לונ    {ד}                                             אמ'   אפעלפי

וטי    {ד} והוא בן איש מצרי רבנן       ור'  לוי  רבנין אמר'  אפעלפי

מינ    {ד}                  רבנן       ור'  לוי  רבנן  אמ'   אע"פ

פריז   {ד}                                                   אע"פ

דפוס   {ד} והוא בן איש מצרי רבנן       ור'  לוי  רבנן  אמ'   אע"פ

ירו1   {ד} והוא בן איש מצרי רבנין      ור"ל      רבנין אמרין אע"פ

או3    {ד} והוא בן איש מצרי רבנין                      אמרי  אע"פ

או51   {ד} והוא בן איש מצרי [רבנין אמ' ור'  לוי] רבנ'  אמרי  אע"פ

ששון   {ד} והוא בן איש מצרי רבנין      ור"ל      רבנין אמרי  אע"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא היו ממזרים באותה שעה

וטי    שלא היו ממזרין באותה שעה  הוא היה כממזר ר'  לוי א'  ממזר

מינ    שלא היו ממזרין באותה שעה  הוא היה ממזר  ר'  לוי אמ' ממזר

פריז   שלא היו ממזרים באותה שעה  זה  היה ממזר

דפוס   שלא היו ממזרין באותה שעה  הוא היה ממזר  ר'  לוי אמ' ממזר

ירו1   שלא היו ממזרי' באותו הדור היה הוא כממזר ר"ל     א'  ממזר

או3    שלא היו ממזרים באותו הדור הוא היה כממזר ר'  לוי אמ' ממזר

או51   שלא היו ממזרים באותו הדור הוא היה כממזר ר'  לוי אמ' ממזר

ששון   שלא היו ממזרי' באותו הדור זה  היה ממזר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברוי היה      כיצד        היו נוגשים היו המצריים

וטי    ברור היה   הא כיצד            נוגשים היו מצריים

מינ    ברור היה      כיצד            נוגשים היו מצריים

פריז                 כיצד המצרים היו נוגשים             וישראל

דפוס   ברור היה      כיצד            נוגשין היו מצריים

ירו1   ממש  [היה]    כיצד            נוגשים היו מצריים

או3    ממש  היה      כיצד            נוגשים היו מצריים

או51   ממש  היה      כיצד            נוגשים היו מצריים

ששון                 כיצד המצרי' היו נוגשי'             ויש'

--------------------------------------------------------------------

לונ            את  יש'                                  בני אדם

וטי    ושוטרים היו יש'   נוגש  היה ממונה על י'   שוטרים

מינ    ושוטרים היו ישראל נוגש      ממונה על עשרה

פריז   שטרים   את  ישראל ומצרי היה ממונה על עשרה שטרים

דפוס   ושוטרים היו ישראל נוגש  היה ממונה על י'   שוטרי'

ירו1   ושוטרים היו ישראל נוגש  היה ממונה על עשרה שוטרים

או3    ושוטרים היו ישראל נוגש  היה ממונה על עשרה שוטרים

או51   ושוטרים היו ישראל נוגש  היה ממונה על עשרה שוטרים

ששון   שוטרים            ומצרי     ממונה על עשרה שוטרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שוטר  היה   ממונה על       עשרה   בני אדם

וטי    ושוטר היה   ממונה על       עשרה   בני אדם

מינ    שוטר        ממונה על       עשרה           שוטר ממונה על

פריז

דפוס   ושוטר היה   ממונה על       י'     בני אדם

ירו1   ושוטר היה   ממונה על       עשרה   בני אדם

או3    ושוטר היה   ממונה על מאה          בני אדם

או51   ושוטר [היה] ממונה על (מאה) [עשרה] בני אדם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        בני

וטי               נמצא (ש)נוגש       על       מאה   ועשרה  בני

מינ    עשרה ישראל נמצא נוגש    ממונה על       מאה   ועשרה  ישר'

פריז              נמצא [ה]נוגש ממונה על       מאה   ועשרים

דפוס              נמצא נוגש    ממונה על       ק"י          בני

ירו1              נמצא נוגש    ממונה על       מאה   ועשרה  בני

או3               נמצא נוגש    ממונה על אלף         ועשרה  בני

או51              נמצא נוגש    ממונה על (אלף) [מאה] ועשרה  בני

ששון              נמצא הנוגש   ממונה על       ק"י          בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם חד זמן קרץ   נוגש גבי  שוטר אמ' לו

