מינ    {ט}     פרי עץ הדר זה הקב"ה דכת'  ביה הוד והדר לבשת כפות

פריז   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הקב"ה דכת'  ביה הוד והדר לבשת וכפות

דפוס   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הקב"ה שכתוב בו  הוד והדר לבשת כפות

ירו1   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הקב"ה דכתי'     הוד והדר לבשת כפות

ירו2   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הקב"ה דכתי'     הוד והדר לבשת כפות

או3    {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הקב"ה שנא'      הוד והדר לבשת כפות

או51   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הב"ה  דכתי' ביה הוד והדר לבשת כפות

ששון   {ט} ד"א פרי עץ הדר זה הב"ה  דכתי' ביה הוד והדר לבשת וכפות

--------------------------------------------------------------------

מינ    תמרים                    צדיק כתמר יפרח

פריז   תמרים זה הקב"ה דכת'  ביה צדיק כתמר יפרח

דפוס   תמרי' זה הב"ה  שכתוב בו  צדיק כתמר יפרח

ירו1   תמרי' זה הקב"ה דכתי'     צדיק כתמר יפרח

ירו2   תמרים זה הקב"ה דכתי'     צדיק כתמר ?י?פרח

או3    תמרים זה הקב"ה שנא'      צדיק כתמר יפרח   (וערבי נחל)

או51   תמרים זה הב"ה  שנא'      צדיק כתמר יפרח

ששון   תמרים זה הב"ה  דכתי'     צדיק כתמר יפרח

--------------------------------------------------------------------

מינ    ענף   עץ עבות                     והוא עומד בין ההדסי'

פריז   וענף  עץ עבות  זה הקב"ה דכת'  ביה והוא עומד בין ההדסים

דפוס   וענף  עץ עבות  זה הקב"ה דכתי'     והוא עומד בין ההדסים

ירו1   וענף  עץ עבות  זה הקב"ה           והוא עומד בין ההדסי'

ירו2   ענף   עץ עבות  זה הקב"ה דכתי'     והוא עומד בין ההדסים

או3    [וענף עץ עבות] זה הקב"ה שנא'      והוא עומד בין ההדסים

או51   וענף  עץ       זה הב"ה  דכתי'     והוא עומד בין ההדסים

ששון   וענפ  עץ עבות  זה הב"ה  דכתי' ביה והוא יושב בין ההדסים

--------------------------------------------------------------------

מינ    אשר במצולה וערבי נחל                    סולו לרוכב

פריז              וערבי נחל זה הקב"ה דכת'  ביה סלו  לרוכב

דפוס              וערבי נחל זה הב"ה  דכתי' ביה סולו לרוכב

ירו1   אשר במצולה וערבי נחל זה הקב"ה דכתי'     סולו לרוכב

ירו2              וערבי נחל זה הקב"ה דכתי'     סולו לרוכב

או3    אשר במצולה וערבי נחל זה הקב"ה שנא'      סולו לרוכב

או51              וערבי נחל זה הב"ה  דכתי' ביה סולו לרוכב

ששון              וערבי נחל זה הב"ה  דכתי' ביה סולו לרוכב

--------------------------------------------------------------------

מינ    בערבות ביה  שמו

פריז   בערבות ביה  שמו

דפוס   בערבות ביה  שמו

ירו1   בערבות ביה  שמו

ירו2   בערבות ביה  שמו

או3    בערבות ביה  שמו

או51   בערבות

ששון   בערבות וגו'