לונ    {יב}

וטי    {יב}

מינ    {יב} ד"א פרי עץ הדר           מה הדר   הזה  יש בו  מאכל

פריז   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישר'  מה אתרוג זה   יש בו

דפוס   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה   יש בו  טעם

ג61    {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג ?ז?ה יש ?בו ט?<..

ג7     {יב}

ירו1   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה   יש בו  טעם

ירו2   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה   יש בו  טעם

או3    {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג      יש בו  טעם

או51   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו ישראל מה אתרוג זה   יש בו  טעם

ששון   {יב} ד"א פרי עץ הדר אלו יש'   מה אתרוג זה   יש בו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ויש  בו ריח       כך     ישר'  יש בהן בני אדם שיש בהן

פריז   ריח ויש  בו      אוכל כך היו ישראל יש בהן בני אדם

דפוס       ויש  בו ריח       כך     ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם

ג61        ...>                           יש בהן בני אדם שיש בהן

ג7 

ירו1               וריח      כך     ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם

ירו2       ויש  בו ריח       אף     ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם

או3        ויש  בו ריח       אף     ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם

או51       ויש  בו ריח       כך הם  ישראל יש בהם בני אדם

ששון   ריח ויש  בו      אוכל כך     יש'   יש בהם בני אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ             תורה       ויש בהן   מעשים  טובים כפות

פריז   שהן בעלי תורה                 ומעשים טובי' כפות

דפוס            תורה       ויש בהם   מעשים  טובים כפות

ג61             תורה       ויש בהן   מעשים  ט<..  ...>

ג7 

ירו1            תורה ומצות           ומעשי' טובים כפות

ירו2            תורה ומצוה           ומעשים טובים כפות

או3             תורה ומצות           ומעשים טובים כפות

או51   שהם בעלי תורה           ובעלי מעשים  טובים כפות

ששון   שהם בעלי תורה           ובעלי מעשי'  טובים כפות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תמרים           מה תמר      זה  יש בו     מאכל (ויש) [ואין]

פריז   תמרים אלו ישראל מה תמרה     זו  יש בה     אכל        ואין

דפוס   תמרים אלו ישראל מה התמרה    הזו יש בו טעם            ואין

ג61                       <..>תמרה זו  יש בו טעם            ואין

ג7 

ירו1   תמרי'           מה תמרה     יש     בה     אוכל       ואין

ירו2   תמרים           מה תמרה     זו  יש בה     אוכל       ואין

או3    תמרים           מה תמרה     זו  יש בה     אוכל       ואין

או51   תמרים אלו ישראל מה התמרה    הזו יש בה     אוכל       ו(יש)[אין]

ששון   תמרים           מה תמרה     יש     בה     אוכל       ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בו ריח כך    ישראל   יש    בהן   בני אדם שיש בהן

פריז   בה ריח כך הם ישר'    יש    בהן   בני אדם     בעלי

דפוס   בו ריח כך הם ישראל   יש    בהם           שיש בהם

ג61    בו ריח כך הן ישרא?ל? <...> <...>             בהן  מעשים

ג7 

ירו1   בה ריח אף    ישראל   יש    בהם   בני אדם שיש בהם  מעשי'

ירו2   בה ריח אף    ישראל   יש    בהם   בני אדם שיש בהם  מעשים

או3    בה ריח אף    ישראל   יש    בהם   בני אדם שיש בהם  מעשים

או51   בה ריח כך הם ישראל   יש    בהם   בני אדם שיש בהם  מעשים

ששון   בה ריח אף    יש'     יש    בהם   בני אדם שהם בעלי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          תורה ואין בהן      מעשים טובים וענף עץ   עבות

פריז         תורה ואין בהן      מעשים טובים וענף עץ   עבות

דפוס         תורה ואין בהם      מעשים טובים וענף עץ   עבות

ג61    טובים                                וענף ע?ץ? <..>בות

ג7 

ירו1              ואין בהם תורה

ירו2   טובים      ואין בהם תורה

או3    טובים      ואין בהם תורה             וענף עץ   עבות

או51   טובים      ואין בהם תורה

ששון         תורה ואין בהם      מעשי' טובים וענפ עץ   עבות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ              מה   הדס  הזה יש בו ריח ואין בו טעם       כך

פריז   אלו ישראל מה   הדס  זה  יש בו ריח ואין בו ט'    אכל כך

דפוס   אלו ישראל מה   הדס      יש בו ריח ואין בו טעם       כך

ג61    אלו י<..  ...>                            ?טע?ם     כך

ג7 

ירו1

ירו2

או3              מה   עבות זה  יש בו ריח ואין בו אוכל      כך

או51

ששון             מה   הדס  זה  יש בו ריח ואין בו טעם       אף

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       ישר'  יש בהן בני אדם   שיש  בהם      מעשים טובים ואין