וטי    אדם חד זמן קרץ   נוגש גבי  שוטר א'  ליה אזל כנש

מינ        חד זמן קרין  נוגש אצל  שוטר אמ' ליה זיל כניש לי

פריז   אדם חד זמן קדם   נוגש לגבי שומר א'  ליה זיל כנוש

דפוס   אדם חד זמן קדם   נוגש גבי  שוטר אמ' ליה זיל כנוש לי

ירו1   אדם חד זמן קרץ   נוגש גבי  שוטר א"ל     זיל כנוש

או3    אדם חד זמן השכים נוגש גבי  שוטר א"ל     זיל כנוש

או51   אדם חד זמן השכים נוגש גבי  שוטר א"ל     זיל כנוש

ששון   אדם חד זמן קם    נוגש גבי  שוטר א"ל     זיל כנוש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לחבורתך                           כיון שנכנס לתוך ביתו

מינ    עשירותיך                          כיון שעלה       לביתו

פריז   עיסורתך     אזל למכנש עישרותיה

דפוס   חבורתך                            כיון שנכנס

ירו1   לעישרוייתיך                       כיון שנכנס לתוך ביתו

או3    לעשורייתיך                        כיון שנכנס לתוך ביתו

או51   לעשיירתך                          כיון שנכנס לתוך ביתו

ששון   לעישורייתך  אזל למכנש לעושורייתיה כיון שנכנס לתוך ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שחקה לו אשתו אמ'    חדה דההוא גברא

וטי    שחקה לו אשתו אמר    הדה דההוא גברא הוא

מינ    שחקה לו אשתו

פריז   שחקה לו אשתו א'     חדא דההוא גברא     נוגש

דפוס   שחקה לו אשתו אמ'        דהדין גברא הוא

ירו1   שחקה לו אשתו אמ'    חדא דההוא גברא הוא נוגשו        ועוד

או3    שחקה לו אשתו אמ'    הדא דההוא גברא הוא נוגשו        ועוד

או51   שחקה לו אשתו אמ[רה] הדא       גברא הוא נוגשו (ועוד) ועוד

ששון   שחקה לו אשתו אמר    חדא דההוא גברא הוא נוגשו        ועוד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                       יצא והטמין    עצמו לאחורי הסולם

מינ                       הלך הטמין     עצמו אחורי  הסולם

פריז

דפוס                      יצא והטמין    עצמו לאחורי הסלם

ירו1   שבעלה  תחת  ממשלתו יצא והטמין    עצמו לאחר   הסולם (כיצא)

או3    שבעלה  תחת  ממשלתו יצא והטמין לו עצמו לאחורי הסולם

או51   ש[בעלה ]תחת ממשלתו יצא והטמין לו עצמו לאחורי הסולם

ששון   שבעלה  תחת  ממשלתו יצא והטמין    עצמו לאחרי  הסולם

--------------------------------------------------------------------

לונ          היא  בעלה נכנס וקילקל עימה הפך לאחורה  וחמתיה

וטי    כיון  שיצא בעלה נכנס וקילקל עימה הפך לאחורוי וחמתיה

מינ    כיון  שיצא בעלה נכנס וכלכל  עמה  אפך אפיה    חמייה

פריז   והדין הוא  בעלה נכנס וקלקל  עמה  הפך לאחוריה וחמתיה

דפוס   כיון  שיצא בעלה נכנס וקלקל  עמה  הפך לאחוריו וחמתיה

ירו1   כיון  שיצא בעלה נכנס וקלקל  עמה  הפך לאחריו  וחמייה

או3    כיון  שיצא בעלה נכנס וקלקל  עמה  הפך לאחוריו וחמייה

או51   כיון  שיצא בעלה נכנס וקלקל  בה   הפך לאחוריו וחמייה

ששון   כיון  שיצא בעלה נכנס וקלקל  עמה  הפך לאחוריו וחמתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    נפק  מן     ביתיה

וטי                    נפק  מן     בייתיה           כיון דידע

מינ    דהוה            נפיק מן     ביתיה            כיון דידע

פריז   דידע דארגיש ביה נפק  מן     ביתיה  דמשה רבנו

דפוס                   נפק  מן     גוביתא           כיון דידע

ירו1                   נפיק    מגו ביתיה            כיון דידע

או3                    נפק  מן גו  ביתיה            כיון דידע

או51                   נפק     מגו ביתיה            כיון [דידע]

ששון                   נפק  מן גו  ביתיה            כיון דידע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    הוה  מחי  לה

וטי    דהא דחמתיה נפק  מן     גובייתיה הוה  מחי  ליה כל

מינ        דחמייה                      הוה  מאחי ליה כולא

פריז                                   והוה מחי  ליה כל   ההוא

דפוס       דחמתיה נפק         לגביה    והוה מחי  ליה כל   ההוא

ירו1   דהא חמייה  נפיק    מגו ביתיה    הוא  מחי  ליה כל

או3    דהא חמייה                       הוה  מחי  ליה כל

או51       דחמייה נפק     מגו ביתיה    הוה  מחי  ליה כל

ששון   דהא חמייה  נפיק מן גו  ביתיה    הוה  מחי  ליה כל

--------------------------------------------------------------------

לונ                        טביית                            מתכוין

וטי    יומא וא'  ליה לעי   טבאית לעי   טבאית                מיתכווין

מינ    יומא ואמ' ליה לעיטת טבאות לעיטת טבאות

פריז   יומא

דפוס   יומא ואמ' ליה לעי   טבאית לעי   טבאית                מתכוון

ירו1   יומא וא"ל     לעי   טבות              והוה           מתכוין

או3    יומא וא"ל     לעי   טבאות לעי   טבאות והוה (יגע טוב) מתכו[ו]ן

או51   יומא וא"ל     לעי   טבאות לעי   טבאות והוה           מתכוין

ששון   יומא וא"ל     לעי   טבאות לעי   טבאות והוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעי מיקטלוניה

וטי    בעי למיקטלינה באותה השעה היציצה רוח  הקודש למשה

מינ                  באותה שעה  נצמצמה רוח  הקדש  במשה   אמר

פריז                            צפה    ברוח הקודש        מאי דהוה

דפוס   בעי למקטליה   באותה שעה  הציצה  רוח  הקדש  במשה

ירו1   בעא למקטליה   באותה שעה  הציצה  רוח  הקדש  למשה

או3        למקטליניה באותה שעה  הציצה  רוח  הקדש  למשה   ע"ה

או51       למקטליניה באותה שעה  הציצה  רוח  הקדש  למרע"ה

ששון   בעי למקטליה   באותה שעה  הציצה  רוח  הקדש  למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לו       לא  דין   שקילקל    באשתו אלא  מבקש להורגו

פריז   ליה גביה אלא מסתיה דקלקל  עם אתתיה ועוד בעי  מקטליניה

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    באותה השעה ויפן כה וכה                 מהו     ויפן

וטי    הדה   היא  ויפן כה וכה                 מה  הוא ויפן

מינ    מיד        ויפן כה וכה                 מיד

פריז   מיד        ויפן כה וכה

דפוס   הה"ד       ויפן כה וכה                 מהו

ירו1   הה"ד       ויפן כה וכה                 מהו

או3    הה"ד       ויפן כה וכה                 מאי

או51   הה"ד       ויפן כה וכה                 מהו

ששון   הה"ד       ויפן כה וכה וירא כי אין איש מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כה וכה אלא ראה מה       שעשה    בבית   ועוד מה  שהיה  רוצה

וטי    כה וכה אלא ראה מה       שעשה לו בבית        ומה שעתיד

מינ               ראה מה   ראה שעשה    בבית        ומה שעתיד

פריז                  מה       שעשה לו בבית        ומה שהיה  רוצה

דפוס   כה וכה אלא ראה מה       עשה  לו בבית

ירו1   כה וכה אלא ראה [מה]     שעשה לו ביתו        מה  שעתיד

או3    כה וכה אלא ראה מה       עשה  לו [ב]בית      ומה שעתיד

או51   כה וכה אלא ראה מה       שעשה לו בבית        ומה

ששון   כה וכה אלא ראה מה       שעשה לו בבית        ומה שעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות    בשדה  אמ' לו    דיי?ו/ר?    שקילקל עם אשתו אלא

וטי    לעשות לו בשדה  א'  לו לא דיו         שקילקל עם אשתו אלא

מינ    לעשות    בשדה

פריז   לעשות    בשדה  אמ'    לא דיו         שקלקל  עם אשתו אלא

דפוס            ובשדה אמ' לו לא דיו         שקלקל  עם אשתו אלא

ירו1   לעשות לו בשדה  אמ'    לא דיו         שקלקל  עם אשתו אלא

או3    לעשות לו בשדה  א"ל    לא דיו      מה שקלקל  עם אשתו אלא

או51   שעשה  לו בשדה  א"ל    לא דיו      מה שקלקל  עם אשתו אלא

ששון   לעשות לו בשדה  א"ל    לא דיו         שקלקל  עם אשתו אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ        שהוא מבקש להורגו     וירא כי אין איש מה ראה ר'

וטי    עוד הוא  מבקש להורגו מיד וירא כי אין איש מה ראה ר'

מינ                             וירא כי אין איש מה ראה ר'

פריז       שהוא מבקש להרגו      וירא כי אין איש        ר'

דפוס       שהוא מבקש להרגו  מיד וירא כי אין איש        ר'

ירו1       הוא  מבקש להורגו מיד וירא כי אין איש מה ראה ר'

או3        הוא  מבקש להרגו  מיד וירא כי אין איש מה ראה ר'

או51   אף  הוא  מבקש להורגו מיד וירא כי אין איש מה ראה ר'

ששון   עוד הוא  מבקש להרגו  מיד וירא כי אין איש מה ראה ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'  ראה שאין מי יעמד

וטי    נחמיה ור' יהודה ורבנין ר'  יהודה אמ'  ראה שאין מי יעמוד

מינ    יהוד' ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהוד' אמ'  ראה שאין מי שיעמוד

פריז   נחמיה ור' יהודה ורבנין ר'  נחמיה א'   ראה שאין מי יעמד

דפוס   יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'  יהודה אומ' ראה שאין מי יעמוד

ירו1   יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'  יהודה אמ'  ראה שאין מי יעמוד

או3    יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'  יהודה אומ' ראה שאין מי

או51   יהודה ור' נחמיא ורבנן  ר'  יהודה אומר ראה שאין מי

ששון   יהו'  ור' נח'   ורבנין ר"י       או'  ראה שאין מי שיעמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקינא לשמו    שלקב"ה  והרגו   ועמד הוא קינא  לשמו    שלקב"ה

וטי    ויקנא לשמו    שלהקב"ה ויהרגנו ועמד     וקינא לשמו    שלהקב"ה

מינ    ויקנא לשמו של הקב"ה   ויהרגנו ועמד הוא וקינא לשמו של הקב"ה

פריז   ויקנא לשמו של הקב"ה   והרגו   ועמד הוא וקנא  לשמו של הקב"ה

דפוס   ויקנא לשמו של הב"ה    ויהרגנו

ירו1   ויקנא לשמו של הקב"ה   ויהרגנו ועמד     וקנא          עליו

או3    שיקנא לשמו של הקב"ה   ויהרגנו ועמד     וקנא          עליו

או51   שיקנא לשמו של הב"ה    ויהרגהו ועמד     וקינא         עליו

ששון   ויקנא לשמו של הב"ה    והרגהו  ועמד     וקנא          עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והרגו ר'  נחמיה א'   ראה שאין מי יעמד  ויזכור עליו

וטי          ר'  נחמיה אמ'  ראה שאין מי יעמד  ויזכיר עליו

מינ    והרגו ר'  נחמיה אמ'  ראה שאין מי       שיזכיר עליו

פריז   והרגו ר'  יהודה א'   ראה שאין מי שיעמד ויזכר  עליו

דפוס         ר'  נחמיה אומ' ראה שאין מי יעמוד ויזכיר עליו

ירו1   והרגו ר'  נחמיא אמר  ראה שאין מי       שיזכור עליו

או3    והרגו ר'  נחמיה אמ'  ראה שאין מי       שיזכור עליו

או51   והרגו ר'  נחמיא אמ'  ראה שאין מי       שיזכיר

ששון   והרגו ר"נ       אומ' ראה שאין מי       שיזכר  עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את השם        ויהרגנו     ועמד              והזכיר

וטי    את השם        ויהרגנו     ועמד              והזכיר

מינ                  ויהרגנו     ועמד   הוא        והזכיר

פריז   את השם

דפוס   את השם

ירו1   את השם        ויהרגנו     ועמד   וקנא  עליו והזכיר

או3    את השם        ויהרגנו     ועמד   וקנא  עליו והזכיר

או51   את השם [עליו] ויהרגהו     ועמד   וקנא  עליו וה(רגו)[זכיר]

ששון   את השם        ויהרגנו מיד ויעמוד וקינא עליו והזכיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו את השם      והרגו   ורבנין א     ראה     שאין תוחלת

וטי         את השם עליו והרגו   ורבנין אמרי  ראה     שאין תוחלת

מינ    עליו את השם      והרגו   ורבנן  אמ'   ראה משה שאין תוחלת

פריז                    והרגו   ורבנין אמרין ראה     שאין תוחלת

דפוס                    ויהרגהו ורבנן  אמ'   ראה     שאין תוחלת

ירו1        את השם      והרגו   ורבנין אמרין ראה     שאין תוחלת

או3         את השם      והרגו   ורבנין אמרי  ראה     שאין תוחלת

או51        את השם      והרגו   ורבנין אמרי  ראה     שאין תוחלת

ששון        את השם      והרגו   ורבנין אמרי  ראה     שאין תוחלת

--------------------------------------------------------------------

לונ              עתיד        יוצאת  ממנו לא  מבניו ולא מבני בניו

וטי              עתידה       שתעמוד ממנו לא  מבניו ולא מבני בניו

מינ    של צדיקים             עומדת  ממנו ולא מבנו  ולא מבני בניו

פריז             עתיד  להיות יוצאת  ממנו לא  מבניו ולא מבני בניו

דפוס             עתידה       לעמוד  ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו

ירו1             עתידה       לעמוד  ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו

או3              עתידה       לצאת   ממנו לא  מבניו ולא מבני בניו

או51             עתידה       לצאת   ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו

ששון             עתידה       שתעמוד ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

וטי    עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי כמה הרגו ר'

מינ    עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

פריז   עד סוף כל הדורות ועמד עליו והרגו       במה הרגו ר'

דפוס   עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי          ר'

ירו1   עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

או3    עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

או51   עד סוף כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

ששון   עד סופ כל הדורות מיד  ויך  את    המצרי במה הרגו ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצחק אמ' באגרוף הרגו כד"א                ולהכות באגרוף

וטי    יצחק א'  באגרוף      הכמה  דאת       אמ' ולהכות באגרוף

מינ    יצחק אמ' באגרוף הרגו כמה   דאת       אמ' להכות  באגרוף

פריז   יצחק א'  באגרוף הרגו כד"א                להמית  באגרף

דפוס   יצחק אמ' באגרוף הרגו הכד"א               להכות  באגרוף

ירו1   יצחק אמ' באגוף       כמ"ד                ולהכות באגרוף

או3    יצחק אמ' באגרוף      היך   (מ)[כ]ד"א     ולהכות באגרוף

או51   יצחק אמ' באגרוף      [היך] כד"א          ולהכות באגרוף

ששון   יצח' אמ' באגרופ הרגו היך   מד"א          ולהבות באגרופ

--------------------------------------------------------------------

לונ    רשע

וטי    רשע

מינ    רשע

פריז   רשע רבנין אמרין במגריפה של טיט הרגו ויטמנהו בחול

דפוס   רשע

ירו1   רשע                                 ויטמנהו בחול

או3    רשע                                 ויטמנהו בחול

או51   רשע                                 ויטמנהו בחול

ששון   רשע רבנין אמרי  במגרפה  של טיט הרגו ויטמנהו בחול

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  לוי   אמ' במיסטורן         שליש'    הרגו

וטי    ר'  לוי   א'  במיסטירין        שליש'    הרגו  הכמה  דאת

מינ    ר'  אביתר אמ' במסטורין  של בני ישר'     קברו  הה"ד

פריז   ר'  לוי   א'  במסטורין  של     ישראל          הרגו  שנ'

דפוס   ר'  לוי   אמ' במסטירין  של     ישראל    הרגו  כד"א

ירו1   ר"ל       א'  במיסטורין של     ישראל    טמנו  כמד"א

או3    ר'  לוי   אמ' במסתורין  של     ישראל    טמנו  היך   כד"א

או51   ר'  לוי   אמ' במסתורי'  של     ישראל    טמנו  היך   כד"א

ששון   ר"ל       אמ' במסתורין  של     יש'   () מטמנו היך   מד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ        והיה מספר בני יש'

וטי    אמ' והיה מספר בני יש'   כחול הים וגו'

מינ        והיה מספר בני ישר'  כחול הים אשר  לא ימד ולא יספר

פריז   בהם והיה מספר בני ישראל כחול הים

דפוס       והיה מספר בני ישראל כחול הים

ירו1       והיה מספר בני ישראל וגו'

או3        והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר  לא ימד ולא יספר

או51       והיה מספר בני ישראל כחול הים

ששון       והיה מספר בני יש'   כחול הים