לונ    {טז}   ר'    ברכיה בש'   ר' לוי                 בזכות ולקחתם

וטי    {טז}   ר'    ברכיה בשם   ר' לוי                 בזכות ולקחתם

מינ    {טז}   ר'    ברכיה בשם   ר' לוי                 בשכר  ולקחתם

פריז   {טז} { א"ר   ברכיה בשם   ר'     אבא בר כהנא     בזכות ולקחתם

דפוס   {טז}   ר'    ברכיה בשם   ר' לוי             אמר בזכות ולקחתם

ג61    {טז}   <...>       ?ב?שם ר' לוי                 בזכות ולקחתם

ירו1   {טז}   ר'    ברכיה בשר"ל                        בזכות ולקחתם

ירו2   {טז}   ר'    ברכיה בשר"ל                    אמ' בזכות ולקחתם

או3    {טז}   ר'    ברכיה בש"ר     לוי             אמר בזכות ולקחתם

או51   {טז}   א"ר   ברכיה בש"ר         אבא בר כהנא     בזכות ולקחתם

ששון   {טז} { א"ר   ברכיה בש"ר         אבא בר כהנ'     בזכות ולקחתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכם ביום הראשון

וטי    לכם ביום

מינ    לכם ביום הראשון         ראשון נגלה             ופורע

פריז   לכם ביום הראשון

דפוס   לכם ביום הראשון

ג61    לכם ביום        הרי אני       נגלה לכ<.. ...>  <...

ירו1   לכם ביום הראשון

ירו2   לכם ביום הראשון

או3    לכם ביום הראשון

או51   לכם ביום הראשון     אני       נגלה לכם   ראשון ופורע

ששון   לכם ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      הרי

וטי                                                      הרי

מינ    לכם מראשון ובונה   לכם ראשון דמצי ומחיש לכם ראשון

פריז                                                     הדרי

דפוס                                                     הרי

ג61               ..>בונה לכם ראשון      ומביא לכם ראשון

ירו1                                                     הריני

ירו2                                                     הריני

או3                                                      הריני

או51   מן  הראשון ובונה   לכם ראשון

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני       נגלה   עליכם         ראשון

וטי    אני       נגלה   לכם           ראשון

מינ        ראשון מגלה                       זה הקב"ה אני ייי ראשון

פריז             נגלה   עליכם שנקראתי ראשון

דפוס   אני       נגלה   לכם           ראשון

ג61              נגל?ה? <...>

ירו1             נגלה   לכם           ראשון

ירו2             נגלה   לכם                    שנא'  אני יי  ראשון

או3              נגלה   לכם                                  ראשון

או51   אני       נגלה                 ראשון    שנ'   אני יי  ראשון

ששון                                                 אני יי  ראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   דכת' ביה ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן ד"א

דפוס

ג61

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ופורע  לכם מן הראשון זה עשו

וטי                            ופוריע לכם מן הראשון זה עשו

מינ                            ופורע  לכם    מראשון זה עשו

פריז   ולקחתם לכם אני יי ראשון ופורע  לכם מן           עשו

דפוס                           ופורע  לכם מן הראשון זה עשו

ג61                            <...>  לכם מן הראשון זה עשו

ירו1                           ופורע  לכם    מראשון

ירו2                           ופורע  לכם מן הראשון זה עשו

או3                            ופורע  לכם מן הראשון זה עשו

או51                           ופורע  לכם מן הראשון זה עשו

ששון                           ופורע  לכם מן           עשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרשע             דכ'   ביה  ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

וטי    הרשע             דכת'  ביה  ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

מינ                                ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

פריז   הרשע שנקרא ראשון דכת'  ביה  ויצא הראשון אדמני  ובונה לכם

דפוס   הרשע             דכתיב ביה  ויצא הראשון        ובונה לכם

ג61    הרשע             דכ'   ב<.. ...> <...>

ירו1                    שנא'       ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

ירו2                    שנא'       ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

או3    הרשע             שנא'       ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

או51   הרשע             שנ'   בו   ויצא הראשון אדמוני ובונה לכם

ששון   הרשע שנקרא ראשון דכתי'      ויצא הראשון אדמוני ובונה להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ראשון זה   בית המקדש             דכ'   ביה כסא כבוד מרום

וטי    ראשון זה   בית המקדש             דכת'  ביה כסא כבוד מרום

מינ    ראשון זה   בית המקדש                       כסא כבוד מרום

פריז              בית המקדש שנקרא ראשון דכת'      כסא כבוד מרום

דפוס   ראשון זה   בית המקדש             דכתי' ביה כסא כבוד מרום

ג61          ?ז?ה בית המקדש             דכ'   בה  כסא כבוד

ירו1   ראשון זה   בית המקדש             דכתיב ביה כסא כבוד מרום

ירו2   ראשון זה   בית המקדש             דכתי' ביה כסא כבוד מרו[ם]

או3    ראשון זה   ב"ה                   דכתי' ביה כסא כבוד מרום

או51   ראשון זה   בית המקדש             שנ'       כסא כבוד מרום

ששון              ב"ה       שנקרא ראשון           כסא כבוד מרום

--------------------------------------------------------------------

לונ    מראשון              ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

וטי    מראשון              ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

מינ    מראשון              ומחיש לכם ראשון  זה מלך המשיח

פריז   מראשון מקום מקדשנו  ומביא לכם               משיח  שנקרא

דפוס   מראשון מקום מקדשינו ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

ג61    מ<..   ...>         <...      ..>שון

ירו1   מראשו' וגו'         ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

ירו2   מראשון              ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

או3    מראשון מקום מקדשנו  ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

או51   מראשון מקום מקדשינו ומביא לכם ראשון  זה מלך המשיח

ששון   מראשון וגו'         ומביא לכם           מלך המשיח

--------------------------------------------------------------------

לונ          דכ'   ביה ראשון לציון הנה הנם

וטי          דכת'  ביה ראשון לציון הנה הנס

מינ                    ראשון לציון הנה הנם   ולירושל[ם] מבשר

פריז   ראשון שנ'       ראשון לציון הנה הנם

דפוס         דכתי' ביה ראשון לציון הנה הנם   ולירושלם   מבשר

ג61                          לציון הנה ?ה?נם ולירושלם   <...>

ירו1         דכתי' ביה ראשון לציון הנה הנם   ולירושלם   מבשר

ירו2         דכתיב ביה ראשון לציון הנה הנם   ולירושלם   מבשר

או3          דכתי' ביה ראשון לציון הנה הנם   ולירושלם   מבשר

או51         דכתי' ביה ראשון לציון הנה הנם   ולירושלם   מבשר

ששון         שנ'   בו  ראשון לציון הנה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ            פרשתא

וטי

מינ    את(?ה?) סליק    פרשתא

פריז           }

דפוס   אתן

ג61    <...    ..>?תך? אי<.. ?ע?<..> מר?ו?ם

ירו1   אתן

ירו2   אתן

או3    אתן

או51   אתן     [ע"כ]

ששון           }