פריז   הם ישר'  יש בהם בני אדם   שיש  בהן      מעשים טובים ואינן

דפוס      ישראל יש בהם           שיש  בהם      מעשים טובים ואין

ג61    הן ישראל יש בהן בני אד<.. ...>

ג7 

ירו1

ירו2

או3             יש     בני אדם   שיש  בהם תורה             ואין

או51

ששון      יש'   יש בהם בני אדם   שיש  בהם      מעשי' טובי' ואינם

--------------------------------------------------------------------

לונ                              וערבי נחל ושמחתם וערבי נחל

וטי                                               וערבי נחל

מינ    בהן                  תורה                  וערבה נחל

פריז   בני                  תורה                  וערבי נחל

דפוס   בהם                  תורה                  וערבי נחל

ג61                                                     נחל

ג7                                                וערבי נחל

ירו1                                              וערבי נחל

ירו2                                              וערבי נחל

או3    בהם מעשים טובים                            וערבי נחל

או51                                              וערבי נחל

ששון                   בעלי תורה                  וערבי נחל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו יש'   מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח כך

וטי    אלו  יש'   מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח כך

מינ               מה   ערבה  זו   אין בה לא ריח ולא     טעם כך

פריז   אלו  ישראל מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח כך

דפוס   אלו  ישראל מה   ערבה  זו   אין בה    טעם ואין בה ריח כך

ג61    אלו  ישראל מ<.. ...>

ג7     אלו  ישר'  מה   ערבה  ?ז?ו אין בה לא טעם ולא     ריח כך

ירו1              מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח אף

ירו2              מה   ערבה  זו   אין בה    טעם ולא     ריח אף

או3               מה   ערביה זו   אין בה לא טעם ולא     ריח אף

או51   אלו  ישראל מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח אף

ששון              מה   ערבה  זו   אין בה לא טעם ולא     ריח אף

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן יש'   יש בהן בני אדם שאין בהן לא תורה ולא מעשים טוב'

וטי       יש'   יש בהן בני אדם שאין בהן לא תורה ולא מעשים טובים

מינ       ישראל יש בהן בני אדם אין  בהן לא תורה ולא מעשים טובים

פריז   הם ישראל יש בהן בני אדם אין  בהן לא תורה ולא מעשים טובים

דפוס   הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים

ג61

ג7        ישר'  יש בהן בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים

ירו1      ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשי' טובים

ירו2      ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים

או3       ישר'  יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים

או51      ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים

ששון      יש'   יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשי' טובים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ולא מצות

פריז

דפוס

ג61

ג7 

ירו1                   הדס  מה הדס    יש בו ריח ואין בו אוכל כך

ירו2            ענף עץ עבות מה הדס זה יש בו ריח ואין בו טעם  כך

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג61

ג7 

ירו1   יש בני אדם שיש בהם     תורה ואין  בהם מעשי'  טובי'

ירו2   יש בני אדם     שהם בני תורה ואינם     במעשים טובים

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומה     הקב"ה     עושה   להן לאבדן אי איפשר     אמ'

וטי    ומה     הקב"ה     עושה   להן לאבדן אי איפשר אלא אמ'

מינ        אמ' הקב"ה                לאבדן אי אפשר  אלא

פריז       א'  הקב"ה                               אל

דפוס   ומה     הקב"ה     עושה   להם לאבדן אי אפשר  אלא אמ'

ג61

ג7     ומה     הקב"ה            להן לאבדן אי איפשר     א'

ירו1   ומה     הקב"ה הוא עושה   להם                אלא אומר

ירו2   ומה     הקב"ה     עוש[ה]                        ?א?ומ'

או3    ומה     הקב"ה     עושה   להם []    אי איפשר אלא אומ'

או51       אמ' הב"ה                 לאבדן אי איפשר אלא

ששון   ומה     הב"ה      עושה       לאבדם אי איפש' אלא אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה ויקשרו                     כולן אגודה אחת והן

וטי    הקב"ה יוקשרו                     כולן אגודה אחת והן

מינ                   יעשו              כולן אגודה אחת

פריז                  יעשו              כלם  אגדה  אחת והם

דפוס   הקב"ה יוקשרו                     כלם  אגודה אחת והן

ג61

ג7     הקב"ה יקשרן                      כולן אגודה אחת והן

ירו1         יוקשרו        [אלו] עם אלו כולן אגודה אחת והם

ירו2         יקשרו         אלו   עם אלו כלן  אגודה א'  והם

או3          י[ו]קשרו      אלו   עם אלו כולן אגודה אחת והם

או51                  יעשו              כולם אגודה אחת והן

ששון         יוקשרו        אלו   עם אלו כולם אגודה א'  והם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכפרין  אילו על      אילו ואם עשיתם כך אותה   שעה    אני

וטי    מכפרין  אלו  על      אלו  ואם עשיתם כך אותה   שעה    אני

מינ    ויכפרו  אילו על      אילו

פריז   מכפרין  אלו  על      אלו  ואם עשיתם כן               אני

דפוס   מכפרין  אלו  על      אלו  ואם עשיתם כך אותה   שעה    אני

ג61

ג7     מכפרין  אילו על      אילו ואם עשיתם כן               אני

ירו1   מכפרי'  אלו  על      אלו  ואם עשיתם כך אותה   השעה   אני

ירו2   מכפרים  אלו  על      אלו               באותה  שעה    אני

או3    מכפרין  אלו  ע(ם)[ל] אלו               ובאותה [ה]שעה אני

או51   מתכפרים אלו  עם      אלו  ואם עשיתם כן               אני

ששון   מכפרין  אלו  על      אלו  ואם עשיתם כך אותה   שעה    אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתעלה           הה"ד          הבונה בשמים   מעלותיו ואימתי

וטי    מתעלה           הדה  היא דכת' הבונה בשמים   מעלותיו ואימ'

מינ

פריז   מתעלה באותה שעה הה"ד          הבונה בשמים   מעלותיו אימתי

דפוס   מתעלה           הה"ד          הבונה בשמים   מעלותיו ואימתי

ג61

ג7     מתעלה           ה"ה      ד'   הבונה בשמים   מעלותיו ואימתי

ירו1   מתעלה           הה"ד          הבונה בשמים   מעלותיו ואימתי

ירו2   מתעלה           הה"ד          הבונה בשמי[ם] מעלותיו ואימתי

או3    מתעלה           הה"ד          הבונה בשמים   מעלותיו ואימתי

או51   מתעלה באותה שעה הה"ד          הבונה [בשמים] מעלותיו [אימתי]

ששון   מתעלה           הה"ד          הבונה בשמי'   מעלותיו אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא מתעלה       כשהן עושין  אגודה אחת שנ'   ואגודתו על

וטי    הוא מתעלה       כשהן עושין  אגודה אחת שנ'   ואגודתו על

מינ

פריז                                               ואגודתו על

דפוס   הוא מתעלה       כשהן עשויין אגודה אחת שנאמ' ואגודתו על

ג61

ג7     הוא מתעלה       כשהן עשויין אגודה אחת שנ'   ואגודתו על

ירו1       מתעלה בשמים כשהם עשויים אגודה אחת שנא'  ואגודתו על

ירו2   הוא מתעלה       כשהן עשויין אגודה א'  שנא'  ואגודתו על

או3    הוא מתעלה       כשהן עשויין אגודה אחת שנא'  ואגודתו על

או51                                               ואגודתו על

ששון                                               ואגודתו על

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארץ יסדה לפיכך משה מזהיר את  יש'              ולקחתם

וטי    ארץ יסדה לפיכך משה מזהיר את  יש'              ולקחתם

מינ             לפיכך משה מזהיר     לישראל ואומ' להם ולקחתם

פריז   ארץ יסדה לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואומ' להם ולקחתם

דפוס   ארץ יסדה לפי   משה מזהיר     לישראל           ולקחתם

ג61

ג7     ארץ יסדה           מזהיר את  ישר'             ולקחתי

ירו1   ארץ יסדה לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'     ולקחתם

ירו2   ארץ יסדה לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'     ולקחתם

או3    ארץ יסדה לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'     ולקחתם

או51   ארץ יסדה לפי'  משה מזהיר את  ישראל  ואומ' להם ולקחת[ם]

ששון   ארץ יסדה לפי'  משה מזהיר     ליש'   ואו'  להם ולקחתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם

וטי    לכם

מינ    לכם ביום הראשון פרי  עץ   הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערב[י]

פריז   לכם

דפוס   לכם ביום הראשון

ג61

ג7     לכם

ירו1   לכם ביום הראשון פרי  וגו'

ירו2   לכם ביום הראשון

או3    לכם ביום הראשון וגו'

או51   לכם []

ששון   לכם ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נחל

פריז       ד"א פרי עץ הדר זה אתרוג שהוא דומה  ללב כפות תמרים

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51       ד"א פרי עץ הדר זה אתרוג שהוא דומה  ללב כפות תמרים

ששון       ד"א פרי עץ הדר זה אתרוג      שדומה ללב כפות תמרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   זה שדרו  של אדם   שדומה לשדרו  של לולב וענף עץ עבות אילו

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51   זו שדרתו    שלאדם שדומה לשדרתו של לולב וענף עץ עבות אלו

ששון   זה שדרו  של לולב  שדומה לשדרת     אדם  וענפ עץ עבות זה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   העינים שדומים לעלה של הדס              וערבי נחל אלו

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51   העינים שדומין לעלה של הדס              וערבי נחל אלו

ששון                 עלה     הדס שדומה לעינים וערבי נחל אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   השפתים שדומים לעלה של ערבה ומה שאדם חוטא      באלו ארבעת

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51   השפתים שדומין לעלה של ערבה ומה שאדם חוטא           בד'

ששון   השפתי' שדומה  לעלה של ערבה ומה שאדם חוטא חוטא באלו ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   איברים     כשאדם עושה   תשובה הקב"ה מכפר  לו באלו ארבעת

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51   דברים  אלו       כשעושה תשובה       מכפר     באלו ד'

ששון   איברים           כשעושה תשובה       מתכפר    באלו ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   המינין

דפוס

ג61

ג7 

ירו1

ירו2

או3

או51   מינין

ששון   המינין