  נמרוד רעב יאכל זה אברהם

דפוס        אשר קצירו                  זה  נמרוד רעב יאכל זה אברהם

ירו1        אשר קצירו אלו  ד' מלכיות             רעב יאכל זה אברהם

ירו2                  אלו  ד' מלכיות             רעב יאכל זה אברהם

או3    חילם אשר קצירו אלו  ד' מלכים              רעב יאכל זה אברהם

או51   חילם אשר קצירו אלו  ד' מלכיות             רעב יאכל זה אברהם

ששון        אשר קצירו אלו  ד' (מלכיות) [זה נ..]  רעב יאכל זה אברהם

--------------------------------------------------------------------

מינ    אבינו     ואל מצינים              יקחהו לא  בדיין ולא במגן

פריז   אבינו     ואל מצנים               יקחהו לא  בזיין ולא במגן

דפוס   אבינו ע"ה ושל מבינים              יקחהו לא  בזיין ולא במגן

ירו1             ואל מצינים              יקחהו לא  בזיין ולא במגן

ירו2             ואל מצינים              יקחהו ולא בזיין ולא במגן

או3              ואל מצינים              יקחהו ולא בזיין ולא במגן

או51             ואל מציני[ם] [זה נמרוד] יקחהו לא  בזיין ולא במגן

ששון             ואל מצרים               יקחהו לא  בזין  ולא במגן

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלא בשמונ' עשר      ושלש מאות

פריז   אלא בתפלה  ותחנונים

דפוס   אלא בתפלה  ותהליכים

ירו1   אלא במאמר                                    יתן לפניו

ירו2   אלא במאמר                                    יתן לפניו

או3    אלא במאמר                                    יתן לפניו

או51   אלא במאמר                     ושאף צמים חילם יתן לפניו

ששון   אלא במאמר                                    יתן לפניו

--------------------------------------------------------------------

מינ                     הה"ד

פריז                         וישמע אברם כי נשבע אחיו וגו'

דפוס                    הה"ד וישמע אברם כי נשבה אחיו

ירו1   גוים  ומלכים ירד

ירו2   גויים ומלכים ירד

או3    גויים ומלכים ירד

או51   גוים  ומלכים ירד

ששון   גוים  ומלכים ירד

--------------------------------------------------------------------

מינ    וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמונה עשר ושלש       מאות

פריז

דפוס   וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמנה  עשר ושלש       מאות

ירו1   וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמנה  עשר וגו'

ירו2   וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמנה  עשר ושלש       מאות

או3    וירק את חניכיו ילחמאידי ביתו שמונה עשר ושלש       מאות

או51   וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמונה עשר ו(ג)[ושלש] מאות

