לונ              {א}

וטי    פרשתא ל"א {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  ל"א {א} צו את בני (א) ישראל ויקחו אליך

דפוס   פרשה  לא  {א} צו את בני     ישראל ויקחו אליך וגו'

ירו1   פרשת' ל"ב {א} צו את בני     ישראל ויקחו אליך שמן  זית זך

ירו2   פרשתא ל"ב {א} צו את בני     ישראל ויקחו אליך שמן  זית זך

או3    פרשת  ל"ג {א} צו את בני     ישראל ויקחו אליך שמן  זית זך

או51   פרשתא ל"ב {א} צו את בני     ישראל ויקחו אליך שמן  זית זך

ששון   פרשתא ל"ב {א} צו את בני     יש'   ויקחו אליך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         צדקתך  אלהים עד מרום

וטי         צדקתך  אלים  עד מרום

מינ         וצדקתך אלהים עד מרום  אשר  עשית גדולות אלהים מי כמוך

פריז   הה"ד צדקתך  אלהים עד מרום

דפוס   הה"ד וצדקתך אלים  עד מרום

ירו1        וצדקתך אלהים עד מרום  וגו'

ירו2        וצדקתך אלהים עד מ<..>

או3         וצדקתך אלהים עד מרום  אשר  עשית גדולות אלהים מי כמוך

או51        וצדקתך אלהים עד מרום  אשר  עשית גדולות

ששון   הה"ד וצדקתך אל'ים עד מרום  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' אמי שאל    את ר'    שמואל בר נחמ' אמ' ליה בשביל

וטי    ר' אמי שאל    את ר'    שמואל בר נחמן א'  ליה בשביל

מינ    ר' אמי שאילית    א"ר   שמואל בר נחמן אמ' ליה בשביל

פריז   ר' אמי שאל    את ר'    שמו'  בר נחמן         בשביל

דפוס   ר' אמי שאל    את ר'    שמואל בר נחמן אמ' ליה בשביל

ירו1   ר' אמי שאל    את ר'    שמואל         א"ל

ירו2   ר' אמי שאל    את רשב"ן               א"ל

או3    ר' אמי שאל    את ר'    שמואל בר נחמן א"ל

או51   ר' אמי שאל    את ר'    שמואל בר נחמן א"ל

ששון   ר' אמי שאל    את רשב"ן               א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ         ששמעתי עליך שאתה     בעל  אגדה מהו     דין  דכ'  צדקתך

וטי    שאני שמעתי  עליך שאתה     בעל  אגדה מה  הוא דין  דכת' וצדקתך

מינ         ששמעתי עליך שאתה     בעל  הגדה מה      הדין דכת' וצדקתך

פריז        ששמעתי עליך שאתה     בעל  הגדה מהו               צדקתך

דפוס        ששמעתי עליך שאתה     בעל  הגדה מהו               וצדקתך

ירו1        שמעית  עלך  שאתה     בעל  אגדה מהו     דין       וצדקתך

ירו2        שמעית  עלך  דאתה     בעל  אגדה מהו               וצדקתך

או3         שמעית  עלך  שאתה הוא בעל  הגדה מהו               וצדקתך

או51        שמעתי  עליך שאתה     בעל  הגדה מהו               וצדקתך

ששון        שמעית  עלך  שאתה     בעלה הגדה מהו     דין       וצדקתך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהים עד מרום                                אמ' ליה כשם

וטי    אלים  עד מרום                                א'  ליה כשם

מינ    אלהים עד מרום                                אמ' לו  כשם

פריז   אלהים עד מרום                                אמ' לו  כשם

דפוס   אלים  עד מרום                                אמ' לו  כשם

ירו1   אלהים עד מרום וגו'                           א"ל     כשם

ירו2   אלהים עד מרום וגו'                           א"ל     כשם

או3    אלהים עד מרום אשר  עשית גדולות אלהים מי כמוך א"ל     כשם

או51   אלהים עד מרום וגו'                           א"ל     כשם

ששון   אל'ים עד מרום וגו'                           א"ל     כשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהתחתונים (עושין) [צריכין]       צדקה אילו    מאילו כך

וטי    שהתחתונים         צריכין         צדקה אלו     מאלו  כך

מינ    שהתחתונים         צריכים   לעשות צדקה אילו עם אילו  כך

פריז   שתחתונים          צריכין         צדקה               כך

דפוס   שהתחנונים         צריכין         צדקה אלו     מאלו  כך

ירו1   שהתחתוני'         צריכי'         צדקה אלו     מאלו  כך

ירו2   שהתחתוני'         צריכי'         צדקה אלו     מאלו  כך

או3    שהתחתוני'         צריכין         צדקה אלו     מאלו  כך

או51   שהתחתונים         צריכין         צדקה אלו     מאלו  כך

ששון   שהתחתונים         צריכין         צדקה אלו     מאלו  כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    העיליונים צריכין       צדקה  אילו    מאילו ה'     ה"ד

