לונ    {ב} גם במדעך מלך אל תק'

וטי    {ב} גם במדעך מלך אל תקלל וגו'

מינ    {ב} גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף

פריז   {ב} גם במדעך מלך אל תקלל

דפוס   {ב} גם במדעך מלך אל תקלל

ירו1   {ב} גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

או3    {ב} גם במדעך מלך אל תקלל ובחרדי משכבך אל תקלל עשיר

או51   {ב} גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

ששון   {ב} גם במדעך מלך אל תקלל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    אמ"ר

וטי                                                    א"ר

מינ    השמים יוליך הקול ובעל כנפים יגיד דבר            א"ר

פריז                                                   א"ר

דפוס                                                   אמ'  ר'

ירו1                                        גם  במדעך  א"ר

או3                                         גם  במדעך  א"ר

או51                                        [גם במדעך] א"ר

ששון                                                   א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבין                              לא במדע       שנתתי לך

וטי    אבין                              לא במדע       שנתתי לך

מינ    יהודה ב"ר סימון אמ' לו הקב"ה לאדם זה      בשביל שנתתי לך

פריז   אבין                              לא במדע שאני  נתתי  לך

דפוס   אבין                              לא במדע       שנתתי לך

ירו1   אבין                              לא במדע       שנתתי לך

או3    אבין                              לא במדע       שנתתי לך

או51   אבין                              לא במדע       שנתתי לך

ששון   אבין                              לא במדע שאני  נתתי  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ        יותר מן      הבהמה     חיה       ועוף   תהא  מחרף ומגדף

וטי        יתיר מן      הבהמה     חיה       ועוף   תהא  מחרף ומגדף

מינ    מדע יתר  מן      הבהמה ומן החיה  ומן העופות תהא  מחרף ומגדף

פריז       יותר מן      הבהמה     והחיה     והעוף  אתה  מחרף ומגדף

דפוס       יתיר מן      הבהמה     וחיה      ועוף   תהא  מחרף ומגדף

ירו1       יותר מן      הבהמה     חיה       ועוף   תהיה מחרף ומגדף

או3        יותר מן      הבהמה     חיה       ועוף   תהא  מחרף

או51       יותר מ(ח)[ן] הבהמה     חיה       ועוף   תהא  מחרף

ששון       יותר מן      הבהמה     וחיה      ועופ   את   מחרפ

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניי בראתי לך שתי עינים       ולה      שתי עינים לך

וטי    לפניי בראתי לך שתי עינים       ולה      שתי עינים לך

מינ    לפני  עשיתי לך     עינים עשיתי לה  (פה)     עינים

פריז   לפני  בראתי לך שתי עינים       ולא      שתי עינים לך

דפוס   לפני  בראתי לך שני עינים       ולה      שני עינים לך

ירו1   לפני  בראתי לך שתי עינים       ולה      שתי עיני' לה

או3    לפני  בראתי לך שתי עינים       ולה      שתי עינים לך

או51   לפני  בראתי לך שתי עינים       ולה      שתי עינים לך

ששון   לפני  בראתי לך ב'  עינים       ולה      ב'  עינים לך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     שתי אזנים       ולה שתי

וטי                                     שתי אזנים       ולה שתי

מינ    עשיתי לה פה עשיתי לה פה עשיתי לך     אזנים עשיתי לה

פריז                                    שתי אזנים

דפוס                                    ב'  אזנים       ולה ב'

ירו1                                    בק  אזנים       ולה ב'

או3                                     שתי אזנים       ולך שתי

או51                                    שתי אזנים       ולה שתי

ששון                                    ב'  אזנים       ולה ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזנים דימיתין להן לו  נידדמו        נמשל  כבהמות

וטי    אזנים דימיתיך להן לו  ניזדמן        נמשלו כבהמות

מינ    אזנים                               נמשל  כבהמות

פריז         דמיתיך  להן                   נמשל  כבהמות

דפוס   אזנים דמיתיך  להם               שנ' נמשל  כבהמות

ירו1   אזני' דמיתי[] להם והם נדמו   לך     נמשל  כבהמו[ת]

או3    אזנים דימיתיך להם והם נדמו   לך     נמשל  כבהמות

או51   אזנים דימיתך  להם והם נדמו   לך     נמשל  כבהמות

ששון   אזנים דימיתיך להם והם נדמו   לך     נמשל  כבהמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    נדמו                               שיתקתיו מפני כבודך כמה

וטי    נדמו                               שיתקתיו מפני כבודך כמה

מינ         אלא   נדמה אדם  ביקר בל  ילין שיתקתיו מפני כבודך

פריז   נדמו                               שתקתים  מפני כבודך כמה

דפוס   נדמו                               שתקנתים מפני כבודך כמה

ירו1   נדמו ואומ'      אדם  ביקר בל  ילין וגו'

או3    נדמו ואומ'      אדם  ביקר ולא יבין [שתקתיה מפני כבודך כמה

או51   נדמו                               שתקתיה  מפני כבודך כמה

ששון   נדמו            ואדם ביקר ולא יבין שתקתיך  מפני כבודך כמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    טובות עשיתי לך                ואין את  מבין          אדם

וטי    טובות עשיתי לך                ואין את  מבין          ואדם

מינ          עשיתי לך  כל הטובה הזאת ואין     מבין  אתה

פריז   טובות עשיתי לך                ואין את  מבין          אדם

דפוס   טובות עשיתי עמך               ואין אתה מבין      שנ' אדם

ירו1

או3    טובות עשיתי לך                ואי  את  מבין]

או51   טובות עשיתי לך                ואין את  מבין          ואדם

ששון   טובות עשיתי לך                ואין אתה מבין          אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביקר ולא יב'                   ד"א גם במדעך מלך אל