ששון   וירק את חניכיו ילידי    ביתו שמונה עשר ושלש       מאות

--------------------------------------------------------------------

מינ        א"ר   שמעון  בן לקיש                     אליעזר

פריז             ריש       לקיש           בעפר קפרא אליעזר

דפוס             ריש       לקיש   אמ' בשם בר   קפרא אליעזר

ירו1       אמ'   ריש       לקיש                     אליעזר

ירו2             אר"ל                               אליעזר

או3              אר"ל                               אליעזר

או51       [אמר] ריש       לקיש       בשם בר   קפרא אליעזר

ששון   איש       ארשב"ל                             אליעזר

--------------------------------------------------------------------

מינ    לבדו היה ומניין    אליעזר שמונ'   עשר ושלש מאות ושאף צמים

פריז   לבדו     ושמו   של אליעזר שמונה   עשר ושלש מאות ושאף צמים

דפוס   לבדו היה ששמו   של אליעזר י"ח         ושלש מאות ושאף במים

ירו1   לבדו היה מנין      אליעזר שמ[ו]נה עשר ושלש מאות ושאף צמים

ירו2   לבדו היה מנין             שי"ח                  ושאף צמים

או3    לבדו היה מנין             י"ח         וג'  מאות ושאף צמים

או51   לבדו היה שמו    של אליעזר שמונה   עשר ושלש מאות ושאף צמים

ששון   לבדו היה מנין             שי"ח                  ושאף צמים

--------------------------------------------------------------------

מינ    חילם מי דחק  ממונם  של ד'    מלכויות אברהם וכל המצומתין

פריז   חילם

דפוס   חילם מי דחק  בממונו של נמרוד         אברהם וכל המצומתין

ירו1   חילם    רחק  ממונם  של ד'    מלכיות  אברהם וכל המצומתים

ירו2   חילם    רחק  ממונם  של ד'    מלכיות  אברהם וכל המצומתים

או3    חילם    רחק  ממונם  של ארבע  מלכיות  אברהם וכל המצומתים

או51   חילם מי רחק  ממונם  של ד'    מלכיות  אברהם וכל המצומתין

ששון   חילם    שדחק ממונם  של ד'    מלכיות  אברהם וכן המצומתין

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמו

פריז

דפוס   לו  ד"א אשר קצירו                         זה    פרעה

ירו1   עמו ד"א אשר קצירו (רעב יאכל)              זה    פרעה

ירו2   עמו

או3    עמו

או51   עמו ד"א אשר קצירו רעב  יאכל  אשר קצירו של <...>

ששון   עמו ד"א אשר קצירו וגו'                    זה    פרעה

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ירעב יאכל זה      משה         ושל מצרים  יקחהו לא בזיין

ירו1   רעב  יאכל זה      משה  ואהרן  ואל מצינים יקחהו לא בזיין

ירו2

או3

או51   רעב  יאכל זה      משה  ואהרון ואל מצינים יקחהו לא בזיין

ששון   רעב       זה אהרן ומשה        ואל מצנים        לא בזין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ולא           במגן אלא בתפלה ובתחנונים הה"ד ויאמר יי

ירו1   ולא           במגן אלא בתפלה ותחנונים       ויאמר יי

ירו2

או3

או51   ולא ברומח ולא במגן אלא בתפלה ותחנונים       ויאמר יי

ששון   ולא           במגן אלא בתפלה ותחנונים       ויאמר

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                                          מי  דחק ממונו

דפוס   אל משה מה תצעק אלי      ושאף במים חילם מי  דחק בממונו

ירו1   אל משה מה תצעק אלי      ושאף צמים חילם מי  רחק ממונו

ירו2

או3

או51   אל משה מה תצעק אלי וגו' ושאף צמים חילם מי  רחק ממונו

ששון          מה תזעק          ושאף צמים חילם מאן רחק ממונם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   של פרעה           משה ואהרון וכל המצומתין לו

דפוס   של פרעה           משה        וכל המצומתין לו

ירו1   של פרעה           משה        וכל המצומתין עמו < ד"א

ירו2

או3

או51   של (פרעה) [מצרים] משה ואהרן  וכל המצומתין לו

ששון   של        מצרים   משה ואהרן  וכל המצומתין עמו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   אשר קצירו אלו כנעניים רעב יאכל זה יהושע ואל מצינים יקחהו

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לא בזיין ולא במגן אלא באבני ברד ויהי בנוסם מפני בני ישראל

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   וגו' ויי המטיר עליהם ושאף צמים חילם מי דחק לממונם של ל"א

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                        ד"א  אשר קצירו

פריז

דפוס                                       ד"א  אשר קצירו

ירו1   מלכים יהושע וכלב וכל המצומתין עמו > ד"א  אשר קצירו

ירו2                                       ד"א  אשר קצירו

או3                                        ד"א  אשר קצירו

או51                                       [ד"א אשר קצירו

ששון                                       ד"א  אשר קצירו

--------------------------------------------------------------------

מינ    רעב                זה    סיחון   ועוג רעב  יאכל זה משה

פריז

דפוס                      זה    סיחון   ועוג רבעב יאכל זה משה

ירו1   רעב יאכל אשר קצירם של    סיחון   ועוג רעב  יאכל זה משה

ירו2            אשר קצירם       שלסיחון ועוג רעב  יאכל זה משה

או3    רעב יאכל אשר קצירם של    סיחון   ועוג רעב  יאכל זה משה

או51   רעב יאכל אשר קצירו <...> סיחון   ועוג רעב  יאכל זה משה

ששון   רעב יאכל אשר קצירם של    סיחון   ועוג רעב  יאכל זה משה

--------------------------------------------------------------------

מינ                   ואל   מצינים יקחהו לא  בזיין ולא  במגן

פריז

דפוס                  ושל   מבינים יקחהו

ירו1           וישראל ואל   מצינים יקחהו לא  בזיין [ולא במגן]

