לונ    {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד            כצורף הזה שהוא

וטי    {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד            כצורף הזה שהוא

מינ    {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה כצורף הזה

פריז   {ב}             צרופה אמרתך מאד            כצורף הזה שהוא

דפוס   {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה כצורף הזה

ירו1   {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה כצורף הזה שהוא

ירו2   {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה כצורף הזה שהוא

או3    {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה כצורף הזה שהוא

או51   {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד וגו'       כצורף הזה שהוא

ששון   {ב} ר' יצחק פתח צרופה אמרתך מאד וגו'       כצורפ הזה שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכניס  את    הזהב      לכור שנים    ושלשה פעמים עד שהוא

וטי    מכניס  את    הזהב      לכור שנים    ושלשה פעמים עד שהוא

מינ    שמכניס את    הכסף לתוך הבור שנים    שלשה  פעמי' עד

פריז   מכניס  את    הזהב      לכור שנים    ושלשה פעמים עד שהוא

דפוס   שמכניס       הזהב      לכור שנים או שלשה  פעמים עד

ירו1   מכניס  את    הזהב      לכור שנים    וג"פ        עד

ירו2   מכניס  את    הזהב      לבור ב'   או ג'    פעמי' עד

או3    מכניס  את כל הזהב      לכור שנים    ושלשה פעמי' עד

או51   מכניס  את    הזהב      לכור שנים או ג'    פעמים עד

ששון   מכניס  את    הזהב      לבור ב'   או ג"פ         עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מזקקו            כך פרשה זו נאמ'  ראש' ונש()[ת]נת ונשתלשת

וטי    מזקקו            כך פרשה זו נאמרה      ונישנית    ונשתלשת

מינ    שמעמידו על בוריו כך פרש' זו נאמרת      בשנית      ובשלישית

פריז   מזקקו            כך פרשה זו נאמרה      ונשנית     ונשלשת

דפוס   שמזקקו           כך פרשה זו נאמרת      ונשנית     ונשתלשת

ירו1   שמזקקו           כך פרשה זו נאמרה      ונשנית     ונשתלשה

ירו2   שמזקקו           כך פרשה זו נאמרת      ונשנית     ונשתלשה

או3    שמזקקו           כך פרשה זו נאמר'      ונשנית     ונשתלשה

או51   שמזקקו           כך פרשה זו נאמרה      ונשנית     ונשתלשה

ששון   שמזקקו           כך פרש' זו נאמרה      ונשנית     ונשתלשלה

--------------------------------------------------------------------

לונ               והרי דברים קל  וחומ' ומה אם פרשה      קטנה

וטי               והרי דברים קל  וחומר ומה אם פרשה      קטנה

מינ    פרש' גדולה

פריז              והרי דברים קל  וחומר ומה אם           קטנה של

דפוס              והרי דברים קל  וחומר ומה אם פרשה      קטנה

ירו1              והלא דברי' ק"ו       ומה אם פרשה      קטנה של

ירו2              והלא דברים ק"ו       ומה אם פרשה      קטנה של

או3               והלא דברים ק"ו       ומה אם פרשה      קטנה של

או51              והלא דברים ק"ו       ומה אם פרשה (זו) קטנה של

ששון              והלא דברי' ק"ו       ומה אם פרשה א'   קטנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבתורה נאמרה ונשנית ונשתלשת  ושא(ת)[ר]    פרשותיה

וטי    שבתורה נאמרה נישנית ונשתלשת  ושאר      כל פרשותיה

מינ

פריז   תורה                נשתלשת   שאר          פרשיותיה

דפוס   שבתורה נאמרה ונשנית ונשתלשת  שאר       כל פרשיות   של תורה

ירו1   תורה   נאמר' ונשנית ונשתלשה  שאר          פרשיותיה

ירו2   תורה   נאמרה        ונשתלשה  שאר          פרשיותיה

או3    תורה   נאמרה ונשנית ונשתלשה  שאר          פרשיות

או51   תורה   נאמרה ונשנית ונשתלשה  שאר          פרשיות

ששון   שבתורה נאמרה ונשנית ונשתלשלה שאר          פרשיו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    על    אחת כמ' וכמ' הה"ד צו את  בני יש'

וטי    על    אחת כמה וכמה      צו את  בני יש'

מינ    על    אחת כמה וכמה                       ויקחו אליך שמן

פריז   על    אחת כמה וכמה הה"ד צו וג'

דפוס   על    אחת כמה וכמה

ירו1   עאכ"ו                   צו את  בני ישראל

ירו2   עאכ"ו                   צו את  בני ישראל

או3    עאכ"ו                   צו את  בני ישראל

או51   עאכ"ו              (ר)  צו את  בני ישראל

ששון   עאכ"ו                   צו את  בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זית זך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון