לונ    {ד}                                               בר קפרא

וטי    {ד}                                               בר כפרא

מינ    {ד}         צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך בר קפרא

פריז   {ד}                                               בר קפרא

דפוס   {ד} דבר אחר צו את בני ישראל                       בר קפרא

ירו1   {ד}                                               בר קפרא

ירו2   {ד}                                               בר קפרא

או3    {ד}                                               בר קפרא

או51   {ד}                                               בר קפרא

ששון   {ד}                                               בר קפרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    פתח כי אתה תאיר נרי                   אמ'    הקב"ה

וטי    פתח כי אתה תאיר נרי                   אמ'    הקב"ה

מינ    פתח כי אתה תאיר נרי    אל   יגיה חשכי אמ' לו הקב"ה

פריז   פתח כי אתה תאיר נרי                   א'     הקב"ה

דפוס   פתח כי אתה תאיר נרי                   אמ'    הקב"ה

ירו1   פתח כי אתה תאיר נרי                   אמ'    הקב"ה

ירו2   פתח כי אתה תאיר נרי יי אלהי יגיה חשכי אמ'    הקב"ה

או3    פתח כי אתה      נרי יי                אמ'    הקב"ה

או51   פתח כי אתה תאיר נרי יי                אמ'    הב"ה

ששון   פתח כי אתה תאיר נרי                          אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאדם הזה     נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר יי

וטי    לאדם הזה     נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר יי

מינ    לאדם זה  אדם נרי בידך ונרך בידי  נרי בידך       נר אלהים

פריז   לאדם         נרך בידי נרי  בידך  נרך בידי       נר אלהים

דפוס   לאדם         נרך בידי ונרי בידיך נרך בידי שנאמ' נר יי

ירו1   לאדם הזה     נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר אלהים

ירו2   לאדם         נרי בידך ונרך בידי  נרך בידי       נר יי

או3    לאדם         נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר אלהים

או51   לאדם הזה     נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר יי

ששון   לאדם         נרך בידי ונרי בידך  נרך בידי       נר אל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

וטי    נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

מינ    נשמת אדם נרך  בידי                אשר   בידו נפש כל   חי

פריז   נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

דפוס   נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

ירו1   נשמח אדם ונרי בידך להעלות נר תמיד

ירו2   נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

או3    נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד

או51   נשמת אדם נרי  בידך להעלות נר תמיד ואומ' כי   נר  מצוה ותורה

ששון   נשמת אדם ונרי בידך להעלות נר תמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אמ' הקב"ה        אם     הארתה    נרי

וטי                    אלא אמ' הקב"ה        אם     הארתה    נרי

מינ    ורוח כל בשר איש                      אם     הארתה את נרי

פריז                       א'  הקב"ה        אם אתה תאיר     נרי

דפוס                   אלא אמ' הקב"ה        אם     הארת     נרי

ירו1                       אמ' הקב"ה לאדם   את     הארת     נרי

ירו2                       אמ' הקב"ה לאדם   אם     הארת     נרי

או3                        אמ' הקב"ה לאדם   אם     הארת     נרי

או51   אור                 אמ' הב"ה  [לאדם] אם     הארת     נרי

ששון                           אהב"ה לאדם   אם אתה תאיר     נרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי   אני מאיר       נרך                      שנ'

וטי    הרי   אני מאיר       נרך

מינ          אני מאיר לך את נרך

פריז         אני מאיר       נרך

דפוס   הריני     מאיר       נירך הוי צו את בני ישראל     ד"א

ירו1         אני מאיר       נרך

ירו2         אני מאיר       נרך

או3          אני מאיר לך    נרך

או51         אני מאיר       נרך

ששון         אני מאיר       נרך

--------------------------------------------------------------------

לונ          צו את בני יש'                        ראשך עליך ככרמל

וטי          צו את בני יש'                        ראשך עליך ככרמל

מינ    ויקחו                      אליך שמן זית זך ראשך עליך ככרמל

פריז         צו את בני ישראל                      ראשך עליך ככרמל

דפוס         צו את בני ישראל הה"ד                 ראשך עליך ככרמל

ירו1         צו את בני ישראל                      ראשך עליך ככרמל

ירו2         צו את בני ישראל                      ראשך עליך ככרמל

או3          צו את בני ישראל                      ראשך עליך ככרמל

או51         צו את בני ישראל                      ראשך עליך ככרמל

ששון         צו את בני יש'                        ראשך עליך ככרמל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     אמ' הקב"ה

וטי                                                     אמ' הק'

מינ    ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים ראשך עליך ככרמל אמ' הקב"ה

פריז                                                    א'  הקב"ה

דפוס   ודלת ראש  כארגמן                                 אמ' הקב"ה

ירו1                                                    אמ' הקב"ה

ירו2                                                    אמ' הקב"ה

או3                                                     אמ' הקב"ה

או51                                                    אמ' הב"ה

ששון                                                        אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ           הרשים  שבכולם חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

וטי           הרשים  שבכם   חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

מינ           הראשים שבכם   חביבים עלי כאותו  שעלה להר  הכרמל

פריז          הרשים  שבכלם  חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

דפוס   לישראל הראשים שבכם   חביבין עלי כאליהו שעלה      לכרמל

ירו1          הראשים שבכם   חביבים עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

ירו2          הראשון שבכם   חביב   עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

או3           הרשים  שבהם   חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

או51          הרשים  שבכם   חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

ששון          הראשים שבכם   חביבין עלי כאליהו שעלה לראש הכרמל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד     ואליהו עלה אל ראש  הכרמל ויגה' ארצה

וטי    הדה  היא ואליהו עלה על ראש  הכרמל ויגהר ארצה וגו'

מינ    הה"ד     ואליהו עלה אל הר   הכרמל ויגהר ארצה וישם   פניו

פריז   הה"ד     ואליהו עלה אל ראש  הכרמל

דפוס   הה"ד     ואליהו עלה על ראש  הכרמל ויגהר ארצה        ופניו

ירו1   הה"ד     ואליהו עלה    לראש הכרמל

ירו2   הה"ד     ואליהו עלה    לראש הכרמל ויגהר ארצה

או3    הה"ד     ואליהו עלה    ראש  הכרמל            וישם   פניו

או51   הה"ד     ואליהו עלה    לראש הכרמל ויגהר ארצה [וגו']

ששון   שנ'      ואליהו עלה אל ראש  הכרמל וגו'       וישם   פניו

--------------------------------------------------------------------

לונ                         ולמה    פניו בין ברכיו אלא אמ'

וטי                         ולמה    פניו בין ברכיו אלא אמ'

מינ    בין ברכיו            למה          בין ברכיו     אמ'

פריז                        ולמה    פניו בין ברכיו אלא א'

דפוס   בין ברכיו            ולמה שם פניו בין ברכיו     אמר

ירו1                        ולמה שם פניו בין ברכיו אלא אמ'

ירו2                        ולמה    פניו בין ברכיו אלא אמ'

או3    בין ברכיו ויגהר ארצה ולמה שם פניו בין ברכיו אלא אמ'

או51                        ולמה    פניו בין ברכיו אלא אמ'

ששון   בין ברכיו            ולמה שם פניו בין ברכיו אלא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני       הקב"ה ()רבו'    שלעו'   אם אין לנו זכות הבט

וטי    לפני       הקב"ה רבו'      שלעו'   אם אין לנו זכות הבט

מינ    לפניו            רבון      העולמים אם אין     זכות הבט

פריז   אליהו לפני הקב"ה                   אם     לנו זכות הבט

דפוס   לפני       הקב"ה רבונו  של עולם    אם אין לנו זכות הבט

ירו1   לפני             רבש"ע             אם אין לנו זכות הבט

ירו2   לפניו            רבו'      ש"ע     אם אין לנו זכות בטל

או3    לפניו            רבש"ע             אם אין לנו זכות הבט

או51   לפניו            רבש"ע             אם אין לנו זכות הבט

ששון   לפניו            רב'       ש"ע     אם אין לנו זכות הבט

--------------------------------------------------------------------

לונ    לברית      ודלת ראשו כארגמן           הדלים שבכם    חביבין

וטי    לברית      ודלת ראשך כארגמן א'  הקב"ה הדלים שבכם    חביבין

מינ    לברית      ודלת ראשך כארגמן אמ' הקב"ה הדלים שבראשים חביבין

פריז   לברית      ודלת ראשך כארגמן           הדלים שבכם    חביבין

דפוס   לברית מילה ודלת ראשך כארגמן אמ' הקב"ה הדלים שבכם    חביבין

ירו1   לברית      ודלת ראשך        אמ' הקב"ה הדלים שבכם    חביבין

ירו2   ברית       ודלת ראשך כארגמן אמ' הקב"ה הדלים שבכם    חביבין

או3    לברית      ודלת ראשך כארגמן אמ' הקב"ה הדלים שבהם    חביבין

או51   לברית      ודלת ראשך כארגמן אמ' הב"ה  הדלים שבכם    חביבין

ששון   לברית      ודלת ראשך כארגמן     אהב"ה הדלים שבכם    חביבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עלי כדויד הה"ד           והיה הנכשל        בהם

וטי    עלי כדויד הדה   היא דכת' והיה הנכשל        בהם וגו'

מינ    עלי כדוד  הה"ד           והיה הנכשל        בהם ביום

פריז   עלי כדוד  הה"ד           והיה הנלכד בח?י?ם בכם וג'

דפוס   עלי כדוד  שנאמ'          והיה הנכשל        בהם

ירו1   עלי כדוד  שנא'           והיה הנכשל        בכם

ירו2   עלי כדוד  הה"ד           והיה הנכשל        בהם ביום

או3    עלי כדוד  הה"ד           והיה הנכשל        בכם

או51   עלי כדוד  הה"ד           והיה הנכשל        בכם

ששון   עלי כדוד  הה"ד           והיה הנכשל        בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              ויש  א'   בדניאל

וטי                                              ויש  אומ' כדניאל

מינ    ההוא כדוד ובית דוד באלהים כמלאך יי לפניהם וי"א      כדניאל

פריז                                             [ויש או'] כדניאל

דפוס        כדוד                                 ויש  אומ' כדניאל

ירו1        כדוד                                 וי"א      כדניאל

ירו2   ההוא כדוד                                 וי"א      כדניאל

או3         כדוד וגו'                            וי"א      כדניאל

או51        כדוד וגו'                            וי"א      כדניאל

ששון        כדוד וגו'                            וי"א      כדניאל

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכת'  ביה                  והלבישו   לדניאל ארגוונא

וטי    דכת'  ביה                  והלבישו   לדניאל ארגוונא וגו'

מינ              באדין אמר בלשאצר הלבישו    לדניאל ארגוונא

פריז   דכת'                       ואלבישו   לדניאל ארגונא

דפוס   דכתי' ביה                  והלבישו   לדניאל

ירו1   דכתי'                      והלבישו   לדניאל ארגוונא

ירו2   דכתי' ביה                  והלבישו   לדניאל ארגוונא

או3    דכתי' ביה                  והלבישו   לדניאל ארגונא

או51   דכתי' ביה                  והלבי<..> לדניאל ארגוונא

ששון   הה"ד                       והלבישו   לדניאל ארגוונא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך אסור ברהטים מלך זה מלך   מלכי המלכ'            דכת'

וטי    מלך אסור ברהטים מלך זה מלך   מלכי המלכים ברוך  הוא דכת'

מינ

פריז   מלך אסור ברהטים מלך זה מלך   מלכי המלכים הקב"ה

דפוס

ירו1   מלך אסור ברהטים     זה ממ"ה              הקב"ה     דכתי'

ירו2   מלך אסור ברהטים מלך זה מלך   מלכי המלכים הקב"ה     דכתי'

או3    מלך אסור ברהטים מלך זה ממה"ה                       דכתי'

או51   מלך אסור ברהטים מלך זה                   הב"ה      דכתי'

ששון   מלך אסור ברהטים מלך זה ממ"ה              הב"ה      דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ            יי מלך גאות לבש

וטי            יי מלך גאות לבש

מינ                            ת"ל והמניפא די דהבא על  צוארי'

פריז       שנ' יי מלך גאות לבש

דפוס                               המניכא  די דהבא מלך

ירו1   ביה     יי מלך גאות לבש

ירו2           יי מלך גאות לבש

או3    ביה     יי מלך גאות לבש

או51   ביה     יי מלך גאות לבש

ששון   ביה     יי מלך גאות לבש

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               אסור ברהטים

וטי                                               אסור ברהטים

מינ    והכריזו עלוהי דילהוא שליט תלתא במלכותא מלך אסור ברהטים

פריז                                              אסור ברהטים

דפוס                                              אסור ברהטים

ירו1                                              אסור ברהטי'

ירו2                                              אסור

או3                                               אסור ברהטים

או51                                              אסור ברהטים

ששון                                              אסור ברהטים

--------------------------------------------------------------------

לונ             שאסר      הקב"ה עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו

וטי             שאסר      הקב"ה עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו

מינ

פריז            שאסר עצמו הקב"ה      בשבועה שהוא משרה שכינתו

דפוס            שאסר      הקב"ה עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו

ירו1   זה הקב"ה שאסר עצמו            בשבועה שהוא משרה שכינתו

ירו2   זה הקב"ה שאסר עצמו            בשבועה שהוא משרה שכינתו

או3    זה הקב"ה שאסר            עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו בהם

או51   זה הב"ה  שאסר            עצמו בשבועה שהוא משרה שכינתו

ששון   זה הב"ה  שאסר            עצמו בשבועה שהא  משרה שכינתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתוך                רהטיו  שלאבינו יעקב

וטי    בתוך                רהיטין שלאבינו יעקב

מינ                                                    ר' (נח')

פריז   בתוך                רהיטיו של      יעקב   אבינו

דפוס   בתוך                רהיטין של      יעקב   אבינו

ירו1   בתוך                רהטים  של      יעקב   אב'

ירו2   בתוך משכנו   ברהטים רהטים  של      יעקב   אבי'

או3    בתוך (משכנו)        רהטים  של      יעקב   אבי'

או51   בתוך (משכנו)        רהטים          שליעקב אבינו

ששון   בתוך ביתו                  של      יעקב   אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אמ' מלך זה מלכי המלכים אסור ברהטים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              בזכות מי

וטי                                              בזכות מי

מינ    שעתיד להשרות שכינתו ברהטים של אברהם אבינו

פריז                                             בזכות מי

דפוס                                             בזכות מי

ירו1                                             בזכו' מי

ירו2                                             בזכות מי

או3                                              בזכות מי

או51                                             בזכות מי

ששון                                             בזכות מי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר' בא  בר כהנא     בזכותו

וטי    ר' אבה בר  כהנא ור'  לוי ר' אבה בר כהנא א'  בזכותו

מינ

פריז   ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר' אבא בר כהנא א'  בזכותו של

דפוס                            ר' אבא בר כהנא אמר בזכותו של

ירו1                            ר' אבא    ב"כ  אמ' בזכו'  אבי'

ירו2   ר' אבא ב"כ      ור"ל               ר"ל  אמ' בזכות

או3    ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר' אבא בר כהנא אמ' בזכות

או51   ר' אבא בר  כהנא ור'  לוי ר' אבא בר כהנא אמ' בזכות

ששון   ר' אבא ב"כ      ור"ל     ר' אבא בר כהנ' אמ' בזכות  אבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלאברהם        דכת'      ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי אמ'

וטי    שלאברהם        דכת'  ביה ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי אמ'

מינ                   הה"ד      ואל הבקר רץ אברהם

פריז   אברהם          דכת'  ביה ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי א'

דפוס   אברהם   אבינו  דכתי'     ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי אמר

ירו1   אברהם          דכתי'     ואל הבקר רץ אברהם ר"ל      א'

ירו2   אברהם   אבי'   דכתי'     ואל הבקר רץ אברהם ור'  אבא אמ'

או3    אברהם   אבי'   דכתי' ביה ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי אמ'

או51   אברהם   [אבי'] דכתי' ביה ואל הבקר רץ אברהם ר'   לוי אמ'

ששון   אברהם          דכתי'     ואל הבקר רץ אברהם ור"ל     אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזכותו       שליעקב      דכת'  ביה

וטי    בזכותו       שליעקב      דכת'  ביה

מינ                                       ר' נחמיה אמ' מלך זה

פריז   בזכותו של    יעקב        דכת'  ביה

דפוס   בזכותו של    יעקב        דכתי' ביה

ירו1   בזכו'  אבינו יעקב        דכתי'