ירו2           וישראל ואל   מצינים יקחהו לא  בזיין ולא  במגן

או3            וישראל ואל   מצינים יקחהו ולא בזיין ולא  במגן

או51           ויש'   <...> מצינים יקחהו לא  בזיין ולא  במגן

ששון   (ואהרן) ויש'   ואל   מצנים  יקחהו לא  בזין  ולא  במגן

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלא   במאמר      ויאמר ייי אל משה אל תירא  אתו  כי

פריז

דפוס                    ויאמר יי  אל משה אל קירו' אותו

ירו1   אלא   במאמר      ויאמר יי  אל משה אל תירא  אותו

ירו2   אלא   במאמר      ויאמר ייי אל משה אל תירא  אותו

או3    אלא   במאמר      ויאמר ייי אל משה אל תירא  אותו

או51   <...> במאמר שנא' ויאמר יי  אל משה אל <...> אותו

ששון   אלא   במאמ' שנ'  ויאמר יי  אל משה אל תירא  אותו

--------------------------------------------------------------------

מינ    בידך נתתי אתו ושאף צמים (צ) חילם מי דחק             ממונם

פריז

דפוס                 ושאף במים     חילם מי דחק             בממונן

ירו1                 ושאף צמים     חילם    שרחק            ממונם

ירו2                 ושאף צמים     חילם    ש[ר]חק משה      ממונם

או3                  ושאף צמים     חילם    שרחק   משה      ממונם

או51                 ושאף צמים     חילם    שרחק   <..>?ש?ה ממונם

ששון                 ושאף צמים     חילם    שרחק   משה      ממונם

--------------------------------------------------------------------

מינ    של סיחון ועוג משה       וכל המצומתין        עמו   ד"א

פריז

דפוס   של סיחון ועוג משה ואהרן וכל המצומתין        לו

ירו1   של סיחון ועוג           וכל המצומתין        עמו { ד"א

ירו2   של סיחון ועוג           וכל המצומתים        עמו   ד"א

או3    של סיחון ועוג           וכל המצומתים   (בו) עמו   ד"א

או51   של סיחון ועוג הוא       וכל <..>צומתין      עמו   ד"א

ששון   של סיחון ועוג הוא       וכל המצומתין        עמו   ד"א

--------------------------------------------------------------------

מינ    אשר קצירו אילו  כנעניים   רעב יאכל            זה יהושע

פריז

דפוס

ירו1   אשר קצירו אלו   כנעניים   רעב יאכל            זה יהושע

ירו2   אשר קצירו אלו   כנעניי[ם] רעב יאכל (אלו) ?צי? זה יהושע

או3    אשר קצירו אלו   כנעניים   רעב יאכל            זה יהושע

או51   אשר קצירו <...> כנעניים   רעב יאכל            זה יהושע

ששון   אשר קצירו אלו   כנעניי'   רעב יאכל            זה יהושע

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואל   מצינים      יקחהו לא בזיין ולא במגן   אלא באבני

פריז

דפוס

ירו1   ואל   מצינים      יקחהו לא בזיין ולא במגן   אלא באבני

ירו2   ואל   מצינים      יקחהו לא בזיין ולא במגן   אלא באבני

או3    ואל   מצינים (לא) יקחהו לא בזיין ולא במגן   אלא באבני

או51   <...> מצינים      יקחהו לא בזיין ולא <..>גן אלא באבני

ששון   ואל   מצנים       יקחהו לא בזין  ולא במגן   אלא באבני

--------------------------------------------------------------------

מינ    ברד הה"ד ויהי בנוסם מפני       ישר'  הם   במורד   (בן חורין)

פריז

דפוס

ירו1   ברד      ויהי בנוסם מפני   בני ישראל וגו'

ירו2   ברד      ויהי בנוסם מפני       ישראל הם   במור[ד]

או3    ברד      ויהי כנוסם מפני   בני ישראל הם   במורד

או51   ברד שנ'  ויהי בנוסם <..>ני בני יש'   הם   במורד

ששון   ברד שנ'  ויהי בנוסם מפני   בני יש'   הם   במורד

--------------------------------------------------------------------

מינ    בית חורון וייי השליך      עליהן אבני[ם] גדולות מן השמים

פריז

דפוס

ירו1             ויי  המטיר      עליהם

ירו2   בית חורון וייי המטיר      עליהם

או3    בית חורון וייי המטיר      עליהם

או51   בית חורון וייי <..>?מ?טיר וגו'

ששון   בית חורון ויי  המטיר      וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    עד עזקה וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    בחרב ושאף צמים חילם מי דחק         ממונם    של     כנעניים

פריז

דפוס

ירו1        ושאף צמים חילם מי דחק         לממונם   של ל"א מלכים

ירו2        ושאף צמים חילם    שרחק  יהושע ממונם    של     כנעניים

או3         ושאף צמים חילם    שריחק יהושע ממונם    של     כנעניים

או51        ושאף צמים חילם    שרחק        <..>מונם של     כנעניים

ששון        ושאף צמים חילם    שדחק        ממונם    של     כנעניי'

--------------------------------------------------------------------

מינ    יהושע      וכל המצומתין עמו        ד"א אשר קצירו זה

פריז                                      ד"א אשר קצירו זה

דפוס                                      ד"א אשר קצירו זה

ירו1   יהושע וכלב וכל המצומתין עמו }      ד"א אשר קצירו זה

ירו2              וכל המצומתין עמו        ד"א אשר קצירו זה

או3               וכל המצומתים עמו        ד"א אשר קצירו זה

או51   יהושע      וכל המצומתין עמו (ד"א)] ד"א אשר קצירו זה

ששון   יהושע      וכל המצומתין עמו        ד"א אשר קצירו זה

--------------------------------------------------------------------

מינ    סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצינים יקחהו לא בזיין

פריז   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצנים  יקחהו לא בזיין

דפוס   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ושל מצרים  יקחהו

ירו1   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מציני' יקחהו לא בזיין

ירו2   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצינים יקחהו לא בזיין

או3    סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצינים יקחהו לא בזיין

או51   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצינים יקחהו לא בזיין

ששון   סיסרא רעב יאכל זה דבורה וברק ואל מצנים  יקחהו לא בזין

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא במגן אלא

פריז   ולא במגן אלא בתפלה ותחנונים

דפוס

ירו1   ולא במגן אלא בשירה          שנא' ותשר דבורה וגו'

ירו2   ולא במגן אלא בשירה          שנא' ותשר דבורה וגו'

או3    ולא במגן ולא בשירה          שנא' ותשר דבורה וברק בן

או51   ולא במגן אלא בתפלה ותחנוני'

ששון   ולא במגן אלא בשירה               ותשר דבורה וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ            במעשים  טובים הה"ד מגן אם יראה ורמח  בארבעים אלף

פריז

דפוס

ירו1           ובמעשים טובים הה"ד מגן אם יראה ורמח  וגו'

ירו2           ובמעשי' טובים הה"ד מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף

או3    אבינועם ובמעשים טובים הה"ד מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף

או51

ששון           ובמעשים טובים הה"ד מגן אם יראה ורומח וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    בישראל

פריז          מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם  נלחמו עם סיסרא

דפוס          מן שמים בלחמו

ירו1

ירו2   בישראל

או3    בישראל

או51          מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ושאף צמים חילם מי דחק       ממונם של סיסרא

פריז   ושאף צמים חילם מי דחק       ממונו של

דפוס   ושאף צמים חילם מי דחק    על ממונו של סיסרא

ירו1   ושאף צמים חילם    שרחקו     ממונם של סיסרא   וחילו

ירו2   ושאף צמים חילם    שרחקו     ממונם    שלסיסרא וחילו

או3    ושאף צמים חילם    שריחקו    ממונם של סיסרא   וחילו

או51   ושאף צמים חילם מי רחק       ממונו של סיסרא   וחילו

ששון   ושאפ צמים חילם    שרחקו     ממונם של סיסרא

--------------------------------------------------------------------

מינ    דבורה   וברק וכל המצומתין עמהן ד"א אשר קצירו     זה

פריז

דפוס   דבורה   וברק וכל המצומתין לו   ד"א אשר קצירו     זה

ירו1   דבורה   וברק וכל המצומתין עמהם ד"א אשר קצירו רעב זה

ירו2   דבורה   וברק וכל המצומתין עמהם ד"א אשר קצירו     זה

או3    דבורה   וברק וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה

או51   דב?ורה? וברק וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה

ששון   דבורה   וברק וכל המצומתין עמהן ד"א אשר קצירו     זה

--------------------------------------------------------------------

מינ    סנחריב רעב יאכל זה        חזקיה    ואל מצינים יקחהו לא

פריז

דפוס   סנחריב רעב יאכל זה ישעיהו וחזקיהו  ושל מצרים  יקחהו

ירו1   סנחריב רעב יאכל זה        חזקיהו   ואל מצנים  יקחהו לא

ירו2   סנחריב רעב יאכל זה        חזקי[הו] ואל מצינים יקחהו לא

או3    סנחריב רעב יאכל זה        חזקיהו   ואל מצינים יקחהו לא

או51   סנחריב רעב יאכל זה        חזקיהו   ואל מצינים יקחהו לא

ששון   סנחריב רעב יאכל זה        חזקיהו   ואל מצנים  יקחהו לא

--------------------------------------------------------------------

מינ    בזיין ולא במגן   אלא    בתפילה      ויתפלל חזקיהו

פריז

דפוס                                       ויתפל  חזקיהו המלך

ירו1   בזיין ולא במגן   אלא    בתפלה       ויתפלל חזקיהו המלך

ירו2   בזיין ולא במלחמה אלא    בתפלה  שנא' ויתפלל חזקיהו המלך

או3    בזיין ולא במגן   אלא    בתפלה  שנא' ויתפלל חזקיהו המלך

או51   בזיין ולא במגן   (ו)אלא בתפלה  שנ'  ויתפלל חזקיהו מלך

ששון   בזין  ולא במגן   אלא    בתפלה  שנ'  ויתפלל חזקיהו המלך

--------------------------------------------------------------------

מינ          וישעיהו       בן אמוץ       על זאת ושאף צמים חילם

פריז

דפוס         וישעיהו הנביא בן אמוץ              ושאף במים חילם

ירו1         וישעיה        בן אמוץ הנביא        ושאף צמים חילם

ירו2         וישעיה  הנביא                      ושאף צמים חילם

או3          וישעיה        בן אמוץ              ושאף צמים חילם

או51   יהודה                                    ושאף צמים חילם

ששון         וישעיה  הנביא                      ושאף צמים חילם

--------------------------------------------------------------------

מינ    מי דחק          ממונם  של סנחריב                   חזקיהו

פריז

דפוס   מי דחק          בממונו של סנחריב            ישעיהו וחזקיהו

ירו1      שרחיק חזקיהו ממונו  של סנחריב                   חזקיה

ירו2      שרחק  חזקיהו ממונו     שלסנחריב

או3       שריחק        ממונו  של סנחריב                   [חזקיהו]

או51   מי ריחק         ממונו  של סנחריב   וכל חילו        חזקיהו

ששון      מרחק         ממונו  של סנחריב                   חזקיהו

--------------------------------------------------------------------

מינ    וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

פריז

דפוס   וכל המצומתי' להון ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

ירו1   וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

ירו2   וכל המצומתין עליו ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

או3    וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

או51   וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו     זה המן רעב יאכל

ששון   וכל המצומתין עמו  ד"א אשר קצירו רעב זה המן רעב

--------------------------------------------------------------------

מינ    זה מרדכי       ואל מצינים יקחהו לא בזיין ולא

פריז

דפוס   זה מרדכי ואסתר ושל מצרים  יקחהו

ירו1   זה מרדכי       ואל מצנים  יקחהו לא בזיין ולא

ירו2   זה מרדכי       ואל מצינים יקחהו לא בזיין ולא

או3    זה מרדכי       ואל מצינים יקחהו לא בזיין ולא

או51   זה מרדכי       ואל מצינים יקחהו לא בזיין ולא ברומח ולא

ששון   זה מרדכי       ואל מצנים  יקחהו לא בזין  ולא

--------------------------------------------------------------------

מינ    במגן אלא בשק ואפר שנ'  שק ואפר יוצע לרבים ושאף צמים חילם

פריז

דפוס                          שק ואפר יוצע לרבים ושאף במים חילם

ירו1   במגן אלא בשק ואפר הה"ד שק ואפר יצע  לרבים ושאף צמים חילם

ירו2   במגן אלא בשק ואפר הה"ד שק ואפר יוצע לרבים ושאף צמים חילם

או3    במגן אלא בשק ואפר הה"ד שק ואפר יוצע לרבים ושאף צמים חילם

או51   במגן אלא בשק ואפר הה"ד שק ואפר יוצע לרבים ושאף צמים חילם

ששון   במגן אלא בשק ואפר הה"ד שק ואפר יוצע לרבים ושאף צמים חילם

--------------------------------------------------------------------

מינ    מי דחק         ממונן     שלהמן      מרדכי ואסתר וכל המצומתין

פריז                            המן        מרדכי ואסתר     המצומתין

דפוס   מי דחק         בממונו של המן   הרשע מרדכי ואסתר וכל המצומתין

ירו1      מרחיק       ממונו  של המן        מרדכי       וכל המצומתין

ירו2      שרחק  מרדכי ממונו     שלהמן                  וכל המצומתין

או3       שריחק       ממונו  של המן        מרדכי       וכל המצומתין

או51   מי ריחק        ממונו  של המן        מרדכי       וכל המצומ[תין]

ששון      מרחק        ממונו  של המן        מרדכי       וכל המצומתין

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמהן אמ' להן הקב"ה לישראל בניי האכלתי אתכם

פריז   להם

דפוס   להן

ירו1   עמו  אמ' להם הקב"ה        בני  האכלתי אתכם

ירו2   עליו אמ'     הקב"ה             האכלתי אתכם

או3    עמו  אמ' להם הקב"ה לישראל בני  האכלתי אתכם

או51   עמו  א"ל     הב"ה  לישראל בני  האכלתי אתכם

ששון   עמו  אמ' להם הב"ה  ליש'   בני  האכלתי לכם

--------------------------------------------------------------------

מינ    קצירן של מלכיות   הזהרו   שלא יבאו  אחרים ויאכלו את קצירכם

פריז

דפוס

ירו1   קצירן של מלכיות   הזהרו   שלא יבאו  אחרים ויאכלו את קצירכם

ירו2   קצירן    שלמלכיות הזהרו   שלא יבאו  אחרים ויאכלו את קצירכם

או3    קצירן של מלכיות   הזהרו   שלא יבואו אחרים ויאכלו את קצירכם

או51   קצירן של מלכיות   הזה?ר?ו שלא יבואו אחרים ויאכלו את קצירכם

ששון   קצירן של מלכיות   הזהרו   שלא יבואו אחרים ויאכלו את קצירכם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   ד"א אשר קצירו אילו שלשים ואחד מלכים רעב יאכל זה יהושע

דפוס   ד"א אשר קצירו שלו  ל"א        מלכים רעב יאכל זה יהושע

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   וכלב ואל מצנים יקחהו לא בזיין ולא במגן אלא בתפלה  ותחנונים

דפוס        ושל מצרים יקחהו לא בזיין ולא במגן אלא בתפילה ותחנוני'

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז       ויאמר ייי אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך ושאף

דפוס   שנ' ויאמר יי  אל יהושע קום לך                         ושאף

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   צמים חילם מי דחק ממונם של שלשים ואחד מלכים יהושע וכלב וכל

דפוס   במי' חילם מי דחק ממונם של שלשים ואחד מלכים יהושע      וכל

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   המצומתין להם וכי באיזו  זכות זכה ישראל לירש את ארץ  כנען

דפוס   המצומתי' לו      ומאיזה זכות זכו ישראל לירש    הארץ

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                              לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואומר

פריז   הוי אומ'       מצות העומר לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואו'

דפוס   הוי אומ' בזכות מצות העומר לפי'  משה מזהיר את  ישראל  ואומר

ירו1                             לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומר

ירו2                             לפי'  משה מזהיר את  ישראל  ואומ'

או3                              לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'

או51                             לפיכך משה מזהיר            ואו'

ששון                             לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    להן כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה

פריז   להם                                                   והבאתם

דפוס   להם כי תבאו  אל הארץ                  וקצרתם את קצירה והבאתם

ירו1                                         וקצרתם את קצירה והניף

ירו2                                         וקצרתם את קצירה

או3                                          וקצרתם את קצירה

או51                                         וקצרתם את קצירה

ששון                                         וקצרתם את קצירה

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   את עומר

דפוס   את עומר

ירו1   את העומר

ירו2

או3

או51

ששון