וטי    העליונים  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הדהד"כ

מינ    העליונים  צריכים לעשות צדקה  אילו עם אילו  הה"ד

פריז   העליונים  צריכין       פרנסה אלו     מאלו  הה"ד

דפוס   העליונים  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הה"ד

ירו1   העליוני'  צריכי'       צדקה  אלו     לאלו  הה"ד

ירו2   העליוני'  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הה"ד

או3    העליונים  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הה"ד

או51   העליונים  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הה"ד

ששון   העליוני'  צריכין       צדקה  אלו     מאלו  הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאמר אל  האיש

וטי    ויאמר אל  האיש            וגו'

מינ    ויאמר אל  האיש לבוש הבדים וגו'

פריז   ויאמר אל  האיש לבוש הבדים

דפוס   ויאמר אלי האיש לבוש הבדים וכו'

ירו1   ויאמר אל  האיש לבוש הבדים      ויאמר בא     לבינות לגלגל

ירו2   ויאמר אל  האיש לבוש הבדים      ויאמר בא  אל בינות  לגלגל

או3    ויאמר אל  האיש לבוש הבדים      ויאמר בא  אל בינות  הגליל

או51   ויאמר אל  האיש לבוש הבדים      ויאמר בוא אל בינות  הגלגל

ששון   ויאמר אל  האיש לבוש הבדים      ויאמר בא  אל בינות  לגלגל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        ויאמר ויאמר שתי פעמים                 הקב"ה אמ' למלאך

פריז

דפוס

ירו1   מהו ויאמ' ויאמר ב"פ       אלא מלמד שאמ'   הקב"ה     למלאך

ירו2   מהו ויאמר ויאמר ב'  פעמים אלא מלמד שאמ'   הקב"ה

או3    מהו ויאמר ויאמר ב"פ       אלא מלמד שאמ'   הקב"ה

או51   מהו ויאמר ויאמר שני פעמים אלא מלמד שא"ל   הב"ה      [למלאך

ששון   מהו ויאמר ויאמר ב"פ       אלא מלמד שאהב"ה           למלאך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ומלאך  אמר לכרוב לפי שגזר עלי המקום

פריז

דפוס

ירו1   והמלאך אמ' לכרוב לפי שגזר עלי הקב"ה               ליטול

ירו2                                               צוני  ליטול

או3                                                צוני  ליטול

או51   והמלאך אמ' לכרוב              הב"ה  ציווני] ציוני ליטול

ששון   והמלאך     לכרוב לפי שגזר עלי הב"ה                ליטול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                  ואיני    יכול ליכנס למחיצתך אבל את' עושה

פריז

דפוס

ירו1   ממך שני גחלים ואין  לי רשות ליכנס במחיצתך אלא את  עשה

ירו2   ממך ב'  גחלים ואין  לי רשות ליכנס במחיצתך אלא את  עשה

או3    ממך שני גחלים ואין  לי רשות ליכנס במחיצתך אלא את  עושה

או51   ממך שני גחלים ואין  לי רשות להכנס במחיצתך אלא את  עושה

ששון   ממך ב'  גחלים ואין  לי רשות ליכנס במחיצתך אלא את  עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עמי צדקה ותן לי שתי גחלים                מה כת' תמן וישא

פריז

דפוס

ירו1   עמי חסד  ותן לי שני גחלים מעל  גבי המזבח

ירו2   עמי חסד  ותן לי ב'  גחלים מעל  גבי המזבח

או3    עמי חסד  ותן לי שני גחלים מע"ג     המזבח

או51   עמי חסד  ותן לי שני גחלים מעל  גבי המזבח

ששון   עמי חסד  ותן לי ב'  גחלי' מע"ג     המזבח

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    ויתן אל חפני לבוש הבדים מהו וישא ויתן ר' פנחס אמ' הפשירן

מינ    ונתנו לו ור' יהושע דסיכני בשם ר' לוי אמ' שש שנים היו אותן

מינ    גחלים עמוסות בחופנו של גבריאל כסבור ישראל עושין תשובה ולא

מינ    עשו וכיון כולא עשו בא לזורקו עליהן ולקעקע ביצתו אמ' לו

מינ    הקב"ה גבריאל להונך להונך יש בהן בני אדם שעושי' צדקה אילו

מינ    עם אילו הה"ד וירא לכרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם ר' אבא

מינ    בר כהנא בשם ר' ביראי מי מעמיד העליונים והתחתונים צדקה שישראל

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ                       כל  פיתחא  דלעילא        באמר  אל

וטי                       כל  פיתחא  דלעולא        באמור אל

מינ    עושי' אילו עם אילו

פריז                      כל  פתחא   דלעיל  של     אמור  אל

דפוס                          פתחא   בריש   פרשת   אמור  אל

ירו1                      כל  פתחא   כדלעיל בפרשת' כ"ז

ירו2                      כל  פתחא   כדלעיל בפרש'  כ"ז

או3                       כל  פתחא   כדלעיל בפרשת  כ"ז

או51                      כמו שכתוב  לעיל   בפרשת  כ"ז

ששון                      וכל פתיחת' כדלעיל בפ'    כ"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכהנים אשר עשית גדולות אילו שני מאורות  הגדלים  שנ'