ירו2   בזכות        יעקב   אבי' דכתי'

או3    בזכות        יעקב   אבי' דכתי' ביה

או51   בזכות        יעקב        דכתי'

ששון   בזכות  אבי'  יעקב        דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מלכי המלכים הקב"ה אסור ברהטים שעתיד להשרות שכינתו ברהטים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ויצל את המקלות אשר פצל             אמ"ר

וטי                   ויצג את המקלות אשר פצל וגו'        א"ר

מינ    של אברהם אבינו ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים

פריז                  ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים וג'

דפוס                  ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים      אמ'

ירו1                  ויצג את המקלות אשר פצל ברהטי' וגו' א"ר

ירו2                  ויצג את המקלות אשר פצל             אמ"ר

או3                   ויצב את המקלות אשר פצל ברהטים      א"ר

או51                  ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים      א"ר

ששון                  ויצג את המקלות         ברהטים      א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       ברכיה מלך             זה משה דכת'  ביה ויהי בישורון

וטי       ברכיה מלך             זה משה דכת'  ביה ויהי בישורון

מינ

פריז            מלך             זה משה דכת'  ביה ויהי בישורון

דפוס   ר' ברכיה מלך אסור ברהטים זה משה דכתי' ביה ויהי בישורון

ירו1      ברכיה מלך             זה משה דכתי' ביה ויהי בישורון

ירו2      ברכיה מלך             זה משה דכתי'     ויהי בישורון

או3       ברכיה מלך             זה משה שנא'      ויהי בישורון

או51      ברכיה מלך             זה משה דכתי' ביה ויהי בישורון

ששון      ברכיה מלך             זה משה דכתי'     ויהי בישורון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מ'       אסור ברהטים שגזר           הקב"ה      שלא יכנס

וטי    מלך      אסור ברהטים שגזר  הק' עליו            שלא יכנס

מינ                         שנחצב     עליו            שלא יכנס

פריז   מלך      אסור ברהטים שגזר      עליו הקב"ה      שלא ליכנס

דפוס   מלך      אסור ברהטים שגזר           הקב"ה עליו שלא יכנס

ירו1   מלך      אסור ברהטי' שגזר           הקב"ה      שלא יכנס

ירו2   מלך      אסור ברהטים שגזר      עליו הקב"ה      שלא יכנס

או3    מלך וגו' אסור ברהטים שגזר      עליו הקב"ה      שלא יכנס

או51   מלך      אסור ברהטים שגזר      עליו הב"ה       שלא להכנס

ששון   מלך וגו' אסור        שגזר      עליו הב"ה       שלא יכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    לארץ       בשביל מי בשביל רהטים שלמים          הה"ד   המה

וטי    לארץ יש'   בשביל מי בשביל רהטים שלמי     מריבה הדהד"כ המה

מינ    לארץ ישר'  בשביל מה בשביל רהטים של    מי מריבה        המה

פריז   לארץ ישראל בשביל מי בשביל רהטים של       מריבה דכת'   המה

דפוס   לארץ ישראל בשביל מי בשביל רהטים של    מי מריבה הה"ד   המה

ירו1   לארץ ישר'  בשביל מי בשביל רהטי' של    מי מריבה הה"ד

ירו2   לארץ ישראל בשביל מה בשביל רהטים של    מי מריבה דכתי'  המה

או3    לארץ ישראל בשביל מה בשביל רהטים של    מי מריבה הה"ד   המה

או51   לארץ ישראל בשביל מה בשביל רהטים של    מי מריבה הה"ד

ששון   לארץ יש'   בשביל מי בשביל רהטים של    מי מריבה הה"ד   המה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי מריבה                   ר' יהו'       משלו משל

וטי    מי מריבה                   ר' יהודה      משלו משל

מינ    מי מריבה אשר רבו בני ישר'

פריז   מי מריבה                   ר' יהודה אומ' משלו משל

דפוס   מי מריבה אשר רבו בני ישראל ר' יהודה      משלו משל

ירו1   מי מריבה                   ר' יהודה אומ' משלו מלה"ד

ירו2   מי מריבה                   ר' יהודה           מלה"ד

או3    מי מריבה                   ר' יהודה אומ' משלו מלה"ד

או51   מי מריבה                   ר' יהודה אומר משלו משל

ששון   מי מריבה                   ר' יהודה אמ'  משלו משל

--------------------------------------------------------------------

לונ    למה   הדבר דומ' למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקוט

וטי    למה   הדבר דומה למלך שגזר ואמר                  כל מי שילקוט

מינ                    למלך           שהוציא כרוז ואמ' כל מי שילקוט

פריז   למה   הדבר דומה למלך שגזר ואמר                  כל מי שילקוט

דפוס   למה   הדבר דומה למלך שגזר ואמר                  כל מי שילקוט

ירו1                   למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקוט

ירו2                   למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקוט

או3                    למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקוט

או51   למה"ד           למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקט

ששון   לה"ד            למלך שגזר ואמ'                  כל מי שילקוט

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאכל          מפגי   שביעית תהו  מחזירין אתה  מקופתו

וטי    ויאכל          מפגי   שביעית תהו  מחזירין אותה

מינ    ויאכל          מפגי   שביעית תהו  מחזירין אותה

פריז   ויאכל מפירות          שביעית תהו  מחזירין אותו מקופתו

דפוס   ויאכל מפירות          שביעית יהו  מחזירין אותו

ירו1   ויאכל          מפני   שביעי' תהון מחזירי'

ירו2   ויאכל          מפגי   שביעית תהיו מחזרין  אותו

או3    ויאכל          מפגי   שביעית תהו  מחזירין אותה

או51   ויאכל (מפירות) [מפגי] שביעית תהיו מחזירין אותו מקופתו [נ"א

ששון   ויאכל          מפגי   שביעית יהיו מחזירין אותה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             והלכה אשה אחת

וטי    בקומפון

מינ    בקומפון   פי'   שדה    ששוחקין בו המלכים והלכה אשה אחת

פריז                                            והלכה אשת אחת

דפוס   בקמפון                                   הלכה  אשה אחת

ירו1   בקומפפום  (אמרה בבקשה)                   והלכה אשה [אחת]

ירו2   בקומפיפון

או3    בקומפפון  (לבת  מלכים)                   והלכה אשה אחת

או51   בקומפפן]                                 והלכה אשה אחת

ששון   בקומפפון                                 והלכה אשה בת

--------------------------------------------------------------------

לונ    בת    טובים ובת            גניסים         ולקטה ואכלה מפגי

וטי

מינ    בת    טובים ובת            גניסין         ולקטה ואכלה מפגי

פריז   בת    טובים ובת            גנוסים         ולקטה ואכלה מפירות

דפוס   בת    טובים                               ולקטה ואכלה מפירות

ירו1   בת    טובים ובת            איגנסים        ולקטה ואכלה מפני

ירו2

או3    בת    טובים ובת            יוחסין         ולקטה ואכלה מפגי

או51   בת    טובים ובת גרוסים [נ' איגנסים]       ולקטה ואכלה מפירות

ששון   טובים ובת                  איגנסין  והלכה לקטה  ואכלה מפגי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שביעית התחילו מחזירין אותה מקומפון        והיתה  צווחת

וטי                                              והיתה  צווחת

מינ    שביעית והיו   מחזירין אותה בקומפון        התחילה צווחת

פריז   שביעית התחילו מחזירין אותה מקימטן         והיתה  צווחת

דפוס   שביעי' התחילו מחזירין אותה בקמפון         והיתה  צווחת

ירו1   שביעי' היו    מחזירין אותה בקומפפום

ירו2

או3    שביעית היו    מחזירין אותה בקומפפון

או51   שביעית התחילו מחזירין אותה (מ)[ב]ק[מ]פפון והיתה  צווחת

ששון   שביעית היו    מחזירי' אותה בקומפפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואומ'  בבקשה    ממך אדני  המלך           תלה את הפגין

וטי    ואומרת בבקשה    ממך אדני  המלך           תלה את הפגין

מינ    ואומר'              אדני  המלך בבקשה ממך תלי לי פגין

פריז   ואומרת              אדני  המלך בבקשה ממך תלה את הגפנים

דפוס   ואומרת בבקשה    ממך אדוני המלך           תלה את הפגין

ירו1   ואמרה  בבקשה    ממך אדוני המלך           תלה את הפגין

ירו2   ואמרה  בבר   שה ממך אדוני המלך           תלה את הפגין

או3    ואמרה  בבקשה    ממך אדוני המלך           תלה את הפגין

או51   ואומרת              אדוני המלך בבקשה ממך תלה את הפירות

ששון   ואמרה  בבקשה    ממך אדוני המלך           תלה את הפגין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הללו    בצוארי כדי שלא יהו  הביריות אומ'             שנמצא

וטי    הללו    בצוארי כדי שלא יהו  הבריות  אומ'    דומה     שנמצא

מינ    הללו על צוארי  כדי

פריז   הללו    בצוארי כדי שלא יהו  הבריות  אומרות           שנמצא

דפוס   הללו    בצוארי כדי שלא יהו  הבריות  אומרות  דומה לנו שנמצא

ירו1   האלו    בצוארי כדי שלא יהו  הבריו'  אומרו'  דומה     שנמצא

ירו2   האלו    בצוארי כדי שלא יהיו הבריות  אומרות  דומה     שנמצא

או3    האלו    בצוארי כדי שלא יהו  אומרים  הבריות  דומה     שנמצא

או51   הללו    בצוארי כדי שלא      [..ומרו הביריות דומה     ש]נמצא

ששון   האלו    בצואה  כדי שלא יהיו הבריות  אומרות  דומה     שנמצא

--------------------------------------------------------------------

לונ       בה      דבר      שלערוה     או דבר    שלכשפין אלא

וטי       בה      דבר      ערוה       או דבר    שלכשפין אלא

מינ

פריז   בי         דבר      ערוה       או דבר של כשפים   אלא

דפוס      בה      דבר   של ערוה       או דבר של כשפים   אלא

ירו1      בה      דבר      ערוה       או        כשפי'   אלא

ירו2      בה ערות (דבר)    ערות   דבר או        כשפים   אלא

או3       בה      דבר      ערוה       או        כשפים   [אלא]

או51   בי         דבר      ערוה       או דבר של כשפים   אלא

ששון      בה      דבר      ערוה       או        כשפים   אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתוך שהן רואין  את הפגין  הללו        בצוארו הן יודעין

וטי    מתוך שהן רואין  את הפגין  הללו        בצוארי הן יודעין

מינ

פריז   מתוך שהם רואים  את הגפנים      תלוים  בצוארי    יודעים

דפוס   מתוך     שרואים את הפגין              בצוארי הן יודעין

ירו1   מתוך     שרואין את הפגין  הללו תלויין בצוארי    יודעי'

ירו2   מתוך     שרואין את הפגין  הללו תלויין בצוארי    יודעין

או3    מתוך               שהפגין אלו  תלויין בצוארי    יודעין

או51   מתוך שהם רואים  את הפירות      תלויין בצוארי    יודעים

ששון   מתוך     שרואין את הפגין  האלו        בצוארי    יודעין

--------------------------------------------------------------------

לונ       שבשביליו אני מחזרת

וטי       שבשבילן  אני מחזרת

מינ                           שידעו הכל בשביל מה אני מוחזרת שלא

פריז      שבשבילם  אני מחזרת

דפוס      שבשבילן  אני מחזרת

ירו1   כי בשבילם   אני מתחזרת

ירו2   כי בשבילן   אני מתחזרת

או3    כי בשבילן   אני מתחזרת

או51      שבשבילם  אני מחזרת

ששון   כי בשבילה   אני מתחזרת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               כך אמ' [משה

וטי                                               כך אמ' משה

מינ    יאמרו הבריות דבר זימה נמצא בה או דבר מכוער כך אמ' משה

פריז                                              כך א'  משה

דפוס                                              כך אמר משה

ירו1                                              כך אמ' משה

ירו2                                              כך אמ' משה

או3                                               כך אמ' משה

או51                                              כך אמ' משה

ששון                                              בך אמ' משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני] הקב"ה רבו'     שלעו'   כתוב בתורתך מפני מה     אינו

וטי    לפני  הק'   רבון     העולמים כת'  בתורתך מפני מה     איני

מינ    לפני  הקב"ה רבון     העולמים כתו' בתורתך מפני מה     איני

פריז   לפני  הקב"ה רבונו של עולם    כתוב בתורתך מפני מה אין אני

דפוס   לפני  הקב"ה רבון     עולם    כתוב בתורתך מפני מה     איני

ירו1   לפני  הקב"ה רבש"ע            כתו' בתורה  מפני מה     איני

ירו2   לפני  הקב"ה רבו'     ש"ע     כתוב בתורה  מפני מה     איני

או3    לפני  הקב"ה רבון     העולמים כתו' בתורה  מפני מה     איני

או51   לפני  הב"ה  רבש"ע            כתוב בתורתך מפני מה     איני

ששון   לפני  הב"ה  רב'      העו'    כתו' בתורה  מפני מה     איני

--------------------------------------------------------------------

לונ    נכנס לארץ יש'        שלא יהו   יש'     אמרין

וטי    נכנס לארץ ישר'       שלא יהו   יש'     אומ'   דומה

מינ    נכנס לארץ ישראל

פריז   נכנס לארץ       כדי  שלא יהיו          אומ'

דפוס   נכנס לארץ            שלא יהו   ישראל   אומרי' דומה   לנו

ירו1   נכנס לארץ ישראל      שלא יהו   ישראל   אומרי' דומה

ירו2   נכנס לארץ ישראל מפני שלא יהו   ישראל   אומרי' <..>מה

או3    נכנס לארץ ישראל      שלא יהו   ישראל   אומרי' דומה

או51   נכנס לארץ כדי        שלא יאמרו [ישראל]

ששון   נכנס לארץ יש'        שלא יהיו  יש'     אומרין דומה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       שזייף משה את התורה  או      שאמ' דבר

וטי                       שזיף  משה את התורה  או דומה שאמר דבר

מינ

פריז   משה                זייף      את התורה  או שמא  אמ'  דבר

דפוס                      שזייף משה את התורה  או      אמ'  דבר

ירו1                      שזייף משה את התורה  או      אמ'  דבר

ירו2                      שזייף משה את התורה  או      אמ'  דבר

או3                       שזייף משה את התורה  או      אמ'  דבר

או51   משה (אמ' דבר ערוה) [זייף     את התורה] או שמא  אמר  דבר

ששון                      שזייף     את התורה  או      אמ'  דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא נצטווה אמ' לו        חייך שאני כותבה שלא היתה    אלא

וטי    שלא נצטוה  אמ' לו הקב"ה  חייך שאני כותבה שלא היתה    אלא

מינ               אמ' לו הקב"ה  חייך שאני כותב' שלא היתה    אלא

פריז   שלא נצטווה א'  לו        חייך שאני כותב  שלא היתה    אלא

דפוס   שלא נצטוה  אמ' לו הקב"ה  חייך שאני כותב  שלא היתה    אלא

ירו1   שלא נצטוה  א"ל    הקב"ה  חייך שאני כותבה שלא היתה    אלא

ירו2   שלא נצטווה א"ל    הקב"ה  חייך שאני כותבה שלא היתה    אלא

או3    שלא נצטוה  א"ל    הקב"ה  חייך שאני כותבה שלא היית[ה] אלא

או51   שלא נצטווה א"ל    [הב"ה] חייך שאני כותבו שלא היתה    אלא

ששון   שלא נצטווה א"ל    הב"ה   חייך שאני כותבה שלא היתה    אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    על המים   הה"ד     כאשר   מר?י?תם    פי    במדבר צין

וטי    על המים   הדה  היא כאשר   מריתם      פי    במדבר צן  וגו'

מינ    על המים   הה"ד                                       המה

פריז   על המים   הה"ד על  אשר    מריתם      פי

דפוס   על המים   הה"ד     כאשר   מריתם      פי    במדבר צין

ירו1   על המים   הה"ד     כאשר   מרית'      פי    במדבר צין

ירו2   על המי[ם] הה"ד     כאשר   מריתם      פי    במדבר סין

או3    על המים   הה"ד     כאש[ר] מריתם   את פי יי במדבר סין

או51   על המים   הה"ד על  אשר    מריתם   את פי

ששון   על המים   הה"ד     כאשר   מריתם      פי    במדבר צין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מי  מריבה אשר רבו בני ישר' את יי ויקדש בם כאשר מריתם פי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   למי מריבה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 ר'   שמע'

וטי                                                 ר'   שמעון

מינ    במדבר ציון במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם ר'   שמעו'

פריז                                                ר'   ישמעאל

דפוס                                                ר'   שמעון

ירו1                                                רש"א

ירו2                                                ר"ש

או3                                                 ר"ש

או51                                                ר'   ישמעאל

ששון                                                ר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ         מושלו      משל   למ' הד'  דו'  למלך שהיה מהלך  בדרך

וטי         משלו       משל   למה הדבר דומה למלך שהיה מהלך  בדרך

מינ    אמ'                                 למלך שהיה מהלך

פריז   אומ' משלו       משל   למה הדבר דומה למלך שהיה מהלך  בדרך

דפוס        משלו       משל   למה הדבר דומה למלך      שמהלך בדרך

ירו1        משלו       מלה"ד               למלך שהיה מהלך

ירו2   אומ'            מלה"ד               למלך שהיה מהלך

או3    אומר משלו       מלה"ד               למלך שהיה מהלך  []

או51   אומ'                                למלך שהיה מהלך  בדרך

ששון   אומ' משלו  משלו משל                 למלך שהיה הולך  על

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובנו      עמו על קרובין          כיון שהיגיעו למקום צר

וטי    ובני      עמו על קרוכין          כיון שהגיעו  למקום צר

מינ    ובנו      עמו על קרובין          כיון שהגיעו  למקום צר

פריז   ובנו מהלך עמו על        הקרוקרין כיון שהגיעו  למקום צר

דפוס   ובנו      עמו על קרובין          כיון שהגיעו  למקום צר

ירו1                 על כרוכין          כיון שהגיעו  למקום צר

ירו2                 על כרובין          כיון שהגיע   למקום צר

או3                  על כרוכין          כיון שהגיעו  למקום צר

או51   ובנו      עמו על        קרוקרין  כיון שהגיעו  למקום צר

ששון                    קרונין          כיון שהגיע   למקום צר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נהפכה קרובין  על בנו נסמת          עינו נקטעה

וטי    נהפכה קרוכין  על בנו נסמת          עינו נקטעה

מינ    נהפך  הקרובין        נסמת          עינו נקטעה

פריז   נהפכה כרוקין         וסמה          עינו נקטעה

דפוס   נהפכה קרובין  על בנו נסמית         עינו נקטעה

ירו1   נהפכה כרוכי'  על בנו ונסמית        עינו ונקטעה

ירו2   נהפכה כרובין  על כנו ונסמית        עינו ונקטעה

או3    נהפכה כרוכין  על בנו ו[נ](ס)[צ]מית עינו ונקטעה

או51   נהפכה קרוקרין על בנו וסמתה         עינו וק?ס/ט?עה (עינו)

ששון   נהפכה הקרונין על כנו ונסמית        עינו ונקטעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידו   נשברה  רגלו כיון שהיה         מגיע לאותו מקום

וטי    ידו   נשברה  רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

מינ    ידו   נשברה  רגלו כיון שהיה   מהלך  מגיע לאותו מקום

פריז   ידו   נשברה  רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

דפוס   ידו   נשבר'  רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

ירו1   ידו   ונשברה רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

ירו2   ידו   ונשברה רגלו כיון שהגיעה המלך       לאותו מקום

או3    ידו   ונשברה רגלו כיון        שהמלך מגיע לאותו מקום

או51   [ידו] ונשברה רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

ששון   ידו   ונשברה רגלו כיון שהיה   המלך  מגיע לאותו מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה מזכיר וא'   אי   לו  כן  ניזק  ?פ?נו     כן  ניסמת

וטי    היה מזכיר ואו'  אי   לי  כאן ניזק  בני       כן  נסמת

מינ    היה       אמ'            כאן הוזק  בני       כאן נסמת

פריז   היה מזכיר ואומ'          כאן ניזוק בני       כאן נמסית

דפוס   היה מזכיר ואומ' אוי  לי  כאן ניזוק ברי       כאן נסמית

ירו1   היה מזכיר ואומ' אוי  לי  כאן ניזק  בני

ירו2   היה מזכיר ואומ' אוי  לי  כאן ניזק  בני       כאן נסמית

או3    היה מזכיר ואומר אוי  לי  כאן ניזק

או51   היה מזכיר ואומ' [אוי לי] כאן ניזוק (עי)[ב]ני כאן נסמת

ששון   היה מזכיר ואומ' אוי  לי  כאן ניזק  בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    עינו כ(ג)[ן] ניקטעה ידו וכן נשברה רגלו

וטי    עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו

מינ    עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו             אף

פריז   עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו

דפוס   עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו

ירו1        כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו ונסמי' עינו

ירו2   עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו

או3         בני     נקטעה  ידו     נשברה רגלו ונסמית עינו

או51   עינו כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו

ששון        כאן     נקטעה  ידו כאן נשברה רגלו ונסמית עינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו            מי מריבה

וטי    כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו            מי מריבה

מינ    כך       הקב"ה כת'              בתורתו שלשה פעמים מי מריבה

פריז   כך       הקב"ה מזכיר שלשה פעמים בתורתו            מי מריבה

דפוס   כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו ג'   פעמי' מי מריבה

ירו1   כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו            מי מריבה

ירו2   כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו            מי מריבה

