לונ    {ג}                      תקרא ואנכי אענך

וטי    {ג}                      תקרא ואנכי אענך

מינ    {ג}                      תקרא ואני  אענך למעשה ידיך תכסוף

פריז   {ג}                      תקרא ואני  אענך

דפוס   {ג} צו את בני ישראל הה"ד תקרא ואנכי אענך

ירו1   {ג}                      תקרא ואנכי אענך

ירו2   {ג}                      תקרא ואנכי אענך

או3    {ג}                      תקרא ואנכי אענך

או51   {ג}                      תקרא ואנכי אענך

ששון   {ג}                      תקרא ואנכי אענך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                    היך   מה    דאת אמר אז תקרא ויי יענה למעשה

מינ    תקרא ואנכי אענך הה"ד                   תקרא ויי יענה למעשה

פריז                   הכד"א                  תקרא ויי יענה למען

דפוס                   כמה         דאת אמר אז תקרא ויי יענה למען

ירו1                   היך   מה    דאת אמר אז תקרא ויי יענה למעשה

ירו2                         כד"א          אז תקרא ויי יענה למעשה

או3                    היך   כמד"א         אז תקרא ויי יענה למעשה

או51                   היך   כד"א          אז תקרא ויי יענה למעשה

ששון                   היך   מד"א          אז תקרא ויי יענה למעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                         הה"ד

וטי    ידיך תכסף                     לעובדי ידך  תתחמד נפשך הכמה

מינ    ידיך תכסוף                    לעובדי ידיך תחש'  נפשך הה"ד

פריז   יד   תכסף                     לשברי  ידך  תתחפר נפשך היך

דפוס        תכסוף                    למעשה  ידיך תתחמד נפשך

ירו1   ידיך תכסוף למען שהיה זך תכסוף לעובדי ידיך תתחמד נפשך היך

ירו2   ידיך תכסוף                    לעובדי ידך  תתחמד נפשך

או3    ידיך תכסוף                    לעובד  ידיך תחמוד נפשך היך

או51   ידיך תכסוף                    לעובדי ידיך תחמוד נפשך היך

ששון   ידין תכסופ למען שהיה זך תכסוף למעשי  ידיך תתחמד נפשך היך

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ועתה הלך  הלכת כי נכסף  נכס'

וטי         דאת אמר  ועתה הלוך הלכת כי נכסף  נכספתה וגו'

מינ                                 כי נכסף  נכספת  לבית אביך

פריז   כמה      דתמר                כי נכסף  נכספת

דפוס   כמה  דאת אמר                 כי נכסוף נכספת

ירו1   מד"א          ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת

ירו2   כד"א          ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת  לבית אביך

או3    כד"א          ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת

או51   כד"א          ועתה הלוך הלכת כי נכסוף נכספת

ששון   מד"א                         כי נכסופ נכספת  לבית אביך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' איוב לפני הק'   רבו'      שלעו'  העיליונים והתחתונים

וטי    א'  איוב לפני הקב"ה רבונו     שלעולם העליונים  והתחתונים

מינ

פריז   א'  איוב לפני הקב"ה רבונו של  עולם   העליונים  והתחתונים

דפוס   אמר איוב לפני הקב"ה רבונו של  עולם   העליונים  והתחתונים

ירו1   אמ' איוב לפני הקב"ה רבש"ע            העליוני'

ירו2   אמ' איוב לפני הקב"ה רבו'      ש"ע    העליונים

או3    אמ' איוב לפני הקב"ה רבש"ע            העליונים  [והתחתוני']

או51   אמ' איוב לפני הב"ה  רבש"ע            העליונים  והתחתונים

ששון   אמ' איוב לפני הב"ה  רב'   ש"ע        העליוני'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברשותך     ולמעשי ידיך תכסף  אלא תשגיח     למעשה ידיך

וטי    ברשותך     ולמעשה ידיך       אלא תשגיח     למעשה ידיך

מינ               למעש'  ידיך תכסוף

פריז   ברשותך     ולמעשה ידיך תכסף  אל  תשגיח     במעשה ידיך

דפוס   ברשותך ואת מעשה   ידיך תכסוף אלא תשגיח     במעשה ידיך

ירו1   ברשותך     ולמעשה ידיך           תשגיח אלא למעשה ידיך תשגיח

ירו2   ברשותך     ולמעשה ידיך תכסוף

או3    ברשותך     ולמעשה ידיך           תשגיח

או51   ברשותך     ולמעשה ידיך תכסוף     תשגיח     במעשה ידיך

ששון   ברשותך     ולמעשה ידיך           תשגי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        צו את בני יש'

וטי        צו את בני יש'

מינ                        כל העולם כולו שלך הוא ואת מאיר לכל

פריז       צו את בני ישראל

דפוס   הוי צו את בני ישראל

ירו1       צו את בני ישראל

ירו2   צ'  צו את בני ישראל

או3        צו את בני ישראל

או51       צו את בני ישראל

ששון       צו את בני ישר'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    העולם כולו ואת מתאוה לאורן של בני (מעלה) אדם תכסוף

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון