מינ    {ד} ר'   יאשיה  פתח אשר  העם יודעי   תרועה יי   באור פניך

פריז   {ד} ר'   יאשיה  פתח אשרי העם יודעי   תרועה

דפוס   {ד} ר'   יאשיה  פתח אשרי העם יודעי   תרועה יי   באור פניך

קי     {ד} <...

ירו1   {ד} ר'   יאשיה  פתח אשרי העם יודעי   תרועה וגו'

ירו2   {ד} ר'   יאשיה  פתר אשרי העם יו[ד]עי תרועה וגו'

או3    {ד} ר'   יאשיהו פתח אשרי העם יודעי   תרועה יי   באור פניך

או51   {ד} ר'   יאשיהו פתח אשרי העם יודעי   תרועה

ששון   {ד} ר'   יאשיה  פתח אשרי העם יודעי   תרועה יי   באור פניך

-----------------------------------------------------------------

מינ    יהלכון ר' אבהו פתר קריא  בחמשה זקנים בשעה שנכנסין לעבר

פריז          ר' אבהו פתר קריא  בחמשה זקנים שהיו נכנסין  לעבר

דפוס   יהלכון ר' אבהו פתח קרא   בה'   זנים  שהם  נכנסים  לעבר

קי 

ירו1          ר' אבהו פתר קרייה בה'   זקני' שהם  יושבים  לעבר

ירו2          ר' אבהו פתר קרייה בה'   זקנים שהם  יושבים  לעבר

או3    יהלכון ר' אבהו פתר קרא   בה'   זקנים שהן  יושבין  לעבר

או51          ר' אבהו פתר קרא   בה'   זקנים      שיושבים לעבר

ששון   יהלכון ר' אבהו פתח קרייה בה'   זקני' שהם  יושבין  לעבר

-----------------------------------------------------------------

מינ    את השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סנקליטין    שלו

פריז      השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סנקליטין    שלו למעלה

דפוס   את השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סנקליטין    שלו מלמעלן

קי 

ירו1   את השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סיניקוליסין שלו

ירו2   את השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סונקליטון   שלו

או3    את השנה   מה הקב"ה עושה   מניח סניקוליטון  שלו

או51   את השנים  מה הקב"ה [עושה] מניח סנקליטין    שלו

ששון   את השנה   מה הב"ה  עושה   מניח סנקליטין    של  מעלה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ויורד משרה   שכינתו               ביניהן        באותה

פריז   ויורד ומצמצם שכינתו                      למטה

דפוס   ויורד ומצמצם שכינתו               ביניהם מלמטן

קי 

ירו1   ויורד ומשרה  שכינתו               עמהם          באותה

ירו2   ויורד ומשרה  שכינתו               עמהם          באותה

או3    ויורד ומשרה  שכינתו               עליהם         באותה

או51   ויורד ומשרה  שכינתו (עם התחתונים) [עמהם]        [באותה

ששון   ויורד ומשרה  שכינתו               עמהם          באותה

-----------------------------------------------------------------

מינ    שעה  מלאכ   שרת    אומרי'

פריז        מלאכי  השרת   אומ'

דפוס        ומלאכי השרת   אומ'

קי 

ירו1   שעה  מלאכי  השרת   אומרי' הללויה הללויה הוא שישראל אומרי'

ירו2   שעה  מלאכי  השר[ת] אומרי' הללויה הללויה הוא שישראל אומרי'

או3    שעה  מלאכי  השרת   אומרים הללויה הללויה הוא שישראל אומרי'

או51   שעה] מלאכי  השרת   אומרין

ששון   שעה  מלאכי  השרת   אומרין הללויה הללויה

-----------------------------------------------------------------

מינ    הא אלה הא אלה הוא הא תקוף    תקוף                    הא

פריז                             הא תקיף

דפוס                     הא תקוף הא תקוף הא אלהא הא אלהא הא

קי 

ירו1                                                        אנת

ירו2                                                        אנת

או3                                                         אנת

או51                     הא תקיף הא תקיף

ששון                     הא תקיף הא תקיף

-----------------------------------------------------------------

מינ    קשוט     קשוט מי שכת'  בו  אל נערץ בסוד קדושי' רבה ונורא

פריז                 מי שכתבו     אל נערץ בסוד קדשים  רבה

דפוס                 מי שכת'  בו  אל נערץ בסוד קדושים רבה

קי 

ירו1   קשוט אנת קשוט מי שכת'  בו  אל נערץ בסוד קדושי' רבה ונורא

ירו2   קשוט אנת קשוט מי שכתו' בו  אל נערץ בסוד קדושי' רבה

או3    קשוט אנת קשוט מי שכתו' בו  אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא

או51                 מי שכתוב בו  אל נערץ בסוד קדושים רבה

ששון                 מי שכתו' בו  אל נערץ בסוד קדושים רבה

-----------------------------------------------------------------

מינ    על כל סביביו מניח סנקליטין    פי'  יועצים שלו       ויורד

פריז                מניח סנקליטין                    למעלה ויורד

דפוס                מניח סנקליטין                שלו

קי 

ירו1   על כל סביביו מניח סיניקוליטון             שלו       ויורד

ירו2                מניח סונקליטון   [פו' ...]   שלו

או3    על כל סביביו מניח סניקליטון                         שלו

או51                מניח סנקליטין                    למעלה ויורד

ששון                מניח סנקליטין                של  מעלה  ויורד

-----------------------------------------------------------------

מינ    ומשרה  שכינתו עם     התחתונים  אלא        שאם טעו

פריז   ומצמצם שכינתו ביניהם למטה      כל  כך למה שאם טעו בדבר

דפוס   ומצמצם שכינתו        למטה      כל  כך למה שאם טעו בדבר

קי 

ירו1   ומשרה  שכינתו עם     התחתוני'  אלא        אם  זכו

ירו2   ומשרה  שכינתו עם     התחתונים  אלא        שאם זכו

או3    ומשרה  שכינתו עם     התחתונים  אלא        אם  זכו

או51   ומצמצם שכינתו בינהם  למטה      כל  כך למה שאם טעו בדבר

ששון   ומצמצם שכינתו ביניהם למטה      כ"כ    למה שאם טעו בדבר

-----------------------------------------------------------------

מינ         הקב"ה מאיר   עיניהם כהלכה הה"ד יי באור פניך יהלכון

פריז        הקב"ה מאיר   לפניהם בהלכה      יי באור פניך יהלכון

דפוס   הלכה הקב"ה מאיר   פניהם        הה"ד    באור פניך יהלכון

קי 

ירו1              מאירי' פניהם  בהלכה הה"ד יי באור פניך יהלכון

ירו2              מאירים פניהם  בהלכה הה"ד יי באור פניך יהלכון

או3               מאירים פניהם  בהלכה הה"ד יי באור פניך יהלכון

או51   הלכה הב"ה  מאיר   פניהם        הה"ד יי באור פניך יהלכון

ששון        הב"ה  מאיר   לפניהם בהלכה      יי באור פניך יהלכון

-----------------------------------------------------------------

מינ     א"ר    יאשיה

פריז    א"ר    יאשיה כת'  אשרי העם יודעי תרועה

דפוס    אמ' ר' יאשיה כתיב אשרי העם יודעי תרועה

קי 

ירו1    ד"א               אשרי העם יודעי תרועה  א"ר יאשיה

ירו2    ד"א               אשרי העם יודעי תרועה

או3     ד"א               אשרי העם יודעי תרועה  א"ר יאשיהו

או51    ד"א               אשרי העם יודעי תרועה  א"ר יאשיהו

ששון    ד"א               אשרי העם יודעי תרועה  א"ר יאשיה

-----------------------------------------------------------------

מינ    וכי     אומות  העולם אינן יודע   להריע     כמה קרנים יש

פריז           ואומות העולם אינן יודעין להריע     כמה קרנות יש

דפוס   וכי אין אומות  העולם      יודעים להריע     כמה קרנות יש

קי 

ירו1   וכי     א"ה          אינם יודעי' להריע     כמה קרנים יש

ירו2   וכי     אומות  העולם אינם יודעים להריע     כמה קרנים יש

או3    וכי     א"ה          אינן יודעין להריע וכי כמה קרנים יש

או51   וכי     אומות  העולם אינם יודעין להריע וכי כמה קרנים יש

ששון   וכי     אומו'  העו'  אינם יודעין להריע     כמה קרנים יש

-----------------------------------------------------------------

מינ    להם כמה  בוקיינוס        כמה סרפיתות  פי'  עניין שופר וחצוצרות

פריז   להם וכמה בוקינם   יש להם כמה סלפירם

דפוס   להן כמה  בוקירס   יש להם כמה סלפי     רגשי

קי 

ירו1   להם כמה  סילפוגים יש להם כמה בוקינא

ירו2   להם כמה  סלפיגים  יש להם כמה בוקינאיש

או3    להם כמה  ספיגים   יש להם כמה בוקינא

או51   להם כמה  ספיגים   יש להם כמה בוקינא

ששון   להם כמה  סלפיגס   יש להם כמה בוקינאס

-----------------------------------------------------------------

מינ    יש להן  דאת   אמר  אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

פריז   יש להם  ואת   או'  אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

דפוס   יש להם  ואמרת      אשרי העם יודעי תרועה אלא

קי 

ירו1   יש להם  ואת   אמ'  אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

ירו2   יש להם  ואת   אמ'  אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

או3    יש להם  ואת   אמרת אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

או51   יש להם  ואת   אומר אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

ששון   יש להם  ואתה  או'  אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם

-----------------------------------------------------------------

מינ    שהן       יודעי'  לרצות את בוראן בתרועה  מה הקב"ה עושה

פריז             שיודעין לפתות את בוראם בתרועה

דפוס   שהן       מכירין  לפתות את בוראן בתרועה        והוא

קי 

ירו1   אלו ישראל שיודעי' לרצות את בוראם בתרועה  מה הקב"ה עושה

ירו2   אלו ישראל שיודעים לרצות את בוראם בתרועה  מה הקב"ה עושה

או3    אלו ישראל שיודעים לרצות את בוראם בתרועה  מה הקב"ה עושה

או51   אלו ישראל שיודעים לרצות את בוראם בתרועה  מה הב"ה  עושה

ששון   אלו יש'   שיודעין לרצות את בוראם בתרועה  מה הב"ה  עושה

-----------------------------------------------------------------

מינ           עומד מכסא   הדין ויושב על כסא  רחמים ומתמלא עליהם

פריז

דפוס          עומד מכסא   הדין          לכסא רחמים ומתמלא עליהם

קי                 ..>כסא דין  ויושב על כסא  רחמים

ירו1   (ממית) עומד ממדת   הדין ויושב על כסא  רחמי'

ירו2          עומד ממדת   הדין ויושב על כסא  רחמים

או3           עומד ממדת   הדין ויושב על כסא  רחמים

או51          עומד ממדת   הדין ויושב    למדת רחמים

ששון          עומד ממדת   הדין ויושב על כסא  רחמי'

-----------------------------------------------------------------

מינ    רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים אימתי  בראש השנה בחדש

פריז                                       אימתי            בחדש

דפוס   רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים אימתי            בחדש

קי                                         ואימתי           בחדש

ירו1                                       ואימתי           בחדש

ירו2                                       ואימתי           בחדש

או3                                        אימתי            בחדש

או51                                       ואימתי           בחדש

ששון                                       ואימתי           בחדש

-----------------------------------------------------------------

מינ    השביעי באחד לחדש

פריז   השביעי

דפוס   השביעי

קי     הז'    בא'  לחדש

ירו1   הז'    בא'  לחדש

ירו2   השביעי באחד לחדש

או3    השביעי בא'  לחדש

או51   השביעי באחד לחדש

ששון   הז'    בא'  לחדש

-----------------------------------------------------------------