וטי    ביקר בל  ילין נמשל כבהמות נדמו ד"א גם במדעך מלך אל

מינ                                   ד"א גם במדעך מלך אל

פריז   ביקר בל  ילין                  ד"א גם במדעך מלך

דפוס   ביקר בל  ילין                  ד"א גם במדעך מלך

ירו1                                  ד"א גם במדעך מלך אל

או3                                   ד"א גם במדעך מלך אל

או51   ביקר ולא יבין                  ד"א גם במדעך מלך

ששון   ביקר בל  יבין                  ד"א גם במדעך מלך אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקלל מלך          שבפניך אל תקלל                      עשיר

וטי    תקלל מלך          שבפניך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

מינ    תקלל מלכו של עולם        אל תקלל ובחדר  משכבך אל תקלל עשיר

פריז                     שבפניך אל תקלל ובחדרי משכבך         עשיר

דפוס                     שבפניך אל תקלל ובחדרי משכבך         עשיר

ירו1   תקלל וגו'                                             עשיר

או3    תקלל                             ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

או51                     שבפניך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

ששון   תקלל מלך          שבפניך אל תקלל ובחדרי משכבך         עשיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשיר  שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

וטי    עשיר  שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

מינ    (עשיר שבדורך אל תקלל) עשירו של עולם אל תקלל כי עוף השמים

פריז         שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

דפוס         שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

ירו1         שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

או3    עשיר  שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

או51   עשיר  שבפניך                        אל תקלל כי עוף השמים

ששון         שבפניך                        אל תקלל כי עופ השמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוליך    הכל  אמ"ר ירמיה בר  אלעזר     העורב וחכמת טיארין

וטי    יוליך את הקול א"ר  ירמיה            זה העורב וחכמת טיארין

מינ    יוליך את הכל  א"ר  ירמיה בן  אלעזר  זה העורב בחכמת טיאריו

פריז   יוליך את הקול א"ר  ירמיה בן  אלעזר  זה עורב  וחכמת טייארין

דפוס   יוליך    הקול אמ'  ירמיה בן  אלעזר  זה העורב וחכמת ייארן

ירו1   יוליך את הקול א"ר  ירמיה            זה העורב וחכמת הטאירין

או3    יוליך את הקול א"ר  ירמיה            זה עורב  וחכמת [הטייארין]

או51   יוליך את הקול א"ר  ירמיה [בן אלעזר] זה עורב  וחכמת טיארין

ששון   יוליך את הקול א"ר  ירמיה בן  אלעז'  זה העורב וחכמת טאירין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובעל כנפים  יגיד דבר ר'  לוי [א']      אזנים    לכותל ואזנים

וטי    ובעל כנפים  יגיד דבר ר'  לוי אמ'       אזניים   לכותל ואזנים

מינ    ובעל כנפים  יגיד דבר א"ר     אבן  משום אזנים    לכותל

פריז   ובעל כנפים  יגיד דבר ר'  לוי א'        אזנים    לכותל אזנים

דפוס   ובעל כנפים  יגיד דבר ר'  לוי אמ'       אזנים    לדרך  ואזנים

ירו1   ובעל כנפי'  יגיד דבר ר"ל     א'        אזני<..> לכותל ואזנים

או3    ובעל כנפים  יגיד דבר ר'  לוי אמ'       אזנים    לכותל ואזנים

או51   ובעל הכנפים יגיד דבר ר'  לוי אמ'       אזנים    לכותל אזנים

ששון   ובעל כנפים  יגיד דבר א"ל     אמ'       אזנים    לכותל ואזנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    לדרך  ארץ

וטי    לדרך  ארץ

מינ              ד"א גם במדעך מלך אל תקלל מלך שבדורך אל תקלל

פריז   לדרך  ארץ

דפוס   לכותל

ירו1   לדרך

או3    לדרך

או51   לדרך

ששון   לדרך

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    ובחדר משכבך אל תקלל עשיר עשיר שבדורך אל תקלל ר' יהושע דסיכני

מינ    בשם ר' לוי יש קול קיריאסות לטובה יש קול קיריאסות לרעה קיריאסות

מינ    לטובה וישמע יי את קול דבריכם בדבר' אלי ויאמר יי אלי שמעתי

מינ    את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך הטיבו אשר דברו קיריאסות

מינ    לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר חייא בר אבא

מינ    ובר קפרא חד אמ' הטבה כהטבת הנירות אוחרן כהטבת הקטורת כי

מינ    עוף השמים יוליך את הקול א"ר אבין בשעה שאדם ישן [[גוף לנשמה]

מינ    [גוף אומר לנשמה] [ו]נשמה אומרת לגוף וגוף אומר למלאך ומלאך

מינ    אומ' לכרוב וכרוב אומר לבעל כנפים זה השרף שנ' שרפים עומדין

מינ    ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד ובעל כנפים יגיד דבר לפני

מינ    מי שאמ' והיה העולם ברוך הוא ר' אחא בשם ר' תחליפא חמיו מהו

מינ    ויקצוף וישבע אמ' להם לכם הוא קיצפון אינו קיצפון כתוב אשר

מינ    נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי אמ' הקב"ה באפי נשבעתי וחוזרני

מינ    בו אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינן באין אבל באין למנוחה

מינ    אחרת ר' בבי בשם ר' אליעזר בשם ר' יוסי משל למלך שכעס על

מינ    בנו טרדו והוציאו חוץ לפלטין שלו ונשבע שלא יכנס לתוך פלטין

מינ    שלו מה עשה סתרה ובנאה ונמצא מכניס את בנו ומקיים את שבועתו

מינ    כך אמ' הקב"ה באפי נשבעתי וחוזרני אם יביאון את מנוחתי למנוחה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             גם במדעך מלך

וטי                                         ד"א גם במדעך מלך

מינ    זו אינן באין אבל באין הן למנוחה אחרת ד"א גם במדעך מלך

פריז                                        ד"א גם במדעך

דפוס                                        ד"א גם במדעך

ירו1                                        ד"א גם במדעך מלך

או3                                         ד"א גם במדעך מלך

או51                                        ד"א גם במדעך מלך

ששון                                        ד"א גם במדעך

--------------------------------------------------------------------

לונ       תקלל מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

וטי    אל תקלל מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

מינ    אל תקלל מלך שלפניך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

פריז           מלך שבדורך אל תקלל

דפוס           מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך

ירו1   אל תקלל מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשי<..>

או3    אל תקלל מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

או51   אל תקלל מלך שבדורך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר

ששון           מלך שבדורך אל תקלל ובחדר  משכבך אל תקלל עשיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יול'  את הק'  אמ"ר

וטי    עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול א"ר

מינ    עשיר שלפניך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול

פריז   עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול א"ר

דפוס   עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול אר

ירו1   עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמי' יוליך את הקול א"ר

או3    עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול א"ר

או51   עשיר שבדורך אל תקלל כי עוף השמים יוליך את הקול א"ר

ששון        שבדורך         כי עופ השמים יוליך את הקול א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה בר     סימ'  אמ'    הק'   לדוד דוד     כך היתה צריך

וטי    יהודה בר  ר' סימון אמ'    הקב"ה לדוד דויד    כך היתה צריך

מינ                       אמ' לו הקב"ה לדוד דוד  לא כך

פריז   יהודה בר'    סימון א'     הקב"ה לדוד         כך היית צריך

דפוס   יהודה ב"ר    סימון אמ'    הקב"ה לדוד         כך היית צריך

ירו1   יהודה ב"ס          אמ'    הקב"ה לדוד דוד     כך היית צריך

או3    יהודה בר     סימון אמ'    הקב"ה לדוד דוד     כך היית צריך

או51   יהודה בר'    סימון אמר    הב"ה  לדוד דוד     כך היית צריך

ששון   יהו'  ב"ס          א'     הב"ה  לדוד דוד     כך היית צריך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לומר לפניי יבשו  ויבהלו מאד כל איבי                  מן

וטי    לומר לפניו יבושו ויבהלו מאד כל אויבי                 מי

מינ    אמרת לפני  יבשו  ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו  רגע מי

פריז   לומר       יבשו  ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבושו רגע מן

דפוס   לומ'       יבושו ויבהלו מאד כל אויבי                 מי

ירו1   לומ' לפני  יבשו  ויבהלו מאד כל אויבי                 מי

או3    לומר בפני  יבושו ויבהלו מאד כל אויבי                 [מי

או51   לומר לפני  יבושו ויבהלו מאד כל אויבי                 מ(ה)[י]

ששון   לומ' מפני  יבושו ויבהלו מאד כל אויבי                 מי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא       אויבך  לא שאול לא כך כת'        ביום הציל

וטי    הוא       אויביך לא שאול לא כך כת'  כי    ביום הציל

מינ              אויבך  לא שאול לא כך אמרת לפני  ביום הציל

פריז   הוא       אויבך          לא כן כת'        ביום הציל

דפוס   היה       אויבך  לא שאול לא כך כתוב       ביום הציל

ירו1   היו       אויביך לא שאול לא כך כתו'       ביום הציל

או3    הוא (מהו) אויביך    שאול לא כך כתו' בתורה ביום הציל

או51   היו       אויביך    שאול לא כך כתי' [בו]  ביום הציל

ששון   הוא       אויביך לא שאול לא כך כתו' כי    ביום הציל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי אותו מכף כל איביו  ומיד שאול באותה שעה אמ' דוד  לפני

וטי    יי אתו  מכף כל איביו  ומיד שאול באותה שעה א'  דויד לפני

מינ    יי אתו  מכף כל אויביו ומיד שאול           אמ'      לפניו

פריז   יי אותו וג'                     באותה שעה א'  דוד  לפני

דפוס   יי אותו מכף כל אויביו ומיד שאול באותה שעה אמר דוד  לפני

ירו1   יי אותו מכף כל אויביו ומיד שאול באותה שעה אמ' דוד  לפני

או3    יי אותו מכף כל אויביו ומכף שאול באותה שעה אמ' דוד  לפני

או51   יי אותו מכף כל אויביו ומיד שאול באותה שעה אמ' דוד  לפני

ששון   יי אותו מכפ כל אויביו ומיד שאול באותה שעה א"ד      לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה רבו       שלעו'   לא תעלה אתו  עלו זדונות

וטי    הקב"ה רבון      העו'    אל תעלה אותן עלי זדונות

מינ          רבון      העולמים                  זדונות אתה מעלה

פריז   הקב"ה רבונו של  עולם    לא תעלה      עלי זדונות

דפוס   הקב"ה רבונו של  עולם    אל תעלה אותו עלי זדונות

ירו1   הקב"ה רבש"ע             אל תעלה אותן עלי זדונות

או3    הקב"ה רבון      העולמי' אל תעלה אותן עלי זדונות

או51   הב"ה  רבו'  ש"ע         אל תעלה אותן עלי זדונות

ששון   הב"ה  רבון      העו'    לא תעלם      עלי זדונות

--------------------------------------------------------------------

לונ        אלא שגגות          דכת'  שגיון  לדוד וגו'

וטי        אלא שגגות          דכת'  שגיון  לדוד אשר  שר     ליי

מינ    עלי     שגגות העלה עלי הה"ד  שיגיון לדוד אשר  ()[שר] ליי

פריז       אלא שגגות          שנ'   שגיון  לדוד

דפוס       אלא שגגות          הה"ד  שגיון  לדוד

ירו1       אלא שגגות          דכתי' שגיון  לדוד וגו'

או3        אלא שגגות          דכתי' שגיון  לדוד אשר  שר     ליי

או51       אלא שגגות          דכתי' שגיון  לדוד אשר  שר     ליי

ששון       אלא שגגות          דכתי' שגיון  לדוד אשר  שר     ליי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    על דבר  כוש בן ימיני

מינ    על דברי כוש בן ימיני

פריז

דפוס

ירו1                        ר' יהודה בשר"ל          ג' דברי'

או3    על דברי כוש בן ימיני ר' יהודה בש"ר  לוי אומ' ג' דברי'

או51   על דברי כוש בן ימיני ר' יהודה בשר"ל     אומ' ג' דברי'

ששון   על דברי כוש בן ימיני ר' יהו'  בשר"ל     אמ'  ג' דברי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   הוציא דוד מפיו על שאול ושלשתן נגעו בו   ויאמר דוד חי

או3    הוציא דוד מפיו על שאול ושלשתן נגעו בו   ויאמר דוד חי

או51   הוציא דוד מפיו על שאול ושלשתם נגעו [בו] ויאמר דוד חי (אני

ששון   הוציא דוד מפיו על שאול ושלשתן נגעו בו   ויאמר דוד חי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1        יי כי אם יי יגפנו וכן הות ליה או יומו יבוא וכן הות

או3         יי כי אם יי יגפנו וכן הות ליה או יומו יבוא וכן הות

או51   נאם) יי כי אם יי יגפנו וכן הות ליה או יומו יבוא וכן הות

ששון        יי כי אם יי יגפנו וכן הות ליה או יומו יבא  וכן הות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ליה או במלחמה   ירד ונספה וכן הות     וימת שאול ושלשת בניו

או3    ליה או במלחמה   ירד ונספה וכן הות ליה וימת שאול וג'   בניו

או51   ליה או [במלחמה] ירד ונספה וכן הות ליה וימת שאול ושלשת בניו

ששון   ליה או במלחמה   ירד ונספה וכן הות ליה וימת שאול ושלשת בני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   למה אמ' חי יי למי      נשבע ר' אליעז' אומ' ליצר הרע

או3    למה אמר חי יי למי      נשבע ר' אלעזר  אומ' ליצר הרע

או51   למה אמר חי יי למ(ה)[י] נשבע ר' אליעזר אומ' ליצר הרע

ששון   למה אמ' חי יי למי      נשבע ר' אליעז' או'  ליצר הרע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   נשבע שאינו עושה דבר זה ר'    שמואל בר נחמן אמ'  לאבישי

או3    נשבע שאינו עושה דבר זה ר'    שמואל בר נחמן אומ' לאבישי

או51   נשבע שאינו עושה דבר זה רשב"ן               אמ'  לאבישי

ששון   נשבע שאינו עושה דבר זה רשב"ן               אמ'  לאבישי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   בן צרויה נשבע אמ' אם תגע בצדיק הזה אני מערב דמך בדמו ולשאול

או3    בן צרויה נשבע א"ל אם תגע בצדיק הזה אני מערב דמך בדמו ולשאול

או51   בן צרויה נשבע א"ל אם תגע בצדיק הזה אני מערב דמך בדמו ולשאול

ששון   בן צרויה נשבע א"ל אם תגע בצדיק הזה אני מערב דמך בדמו ולשאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   פילגש   פלגש כתי' כד אתעביד  מלך הוה  עוד זעי      ואת

או3    פלגש    פלגש כתי' כד איתעביד מלך [אמ' עוד יתה אפיק ...]

או51   [פילגש] פלגש כתי' כד איתעביד מלך אמ'  עוד יתה אפיק [ואת]

ששון   פלגש         כתי' כד איתעבד  מלך      עוד יתה אפיק ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ויקח דוד עוד נשים ופלגשי'  ואת מדמה עצמך לשאול שאול

או3    ויקח דוד עוד נשים ופלגשים  ואת מדמה עצמך לשאול שאול

או51   ויקח דוד עוד נשים ופלגשים  ואת מדמה עצמך לשאול שאול

ששון   ויקח דוד     נשים ופילגשים ואת מדמה עצמך לשאול שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   מפקיר נכסיו למלחמת ישר'  שנא' ויקח      צמד  בקר וינתחהו

או3    מפקיר נכסיו למלחמת ישראל שנא' ויקח      צמד  בקר וינתחהו

או51   מפקיר נכסיו למלחמת ישראל שנא' ויקח שאול צמד  בקר וינתחהו

ששון   מפקיר נכסיו למלחמת יש'   שנ'  ויקח      צרור בקר וינתחהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ואת מדמה עצמך לשאול שאול מנשרים קלו ומאריות גברו ר"ל

או3    ואת מדמה עצמך לשאול שאול מנשרים קלו ומאריות גברו ר'  לוי

או51   ואת מדמה עצמך לשאול שאול מנשרים קלו ומאריות גברו ר"ל

ששון   ואת מדמה עצמך לשאול שאול מנשרים קלו ומאריות גברו ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   א'  ס'   מיל הלך  שאול רס"א                   מאה ועשרי'

או3    אמ' ששים מיל הלך  שאול ר'         סימון   אמ' מאה ועשרים

או51   אמ' ששים מיל הלך  שאול ר'   (לוי) [סימון] אמ' מאה ועשרים

ששון   אמ' ס'   מיל הילך שאול ר"ס                אמ' ק"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ורבנין אמרי' מאה ושמוני' אימתי  כשנשבת הארון הה"ד

או3    ורבנין אמרי  מאה ושמונים ואימתי כשנשבה הארון דכתי'

או51   ורבנין אמרי  מאה ושמונים ואימתי כשנשבה הארון הה"ד

ששון   ורבנין אמרין ק"ף         אימתי  כשנשבה הארון הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   וירץ איש        מהמערכה מבנימין    זה שאול וירץ מהמערכה

או3    וירץ איש בנימין מהמערכה            זה שאול וירץ המערכה

או51   וירץ איש        מהמערכה (ו)מבנימין זה שאול וירץ מהמערכה

ששון   וירץ איש        מהמערכה מבנימין    זה שאול וירץ מהמערכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   כשנלקח הארון לא היה יודע אם היו   לוחות בארון ואם לאו

או3    כשנלקח הארון לא היה יודע אם       לוחות בארון אם  לאו

או51   כשנלקח הארון לא היה יודע אם [היו] לוחות בארון אם  לאו

ששון   כשנלקח הארון לא היה יודע אם היו   לוחות בארון ואם לאו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ונס  לשילה  לשאול אם היה בתוכו ואם לאו כיון שאמרו לו שם

או3    ונס  לשילה  לשאול אם היו בתוכו אם  לאו כיון שאמרו לו שם

או51   [ונס לשילה] לשאול אם היו בתוכו אם  לאו כיון שאמרו לו שם

ששון   ובא  לשילה  לשאול אם היו בתוכו ואם לאו כיון שאמרו לו שם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   היו מיד חזר וראה לגלית שהיה תופשן         וחטפן מידו ובא

או3    היו מיד חזר וראה לגלית שהיה תופסן (וחבטן) וחטפן מידו ובא

או51   היו מיד חזר וראה לגלית שהיה תופסן         וחטפן מידו ובא

ששון   היו מיד חזר וראה לגלית שהיה תפשן          וחטפן מידו ובא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לשילה והביאן עמו ושלשי' ושש פרסאות רץ בו    ביום ואת

או3    לשילה והביאן עמו ושלשים ושש פרסאות רץ בו    ביום ואת

או51   לשילו והביאן עמו ושלשים ושש פרסאות רץ באותו היום ואת

ששון   לשילה והביאן עמו ול"ו       פרסאות רץ באותו יום  ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   מדמה עצמך לשאול אדם הולך לבית המשחה אינו מוליך בניו עמו

או3    מדמה עצמך לשאול אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו

או51   מדמה עצמך לשאול אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו

ששון   מדמה עצמך לשאול אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   מפני מראית העין ושאול הולך במלחמה         ומוליך   בניו

או3    מפני מראית העין ושאול הולך למלחמה (והולך) [ומוליך] בניו

או51   מפני מראית העין ושאול הולך במלחמה         ומוליך   בניו

ששון   מפני מראית העין ושאול הולך במלחמה         ומוליך   בניו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   עמו ויודעת שמדת הדין נוגעת בו ועליך אומ' לא תצא אתה  עוד

או3    עמו ויודע  שמדת הדין פוגעת בו ועליך אומ' לא תצא      עוד

או51   עמו ויודע  שמדת הדין פוגעת בו ועליך אומר אל תצא      עוד

ששון   עמו ויודע  שמדת הדין פוגעת בו ועליך אומ' לא תצא עמנו עוד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   למלחמה ולא תכבה את נר ישראל ואת מדמה עצמך לשאול שאול

או3    למלחמה ולא תכבה את נר ישראל ואת מדמה עצמך לשאול שאול

או51   למלחמה ולא תכבה את נר ישראל ואת מדמה עצמך לשאול שאול

ששון   במלחמה ולא תכבה את נר יש'   ואת מדמ' עצמך לשאול שאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   אוכל חולין בטהרה     שנאמ' וירם הטבח את השוק והעלייה ר'

או3    אוכל חוליו בטהרה הוה שנא'  וירם הטבח את השוק והעליה  ר'

או51   אוכל חוליו בטהרה     שנא'  וירם הטבח את השוק והעליה  ר'

ששון   הוכל חוליו בטהרה     שנ'   וירם הטבח את השוק והעליה  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   יוחנן אמ' השו  והאליה ר' אליעז' אומ' השוק והחזה שהיה אוכל

או3    יוחנן אמ' השוק והאליה ר' אליעז' אומ' השוק והחזה שהיה אוכל

או51   יוחנן אמ' השוק והאליה ר' אליעזר אמ'  השוק והחזה שהיה אוכל

ששון   יוח'  אמ' השוק והאליה ר' אליעז' או'  השוק והחזה שהיה אוכל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   חולי?ו/ן? בטהרה ואת מדמה עצמך לשאול אמ' דוד לפני הקב"ה

או3    חוליו     בטהרה ואת מדמה עצמך לשאול אמ' דוד

או51   חוליו     בטהרה ואת מדמה עצמך לשאול אמ' דוד

ששון   חולין     בטהרה ואת מדמה עצמך לשאול א"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1        רבש"ע אל תעלה אותן זדונות עלי אלא שגגות שנא' שגיון

או3         רבש"ע אל תעלה אותן זדונות עלי אלא שגגות שנא' שגיון

או51   רבו' ש"ע   אל תעלה אותם זדונות עלי אלא שגגות שנא' שגיון

ששון   רב'  ש"ע   אל תעלה אותן זדונות עלי אלא שגגות שנ'  שגיון

--------------------------------------------------------------------

לונ                          גם במדעך מלך אל תק'

וטי                      ד"א גם במדעך מלך אל תקלל

מינ

פריז                     ד"א גם במדעך מלך

דפוס                     ד"א גם במדעך מלך אל תקלל

ירו1   לדוד וגו'         ד"א גם במדעך מלך אל תקלל

או3    לדוד אשר   שר ליי ד"א גם במדעך מלך אל תקלל

או51   לדוד [א]שר שר ליי ד"א גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך

ששון   לדוד וגו'         ד"א גם במדעך מלך אל תקלל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      מלכו    שלעו'  אל תקלל

וטי                                      מלכו    שלעולם אל תקלל

מינ

פריז                                     מלכו של עולם   אל תקלל

דפוס                                     מלכו של עולם   אל תקלל

ירו1                                     מלכו של עולם   אל תקלל

או3

או51   אל תקלל עשיר גם במדעך מלך אל תקלל מלכו של עולם   אל תקלל

ששון                                     מלכו של עולם   אל תקלל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובחדרי משכבך אל  תקלל  עשיר עשירו    שלעו'  אל תק'  כי

וטי    ובחדרי משכבך אל  תקלל  עשיר עשירו    שלעולם אל תקלל כי

מינ

פריז                               עשירו של עולם   אל תקלל כי

דפוס   ובחדרי משכבך אל  תקלל  עשיר עשירו של עולם           כי

ירו1   ובחדרי משכבך אל  תקלל  עשיר עשירו של עולם   אל תקלל כי

או3    ובחדרי משכבך אל  תקלל  עשיר עשירו של עולם   אל תקלל כי

או51   ובחדרי משכבך [אל תקלל]      עשירו של עולם   אל תקלל כי

ששון   ובחדרי משכבך אל  תקלל       עשירו של עולם           כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עוף השמ'  יוליך [את] הקל  אמ"ר לוי     יש קול   יוצא

וטי    עוף השמים יוליך את   הקול א"ר  לוי        ישקול יוצא

מינ

פריז   עוף השמים יוליך את   הקול ר'   לוי א'  יש קול

דפוס   עוף השמים יוליך את   הקול א"ר  לוי     יש קול   יוצא

ירו1   עוף השמים יוליך את   הקול אר"ל         יש קול   יוצא

או3    עוף השמים יוליך את   הקול א"ר  לוי     יש קול   יוצא

או51   עוף השמים יוליך את   הקול ר'   לוי אמר יש קול   [יוצא]

ששון   עופ השמים יוליך את   הקול אר"ל         יש קול   יוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לטובה ויש קול יוצא   לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

וטי    לטובה ויש קול יוצא   לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

מינ

פריז   לטובה יש  קול        לרעה יש קול      לטובה וישמע יי את

דפוס   לטובה ויש קול        לרעה             לטובה וישמע יי את

ירו1   לטובה ויש קול יוצא   לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

או3    לטובה ויש קול יוצא   לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

או51   לטובה ויש קול [יוצא] לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

ששון   לטובה ויש קול יוצא   לרעה יש קול יוצא לטובה וישמע יי את

--------------------------------------------------------------------

לונ    קול דבריכם וגו'                                    ניהו

וטי    קול דבריכם בדברכם אליו ויאמר יי אלי הטיבו אש' דברו מה

מינ

פריז   קול דבריכם בדברכם אלי                              מהו

דפוס   קול דבריכם בדברכם אלי                              מהו

ירו1   קול דבריכם בדברכם אלי  ויאמר יי אלי הטיבו אשר דברו מהו

או3    קול דבריכם כדברכם אלי  ויאמר יי אלי הטיבו אשר דברו מהו

או51   קול דבריכם בדברכם אלי  ויאמר יי אלי הטיבו אשר דברו מהו

ששון   קול דבריכם בדברכם אלי  ויאמר יי אלי הטיבו אשר דברו מאי

--------------------------------------------------------------------

לונ        השיבו אשר דברו     רב חייא בר אבא  ובר בר קפרא

וטי    הוא הטיבו          אמ' ר' חייא בר אדה  ובר    קפרא

מינ

פריז       הטיבו אשר דברו     ר' חייא בר אבין ובר    קפרא

דפוס       הטיבו אשר דברו     ר' חייא בר אדא  ובר    קפרא

ירו1       הטיבו              ר' חייא בר אבא  ובר    קפרא

או3        הטיבו              ר' חייא בר אבא  ובר    קפרא

או51       הטיבו              ר' חייא בר אבא  ובר    קפרא

ששון       הטיבו              ר' חייא בר אדא  ובר    קפרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חד אמ' הטובה בהטבת נרו   וחד אמ' הטבה  כהטבת הקטרת  יש

וטי    חד אמ' הטבה  כהטבת נירו  וחד אמ' הטבה  כהטבת הקטרת  יש

מינ

פריז   חד א'  הטבת  כהטבת נרות  וחד א'  הטבת  כהטבת קטרת   יש

דפוס   חד אמ' הטבה  כהטבת נרות  וחד אמ' הטבה  כהטבת הקטורת יש

ירו1   חד אמ' כהטבת       נרות  וחד אמ' כהטבת       הקטרת  יש

או3    חד אמ' בהטבת       הנרות וחד אמ' בהטבת       הקטרת  יש

או51   חד אמ' בהטבת       הנרות וחד אמ' בהטבת       הקטורת יש

ששון   חד אמ' הטבה  כהטבת הנרות וחד אמ' כהטבת       הקטורת יש

--------------------------------------------------------------------

לונ    קול יוצא   לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצף

וטי    קול יוצא   לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצף  וישבע לא'

מינ

פריז   קול יוצא   לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצף

דפוס   קול        לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר

ירו1   קול יוצא   לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר

או3    קול        לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר

או51   קול [יוצא] לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצוף וישבע לאמר

ששון   קול יוצא   לרעה וישמע יי את קול דבריכם ויקצופ וישבע וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חמא בש"ר    תחליפא   חמוי  א'  הקב"ה לכם הוא קיצפון

וטי    ר' חמא בשם  ר' תחליפא   חמוי  אמ' הקב"ה לכם הוא קיצפון

מינ

פריז   ר' חמא בשם  ר' חלפתא          א'  הקב"ה להם הוא קצפון

דפוס   ר'     בשם  ר' תחליפא         אמ' הב"ה  להם הוא קצפון

ירו1   ר' חמא בשם  בר תחליפא   חמויי אמ' הקב"ה לכם הוא קצפון

או3    ר' חמא בש"ר    תחליפ[א] חמויי אמ' הקב"ה לכם הוא קצפון

או51   ר' חמא בש"ר    תחליפא   אמר   אמ' הב"ה  לכם הוא קיצפון

ששון   ר' חמא בש"ר    תחליפא   חמוי      אהב"ה לכם הוא קצפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולי     איני קיצפון אשר נשבעתי באפי                   אשר

וטי    ולי אין      קיצפון אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנו' אשר

מינ

פריז   ולי הוא אני  קצפון                                    אשר

דפוס   ולי מה  אני  קצפון                                    אשר

ירו1   ולו אין      קצפון                                    אשר

או3    ולי אין      קיצפון                                   אשר

או51   ולי אין      קיצפון                                   א(ני)[שר]

ששון   ולי אין      קצפון                                    אשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשבעתי באפי באפי  נשבעתי      וחוזר  אני בו

וטי    נשבעתי באפי באפי  נשבעתי      וחוזר  אני בו

מינ

פריז   נשבעתי באפי באפי  נשבעתי      וחזרתי     בי

דפוס   נשבעתי באפי       נשבעתי באפי וחוזר  אני בו

ירו1   נשבעתי באפי

או3    נשבעתי באפי [באפי נשבעתי      וחזרתי     בי]

או51   נשבעתי באפי באפי  נשבעתי      וחזרתי     בי

ששון                     נשבעתי      וחזרתי     בי  אשר נשבעתי

--------------------------------------------------------------------

לונ         אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינן אין  באין אבל

וטי         אם יבאון  אל מנו'   למנוחה זו אינן

מינ

פריז        אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינן באין      אבל הן

דפוס        אם יבאון  אל מנוחתי למנוח' זו אינן באים      אבל

ירו1        אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינם באים      אבל

או3         אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינם באים      אבל

או51        אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינן באין      אבל

ששון   באפי אם יבואון אל מנוחתי למנוחה זו אינם באין      אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן   באין למנוחה אחרת

וטי    באין הן   למנוחה אחרת

מינ

פריז   באין      למנוחה אחרת

דפוס   באי' הם   למנוחה אחר' ר' לוי בשם בר קפרא אמ' משל למלך

ירו1   באים הם   למנוחה אחרת

או3    באים הם   למנוחה אחרת

או51   באין [הן] למנוחה אחרת

ששון   באין      למנוחה אחרת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שכעס על בנו וגזר עליו שלא יכנס עמו לפלטין מה עשה המלך עמד

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   סתריה ובנייה והכניס את בנו עמו לפלטין נמצא מקיים שבועתו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ומכניס את בנו כך אמר הקב"ה אשר נשבעתי באפי אם יבואון

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      ובעל

וטי                                                      ובעל

מינ

פריז                                                     ובעל

דפוס   אל מנוחתי למנוחה זו אין באין אבל באין למנוחה אחרת ובעל

ירו1                                                     ובעל

או3                                                      ובעל

או51                                                     ובעל

ששון                                                     ובעל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנפ'   יג'  דבר אמ"ר אבין         בשעה שהאדם היה ישן

וטי    כנפים  יגיד דבר א"ר  אבון         בשעה שהאדם הזה ישן

מינ

פריז   כנפים  וג'      א"ר  אבין בר קפרא בשעה שהאדם     ישן

דפוס   כנפים  יגיד דבר א"ר  אבין         בשעה שהאדם הזה ישן

ירו1   כנפים  יגיד דבר א"ר  אבין         בשעה שהאדם     ישן

או3    כנפים  יגיד דבר א"ר  אבין         בשעה שהאדם     ישן

או51   הכנפים יגיד דבר א"ר  אבין         בשעה שהאדם     ישן

ששון   כנפים  יגיד דבר א"ר  אבין         בשעה שהאדם     ישן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגוף אמ'  לנשמה והנשמה אמ'   לנפש והנפש אמ'  למלאך והמלאך

וטי    הגוף אמ'  לנשמה והנשמה אמ'   לנפש והנפש אמ'  למלאך והמלאך

מינ

פריז   הגוף או'  לנשמה והנשמה אומרת לנפש והנפש      למלאך והמלאך

דפוס   הגוף אומר לנשמה והנשמה       לנפש והנפש      למלאך והמלאך

ירו1   הגוף אומ' לנשמה והנשמה אומרת                 למלאך והמלאך

או3    הגוף אומ' לנשמה והנשמה                       למלאך והמלאך

או51   הגוף אומ' לנשמה והנשמה אומרת לנפש והנפש      למלאך והמלאך

ששון   הגופ או'  לנשמה והנשמה אומרת לנפש והנפש אומ' למלאך והמלאך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  לכרוב והכרוב א'   לבעל כנפים  ובעל כנפים  יגיד דבר

וטי    אמר  לכרוב והכרוב אמ'  לבעל הכנפים ובעל כנפים  יגיד ()דבר

מינ

פריז        לכרוב והכרוב           לכנפים ובעל כנפים  יגיד דבר

דפוס        לכרוב והכרוב      לבעל כנפים  ובעל כנפים  יגיד דבר

ירו1   אומ' לכרוב והכרוב אומ' לבעל הכנפים ובעל הכנפים יגיד דבר

או3    אומ' לכרוב והכרוב אומ' לבעל הכנפים ובעל הכנפים יגיד דבר

או51        לכרוב והכרוב      לבעל הכנפים ובעל הכנפים יגיד דבר

ששון   אומ' לכרוב והכרוב אומ' לבעל כנפים  ובעל כנפים  יגיד דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני מי          שאמ' והיה העו'  ד"א גם במדעך מלך אל

וטי    לפני מי  לפני מי שאמר והיה העולם ד"א גם במדעך מלך אל

מינ                                     ד"א גם במדעך מלך אל

פריז   לפני מי          שאמר והיה העולם ד"א גם במדעך

דפוס   לפני מי  לפני מי שאמר והיה העולם ד"א גם במדעך מלך אל

ירו1        למי         שאמ' והיה העולם דא  גם במדעך מלך אל

או3         למי         שאמ' והיה העולם ד"א גם במדעך מלך אל

או51   לפני מי          שאמ' והיה העולם ד"א גם במדעך מלך אל

ששון   לפני מי          שאמ' והיה העולם ד"א גם במדעך מלך אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקלל זה משה דכת'  ביה   ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

וטי    תקלל זה משה דכת'  ביה   ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

מינ    תקלל זה משה הה"ד        ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

פריז        זה משה דכת'  ביה   ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

דפוס   תקלל זה משה דכתי'       ויהי בישורון מלך      ובחדר  משכבך

ירו1   תקלל זה משה דכתי' ביה   ויהי בישורון מלך וגו' ובחדרי משכבך

או3    תקלל זה משה דכתי'       ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

או51   תקלל זה משה דכתי' [ביה] ויהי בישורון מלך      ובחדרי משכבך

ששון   תקלל זה משה דכתי' ביה   ויהי בישורון מלך וגו' ובחדרי משכבך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אול תק'  עשיר זה משה ומאיכן  העשיר משה אמ"ר    חנן  מחצב

וטי    אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכן  העשיר משה א"ר     חנין מחצב

מינ    אל  תקלל עשיר זה משה מהיכן   העשיר משה א"ר     חנן  מחציב

פריז   אל  תקלל עשיר זה משה ומי     העשיר משה א"ר     חנין מחצב

דפוס   אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכן  העשיר משה אמ'  ר' חנין מחצב

ירו1   אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכן  עשיר  משה א"ר     חנין מחצב

או3    אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכן  העשיר משה א"ר     חנין מחצב

או51   אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכאן העשיר משה א"ר     חנין מחצב

ששון   אל  תקלל עשיר זה משה ומהיכן  העשיר משה א"ר     חנין מחצב

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלסמפרינון ברא  לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם     העשיר משה

וטי       שלספירינון ברא  לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם     העשיר משה

מינ    של סנפירינון  גילה לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם     העשיר משה

פריז   של סמפירינון  ברא  לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם     העשיר משה

דפוס   של סנפירינון  ברא  לו הקב"ה בתוך אהלו ומשם     העשיר

ירו1      הסנפירינון ברא  לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם היה עשיר  משה

או3       הסנפירינון ברא  לו הקב"ה מתוך אהלו ומשם     העשיר

או51      הסנפרינון  ברא  לו הב"ה  מתוך אהלה ומשם     העשיר

ששון   של סנפרינון   ברא  לו הב"ה  בתוך אהלו ומשם     העשיר משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד             ויאמר יי אל משה פסל  לך שני לוחות

וטי    הד"ה             ויאמר יי אל מש' פסל  לך

מינ

פריז   הה"ד                             פסל  לך שני לחות

דפוס   הה"ד                             פסול לך

ירו1   הה"ד             ויאמר יי אל משה פסל  לך

או3    הה"ד (נופך ספיר) ויאמר יי אל משה פסל  לך

או51   הה"ד (נופך ספיר) ויאמר יי אל משה פסול לך

ששון   הה"ד             ויאמר יי אל משה פסול לך

--------------------------------------------------------------------

לונ                   הפסולת      שלך באותה שעה אמ' משה

וטי                   הפסול       שלך באותה שעה א'  משה

מינ

פריז   אבנים כראשונים הפסולת יהיה שלך באותה שעה א'  משה

דפוס                  הפסולת      שלך באותה שעה אמ' משה

ירו1                  הפיסול יהא  שלך באותה שעה אמ' משה

או3                   הפסולת      שלך באותה שעה אמ' משה

או51                  הפסולת      שלך באותה שעה אמ' משה

ששון                  הפסולת      שלך באותה שעה אמ' משה אמ' משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יול'  את הק'       שטס

וטי    ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יוליך את הקול      שטס

מינ                      כי עוף השמים יוליך את הקול שהיה טס

פריז   ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יוליך את הקול      שטים

דפוס   ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים                    שטס

ירו1   ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יוליך את הקול      שטס

או3    ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יוליך את הקול      שטס

או51   ברכת יי היא תעשיר כי עוף השמים יוליך את הקול      שטס

ששון   ברכת יי היא תעשיר כי עופ השמים יוליך את הקול      שטס

--------------------------------------------------------------------

לונ    כעוף ועלה   לשמים      ובעל כנפים  יגיד        דבר  שהגיד

וטי    בעוף ועולה  לשמים      ובעל כנפים  יגיד        דבר  שהוגד

מינ         ועולה  ברקיע כעוף ובעל כנפים  יגיד        דבר  שנאמר

פריז   בעוף ועולים לשמים      ובעל כנפים  יגיד     את הדבר שהוגד

דפוס   כעוף ועלה   לשמים      ובעל כנפים  יגיד        דבר  שהוגד

ירו1   כעוף והולך  לשמים      ובעל כנפים  יגיד        דבר  שהוגד

או3    כעוף והוליך לשמים      ובעל כנפים  יגיד        דבר  שהוגד

או51   כעוף והוליך לשמים      ובעל הכנפים יגיד        דבר  שהוגד

ששון   כעופ והלך   לשמים      ובעל כנפים  יגיד דבר את הדבר שהוגרלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו   מסיני  הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה

וטי    לו   מסיני  הוצא את המק'  אל מחוץ למח'

מינ    לו   מלמעלה הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה

פריז   לי   מסיני  הוצא את המקלל

דפוס   למשה מסיני  הוצא את המקלל

ירו1   לו   מסיני  הוצא את המקלל

או3    לו   מסיני  הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה

או51   לו   מסיני  הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה

ששון        מסיני  הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה