לונ    {ט} רב אמ'     בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

וטי    {ט} רב אמ'     בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

מינ    {ט} רב אמ'     בכל  יום גלגל  חמה ולבנה עולין  ליטול רשות

פריז   {ט}    א'   רב בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

דפוס   {ט}    אמ'  רב בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

ירו1   {ט}    אמר  רב בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

ירו2   {ט}    אמ"ר    בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסי' ליטול רשות

או3    {ט}    א"ר     בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

או51   {ט}    אמ'  רב בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

ששון   {ט}    אמ'  רב בשעה     שגלגל חמה ולבנה נכנסין ליטול רשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני  הקב"ה                   עיניהן    כהות

וטי    מלפני הקב"ה                   עיניהם    כהות

מינ

פריז   מלפני הקב"ה  עושין להן (מורה) [ועיניהם] כהות

דפוס   מלפני הקב"ה                   עיניהם    כהות

ירו1         מהקב"ה                            כהות עיניהם

ירו2   מלפני הקב"ה                             כהו  עיניהם מלפני

או3    מלפני הקב"ה                             כהות עיניהם

או51   מלפני הב"ה                    עיניהם    כהות

ששון   מלפני הב"ה                              כהות עינים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מזיו שכינה  ומבקשין לצאת         להאיר לעולם

וטי    מזיו השכינה ומבקשין לצאת         להאיר לעולם

מינ    מזיו שכינה                                   [של מעלה ועמהן

פריז   מזיו שכינה  ומבקשין לצאת         להאיר לעולם

דפוס   מזיו השכינה ומבקשין לצאת         להאיר לעולם

ירו1   מזיו השכינה ומבקשים לצאת         להאיר לעולם

ירו2   זיו  השכינה ומבקשי' לצאת         להאיר לעולם

או3    מזיו השכינה ומבקשים לצאת         להאיר לעולם

או51   מזיו השכינה ומבקשין לצאת (ליטול) להאיר לעולם

ששון   מזיו השכינה ומבקשין לצאת         להאיר העולם

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ואינן רואין כלום ומה הקב"ה

וטי                             ואינן רואין כלום ומה הק'

מינ    כהות מזיו שכינ'] של מעלה                  מה  הקב"ה

פריז                            ואינן רואין כלום מה  הקב"ה

דפוס                            ואינן רואין כלום ומה הקב"ה

ירו1                            ואינם רואים כלום ומה הקב"ה

ירו2                            ואינם רואי' כלום ומה הקב"ה

או3                             ואינן רואים כלום ומה הקב"ה

או51                            ואינן רואין כלום מה  הב"ה

ששון                            ואינם רואין כלום ומה הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עושה להן מיירא לפניהם חצין      ומהלכין לאורן הה"ד

וטי    עושה להם מירא  לפניהם חיצים     ומהלכין לאורן הדה  היא

מינ    עושה     מיירה לפניהם חצים  והן מהלכין  לאורן הה"ד

פריז   עושה     מורה  להן    חצים      והולכין לאורו הה"ד

דפוס   עושה להם מורה  לפניהם חצים      ומהלכים לאורם הה"ד

ירו1   עושה להם מורה  להם    חצים      ומהלכים לאורם הה"ד

ירו2   עושה להם מורה  להם    חצים      ומהלכים לאורם הה"ד

או3    עושה להם מורה  להם    חצים      ומהלכין לאורם הה"ד

או51   עושה     מורה  בהם    חצים      והולכים לאורו הה"ד

ששון   עושה להם מורה  להם    חצים      ומהלכין לאורם הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ        שמש וירח וגו'

וטי    דכ' שמש וירח וגו'

מינ        שמש וירח עמד  זבולה לאור חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך

פריז       שמש ירח  עמד  זבולה

דפוס                           לאור חציך יהלכו

ירו1                           לאור חציך יהלכו

ירו2                           לאור חציך יהלכו

או3                            לאור חציך יהלכו

או51       שמש ירח  עמד  זבולה לאור חציך יהלכו

ששון                           לאור חציך יהלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          ר' הושעיה בריה

וטי                                          ר' הושעיה בריה

מינ                                          ר' הושעיה

פריז                                         ר' הושעיה בריה

דפוס   וכתי' שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם ר' הושעיא בריה

ירו1                                         ר' אושעיה בריה

ירו2                                         ר' הושעיא בריה

או3                                          ר' הושעיה בריה

או51                                         ר' הושעיא בריה

ששון                                         ר' הושעי' בריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דר' שימי  דקיסרין בש"ר     יצחק בר' זעיר      לעולם אין

וטי    דר' שימי  דקיסרין בשם   ר' יצחק בר  זעיר      לעולם אין

מינ        ושמאי דקיסרי  בשם   ר' יצחק בן  זעיר            אין

פריז   דר' סימי  דקיסרין בשם   ר' יצחק בר' זעירי     לעולם אין

דפוס   דר' שמאי  דקיסרין בשם   ר' יצחק בר  זעירא     לעולם אין

ירו1   דרב שימי  דקסרין  בשם   ר' יצחק בר  זעירי     לעולם אין

ירו2   דרב שימי  דקסרין  בשר"י         בר  זעירי אמ' לעולם אין

או3    דרב שימי  דקסרין  בש"ר     יצחק בר  זעירי     לעולם אין

או51   דרב שימי  דקסרין  בש"ר     יצחק בר  זעירי     לעולם אין

ששון   דרב שימי  דקסרין  בש"ר     יצחק בר  זעיר      לעולם אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמין     חררה      שלדם מאי

וטי    גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמין     חרדה      שלדם מה

מינ    גלגל חמה שוקע עד      שנעשה כמין     חררת      דם   הה"ד

פריז   גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמן      חררה   של דם   מאי

דפוס   גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמן      חרדל   של דם   מאי

ירו1   גלגל חמה שוקע עד      שנעשה כמן      חררת      דם   מאי

ירו2   גלגל חמה שוקע עד      שנעשה כמין     חרדת      דם   מ"ט

או3    גלגל חמה שוקע עד      שנעשה כמין חמת [חררה]    דם   מ"ט

או51   גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמין     חרדה   של דם   מ"ט

ששון   גלגל חמה שוקע עד שהוא נעשה  כמין     חרדה   של דם   מ"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ    טע'  ירוץ        כגיבור  לרוץ אורח ואין ארח  אלא

וטי    טע'  ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא

מינ         ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא דם

פריז   טעמ' ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין ארח  אלא    של

דפוס   טעמ' ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא    של

ירו1   טעמ' ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא דם

ירו2        ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא דם

או3         ישיש        כגבו[ר] לרוץ אורח ואין אורח אלא דם

או51        ישיש        כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא דם

ששון        י(רוץ)[שיש] כגבור   לרוץ אורח ואין אורח אלא דם של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלנשים המד"א         חדל (לך) להיות לשרה ארח  כנשים

וטי    שלנשים הכמה  דאת אמר חדל      להיות לשרה ארח  כנשים

מינ           הה"ד          חדל      להיות לשרה אורח כנשים

פריז   נשים   שנ'           חדל      להיות לשרה ארח  כנשים

דפוס   נשים   כד"א          חדל      להיות לשרה ארח  כנשים

ירו1   נשים   כד"א          חדל      להיות לשרה אורח כנשים

ירו2   נשים   שנא'          חדל      להיות לשרה

או3    נשים   שנא'          חדל      להיות לשרה אורח כנשים

או51          שנ'           חדל      להיות לשרה אורח כנשים

ששון   נשים   שנ'           חדל      להיות לשרה אורח כנשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    לוי     בכל יום ויום יושב הקב"ה              בדין

וטי    א"ר     לוי     בכל יום ויום      הקב"ה יושב         בדין

מינ    ר'      לוי אמ'                   הקב"ה יושב   עליהן בדין

פריז   ר'      לוי א'  בכל יום ויום      הקב"ה יושב         בדין

דפוס   אמ'  ר' לוי     בכל יום ויום      הקב"ה יושב         בדין

ירו1   אר"ל            בכל יום ויום      הקב"ה יושב         בדין

ירו2   אר"ל            בכל יום           הקב"ה יושב         בדין

או3    א"ר     לוי     בכל יום           הקב"ה [יושב]       בדין

או51   אר"ל            בכל יום ויום      הב"ה  יושב         בדין

ששון   אר"ל            בכל יום ויום      הב"ה  יושב         בדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על גלגל חמה ולבנה שאין  מבקשין לצאת להאיר   לעולם מה הן

וטי    על גלגל חמה ולבנה שאינן מבקשין לצאת להאיר   לעולם מה הן

מינ            למה       שאין  מבקשין לצאת לאורה         מה הן

פריז   על גלגל חמה ולבנה שאין  מבקשין לצאת         לעולם מה הן

דפוס   על גלגל חמה ולבנה שאינן מבקשי' לצאת להאיר   לעולם מה הם

ירו1   על גלגל חמה ולבנה שאינם מבקשים לצאת להאיר

ירו2   על גלגל חמה ולבנה שאינם מבקשים לצאת להאיר   לעולם    שהם

או3    על גלגל חמה ולבנה שאינם מבקשין לצאת להאיר   לעולם

או51   על גלגל חמה ולבנה שאין  מבקשין לצאת [להאיר] לעולם

ששון   על גלגל חמה ולבנה שאין  מבקשין לצאת להאיר   לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אומרין  הביריות מקטרין  לנו         ומשתחוים לנו אמ"ר

וטי    אומרין  הביריות מקטרין  לנו הביריות משתחוים  לנו א"ר

מינ    אומרין  הבריות                      משתחוות  לנו

פריז   או'     הבריות  מקטרגין לנו                      א"ר

דפוס   אומ'    הבריות  מקטרגין לנו הבריות  משתחוים  לנו אמ'

ירו1   שאומרים הבריות  מקטירים             ומשתחוים לנו א"ר

ירו2   אומרים  הבריות  מקטירות             ומשתחוות לי  אמ"ר

או3    שאומרי' הבוריות מקטירין             ומשתחוים לנו א"ר

או51   שאומרין הבריות  מקטירין             ומשתחוין לנו א"ר

ששון   שאומ'   הבריות  מקטירין לנו         ומשתחוים לנו א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יוסטא בר  שינם    מה הק'   עושה להן   יושב עליהן בדין

וטי       יוסטא בר  שונם    מה הקב"ה עושה להן   יושב עליהן בדין

מינ                         מה הקב"ה עושה

פריז      יוסנא בר' שונם    מה הקב"ה עושה עליהם            בדין

דפוס   ר' יוסטא בר  שונם    מה הקב"ה עושה להם   יושב עליהם בדין

ירו1      יוסטא בר  שוניס   מה הקב"ה עושה להם   יושב עליהם בדין

ירו2            בר  שונים   מה הקב"ה עושה להם   יושב עליהם בדין

או3       יוסטא בר  שוניס   מה הקב"ה עושה להם   יושב עליהם בדין

או51      יוסנא בר' שונ[י]ם מה הב"ה  עושה להם   יושב עליהם בדין

ששון      יוסנא בר  שונים   מה הב"ה  עושה להם   יושב עליהם בדין

--------------------------------------------------------------------

לונ                   והן יוצאין  ומאירין

וטי                   והן יוצאין  ומאירין לעולם על  כורחן

מינ    מיירה בהן חצים והן יוצאי'                על  כרחן  שלא

פריז                  והם יוצאי'  ומאירין לעולם

דפוס                      ויוצאין ומאירין לעולם בעל כרחן

ירו1                  והם יוצאים  ומאירים לעולם על  כרחם

ירו2                  והם יוצאים  ומאירי' לעולם על  כרחם

או3                   והם יוצאים  ומאירים לעולם בעל כרחם

או51                  והם יוצאי'  ומאירין לעולם על  כרחם

ששון                  והם יוצאין  ומאירין לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ           הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

וטי           הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

מינ    בטובתן הה"ד יי צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו

פריז          הה"ד                            בבקר      משפטו

דפוס          הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

ירו1          הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

ירו2          הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

או3           הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

או51          הה"ד                            בבקר בבקר משפטו

ששון          הה"ד                            בבקר      משפטו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתן  לאור ולא נעדר                   מהו     נעדר לא פסק

וטי    יתן  לאור לא  נעדר                   מהוא לא נעדר לא פסק

מינ    יתן  לאור לא  נעדר לא   יודע עול בשת מהו  לא נעדר לא פסקין

פריז        מהו  לא  נעדר                        לא         פסק

דפוס   יתן  לאור לא  נעדר                   מהו  לא נעדר לא פסק

ירו1   יתן  לאור לא  נעדר                        לא         פסק

ירו2   יתן  לאור לא  נעדר                        לא         פסק

או3    יתן  לאור לא  נעדר                        לא         פסק

או51   יתן  לאור לא  נעדר לאור                   לא         פסק

ששון   וגו' מהו  לא  נעדר                        לא         פסקי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא יודע עול בושת לא בהתין אילין דסגדין להון חמיין להון

וטי

מינ    ולא יודע עול בושת לא חכמין טעיאן דפלחין להון חמן   להון

פריז   ולא ידע  עול בשת  לא כהתין אילין דסגדין להו  חמין  להון

דפוס   ולא יודע עול בשת  לא כהתין אלא   סגדין  להון חמיין להון

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   ולא יודע עול בושת לא בהתין אלין  דסגדין לון  חמון  לון

--------------------------------------------------------------------

לונ       לקיין ולא בהתין

וטי

מינ    לא קיץ   ולא בהתין

פריז            ולא בהתין

דפוס      לקיין לא  כהתין הה"ד ויקחו אליך שמן זית זך

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון            ולא בהתון