לונ    {ז}    אמ"ר    חנינה חלונות        היו    לבית המקדש ומשם

וטי    {ז}    א"ר     חנינא חלונות        היו    לבית המקדש ומהם

מינ    {ז(א)} א"ר     חנן   חלונות        של     בית  המקדש

פריז   {ז}    א"ר     חנינה חלונות        היו    בבית המקדש ומשם

דפוס   {ז}    אמר  ר' חנינא חלונות        היו    לבית המקדש ומהם

ירו1   {ז}    א"ר     חנינא חלונו'        היו    לב"ה       ומהן

ירו2   {ז}    אמ"ר    חנינא חלונות חלונות היו לו לבית המקדש ומהם

או3    {ז}    א"ר     חנינא חלונות        היו    לבית המקדש ומהן

או51   {ז}    א"ר     חנינא חלונות        היו    לבית המקדש ומשם

ששון   {ז}    א"ר     חנינא חלונות        היו    לב"ה       ומהם

--------------------------------------------------------------------

לונ         האורה  יוצאה       לעולם הה"ד           ויעש לבית

וטי         האורה  י[ו]צאה     לעולם הדה   היא דכת' ויעש לבית

מינ         שקופין

פריז        האורה  יוצאה       לעולם הה"ד           ויעש לבית

דפוס   היתה אורה   יוצאה       לעולם שנאמ'          ויעש לבית

ירו1        האור   יוצא    לכל העולם הה"ד           ויעש לבית

ירו2        האור   יוצא    לכל העולם הה"ד           ויעש לבית

או3         האור   יוצא    לכל העולם הה"ד           ויעש לבית

או51        האורה  יוצאה       לעולם הה"ד           ויעש לבית

ששון        האור   יוצא    לכל העולם הה"ד           ויעש לבית

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

וטי    חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

מינ                  אטומים               היו הה"ד ויעש לבית חלוני

פריז   חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

דפוס   חלוני  שקופים אטומים שקופות אטומות היו

ירו1   חלוני  שקופי' אטומי' שקופות        היו

ירו2   חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

או3    חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

או51   חלוני  שקופים אטומים שקופות        היו

ששון   חלונות שקופים אטומים שקופות        היו

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אטומות  היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

וטי                  אטומות  היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

מינ    שקופים אטומים             מוקטנות     מבפנים ומורחבות מבחוץ

פריז                 אטומות  היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

דפוס                             מקטינות     מבפני' ומרחיבות מבחוץ

ירו1                 אטומו'  היו מקטינו'     מבפני' ומרחיבות מבחוץ

ירו2                 אטומות  היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

או3                  אטומות  היו מקטינות היו מבפנים ומרחיבות מבחוץ

או51                 אטומות  היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

ששון                 ואטומות היו מקטינות     מבפנים ומרחיבות מבחוץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדי להוציא אורה לעולם

וטי    כדי להוציא אורה לעולם

מינ    כדי שיהיא  אורן יוצא  לחוץ

פריז   כדי להביא  אורה לעולם

דפוס   כדי להוציא אורה לעולם

ירו1   כדי להוציא אור  לעולם

ירו2   כדי להוציא אורה לעולם

או3    כדי להוציא אור  לעולם

או51   כדי להוציא אורה לעולם      < ר' ברכיה בש"ר בצלאה כתיב

ששון   כדי להוציא אורה לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   וחלונ(ות)[ים] לו ולא[ול]מיו כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   כהחלונות האלה כהות היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אמ"ר    לוי

וטי                                  א"ר     לוי

מינ                                              בנוהג שבעולם

פריז                                 א"ר     לוי משל

דפוס                                 אמר  ר' לוי משל

ירו1

ירו2

או3

או51   מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם > אר"ל        משל

ששון                                 אר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ         שבנה לו טריקלין  ועשה     חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות

וטי    למלך שבנה    טרקלין   ונעשה    חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות

מינ    אדם  בונה    פלטרין   ועושה    חלונותיו מקטנות  מבחוץ ומורחבות

פריז   למלך שבנה    טרקלין   ועשה  לו חלונותיו מקטינות מבחוץ מרחיבו'

דפוס   למלך שבנה לו טרקלין   ועשה     חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות

ירו1

ירו2

או3

או51   למלך שבנה    טר[ק]לין ועשה  לו חלונות   מקטינות מבחוץ ומרחיבות

ששון   למלך שבנה    טרקלין   ועשה  לו חלונותיו מקטינות מבחוץ ומרחיבות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבפנים כדי להכניס    אורה לתוכו       אבל חלונותיו    שלבית

וטי    מבפנים כדי להכניס    אורה לתוכו       אבל חלונותיו    שלבית

מינ    מבפנים כדי שיהא      אורן נכנס  לפנים אבל חלונות   של בית

פריז   מבפנים כדי להכניס    אורה לתוכו       אצל             בית

דפוס   מבפנים כדי להכנס     אורה לתוכו       אבל חלונות   של בית

ירו1

ירו2

או3

או51   מבפנים כדי להכניס    אורה לתוכו       אבל             בית

ששון   מבפנים כדי להכניס לו אורה             אבל             ב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    המקדש לא   היו כן אלא מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

וטי    המקדש לא   היו כן אלא מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

מינ    המקדש אינו     כן אלא מוקטנות מבפנים ומורחבות מבחוץ כדי

פריז   המקדש      היו        מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

דפוס   המקדש לא   היו כן אלא מקטינות מבפני' ומרחיבות מבחוץ כדי

ירו1

ירו2

או3

או51   המקדש      היו        מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

ששון                         מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    להוציא אורה לעולם         ר' ברכיה בש"ר         בצלאה

וטי    להוציא אורה שלעולם        ר' ברכיה בשם          בצלאה

מינ    שיהא   אורן יוצא   לחוץ   ר' ברכיה בשם  ר' אביר בצאלא

פריז   להביא  אורה לעולם

דפוס   להוציא אורה גדולה

ירו1                             ר' ברכיה בשם          בצלאה

ירו2                             ר' ברכיה              בבלאה

או3                              ר' ברכיה בשם          בצלאה

או51   להוציא אורה לעולם       { ר' ברכיה בש"ר         בצלאה

ששון   להוציא אורה לעולם         ר' ברכיה בשם          בצלאה

--------------------------------------------------------------------

לונ        כת'  וחלונים           לו          ולאילמיו

וטי        כת'  וחלונים           לו   ולא    ילמדן      וג'

מינ        כת'  חלונים            לו          ולאילמיו   סביב

פריז

דפוס

ירו1       כתי' וקלעים        היו לו   (ואלל) ולאלמיו

ירו2   אמ' כתי' וחלונות           לו          ולאילמיו

או3        כתי' וחלונים       היו [לו]        ולאלמיו

או51       כתיב וחלונ(ות)[ים]     לו          ולא[ול]מיו

ששון            וחלונים           לו          ולאלומיו

--------------------------------------------------------------------

לונ            כחלונות האלה אין כת'          כהחלונות האלה

וטי            כחלונות האלה אין כת'  כן  אלא כהחלונות האלה

מינ    סביב בה                               חלונות   האלה

פריז

דפוס

ירו1           כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא כהחלונו' האלה

ירו2           כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא כהחלונות האלה

או3            כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא כהחלונות האלה

או51           כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא כהחלונות האלה

ששון           כחלונות האלה אין כתי' כאן אלא כהחלונות

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהות   היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

וטי    כהות   היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

מינ    שקופים     אטומים     מקוטנות מבפנים ומורחבות בחוץ  כדי

פריז

דפוס

ירו1   כהות   היו אטומות היו מקטינות וכו'

ירו2   כהות   היו אטומות     מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

או3    כהות   היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

או51   כהות   היו אטומות היו מקטינות מבפנים ומרחיבות מבחוץ כדי

ששון   כהות   היו אטומות היו מקטינות מבפני' ומרחיבות מבחוץ כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    להוצ[י]א אורה לעולם

וטי    להוציא   אורה לעולם

מינ    שיהא     אורן יוצא  לחוץ {ז(ב)} א"ר אחא כת' יי חפץ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2   להוציא   אור  לעולם

או3    להוציא   אור  לעולם

או51   להוציא   אורה לעולם }

ששון   להוציא   אור  לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 ר'  שמע'

וטי                                                 א"ר שמעון

מינ    למען צדקו [למען צדקו] בשביל לזכותך אמרתיה לך ר'  שמעון

פריז                                                ר'  ישמעאל

דפוס                                                ר'  שמעון

ירו1                                                ר"ש

ירו2                                                ר"ש

או3                                                 ר"ש

או51                                                ר'  ישמעאל

ששון                                                ר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן יהוצדק שאל       לר'    שמואל בר    נחמן בשביל  ששמעתי

וטי    בן יוצדק  שאל       לר'    שמואל בר    נחמן בשביל  ששמעתי

מינ    בן יהוצדק שאילית    ר'     שמואל בר רב יצחק

פריז   בן יהוצדק שאל       לר'                נחמן ובשביל ששמעתי

דפוס   בן יהוצדק שאל       לר'    שמואל בר    נחמן בשביל  ששמעתי

ירו1   בן יהוצדק שאל       לר"ש         בר    נחמן        שמעתי

ירו2   בן יהוצדק שאל       לרשב"ן                         שמעתי

או3    בן יהוצדק שאל       לר'    שמואל בר    נחמן        שמעתי

או51   בן יהוצדק שאל    את ר'     שמואל בר    נחמן בשביל  ששמעתי

ששון   בן יהוצדק שאל       לרשב"ן                         שמעתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליך שאת  בעל אגדה         מהיכן      יצא  האורה    לעולם

וטי    עליך שאת  בעל אגדה         מאיכן      יצא  אורה     לעולם

מינ                       אמ' ליה מהיכן      נברא אורה

פריז   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אורה  של עולם

דפוס   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן אורה יצא           לעולם

ירו1   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אורה     לעולם

ירו2   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אור      לעולם

או3    עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אור      לעולם

או51   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אור      לעולם

ששון   עליך שאתה בעל הגדה         מהיכן      יצא  אורה     לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו  ניתעטף    הקב"ה בה   כשלמה         והבהיק

וטי    אמ' לו  נתעטף  בה הק'        בשלמה         והבהיק

מינ    אמ' ליה נתעטף  בה הקב"ה      באיצטלית לבנה והבהיק

פריז   א'  לו  נתעטף     הקב"ה      בשלמה         והבהיק

דפוס   אמר לו  נתעטף     הקב"ה בה   כשלמה         והבהיק

ירו1   א"ל     נתעטף     הקב"ה בה   כשלמה         והבהיק את

ירו2   א"ל     נתעטף     הקב"ה בה   כשלמה         והבהיק

או3    א"ל     נתעטף     הקב"ה      כשלמה         והבהיק

או51   א"ל     נתעטף     הב"ה  [בה] כשלמה         והבהיק

ששון   א"ל     נתעטפ  בה הב"ה       בשלמה         והבהיק

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל  העולם כולו מזיו  הדרו     אמרה   לו  בלחישה

וטי    כל  העולם כולו מזיו  הדרו     אמרה   לו  בלחישה

מינ        עולם       מזיוו          אמרה   לו  בלחישה

פריז   כל  העולם      מזיר  הדרו     אמרה   לו  בלחישה

דפוס   כל  העולם כולו מזיו  הדרו     אמרה   לו  בלחישה

ירו1   כל  העולם      מזיו  הדרו     אמר    לו  בלחישה

ירו2   כל  העולם      מזיו  הדרו הוה אמ'    ליה בלחישה

או3    לכל העולם      מזיו  הדרו     אמר[ה] לו  בלחישה

או51   כל  העולם      מזיו  הדרו     א"ל        בלחישה

ששון   לכל העולם      מזיו  הדרו     אמרה   לו  בלחישה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו                              מקרא מלא הוא

וטי    אמ' לו                              מקרא     הוא

מינ    אמ' לו ר' מפני מה אמרת לי בלחישה לא מקרא מלא הוא

פריז   א'  לו                              מקרא מלא

דפוס   אמר לו                              מקרא מלא הוא שנאמ'

ירו1   א"ל                                 מקרא מלא

ירו2   א"ל                                 מקרא מלא הוא

או3    א"ל                                 מקרא מלא הוא

או51   א"ל                                 מקרא מלא הוא

ששון   א"ל                                 מקרא מלא הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עוטה אור כשלמה                  ואת אמרת  לי בלחישה אמ'

וטי    עוטה אור כשלמה וגו'             ואת אומרה לי בלחישה אמ'

מינ    עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה                     אמ'

פריז                                   ואת אומרה    בלחיטה אמ'

דפוס   עוטה אור כשלמה                  ואת אומר  לי בלחישה אמר

ירו1   עוטה אור כשלמה וגו'             ואת אומר' לי בלחישה אמ'

ירו2   עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה ואת אומרה לי בלחישה א"ל

או3    עוטה אור כשלמה                  ואת אומרה לי בלחישה א"ל

או51   עוטה אור כשלמה                  ואת אומ'  לי בלחישה אמ'

ששון   עוטה אור בשלמה נוטה וגו'        ואת אומרה לי בלחישה א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו כשם כשאמרוה לי בלחישה כך     אמ'    לך בלחישה

וטי    לו כשם שאמרוה  לי בלחישה כך     אמרתי  לך בלחישה

מינ    לו כשם שקבלתיה    בלחישה כך     אמרתיה    בלחישה

פריז   לו כשם ששמעתיה    בלחישה כך אני אומרה     בלחישה

דפוס      כשם שאמרוה     בלחישה כך     אמרתי  לך

ירו1   לו כשם שאמרוה  לי בלחישה כך     אמרתיה לך בלחישה

ירו2      כשם שאמרוה  לי בלחישה כך     אמרתי  לך בלחישה

או3       כשם שאמרוה  לי בלחישה כך     אמרתי  לך בלחישה

או51      כשם ששמעתיה    בלחישה כך אני אומרה     בלחישה

ששון      כשם שאמרוה  לי בלחישה כך     אמרתיה לך בלחישה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואילולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא הוה איפשר       לאומרה

וטי    ואילולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא     איפשר הויתי אומרה

מינ

פריז   ואוילי  שדרשה ר' יצחק ברבי  לא היה איפשר       למימנא

דפוס   ואלולי  שדרשה ר' יצחק       לא הוה איפשר       לאמר'

ירו1   ולולי   שדרשה ר' יצחק ברבים לא     איפשר       לאומרה כן

ירו2   ואלולי  שדרש  ר' יצחק ברבים לא     אפשר        לאומרה כן

או3    ואילולי שדרשה ר' יצחק ברבים לא     איפשר       לאומרה כן

או51   ואלולי  שדרשה ר' יצחק ברבים לא היה איפש'       לומ'   כן

ששון   ואלולי  שדרשה ר' יצחק ברבים אי     איפש'       לאומרה כן

--------------------------------------------------------------------

לונ    קמייכון        מה  הוון        אמ"ר     ברכיה  ממקום

וטי    קמיי     מן כן מן  הוון אמרין  א"ר      ברכיה  ממקום

מינ                                   רבנן אמ'        ממקום

פריז   קדמוי          מה  הוו  אמרין                  ממקום

דפוס   קמיי     מן כן מה  הוון אמרין  אמר  ר'  ברכיה  מקום

ירו1   מ()[ק]מי    כן מה  הוו  אמרי'  א"ר      ברכיה  ממקום

ירו2   מקמינן         מהו      אמרין  אמ"ר     ברכיה  ממקום

או3    מקמי        כן מה  הוו  אמרין  א"ר      ברכיה  ממקום

או51   מקמי        כן מה  היו  אומרי' [א"ר     ברכיה] ממקום

ששון   מקמי        כן מה  הוו  אמרין  א"ר      ברכיה  ממקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית  המקדש משם היתה  יוצאה  אורה         לעולם הה"ד

וטי    בית  המקדש משם היתה         אורה יוצאה   לעולם הדה

מינ    בית  המקדש           נבראת  אורה               הה"ד

פריז   שבית המקדש משם       יוצאה  אורה         לעולם הה"ד

דפוס   בית  המקדש משם              אורה יוצאה   לעולם הה"ד

ירו1   ב"ה        משם היתה         אורה יוצאת   לעולם הה"ד

ירו2   בית  המקדש משם היתה         אורה יוצאה   לעולם הה"ד

או3    בית  המקדש משם היתה  יוצאה  אור          לעולם הה"ד

או51   בית  המקדש משם (יצא) [היתה] אורה [יוצאת] לעולם הה"ד

ששון   ב"ה        משם היתה         אורה יוצאה   לעולם הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ         והנה כבוד      אלהי    יש'     בא

וטי    הד"כ והנה כבוד      אלי     יש'     בא וג'

מינ         והנה כבוד      אלהי    ישר'    בא מדרך הקדים וקולו

פריז        והנה כבוד      אלהי    ישראל

דפוס        והנה כבוד      אלקי    ישראל   בא מדרך הקדים וקולו

ירו1        והנה כבוד יי   אלהי    ישראל   בא מדרך הקדים וקולו

ירו2        והנה כבוד      אלהי    ישראל   בא מדרך הקדים וקולו

או3         והנה כבוד יי   אלהי    ישראל   בא מדרך הקדים וקולו

או51        והנה כבוד [יי] אלהי(ם) [ישראל] בא מדרך הקדים וקולו

ששון        והנה כבוד יי   אלהי    ישראל   בא מדרך הקדים וקולו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ואין כבודו אלא בית המקדש

וטי                                     ואין כבודו אלא בית המקדש

מינ    כקול מים      והארץ האירה מכבודו אין  כבוד  אלא בית המקדש

פריז                 והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא בית המקדש

דפוס   כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא בית המקדש

ירו1   כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא ב"ה

ירו2   כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא בית

או3    כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא בית המקדש

או51   כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא בית המקדש

ששון   כקול מים      והארץ האירה מכבודו ואין כבודו אלא ב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    המ"ד            א'  כסא כבוד מרום מראשון

וטי    הכמה        דאת אמר כסא כבוד מרום מראשון

מינ    שנ'                 כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו

פריז   שנ'                 כסא כבוד מרום מראשון וגו'

דפוס   כד"א                כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו

ירו1   היך    מה   דאת אמר כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשינו

ירו2   המ<..> כד"א         כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו

או3    היך    כד"א         כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדש[י]נו

או51   דכתי'               כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשינו

ששון   היך    מד"א         כסא כבוד מרום מראשון וגו'