מינ    {יא} ד"א   פרי עץ הדר זו  סנהדרי

פריז   {יא} ד"א   פרי עץ הדר זה  סנהדרי       גדולה     שלישר'

דפוס   {יא} ד"א   פרי עץ הדר זה  סנהדרי       גדולה של  ישראל

ג61    {יא} <...>                <..>נהדרי?ן? גד<.. ..> ליש<..

ירו1   {יא} ד"א   פרי עץ הדר אלו סנהדרי'

ירו2   {יא} ד"א   פרי עץ הדר אלו סנהדרין

או3    {יא} ד"א   פרי עץ הדר אלו סנהדרין

או51   {יא} ד"א   פרי עץ הדר זה  סנהדרי       גדולה     שלישראל

ששון   {יא} ד"א   פרי עץ הדר אלו סנהדרי       גדולה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהידרה הקב"ה       בשיבה טובה       מפני שיבה תקום

פריז   שהידרם הקב"ה       בשיבה טובה דכת'  מפני שיבה תקום

דפוס   שהידרה הקב"ה       בשיבה טובה שנ'   מפני שיבה תקום

ג61    ...>

ירו1   שהדרן  הקב"ה בזקנה ושיבה

ירו2   שהדרן  הקב"ה בזקנה ושיבה

או3    שהדרן  הקב"ה       בשיבה

או51   שהדרם  הב"ה        בשיבה      דכתי' מפני שיבה תקום

ששון   שהדרן  הב"ה  בזקנה ושיבה טובה דכתי' מפני שיבה תקום

--------------------------------------------------------------------

מינ    כפות תמרים אילו תלמידי   חכמי'                    יושבין

פריז   כפות תמרים אלו  תלמידי   חכמי' שהם כופין  את עצמן

דפוס   כפות תמרים אלו  תלמידי   חכמים     שכופין את עצמן

ג61    כפות תמרים אלו  ?ת?למ<.. ...>

ירו1   כפות תמרי' אלו  ת"ח            שהם                כפותי'

ירו2   כפות תמרים אלו  ת"ח            שהם                כפותים

או3    כפות תמרים אלו  תלמידי   חכמים שהן                כפותין

או51   כפות תמרים אלו  תלמידי   חכמים שהם כופים  את עצמם

ששון   כפות תמרים אלו  ת"ח            שהם כופין  את עצמן

--------------------------------------------------------------------

מינ    לפניהן               כל  אחד ואחד מברר את מקומו

פריז           ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענף

דפוס           ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענף

ג61                                                    ?ו?ענף

ירו1   ויושבי' ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענף

ירו2   ויושבים ?ל?למוד תורה אלו     מאלו               וענף

או3    ויושבין ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענף

או51           ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענף

ששון           ללמוד   תורה אלו     מאלו               וענפ

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   עץ עבות אלו       שלש שורות של   תלמידי  חכמי' שיושבין

דפוס   עץ עבות אלו       ג'  שורות של   תלמידים       שיושבין

ג61    עץ עבות אלו <...> ג'  ש<..  ...>

ירו1   עץ אבות אלו       ג'  שורות של   ת"ח           שיושבי'

ירו2   עץ עבות אלו       ג'  שורות                    שיושבין

או3    עץ עבות אלו       שלש שורות של   תלמידי  חכמים שעומדין

או51   עץ עבות אלו       ג'  שורות של   תלמידי  חכמים שיושבים

ששון   עץ עבות אלו       ג'  שורות של   ת"ח           שיושבין

--------------------------------------------------------------------

מינ                   ערבי  נחל     שני סופרי     דיינין

פריז   לפני   סנהדרין וערבי נחל אלו שני סופרי     הדיינין

דפוס   לפניהם         וערבי נחל אלו שני סופרים של דיינין

ג61                                 שני סופרי     דינין

ירו1   לפניהם         וערבי נחל אלו ב'  סופרי     הדיינין

ירו2   לפניהם         וערבי נחל אלו ב'  סופרי     הדיינין

או3    לפניהם         וערבי נחל אלו שני סופרי     הדיינין

או51   לפני   הדיינין וערבי נחל אלו שני סופרי     הדיינין

ששון   לפני   סנהדרין וערבי נחל אלו ב'  סופרי'    הדינין

--------------------------------------------------------------------

מינ                  יושבי' לפניהן            אחד מן הימין ואחד

פריז   שהיו עומדין          לפני     סנהדרין  אחד    מימין ואחד

דפוס        שעומדין         לפניהם

ג61    שהן  עומד?י?ן        לפניהן

ירו1        שעומדין         לפניהם            א'     מימין וא'

ירו2        שעומדין         ?ל?פניהם          א'     מימין וא'

או3         שעומדין         לפניהם            אחד    מימין ואחד

או51   שהם  עומדים          לפני     סנהדרין  א'     מימין וא'

ששון   שהם           יושבי' לפני     הסנהדרין א'     מימין וא'

--------------------------------------------------------------------

מינ    מן השמאל וכותבי'                דברי  המחייבין ודברי המזכין

פריז      משמאל

דפוס            וכותבין דברי    המזכים ודברי המחייבי'

ג61             וכותבין ?דב?<.. ...>

ירו1      משמאל

ירו2      משמאל

או3       משמאל

או51      משמאל

ששון      משמאל