לונ    {יד} ד'  א' ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

וטי    {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמ[ו]תי

פריז   {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

דפוס   {יד}                               ר' מני פתח כל עצמותי

ירו1   {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

ירו2   {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

או3    {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

או51   {יד} ד"א    ולקחתם לכם             ר' מני פתח כל עצמותי

ששון   {יד} ד"א    ולקחתם לכם ביום הראשון ר' מני פתח כל עצמותי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תאמרנה              לא נאמ' הפסוק הזה אלא בשביל לולב

וטי    תאמרנה              לא נאמר הפסוק הזה אלא בשביל לולב

פריז   תאמרנה יי  מי כמוך  לא נאמ' הפסוק הזה אלא בשביל       השדרה

דפוס   תאמרנה              לא נאמ' פסוק  זה  אלא בשביל לולב  השדרה

ירו1   תאמרנה יי  מי כמוך  לא נאמר הפסוק הזה אלא בשביל הלולב השדרה

ירו2   תאמרנה יי  מי כמוך  לא נאמ' הפסוק הזה אלא בשביל לולב  השידרה

או3    תאמרנה ייי מי כמוכה לא נאמ' הפסוק     אלא בשביל לולב  השדרה

או51   תאמרנה              לא נאמ' הפסוק הזה אלא בשביל       השדרה

ששון   תאמרנה יי  מי כמוך  לא נאמר פסוק  זה  אלא בשביל לולב  שדרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השזרה     שלולב      דומה            לשזרה     שלאדם וההדס

וטי    השיזרא    שללולב     דומה            לשיזרא    שלאדם וההדס

פריז             שבלולב     דומה    לשדרה          של אדם   והדס

דפוס          של לולב       דומה    לשדרה          של אדם   וההדס

ירו1          של לולב       דומה    לשדרתו         של אדם   וההדס

ירו2          של לולב       דומה    לשדרתו         של אדם   וההדס

או3              ש[?ב?]לולב [ש]דומה לשדרתו            שלאדם וההדס

או51             שבלולב     שדומה   לשדרה          של אדם   והדס

ששון          של לולב       דומה    לשדררתו        של אדם   וההדס

--------------------------------------------------------------------

לונ    דומה לעין        והערבה דומה          לפה והאתרוג דומה

וטי    דומה לעין        והערבה דומה          לפה והאתרוג דומה

פריז   דומה לעין        וערבה  דומה          לפה אתרוג   דומה

דפוס   דומה לעין        והערבה דומה          לפה והאתרוג דומה

ירו1   דומה      לעינים והערבה דומה          לפה והאתרוג דומה

ירו2   דומה לעין        והערבה דומה          לפה והאתרוג דומה

או3    דומה      לעינים והערבה דומה לשפתים       ואתרוג  דומה

או51   דומה לעין        וערבה  דומה          לפה אתרוג   דומה

ששון   דומה לעין        והערבה דומ' (לשפתי') לפה והאתרוג דומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ללב אמ' דויד אין בכל האיברין   גדול מהן ואילו שהן     שקולין

וטי    ללב אמ' דוד  אין בכל האברין    גדול     מאלו  שהן     שקולין

פריז   ללב א'  דוד  אין בכל האיברים   גדול מהן           אלא ששוקלין

דפוס   ללב אמ' דוד  אין בכל האיברים   גדול     מאלו  שהן     שקולין

ירו1   ללב אמ' דוד  אין בכל האיברי'   גדול     מאלו  שהם     שקולים

ירו2   ללב אמ' דוד  אין בכל האיברים   גדול     מאלו  שהם     שקולים

או3    ללב אמ' דוד  אין בכל ה[אי]ברין גדול     מאלו  שהם     שקולין

או51   ללב אמ' דוד  אין בכל האיברים   גדול           מהם אלא ששקולי'

ששון   ללב א"ד      אין בכל האיברים   גדול           מהם אלא ששקולין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמ'

וטי    כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה וגו'

פריז   כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה יי   מי כמוך

דפוס   כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה

ירו1   כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה יי   מי כמוך

ירו2   כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה יי   מי כמוך

או3    כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה ייי  מי כמוך

או51   כנגד כל הגוף הוי כל עצמותי תאמרנה יי   מי כמוך

ששון   כנגד כל הגוף הרי כל עצמותי וגו'