מינ   {ג}    יהודה בר  נחמני בשם   ר' שמעון בן  לקיש  פתח עלה

פריז  {ג}    יהודה בר  נחמן  בשם   ר' יהושע בר' שמעון     עלה

דפוס  {ג}    יהודה ב"ר נחמן                           פתח עלה

קי    {ג} ר' יהודה           בשר"ש                    פתח עלה

ירו1  {ג}    יהודה בר  נחמן  בשר"ש          בן  אלעזר פתח עלה

ירו2  {ג}    יהודה ב"ן       בשר"ש          בן  אלעזר פתח עלה

או3   {ג}    יהודה בר  נחמן  בשר"ש          בן  אלעזר פתח עלה

או51  {ג}    יהודה בר  נחמן  בשר"ש          בן  אלעזר פתח עלה

ששון  {ג}    יהודה בן  נחמן  בשר"ש          בן  אלעזר פתח עלה

-----------------------------------------------------------------

מינ   אלהים בתרועה יי   בקול שופר      כשהקב"ה      עולה  לישב

פריז  אלהים בתרועה                בשעה שהקב"ה       עולה

דפוס  אל'ים בתרועה יי   בקול שופר בשעה שהקב"ה  יושב ועולה

קי    אלי'ם בתרועה יי   בקול שופר      כשהקב"ה      עומד

ירו1  אלהים בתרועה יי   בקול שופר      כשהקב"ה      עולה

ירו2  אלהים בתרועה יי   בקול שופר      כשהקב"ה      עומד

או3   אלהים בתרועה יי   בקול שופר      כשהקב"ה      עולה

או51  אלהים בתרועה יי   בקול שופר      כשהב"ה       עולה

ששון  אל'ים בתרועה וגו'                כשהב"ה       עולה

-----------------------------------------------------------------

מינ   על כסא הדין בראש השנ' לדין הוא עולה       הה"ד      עלה

פריז  על כסא הדין           בדין הוא עולה       דכת'      עלה

דפוס  על כסא דין            בדין הוא עולה       מאי  טעמ' עלה

קי    על כסא הדין בר"ה      לדין הוא עולה

ירו1  על כסא הדין בר"ה      לדין הוא עולה

ירו2  על כסא הדין בר"ה      לדין הוא עולה

או3   על כסא דין  בראש השנה לדין הוא עולה

או51  על כסא דין  בר"ה      לדין הוא עולה

ששון  על כסא דין  בר"ה      לדין הוא עולה (נוט)

-----------------------------------------------------------------

מינ   אלהים בתרועה  וכיון שישראל נוטלין    שופרותיהן

פריז  אלהים בתרועה        וישר'  נוטלין    שופרות

דפוס  אל'ים בתרועה  ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן

קי                  כיון  שישראל נוטלין    שופרותיהם

ירו1                כיון  שישראל נוטלין    שופרותיה'

ירו2                כיון  שישראל נוטלין    שופרותיהם

או3                 כיון  שישראל נוטלין    שופרותיהן   ומריעין

או51                כיון  שישראל נוטלין    שופרות?י?הם ומריעים

ששון                כיון  שיש'   נוטלין    שופרותיהן

-----------------------------------------------------------------

מינ   ותוקעין                    מיד יי בקול שופר מה הקב"ה עושה

פריז  ותוקעין

דפוס  ותוקעין         לפני הקב"ה

קי    ותוקעי' ומריעין                             מה הקב"ה עושה

ירו1  ותוקעי' ומריעי'                             מה הקב"ה עושה

ירו2  ותוקעי' ומריעין                             מה הקב"ה עושה

או3   ותוקעין                                     מה הקב"ה עושה

או51  ותוקעים                                     מה הב"ה  עושה

ששון  ותוקעין ומריעין                             מה הב"ה  עושה

-----------------------------------------------------------------

מינ         עומד       מכסא הדין ויושב על כסא  רחמים

פריז  הקב"ה עומד עליהם מכסא הדין ויושב על כסא  רחמים דכת'  יי

דפוס        עמד        מכסא הדין ויושב    בכסא רחמים דכתיב יי

קי          עומד       מכסא דין  ויושב על כסא  רחמים

ירו1        עומד       ממדת הדין ויושב על כסא  רחמי'

ירו2        עומד       ממדת הדין ויושב על כסא  רחמים

או3         עומד       ממדת הדין ויושב על כסא  רחמים

או51        עומד       ממדת הדין ויושב על כסא  רחמים

ששון        עומד       ממדת הדין ויושב על כסא  רחמי'

-----------------------------------------------------------------

מינ                                                 והופך

פריז  בקול שופר  ומתמלא    עליהם רחמים  ומרחם עליהם והופך

דפוס  בקול שופר  ומתמלא    עליהם רחמים  ומרחם עליהם והופך

קי               ומתמלא    עליהם רחמים

ירו1             ומ<..>מלא עליהם רחמי'

ירו2             ומתמלא    עליהם רחמים

או3              ומתמלא    עליהם רחמים

או51             [ומתמלא   עליהם רחמים]

ששון             ומתמלא    עליהם רחמי'

-----------------------------------------------------------------

מינ   עליו  מדת  הדין למדת  רחמים  אימתי בראש השנה בחדש השבי'

פריז  להם   מידת הדין למידת רחמים  אימתי

דפוס  עליהם מדת  הדין       לרחמים אימתי           בחדש

קי                                 אימתי           בחדש הז'

ירו1                               אימתי           בחדש הז'

ירו2                               אימתי           בחדש השביעי

או3                                אימתי           בחדש לשביעי

או51                               אימתי           בחדש השביעי

ששון                               אימתי           בחדש השביעי

-----------------------------------------------------------------

מינ   באחד לחדש

פריז       בחודש השביעי

דפוס             השביעי

קי    בא'  לחדש

ירו1  בא'  לחדש

ירו2  בא'  לחדש

או3   בא'  לחדש

או51  בא'  לחדש

ששון  באחד לחדש

-----------------------------------------------------------------