וטי    הכהנים אשר עשית גדולות אלו  שני המאורות הגדולים שנ'

מינ           אשר עשית גדולות אילו     המאורות         הה"ד

פריז   הכהנים אשר עשית        אלו  שני מאורות  הגדולים שנ'

דפוס   הכהנים אשר עשית גדולות אלו  שני המאורות הגדולים שנא'

ירו1          אשר עשית גדולו' אלו  שני המאורו'         שנא'

ירו2          אשר עשית גדולות אלו  ב'  המאורות

או3           אשר עשית גדולות אלו  שני המאורות         שנא'

או51          אשר עשית גדולות אלו  שני המאורות         שנ'

ששון          אשר עשית גדולות אלו  ב'  המאורות         שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויעש אלים  את   שני המאורות הגדולים     אלים

וטי    ויעש אלים  את   שני המאורות הגדול'  וג' אלים

מינ    ויעש אלהים את   שני המאורות הגדולים     אלהי' מי כמוך (בער)

פריז   ויעש אלהים וגו'                         אלהים

דפוס              את   שני המאורות הגדולים     אלים  מי כמוך

ירו1   ויעש אלהים את   שני המאורו' הגדולי'     אלהים מי כמוך

ירו2   ויעש אלהים את   שני המאורות הגדולים

או3    ויעש אלהים את   שני המאורות הגדולים     אלהים מי כמוך

או51   ויעש אלהים את   שני המאורות הגדולים     אלהים מי כמוך

ששון   ויעש אל'ים את   שני המאורות הגדולים     אל'ים מי כמוך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי כמוך בעיליונים ומי כמוך  בתחתונים מי כמוך שאת  כובש

וטי    מי כמוך בעליונים  ומי כמוך  בתחתונים מי כמוך שאת  כובש

מינ    מי כמוך בעליונים  מי  כמוך  בתחתונים מי כמוך

פריז   מי כמוך בעליונים  ומי כמוכה בתחתונים מי כמוך שאתה כובש

דפוס   מי כמוך בעליונים  מי  כמוך  בתחתונים מי כמוך שאתה כובש

ירו1   מי כמוך בעליוני'  מי  כמוך  בתחתוני' מי כמוך שאת  כובש

ירו2   מי כמוך בעליונים  מי  כמון  בתחתונים מי כמוך שאת  כובש

או3    מי כמוך בעליונים  מי  כמוך  בתחתונים מי כמוך שאתה כובש

או51   מי כמוך בעליונים  מי  כמוך  בתחתונים מי כמוך שאתה כובש

ששון   מי כמוך בעליוני'  מי  כמוך  בתחתוני' מי כמוך שאתה כובש

--------------------------------------------------------------------

לונ    על מידת הדין     ומאיר לעיליונים         ולתחתונים את

וטי    על מידת הדין את  מאיר  לעליונים          ולתחתונים את

מינ

פריז      מידת הדין ואת מאיר  לעליונים          ולתחתונים ואת

דפוס   על מדת  הדין אתה מאיר  לעליונים          ולתחתונים אתה

ירו1   על מדת  הדין                                       את

ירו2   על מדת  הדין                                       ואת

או3    על מדת  הדין                                       אתה

או51   על מדת  הדין                                       ואת

ששון   את מדת  הדין את  מאיר  לעליונים  את מאיר לתחתוני'  את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאיר לכל באי העולם ואת  מתאוה לאורן     שליש'        צו

וטי    מאיר לכל באי העולם ואת  מתאוה שלאורן    שליש'

מינ    מאיר לכל באי עולם       ומחבב אורן   של ישר'

פריז   מאיר לכל באי העולם ואת  מתאוה לאור   של ישר'  שנ'

דפוס   מאיר לכל באי עולם  ואתה מתאוה לאורן  של ישראל הה"ד   צו

ירו1   מאיר לכל באי עולם  ואת  מתאוה לאור   את ישראל

ירו2   מאיר לכל באי עולם  ואת  מתאוה לאור      ישראל

או3    מאיר כל  באי עולם  ואתה מתאוה לאור      ישראל [שנא']

או51   מאיר לכל באי עולם  ואת  מתאוה לאורן  של ישראל שנ'

ששון   מאיר לכל באי עולם  ואת  מתאוה לאור      יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    את בני ישר'  ויקחו אליך

וטי                 ויקחו אליך שמן זית זך כתית      למאור

מינ                 ויקחו אליך שמן זית זך

פריז                ויקחו אליך

דפוס   את בני ישראל

ירו1                ויקחו אליך שמן זית זך כתית      למאור

ירו2                ויקח  אליך שמן זית זך כתית      למאור

או3                 ויקחו אליך שמן זית    כתית      למאור

או51                ויקחו אליך שמן זית זך כ?[י]?תית למאור

ששון                ויקחו אליך שמן זית זך כתית      למאור