לונ    {ג}                          ויצא בן אשה  ישראלית

וטי    {ג}                          ויצא בן אשה  ישראלית

מינ    {ג} מה  כתו' למעלה מן העניין ויצא בן אשה  ישראלית מהו

פריז   {ג}                          ויצא בן אשה  ישראלית

דפוס   {ג} ד"א                      ויצא בן אשה  ישראלית מהיכן

ירו1   {ג} מה  כתי' למעלה מן הענין  ויצא בן האשה ישראלית

או3    {ג} מה  כתי' למעלה מן הענין  ויצא בן אשה  ישראלית

או51   {ג} מה  כתי' למעלה מן הענין  ויצא בן אשה  ישראלית

ששון   {ג} מה  כתי' למעלה מן הענין  ויצא בן אשה  ישראלית

--------------------------------------------------------------------

לונ         ר'  לוי אמ' יצא עולמו  המד"א          ויצא איש

וטי         ר'  לוי אמ' יצא עולמו  הכמה  דאת  אמר ויצא איש

מינ    ויצא ר'  לוי אמ' יצא מעולמו הה"ד           ויצא איש

פריז   יצא                  מעולמו כד"א           ויצא איש

דפוס   יצא  ר'  לוי אמ' יצא מעולמו הכד"א          ויצא איש

ירו1        ר"ל     א'  יצא מעולמו כד"א           ויצא איש

או3         ר'  לוי אמ' יצא מעולמו היך   מד"א     ויצא איש

או51        ר"ל     אמ' יצא מעולמו היך   כד"א     ויצא איש

ששון        ר"ל     אמ' יצא מעולמו כמד"א          ויצא איש

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

וטי    הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

מינ    הבינים ממחנות פלישתים גלית שמו מגת מהיכן יצא ר' ברכיה אמ'

פריז   הבינים                                       ר' ברכיה א'

דפוס   הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

ירו1   הבינים                                       ר' ברכיה אמר

או3    הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

או51   הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

ששון   הבינים                                       ר' ברכיה אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפרשה    שלמעלה יצא     ?ד?כת' ולקחת סלת

וטי    מפרשת    שלמעלן יצא     כת'    ולקחת סלת  ואפית

מינ    מפרשה של מעלה   יצא אמ' כתו'   ולקחת סלת  ואפית (שתים)

פריז   מפרשה של מעלה   יצא     כת'    ולקחת סלת

דפוס   מפרשה    שלמעלן יצא אמ' כתיב   ולקחת סלת  ואפית

ירו1   מפרשה    שלמעלן יצא     דכתי'  ולקחת סלת  ואפית

או3    מפרשה של מעלן   יצא     דכתי'  ולקחת סולת ואפית

או51   מפרשה זו שלמעלה יצא     דכתי'  ולקחת סולת ואפית

ששון   מפרש' של מעלן   יצא     דכתי'  ולקחת סולת ואפית

--------------------------------------------------------------------

לונ                            דרכו    שלמלך להניף

וטי    אתה  וגו' <..           ...>    שלמלך להיות אוכל  פת חמה

מינ    אתה  שתים עשרה חלות     דרכו של מלך         לאכול פת חמה

פריז                           דרכו של מלך   להניף

דפוס   אותה                    דרכו של מלך   להיות אוכל  פת חמה

ירו1   אותה                אמ' דרכו של מלך   להיות אוכל     חמה

או3    אותה                אמ' דרכו של מלך   להיות אוכל  פת חמה

או51   אותה                אמ' דרכו    שלמלך להיות אוכל  פת חמה

ששון   אותה                אמ' דרכו של מלך   להיות אוכל  פת חמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 תמן   תנינן      לחם הפנים אינו נאכל לא

וטי    או שמא צוננת כההיא דתנינן תמן לחם הפנים אינו נאכל לא

מינ       שמא צוננת תמן   תנינן      לחם הפנים      נאכל אין

פריז                תמן   תנינן      לחם הפנים אינו נאכל

דפוס      שמא צוננת כההיא דתנינן תמן לחם הפנים      נאכל אין

ירו1      שמא צוננת כההיא דתנינן תמן לחם הפנים אינו נאכל לא

או3       שמא צוננת כההיא דתנינן תמן לחם הפנים אינו נאכל לא

או51      שמא צוננת כההיא דתנינן תמן לחם הפנים אינו נאכל לא

ששון      שמא צוננת כההיא דתנן   תמן לחם הפנים אינו נאכל לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    פחות מתשעה ולא יותר       מאחד עשר

וטי    פחות מתשעה ולא יתר  על    אחד  עשר

מינ    פחות מתשעה כו'

פריז   פחות מתשעה ולא יותר על    אחד  עשרה              כיצד נאפה

דפוס   פחות מתשעה ולא יתר  על    י"א                    כיצד נאפה

ירו1   פחות מט'   ולא יותר על    י"א

או3    פחות מתשעה ולא יתר  על    אחד  עשר  [תני ר'      כיצד נאפה

או51   פחות מט'   ולא יתר  על () אחד  עשר  תאני ר' ?מ'? כיצד נאפה

ששון   פחות מט'   ולא יותר על    י"א                    כיצד נאפה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   בששי בשבת ונאכל בשבת לתשעה חל           יום טוב אחר השבת

דפוס   בערב שבת  ונאכל בשבת       חל להיות ערב יום טוב     שבת

ירו1

או3    בו'  בשבת ונאכל בשבת לט'   חל           י"ט     אחר השבת

או51   בו'  בשבת ונאכל בשבת לתשעה חל           י"ט     אחר השבת

ששון   בששי בשבת ונאכל בשבת לט'   חל           י"ט     אחר השבת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                 נאכל לעשרה שני ימים טובים של ראש השנה נאכל

דפוס                 נאכל לעשרה שני ימים טובים של ראש השנה נאכל

ירו1

או3    נאכל אחר השבת נאכל לעשרה ב'  ימים טוב'  של ראש השנה נאכל

או51   נאכל אחר השבת נאכל לעשרה שני ימים טובים של ראש השנה נאכל

ששון   נאכל אחר השבת נאכל לעשרה שני י"ט        של ר"ה      נאכל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 ומהיכן יצא

וטי                                            תני      רבי

מינ                                                     ר'

פריז   לאחד עשר                 ד"א מהיכן  יצא

דפוס   לי"א      כדאיתא בתנחומא                תני      ר'

ירו1                                           תני      ר'

או3    לאחד ...]                               תני  דבי ר'

או51   לא'  עשר                                תאני     ר'

ששון   לי"א                     ד"א מהיכן  יצא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             שבא ליטע אהלו

וטי    אחיה              מפרשת יחסים        יצא שבא ליטע אהלו

מינ    חייא בר   אבא אמ' מפרשת יוחסין (אמ') יצא שבא ליטע אהלו

פריז                                            שבא ליטע אהלו

דפוס   חייא              מפרשת יוחסין       יצא שבא ליטע אהלו

ירו1   חייא              מפרשת יוחסין       יצא שבא ליטע אהלו

או3    חייא              מפרשת יוחסים       יצא שבא ליטע אהלו

או51   חייא חייא         מפרשת יוחסין       יצא שבא ליטע אהלו

ששון                                            שבא ליטע אהלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתוך מחנה  דן אמ'  לו מה לך        ליטע אהלך בתוך מחנה

וטי    בתוך מחנה  דן אמרו לו מה לך        ליטע אהלך בתוך מחנה

מינ    בתוך מחנה  דן אמרו לו מה טיבו שאתה נוטה אהלך בתוך מחנה

פריז   בתוך מחנה  דן אמרו לו מה לך        ליטע אהל  בתוך מחנה

דפוס        במחנה דן אמרו לו מה לך        ליטע אהלך      במחנה

ירו1   בתוך מחנה  דן אמרו לו מה לך        ליטע אהלך בתוך מחנה

או3    בתוך מחנה  דן אמרו לו מה לך        ליטע אהלך בתוך מחנה

או51   בתוך מחנה  דן אמרו לו מה [לך]      ליטע אהלך בתוך מחנה

ששון   בתוך מחנה  דן אמרו לו מה לך        ליטע אהל  בתוך מחנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דן אמ' להן מבנות דן אני אמ'  לו הכת'   א'   איש על

וטי    דן א'  להם מבנות דן אני אמרן לו כת'    אומ' איש על

מינ    דן אמ' להן מבנות דן אני אמרו לו כת'         איש על

פריז   דן א'  להן מבנות דן אני אמרו לו הכת'   או'  איש על

דפוס   דן אמ' להם מבנות דן אני אמרו לו כת'         איש על

ירו1   דן אמ' להם מבנות דן אני אמרו לו כתי'        איש על

או3    דן אמ' להם מבנות דן אני אמרו לו כתי'        איש על

או51   דן אמ' להם מבנות דן אני אמרו לו [כתיב]      איש על

ששון   דן א"ל     מבנות דן אני אמרו לו הכתו'  אומ' איש על

--------------------------------------------------------------------

לונ    דגלו באותו  לבית אבתם  נכנס לבית

וטי    דגלו באתת   לבית אבתם  ולא  לבית אמותם                נכנס

מינ    דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם יחנו בני ישראל נכנס

פריז   דגלו באותות            נכנס בבית

דפוס   דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם                נכנס

ירו1   דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם                ניכנס

או3    דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם                נכנס

או51   דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם                נכנס

ששון   דגלו באותות לבית אבותם ולא  לבית אמותם                נכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ         דינו של משה   ויצא מחויב

וטי    לבית דינו    שלמשה ויצא מחוייב ועמד וגידף

מינ    לבית דינו של משה   יצא  חייב   עמד  וגידף ר' ברכיה קרי

פריז        דינו של משה   ויצא מחויב

דפוס   לבית דינו של משה   ויצא מחוייב עמד  וגדף

ירו1   לב"ד      של משה   ויצא מחוייב ועמד וגידף

או3    לב"ד      של משה   ויצא מחוייב ועמד וגידף

או51   לבית דינו של משה   ויצא מחוייב ועמד וגדף

ששון   לב"ד      של משה   ויצא חייב   ועמד וגידפ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עליה מכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בק'

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון