לונ    {יא}

וטי    {יא}

מינ    {יא} והיה אם מעיני העדה נעשתה בשגגה מה יונה זו תמה אף כנסת

פריז   {יא}

דפוס   {יא}

ירו1   {יא}

ירו2   {יא}

או3    {יא}

או51   {יא}

ששון   {יא}

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ישר' תמימה ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרה מאתים (ושמ') וארבעים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ושמנה אברים יש בו באדם כולן הולכין אחר העינים כך ישראל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           מחוץ לפרכת

וטי                                           מחוץ לפרכת

מינ    אין יכולין לעשות דבר חוץ מסנהדרי' שלהן

פריז                                          מחוץ לפרכת

דפוס                                          מחוץ לפרוכת

ירו1                                          מחוץ לפרוכת

ירו2                                          מחוץ לפרוכת

או3                                           מחוץ לפרוכת

או51                                          מחוץ לפרוכת

ששון                                          מחוץ לפרוכת

--------------------------------------------------------------------

לונ    העדות באהל מועד וגו'                              אמ"ר

וטי    העדות וגו'                                        א"ר

מינ                                                      א"ר

פריז   העדות                                             א"ר

דפוס   העדות                                             א"ר

ירו1   העדות באהל מועד יערך  אותו אהרן       מערב עד בקר א"ר

ירו2   העדות                                             אמ"ר

או3    העדות           יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר א"ר

או51   העדות           יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר א"ר

ששון   העדות וגו'                                        א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ              לעזר  בן שמוע בזכות יערך  אתו  אהרן       מערב

וטי              אלעזר בן שמוע בזכות יערך  אתו  אהרן       מערב

מינ    (בר מנחם) אלעזר בר מנחם

פריז             אלעזר בן שמוע בזכות יערך  אותו אהרן ובניו

דפוס             אלעזר בן שמוע בזכות יערך

ירו1             אלעזר בן שמוע בזכות יערך  אותו אהרן

ירו2             אלעזר בן שמוע בזכות יערוך אותו אהרן ובניו

או3              אלעזר בן שמוע בזכות יערוך אותו אהרן ובניו

או51             אלעזר בן שמוע בזכות יערוך אותו אהרן

ששון             אלעזר בן שמוע בזכות יערוך אותו אהרן ובניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועד (ער)בקר לפני יי תמיד

וטי    עד  בקר     לפני יי תמיד

מינ                             אמ' להן הקב"ה לישראל (אין יכולין)

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      אותו מצילין     מן מסדרתא

וטי                                      אתם  ניצולין    מן מסדרתה

מינ    בניי אם קיימתם מצות עריכת נר תמיד אתון משתזבין    מן סדרתא

פריז                                     אנו  ניילון  בה מן מסדרתא

דפוס                                          תנצלו      מן

ירו1                                     הם   ניצולים    מן מסדרתה

ירו2                                          ניצולין       מהסדרתה

או3                                      הם   ניצולין    מן מסדרתה

או51                                     אנו  ניצולין בה מן מסדרתא

ששון                                     אנו  ניצולין בה מן מסדרתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאותה שכת'  בה כי ערוך מאתמול תפתה  אמ"ר חנן   בזכות

וטי    מאותה שכת'  בה כי ערוך מאתמל  תפתה  א"ר  חנין  בזכות

מינ    אותה  שכת'  בה כי עמך  מאתמול תפתה  א"ר  חנין

פריז   מאותה שכת'     כי ערוך מאתמל  תפתה  א"ר  חנינה בזכות

דפוס                  כי ערוך מאתמול       א"ר  חנין  בזכות

ירו1   מאותה שכתו' בה כי ערוך מאתמול תפתה  א"ר  חנין  בזכות

ירו2   מאותה שכתו' בה כי ערוך מאתמול תפתה  אמ"ר חנין  בזכות

או3    מאותה שכתו' בה כי ערוך מאתמול תפתה  א"ר  אבין  בזכות

או51   מאותה שכתו' בה כי ערוך מאתמול תפתה  א"ר  חנינא בזכות

ששון   מאותה שכתו' בה כי ערוך מאתמול תפילה א"ר  חנין  בזכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    להעלות נר תמ'

וטי    להעלות נר תמיד

מינ                   אמ' להן הקב"ה לישר' בניי אם קיימתם מצות

פריז   להעלות נר תמיד

דפוס   להעלות נר תמיד

ירו1   להעלות נר תמיד

ירו2   להעלות נר תמיד

או3    להעלות נר תמיד

או51   להעלות נר תמיד

ששון   להעלות נר תמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ             אתם זוכין להקביל נרו     שלמלך המשיח מה   טע'

וטי             אתם זכין  להקביל נירו    שלמלך המ'   מה   טע'

מינ    עריכת נר אתם זוכין לאורן       של מלך   המשיח אותו שכת'

פריז            אתם זוכים להקביל נרו  של מלך   המשיח מאי  טעמ'

דפוס            אתם זוכים להקביל נרו  של מלך   המשיח מה   טעם

ירו1            אתם זוכים להקביל פני     המקום       מ"ט

ירו2            אתם זוכים להקביל פני     המקום       מ"ט

או3             אתם זוכים להקביל פני     המקום       מ"ט

או51            אתם זוכין להקביל נרו  של       משיח  מ"ט

ששון            אתם זוכים להקביל נר      המקום       מ"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ       שם אצמיח קרן לדויד וגו'                  שמחתי באומרים

וטי       שם אצמיח קרן לדוד  וגו'                  שמחתי באומרים

מינ    בו שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי

פריז      שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באמרים

דפוס      שם אצמיח קרן לדוד                  ואומ' שמחתי באומרי'

ירו1      שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באומרים

ירו2      שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באומרים

או3          אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באומרים

או51      שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באומרים

ששון      שם אצמיח קרן לדוד  ערכתי נר למשיחי       שמחתי באומרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי בית יי וגו'      פרשתא

וטי           לי וגו'

מינ                   סליק פרשתא

פריז   לי בית יי נלך

דפוס   לי בית יי נלך

ירו1   לי בית יי נלך

ירו2   לי בית יי נלך

או3    לי בית יי נלך

או51   לי בית יי נלך

ששון   לי בית יי נלך