או3    כך       הקב"ה מזכיר            בתורתו ג"פ        מי מריבה

או51   כ(אן)[ך] הב"ה  מזכיר            בתורתו ג'   פעמים מי מריבה

ששון   כך       הב"ה  מזכיר            בתורתו            מי מריבה

--------------------------------------------------------------------

לונ             שלשה פעמים       כן  הרגתי את משה כך  הרגתי את

וטי    מי מריבה שלשה פעמים לאמר  כן  הרגתי את משה כן  הרגתי את

מינ    מי מריבה            כלומר     הרגתי את משה כאן הרגתי את

פריז                             כאן הרגתי את משה כאן הרגתי את

דפוס                       כלומר כאן הרגתי את משה כאן הרגתי את

ירו1            ג"פ        לאמר  כאן הרגתי את משה

ירו2            ג'   פעמים לומ'  כאן הרגתי את משה

או3                        לאמר  כאן הרגתי את משה

או51                       לומר  כאן הרגתי    משה כאן הרגתי

ששון            ג"פ        לאמר  כאן הרגתי    משה כאן הרגתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן כן  הרגתי את מרים  ה"ה  נשמטו בידי סלע שופטיהם ושמעו

וטי    אהרן כן  הרגתי את מרים  הה"ד נשמטו בידי סלע שפטיהם  וגו'

מינ    אהרן כאן הרגתי את מרים       נשמטו בידי     שפטיהם

פריז   אהרן כאן הרגתי    מרים  הה"ד נשמטו בידי סלע שפטיהם

דפוס   אהרן כאן הרגתי את מרים  הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם ושמעו

ירו1   אהרן              ומרים הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם

ירו2   אהרן              ומרים הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם

או3    אהרן              ומרים הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם

או51   אהרן כאן הרגתי    מרים  הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם

ששון   אהרן כאן הרגתי    מרים  הה"ד נשמטו בידי סלע שופטיהם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרי כי נעמו ר'  יוחנן [אמ'] מלך זה משה דכ'       ויהי

וטי                 רב  נחמן  אמ'   מלך זה משה דכת'      ויהי

מינ                 א"ר נחמן        מלך זה משה

פריז                ר'  יוחנן א'    מלך זה משה דכת'      ויהי

דפוס   אמרי כי נעמו רב  נחמן  אמר   מלך זה משה דכתיב     ויהי

ירו1                רב  נחמן  אמ'   מלך זה משה דכתי' ביה ויהי

ירו2                ר'  נחמן  אמ'   מלך זה משה דכתי' ביה ויהי

או3                 ר'  נחמן  אמ'   מלך זה משה דכתי'     ויהי

או51                ר'  יוחנן אמ'   מלך זה משה דכתי' ביה ויהי

ששון                רב  נחמן  אמ'   מלך זה משה דכתי' ביה ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בישורון מלך

וטי    בישורון מלך

מינ                אסור ברהטים שנגזרה עליו גזירה שלא יכנס לארץ

פריז   בישורון מלך

דפוס   בישורון מלך

ירו1   בישורון מלך

ירו2   בישורון מלך

או3    בישורון מלך

או51   בישורון מלך

ששון   בישורון מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ברהטים על ידי מים המה מי מריבה אשר רבו בני ישר' את יי רבנן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'    הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

וטי          א'     הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

מינ    אמרי' אמ' לו הקב"ה משה        עשיתיך         מלך

פריז         א'     הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך עליהם

דפוס         אמר    הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

ירו1         אמ'    הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

ירו2         אמ'    הקב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

או3          אמ'    הקב"ה למשה   אני מנית[י]ך       מלך על

או51         אמ'    הב"ה  [למשה] אני מניתיך   להיות מלך עליהם

ששון                אהב"ה למשה   אני מניתיך         מלך על

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   ודרכ?ו?    שלמלך להיות גוזר ואחרים מקיימים כך תהא

וטי    יש'   ודרכו      שלמלך להיות גוזר ואחרין מקיימין כך תהא

מינ          מה         מלך         גוזר והכל   מקיימין אף

פריז         ודרכו   של מלך   להיות גוזר ואחרים מקיימין כך תהא

דפוס   ישראל דרכו    של מלך   להיות גוזר ואחרים מקיימין כך תהא

ירו1   ישראל ודרך       המלך  להיות גוזר ואחרי' מקיימי' כך תהא

ירו2   ישראל ודרך       המלך  להיות גוזר ואחרים מקיימים כך הכא

או3    ישראל ודרך       המלך  להיות גוזר ואחרים מקיימין כך

או51         ודרכו   של מלך   להיות גוזר ואחרים מקיימין כך

ששון   יש'   ודרך       המלך  להיות גוזר ואחרים מקיימין כך

--------------------------------------------------------------------

לונ            גוזר ויש'   מקיימין

וטי            גוזר ויש'   מקיימין      צו את בני יש'

מינ    את  תהא גוזר וישר'  מקיימין      צו את בני ישר'  ויקחו

פריז           גוזר וישראל מקיימין      צו את בני ישראל

דפוס           גוזר וישראל מקיימין הה"ד צו את בני ישראל

ירו1   את      גוזר ישראל  מקיימין      צו את בני ישראל

ירו2   את      גוזר וישראל מקיימין      צו את בני ישראל

או3    אתה     גוזר וישראל מקיימין      צו את בני ישראל

או51   אתה     גוזר וישראל מקיימין      צו את בני ישראל

ששון   את      גוזר ויש    מקיימין      צו את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אליך שמן זית זך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון